Linnéuniversitetet jobb i Växjö

Hitta lediga jobb hos Linnéuniversitetet i Växjö. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Växjö.

Doktorander i litteraturvetenskap

Doktorand
Läs mer Jun 19
Nytt
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


 

Institutionen för film och litteratur ingår i Fakulteten för konst och humaniora, som är en dynamisk, flexibel och internationell fakultet med både vetenskaplig och konstnärlig verksamhet i ett stort antal ämnen. Institutionen för film och litteratur består av tre ämnen med utbildning och forskning: filmvetenskap, kreativt skrivande och litteraturvetenskap. Institutionen erbjuder fristående kurser och ämneskurser i olika utbildningsprogram, verkar inom lärarutbildningarna, och har en särskild profil med barn- och ungdomslitteraturstudier till och med magisternivå. Institutionen har ett särskilt engagemang i forskningscentrumet Centre for Childhood Research in Literature, Language and Learning (CHILLL) som ingår i den tvärvetenskapliga kunskapsmiljön Utbildning i förändring.

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/kunskapsmiljoer/utbildning-i-forandring/

CHILLL bedriver forskning, undervisning och samverkan med inriktning mot barnlitteratur och barnkultur samt didaktiska perspektiv på undervisning om dessa fenomen. CHILLL utlyser nu två doktorandtjänster i litteraturvetenskap med litteraturdidaktisk inriktning.

Ämnesområde för befattningen: Litteraturvetenskap

Placeringsort tillsvidare: Växjö. Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar kan resor mellan orterna förekomma.

Anställningens omfattning och tidsperiod: Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid.

Enligt Högskoleförordningen ska en anställning som doktorand avse arbete på heltid. Om en doktorand begär det, får anställningen avse arbete på deltid, dock lägst 50 % av heltid. Märk att en doktorand anställd på 50 % inte kan ägna sig åt annat än sin egen utbildning inom ramen för anställningen.


Tillträde: 1 mars 2025

Arbetsbeskrivning

Lärosätet utlyser två anställningar, där avhandlingsarbetet ska inriktas mot litteraturdidaktiska perspektiv på barnlitteratur inom ramen för skolämnet svenska. Den ena tjänsten är inriktad mot undervisning i förskoleklass till årskurs 3 och den andra tjänsten mot årskurs 4–6.

Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand främst skall ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid. Institutionen ser gärna att doktoranderna medverkar som undervisande lärare i kurser i barn- och ungdomslitteratur i allmänhet och i grundlärarutbildning i svenska i synnerhet.

Doktoranderna ska följa den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i ämnen inom den litteraturvetenskapliga miljön och anställs vid Institutionen för film och litteratur. Doktoranderna förväntas vara aktiva i det litteraturvetenskapliga forskningscentrumet Centre for Childhood Research in Literature, Language and Learning. Läs mer på https://lnu.se/forskning/forskargrupper/childhood-research-in-literature-language-and-learning/ På fakulteten finns flera närliggande forskningsmiljöer till vilka doktorander är knutna.

Doktoranderna bör även delta i institutionens inre arbete.

För annonsen i sin helhet, vänligen se:

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/jobba-hos-oss/lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=8087&rmlang=SE

Välkommen med din ansökan senast 9 september 2024.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Doktorand i företagsekonomi med inriktning marknadsföring och teknik

Doktorand
Läs mer Jun 10
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet bedriver forskning och utbildning i företagsekonomi, nationalekonomi, statistik samt rätts- och turismvetenskap. Vår uppgift är att få människor att växa med hjälp av kunskap som forskare, lärare och studenter skapar tillsammans. Vi bidrar med entreprenöriellt tänkande och hållbara lösningar på komplexa organisations- och samhällsproblem. Vi är stolta över vår långa tradition av samverkan med det omgivande samhället. Vi är ackrediterade genom AACSB.

 

Ämnesområde för anställningen: Företagsekonomi

Placeringsort: Växjö. Resor mellan orterna, Växjö-Kalmar, kan förekomma.

Anställningens omfattning: 100%, Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 7

Högskoleförordningen (kapitel 5, paragraf 2) säger att den som är anställd som doktorand främst ska ägna sig åt sin egen doktorandutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning, och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full doktorandarbetstid.

Startdatum: 1 november 2024 eller enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning
För tjänsten förväntas doktoranden fullfölja sitt avhandlingsarbete inom området marknadsföring. Forskningen ska avse teknikbaserade innovationer samt hållbarhet som leder till konkurrenskraftiga affärsidéer och företag samt hur nya såväl som befintliga företag tacklar teknisk förändring respektive driver den. Fokus ska vara på små och medelstora företag på landsbygden i Småland.

Se länken nedan för ytterligare information om vår forskning och utbildning: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Organisation/ ekonomihogskolan/forskning/

Forskarutbildningen i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet omfattar fyra års finansierade heltidsstudier. Den studerande kommer att läsa totalt 240 högskolepoäng (hp), varav 90 hp är kurser och avhandlingsarbetet är 150 hp.

Följande länk ger kompletterande information om vår forskarutbildning: https://lnu.se/forskning/forskarutbildning/foretagsekonomi/

Den sökande som blir antagen till doktorandstudier kommer att delta i en nystartad forskarskola och arbeta nära företag i Kronoberg. Forskarskolan är en unik tvärvetenskaplig satsning från Ekonomihögskolan och Fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet. Forskarskolans syfte är att hantera utmaningar som globalisering, ny teknik såsom automatisering, digitalisering och AI, samt miljö- och klimatproblemen medför för små och medelstora företag. Kronoberg är välkänt för sina små och medelstora företag och många bedriver verksamhet på landsbygden. Den praktiska relevansen av avhandlingsområdet och forskningsfrågorna kommer att diskuteras i samarbete med företag i Kronoberg.

 

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som:


• avlagt examen på avancerad nivå, eller
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• på annat sätt inom eller utom Sverige förvärvat motsvarande kunskap.

Särskild behörighet har den som:


• har minst 90 högskolepoäng inom ämnet företagsekonomi, eller ämnen anknutna till forskarutbildning i företagsekonomi, eller har motsvarande på annat sätt, inom eller utom Sverige, förvärvade kunskaper
• har minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå och forskarutbildning i ämnet företagsekonomi, eller i ämnen anknutna till forskarutbildning i företagsekonomi, inklusive ett examensarbete på kandidat och/eller avancerad nivå.
• har påvisade goda kunskaper i engelska.

 

Ytterligare krav

God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska.

 

Bedömningsgrunder
Urval görs med hänsyn till den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. I bedömningen tas hänsyn till den akademiska skickligheten dokumenterad i akademiska arbeten, kursbetyg, förmågan att samarbeta med andra, och grad av förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska och svenska.

 

Kontaktpersoner:

Ansvarig för forskarutbildningen: Docent Viktorija Kalonaityte (viktorija.kalonaityte@lnu.se)

Fakultetshandläggare: Ivana Tomic-Kokic(ivana.tomic-kokic@lnu.se)

HR-partner: Kristofer Stahl (kristofer.stahl@lnu.se)

Ansökan
Ansökan ska innehålla; (i) en kortfattad beskrivning av dig själv och vad du är intresserad av, en motivering till varför du vill genomgå en forskarutbildning, samt en redogörelse av meriter och erfarenheter av relevans för utbildningen och forskningsuppgiften; (ii) CV/meritförteckning; (iii) vidimerade kopior av betyg och intyg avseende språkkunskaper; (iv) kontaktuppgifter till två akademiska referenspersoner; (v) kopia på examensarbete på avancerad nivå (eller motsvarande) och eventuella publikationer; (vi) ifylld blankett för ansökan till forskarutbildning och (vii) en preliminär forskningsplan om 3-5 sidor. Planen bör beskriva den planerade forskningen och hur den anknyter till forskning inom teknikutveckling, affärsidéer och företagande som bedrivs vid den nystartade forskarskolan.

Vi rekommenderar starkt att utländska sökande tar GRE- och TOEFL/IELTS-tester och bifogar resultaten i ansökan.

 

Välkommen med din ansökan enligt instruktionerna senast den 31 augusti, 2024.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Doktorand i skogsindustriella produktionssystem inr biolim i träprodukter

Doktorand
Läs mer Jun 10
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Fakulteten för teknik är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter. Vi samlar universitetets utbildning och forskning inom tekniska ämnen. Verksamheten är organiserad i nio institutioner och ett fakultetskansli. Här finns också Linnaeus University Centre DISA och två Kunskapsmiljöer Linné: Grön hållbar utveckling och Digitala transformationer. Flera av fakultetens forskargrupper samverkar inom styrkeområdet Skogens värden.

Institutionen för skog och träteknik bedriver en tematisk verksamhet som sträcker sig från plantor till färdiga tekniska träprodukter genom ett omfattande samarbete med affärspartners inom forskning och utbildning. Institutionen arbetar tillsammans med de angränsande institutionerna för en kreativ miljö med utmanande utbildning och framstående forskning.

Ämnesområde för befattningen: Skogsindustriella produktionssystem
Placeringsort tillsvidare: Växjö. Eftersom Linnéuniversitetet ligger i både Växjö och Kalmar kan resor mellan de två orterna förekomma.
Anställningens omfattning och tidsperiod: Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid.
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning
Limning av massivt trä, träpartiklar och träfibrer är nödvändigt för att tillverka produkter som kan användas inom möbel- och byggnadsindustrin. Förutom träets och limmets egenskaper påverkas limningens kvalitet och slutprodukternas egenskaper i hög grad av faktorer i produktionen, t.ex. klibbegenskaper, sprutförhållanden och pressfaktorer. De klassiska metoderna för att utvärdera dessa faktorer bygger på fysikaliska analyser av lim och bedömningar av produkternas egenskaper. Dessa metoder har dock begränsningar och oförutsägbar prestation när nya limformler med biobaserade ryggradspolymerer används. Detta doktorandprojekt syftar till att ge kunskap om olika biobaserade limmers användning i trä- och fiberbaserade produkter för att bättre förutsäga, optimera och effektiviseraproduktionsprocesser och produktegenskaper, för olika träbaserade produkter. Doktorandprojektet kommer att genomföras som en del av det nyetablerade BioGlue-Centre ”Competence Centre for Bio-based Adhesives”, som är ett Vinnova Centre of Excellence inom hållbar industri och digital transformation. Centret drivs i nära samarbete med toppforskare vid Linnéuniversitetet, SLU och KTH och 12 industriella partners längs värdekedjan inom möbel-, förpacknings- och byggsektorerna och som delar samma forskningsfrågor kring lim och limbindning.

Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand främst ska ägna sig åt sin forskarutbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som:


• Avlagt examen på avancerad nivå,
• Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som:


• Minst 90 högskolepoäng i ämnet skogsindustriella produktionssystem eller i ämnen som anknyter till utbildningen på forskarnivå eller motsvarande kunskaper förvärvade i någon annan ordning inom eller utom landet, och
• Goda kunskaper i engelska.

Övriga krav


• Förståelse inom ämnet trävetenskap och träteknik, vätskemekanik, kemiteknik eller inom ett relevant ämne
• Har djupgående kunskaper om träets mikrostruktur, träkemi, träpaneler och matematisk statistik,
• Förmåga att arbeta självständigt och även att integreras i ett team och lära sig snabbt.

Bedömningsgrunder
Ansökan till utbildning på forskarnivå regleras i antagningsordningen. Urval av sökande görs med hänsyn till de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Bedömningen tar hänsyn till den vetenskapliga skickligheten dokumenterad i vetenskapliga arbeten, särskilt på kvaliteten på uppsatser på grundnivå, avancerad nivå och andra vetenskapliga arbeten. Bedömningen tar vidare hänsyn till grundexamens bredd och sammansättning och till den bild som tänkt huvudhandledare, examinator och andra kollegor inom forskargruppen och ämnet får av den sökandens förutsättningar.

De sökande rangordnas av en av ämnet utsedd granskningsgrupp.

Kontaktpersoner
Prefekt: Docent Erika Olofsson, 0470-70 89 99, erika.olofsson@lnu.se
Huvudhandledare: Docent Reza Hosseinpourpia, 0470-70 80 74, reza.hosseinpourpia@lnu.se, 
HR-partner: Jesper Pettersson, jesper.pettersson@lnu.se


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i byggteknik Linnéuniversitetet

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Maj 31
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Fakulteten för teknik har en bred verksamhet som spänner över nio olika institutioner genom vilka Linnéuniversitetet tillhandahåller utbildning och bedriver forskning. Utbildningarna inom teknik omfattar allt från korta utbildningar på några få veckor eller månader till femåriga civilingenjörsutbildningar. Forskningen svarar upp mot samhällets behov inom flera breda fält – både på kort och lång sikt – med grundläggande forskning och tillämpad forskning i samverkan med samhällets aktörer.

Institutionen för byggteknik bedriver spännande forskning inom ämnesområdet och har omfattande samarbeten med företagspartners inom såväl forskningen som utbildningen. Institutionen arbetar tillsammans med angränsande institutioner för att skapa en kreativ miljö med utmanande utbildningar och framstående forskning. Vår Forskning inom byggteknik omfattar träbyggnadsteknik, stål- och betongkonstruktionsteknik, byggnadsfysik, historiska konstruktioner, tillståndsövervakning av konstruktioner, livscykelanalys och byggnadsmaterial. Institutionen erbjuder för närvarande ett högskoleingenjörsprogram i byggteknik, ett kandidatprogram i byggnadsutformning och ett tvåårigt masterprogram i hållbar konstruktionsteknik. Vi håller även på att utveckla ett innovativt civilingenjörsprogram i byggteknik.

Ämnesområde för befattningen: Byggteknik
Placeringsort tillsvidare: Växjö. Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar kan resor mellan orterna förekomma.
Anställningens omfattning: 100% tillsvidareanställning
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. I normalfallet tillämpas provanställning.

Arbetsbeskrivning:
I anställningen ingår undervisning på grund- och avancerad nivå, utveckling av kurser samt studenthandledning. Institutionen för byggteknik har särskilt behov av undervisningskompetens inom grundläggande byggnadsteknik, byggnadsproduktion, grundläggning, CAD och BIM samt hållbart och resurseffektivt byggande.

I tjänsten ingår även visst administrativt arbete. Inom anställningen ges möjligheter att delta i forskning. Utbildning och forskning sker i samarbete med industrin, forskningsinstitut samt stat och kommun. Detta förutsätter att du aktivt bygger nätverk och att du följer utvecklingen inom branschen och den samhällsutveckling som har betydelse för undervisning vid universitetet.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet är den som har avlagt magisterexamen eller civilingenjörsexamen i byggteknik eller har motsvarande kompetens, samt visat pedagogisk skicklighet. Med motsvarande kompetens avses i regel examen från utländskt universitet med i huvudsak samma nivå och kvalitet som svensk magisterexamen i byggteknik.

Erfarenhet från byggbranschen, byggindustri eller närliggande sektorer är meriterande.

Utöver visad pedagogisk skicklighet ska den sökande ha genomgått en högskolepedagogisk utbildning eller bedömts ha motsvarande skicklighet.
Högskolepedagogisk utbildningen kan läsas under de första två? anställningsåren.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom förmåga att kommunicera muntlig och skriftligt på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den ämnesmässiga kompetensen inklusive vetenskaplig skicklighet.

Särskilt meriterande är dokumenterat yrkesskicklighet genom industriell erfarenhet från byggsektorn eller närliggande sektorer.

För att passa i rollen har du god samarbetsförmåga, förmåga att arbeta självständigt, är strukturerad samt har förmåga att kunna prioritera arbetsuppgifter.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Linnéuniversitetet värdesätter de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan senast den 12 augusti 2024. 

Kontaktpersoner:
Prefekt: Thomas K. Bader, tel. 0470-76 75 79, thomas.bader@lnu.se  
Ämnesföreträdare: Anders Olsson, tel. 0470-70 89 85, anders.olsson@lnu.se
HR-partner: Linda Wincent, tel. 0480-49 76 75, linda.wincent@lnu.se


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i skogshushållning

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Jun 14
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Fakulteten för teknik har en bred verksamhet som spänner över nio olika institutioner genom vilka Linnéuniversitetet bedriver utbildning och forskning. Utbildningarna inom teknik omfattar allt från korta kurser på några veckor eller månader till femåriga civilingenjörsutbildningar. Forskningen svarar mot samhällets behov inom flera breda områden - både på kort och lång sikt - med grundforskning och tillämpad forskning i samverkan med intressenter.

Institutionen för skog och träteknik bedriver en tematisk verksamhet från planta till färdiga produkter från skogen. Skogen som resurs med dess klimatnytta i hela livscykeln är verksamhetens fokus. Forskning pågår inom många discipliner så som skogsskötsel, skogsekonomi, skogsekologi, skogsbrukets digitalisering, skogsskador, skoglig marklära och virkeslära. Institutionen bedriver kurser och utbildningsprogram inom skogs- och träteknik på grund- och avancerad nivå.

Ämnesområde för befattningen: Skogshushållning
Placeringsort: Växjö
Anställningens omfattning: Start 1 sep 2024 eller enligt överenskommelse. Tidsbegränsad anställning, 100 % i 6 månader.

Arbetsbeskrivning
Institutionen för skog och träteknik utvecklar sitt kursutbud inom skogshushållning och behöver därför fler lärare. Denna adjunktanställning innebär att stärka lärarlaget med arbete kopplat till undervisningsplanering, undervisning, kurs-/modulansvar, kursutvärdering och kursutveckling. I arbetet ingår också att aktivt synliggöra institutionens arbete i sociala medier samt att projektleda institutionens deltagande i studentaktiviteter och offentliga arrangemang, såsom skogs- och utbildningsmässor, med syfte att synliggöra forskning och utbildning.  

Undervisningsarbetet planeras utifrån den sökandes kompetens, och kan komma att täcka flera av områdena: Virkeslära, träteknik, produktionsteknik, skogens klimatnytta, cirkularitet- och livscykelanalys, skogsskötsel, skogsuppskattning och skogsteknik. Kompetensen ska anknyta till den pågående forskningen inom institutionen som har ett fokus på skogens klimatnytta och kunskapsmiljön grön hållbar utveckling.

Genomgående är kopplingen teori – praktik viktig i våra utbildningar. Därför är det en förutsättning att sökande har kunskap, förståelse och färdigheter inom de grundläggande skogliga ämnesområdena. Mycket av undervisningen bedrivs via ett distanskoncept som kompletteras med exkursioner och träffar med praktiska moment där skogen och skogsindustrin används som lärmiljöer.

I anställningen förekommer täta studentkontakter, samarbete med kollegor och branschen. Aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete förutsätts. Samarbetsförmåga och flexibilitet är av stor betydelse såväl i relation till studentgrupp som inom arbetslag och forskningsmiljöer.

För lärare inom Linnéuniversitetet är det också viktigt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet är den som har avlagt magisterexamen i skogs- och träteknik eller har motsvarande kompetens, samt visat pedagogisk skicklighet. Med motsvarande kompetens avses i regel examen från utländskt universitet med i huvudsak samma nivå och kvalitet som svensk magisterexamen i skogs- och träteknik.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom: 


• Dokumenterad erfarenhet av undervisning på högskolenivå inom ett eller flera ämnesområden virkeslära, träteknik, produktionsteknik, skogens klimatnytta, cirkularitet- och livscykelanalys, skogsskötsel, skogsuppskattning och skogsteknik.
• Dokumenterad erfarenhet av såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning
• Förmåga att kommunicera väl i både tal och skrift på både svenska och engelska
• Visad god samarbetsförmåga

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Meriterande i övrigt är: 


• Erfarenhet av kursutveckling och kursansvar
• Erfarenhet av utomhuspedagogik, samt kunskap inom distansundervisning baserat på lärplattformar och andra IKT-verktyg
• Erfarenhet av marknadsföring
• Erfarenhet av projektledning

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas som genom en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Kontaktpersoner:
Frågor avseende anställningens inriktning och ämnesområdet besvaras av: Prefekt Erika Olofsson, 0470-70 89 99, erika.olofsson@lnu.se

Frågor som rör anställningen besvaras av: HR-partner Jesper Pettersson, jesper.pettersson@lnu.se

Vill du veta mer om institutionen för skog och träteknik? Läs mer på Lnu.se

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Organisation/fakulteten-for-teknik/mot-fakulteten/skog-och-tra/

Välkommen med din ansökan enligt instruktion, sista ansökningsdag är 9 augusti 2024. 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Postdoktor i informatik med inriktning tillämpad digitalisering

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Maj 31
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Fakulteten för teknik (FTK) har en bred verksamhet som spänner över nio olika institutioner genom vilka Linnéuniversitetet tillhandahåller utbildning och bedriver forskning. Utbildningarna inom teknik omfattar allt från korta utbildningar på några få veckor eller månader till femåriga civilingenjörsutbildningar. Forskningen svarar upp mot samhällets behov inom flera breda fält – både på kort och lång sikt – med grundläggande forskning och tillämpad forskning i samverkan med samhällets aktörer.

Institutionen för informatik består av cirka 30 medarbetare. Inom institutionen för informatik bedrivs forskning med fokus på användning av digital teknik från ett designperspektiv. Aktiva forskningsområden är kopplade till våra utbildningsprogram och har olika fokus som är överlappande: Datadriven affärsinnovation, Systemtänkande och Interaktionsdesign. Informatik har sex utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå. Flera av utbildningarna bedrivs på distans såväl nationellt som internationellt. Informatik har även fristående kurser samt undervisnings- och forskningssamarbete med andra fakulteter, framför allt inom Kunskapsmiljö Linné: Digitala transformationer.

Ämnesområde för befattningen: Informatik.
Placeringsort tillsvidare: Kalmar eller Växjö. Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar kan resor mellan orterna förekomma.
Anställningens omfattning och tidsperiod: Tidsbegränsad anställning, 100 % i två år
Tillträde: Enligt överenskommelse

Arbetsbeskrivning
Vi söker en mycket motiverad och kvalificerad postdoktor för att ansluta sig till vårt team och bidra till våra pågående EU-projekt vilka fokuserar på tillämpad digitalisering i olika miljöer. Som postdoktor förväntas du engagera sig i samarbetsaktiviteter i flera projekt, som tar upp olika aspekter av digitalisering. Tjänsten erbjuder en utmärkt möjlighet för tvärvetenskaplig forskning och professionell utveckling.

Ditt arbete som postdoktor kommer i första hand att bestå av forskning inom informatik med fokus på tillämpad digitalisering. Du förväntas delta aktivt i institutionens kunskapsmiljö och nätverk, både internt och externt.

Inom forskningsverksamheten kommer du som innehavare av tjänsten:


• Genomföra forskning relaterad till tillämpad digitalisering med fokus på datainsamling, analys och spridning av digitaliseringseffekter inom olika miljöer.
• Samarbeta med projektteam, intressenter och andra forskare inom informatik.
• Publicera forskningsresultat i peer-reviewade tidskrifter och konferenser.
• Delta i projektmöten, workshops och konferenser.
• Assistera projektkoordinatorer att organisera och driva projektmöten

Undervisning och handledning omfattande högst 20 % av heltid kan ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i något av ämnena informatik, data och informationsvetenskap, interaktionsdesign, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses i regel examen från utländskt universitet med i huvudsak samma nivå och kvalitet som svensk doktorsexamen i ovan nämnda ämnen.

I enlighet med postdoktoravtalet bör i första hand den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen tidigast tre år innan sista ansökningsdag för denna anställning. Examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Sökande får inte tidigare ha varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid Linnéuniversitetet.

För information om bedömningsgrunder, ansökningsförfarande och kontaktpersoner, vänligen läs mer och ansök på: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/jobba-hos-oss/lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=8060&rmlang=SE Sista ansökningsdag 5 augusti 2024.

Ansök nu

Doktorand i Byggteknik med inriktning mot design av träbaserade byggsystem

Doktorand
Läs mer Jun 3
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Fakulteten för teknik har en bred verksamhet som spänner över nio olika institutioner genom vilka Linnéuniversitetet tillhandahåller utbildning och bedriver forskning. Utbildningarna inom teknik omfattar allt från korta utbildningar på några få veckor eller månader till femåriga civilingenjörsutbildningar. Forskningen svarar upp mot samhällets behov inom flera breda fält – både på kort och lång sikt – med grundläggande forskning och tillämpad forskning i samverkan med samhällets aktörer.

Institutionen för byggteknik har omfattande samarbeten med företagspartners inom såväl forskning som utbildning. Institutionen arbetar tillsammans med angränsande institutioner för att skapa en kreativ miljö med utmanande utbildningar och framstående forskning. Forskning inom byggteknik omfattar träbyggnadsteknik, stål- och betongkonstruktionsteknik, byggnadsfysik, historiska konstruktioner, tillståndsövervakning av konstruktioner, livscykelanalys och byggnadsmaterial.

Doktorandtjänsten är en del av forskningsprofilen Hållbart byggande med trä, som bidrar till den gröna omställningen av byggsektorn. Icke förnybara byggmaterial behöver i ännu högre grad ersättas av trä och träbaserade produkter, vilket i sin tur kräver ytterligare förbättringar av dessa med avseende på resurseffektivitet, prestanda, kostnadseffektivitet och cirkuläret.

Antas i: Byggteknik
Placeringsort tillsvidare: Växjö
Anställningens form och omfattning: Anställning som doktorand är tidsbegränsad enl. Högskoleförordningen kap 5 §7. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.
Start: Tillträde enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning
Doktoranden ska fokusera på numeriska och experimentella undersökningar av träbaserade kompositbjälklagssystem och tillhörande förbandslösningar. Strukturanalys av bjälklagsystemen inklusive anslutningar är en central del av ett helhetsgrepp i forskningsprofilen som även inkluderar brand-, akustik- och arkitektoniska aspekter för att utveckla resurseffektiva träbaserade system. Arbetet ska ge nya insikter om möjligheter att förbättrade träbaserade komponenter för användning i resurseffektiva kompositbjälklag. Arbetet ska bidra till utvecklingen av konkurrenskraftiga byggsystem, med fokus på demonterbarhet och återanvändning av elementen vid slutet av deras livslängd. Arbetet ska också bidra till utveckling av standardlösningar och dimensioneringsmodeller som kan implementeras i konstruktionsregler. Arbetet omfattar matematisk modellering, inklusive finita elementmodellering, samt planering och genomförande av laborativa undersökningar och in situ undersökningar i byggnader. I arbetet ingår samverkan med industripartners och partners från andra forskningsdiscipliner.

Som en del i utbildningen kommer doktoranden genomgå kurser som väkjhs ut efter diskussion och i samförstånd med handledaren. 

Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand främst ska ägna sig åt sin forskarutbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.

För annonsen i sin helhet, vänligen se lnu.se.

Välkommen med din ansökan senast 5 augusti 2024.

Ansök nu

Projektassistent

Forskarassistent
Läs mer Jun 18
Nytt
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Fakulteten för teknik har en bred verksamhet som spänner över nio olika institutioner genom vilka Linnéuniversitetet bedriver utbildning och forskning. Utbildningarna inom teknik omfattar allt från korta kurser på några veckor eller månader till femåriga civilingenjörsutbildningar. Forskningen svarar mot samhällets behov inom flera breda områden - både på kort och lång sikt - med grundforskning och tillämpad forskning i samverkan med intressenter.

Institutionen för skog och träteknik bedriver en tematisk verksamhet från planta till färdiga produkter från skogen. Skogen som resurs med dess klimatnytta i hela livscykeln är verksamhetens fokus. Forskning pågår inom många discipliner så som skogsskötsel, skogsekonomi, skogsekologi, skogsbrukets digitalisering, skogsskador, skoglig marklära och virkeslära. Institutionen bedriver kurser och utbildningsprogram inom skogs- och träteknik på grund- och avancerad nivå.

Arbetsbeskrivning:
Assistenten förväntas ta ansvar för insamling av fysiologiska och anatomiska data från moderna och fossila växtmaterial, organisera insamlade data, delta i analysarbete samt förbereda manuskript för publicering av forskningsresultat. Assistenten förväntas också delta aktivt i forskargruppen PlantEra. 

Krav


• Masterexamen i fysik, skogsvetenskap eller närliggande ämne
• Erfarenhet av forskningsarbete med växter, specifikt Ginkgo biloba och Metasequoia glyptostroboides
• Erfarenhet av mikroskopering (LM och SEM)
• Erfarenhet av bildanalys
• Mycket god förmåga att kommunicera på engelska och svenska
• Förmåga att arbeta noggrant och effektivt
• Allmän datorkompetens

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka arbetet inom forskargruppen.

Anställning och omfattning: Tidsbegränsad anställning 4 månader, 75% av heltid.
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Placeringsort: Placeringsort är Växjö, resor till Lund och Stockholm förekommer. 

Kontaktpersoner:
Professor Anna Monrad Jensen, Email: Anna.Jensen@lnu.se
Prefekt Erika Olofsson, Email: Erika.Olofsson@lnu.se
HR-partner Jesper Pettersson, Email: Jesper.Pettersson@lnu.se

Fackliga företrädare nås via universitetets växel 0772-28 80 00.

Vill du veta mer oss på Skog och träteknik?
Läs mer på Lnu.se

Välkommen med din ansökan enligt instruktion, sista ansökningsdag är 28 juni. 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör/Studieadministratör
Läs mer Jun 5
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Fakulteten för teknik är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter. Vi samlar universitetets utbildning och forskning inom tekniska ämnen. Verksamheten är organiserad i nio institutioner och ett fakultetskansli.

Fakultetskansliet vid Fakulteten för teknik består av ca 50 kolleger som tillsammans ansvarar för att ge ett kvalificerat stöd till fakultetens verksamhet. Vi är verksamma både i Växjö och i Kalmar. Fakultetskansliet leds av kanslichefen och två tillförordnade sektionschefer.

En av våra utbildningsadministratörer ska prova på en ny tjänst inom Linnéuniversitetet och vi söker nu efter hennes vikarie. Tio utbildningsadministratörer tillsammans med tre studievägledare utgör sektionen för utbildningsfrågor.  

Arbetsbeskrivning

Som utbildningsadministratör kommer du att arbeta med ett flertal administrativa uppgifter med koppling till fakultetens utbildningar på grundläggande och avancerad nivå. Du kommer att arbeta i flera olika administrativa system, till exempel antagningssystemet NyA-webben, studiedokumentationssystemet LADOK, tentamensadministrationssystem och lokal- och schemabokningssystemet TimeEdit. Vidare ingår att ge information och service till studenter, lärare och ledning på svenska och engelska. Arbetet innebär ett nära samarbete med utbildningsadministratörerna, lärare och studievägledare. Du förväntas medverka till att utveckla processer och rutiner för en effektiv studieadministration.

Kvalifikationer

Krav: Vi söker dig som har en högskoleutbildning eller flerårig erfarenhet från administrativt arbete inom högskola/universitet. Vi förutsätter att du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, och att du har vana vid att hantera administrativa system. Du har förmåga att hantera och strukturera stora mängder av information.

Meriterande: Erfarenhet av utbildningsadministrativt arbete vid högskola eller universitet är meriterande, liksom kunskap om lagar och regelverk som styr statliga myndigheter.

Egenskaper: Arbetet ställer krav på egenskaper som noggrannhet, ansvarskänsla, problemlösningsförmåga och god samarbetsförmåga. Du är drivande i ditt arbete och kan arbeta såväl självständigt som i grupp. Arbetet förutsätter även god förmåga att organisera, prioritera och strukturera. Vi tror att du trivs i en miljö där du har många kontakter och där det periodvis är högt tempo. Rollen kräver hög servicekänsla.

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Anställning och omfattning: vikariat 1 år, heltid

Tillträde: Tillträde snarast.

Placeringsort: Växjö. Då verksamheten bedrivs både i Växjö och Kalmar behöver du vara beredd på att resor mellan orterna förekommer.

 

Kontaktpersoner
Tf sektionschef Anki Lektorp 070-226 68 59

HR-partner Hanna Holgersson 0470-70 88 69

 

Fackliga företrädare nås via universitetets växel 0772-28 80 00.

 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i geografi, inriktning kulturgeografi

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Maj 13
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Fakulteten för konst och humaniora, som är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter, är en dynamisk, flexibel och internationell kunskapsmiljö med både vetenskaplig och konstnärlig verksamhet i ett stort antal ämnen. Vi bygger kompletta akademiska miljöer där utbytet mellan undervisning, forskning och samverkan skapar drivkraft för kvaliteten på universitetet och i det omgivande samhället.

Geografiämnet bildar tillsammans med arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, historia, kultursociologi och religionsvetenskap, Institutionen för kulturvetenskaper. Som enda lärosäte i landet erbjuder Linnéuniversitetet kurser i geografi inom Lärarlyftet.

Ämnesområde för befattningen: Geografi
Placeringsort tillsvidare: Växjö eller Kalmar, resor mellan orterna förekommer.
Anställningens omfattning: Tillsvidare, 100 %.
Tillträde: 1 januari 2025, eller enligt överenskommelse. I normalfallet tillämpas provanställning.

Arbetsbeskrivning

Arbetet omfattar undervisning inom ämnet geografi, särskilt med inriktning kulturgeografi. I detta ingår att följa kunskapsutvecklingen inom geografiforskning och inom geografi som skolämne. Flera av våra geografikurser riktar sig till lärarstudenter på alla nivåer (1–3, 4–6, samt ämneslärarutbildningen), och geografididaktiska inslag är därför vanligt förekommande. Undervisningen bedrivs både för studenter som studerar på campusförlagda och distansbaserade utbildningar. En stor del av geografiämnets utbildningsverksamhet sker idag inom Lärarlyftet genom distansundervisning för yrkesverksamma lärare. I tjänsten ingår även kursansvar, kursadministration, samt examination och handledning av självständiga arbeten på grundnivå. Planering och utvecklingsarbete sker till stor del i arbetslag.

I anställningen som universitetslektor i geografi förväntas du aktivt delta i institutionens och ämnets inre arbete i form av administration, planering och pedagogiskt utvecklingsarbete. I tjänsten ingår tid för administration och för kompetensutveckling. Ledningsuppdrag kan komma att ingå i arbetsuppgifterna. Då Institutionen för kulturvetenskaper är högt profilerad inom forskning och erbjuder en aktiv forskningsmiljö ser vi gärna att kompetensutvecklingstiden används till forskning. Den sökande förväntas att bedriva egen forskning, att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som är av betydelse för arbetsuppgifterna. Undervisning och möten kan ske på båda campus.

Institutionen eftersträvar en jämn könsfördelning bland anställda. Då de flesta i lärarkollegiet i geografi är män ser vi gärna kvinnliga sökande.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i endera: geografi, kulturgeografi, naturgeografi, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses i regel examen från utländskt universitet med i huvudsak samma nivå och kvalitet som svensk doktorsexamen i geografi, kulturgeografi eller naturgeografi.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Vägledande för bedömningen av den vetenskapliga skickligheten är den egna forskningens självständighet, omfattning och kvalitet.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning och avser såväl utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen.

Särskilt meriterande


• Dokumenterad erfarenhet av undervisning i geografididaktik och inom skolgeografiskt relevanta områden, särskilt inom fältet klimat- och hållbarhetsfrågor.
• Fullgjord högskolepedagogisk utbildning motsvarande SUHF:s nationella riktlinjer.
• Geografisk forskning som uppmärksammar planetära aspekter av hållbar utveckling, Antropocen och klimatnödläge.
• Framstående forskning i pedagogik och/eller geografididaktik, särskilt med skolgeografisk inriktning.
• Pedagogiskt lednings- och utvecklingsarbete.

God kommunikations- och samarbetsförmåga värderas högt.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Kontaktpersoner

Prefekt: Fredrik Hanell fredrik.hanell@lnu.se
Studierektor: Mirek Dymitrow mirek.dymitrow@lnu.se
Ämnesföreträdare: Martin Gren martin.gren@lnu.se
HR-partner: Maria Furbring maria.furbring@lnu.se

Fackliga företrädare nås via Linnéuniversitetets växel: +46 (0)772-28 80 00

Välkommen med din ansökan senast den 24 juni 2024


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Förvaltningsledare för webbutveckling

Webbansvarig/Webbstrateg
Läs mer Maj 22
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Linnéuniversitetet söker nu en driven, nyfiken och tekniskt kunnig förvaltningsledare med erfarenhet av webbutveckling, kommunikation och förvaltning av webbplatser.

Vi är 45 medarbetare på kommunikationsavdelningen som jobbar strategiskt och operativt för att skapa intresse för Linnéuniversitetets utbildning, forskning och samverkan. Avdelningen är indelad i tre sektioner och arbetar från Kalmar och Växjö. Här erbjuder vi dig en kreativ och spännande miljö där teamwork med kompetenta kollegor är en del av en dynamisk vardag. Vi är en avdelning med stor in house-kompetens och mycket av vår kommunikation skapar vi själva från ax till limpa. Du kommer att tillhöra sektionen för evenemang, medieproduktion och webb och ingå i webbteamet.

Arbetsbeskrivning
Som förvaltningsledare hos oss ansvarar du för att samordna förvaltning, utveckling och förändring av vår externa webb Lnu.se och vårt intranät.

Vi söker dig som är driven, nyfiken och passionerad inom webbområdet. Du har erfarenhet av att jobba tillsammans med webbutvecklare och att testa och utforska nya tekniska lösningar för att se till att våra webbplatser är i ständig utveckling och anpassade efter användarnas behov och omvärldens utveckling. Du har en helhetssyn på verksamheten och förstår hur olika delar inom universitetet behöver samverka med webbens innehåll. Det här är en spännande och varierande roll där du får möjlighet att dyka djupt in i detaljerna samtidigt som du har en helhetsbild av våra webbplatser och deras utveckling. I tjänsten ingår även förvaltning av närliggande system. Du är en del av ett engagerat webbteam på kommunikationsavdelningen som arbetar för att göra webbplatserna till användarvänliga och effektiva kanaler för våra studenter, personal och andra viktiga målgrupper.

Förvaltningsledarrollen innebär att du ansvarar för att både leda detaljerade förändringsarbeten och utarbeta långsiktiga planer för webbplatsernas utveckling. Du har ansvar för övergripande webbrelaterade frågor, inklusive innehållshantering, statistik och support för redaktörer som arbetar med webbplatserna. Det är viktigt att du har insikt i kraven för myndigheters webbplatser, inklusive webbtillgänglighet och GDPR, för att säkerställa att vi följer gällande lagar och riktlinjer. Du planerar och följer upp webbarbetet enligt en årsplan och budget, samt prioriterar, beslutar och genomför utvecklingsprojekt. Projektledning av utvecklingsprojekt ingår i tjänsten och du ansvarar för omvärldsbevakning inom webbutvecklingsområdet.

Kvalifikationer

Du ska ha:


• Eftergymnasial utbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande förvärvad kompetens och erfarenhet. 
• Erfarenhet av att arbeta som förvaltningsledare eller motsvarande inom webbutveckling.
• Goda kunskaper i olika webbpubliceringsverktyg t ex EpiServer/Optimizely.
• God svenska och engelska, både i tal och skrift.

Meriterande är att:


• Ha arbetat som projektledare i webbprojekt. Det är även meriterande att ha arbetat inom högskolesektorn.
• Ha erfarenhet av någon förvaltningsstyrningsmodell t ex PM3.


• Har du erfarenheter av CRM-system är det en tillgång.

Du är kreativ, har god samarbetsförmåga och är bra på att planera och organisera ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och värdesätter förmåga att ställa om och anpassa dig till nya utmaningar och ta ansvar. Du arbetar gärna såväl självständigt som i grupp samt har lätt för att bygga relationer och skapa förtroende. 

Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning på 6 månader kan komma att tillämpas. Kommunikationsavdelningen finns både i Växjö och Kalmar. Du har din placering på en ort, men arbetar på båda. Tillträde enligt överenskommelse.

Vi jobbar för att hållbarhet i bred bemärkelse ska integreras i strukturer och kulturer i hela Linne?universitetets verksamhet. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/ett-hallbart-universitet/. Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/jobba-hos-oss/

Mer information lämnas av:
Sektionschef Linda Sohlberg, 070-3437085, linda.sohlberg@lnu.se 
HR-partner Marie Kalebsson, 070-2879801, marie.kalebsson@lnu.se

Fackliga företrädare nås via universitetets växel: 0772-28 80 00

Välkommen med din ansökan senast den 13 juni!


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Studentmedarbetare

Studieassistent
Läs mer Maj 28
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Studerandeavdelningen vid Linnéuniversitetet ansvarar för bland annat studievägledning, antagning, examen, studenthälsa, Ladok/kursinfo, studentmobilitet. Inom avdelningen finns ca 50 anställda med placering både i Växjö och i Kalmar. Studerandeavdelningen är HBTQI-diplomerad sedan 2017 och omdiplomerade 2022.

Sektionen International Office:
Sektionen International Office ansvarar för frågor som rör internationella studenter, utbytesstudier och andra former av internationella möjligheter. Sektionen har ca 10 medarbetare som arbetar i team uppdelade utifrån de olika verksamhetsdelarna och delvis uppdelat efter de olika regionerna i världen och de olika internationella möjligheter som erbjuds. I rollen som internationell koordinator har du nära kontakt med såväl internationella studenter som studenter som vill ta del av någon av de internationella möjligheter som erbjuds såsom till exempel utbytesstudier. Vi arbetar också nära tillsammans med Linnéuniversitetets partnerlärosäten runt om i världen.

Arbetsuppgifter:
I ditt arbete kommer du att:
- delta i sektionens gemensamma uppdrag att administrera och samordna studentmobiliteten vid Linnéuniversitetet
- bemanna i vår Student Lounge där vi tar emot besök från studenter
- utföra enklare administrativa arbetsuppgifter vid sektionen
- arbeta med inresande och utresande studenter. Detta arbete omfattar exempelvis mailkonversationer och stöd till studenter före och under deras vistelse vid Linnéuniversitetet/värdlärosätet.
-  delta i övrigt förekommande arbetsuppgifter på avdelningen/sektionen

Kvalifikationer:
Vi söker dig med relevant pågående akademisk utbildning. Erfarenhet av studieadministrativt arbete med internationella frågor från högskola/universitet är meriterande. Tidigare utbytesstudier eller motsvarande är även det meriterande. Arbetet kräver förmåga att arbeta självständigt, god kommunikationsförmåga samt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska. Vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

Anställningsvillkor:
Anställning och omfattning: Ca 25% från och med 2024-08-02 fram till 2025-01-19 med möjlighet till förlängning.
Placeringsort: Växjö, resor mellan orterna kan förekomma.

Individuell lönesättning tillämpas varför löneanspråk bör bifogas ansökan.

Kontaktpersoner:
Upplysningar lämnas av avdelningschef Charlotte Kipowski, tel 0470-70 82 27 (charlotte.kipowski @lnu.se)
Sektionschef Maria Eriksson, tel 0470-70 82 48 (maria.eriksson@lnu.se)
Frågor som rör anställningen besvaras av HR-partner Emma Dahlberg, tel: 0480-44 671 3 (emma.dahlberg@lnu.se).
Fackliga företrädare nås via universitetets växel 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast den 18 juni. Ansökan ska innehålla personligt brev och CV samt examensbevis.

 

 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i statistik

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Maj 29
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Ekonomihögskolan är hemvist för statistikämnet på Linneuniversitetet. Statistikämnet ger kurser främst på grundnivå inom våra olika ekonomprogram men även fristående kurser på campus och distans. Ämnet har även forskarutbildning och samarbetar ofta med andra fakulteter

 

Ämnesområde för befattningen: Statistik

Placeringsort: Växjö.  Största delen av anställningen fullgörs vid placeringsorten men viss tjänstgöring kan ske även på andra orter inom universitetet.
Anställningens omfattning: 20%. Vikariat  6-12 månader.

Startdatum: September 2024

 

Arbetsbeskrivning:

I anställningen ingår planering, undervisning och examination inom våra olika program, fristående kurser och distanskurser i statistik. Även undervisning vid andra fakulteter förekommer.

 

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt magisterexamen i statistik eller har motsvarande kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt visat pedagogisk skicklighet.

 

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

 

Du ska ha flerårig erfarenhet av undervisning i statistik på grundnivå inom traditionella delämnen såsom beskrivande statistik, ekonometri, linjära modeller och multivariat analys.

 

Du behöver även kunna kommunicera väl i både tal och skrift på både svenska och engelska.

 

Meriterande i övrigt:

Erfarenhet av undervisning på distans.

 

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en adjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

 

Övrigt

Anställningen är placerad vid institutionen för nationalekonomi och statistik.

 

Kontaktpersoner:
Upplysningar lämnas av prefekt Tobias König, tel. 0470-70 82 62 (tobias.koenig@lnu.se) eller biträdande prefekt Peter Karlsson (Peter Karlsson peter.s.karlsson@lnu.se). Frågor rörande ansökningsförfarande och anställning besvaras av HR-partner Kristofer Stahl (kristofer.stahl@lnu.se).


Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772-28 80 00.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Postdoktor i Byggteknik

Forskarassistent
Läs mer Maj 7
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Fakulteten för teknik har en bred verksamhet som spänner över nio olika institutioner genom vilka Linnéuniversitetet tillhandahåller utbildning och bedriver forskning. Utbildningarna inom teknik omfattar allt från korta utbildningar på några få veckor eller månader till femåriga civilingenjörsutbildningar. Forskningen svarar upp mot samhällets behov inom flera breda fält – både på kort och lång sikt – med grundläggande forskning och tillämpad forskning i samverkan med samhällets aktörer.

Institutionen för byggteknik bedriver spännande forskning inom ämnesområdet och har omfattande samarbeten med företagspartners inom såväl forskningen som utbildningen. Institutionen arbetar tillsammans med angränsande institutioner för att skapa en kreativ miljö med utmanande utbildningar och framstående forskning. Vår forskning inom byggteknik omfattar träbyggnadsteknik, stål- och betongkonstruktionsteknik, byggnadsfysik, historiska konstruktioner, tillståndsövervakning av konstruktioner, livscykelanalys och byggnadsmaterial. Institutionen erbjuder för närvarande ett högskoleingenjörsprogram i byggteknik, ett kandidatprogram i byggnadsutformning och ett tvåårigt masterprogram i hållbar konstruktionsteknik. Vi håller även på att utveckla ett innovativt civilingenjörsprogram i byggteknik.

Vi söker en postdoktor till en tvåårig tjänst med fokus på energi- och klimateffektiva träbaserade byggnader som kan bedriva högkvalitativ forskning och publicera artiklar inom fältet livscykelanalys med fokus på miljöpåverkan.

Ämnesområde för befattningen: Byggteknik
Placeringsort tillsvidare: Växjö.
Anställningens omfattning och tidsperiod: 100 % i två år, med möjlighet till ett års förlängning
Tillträde: Enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning:
Tjänsten kommer att vara en del av forskningsprofilen Hållbart byggande med trä vid institutionen för byggteknik och arbetsuppgifter kommer i huvudsak bestå av forskning genom analyser av primärenergianvändning och koldioxidavtryck av träbaserade byggnader. Framför allt kommer innehavaren av tjänsten att bedriva forskning som syftar till att förbättra förståelsen av klimatpåverkan hos träbaserade byggnadssystem, samt identifiera möjligheter att optimera primärenergianvändning och koldioxidavtrycket för sådana byggsystem.  Detta omfattar överväganden vid alla livscykelfaser av träbaserade byggnader, inklusive produktion, drift och rivningsfas. Primärenergianvändning och koldioxidavtryck hos träbaserade byggnader kommer att utforskas ur ett livscykelperspektiv och jämföras med byggnadsalternativ med motsvarande funktionalitet baserat på konventionella byggtekniker.

Det huvudsakliga målet är att identifiera tekniskt hållbara lösningar för att ytterligare minimera primärenergianvändning och koldioxidavtrycket hos träbaserade byggsystem, inklusive hybridlösningar. Arbetsuppgifter inkluderar samarbete med industripartners, med vilka projektet syftar till att identifiera strategier för att optimera energi- och klimatprestanda hos träbaserade byggnader med det senaste regelverket kring klimatdeklaration av nya byggnader i Sverige.

Som postdoktor förväntas du aktivt delta i institutionens arbete och nätverk, såväl internt som externt.  Omkring 20% av arbetsuppgifterna kan inkludera undervisning och handledning på kandidat och masternivå. 

Behörighetskrav:
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i byggteknik, eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i byggteknik.

I enlighet med postdoktoravtalet bör i första hand den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen tidigast tre år innan sista ansökningsdag för denna anställning. Examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Sökande får inte tidigare ha varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid Linnéuniversitetet.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom att den sökande ha erfarenhet av metoder och verktyg för att utvärdera byggnadssystem med hjälp av materialflödesanalys, energisimulering, koldioxidavtryck och livscykelanalys (LCA).

Bedömningsgrunder
Arbetet utförs i ett forskningsprojekt tillsammans med industripartners. God samarbetsförmåga, förmåga att arbeta i grupp och flexibilitet är därför mycket viktigt. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav och kunskaper i svenska är meriterande.

Meriterande i övrigt är dokumenterad erfarenhet av forskning inom byggteknik, med fokus på miljöprestation hos byggander.

Vidare är erfarenhet av forskningssamarbeten med forskargrupper vid universitet eller inom industrin, samt undervisningsskicklighet med relevans för fältet byggteknik meriterande.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Välkommen med din ansökan senast 10 juni 2024.

Kontaktpersoner:
Prefekt: Thomas K. Bader, tel. 0470-76 75 79, thomas.bader@lnu.se  
Ämnesföreträdare: Anders Olsson, tel. 0470-70 89 85, anders.olsson@lnu.se
HR-partner: Linda Wincent, tel. 0480-49 76 75, linda.wincent@lnu.se

Ansök nu

Universitetsadjunkt i psykologi

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Maj 15
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Fakulteten för hälso- och livsvetenskaps (FHL) vision är att förstå, förklara och förbättra världen och samhället vi lever i utifrån ett hälso- och livsvetenskapligt perspektiv. Arbetet inom fakulteten utgår från Linnéuniversitets fyra värdeord: nytänkande, nyfikenhet, närhet och nytta. Som en av fem partnerinstitutioner inom FHL ingår institutionen för psykologi. Inom institutionen är vi drygt 35 medarbetare som erbjuder en bred palett av kurser och utbildningsprogram på grund, avancerad- och forskarnivå. Till vår institution behöver vi nu förstärkning av en engagerad kollega

 

Ämnesområde för befattningen: Psykologi, klinisk

Placeringsort tillsvidare: Växjö. 

Uppdrag på både campus Växjö och campus Kalmar förekommer

Anställningens omfattning: 100%

 

Arbetsbeskrivning:
Anställningen innebär kurs- och programutveckling, undervisning och handledning, samt undervisningsrelaterad administration på grund- och avancerad nivå inom framför allt psykologprogrammet. Psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet är en klinisk yrkesutbildning där vissa delar är teoretiska och andra mer kliniskt praktiska. Det två främsta ämnesområdena för anställningen är psykologisk behandling med inriktning psykodynamisk psykoterapi samt psykiatriska tillstånd. Undervisning inom andra områden kan förekomma. Önskvärt är att innehavaren i sin profession som psykolog har erfarenhet att arbeta inom psykiatrin med psykologisk behandling med psykodynamisk inriktning. Fördjupad kunskap och kompetens inom området hbtqi+ (homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner) är önskvärd, då tjänsten innebär att ansvara för detta kunskapsområde. Vidareutbildning till psykoterapeut med psykodynamisk inriktning är nödvändigt, och specialist i klinisk psykologi med inriktning psykologisk behandling är meriterande för tjänsten.

Fristående kurser, uppdrag inom masterprogrammet, uppdragsutbildning samt samverkan med det omgivande samhället kan ingå i arbetsuppgifterna. 

Resor mellan universitetets två campus förekommer då institutionen har verksamhet i både Växjö och Kalmar.

Innehavaren förutsätts fungera i arbetslag och studentgrupper där samarbetsförmåga och flexibilitet är av stor betydelse.

 

 

Behörighetskrav
Beho?rig att ansta?llas som universitetsadjunkt vid Linne?universitetet (Anställningsordning Dnr: LNU 2012/359) a?r den som har avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens, samt visat pedagogisk skicklighet. Med motsvarande kompetens avses i regel examen fra?n utla?ndskt universitet med i huvudsak samma nivå? och kvalitet som svensk magisterexamen.

Behörighetskrav


• Legitimerad psykolog
• Legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning
• Dokumenterad erfarenhet av högre utbildning med relevans för anställningens arbetsområde
• Dokumenterad pedagogisk skicklighet som ska ha visats genom undervisning och avser såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som examination
• Dokumenterat god samarbetsförmåga
• Genomgången högskolepedagogisk utbildning alternativt att innehavaren genomgår högskolepedagogisk utbildning vid anställning.
• God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift

 

 

Övriga bedömningsgrunder:
Andra bedömningsgrunder


• Aktuell kunskap och kompetens inom hbtqi+ området.
• Aktuell erfarenhet av arbete med psykodynamisk psykoterapi/psykologisk behandling.
• Specialist i klinisk psykologi med inriktning psykologisk behandling
• Nyligen genomgången eller pågående forskarutbildning

 

Välkommen med din ansökan senast den 5 juni!
 

Kontaktpersoner

Prefekt Lena Swalander, 0480 446765, lena.swalander@lnu.se    

HR-partner: Madeleine Sjöstedt, madeleine.sjostedt@lnu.se +46480446078

Fackliga företrädare nås via universitetets växel 0772-28 80 00

Ansök nu

Kvalificerad handläggare – studentstöd och disciplinärenden

Utbildningshandläggare
Läs mer Maj 7
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Studerandeavdelningen vid Linnéuniversitetet ansvarar för bland annat studievägledning, antagning, examen, studenthälsa, Ladok/kursinfo, studentmobilitet. Inom avdelningen finns ca 50 anställda med placering både i Växjö och i Kalmar. Studerandeavdelningen är HBTQI-diplomerad sedan 2017. 

Vi söker nu en kvalificerad handläggare för arbete med disciplinära ärenden och studentnära frågor vid Linnéuniversitetet. Du kommer att vara placerad på studerandeavdelningen. Avdelningen svarar för att ge högkvalitativt stöd till studenter samt till universitetets ledning, fakulteter och institutioner och bidrar till planering och utveckling av universitetets gemensamma uppgifter.

Arbetsbeskrivning:
Vi söker dig som vill arbeta med kvalificerat utrednings- och handläggningsarbete kopplat till disciplinärenden, studentstöd och studentorienterade myndighetsbeslut. Du blir del av en mindre arbetsgrupp som arbetar nära disciplinnämndens ledamöter och rektor samt studerandeavdelningens chef. Arbetet innebär att utreda och följa upp anmälningar om disciplinärenden, förbereda disciplinnämndens sammanträden samt vara föredragande eller sekreterare i disciplinnämnden. Du hanterar och följer upp klagomål och synpunkter från studenter, ger råd och stöd till verksamheten samt deltar i det preventiva arbetet. Därtill handlägger du inkomna ansökningar från studenter rörande t ex kursbevis. Arbetsuppgifterna kan även innebära att ta fram och revidera styrdokument, beredning av beslutsunderlag samt att besvara remisser.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har högskoleexamen inom beteendevetenskap eller samhällsvetenskap, alternativt har annan utbildning som vi bedömer som likvärdig. Erfarenhet av myndighetsutövning är meriterande, liksom kunskap om förvaltnings- och diskrimineringslagen. Vidare ställs krav på god kommunikationsförmåga samt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska. Förmåga att kunna kommunicera och anpassa språket till mottagaren är viktigt.

Arbetet ställer stora krav på analytisk förmåga, noggrannhet och struktur. Arbetet kräver god samarbetsförmåga, men du ska kunna arbeta och utreda ärenden självständigt. Därtill ska du ha bra service och bemötande i fokus. Vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsvillkor:
Anställning och omfattning: Tillsvidareanställning.
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. I normalfallet tillämpas provanställning.
Placeringsort tillsvidare: Placeringsort är Växjö, resor mellan orterna förekommer.

Individuell lönesättning tillämpas varför löneanspråk bör bifogas ansökan.

Kontaktpersoner:
Upplysningar lämnas av avdelningschef Charlotte Kipowski, tel 0470-70 82 27 (charlotte.kipowski @lnu.se) och sektionschef Katarina Holm, tel 0470-70 89 46 (katarina.holm@lnu.se).
Frågor som rör anställningen besvaras av HR-partner Emma Dahlberg, tel: 0480-446713 (emma.dahlberg@lnu.se).
Fackliga företrädare nås via universitetets växel 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast den 27 maj. Ansökan ska innehålla personligt brev och CV samt examensbevis.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i Musikvetenskap

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Maj 3
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Institutionen för musik och bild ingår i Fakulteten för konst och humaniora. Institutionen består av fem huvudområden: Bildpedagogik, Konst- och Bildvetenskap, Musik, Musikpedagogik samt Musikvetenskap. Totalt erbjuder institutionen närmare 200 kurser, antingen fristående eller inom programutbildningar. Inom institutionen arbetar vi med att utveckla utbildning och forskning på både konstnärlig och vetenskaplig grund.

Ämnesområde för befattningen: Musikvetenskap

Placeringsort tillsvidare: Placeringsort Växjö. Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar kan resor mellan orterna förekomma.

Anställningens omfattning: 40%, 2 september 2024–19 januari 2025

Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning

Som universitetslektor består dina uppgifter av undervisning inom ämnet musikvetenskap med fokus på konstmusik och musikproduktion, framför allt på grundnivå. Undervisningen är förlagd både på campus och på distans. Eftersom kontakterna mellan de tre musikämnena vid MB är väl utvecklade kan undervisningen även ske inom de andra huvudområden i musik.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i musikvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses i regel examen från utländskt universitet med i huvudsak samma nivå och kvalitet som svensk doktorsexamen i musikvetenskap.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Vägledande för bedömningen av den vetenskapliga skickligheten är den egna forskningens självständighet, omfattning och kvalitet.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning och avser såväl utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas som genom en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Kontaktpersoner

Prefekt, Eva Kjellander Hellqvist, eva.kjellander@lnu.se, 0470-708090                                 

Ämnesföreträdare, Mischa Van Kan, mischa.van.kan@lnu.se, 0470-708538

HR-partner, Emmy Andersson, emmy.andersson@lnu.se, 0480-446108

Fackliga företrädare nås via universitetets växel 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast den 24 maj 2024.

Vill du veta mer om institutionen för Musik och bild? Läs mer på Lnu.se

 

 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Administratör

Receptionist, telefonist
Läs mer Maj 3
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Vi vill önska en blivande kollega välkommen! Som administratör hos oss på sektionen Infocenter är du ansiktet utåt för Linnéuniversitetet. Sektionen tillhör avdelningen Lokal- och service. Till Infocenter vänder sig studenter, anställda och besökare för att få allmän information, praktisk service och lotsning vidare i organisationen. Infocenter ansvarar för universitets kontaktcenter och här finns också vår universitetsbutik och vårt copycenter.

Linnéuniversitetets copycenter producerar olika typer av material och levererar tjänster till hela organisationen. Det rör till exempel tentor och skanning, avhandlingar och konferensmaterial. Tillsammans med kommunikationsavdelningen arbetar vi även med konferens- och evenemangssamordning.

Arbetsbeskrivning

Dina arbetsuppgifter kan till viss del anpassas efter dina erfarenheter och kompetenser samt utifrån verksamhetens behov. Som administratör kan du bland annat arbeta med


• Service med tryck och skanning av tentamina
• Hantera beställningar och produktion av trycksaker i copycenter
• Sälja studiematerial, kontorsmaterial och profilprodukter
• Bemanna Linnéuniversitetets växel och reception
• Part i leveranskedja att tillhandahålla material såsom studieintyg, utskrift, passerkort, nycklar mm.
• Supportera vår telefonilösning (beställning, reklamation, teknisk support m.m.)
• Hantera inkomna ärenden från student, anställd och extern part, såväl via besök som inkommen e-post

Kvalifikationer

Vi söker dig som brinner för service och förstår betydelsen av ett professionellt, flexibelt och servicemedvetet kundbemötande. Dokumenterad erfarenhet av arbete inom kundservice, reception eller likvärdigt är ett krav.

Du har minst treårig gymnasiekompetens och erfarenhet av administrativt arbete. Vidare är det krav på att du har bra skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på både svenska och engelska.

Arbetet kan innebära varierande arbetsuppgifter, såväl utifrån säsong som erfarenhet och kompetens, och anställningen ställer krav på flexibilitet och initiativförmåga.

Du har ett stort engagemang och driv och backar inte för nya arbetsuppgifter. Du har förmågan att hantera svåra situationer samt bemöta olika slags människor på ett professionellt sätt. Din personliga lämplighet kommer att vägas in. För att du ska trivas i rollen krävs det att du är tekniskt intresserad och känner dig bekväm och blir motiverad av att lära dig nya system och gränssnitt. Kunskaper i programvaror såsom Office-program, Adobe-program och kommunikationslösningen Touch Point Plus är meriterande.

Placeringsort: Växjö

Omfattning: 100 %

Varaktighet: Tillsvidare, vi tillämpar som utgångspunkt 6 mån provanställning

Tillträde: Enligt överenskommelse

Sista ansökningsdag: 24 maj 2024

Upplysningar: För frågor om tjänsten kontaktar du tf. Sektionschef Patrik Karlsson 0470-767298. För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta HR-partner Hanna Holgersson, 0470-708869,

 

Fackliga företrädare nås via universitetets växel 0772-28 80 00.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i pedagogik inom yrkeskunnande och yrkesutbildning

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Apr 30
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Institutionen för pedagogik och lärande består av cirka 70 medarbetare och finns vid Fakulteten för samhällsvetenskap, som är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter med ungefär 400 anställda och cirka 3 500 studenter. Institutionens verksamhet finns både på campus Kalmar och campus Växjö. 

Ämnesområde för befattningen: Pedagogik

Placeringsort tillsvidare: Växjö eller Kalmar

Anställningens omfattning: 100% tillsvidare. Tillträde enligt överenskommelse.

I normalfallet tillämpas provanställning.

Arbetsbeskrivning:

Vi söker en lektor inom yrkeskunnande och yrkesutbildning. Läs gärna mer här: https://lnu.se/forskning/forskargrupper/forskargruppen-med-inriktning-mot-yrkesutbildning/. Anställningen innebär främst undervisning inom yrkeslärarprogram som från och med höstterminen 2025 ges i en ny form.

I anställningen ingår att genomföra utbildning, forskning och samverkan samt utbildningsadministrativt arbete. I arbetsuppgifterna ingår också handledning och examination av uppsatser/självständiga arbeten. Även fristående kurser, och uppdragsutbildning kan ingå i arbetsuppgifterna.

Det är viktigt att du deltar aktivt i vårt arbete vad gäller utbildningskvalitet och kursutveckling. Vidare förväntas du ha förmåga att bidra till institutionens forskningsaktiviteter.

De flesta av institutionens kurser har i större eller mindre omfattning inslag av flexibel undervisning vilket kräver färdighet i att undervisa med hjälp av olika digitala verktyg.

Undervisningen bedrivs till största delen på svenska, men även viss undervisning kan komma att ske på engelska. Resor mellan universitetets två campus förekommer eftersom undervisning i både Kalmar och Växjö ingår i tjänsten.

I tjänsten ges möjligheten till kompetensutveckling motsvarande 20 procent av arbetstiden.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom pedagogik eller didaktik, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses i regel examen från utländskt universitet med i huvudsak samma nivå och kvalitet som svensk doktorsexamen i ämne.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska och engelska samt dokumenterat god samarbetsförmåga.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Vi ser gärna att sökande har examen från lärarutbildning samt erfarenhet av praktiknära forskning med didaktisk inriktning.

Vägledande för bedömningen av den vetenskapliga skickligheten är den egna forskningens självständighet, omfattning och kvalitet.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning och avser såväl utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Välkommen med din ansökan senast 21 maj 2024

Kontaktpersoner:

Prefekt Tobias Bromander, tobias.bromander@lnu.se 073-0730086    

HR-partner Karolina Österdahl, karolina.osterdahl@lnu.se 0470-708674


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

2?4 Positions as Researcher in Colonial and Postcolonial Studies

Forskare, historia
Läs mer Apr 16
Welcome to Linnaeus University! Here you'll meet 2 200 staff members and 40 000 students, all united in following the vision to set knowledge in motion for a sustainable societal development. With us, research and education are conducted with an eye towards the future. Our proximity to the business world, both locally and globally, gives us a wide reach and the ability to create change that makes an impact. All that's needed is a place where ideas have the space to meet and grow. That's what we've created – and you are invited.

Change starts here!

The Faculty of Arts and Humanities – which is one of five faculties at Linnaeus University – is a dynamic, flexible, and international knowledge environment that spans a wide range of subjects in the arts and humanities. We build complete academic environments, where the interaction between education, research, and collaboration creates a driving force for quality at the university and in the wider community.

The Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies announces two or four fulltime positions as researcher in colonial and postcolonial studies (including, but not limited to, archaeology, comparative literature, ethnology, philology and history) lasting between one and three months during the autumn semester 2024. The earliest possible starting date for each of the positions is 1 August 2024 and the last possible end date is 31 December 2024.

Subject area for the position
The main subject area is Colonial and Postcolonial Studies but the appointment will be made in one of the following subjects. 

Department of Cultural Sciences: Archaeology, Comparative Religion, Cultural Sociology, Geography, History, Human Geography, Library and Information Science, Philosophy.

Department of Film and Literature: Comparative Literature, Creative Writing, Film Studies.

Department of Languages: English Language, Literatures in English, French Language, Literatures in French, German Language, Literatures in German, Spanish Language, Literatures in Spanish. 

Location until further notice: Växjö, Sweden

The university may be able to subsidise the relocation costs (travel and costs for visas and permits) for the applicant (not including family members); this applies mainly to applicants from the Global South.

Form of employment and hours: The position is limited in time to between one and three months. The position is full time unless otherwise agreed upon. 

For more information about employment and working conditions at Linnaeus University, please see the university website.

Starting date: 1 August–1 December 2024.

End date: 31 August–31 December 2024

Job description
To read the entire ad with job description and information about the context of the position, please visit Linnaeus University’s job page.

Further information
For further information about the position and the expectations of the successful candidates, please contact one of the following:

Director of the Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies, Professor Stefan Amirell, stefan.amirell@lnu.se.
Head of the Department of Cultural Sciences: Fredrik Hanell, fredrik.hanell@lnu.se
Head of the Department of Film and Literature: Piia Posti, piia.posti@lnu.se
Head of the Department of Languages: Anna Greek, anna.greek@lnu.se
HR partner: Maria Furbring, maria.furbring@lnu.se

For union representatives, please contact the university switchboard at 0772-28 80 00.

We welcome your application no later than 15 May 2024!


Linnaeus University has the ambition to utilize the qualities that an even gender distribution and diversity brings to the organization.

Please apply by clicking on the Apply button at the bottom of the ad. The credentials you invoke must be verified with certification and they must be attached digitally in your application. The application and other documents to be marked with the reference number. All documents cited must be received by the University no later than 24.00 (Local time in Sweden) on the closing day.

Ansök nu

Kurator

Kurator
Läs mer Apr 24
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Studerandeavdelningen vid Linnéuniversitetet ansvarar för bland annat studievägledning, antagning, examen, studenthälsa, Ladok/kursinfo, studentmobilitet. Inom avdelningen finns ca 50 anställda med placering både i Växjö och i Kalmar. Studerandeavdelningen är HBTQI-diplomerad sedan 2017. Vi söker nu en Kurator med placering på Studenthälsan, inom Studerandeavdelningen.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består till stor del av individuellt samtalsstöd till studenter, men även grupper och workshops ingår då studenthälsan arbetar förebyggande kring studenternas psykiska och fysiska hälsa på grupp- och organisationsnivå. Samverkan med studentföreningar, studentkår och närsamhället är centralt i arbetet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller motsvarande. Arbetet kräver att du har erfarenhet av självständigt psykosocialt behandlingsarbete liksom vana av preventivt och utåtriktat arbete. Framförallt med unga vuxna, gärna i fokusfrågor som exempelvis psykisk hälsa, stress och ANDTS. Erfarenhet av arbete inom studenthälsa är meriterande.

Du skall ha goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och i skrift, då såväl samtalsstöd som förebyggande arbete genomförs även på engelska. Som kurator kommer du även att arbeta med datorn som verktyg varför du behöver goda datorkunskaper. Vi lägger vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är utåtriktad och noggrann. Du har en hög arbetskapacitet och har förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.

Anställningen är tillsvidare tjänst på 100%. Tillträde snarast efter överenskommelse. Placeringsort Växjö, men kontinuerligt arbete i Kalmar ingår.

Vid frågor, vänligen kontakta
Avdelningschef Charlotte Kipowski, tel 0470-70 85 55 (charlotte.kipowski@lnu.se) eller sektionschef Maria Larsson, tel 0480-44 60 95 (maria.larsson@lnu.se)
Frågor som rör anställningen besvaras av HR-partner Emma Dahlberg, tfn: 0480-44 67 13, emma.dahlberg@lnu.se.
Fackliga företrädare nås genom växeln, tfn 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast den 9 maj. Ansökan ska innehålla personligt brev och CV samt examensbevis. Ange diarienummer HR-2024/722.

 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Utvecklingsledare till kansliet för lärarutbildning

Utbildningshandläggare
Läs mer Apr 8
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Kansliet har cirka 25 medarbetare och finns både i Kalmar och Växjö. Lärarutbildningskansliet arbetar med lednings- och verksamhetsnära stöd kopplat till lärarutbildningarna vid Linnéuniversitetet. I detta ingår exempelvis samverkan med universitetets centrala stödfunktioner i utredningar, kvalitetsuppföljning och planering kring forsknings- och utbildningsfrågor kopplat till lärarutbildningarna.

En del inom lärarutbildningskansliet är Regionalt utvecklingscentrum (RUC) som har ett särskilt ansvar kring samverkan gentemot skolhuvudmän och myndigheter. Detta innebär exempelvis arbete med samverkansfrågor kring kompetensförsörjning och verksamhetsnära forskning.

Vi söker nu en utvecklingsledare till kansliet för lärarutbildning med särskilt fokus på implementering av övningsskolor och övningsförskolor. Uppdraget innebär bland annat samverkan runt avtal gentemot skolhuvudmän men även frågor kring kvalitet, planering och uppföljning av övningsskolor och övningsförskolor. I arbetsuppgifterna ingår även exempelvis:


• Erbjuder skolhuvudmän och skolmyndigheter en enkel väg in till Linnéuniversitetet.
• Ger ett internt stöd när det gäller samverkansfrågor som handlar om skolväsendet.
• Utvecklar kontakter för olika typer av samarbeten mellan skolhuvudmän och universitetets utbildare och forskare.
• Erbjuder fakulteter stöd när det gäller uppdragsutbildning i skolväsendet.

 

Kvalifikationer
Vi söker dig som är nyfiken och kommunikativ, har lätt för att skapa goda och förtroendegivande relationer med förmåga att engagera andra. Vi vill att du har en fil. kand och/eller akademisk examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig samt erfarenhet av arbete inom skolväsendet. För uppdraget behövs mycket god förmåga att kunna uttrycka sig i tal och skrift. Erfarenhet av arbete inom universitet eller högskola är meriterande, gärna inom lärarutbildningen.

Arbetet ställer stora krav på lyhördhet, kreativitet, självständighet, samarbetsförmåga, servicekänsla och effektivitet. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.

Tillträde: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Kalmar eller Växjö. Då arbetet innebär arbete i både Kalmar och Växjö måste du vara beredd att i varierad grad tjänstgöra på båda orterna.
Omfattning: 100 %.

Övrigt:
Anställningen är placerad vid Kansliet för lärarutbildning. Individuell lönesättning tillämpas varför löneanspråk bör bifogas ansökan. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Information: Upplysningar lämnas av kanslichef Johan Krantz, Johan.krantz@lnu.se, tel 0480-49 70 30 eller HR-partner Catharina Ljungberg Johansson, catharina.ljungbergjohansson@lnu.se Tel 0470-767262

Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772-28 80 00 

Välkommen med din ansökan senast den 29 april 2024

Ansök nu

Universitetslektor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Apr 11
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Välkommen till Fakulteten för konst och humaniora och institutionen för språk. Institutionen har en framskjuten plats i ämneslärarutbildningen och finns inom ytterligare utbildningsprogram med yrkesinriktningar såsom Språk och politik (SPIK) och Språk, kultur och kommunikation (SKK). Engelska ges på grund- och avancerad nivå med utbildning i både språk- och litteraturvetenskapliga moment. På avancerad nivå ger engelska programmet Master Programme in English Language and Literature samt flera fristående kurser, och ingår i magisterprogrammet i facköversättning och en masterutbildning för lärare på distans.

Vid fakulteten finns ett antal dynamiska tvärvetenskapliga forskningsmiljöer, och Linnéuniversitetet satsar även på fakultetsövergripande kunskapsmiljöer. All verksamhet vid Linnéuniversitetet präglas av visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling, och på institutionen för språk vill vi framhålla att utbildning och forskning i språk är en grundpelare i hållbar demokrati.

Ämnesområde för befattningen: Engelska med litteraturvetenskaplig inriktning
Placeringsort tillsvidare: Kalmar eller Växjö. Undervisning på båda orterna förekommer.
Anställningens omfattning: 40-60% av heltid. Tidsbegränsad anställning under sex månader.
Tillträde: 1 augusti 2024 eller enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning
I anställningen som universitetslektor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning vid Linnéuniversitetet ingår undervisning, forskning och administrativt arbete. Arbetsuppgifterna är huvudsakligen inriktade mot undervisning och handledning av studenter i engelska med litteraturvetenskaplig och litteraturdidaktisk inriktning på grundnivå på campus och på distans. Viss undervisning och handledning på avancerad nivå kan förekomma.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning.

Framgångsrik erfarenhet av undervisning på universitetsnivå ska vara dokumenterad.

Förmåga att undervisa på både svenska och engelska är ett krav, liksom erfarenhet av undervisning i engelska med användande av lärplattform och andra digitala verktyg.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Vägledande för bedömningen av den vetenskapliga skickligheten är den egna forskningens självständighet, omfattning och kvalitet. Forskning med inriktning mot litteraturdidaktik i engelskundervisningen är meriterande.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom framgångsrik erfarenhet av undervisning i engelskspråkig litteratur och avser såväl utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen.

Ämneslärarexamen i engelska är starkt meriterande.

I tjänsten ingår undervisning och handledning i engelskspråkig litteratur inom ett flertal kurser och program där samarbete i lärargrupper krävs. Stor vikt kommer därför att läggas vid personliga egenskaper såsom samarbets- och kommunikationsförmåga.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Kontaktpersoner:

Prefekt Anna Greek, anna.greek@lnu.se     
HR-partner Josefin Grahn, josefin.grahn@lnu.se

Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast den 2 maj 2024!


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Utbildningsledare till kansliet för lärarutbildning

Utbildningshandläggare
Läs mer Apr 8
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Kansliet har cirka 25 medarbetare och finns både i Kalmar och Växjö. Lärarutbildningskansliet arbetar med lednings- och verksamhetsnära stöd kopplat till lärarutbildningarna vid Linnéuniversitetet. I detta ingår exempelvis samverkan med universitetets centrala stödfunktioner i utredningar, kvalitetsuppföljning och planering kring forsknings- och utbildningsfrågor kopplat till lärarutbildningarna.

En del inom lärarutbildningskansliet är Regionalt utvecklingscentrum (RUC) som har ett särskilt ansvar kring samverkan gentemot skolhuvudmän och myndigheter. Detta innebär exempelvis arbete med samverkansfrågor kring kompetensförsörjning och verksamhetsnära forskning.

Vi söker nu en utvecklingsledare till kansliet för lärarutbildning med särskilt fokus på implementering av övningsskolor och övningsförskolor. Uppdraget innebär bland annat samverkan runt avtal gentemot skolhuvudmän men även frågor kring kvalitet, planering och uppföljning av övningsskolor och övningsförskolor. I arbetsuppgifterna ingår även exempelvis:


• Erbjuder skolhuvudmän och skolmyndigheter en enkel väg in till Linnéuniversitetet.
• Ger ett internt stöd när det gäller samverkansfrågor som handlar om skolväsendet.
• Utvecklar kontakter för olika typer av samarbeten mellan skolhuvudmän och universitetets utbildare och forskare.
• Erbjuder fakulteter stöd när det gäller uppdragsutbildning i skolväsendet.

 

Kvalifikationer
Vi söker dig som är nyfiken och kommunikativ, har lätt för att skapa goda och förtroendegivande relationer med förmåga att engagera andra. Vi vill att du har en fil. kand och/eller akademisk examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig samt erfarenhet av arbete inom skolväsendet. För uppdraget behövs mycket god förmåga att kunna uttrycka sig i tal och skrift. Erfarenhet av arbete inom universitet eller högskola är meriterande, gärna inom lärarutbildningen.

Arbetet ställer stora krav på lyhördhet, kreativitet, självständighet, samarbetsförmåga, servicekänsla och effektivitet. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.

Tillträde: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Kalmar eller Växjö. Då arbetet innebär arbete i både Kalmar och Växjö måste du vara beredd att i varierad grad tjänstgöra på båda orterna.
Omfattning: 100 %.

Övrigt:
Anställningen är placerad vid Kansliet för lärarutbildning. Individuell lönesättning tillämpas varför löneanspråk bör bifogas ansökan. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Information: Upplysningar lämnas av kanslichef Johan Krantz, Johan.krantz@lnu.se, tel 0480-49 70 30 eller HR-partner Catharina Ljungberg Johansson, catharina.ljungbergjohansson@lnu.se Tel 0470-767262

Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772-28 80 00 

Välkommen med din ansökan senast den 29 april 2024

Ansök nu

Postdoc in Digitalisation of Forestry with focus on forest remote sensing

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Mar 19
Welcome to Linnaeus University! Here you'll meet 2 200 staff members and 40 000 students, all united in following the vision to set knowledge in motion for a sustainable societal development. With us, research and education are conducted with an eye towards the future. Our proximity to the business world, both locally and globally, gives us a wide reach and the ability to create change that makes an impact. All that's needed is a place where ideas have the space to meet and grow. That's what we've created – and you are invited.

Change starts here!

The Faculty of Technology has a broad activity within nine different departments, where Linnaeus University conducts education and research in technical subjects. The Department of Forestry and Wood Technology conducts thematic activities ranging from tree seedling to finished technical wood products. The focus of the department's activities is on the forest as a resource with its climate benefits throughout the life cycle. With this theme, the department addresses societal challenges.

Specific to the position, the department can offer a unique research environment focusing on research in forest remote sensing, forest damage, tree physiology, carbon and climate, and ecosystem services. In remote sensing, for example, through national collaboration, we have access to data from a world-unique radar tower with advanced microwave instruments, and on the optical side, we can offer the opportunity to collect data using drone-based hyperspectral cameras and high-quality laser sensors.

The postdoctoral position will be linked to The Bridge 2.0, a collaborative platform for interdisciplinary knowledge development focusing on forestry, innovation, and sustainable competitiveness, the knowledge environment Green Sustainable Development, and Linnaeus University's cutting-edge research environment DISA (Data Intensive Sciences and Applications).

Subject area for the position: Digitalisation in Forestry
Location until further notice: Växjö. Since Linnaeus University is located in both Växjö and Kalmar, travel between the two may be required.
Hours and term: Full-time for 2 years.
Starting date: Start date as soon as possible, or by agreement.

Job description
The world’s forests are affected by ongoing climate change and new research is needed in remote sensing with the aim of increasing knowledge about the state and change of the forest. In order to meet this challenge, it is necessary to collect different types of remote sensing data (optical, laser, and radar data) from different platforms (towers, drones, aircrafts, and satellites) to be used in combination with field data (reference data, e.g. data from harvesters) for modelling both traditional and new forest variables. In a changing climate, biotic and abiotic forest damage is also expected to increase, which makes it desirable to intensify remote sensing research within this area as well.

The research project is centred on developing new tools for the next generation of digital and dynamic forest maps as a basis for forest planning and to the benefit of forest management. Particular focus is on developing new and improved estimates of forest variables (state and changes) as well as mapping and forecasting forest damage (risk assessment). A large part of the research data will be collected via drone flights over forested experimental test sites (Super test sites). The project is also expected to generate valuable results of great benefit to future digital and dynamic forest management plans.

The postdoctoral fellow will collaborate with national and international experts in the field. For example, the opportunity is offered to collaborate with researchers in the Horizon 2020 project ForestMap, which aims to produce the next generation of forest maps with AI, and the Horizon Europe project OptiForValue and FORSAID, which both aims to mapping and monitoring the forest health using digital tools. Furthermore, the postdoctoral fellow will have a close connection to the research program FRAS II (Future Forest Management in Southern Sweden), which is run jointly by Linnaeus University, Skogforsk, and the Swedish University of Agricultural Sciences in close cooperation with the forestry sector in southern Sweden. FRAS II started in the autumn of 2023 and includes three doctoral students and three postdoctoral fellows, all with supervisors/mentors from the respective organization. Since the studies will generate large amounts of data, the postdoctoral fellow will also seek collaboration with the cutting-edge research environment DISA at the university.

The position also includes responsibility for research communication, which means participating in national and international meetings. Publishing both popular science articles and scientific articles are central parts of the work.

The postdoctoral fellow is expected to participate actively in the department’s knowledge environment and networks, both internally and externally, as well as to develop new project ideas and participate in applying for external project funding. A certain amount of teaching and supervision at basic, advanced and/or postgraduate level may be included in the duties.

Contact
Head of department: Erika Olofsson, +46 470-70 89 99, erika.olofsson@lnu.se
Head of research: Prof. Johan Fransson, + 46 470-76 70 42, johan.fransson@lnu.se
HR-partner: Jesper Pettersson, jesper.pettersson@lnu.se

For all information about assessement criterias, qualifications and how to apply, please visit: Lnu.se , last day to apply is 29 April 2024.

Ansök nu

Utvecklingsledare till kansliet för lärarutbildning

Utbildningshandläggare
Läs mer Apr 8
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Kansliet har cirka 25 medarbetare och finns både i Kalmar och Växjö. Lärarutbildningskansliet arbetar med lednings- och verksamhetsnära stöd kopplat till lärarutbildningarna vid Linnéuniversitetet. I detta ingår exempelvis samverkan med universitetets centrala stödfunktioner i utredningar, kvalitetsuppföljning och planering kring forsknings- och utbildningsfrågor kopplat till lärarutbildningarna.

En del inom lärarutbildningskansliet är Regionalt utvecklingscentrum (RUC) som har ett särskilt ansvar kring samverkan gentemot skolhuvudmän och myndigheter. Detta innebär exempelvis arbete med samverkansfrågor kring kompetensförsörjning och verksamhetsnära forskning.

Vi söker nu en utvecklingsledare till kansliet för lärarutbildning med särskilt fokus på implementering av övningsskolor och övningsförskolor. Uppdraget innebär bland annat samverkan runt avtal gentemot skolhuvudmän men även frågor kring kvalitet, planering och uppföljning av övningsskolor och övningsförskolor. I arbetsuppgifterna ingår även exempelvis:


• Erbjuder skolhuvudmän och skolmyndigheter en enkel väg in till Linnéuniversitetet.
• Ger ett internt stöd när det gäller samverkansfrågor som handlar om skolväsendet.
• Utvecklar kontakter för olika typer av samarbeten mellan skolhuvudmän och universitetets utbildare och forskare.
• Erbjuder fakulteter stöd när det gäller uppdragsutbildning i skolväsendet.

 

Kvalifikationer
Vi söker dig som är nyfiken och kommunikativ, har lätt för att skapa goda och förtroendegivande relationer med förmåga att engagera andra. Vi vill att du har en fil. kand och/eller akademisk examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig samt erfarenhet av arbete inom skolväsendet. För uppdraget behövs mycket god förmåga att kunna uttrycka sig i tal och skrift. Erfarenhet av arbete inom universitet eller högskola är meriterande, gärna inom lärarutbildningen.

Arbetet ställer stora krav på lyhördhet, kreativitet, självständighet, samarbetsförmåga, servicekänsla och effektivitet. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.

Tillträde: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Kalmar eller Växjö. Då arbetet innebär arbete i både Kalmar och Växjö måste du vara beredd att i varierad grad tjänstgöra på båda orterna.
Omfattning: 100 %.

Övrigt:
Anställningen är placerad vid Kansliet för lärarutbildning. Individuell lönesättning tillämpas varför löneanspråk bör bifogas ansökan. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Information: Upplysningar lämnas av kanslichef Johan Krantz, Johan.krantz@lnu.se, tel 0480-49 70 30 eller HR-partner Catharina Ljungberg Johansson, catharina.ljungbergjohansson@lnu.se Tel 0470-767262

Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772-28 80 00 

Välkommen med din ansökan senast den 29 april 2024

Ansök nu

Internationell koordinator

Utbildningsadministratör/Studieadministratör
Läs mer Apr 3
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet bedriver forskning och utbildning i företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och turismvetenskap.

Arbetsbeskrivning

Vi erbjuder en anställning i en öppen och stimulerande arbetsmiljö, där arbetsuppgifterna är varierade. Du kommer att ingå i ett team som också arbetar med liknande arbetsuppgifter. Vi söker nu en internationell koordinator för ett föräldravikariat. I denna roll kommer du att arbeta med både in- och utresande studenter samt avtalshantering mellan partneruniversitet.

Dina ansvarsområden inkluderar
- Ansvar för ansökningsprocessen vid utbytesstudier
- Vägledning till befintliga och blivande utbytesstudenter
- Samordning av informationsmöten och workshops på både svenska och engelska
- Stöd till inresande studenter
- Introduktionsaktiviteter för internationella studenter
- Administrativa arbetsuppgifter i form av upprättande av Learning Agreements, meritvärdering och tillgodoräknanden
- Kommunikation med utländska partneruniversitet
- Koordinering av Ekonomihögskolans utbytesavtal med utländska partneruniversitet
- Deltagande i nätverk för internationalisering på Linnéuniversitetet

Ekonomihögskolan har som målsättning att öka graden av internationalisering och attrahera fler internationella studenter vilket innebär att du kommer att få vara med på en spännande utvecklingsresa.

Arbetet kräver ett nära samarbete med centrala funktioner på universitet samt fakultetens program- och kursansvariga. En stor del av kommunikationen kommer att ske på engelska.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har intresse för internationella frågor. Du har relevant akademisk examen på minst kandidatnivå eller erfarenhet av motsvarande arbete som bedöms som relevant för anställningen. Du har erfarenhet av att arbeta med administration/handläggning på myndighet. Särskilt meriterande är arbetslivserfarenhet från högskole- eller universitetsvärlden, liksom erfarenhet av administrativt arbete inom internationalisering från offentlig verksamhet.

I rollen som internationell koordinator kommer du att ha många kontakter med studenter, lärare och administrativ personal. Du besitter en god samarbetsförmåga, ett serviceinriktat förhållningssätt och professionellt bemötande. Vidare ska du kunna uttrycka dig obehindrat i tal och skrift på både svenska och engelska då arbetet innebär dagliga internationella kontakter. Du behöver vara bekväm med att hålla muntliga presentationer. Du ska ha en god förmåga att arbeta såväl självständigt som i team. Du är noggrann, strukturerad och van att arbeta administrativt och i digitala system. Initiativförmåga samt en ambition och förmåga att bidra till att utveckla verksamheten är andra viktiga egenskaper.

Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av att arbeta i de administrativa systemen Ladok, NyA, W3D3 samt Mobility Online.

Anställningsvillkor

Anställning och omfattning: Vikariat 100 % till och med 14 juni 2025. Intervjuer kan komma att genomföras löpande under ansökningstiden.
Tillträde: Tillträde 12 augusti eller enligt överenskommelse.
Placeringsort tillsvidare: Placeringsort är Växjö eller Kalmar, resor mellan orterna förekommer.

Individuell lönesättning tillämpas varför löneanspråk bör bifogas ansökan.

Kontaktpersoner
Upplysningar lämnas av biträdande kanslichef Frida Sjökvist, (frida.sjokvist@lnu.se).
För frågor om anställningsförhållanden, kontaktas HR-partner Jessica Drott (jessica.drott@lnu.se).
Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772-28 80 00.

Vill du veta mer Ekonomihögskolan. Läs mer på Lnu.se

Välkommen med din ansökan senast den 24 april 2024 märkt med diarienummer HR-2024/611.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Controller

Controller
Läs mer Apr 3
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet bedriver forskning och utbildning i företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och turismvetenskap.

Arbetsbeskrivning

Vi erbjuder en anställning i en öppen och stimulerande arbetsmiljö där arbetsuppgifterna är varierade. Du kommer att arbeta självständigt samtidigt som du har ett nära samarbete med dina kollegor. Vi söker nu en controller, gärna med erfarenhet från universitets- och högskolevärlden. Som controller är du ett strategiskt stöd för fakulteten i ekonomiska frågor.

Dina huvudsakliga ansvarsområden innefattar

- Budget, prognos och bokslut samt förbereda beslutsunderlag till fakultetsledning och fakultetsstyrelse
- Analys- och utredningsarbete
- Verksamhetsplanering och uppföljning
- Planering av anslagsfördelning
- Omvärldsbevakning av olika frågor som har ekonomisk påverkan på högskolesektorn, till exempel politiska diskussioner samt budget- och forskningspropositioner
- Utveckling och förbättring av fakultetens arbetssätt och rutiner
- Medverka i olika utvecklingsprojekt inom ekonomiområdet

Arbetet innebär många kontakter och samarbeten med exempelvis personer vid universitetets centrala ekonomiavdelning, kollegor och chefer på fakulteten samt controllers vid andra fakultetskanslier. Dessutom kommer du att vara föredragande och rådgivande i fakultetens olika beredande och beslutande organ. Då fakulteten verkar i en internationell miljö måste du vara bekväm med att göra presentationer och dragningar på engelska.

Samarbete med närmaste kollegorna på kansliet som arbetar med ekonomi är en självklarhet och kan handla om arbetsuppgifter som löpande bokföring, avrop och avtal. I en omväxlande verksamhet som denna kan även andra administrativa uppgifter förekomma.

Kvalifikationer

Krav för anställningen

- Relevant akademisk examen på lägst kandidatexamen i ekonomi, gärna med inriktning mot redovisning och/eller ekonomistyrning
- Minst 5 års erfarenhet av kvalificerat strategiskt och operativt arbete inom ekonomisk verksamhetsplanering och uppföljning, gärna från statlig myndighet eller annan offentlig verksamhet
- Erfarenhet av arbete med budget, prognos och bokslut, gärna från universitet/högskola eller annan offentlig verksamhet
- Erfarenhet av beredning och handläggning av ärenden
- Mycket god förmåga att uttrycka sig väl både muntligt och skriftligt på svenska och engelska
- Mycket goda kunskaper i MS Office, särskilt Excel
- Kunskap om och erfarenhet av att arbeta i ekonomisystem
- Det är meriterande att kunna hantera digitala verktyg och arbetssätt som effektiviserar analysarbetet
- Kännedom om de lagar och regler som styr universitet/högskola är meriterande
- Särskilt meriterande är arbetslivserfarenhet från högskole- eller universitetsvärlden

Vi söker dig som har en mycket god analytisk förmåga och en förmåga att tänka strategiskt. Det är viktigt att du kan sätta dig in i din roll och samtidigt se hela verksamhetens behov. Du har ett intresse av att utveckla, kvalitetssäkra och förbättra verksamheten.

För arbetet krävs ett mycket gott ordningssinne och noggrannhet samt förmågan att strukturera och planera. Du är ansvarstagande, van att arbeta självständigt och driva frågor framåt. Du skapar goda relationer då samarbete är en viktig del av arbetet. Du har ett serviceinriktat förhållningssätt och ett professionellt bemötande.

Du har en god förmåga att sätta dig in i komplexa frågeställningar och du kan snabbt göra en analys och rapportera. Arbetet ställer stora krav på din förmåga att tillgängliggöra och presentera ditt arbete och du känner dig trygg i en rådgivande roll. Vidare ska du kunna förklara komplexa frågeställningar på ett pedagogiskt sätt.

Linnéuniversitetet eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder.

Vi tillämpar ett flexibelt arbetssätt och det finns goda möjligheter till hemarbete upp till två dagar i veckan.

Anställningsvillkor

Anställning och omfattning: Tillsvidareanställning, heltid. Universitetet tillämpar sex månaders provanställning. Intervjuer kan komma att genomföras löpande under ansökningstiden.
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Placeringsort tillsvidare: Placeringsort är Växjö eller Kalmar.  Anställningen innebär arbete både i Kalmar och Växjö och resor mellan orterna förekommer.

Individuell lönesättning tillämpas varför löneanspråk bör bifogas ansökan.

Kontaktpersoner

Upplysningar om tjänsten lämnas av controller Achim Lang (achim.lang@lnu.se).
För frågor om anställningsförhållanden, kontaktas HR-partner Jessica Drott (jessica.drott@lnu.se).
Fackliga företrädare nås via universitetets växel 0772-28 80 00.

Vill du veta mer om Ekonomihögskolan? Läs mer på Lnu.se Ekonomihögskolan | lnu.se

Välkommen med din ansökan senast den 24 april 2024 märkt med diarienummer HR 2024/610.

 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Utbildningssamordnare

Utbildningshandläggare
Läs mer Mar 28
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Utbildningssamordnare

Tjänsten är placerad vid lärarutbildningskansliet som tillhandahåller administrativt stöd till nämnden för lärarutbildningar (NLU). Kansliet ansvarar för utredningar och underlag för planering, beslut och uppföljning av utbildning, samverkan och forskning. Kansliet ansvarar även för studentstöd i lärarprogrammens genomförande, bland annat i form av VFU-placeringar och studie- och yrkesvägledning. Lärarutbildningsprogrammen kvalitetssäkras genom programråd som arbetar på nämndens uppdrag. Ett pågående utvecklingsområde är att skapa nära samarbetsformer med skolor i regionen.

Arbetsuppgifter
Utbildningssamordnarens huvudsakliga uppdrag innebär att tillhandahålla administrativt stöd till programråd i samarbete med programrådsledare och programansvarig. Du genomför programspecifika utredningar och skriver beslutsunderlag till vicerektor för lärarutbildningar och samordnar beredning och uppföljning av ärenden till programrådet. I arbetsuppgifterna ingår att föredra ärenden i programråd och i förekommande fall i nämnden. Arbetsuppgifterna omfattar också samordning av och stöd i programgemensamma delar, exempelvis skolnära arbetsformer, samt administrativ kursplaneutveckling.

Utbildningssamordnaren arbetar även i interna arbetsgrupper (team) på kansliet som ansvarar för operativa frågor som gäller programmens genomförande och studenternas utbildningsbehov.  I teamen ingår utbildningssamordnare, utbildningsadministratör, VFU-koordinator, studie- och yrkesvägledare och ekonomihandläggare, samt vid behov övriga funktioner på kansliet.

Förutom samarbete med nämnds- och programledning och kanslikollegor innebär uppdraget många kontakter med personal vid lärosätet och skolor i regionen.  I arbetsuppgifterna ingår även kommunikation kring utbildningen och ett aktivt deltagande i arbete med studentrekrytering, avslutningshögtider och internationalisering. Samverkan med andra lärosäten och nationella nätverk för lärarutbildning förekommer också.

Kvalifikationer
Du har relevant akademisk examen motsvarande minst kandidatnivå, alternativt lärarexamen, och god förmåga att självständigt och i samverkan med andra bedriva utrednings- och utvecklingsarbete. Du har erfarenhet av administrativt arbete och god kommunikativ förmåga i både tal och skrift, såväl på svenska som på engelska.

Meriterande är erfarenheter av läraryrket och/eller lärarutbildning. Meriterande är också kunskap om utbildningssystem och regelverk samt erfarenheter av administrativt arbete inom universitets- och högskolesektorn.  

Arbetet ställer stora krav på drivkraft, lyhördhet, kreativitet, självständighet, samarbetsförmåga, servicekänsla och effektivitet. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.

Anställning: Tillsvidare. Vi tillämpar sex månaders provanställning.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Placeringsort: Växjö eller Kalmar.  Då anställningen innebär arbete i både Kalmar och Växjö måste du vara beredd att regelbundet tjänstgöra på båda orterna oavsett placeringsort.

Omfattning: 100 %.

Mer information lämnas av:
Kanslichef Johan Krantz, tfn 0480-49 70 30, johan.krantz@lnu.se
HR-partner Catharina Ljungberg Johansson, tfn +0470-76 72 62, catharina.ljungbergjohansson@lnu.se

Fackliga företrädare nås via universitetets växel, Tel 0772-28 80 00.

Vi vill ha din ansökan senast den 21 april 2024, den ska innehålla personligt brev och meritförteckning

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Universitetslektor i idrottsvetenskap

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Mar 20
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Se annonsen i sin helhet på: Jobba hos oss | lnu.se

Ämnesområde för befattningen: Idrottsvetenskap

Placeringsort tills vidare: Växjö. Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar kan resor mellan orterna förekomma.

Anställningens omfattning: 100%
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. I normalfallet tillämpas provanställning.

Arbetsbeskrivning

Denna anställning som universitetslektor i idrottsvetenskap riktar sig i huvudsak mot forskning och utbildning inom ledarskap/coaching och organisering/management inom idrottsområdet. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att:

organisera och genomföra utbildning, främst på svenska men inslag på engelska förekommer, på grund- och avancerad nivå, vilket omfattar undervisning, handledning, examination, kursansvar, kurs- och programutveckling inom i huvudsak ovan specificerade områden;

bedriva forskning inom området idrottsvetenskap med inriktning mot ledarskap/coaching och organisering/management, vilket även inkluderar att identifiera möjligheter till extern forskningsfinansiering och att ansöka om sådana medel;

bidra till att utveckla den idrottsvetenskapliga forskningsmiljön vid Linnéuniversitetet genom bland annat aktivt deltagande i seminarier, institutionens handledarkollegium, och forskningssamarbeten i samverkan med såväl kollegor vid institutionen som nationella och internationella forskare;

samverka med det omgivande samhället genom exempelvis samverkansuppdrag och uppdragsutbildningar.

Den sökande förväntas att kunna ta ansvar för studentkontakter på campus.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i idrottsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses i regel examen från utländskt universitet med i huvudsak samma nivå och kvalitet som svensk doktorsexamen i idrottsvetenskap.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom att den sökande har dokumenterad god samarbetsförmåga, och dokumenterad förmåga och erfarenhet av att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska (eller annat skandinaviskt språk) och engelska.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Vägledande för bedömningen av den vetenskapliga skickligheten är den egna forskningens självständighet, omfattning och kvalitet inom områdena idrottsledarskap/-coaching och idrottsorganisering/sport management.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning inom de utbildningsområden anställningen avser, vilket inkluderar såväl utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen.

Ytterligare bedömningsgrunder är:

dokumenterad erfarenhet av undervisning på universitetsnivå inom de utbildningsområden anställningen avser;

dokumenterad erfarenhet av såväl nationellt som internationellt forsknings- och utvecklingsarbete med koppling till idrottssektorn och inom de specificerade områden som anställningen avser;

dokumenterad förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel;

dokumenterad samarbetsförmåga med kollegor;

dokumenterad förmåga att samverka genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning och utbildning i en ömsesidig process med det omgivande samhället för kunskapsutbyte och gemensamt lärande.

Meriterande i övrigt är:

högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng (motsvarande SUHF:s nationella riktlinjer), och om den sökande inte uppvisar detta i sin ansökan förväntas den sökande tillgodogöra sig detta under anställningens två första år;

projektledning eller arbetsledning inom forskning liksom relevanta insatser för ämnesområdets vetenskapliga utveckling;

ledning av utbildning, utbildningsverksamheter och pedagogiska samarbetsinitiativ;

dokumenterad erfarenhet av arbete inom den idrottsliga sektorn.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas som, utifrån en kvalitativ helhetsbedömning, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Kontaktpersoner

Prefekt: Daniel Bjärsholm    

Biträdande prefekt: Madeleine Ahlgren

HR-partner: Ulrika Petersson

Vill du veta mer om institutionen för idrottsvetenskap? Läs mer på Lnu.se

Välkommen med din ansökan senast den 21 april.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Expert i straff- och processrätt

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Mar 12
Linne?universitetet har fått en unik möjlighet att skapa Sveriges modernaste och mest spännande rättsvetenskapliga miljö. Vi rekryterar nu medarbetare som vill vara med och bygga nytt, utveckla det etablerade och i samverkan bygga en komplett akademisk miljö som gör avtryck såväl inom som utom universitetsvärlden. Se vidare Rättsvetenskap | lnu.se

Institutionen för rättsvetenskap har sin organisatoriska tillhörighet vid fakulteten för samhällsvetenskap.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna som expert består huvudsakligen av medverkan vid undervisning och kursutveckling inom Polisprogrammet och i olika fort-och vidareutbildningar för rättsvårdande myndigheter. Kurserna behandlar företrädesvis straff- och processrätt samt förundersökningsledning.

Anställningen innebär samverkan inom institutionen och med övriga institutioner vid universitetet, såväl som med andra aktörer i det omgivande samhället. Medverkan i ämnesområdets utveckling ingår också och rätt sökande förväntas vara positiv till att utvecklas och bredda sin kompetens inom såväl undervisningen som ämnet.

Undervisning bedrivs till största del på svenska. Institutionen för rättsvetenskap finns både i Växjö och Kalmar och anställningen förutsätter till viss del arbete på båda orter.

Kvalifikationer

För befattningen krävs juristexamen och flerårig yrkeserfarenhet inom förundersökningsledning. Du har en god pedagogisk förmåga som du är intresserad av att utveckla ytterligare.

God samarbetsförmåga i relation till studentgrupp, ledning och inom arbetslag är mycket viktiga egenskaper för den här anställningen liksom förmågan att kunna bidra till en god arbetsmiljö.

Särskilt meriterande för denna anställning är dessutom erfarenhet av undervisning inom ämnesområdet samt högskolepedagogisk utbildning.

Anställningsvillkor
Anställningen är tidsbegränsad, 100% i högst ett år med placering vid Institutionen för rättsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö?. Vi önskar tillträde 2024-08-01 eller enligt överenskommelse

När universitetet anställer ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Välkommen med din ansökan senast 19 april 2024!

Ansök nu

Ekonom

Ekonomiassistent
Läs mer Mar 28
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Fakulteten för teknik är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter. Vi samlar universitetets utbildning och forskning inom tekniska ämnen. Verksamheten är organiserad i nio institutioner och ett fakultetskansli. Här finns också Linnaeus University Centre DISA och två Kunskapsmiljöer Linné: Grön hållbar utveckling och Digitala transformationer. Flera av forskargrupperna samverkar i styrkeområdet skogens värden.

Fakultetskansliet vid Fakulteten för teknik består av ca 50 kolleger som tillsammans ansvarar för att ge ett kvalificerat stöd till fakultetens verksamhet. Vi är verksamma både i Växjö och i Kalmar. Fakultetskansliet leds av kanslichefen och två tillförordnade sektionschefer.

Arbetsuppgifter
Du kommer att jobba med verksamhetsnära stöd inom ekonomiområdet, där du självständigt upprättar budget, bokslut och prognos vid en eller flera institutioner. Arbetet innebär också löpande bokföring, interna omföringar och löpande ekonomisk hantering. En viktig del av arbetet kommer vara projektredovisning och löpande hantering av ekonomistöd gällande fakultetens externfinansierade projekt. Som ekonom är du ett stöd till verksamhetens chefer gällande ekonomifrågor, du arbetar med att förse ledning och projektansvariga med uppföljningar av aktuell verksamhet, och medverkar även till att ta fram beslutsunderlag i ekonomiska frågor till fakultetsledning.

Det löpande ekonomiarbetet leds av fakultetens controller, och du kommer att ingå i en grupp av erfarna ekonomer. I rollen ingår att ha en kontinuerlig kommunikation med medarbetare inom fakulteten, inom universitetet, samt med externa finansiärer och andra aktörer. Kommunikationen sker både på svenska och engelska.

Kvalifikationer
Du ska ha:


• akademisk examen med ekonomisk inriktning på lägst kandidatnivå
• minst ett års erfarenhet som ekonom inom redovisning
• erfarenhet från budget- och prognosarbete
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• goda kunskaper i Excel och digitala system

Meriterande:
Det är meriterande om du har:


• erfarenhet från ekonomiarbete inom offentlig verksamhet
• erfarenhet från ekonomiarbete inom högskolesektorn
• erfarenhet av EU-redovisning
• erfarenhet av arbete inom projektredovisning
• erfarenhet av att arbeta i ekonomi­systemet Agresso
• erfarenhet av att arbeta i löne- och personalsystemet Primula

Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna, och söker dig som:


• har god samarbetsförmåga
• är noggrann och kvalitetsmedvetenhet
• är självgående och lyhörd för verksamhetens behov
• besitter god kommunikativ förmåga och kan förmedla information på ett tydligt och enkelt sätt
• bidrar till gott klimat i arbetsgrupper

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Placeringsort: Placeringsort är Kalmar eller Växjö, eftersom fakulteten har verksamhet på båda orter förekommer resor mellan orterna.
Omfattning: 100 %

Övrigt:
Individuell lönesättning tillämpas varför löneanspråk bör bifogas ansökan. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Information:
Upplysningar lämnas av kanslichef Mari Gerdin tel 073-049 37 93, controller Matilda Sjödahl, 070-307 89 35. För frågor som rör anställning och ansökningsförfarande, kontakta HR-partner Hanna Holgersson, hanna.holgersson@lnu.se.

Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast den 18 april.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Systemutvecklare

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Mar 19
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!Letar du efter ett jobb i en inspirerande lärmiljö? På Linnéuniversitetet möter du studenter mitt i sitt livs kanske viktigaste utvecklingsperiod, samt pedagoger och forskare med stort engagemang. Tillsammans bidrar vi till en arbetsplats full med möjligheter och framtidstro.

Vår IT miljö är komplex och spänner över ett stort antal arbetsområden som support, drift, förvaltning och utveckling. Vi arbetar med effektiviseringar, samverkan och kontinuerlig utveckling för att ge bättre IT-stöd till universitetets olika verksamheter. På IT-avdelningen är vi cirka 60 medarbetare, placerade på campus i Växjö och i nybyggda lokaler centralt i Kalmar.

Arbetsuppgifter
Som systemutvecklare på Linnéuniversitetet kommer du att ingå i ett team av fem andra erfarna systemutvecklare och arbeta med nyutveckling och förvaltning av verksamhetens IT-system.  

Arbetet innebär främst systemutveckling och förvaltning av befintliga och nya informationssystem, men även integrering mellan interna och externa system samt dokumentation. Ditt arbete innebär också att du är med och bidrar till förbättringar av styrande principer, arbetssätt och utvecklingsprocessen. Uppgifterna kommer vara varierande och förändras över tid beroende på verksamhetens behov. 

Kvalifikationer
Du som söker har en gedigen .NET erfarenhet med bakgrund i C# men känner att det fortfarande finns mer att lära. De senaste åren har du arbetat i mer komplexa systemlandskap med integrationer och händelsestyrd utveckling. Du har erfarenhet av Continuous Integration och Continuous Delivery. Vi ser gärna att du är bekväm med utveckling i Microsoft Azure. Vi tror att du har erfarenhet av agilt arbete, i t ex Scrum eller Kanban, att du har erfarenhet av hela utvecklingsförloppet, från design till implementation och verkställande.  

Du har en högskoleutbildning som systemutvecklare eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Du behärskar svenska och engelska i tal såväl som skrift. 

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du trivs med att jobba i en föränderlig värld där du snabbt får sätta dig in i nya områden och problem.

Anställning: Tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Placeringsort: Kalmar eller Växjö. Resor mellan orterna kan förekomma.
Omfattning: 100 %

Mer information lämnas av: ?
Sektionschef Reza Kashef, tel. 0470-70 80 57, e-post: reza.kashef@lnu.se?
HR-partner Marie Kalebsson, tel. 0470-70 82 38, e-post: marie.kalebsson@lnu.se?

Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast den 17 april! Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Utredare

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Mar 20
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Fakulteten för teknik är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter. Vi samlar universitetets utbildning och forskning inom tekniska ämnen. Våra forskargrupper arbetar inom ett brett fält med till exempel digitalisering, e-hälsa, smart industri, samhällsbyggnation, skog samt träbyggnation. Flera av forskargrupperna samverkar i styrkeområdet skogens värden. Verksamheten är organiserad i nio institutioner och ett fakultetskansli.

Fakultetskansliet vid Fakulteten för teknik består av ca 50 kolleger som tillsammans ansvarar för att ge ett kvalificerat stöd till fakultetens verksamhet. Vi är verksamma både i Växjö och i Kalmar. Fakultetskansliet leds av kanslichefen och två tillförordnade sektionschefer.

Arbetsbeskrivning:

Fakulteten är i en dynamisk fas och vi växer inom flera områden. Vi söker nu en utredare som bidrar till vidareutveckling av arbetssätt och stödprocesser i koppling till fakultetens olika fokusområden, driver vidareutveckling av stöd till chefer i akademisk verksamhet samt stärker fakultetens kompetens inom säkerhetsområdet, arbetsmiljöområdet och bidrar till fakultetens kvalitetsarbete. Du kommer att ingå i ledningsstödet på fakultetskansliet och kommer ha ett nära samarbete med fakultetsledning, institutionsledning, lärare, forskare samt med kollegor inom verksamhetsstödet på universitetet. Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling, och som kan initiera, koordinera och stödja utveckling av processer och arbetssätt. Du kommer att självständigt ansvara för handläggning och utredning, och vara ett expertstöd på fakulteten. I arbetet ingår att utveckla arbetssätt, bereda och samordna beslutsunderlag samt ta fram nya rutiner/styrdokument och föredra dessa för fakultetens olika beredande och beslutande organ. I rollen kan det också ingå att hålla i workshops och möten av olika slag. Även andra relevanta arbetsuppgifter kan ingå.

Som utredare kommer du att delta i olika arbetsgrupper på universitetet. Arbetet förutsätter att du kan ta initiativ och kontakter, det krävs god samarbets- och samordningsförmåga, och du måste kunna arbeta med parallella arbetsuppgifter. Då du i rollen som utredare förväntas skriva texter av olika slag som är av strategisk vikt måste du ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska.

Kvalifikationer:

Krav:

- Kandidatexamen från ett för tjänsten relevant område.

- Erfarenhet av att arbeta med utredning och verksamhetsutveckling vid universitet/högskola eller annan myndighet.  

- God kunskap om förutsättningar och regelverk inom lärosäte eller myndighet

- Erfarenhet av att driva utveckling av säkerhetsfrågor

- Erfarenhet av att driva utveckling av arbetsmiljöfrågor i en större organisation

- Erfarenhet av att stödja chefer och ledare

- Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

- God stilistisk förmåga

- Goda datakunskaper, lätt att lära dig nya system och intresse för att utveckla arbetssätt.

Meriterande:
- Erfarenhet som projektledare

- Erfarenhet som chef vid lärosäte eller myndighet

Personliga egenskaper:
För att trivas och fungera väl i rollen behöver du vara självgående, ansvarstagande och ha förmågan att ta kontakt och initiativ. Rollen ställer också krav på lösningsfokus, noggrannhet, effektivitet och god samarbets- och samordningsförmåga. Du är tydlig i din kommunikation och du har en förmåga att förmedla information på ett pedagogiskt sätt både internt och externt. Stor vikt kommer att läggas vid de personliga egenskaperna.

Vi tillämpar ett flexibelt arbetssätt och det finns möjlighet till arbete på distans upp till två dagar i veckan.

Anställningsvillkor:

Anställning och omfattning: Tillsvidareanställning, heltid.  Universitetet tillämpar sex månaders provanställning.

Tillträde: Tillträde snarast  

Placeringsort tillsvidare: Placeringsort är Växjö eller Kalmar, eftersom fakulteten har verksamhet på båda orter förekommer resor mellan orterna.

Individuell lönesättning tillämpas varför löneanspråk bör bifogas ansökan.

Kontaktpersoner:
Upplysningar lämnas av kanslichef Mari Gerdin (mari.gerdin@lnu.se).

För frågor om anställningsförhållanden, kontaktas HR-partner Hanna Holgersson, (hanna.holgersson@lnu.se).

 

Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772-28 80 00.

 

Välkommen med din ansökan senast den 10 april 2024.

 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i idrottsvetenskap

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Mar 20
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Se annonsen i sin helhet på: Jobba hos oss | lnu.se

Ämnesområde för befattningen: Idrottsvetenskap

Placeringsort tills vidare: Växjö. Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar kan resor mellan orterna förekomma.

Anställningens omfattning: 100%
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. I normalfallet tillämpas provanställning.

Arbetsbeskrivning

Denna anställning som universitetslektor i idrottsvetenskap riktar sig i huvudsak mot forskning och utbildning inom ledarskap/coaching och organisering/management inom idrottsområdet. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att:

organisera och genomföra utbildning, främst på svenska men inslag på engelska förekommer, på grund- och avancerad nivå, vilket omfattar undervisning, handledning, examination, kursansvar, kurs- och programutveckling inom i huvudsak ovan specificerade områden;

bedriva forskning inom området idrottsvetenskap med inriktning mot ledarskap/coaching och organisering/management, vilket även inkluderar att identifiera möjligheter till extern forskningsfinansiering och att ansöka om sådana medel;

bidra till att utveckla den idrottsvetenskapliga forskningsmiljön vid Linnéuniversitetet genom bland annat aktivt deltagande i seminarier, institutionens handledarkollegium, och forskningssamarbeten i samverkan med såväl kollegor vid institutionen som nationella och internationella forskare;

samverka med det omgivande samhället genom exempelvis samverkansuppdrag och uppdragsutbildningar.

Den sökande förväntas att kunna ta ansvar för studentkontakter på campus.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i idrottsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses i regel examen från utländskt universitet med i huvudsak samma nivå och kvalitet som svensk doktorsexamen i idrottsvetenskap.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom att den sökande har dokumenterad god samarbetsförmåga, och dokumenterad förmåga och erfarenhet av att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska (eller annat skandinaviskt språk) och engelska.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Vägledande för bedömningen av den vetenskapliga skickligheten är den egna forskningens självständighet, omfattning och kvalitet inom områdena idrottsledarskap/-coaching och idrottsorganisering/sport management.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning inom de utbildningsområden anställningen avser, vilket inkluderar såväl utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen.

Ytterligare bedömningsgrunder är:

dokumenterad erfarenhet av undervisning på universitetsnivå inom de utbildningsområden anställningen avser;

dokumenterad erfarenhet av såväl nationellt som internationellt forsknings- och utvecklingsarbete med koppling till idrottssektorn och inom de specificerade områden som anställningen avser;

dokumenterad förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel;

dokumenterad samarbetsförmåga med kollegor;

dokumenterad förmåga att samverka genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning och utbildning i en ömsesidig process med det omgivande samhället för kunskapsutbyte och gemensamt lärande.

Meriterande i övrigt är:

högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng (motsvarande SUHF:s nationella riktlinjer), och om den sökande inte uppvisar detta i sin ansökan förväntas den sökande tillgodogöra sig detta under anställningens två första år;

projektledning eller arbetsledning inom forskning liksom relevanta insatser för ämnesområdets vetenskapliga utveckling;

ledning av utbildning, utbildningsverksamheter och pedagogiska samarbetsinitiativ;

dokumenterad erfarenhet av arbete inom den idrottsliga sektorn.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas som, utifrån en kvalitativ helhetsbedömning, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Kontaktpersoner

Prefekt: Daniel Bjärsholm    

Biträdande prefekt: Madeleine Ahlgren

HR-partner: Ulrika Petersson

Vill du veta mer om institutionen för idrottsvetenskap? Läs mer på Lnu.se

Välkommen med din ansökan senast den 10 april.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Systemtekniker

Nätverkstekniker
Läs mer Mar 13
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Vi söker nu två systemtekniker som vill vara med och driva, utveckla och höja kvaliteten på vår IT-infrastruktur!

Letar du efter ett utvecklande jobb i en inspirerande miljö? På Linnéuniversitetet möter du studenter mitt i sitt livs kanske viktigaste utvecklingsperiod. Du möter engagerade forskare med passion för det de gör. Tillsammans bildar vi en arbetsplats full med möjligheter och framtidstro.

Arbetsuppgifter
Vi på Linnéuniversitetet arbetar med att skapa moderna och digitala förutsättningar för universitetets studenter, personal och forskare. Vi söker nu två systemtekniker som aktivt vill bidra till att leverera och vidareutveckla en stabil, pålitlig och säker IT-miljö för våra användare. Som systemtekniker kommer du att ha ansvar för drift, utveckling och proaktivt underhåll av våra tjänster, system och IT infrastruktur. Du kommer att ingå i en sektion bestående av 16 medarbetare som är ansvariga för drift, underhåll och utveckling av en komplex IT-miljö, totalt är vi cirka 60 medarbetare på IT-avdelningen, placerade både i Växjö och i Kalmar.

Kvalifikationer
För att vara en framgångsrik kandidat för denna tjänst bör du ha följande kvalifikationer:

Gedigen kunskap och erfarenhet av Microsofts system, nätverk, Windows och/eller Linux och domänstrukturer. Brinnande intresse för systemdrift och automatisering. Analytisk förmåga med en vilja och nyfikenhet att lära sig och sätta sig in i nya tekniker. Kännedom eller erfarenhet av arbetssätt som grundar sig i ITILs ramverk.
Vi ser det som positivt om du har en IT-inriktad utbildning i grunden, men det vi värdesätter högst är dina praktiska erfarenheten du tar med dig.

Du ska ha erfarenhet eller specialistkunskap från drift inom flera utav nedan tekniker/områden• Installation, administration och daglig drift utav Windows och/eller Linux servers i större miljöer
• Windows och/eller Linux services
• Kluster
• Virtualisering
• AD, DNS, DHCP
• Lagringslösningar
• Webbdrift
• Säkerhetsprodukter
• Övervakning och automatisering
• Powershell
• Databashantering
• Microsoft 365 / Exchange
• Active Directory / Entra ID
• Azure

Utöver din tekniska kompetens lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas hos oss tror vi att du är lösningsorienterad och serviceinriktad samt att du finner glädje i att både dela med dig av och växa i din roll. Du är en prestigelös och ansvarstagande lagspelare som tror på att framgång uppnås genom samarbete. Att möta kollegor med en hjälpande hand och ett lösningsfokuserat tänkande är grundläggande. Arbetet kräver även att du har förmågan att arbeta självständigt och på ett strukturerat sätt driva ditt arbete framåt för att leverera ett gott resultat.

Tjänsten kräver mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Vår arbetsplats
Vi tror på att skapa en arbetsmiljö som är både rolig och produktiv, och vi söker någon som delar vår vision. Tjänsten kan innebära viss schemalagd beredskap på kvällar och helger. Arbetet kommer att utföras både i Växjö och Kalmar, och din placering blir på en av orterna.

Anställningsvillkor
Anställningen är 100% tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde enligt överenskommelse.
Tjänstgöringsort är Växjö eller Kalmar, där resor ibland förekommer mellan båda orterna.

Information
Sektionschef Pär Igevik, tel. 070-2260945, e-post: par.igevik@lnu.se
HR-partner Marie Kalebsson, tel. 070-2879801, e-post: marie.kalebsson@lnu.se

Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast den 7 april 2024!
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Utbildningsadministratör

Studieadministratör
Läs mer Mar 18
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Fakulteten för samhällsvetenskap bedriver forskning och utbildning inom ett brett samhällsvetenskapligt fält. Vi har bland annat flera etablerade och eftersökta professionsutbildningar inom välfärdssektorn-socionom, lärare och polis är några exempel-och forskning med inriktning mot just välfärdens kärna. FSV består av åtta institutioner och ett gemensamt fakultetskansli. Tillsammans är vi närmare 400 medarbetare.

Fakultetskansliet består av drygt 40 medarbetare, med olika funktioner inom bland annat ekonomi, utbildnings- och forskningsadministration, internationalisering, studie- och yrkesvägledning och IKT-pedagogik. Kansliet är ett relevant, nära och effektivt verksamhetsstöd till fakultetens olika institutioner, såväl i Växjö som Kalmar.

Arbetsbeskrivning:

Som utbildningsadministratör har du, tillsammans med flera kollegor, en viktig funktion i olika studie- och utbildningsadministrativa frågor och processer.
Du arbetar i flera olika administrativa system, Ladok är ett av dem.
Du är ett viktigt stöd i utvecklingen av rutiner och olika styrdokument.
En stor del av arbetet innebär kontakter med och information till studenter, lärare, kollegor inom och utanför kansliet samt ledning. Kommunikationen sker såväl på svenska som engelska.
Aktuella arbetsuppgifter kommer primärt att utföras gentemot Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete (KP). I arbetsuppgifterna ingår bland annat att ansvara för det administrativa arbetet med figurantövningar i Polisutbildningen.

Kvalifikationer
Krav: Vi söker dig med akademisk examen på lägst kandidatnivå eller motsvarande.
Vi förutsätter att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, på såväl svenska som engelska. Du är van vid att hantera (digitala) administrativa system och har erfarenheter och förmåga att hantera och strukturera en större mängd information på ett effektivt sätt. Du är vidare serviceinriktad, noggrann och har förmåga att arbeta metodiskt. Arbetet ställer krav på självständighet, men också god samarbetsförmåga.

Meriterande: Erfarenhet av arbete vid universitet är meriterande, liksom kunskap om utbildningssystemet.

Anställningsvillkor:

Tidsbegränsad anställning 12 månader, med eventuell förlängning.
Omfattning: 100 %.

Tillträde: 1 juni alt. enligt överenskommelse.

Placeringsort tillsvidare: Växjö. Resor mellan Växjö och Kalmar förekommer.

Individuell lönesättning tillämpas varför löneanspråk bör bifogas ansökan.

Kontaktpersoner:

Rekryterande chef: Håkan Sandström, kanslichef. Tel. 0470-708606. hakan.sandstrom@lnu.se

HR-partner: Ulrika Petersson. Tel: 0480-4469996

Fackliga företrädare nås via universitetets växel 0772-28 80 00.

Vill du veta mer om Fakulteten för samhällsvetenskap?
Läs gärna på: Fakulteten för samhällsvetenskap | lnu.se

Välkommen med din ansökan senast den 2 april, 2024.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Lösningsarkitekt

IT-arkitekt/Lösningsarkitekt
Läs mer Mar 12
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Vi söker en engagerad lösningsarkitekt till sektionen utveckling och förvaltning på IT-avdelningen. Rollen kombinerar både strategiska och operationella inslag, där du kommer att ha en avgörande funktion i att navigera genom dagliga arkitektoniska utmaningarna för hela utvecklingsområdet och säkerställa att vi håller oss inom ramarna för våra övergripande arkitektoniska riktlinjer. Samtidigt som du genom nära samarbete med verksamheten omvandlar behov till tekniska lösningar. Letar du jobb i en inspirerande miljö? På Linnéuniversitetet möter du studenter mitt i sitt livs kanske viktigaste utvecklingsperiod. Vi arbetar med samhällsutveckling där vi genom IT och samverkan skapar moderna, effektiva och digitala IT-lösningar för studenter, personal och forskare. Vår IT-miljö är avancerad och spänner över olika arbetsområden, allt från support, daglig drift och förvaltning till utveckling. IT-avdelningen består av tre sektioner med totalt 60 medarbetare placerade i Växjö och i Kalmar. 

Vi vill nu bli ännu bättre på att möta och stötta vår verksamhet inom digitalisering där vi ser stora potential och vill med denna roll skapa en brygga mellan verksamheten och IT-avdelningen i dessa frågor. 

Arbetsuppgifter? 
Som lösningsarkitekt kommer du dels att arbeta med IT-avdelningens egna förmågor och komponenter för att säkerställa att vi har en stabil grund att stå på, dels att jobba nära verksamheten med kravspecifikationer, vägledning och tekniska lösningar. Du jobbar i ett nära samarbete tillsammans med andra arkitekter, systemutvecklare samt förvaltningsledare och är med från tidig kravställning, analys, design, utveckling och driftsättning. En central del i arbetet innebär att snabbt sätta sig in i och förstå verksamhetsbehov för att sedan ta fram hållbara lösningar. Tillsammans med teamet utmanar du gamla arbetssätt och hittar nya förbättringsmöjligheter för att säkerställa de bästa lösningarna. Dina huvudsakliga ansvarsområden är:


• Ta fram och se till att vi efterföljer arkitekturella riktlinjer och referenser som går i linje med IT-avdelningens strategier.
• Ta fram tekniska lösningsförslag och i olika projekt och initiativ.
• Deltar och är drivande i arkitekturråd och säkerställa att lösningar är enhetliga.
• Ansvara för våra plattformars och förmågors tekniska lösning, stabilitet och förutsättningar, samt driva förändringar inom området.
• Omvärldsbevaka och utforska nya trender och lösningar.
• Stötta teamen och verksamheten i tekniska och domänrelaterade frågeställningar.
• Planera och prioritera utvecklingsinitiativ för att så effektivt som möjligt uppnå uppsatta mål.

Kvalifikationer? 
Akademisk utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har arbetat i större komplexa organisationer och du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.

Du har erfarenhet av att arbeta med strategiska arkitekturfrågor och har förståelse för hela kedjan från initiala behov till specificerade krav och vidare till lösning.
Du har erfarenhet av offentliga upphandlingar och kan ta fram kravspecifikationer som säkerställer att upphandlade system/tjänster uppfyller både funktionella och icke-funktionella krav.

Vi letar efter dig som har arbetat som lösningsarkitekt under några år och gärna inom offentlig verksamhet. Du är van att arbeta med framtagning av mål- och referensarkitektur samt har flera års erfarenhet av systemintegration.

Meriterande:
Det är en fördel om du har erfarenhet av att leda andra arkitekter och utvecklare.

Anställningsvillkor: Anställningen är 100% tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. 
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse 
Placeringsort: Du kommer ha placering i Växjö men resor till Kalmar kan förekomma. 
Omfattning: 100 % 

Mer information lämnas av: ? 
Sektionschef Reza Kashef, tel. 0470-70 80 57, e-post:?reza.kashef@lnu.se? 
HR-partner Marie Kalebsson, tel. 0470-70 82 38, e-post:?marie.kalebsson@lnu.se? 

Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772-28?80?00. 

Välkommen med din ansökan som du registrerar på lnu.se. Ansökan ska innehålla personligt brev och CV och ska ha inkommit senast den 2 april 2024. 

#LI-DNI


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Doktorand i matematikdidaktik

Doktorand
Läs mer Mar 4
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Fakulteten för teknik strävar efter att se till att Linnéuniversitetets vision genomsyrar alla aktiviteter, med inriktning mot nyckelorden attraktiv kunskapsmiljö, framstående forskning, social drivkraft och globala värden. Fakulteten för teknik har en bred verksamhet som spänner över nio olika institutioner genom vilka Linnéuniversitetet tillhandahåller utbildning och bedriver forskning.

Matematikdidaktik ingår i institutionen för matematik som ansvarar för kurser i matematik och matematikdidaktik på ett 20-tal utbildningsprogram. Kurser i matematikdidaktik ges inom alla lärarprogram, från förskollärarprogrammet till ämneslärarprogrammet. Institutionen erbjuder även utbildningar på distans för verksamma lärare. Vi är cirka 50 anställda vid institutionen. Inom forskargruppen för matematikdidktik studeras undervisning och lärande i matematik och lärares professionsutveckling. Forskargruppen förenas kring praktiknära forskning, ofta i samverkan med verksamma matematiklärare.

Ämnesområde för befattningen: Matematikdidaktik

Placeringsort tillsvidare: Placeringsort Växjö. Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar förekommer resor mellan orterna.

Anställningens omfattning och tidsperiod: Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid.


Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning
Doktorandprojektet ska studera en specialpedagogisk frågeställning med utgångspunkt i undervisning och/eller lärande i matematik. Projektet innebär såväl teoretiska som empiriska studier. Projektet är praktiknära och doktoranden förväntas samarbeta med andra forskare, doktorander, verksamma lärare och elever.

Projektet kan (men behöver inte) kopplas till någon av våra forskningsinriktiningar. Ni kan läsa om inriktningarna här: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Organisation/fakulteten-for-teknik/mot-fakulteten/matematikdidaktik/.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som:


• Avlagt examen på avancerad nivå.
• Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som:


• Godkända kurser inom ämnet matematik och matematikdidaktik om 90 hp, varav minst 30 hp på magisternivå, eller motsvarande kunskaper, och
• Ett individuellt arbete om minst 7,5 hp på nivån magisternivå eller motsvarande.

Önskvärda meriter

Speciallärarutbildning med inriktning matematik

Bedömningsgrunder
Ansökan till utbildning på forskarnivå regleras i antagningsordningen.

 Urval av sökande görs med hänsyn till de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Bedömningen tar hänsyn till den vetenskapliga skickligheten dokumenterad i vetenskapliga arbeten, särskilt på kvaliteten på uppsatser på grundnivå, avancerad nivå och andra vetenskapliga arbeten. Bedömningen tar vidare hänsyn till grundexamens bredd och sammansättning och till den bild som tänkt huvudhandledare, examinator och andra kollegor inom forskargruppen och ämnet får av den sökandens förutsättningar.

 De sökande rangordnas av en av ämnet utsedd granskningsgrupp. 

Kontaktpersoner
Prefekt Håkan Sollervall, hakan.sollervall@lnu.se

Huvudhandledare Hanna Palmér, hanna.palmer@lnu.se

HR-partner Erika Hjelmer, erika.hjelmer@lnu.se

 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Doktorand Byggteknik utv & modellering av träbaserade konstruktionselement

Doktorand
Läs mer Feb 13
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Fakulteten för teknik har en bred verksamhet som spänner över nio olika institutioner genom vilka Linnéuniversitetet tillhandahåller utbildning och bedriver forskning. Utbildningarna inom teknik omfattar allt från korta utbildningar på några få veckor eller månader till femåriga civilingenjörsutbildningar. Forskningen svarar upp mot samhällets behov inom flera breda fält – både på kort och lång sikt – med grundläggande forskning och tillämpad forskning i samverkan med samhällets aktörer.

Institutionen för byggteknik har omfattande samarbeten med företagspartners inom såväl forskning som utbildning. Institutionen arbetar tillsammans med angränsande institutioner för att skapa en kreativ miljö med utmanande utbildningar och framstående forskning. Forskning inom byggteknik omfattar träbyggnadsteknik, stål- och betongkonstruktionsteknik, byggnadsfysik, historiska konstruktioner, tillståndsövervakning av konstruktioner, livscykelanalys och byggnadsmaterial.

Doktorandtjänsten är en del av forskningsprofilen Hållbart byggande med trä, som bidrar till den gröna omställningen av byggsektorn. Icke förnybara byggmaterial behöver i ännu högre grad ersättas av trä och träbaserade produkter, vilket i sin tur kräver ytterligare förbättringar av dessa med avseende på resurseffektivitet, prestanda, kostnadseffektivitet och cirkuläret.

Antas i: Byggteknik
Placeringsort tillsvidare: Växjö
Anställningens form och omfattning: Anställning som doktorand är tidsbegränsad enl. Högskoleförordningen kap 5 §7. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid
Start: Tillträde enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning
Doktoranden ska fokusera på utformning och modellering av träbaserade komponenter och konstruktionselement, särskilt korslimmat trä (KL-trä). Samband mellan egenskaper hos virke/lameller och egenskaper hos sammanlimmade produkter ska undersökas. Arbetet förväntas leda till ny kunskap som kan omsättas i förbättrat nyttjande av trämaterial av olika kvaliteter och leda till förbättrad prestanda och konkurrenskraft för KL-trä och andra träbaserade komponenter för konstruktion. Forskningen ska också bidra i utvecklingen av modeller som kan komma att implementeras i framtida versioner av konstruktionsnormer och standarder. Användningen av KL-trä för optimerade bjälklagssystem med olika samverkande komponenter och material kan också utforskas i samarbete med ett parallellt planerat doktorandprojekt. Arbetet omfattar matematisk modellering, inklusive finita elementmodellering och statistik, samt planering och genomförande av experiment och laborativa undersökningar. I arbetet ingår samverkan med industripartners.

Som en del av utbildningen kommer doktoranden genomgå kurser som väljs ut efter diskussion och i samförstånd med handledaren.

Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand främst ska ägna sig åt sin forskarutbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.För annonsen i sin helhet, vänligen se lnu.se.


 Välkommen med din ansökan senast 1 april 2024.

Ansök nu

Postdoktor i Historia inriktning nordamerikansk el nordisk urfolkshistoria

Forskarassistent
Läs mer Jan 31
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Fakulteten för konst och humaniora, som är en av Linne?universitetets fem fakulteter, är en dynamisk, flexibel och internationell kunskapsmiljö med både vetenskaplig och konstnärlig verksamhet i ett stort antal ämnen. Vi bygger kompletta akademiska miljöer där utbytet mellan undervisning, forskning och samverkan skapar drivkraft för kvaliteten på universitetet och i det omgivande samhället.  

Historieämnet är en del av Institutionen för kulturvetenskaper som inkluderar ämnena arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, kultur- och naturgeografi, kultursociologi och religionsvetenskap. Utbildning i historia ges från grundutbildningsnivå till forskarutbildning, inom program och som fristående kurser, på våra olika campus och på distans. Institutionen för kulturvetenskaper är högt profilerad inom forskning och erbjuder en aktiv forskningsmiljö. 

Ämnesområde för befattningen: Historia
Placeringsort tillsvidare: Växjö
Anställningens omfattning och tidsperiod: Heltid 2 år
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse, men senast 2024-09-01. 

Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av externfinansierad forskning inom området urfolkshistoria med särskild fokus på hur urfolk i Nordamerika och Norden hanterat klimatförändring och förlust av biologisk mångfald. Postdoktorn kommer att tillhöra forskningsprogrammet “Att överleva det otänkbara: ekologisk förstörelse och urfolks överlevnad i Norden och Nordamerika, 1600-2020” (Formas 2023-2027). Programmet syftar till att förstå hur samiska och nordamerikanska urfolkssamhällen överlevt när de ställts inför den koloniala expansionens påverkan på miljö, natur och biologisk mångfald. Det finns anledning att betona både förtryck och utsatthet i urfolks erfarenheter, men detta program vill lägga tonvikten vid överlevnad och i många hänseenden remarkabel återhämtning och tyder på ett aktivt och kreativt handlande för överlevnad. Postdoktorn förväntas genomföra ett projekt inom något av programmets tre teman: gränsdragningar och migration, kolonial utbildning och traditionell ekologisk kunskap, samt konst och kultur i berättelser och visualisering av relationen till marker.

I forskningsprogrammet SUN (Att överleva det otänkbara) kommer postdoktorn att vara del av en internationell och tvärvetenskaplig grupp av forskare och konstnärer från Finland, Norge, Sverige och olika delar av Nordamerika. Gruppen samarbetar om såväl forskning som konferensdeltagande och håller regelbundna projektmöten både på plats och på distans.  

Postdoktorn kommer också att tillhöra spetsforskningscentret Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies.

Undervisning och handledning omfattande högst 20 % av heltid kan ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i historia eller motsvarande, eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i ett historiskt ämne.

I enlighet med postdoktoravtalet bör i första hand den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen tidigast tre år innan sista ansökningsdag för denna anställning. Examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Sökande får inte tidigare ha varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid Linnéuniversitetet.

Sökande skall ha dokumenterad erfarenhet av forskning med historiskt perspektiv om urfolk i Nordamerika eller Norden.

Bedömningsgrunder
Meriterande är dokumenterad kunskap i ett urfolksspråk. 

Arbetet sker i en forskargrupp varför samarbetsförmåga och flexibilitet tillmäts stor betydelse.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Kontaktpersoner
Prefekt: Fredrik Hanell, 0470-708589, fredrik.hanell@lnu.se
Forskningsledare: Gunlög Fur, 0470-708499, gunlog.fur@lnu.se     
HR-partner: Maria Furbring, 0480-446751, maria.furbring@lnu.se


Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast 31 mars 2024

 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i matematik med inriktning mot maskininlärning

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Feb 27
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Fakulteten för teknik (FTK) har en bred verksamhet som spänner över nio olika institutioner genom vilka Linnéuniversitetet tillhandahåller utbildning och bedriver forskning. Utbildningarna inom teknik omfattar allt från korta utbildningar på några få veckor eller månader till femåriga civilingenjörsutbildningar. Forskningen svarar upp mot samhällets behov inom flera breda fält – både på kort och lång sikt – med grundläggande forskning och tillämpad forskning i samverkan med samhällets aktörer.

Institutionen för matematik ansvarar för tre olika utbildningsprogram med matematik som huvudämne: Matematikerprogrammet (kandidatprogram), Matematik och modellering (masterprogram) och Civilingenjörsprogrammet i Teknisk matematik. Utöver dessa program ansvarar vi för matematik och matematikdidaktik i ett 20-tal utbildningsprogram.

Anställningen ska speciellt stärka utbildning och forskningsöverbyggnad på civilingenjörsprogrammet i Teknisk matematik med profilering inom bland annat fördelningsbaserad förstärkningsinlärning (Distributional Reinforcement Learning) och dess tillämpningar inom dataanalys och operationsanalys. Förstärkningsinlärning är en gren av statistisk inlärning och optimering som adresserar frågan om att styra ett dynamiskt system så att den ackumulerade belöningen över tid maximeras. Anställningen avser även att på sikt stärka matematiks samverkan med det omgivande samhället samt närliggande teknikområden inom exempelvis datateknik, elektroteknik och industriell ekonomi.

Forskningen kommer även att knytas till Linnaeus University Centre (Lnuc) for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) som är en av Linnéuniversitetets spetsforskningsmiljöer. DISA fokuserar på hur datadrivna metoder kan användas och utnyttjas för att skapa fördjupad kunskap och förståelse i olika tillämpningar inom teknik, naturvetenskap och humaniora. Genom att kombinerar forskning från datavetenskap, medieteknik, matematik och statistik med forskare från relevanta tillämpningsområden uppstår en unik dynamik.

 

Ämnesområde för befattningen: Matematik

Placeringsort tillsvidare: Växjö. Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar kan resor mellan orterna förekomma.

Anställningens omfattning: 100%.

Tillträde: Enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Arbetsbeskrivning
I arbetsuppgifterna ingår forskning inom teknisk matematik såväl som planering, undervisning och examination av kurser inom matematik, inklusive teknisk matematik där matematisk teori integreras med matematisk programmering och modellering i laborationer och verksamhetsnära projekt.

I arbetsuppgifterna ingår även tvärvetenskaplig och industrinära forskning med koppling till DISA. Det kan innebära samverkan med forskare från andra ämnesområden och externa partners från olika sektorer i allt från förstudier till fullskaliga forskningsprojekt.

Under anställningens första år kommer att erbjudas högskolepedagogisk utbildning, om den anställde inte har sådan utbildning. 

 

För fullständig annons, vänligen följ länken:
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=7846&rmlang=SE

 

 

Kontaktpersoner
Prefekt: Håkan Sollervall, e-post: hakan.sollervall@lnu.se

Ämnesföreträdare: Joachim Toft, epost: joachim.toft@lnu.se

HR-partner: Erika Hjelmer, e-post: erika.hjelmer@lnu.se

 

#LU-DNI


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Sektionschef för arkiv och registratur

Enhetschef, offentlig förvaltning
Läs mer Feb 22
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!Universitetsledningens kansli främsta uppdrag är att vara ett strategiskt och beredande stöd till Linnéuniversitetets ledningsprocesser. I avdelningens uppdrag ingår bland annat att utifrån universitetets mål och vision samordna arbetet med verksamhetsplanering och uppföljning, verksamhetsutveckling, upprätthållande och kvalitetssäkring av myndighetsutövning, vilket inkluderar interna regelverk och beslutsstruktur samt relevant juridik. I uppdraget ingår även utredningar, ärendehandläggning och universitetsövergripande samordning inom en rad områden såsom utbildnings- och forskningsfrågor och hållbarhet. Inom avdelningen finns 30 anställda med placering både i Kalmar och Växjö. Avdelningen leds av en planeringschef.

Avdelningen står inför en omorganisation där vi söker en sektionschef för en nybildad sektion för arkiv och registratur. Sektionen har det övergripande ansvaret för universitetets arkiv och registratur och utgör ett stöd inom myndigheten att hantering personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen. Sektionen har även ansvar att ge stöd till medarbetare gällande myndighetsutövning och frågeställningar som berör förvaltningsrätt, högskolerätt och tillämpning av rättsregler samt myndighetens styr- och regeldokument.

Arbetsuppgifter
Som sektionschef är du underställd planeringschefen och har ansvar för sektionens personal, arbetsmiljö, verksamhet och dess utveckling. I dina arbetsuppgifter ingår att planera, genomföra och följa upp den egna verksamheten. I samråd med planeringschefen leder du verksamheten i strategisk mening för att kunna erbjuda ett än mer kvalificerat och anpassat lednings- och verksamhetsstöd till organisationen.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant akademisk examen på lägst kandidatnivå inom juridik eller motsvarande, kombinerad med:


• kunskap om och erfarenhet av ledarskap
• engagemang och intresse av ett nära ledarskap
• goda kunskaper inom förvaltningsrätt och de lagar och regler som styr verksamheten inom offentlig förvaltning
• dokumenterat god erfarenhet av utvecklingsarbete
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och god förmåga att kommunicera på engelska

Ovan beskriven kompetens är grundläggande krav för befattningen. Därutöver är erfarenhet av arbetsledande uppgifter och arbetsmiljöarbete, gärna inom högskola/universitet, önskvärd och meriterande. Även erfarenhet av arbete med systemförvaltning och förvaltningsstyrmodeller är meriterande.

Vi lägger också stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor. Du har en påtagligt god förmåga att ta till dig nya kunskaper och omsätta dessa i ditt arbete. Du har ett coachande och samverkansinriktat förhållningssätt och trivs med ett prestigelöst och tillitsfullt arbetsklimat. Du kan jobba målinriktat och har visat förmåga att driva förbättringar och projekt i mål med önskat resultat tillsammans med dina medarbetare.

Anställningsvillkor
Anställning: Tillsvidareanställning på 100 %. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Placeringsort: Växjö eller Kalmar. Anställningen innebär huvudsaklig tjänstgöring i Växjö då medarbetarna inom arkiv och registratur är placerade där.

Kontakt
Planeringschef tillika avdelningschef, Karin Järplid, karin.jarplid@lnu.se
För mer information om anställningsprocessen kontakta HR partner Stina Andersson, stina.andersson@lnu.se

Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast den 24 mars, 2024.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Sektionschef för utbildning och forskning

Enhetschef, offentlig förvaltning
Läs mer Feb 22
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!Universitetsledningens kansli främsta uppdrag är att vara ett strategiskt och beredande stöd till Linnéuniversitetets ledningsprocesser. I avdelningens uppdrag ingår bland annat att utifrån universitetets mål och vision samordna arbetet med verksamhetsplanering och uppföljning, verksamhetsutveckling, upprätthållande och kvalitetssäkring av myndighetsutövning, vilket inkluderar interna regelverk och beslutsstruktur samt relevant juridik. I uppdraget ingår även utredningar, ärendehandläggning och universitetsövergripande samordning inom en rad områden såsom utbildnings- och forskningsfrågor, lika villkor och hållbarhet. Inom avdelningen finns 30 anställda med placering både i Kalmar och Växjö. Avdelningen leds av en planeringschef.

Avdelningen står inför en omorganisation där vi söker en sektionschef för en nybildad sektion för utbildning och forskning. Sektionen har det övergripande ansvaret för att genomföra utredningar, ärendehandläggning samt annan universitetsövergripande samordning och beredning av utbildnings- och forskningsrelaterade frågor. Att bereda underlag och utgöra stöd till universitetets råd inom utbildning respektive forskning är exempel på verksamhetsområden som sektionen arbetar med. Sektionen ansvarar även för att utifrån statistiskt underlag och universitetsgemensamma nyckeltal genomföra prognoser, uppföljning och analys. Inom sektionen handläggs även frågor relaterade till lika villkor och hållbarhet.

Arbetsuppgifter
Som sektionschef är du underställd planeringschefen och har ansvar för sektionens personal, arbetsmiljö, verksamhet och dess utveckling. I dina arbetsuppgifter ingår att planera, genomföra och följa upp den egna verksamheten. I samråd med planeringschefen leder du verksamheten i strategisk mening för att kunna erbjuda ett än mer kvalificerat och anpassat lednings- och verksamhetsstöd till organisationen.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant akademisk examen på lägst kandidatnivå, kombinerad med:


• kunskap om och erfarenhet av arbetsledning och arbetsmiljöarbete
• engagemang och intresse av ett nära ledarskap
• dokumenterat god erfarenhet av utvecklingsarbete
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och god förmåga att kommunicera på engelska

Ovan beskriven kompetens är grundläggande krav för befattningen. Därutöver är kunskap om arbete med statistik och analys samt forskningsrelaterade frågor meriterande. Även erfarenhet av arbetsledande uppgifter inom högskola/universitet är önskvärd och meriterande.

Vi lägger också stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor. Du har en god förmåga att ta till dig nya kunskaper och omsätta dessa i ditt arbete. Du har ett coachande och samverkansinriktat förhållningssätt och trivs med ett prestigelöst och tillitsfullt arbetsklimat. Du kan jobba målinriktat och har visat förmåga att driva förbättringar och projekt i mål med önskat resultat tillsammans med dina medarbetare.

Anställningsvillkor
Anställning: Tillsvidareanställning på 100 %. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Placeringsort: Va?xjo? eller Kalmar. Då anställningen innebär arbete i både Kalmar och Växjö måste du vara beredd att i varierad grad tjänstgöra på båda orterna.

Kontakt
Planeringschef tillika avdelningschef, Karin Järplid, karin.jarplid@lnu.se
För mer information om anställningsprocessen kontakta HR partner Stina Andersson, stina.andersson@lnu.se

Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast 24 mars, 2024.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Doktorand i energi och miljöteknik

Doktorand
Läs mer Feb 20
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Fakulteten för teknik strävar efter att se till att Linnéuniversitetets vision genomsyrar alla aktiviteter, med inriktning mot nyckelorden attraktiv kunskapsmiljö, framstående forskning, social drivkraft och globala värden. Fakulteten för teknik har en bred verksamhet som spänner över nio olika institutioner genom vilka Linnéuniversitetet tillhandahåller utbildning och bedriver forskning.

Institutionen för byggd miljö och energiteknik bedriver forskning och utbildning inom energisystem och byggd miljö för att stödja vårt samhälles övergång till en hållbar utveckling och en ”low carbon economy”.

Ämnesområde för befattningen: Energi och Miljöteknik
Placeringsort tillsvidare: Växjö
Anställningens omfattning och tidsperiod: Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid.
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse, senast den 1 september 2024

Arbetsbeskrivning
Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand främst ska ägna sig åt sin forskarutbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.

Byggsektorn har en betydande roll att spela i omställningen till en cirkulär och resurseffektiv ekonomi. I Europeiska unionen står denna sektor för ca 50 % av allt utvunnet material, 35 % av avfallsgenereringen och upp till 12 % av utsläppen av växthusgaser (GHG). Större materialeffektivitet och cirkuläritet kan avsevärt minska dessa utsläpp, avfall och mängden utvunnet material. Det finns dock flera hinder för övergången till en cirkulär byggekonomi. 

Doktoranden ska undersöka den svenska byggsektorns förutsättningar och beredskap mot en cirkulär ekonomi. Doktoranden ska (i) kartlägga och beräkna potentialen för cirkuläritet av olika material som kommer ut från renovering av en byggnad, (ii) tillämpa den sociotekniska övergångsteorin för att analysera olika aktörers, institutioners och kontextuella faktorers roll i övergången; och (iii) utveckla strategier och affärsmodeller för övergången till en cirkulär byggsektor.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som:


• Avlagt examen på avancerad nivå.
• Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat huvudsak motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet har den som:


• Minst 90 hp ämnen som anknyter till forskarutbildningen i energi och miljöteknik eller motsvarande kunskaper förvärvade i någon annan ordning inom eller utom landet, och
• Goda språkkunskaper i engelska och svenska

Önskvärda meriter


• Arbetslivserfarenhet relevant för forskningsstudier
• Erfarenhet av sociala undersökningar och statistiska verktyg
• Kunskap om artificiell intelligens och maskininlärning

Bedömningsgrunder
Ansökan till utbildning på forskarnivå regleras i antagningsordningen.

Urval av sökande görs med hänsyn till de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Bedömningen tar hänsyn till den vetenskapliga skickligheten dokumenterad i vetenskapliga arbeten, särskilt på kvaliteten på uppsatser på grundnivå, avancerad nivå och andra vetenskapliga arbeten. Bedömningen tar vidare hänsyn till grundexamens bredd och sammansättning och till den bild som tänkt huvudhandledare, examinator och andra kollegor inom forskargruppen och ämnet får av den sökandens förutsättningar.

De sökande rangordnas av en av ämnet utsedd granskningsgrupp.

Kontaktpersoner
Prefekt Prof. Michael Strand, michael.strand@lnu.se; +46 470 708981
Huvudhandledare Prof. Krushna Mahapatra, Krushna.mahapatra@lnu.se; +46 470 767813                      
HR-partner Jesper Pettersson, jesper.pettersson@lnu.se;

Välkommen med din ansökan enligt instruktion, senast den 19 mars 2024.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Utbildningsadministratör

Administratör/Administrativ assistent
Läs mer Feb 28
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Fakulteten för samhällsvetenskap bedriver forskning och utbildning inom ett brett samhällsvetenskapligt fält. Vi har bland annat flera etablerade och eftersökta professionsutbildningar inom välfärdssektorn-socionom, lärare och polis är några exempel-och forskning med inriktning mot just välfärdens kärna. FSV består av åtta institutioner och ett gemensamt fakultetskansli. Tillsammans är vi närmare 400 medarbetare.

Fakultetskansliet består av drygt 40 medarbetare, med olika funktioner inom bland annat ekonomi, utbildnings- och forskningsadministration, internationalisering, studie- och yrkesvägledning och IKT-pedagogik. Kansliet är ett relevant, nära och effektivt verksamhetsstöd till fakultetens olika institutioner, såväl i Växjö som Kalmar.

Vill du veta mer om Fakulteten för samhällsvetenskap?

Läs gärna på: Fakulteten för samhällsvetenskap | lnu.se

Arbetsbeskrivning:

Som utbildningsadministratör har du, tillsammans med flera kollegor, en viktig funktion i olika studie- och utbildningsadministrativa frågor och processer.
Du arbetar i flera olika administrativa system, Ladok är ett av dem.
Du är ett viktigt stöd i utvecklingen av rutiner och olika styrdokument.
En stor del av arbetet innebär kontakter med och information till studenter, lärare, kollegor inom och utanför kansliet samt ledning. Kommunikationen sker såväl på svenska som engelska.

Kvalifikationer
Krav: Vi söker dig med akademisk examen på lägst kandidatnivå eller motsvarande.
Vi förutsätter att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, på såväl svenska som engelska. Du är van vid att hantera (digitala) administrativa system och har erfarenheter och förmåga att hantera och strukturera en större mängd information på ett effektivt sätt. Du är vidare serviceinriktad, noggrann och har förmåga att arbeta metodiskt. Arbetet ställer krav på självständighet, men också god samarbetsförmåga.

Meriterande: Erfarenhet av arbete vid universitet är meriterande, liksom kunskap om utbildningssystemet.

Anställningsvillkor:

Tillsvidareanställning. Provanställning sex månader. Omfattning: 100 %.

Tillträde: tillträde enligt överenskommelse.

Placeringsort tillsvidare: Växjö. Resor mellan Växjö och Kalmar förekommer.

Individuell lönesättning tillämpas varför löneanspråk bör bifogas ansökan.

Kontaktpersoner:

Rekryterande chef: Håkan Sandström, kanslichef. Tel. 0470-708606. hakan.sandstrom@lnu.se

HR-partner: Ulrika Petersson. Tel: 0480-4469996

Fackliga företrädare nås via universitetets växel 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast den 19 mars.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

IT-arkitekt inom säkerhet

IT-arkitekt/Lösningsarkitekt
Läs mer Feb 16
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!Vi söker dig med gedigen erfarenhet inom IT-säkerhet med kompetens att utveckla, förvalta och samordna vårt IT-säkerhetsarbete. Denna spännande roll kombinerar teknisk skicklighet med strategiskt tänkande för att säkerställa en övergripande och effektiv IT-säkerhetsstruktur.

Letar du jobb i en inspirerande miljö? På Linnéuniversitetet möter du studenter mitt i sitt livs kanske viktigaste utvecklingsperiod. Vi arbetar med samhällsutveckling där vi genom IT och samverkan skapar moderna, effektiva och digitala IT-lösningar för studenter, personal och forskare. Vår IT-miljö är avancerad och spänner över olika arbetsområden, allt från support, daglig drift och förvaltning till utveckling. IT-avdelningen består av tre sektioner med totalt 60 medarbetare placerade i Växjö och i Kalmar.

Med anledning av omvärldsutvecklingen med ständigt ökat hot mot informationssystem förstärker vi inom IT-säkerhetsområdet och behöver därför en drivande kraft. Du kommer att ingå i sektionen Drift och infrastruktur där du kommer att ha ett 15 tal kollegor.

Arbetsuppgifter 
Som arkitekt inom IT-säkerhet kommer du att ha en nyckelroll i att leda och utveckla vårt IT-säkerhetsarbete och kontinuitetsarbete. Du kommer fungera som en länk mellan IT-avdelningen och andra verksamheter för att förstå och tillgodose vårt IT-säkerhetsbehov. Du kommer tillsammans med andra specialister och representanter från verksamheten att ta fram och implementera rutiner och policys inom området. Du kommer även att ha ansvaret för att utveckla och förvalta de system och funktioner som finns inom IT-säkerhetsområdet. Du kommer också ha en viktig roll i vårt arkitektteam för att driva och bevaka IT-säkerhetsfrågor.
Exempel på övriga arbetsuppgifter:


• Genomföra och följa upp årliga riskanalyser inom området IT-säkerhet
• Leda vårt Incident Response Team och koordinera det proaktiva säkerhetsarbetet och koordinering av säkerhetsincidenter
• Rapportering vid säkerhetsincidenter
• Var del i utrednings- och uppföljningsuppdrag inom it- och informationssäkerhet som åläggs oss som myndighet
• Agera stöd vid olika IT- säkerhetsfrågor
• Omvärldsbevakning inom området
• Samverka med informationssäkerhetsfunktionen

Kvalifikationer 
För att lyckas i den här rollen behöver du ha en bred teknisk IT-kompetens. Du har erfarenhet av att kommunicera och samordna olika IT-säkerhetsinsatser både internt inom en IT-avdelning och externt ut mot våra användare. Du har flera års erfarenhet från ett likande arbete i en större komplex miljö och organisation inom området IT-säkerhet med systemförvaltning och arkitekturansvar.
Vi ser det som positivt om du har en IT-inriktad utbildning i grunden, men det vi värdesätter högst är dina praktiska erfarenheten du tar med dig. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du har ett positivt förhållningssätt, är strukturerat och ansvarstagande. Du gillar att arbeta tillsammans. Du har god kännedom om GDPR, övriga dataskyddslagar samt ISO27000-serien.

Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. 

Anställningsvillkor: Anställningen är 100% tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Placeringsort: Du kommer ha placering i Växjö men resor till Kalmar kan förekomma.
Omfattning: 100 %

Information
Sektionschef Pär Igevik, tel 070-2260945, par.igevik@lnu.se
Frågor om anställningen besvaras av HR-partner Marie Kalebsson, tel 070-2879801, marie.kalebsson@lnu.se

Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast den 17 mars! Ansökan ska innehålla CV och personligt brev.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Arbetsledare

Arbetsledare, städ/Husfru/Städledare
Läs mer Feb 23
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Linnéuniversitetets gemensamma förvaltning är inne i en förändringsperiod där vi både ska klara av den vardagliga driften och att ta nya steg för att kunna möta framtiden. Lokal och serviceavdelningen består av ca 85 medarbetare och förutom lokalvård arbetar avdelningen med lokalplanering, vaktmästeri, infocenter och lokalbokning för kärnverksamheten.

Lokalvården är en del av Lokal och serviceavdelningen inom den gemensamma förvaltningen. Inom avdelningen finns 5 sektioner som tillsammans arbetar för att leverera service till kärnverksamheten.  Idag arbetar 43 serviceinriktade medarbetare inom lokalvården på Linnéuniversitetet. Vi arbetar för att ge studenter, personal och besökare en trivsam upplevelse av våra lokaler.

Arbetsbeskrivning

För att trivas i denna roll behöver ett av dina mest framträdande drag vara förmågan att ta ansvar. Ansvar för exempelvis schemaläggning för sektionens personal, inventeringar och beställningar. Vi har en stark tilltro till det prestigelösa förhållningssättet och det får gärna genomsyra en stor del av din personlighet. När behov uppstår ska du se positivt på att hjälpa till och stötta lokalvårdarna i dess praktiska dagliga arbete. Gärna med ett leende.

Egenskaper som vi letar efter är en modern ledare som vill och kan vara med att utveckla och driva vår sektion framåt, där digitalisering och automatisering kommer vara nyckelingredienser. Vi ser att du är flexibel, kreativ och engagerad, likväl som du är uppmärksam, pålitlig och strukturerad. Du brinner för ledarskap och tron på människors förmåga till utveckling.  Du har ett affärsmässigt tänk och vet att nöjda kunder skapas genom bra leveranser och goda relationer.

Du rapporterar till din sektionschef och kommer genom ett nära samarbete med såväl sektionschef som arbetsledarkollegor stötta lokalvårdarna på plats. Tillsammans med dina arbetsledarkollegor, kunder, medarbetare och närmaste chef kommer ni vara viktiga i arbetet med att leda verksamheten mot uppsatta mål. Genom ditt goda ledarskap förväntas du skapa förutsättningar för dina medarbetare att vilja utvecklas och vilja prestera.

Kvalifikationer

Formella kvalifikationer för tjänsten är följande


• Lägst gymnasial utbildning
• Erfarenhet av ledarskap, personal och kundrelationer
• Behärskar svenska i tal och skrift.
• Erfarenhet och/eller förståelse av lokalvård
• Vana att arbeta i olika administrativa IT-system

Meriterande för tjänsten är


• Erfarenhet av att arbeta med förändringsprocesser i serviceorganisationer
• Erfarenhet av facility management
• Behärskar engelska, då Linnéuniversitetet har både lärare och studenter från andra länder.
• Vilja och intresse av att pröva nya digitala/automatiska verktyg/metoder
• SRY-, PRYL certifiering

Vi kommer att lägga stor vikt vid ovan nämnda personliga egenskaper.

Anställningsförmåner

Utöver ett gäng härliga kollegor och (så småningom) nyrenoverade lokaler erbjuder Linnéuniversitetet många anställningsförmåner. Ett axplock av detta är ett förmånligt friskvårdsbidrag, föräldralön vid föräldraledighet, ersättning för läkarbesök och generös semester och ledighet. Samtidigt befinner vi oss i en attraktiv miljö där vi vill vara en positiv och utvecklande arbetsplats, och där möjlighet till kompetensutveckling finns. Läs gärna mer om våra anställningsförmåner här.  

Anställningsvillkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning om 6 månader tillämpas.

Placering

Avdelningen finns både i Växjö och Kalmar och du kommer att ha din placering i Växjö. Resor mellan orterna kan förekomma.

Mer information

För mer information om tjänsten är du välkommen att höra av dig till sektionschef Annika Magnusson 0470-708801. För frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till HR-partner Hanna Holgersson, 0470-708869.

Välkommen med din ansökan senast den 17:e mars. 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Sektionschef

Sektionschef, offentlig förvaltning
Läs mer Feb 15
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Nu finns möjligheten att bli Lokal- och serviceavdelningens nästa Sektionschef. Avdelningen i sin helhet ansvarar för infrastruktur och service på Linnéuniversitetet. Dess sektioner arbetar tillsammans för att tillhandahålla attraktiva fysiska miljöer för den utbildning, forskning och samverkan som bedrivs inom universitetet. Vi finns i både Kalmar och Växjö och sammantaget består vi av ca 90 medarbetare.

Arbetsbeskrivning
Till denna mångsidiga serviceavdelning söker vi nu en sektionschef till Infocenter, Copycenter och Lokaladministration.  Sektionschefen är underställd avdelningschefen och har ett direkt ansvar för personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhetens utveckling. Du, tillsammans med dina ca 20 medarbetare, ansvarar bland annat för universitetets tentamensverksamhet, receptioner och copycenter samt universitetets centrala schema- och lokalbokningsservice. Medarbetarna är ansiktet utåt – både i den fysiska miljön och via telefoni och digitala kanaler.

Sektionen står inför en spännande utveckling där digitalisering och automatisering kommer vara styrande och därmed innebära förändringar. Vi vill arbeta ännu tydligare med kunden i fokus i det vi gör, en första linjens support, där din erfarenhet och drivkraft inom området kommer vara avgörande. Vi ser att du kommer att vara en motor i denna process.  

Tjänsten innefattar ett starkt fokus på utveckling och ledarskap, utifrån flera dimensioner. Det gäller allt från att driva utveckling av nya effektiva processer med stöd av digitala verktyg, till att driva den egna arbetsgruppens utveckling. För att trivas och lyckas i denna roll krävs framför allt ett tryggt och moget ledarskap kombinerat med ett starkt intresse för utveckling. 

Kvalifikationer
För att vara behörig att söka tjänsten krävs följande:


• Du ska ha högskoleutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant, alternativt adekvat erfarenhet från likvärdig chefsposition.
• Erfarenhet av att leda och utveckla medarbetare mot uppsatta mål
• Erfarenhet av ekonomi, service och administration
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
• Erfarenhet från att arbeta i tekniska stödsystem
• Erfarenhet av Office 365

 Meriterande för tjänsten är:


• Intresse av AI och Business Intelligence
• Goda kunskaper i Excel
• Kunskaper om regelverk och strukturer för arbete i offentlig förvaltning
• Erfarenhet av och intresse för arbetsmiljöfrågor
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska
• Erfarenhet av arbete med tentamens- och schemaläggning vid högskola/universitet

Ditt ledarskap behöver fungera med avdelningens ledningsgrupp som du kommer att vara en del av. Vi ser därför att du ska ha ett coachande förhållningssätt och trivas i ett prestigelöst och tillitsfullt arbetsklimat. Du är en lagspelare som förstår vikten av en heterogen arbetsgrupp för att optimera verksamhetens resultat. Vi tror att du har förmåga att både arbeta brett för avdelningens bästa likväl som förmågan att stötta och entusiasmera de medarbetare du ansvarar för.

Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Placering
Växjö eller Kalmar. Då sektionen bedriver verksamhet i både Växjö och Kalmar ingår tjänstgöring på båda orterna.

Låter det intressant?
Mer information kan lämnas av avdelningschef David Svensson 0470-70 83 33, david.svensson@lnu.se, eller HR-partner Hanna Holgersson 0470-70 88 69, hanna.holgersson@lnu.se

 
Fackliga företrädare nås via universitetets växel, 0772-28 80 00.

Sista ansökningsdag är 2024-03-08. Välkommen!

 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Systemtekniker

Nätverkstekniker
Läs mer Feb 6
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Vi söker en systemtekniker som vill vara med och höja kvaliteten och utveckla vår IT-miljö!

Letar du efter ett utvecklande jobb i en inspirerande miljö? På Linnéuniversitetet möter du studenter mitt i sitt livs kanske viktigaste utvecklingsperiod. Du möter engagerade forskare med passion för det de gör. Tillsammans bildar vi en arbetsplats full med möjligheter och framtidstro.

Arbetsuppgifter
Vi på Linnéuniversitetet arbetar med att skapa moderna och digitala förutsättningar för universitetets studenter, personal och forskare. Vi söker nu en systemtekniker som aktivt vill bidra till att leverera och vidareutveckla en stabil och pålitlig IT-miljö för våra användare. Som systemtekniker kommer du att ha ansvar för drift, utveckling och proaktivt underhåll av våra tjänster och system. Du kommer att ingå i en sektion bestående av 14 medarbetare som är ansvariga för drift, underhåll och utveckling av en komplex IT-miljö, totalt är vi cirka 60 medarbetare på IT-avdelningen, placerade både i Växjö och i Kalmar.

Kvalifikationer
Du bör ha en gedigen kunskap och erfarenhet av Microsofts system, Windows-nätverk och domänstrukturer. Ett brinnande intresse för systemdrift och automatisering och en vilja och nyfikenhet att lära dig och sätta dig in i nya tekniker. Vi ser det som positivt om du har en IT-inriktad utbildning i grunden, men det vi värdesätter högst är dina praktiska erfarenheten du tar med dig.

Du ska ha erfarenhet från drift av eller kunskap inom flera utav nedan tekniker/områden• Installation, administration och daglig drift utav Windows servers i större miljöer
• Windows nät och domänstrukturer och Windows services
• Active Directory och Entra ID
• Azure
• Exchange
• Microsoft 365
• Powershell
• Övervakning
• Virtualisering
• ITIL

Utöver din tekniska kompetens lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas hos oss tror vi att du är lösningsorienterad och serviceinriktad samt att du finner glädje i att både dela med dig av och växa i din roll. Du är en prestigelös och ansvarstagande lagspelare som tror på att framgång uppnås genom samarbete. Att möta kollegor med en hjälpande hand och ett lösningsfokuserat tänkande är grundläggande. Arbetet kräver även att du har förmågan att arbeta självständigt och på ett strukturerat sätt driva ditt arbete framåt för att leverera ett gott resultat.

Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Vår arbetsplats
Vi tror på att skapa en arbetsmiljö som är både rolig och produktiv, och vi söker någon som delar vår vision. Tjänsten kan innebära viss schemalagd beredskap på kvällar och helger. Arbetet kommer att utföras både i Växjö och Kalmar, med din placering i Växjö.

Anställningsvillkor
Anställningen är 100% tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde enligt överenskommelse.
Tjänstgöringsort är Växjö där resor ibland förekommer mellan våra kontor i Kalmar och Växjö.

Information
Sektionschef Pär Igevik, tel, 070-2260945, e-post par.igevik@lnu.se.
HR-partner Marie Kalebsson, tel. 0470-70 82 38, e-post: marie.kalebsson@lnu.se.

Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast den 5 mars 2024. Ansökan ska innehålla CV och personligt brev.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu