Linnéuniversitetet jobb i Växjö

Hitta lediga jobb hos Linnéuniversitetet i Växjö. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Växjö.

Universitetslektor i klinisk psykologi med inriktning neuropsykologi

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Sep 21
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för hälso- och livsvetenskaps (FHL) vision är att förstå, förklara och förbättra världen och samhället vi lever i utifrån ett hälso- och livsvetenskapligt perspektiv. Arbetet inom fakulteten utgår från Linnéuniversitets fyra värdeord: nytänkande, nyfikenhet, närhet och nytta. Som en av fem partnerinstitutioner inom FHL ingår institutionen för psykologi. Inom institutionen är vi 35 medarbetare som erbjuder en bred palett av kurser och utbildningsprogram på grund, avancerad- och forskarnivå. Till framför allt vårt psykologprogram behöver vi nu förstärkning av en engagerad kollega.

 

Ämnesområde för befattningen: Psykologi, neuropsykologi

Placeringsort tillsvidare: Växjö. Resor mellan orterna förekommer.

Anställningens omfattning: 50-100% enligt överenskommelse.


Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. I normalfallet tillämpas provanställning i 6 månader.

 

Arbetsbeskrivning
Anställningen innebär planering, undervisning och examination på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå, i första hand på psykologprogrammets teoretiska och praktiska, kliniska och neuropsykologiska moment. Uppdrag på masterprogram och på fristående kurser kan också förekomma. Samverkansuppdrag inom området klinisk neuropsykologi kan ingå. Därutöver ingår handledning, kurs- och programutveckling samt utbildnings- och forskningsrelaterad administration. Aktivt deltagande i forskningsmiljön förutsätts samt att initiera och bedriva forsknings- och utvecklingsarbete av relevans för anställningens arbetsområde. Samverkan med omgivande samhälle samt med andra kliniker och forskare inom området klinisk neuropsykologi nationellt och internationellt. Periodvis kan ledningsuppdrag ingå.

 

Innehavaren förutsätts fungera i arbetslag och studentgrupper där samarbetsförmåga och flexibilitet är av stor betydelse. Institutionen är en tvåcampusinstitution och innehavaren förväntas kunna delta i aktiviteter vid båda campi.

 

Behörighet
Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i Psykologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. (HF 4 kap 4 §)

 

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Vägledande för bedömningen av den vetenskapliga skickligheten är den egna forskningens självständighet, omfattning och kvalitet.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning och avser såväl utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen.

 

Behörighetskrav utöver vetenskaplig och pedagogisk skicklighet:

 


• Legitimerad psykolog
• Dokumenterat god samarbetsförmåga
• Specialist i klinisk psykologi med inriktning neuropsykologi


• Dokumenterad erfarenhet från högre utbildning av kursutveckling, undervisning och examination inom området för tjänsten


• Hög yrkesskicklighet och reflekterande förhållningssätt till yrkespraktiken
• Nyligen genomförd/pågående forskning med relevans för ämnesområdet


• Genomgången högskolepedagogisk utbildning alternativt att innehavaren genomgår högskolepedagogisk utbildning vid anställning.
• God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift

 

 

 Välkommen med din ansökan senast 30 oktober 2022.
 

Kontaktpersoner:
Prefekt Lena Swalander, 0480 446765, lena.swalander@lnu.se    

HR-partner: Madeleine Sjöstedt, madeleine.sjostedt@lnu.se +46480446078

Fackliga företrädare nås via universitetets växel 0772-28 80 00

 

 

 

 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Sep 16
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för konst och humaniora, som är en av Linne?universitetets fem fakulteter, är en dynamisk, flexibel och internationell kunskapsmiljö med både vetenskaplig och konstnärlig verksamhet i ett stort antal ämnen. Vi bygger kompletta akademiska miljöer där utbytet mellan undervisning, forskning och samverkan skapar drivkraft för kvaliteten på universitetet och i det omgivande samhället.

Biblioteks- och informationsvetenskap utgör tillsammans med, arkeologi, geografi och kulturgeografi, historia, kultursociologi och religionsvetenskap institutionen för kulturvetenskaper. Utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap ges på grundutbildningsnivå och avancerad nivå, inom program och som fristående kurser, på campus och distans. 

Ämnesområde för befattningen: Biblioteks- och informationsvetenskap

Placeringsort: Växjö

Anställningens omfattning: Tillsvidareanställning, 100 %. Tillträde 1 januari 2023, eller enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning tillämpas.Arbetsbeskrivning:

Arbetsuppgifterna består framför allt av undervisning på kandidatprogrammen i biblioteks- och informationsvetenskap, inklusive handledning och examination. Kandidatprogrammen ges både på campus och på distans och undervisningen på programmen sker huvudsakligen på svenska eller annat skandinaviskt språk. Även undervisning på det internationella masterprogrammet i digital humaniora kan förekomma.

Innehavaren av anställningen förväntas aktivt delta i institutionens och ämnets inre arbete i form av undervisning, pedagogiskt utvecklingsarbete, administration och planering samt forskning och forskningsinitiering. Anställningen innebär också? möjligheten att ha en ledande och organiserande roll i utveckling och genomförande av undervisning och forskning.

Institutionen för kulturvetenskaper är högt profilerad inom forskning och erbjuder en stimulerande forskningsmiljö som alla medarbetare förväntas bidra till och ha glädje av i sin egen forskning. För att ytterligare stärka samt komplettera ämnets forskningsprofiler ser vi gärna sökande med inriktning mot något av områdena biblioteksforskning, informationspraktiker eller medie- och informationskunnighet.Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i biblioteks- och informationsvetenskap, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Goda kunskaper i svenska, eller ett annat skandinaviskt språk, är ett krav.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.
 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Särskilt meriterande för denna anställning är att ha bedrivit forskning inom något av områdena biblioteksforskning, informationspraktiker eller medie- och informationskunnighet. Särskilt meriterande är också dokumenterad undervisningserfarenhet inom biblioteks- och informationsvetenskap, och/eller dokumenterad erfarenhet av arbete inom bibliotekssektorn, gärna inkluderande undervisning. 

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

 

Kontaktpersoner:

Studierektor: Fredrik Hanell; fredrik.hanell@lnu.se

Prefekt: Malin Lennartsson; malin.lennartsson@lnu.se                      

HR-partner: Maria Furbring; maria.furbring@lnu.se

Ansök nu

Postdoc fellowship in Forest Health

Skogsbruksforskare
Läs mer Aug 31
Welcome to Linnaeus University! We meet the societal challenges of today and tomorrow in a spirit of openness, curiosity and creativity. By creating arenas for exchange of knowledge from different subjects, fields and cultures, we open up for new ideas and create new opportunities for long-term sustainable societal development. Linnaeus University – where people grow.

The Faculty of Technology offers a broad spectrum of activities across nine different departments and is central to the technical education and research conducted at Linnaeus University. The Department of Forest and Wood Technology offers wide-ranging thematic activities from forest ecology to finished wood products. Benefits for the climate arising from forests lie at the core of all department activities.

Subject field for the position: Postdoc associate in Forest Health.
Placement: Department of Forestry and Wood Technology, Faculty of Technology, Växjö, Sweden.
Extent and period: Start date as agreed, for a duration of two (2) years. The extent is 100%.

Context of position:
The project addresses the process of formation of necrosis (dying and dead tissue that forms lesions or cankers) caused by pathogens in woody tissues. This process is often used as a proxy for tree disease resistance in bioassays that aim to support the selection of resistant genotypes for breeding purposes. A so far poorly understood factor in this interaction is the associated microbiome, the communities of fungi and bacteria on and inside the tissues of every tree. These microbes may influence the interaction between a specific pathogen and the host tree, e.g., by antagonizing the invading pathogen or by inducing or suppressing the plant defences. The environment strongly determines the composition of tree microbiomes and thus they can impose the necrosis formation with an environmentally determined control that could obscure the interpretation of lesion size as a proxy for the genetic resistance of trees. This project aims to clarify the possible involvement of the microbiome in necrosis formation in pines and to critically evaluate the reliability of necrosis size as a proxy for genetic resistance of trees against fungal pathogens in bioassays.

Duties:
The work consists of research tasks within the project "Evaluation of necrosis formation as a robust tool in forest tree resistance breeding". You will be responsible for laboratory and greenhouse studies aimed at increasing understanding of the role of endophytic fungal and bacterial communities in necrosis formation in forest trees. You will design and optimize experimental protocols and use metagenomics and advanced microscopy to produce data that is then reported in scientific and popular science publications. The practical relevance of the findings will be evaluated together with the stakeholders. You are expected to participate in joint tasks in the laboratory, including assistance in teaching at the advanced level and in postgraduate education, which may also include supervision of student projects.

Qualifications:
Qualified for the position is a person who holds a doctoral degree in biology, microbiology, ecology, forest sciences or a related subject, or has a foreign degree that corresponds to a doctoral degree. Because postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, we are primarily looking for candidates with a doctoral degree that is three years old at most. Eligibility for this employment also requires knowledge and demonstrated skills in molecular techniques and laboratory methods. Proficiency in English (both spoken and written) is required. Experience in forest pathology or mycology is merit. Applicants must not have previously been employed as a postdoctoral fellow for more than one year in the same or related subject area at Linnaeus University.

Further information:
Professor Johanna Witzell, tel: 0470-70 88 25, E-post johanna.witzell@lnu.se  
Head of department: Erika Olofsson, tel: 0470 70 80 99, E-post: erika.olofsson@lnu.se
HR-partner: Jesper Pettersson, E-post Jesper.pettersson@lnu.se

Last day to apply is 14th October 2022


Linnaeus University has the ambition to utilize the qualities that an even gender distribution and diversity brings to the organization.

Please apply by clicking on the Apply button at the bottom of the ad. Your application should be designed according to the Template for application which can be found in the Guide to Appointment procedures under important documents below the ad. The credentials you invoke must be verified with certification and they must be attached digitally in your application. Other documents, including various types of scientific works, must be submitted digitally along with the application. The application and other documents to be marked with the reference number. All documents cited must be received by the University no later than 24.00 (Local time in Sweden) on the closing day.

Ansök nu

Internationell koordinator

Utbildningsadministratör/Utbildningssekreterare
Läs mer Sep 23
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet bedriver forskning och utbildning i företagsekonomi, nationalekonomi, statistik, rättsvetenskap och turismvetenskap. Vår uppgift är att få människor att växa med hjälp av kunskap som lärare, forskare och studenter skapar tillsammans. Vi bidrar med entreprenöriellt tänkande och hållbara lösningar på komplexa organisations- och samhällsproblem. Vi är stolta över vår långa tradition av samverkan med det omgivande samhället. Verksamheten bedrivs på campus i Kalmar och Växjö, samt digitalt.

Som internationell koordinator på Ekonomihögskolan arbetar du på det gemensamma fakultetskansliet, vars huvuduppgift är att vara ett administrativt stöd till studenter, fakultetens medarbete och ledning.

Arbetsbeskrivning
I rollen som internationell koordinator arbetar du i en kreativ och dynamisk miljö med våra studenter, lärare och andra anställda. Du kommer att arbeta med att koordinera student- och personalmobilitet inom våra internationella utbytessamarbeten, men även med inkommande studieavgiftsskyldiga studenter. I ditt arbete kommer du att ge studenter stöd och vägledning via mejl och personliga möten. Du kommer att hålla informations- och uppföljningsmöten på både svenska och engelska samt arbeta med tillhörande utbildningsadministration. Däri ingår arbete med studieplaner, Learning Agreements, meritvärdering, tillgodoräknanden och arbete med utbytesavtal.

Då Linnéuniversitet har som målsättning att öka graden av internationalisering och attrahera fler internationella studenter kommer du som internationell koordinator ha goda möjligheter att utveckla de arbetsprocesser som finns för att t.ex. rekrytera fler internationella studenter, utveckla hur mottagandet ska se ut samt utveckla vilka aktiviteter studenten ska erbjudas under sin studietid.

Även andra administrativa uppgifter inom kansliets ansvarsområde kan förekomma.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant akademisk examen samt erfarenhet av internationalisering och utbildningsadministration, gärna från universitet/högskola.

I rollen som internationell koordinator kommer du att ha många kontakter med studenter, lärare och annan administrativ personal varför du ska ha ett serviceinriktat förhållningssätt och professionellt bemötande. Vidare ska du kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska samt vara bekväm med att hålla muntliga presentationer. Du ska ha en god förmåga att arbeta såväl självständigt som i team. Du är noggrann, hittar lösningar samt är duktig på att strukturera ditt arbete. Initiativförmåga samt en ambition och förmåga att bidra till att utveckla verksamheten är andra viktiga egenskaper.

Meriterande är kunskap och erfarenhet av att arbeta i de administrativa systemen Ladok, NyA, W3D3 samt Mobility Online. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av arbete på universitet/högskola samt med företagsekonomiska utbildningar.  

Linnéuniversitetet eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Vi tillämpar ett flexibelt arbetssätt och det finns goda möjligheter till hemarbete.

Anställning och omfattning: Tillsvidareanställning, heltid.
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Universitetet tillämpar sex månaders provanställning.
Placeringsort tillsvidare: Placeringsort är Kalmar eller Växjö. Anställningen innebär arbete i både Kalmar och Växjö och resor mellan orterna förekommer.

Kontaktpersoner
Upplysningar lämnas av kanslichef Anna Westerberg (anna.westerberg@lnu.se) och utbildningsadministratör Terese Nilsson (terese.nilsson@lnu.se) eller fakultetshandläggare Daiva Balciunaite Håkansson (daiva.balciunaite@lnu.se). För frågor om anställningsförhållanden, kontaktas HR-partner Jessica Drott (jessica.drott@lnu.se).

Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast den 9 oktober 2022.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i företagsekonomi

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Sep 23
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Ekonomihögskolan, en av Linnéuniversitetets fem fakulteter, erbjuder flera ekonomprogram på kandidatnivå, civilekonomprogram och ett stort antal fristående kurser. Dessutom finns utbildningsprogram på magister- och masternivå samt forskarutbildning. Våra utbildningar ges inom en rad områden såsom externredovisning, revision, ekonomistyrning, logistik, marknadsföring, ledarskap, entreprenörskap och internationella affärer. Verksamheten bedrivs på campus i Kalmar och Växjö, samt via digitala lärplattformar.

Institutionen för ekonomistyrning och logistik vid Ekonomihögskolan befinner sig i ett expansivt skede och rekryterar nu flera medarbetare för undervisning och forskning bland annat till området externredovisning och revision.

Ämnesområde för befattningen: Företagsekonomi med inriktning externredovisning och/eller revision
Placeringsort: Kalmar eller Växjö. Tjänstgöring förekommer även på andra orter inom universitetet.
Anställningens omfattning och varaktighet: Heltid. Tidsbegränsad anställning 6 månader.

Anställningen är placerad vid institutionen för ekonomistyrning och logistik. Tillträde enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning
Dina arbetsuppgifter består av genomförande av undervisning på grundnivå inom utbildningsprogram och fristående kurser samt kursadministration. Till ämnesområdet hör externredovisning/revision med såväl nationellt som internationellt fokus. Undervisningen sker till stora delar på svenska, såväl på campus som på distanskurser. Samverkan med andra lärare/forskare, samt aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete ingår i tjänsten. Samarbetsförmåga och flexibilitet är av stor betydelse i alla förekommande arbetsuppgifter.

Sökande ska ha god pedagogisk förmåga samt goda ämneskunskaper inom externredovisning/revision.

I anställningen förekommer täta studentkontakter, samarbete med kollegor såväl inom undervisningen som inom forskargruppen samt utbyte med omgivande samhälle.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som lektor är den som avlagt doktorsexamen i företagsekonomi med inriktning externredovisning/revision eller har avlagt doktorsexamen i företagsekonomi med inriktning inom annat närliggande område.
Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination och kursutveckling.

För behörighet till denna anställning krävs också att den sökande
- Har erfarenhet av undervisning inom det angivna ämnesområdet på universitetsnivå.
- Har förmåga att kommunicera väl i både tal och skrift på engelska.
- Har erfarenhet av samarbete inom lärarlag och forskningsmiljöer.

Bedömningsgrunder
Bedömningen görs utifrån sökandes vetenskapliga och pedagogiska skicklighet enligt behörighetskraven beskrivna ovan. Pedagogisk skicklighet och vetenskaplig skicklighet bedöms med lika vikt.

Meriterande i övrigt
- Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom externredovisning/revision.
- Dokumenterad erfarenhet av fortsatt och självständig publicering efter doktorsexamen.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande anställas väljas som enligt en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Information
Upplysningar lämnas av prefekt Åsa Gustavsson, tel. 0470-708995 (asa.gustafsson@lnu.se). Frågor rörande ansökningsförfarande och anställning besvaras av HR-partner Jessica Drott, tel. 0470-708950.

Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772-288000.

Välkommen med din ansökan senast den 7 oktober.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Expert i förhörsteknik

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Sep 7
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete finns i Va?xjo? och har ett 100-tal medarbetare. Personalen kommer dels fra?n Polismyndigheten, dels från universitetet. Under hösten 2022 a?r ungefa?r 800 studenter registrerade pa? Polisprogrammet varav 400 stycken la?ser programmet pa? distans. Ytterligare cirka 800 kursdeltagare läser varje år olika fort- och vidareutbildningar. Utöver dessa har vi studenter i kriminologi och polisiärt arbete på grundläggande nivå. Verksamheten omfattar grundutbildning till polis, fort- och vidareutbildning, anslagsutbildning, forskning, internationalisering och externa uppdrag.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna som expert i förhörsteknik vid Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete besta?r huvudsakligen av undervisning och kursutveckling inom Polisprogrammen och i olika fort- och vidareutbildningar. Då Linnéuniversitetet eftersträvar god samverkan mellan institutioner och fakulteter kan arbetsuppgifter ibland ligga utanför den egna institutionen. På Linnéuniversitetet är också samverkan mellan undervisning, forskning och utveckling viktig, vilket innebär att vi alla förväntas bidra med våra respektive kompetenser inom relevanta områden.

Kvalifikationer

Du har polisexamen och har erfarenhet av utredningsverksamhet som inkluderat avancerade förhörssituationer. Dessa kan t.ex. härära sig från brott i nära relation, barnutredningar eller grova brott. Du har ett brett polisiärt intresse och kunnande med tydlig inriktning på förhörsteknik och utredningsmetodik.

Du har mycket god fo?rma?ga att arbeta ba?de sja?lvsta?ndigt och i na?ra samarbete med kollegor liksom att samverka med myndigheter och organisationer. Du har en god pedagogisk förmåga som du är intresserad av att utveckla ytterligare. Du behöver också ha eller snabbt kunna utveckla en hög digital kompetens.

Akademiska studier inom det rättspsykologiska, kriminologiska och/eller juridiska fältet samt undervisningserfarenhet är starkt meriterande men inte ett krav.

Ansta?llningsvillkor

Ansta?llningen a?r tillsvidare, 100% med placering vid Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete vid Linne?universitetet. . Provanställning tillämpas i normalfallet.

Placerigsort: Va?xjo?.

Vi o?nskar tilltra?de 2022-11-01 eller enligt överenskommelse.
Lo?n enligt o?verenskommelse.

Upplysningar la?mnas av:

Ämnesföreträdare Jonas Stjernquist tel 0706-180937

Prefekt fo?r polisutbildningen Ola Kronkvist, ola.kronkvist@lnu.se tel. 0470-70 81 62

HR-partner Ulrika ulrika.petersson@lnu.se tel. 0480-44 69 96 .

Fackliga fo?retra?dare na?s via universitetets va?xel 0772-288000.

Va?lkommen med din anso?kan senast 1 oktober, 2022.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Research position in Urban Forestry

Skogsbruksforskare
Läs mer Jul 7
Welcome to Linnaeus University! We meet the societal challenges of today and tomorrow in a spirit of openness, curiosity and creativity. By creating arenas for exchange of knowledge from different subjects, fields and cultures, we open up for new ideas and create new opportunities for long-term sustainable societal development. Linnaeus University – where people grow.

The Faculty of Technology strives to ensure that the vision of the Linnaeus University, with a focus on the keywords: Attractive knowledge environment, excellent research, social drive, and global values, is included in all activities. The Faculty of Technology has broad operations spanning ten different departments through which Linnaeus University provides education and conducts research. The faculty has approximately 3 100 students at the undergraduate and advanced levels, 90 doctoral students and 300 teaching staff including administration. More information can be found at: https://lnu.se/.

Subject area: Urban Forestry
Location: Department of Forestry and Wood Technology, Växjö. Fieldwork will be located to Scania, in southern Sweden.
Terms of employment: Planned start date January 1st 2023. 100% position for 8 months.

Work description:
Trees in cities often grow under difficult circumstances with limited resources and a stressful environment. The below ground conditions therefore need to be well functioning both physically, chemically, and biologically. Many different solutions have been developed but few have been evaluated scientifically. The use of biochar in the planting pits/growth beds is gaining increasing interest as a way to improve the tree growth condition. This project will study the effects of biochar amendment to the establishment and growth of urban trees.

The aim of the project will be to study the effects of biochar on physiology, growth, and vitality of urban trees. The work includes soil and biochar analyses and physiological measurements of saplings and mature trees. The project will be a part of Rest till Bäst (biokol.org) and the experiments are included in the larger aim of that project. The position is a research position with the possibility to be involved in teaching and supervision at bachelor and master levels if the successful candidate is interested.

Qualifications
To become eligible for this position the applicant needs to have a doctoral degree in forestry, urban forestry, plant ecology, ecophysiology, plant physiology, soil science or equivalent. Further, the candidate needs to present documented scientific skills in the subject area described and the ability to communicate science in English is required. Much of the teaching at bachelor level is in Swedish and the ability to perform teaching in Swedish will be meriting.

Assessment criteria
The applicants will be assessed based on the scientific publications, knowledge and skills related to the work description, the ability to formulate and approach scientific problems, written and oral communication and cooperation skills.

The following will also be considered: ability to work with others, ambition, independence, and personal aptitude, as well as the applicant’s assessed ability, based on their own experience and competence, to successfully complete project.

Some of the work will be done in cooperation with urban tree owners and a good ability to cooperate with people deployed in this line of work is meriting for the position.

In the combined assessment the persons potential to become a senior scientist will be included.

Contact persons:
Docent Ann-Mari Fransson, annmari.fransson@lnu.se, +46 (0) 470-76 78 84
Head of Department Erika Olofsson, erika.olofsson@lnu.se, +46 (0) 470-70 89 99  
HR-partner: Jesper Pettersson, jesper.pettersson@lnu.se, +46 (0) 470-70 83 74 

Last day to apply is 30th September 2022


Linnaeus University has the ambition to utilize the qualities that an even gender distribution and diversity brings to the organization.

Please apply by clicking on the Apply button at the bottom of the ad. Your application should be designed according to the Template for application which can be found in the Guide to Appointment procedures under important documents below the ad. The credentials you invoke must be verified with certification and they must be attached digitally in your application. Other documents, including various types of scientific works, must be submitted digitally along with the application. The application and other documents to be marked with the reference number. All documents cited must be received by the University no later than 24.00 (Local time in Sweden) on the closing day.

Ansök nu

Universitetslektor i pedagogik

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Sep 1
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Ämnesområde för befattningen: Pedagogik

Placeringsort tillsvidare: Växjö eller Kalmar

Anställningens omfattning: 100%

Arbetsbeskrivning:

Institutionen för pedagogik och lärande består av cirka 70 medarbetare. Anställningen inbegriper huvudsakligen ansvar för kurser och undervisning inom lärarutbildningarnas vetenskapliga kärna. Institutionen söker kompetens inom följande UVK-områden: 


• Didaktik och läroplansteori
• Specialpedagogik

I arbetsuppgifterna ingår kursansvar, handledning och examination av uppsatser/självständiga arbeten.

I tjänsten ges möjligheten till kompetensutveckling motsvarande 20 procent av arbetstiden.

Undervisningen bedrivs till största delen på svenska, men även viss undervisning kan komma att ske på engelska. Resor mellan universitetets två campus kan förekomma eftersom undervisning bedrivs i både Kalmar och Växjö.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom pedagogik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Goda kunskaper i svenska och engelska eller annat nordiskt språk krävs.

Anställningen kräver att den sökande har en mycket god samarbetsförmåga och en hög grad av flexibilitet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Det är av stor vikt att den sökande kan påvisa en djup förtrogenhet inom vetenskaplig metod.

Vägledande för bedömningen av den vetenskapliga skickligheten är den egna forskningens självständighet, omfattning och kvalitet.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning och avser såväl utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Välkommen med din ansökan senast 22 september 2022

Kontaktpersoner:

Prefekt Tobias Bromander, tobias.bromander@lnu.se 073-0730086       

HR-partner Karolina Österdahl, karolina.osterdahl@lnu.se 0470-708674


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Lecturer in business administration - specialisation in entrepreneurship

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Sep 8
Welcome to Linnaeus University! We meet the societal challenges of today and tomorrow in a spirit of openness, curiosity and creativity. By creating arenas for exchange of knowledge from different subjects, fields and cultures, we open up for new ideas and create new opportunities for long-term sustainable societal development. Linnaeus University – where people grow.

The School of Business and Economics, one of Linnaeus University's five faculties, offers several business administration and economics programmes at both bachelor's and master's level, a large number of single-subject courses, as well as PhD education. We offer programmes within a number of different fields like leadership, entrepreneurship and tourism studies. The school has its activities in both Kalmar and Växjö, and web-based.

The School of business and economics is in an expansive phase recruiting multiple staff for building and developing several research areas, education and collaborations with the surrounding society. 

The position in question lies within the frame of the field "Entrepreneurship and social change" at the School of Business and Economics". Entrepreneurship is a prioritized field at Linnaeus University with a large number of courses and programmes on both second- and first-cycle level. The research environment consists of professor, guest professor, associate professor, a group of Ph.Ds and Ph.D candidates. The concept entrepreneurship should here have a broad interpretation, including innovative activities within the frame of all different types of organizations and sectors in society, with particular focus on social, economic, and ecological sustainability. The everyday practice of entrepreneurship and collaboration with the surrounding society are also part of the field of knowledge in question.

Field of subject for the appointment: Business administration with specialisation in entrepreneurship

Placement city: The position is at the School of Business and Economics, the Department of Organisation and Entrepreneurship in Kalmar or Växjö.

Scope of appointment: 70%, for 6 months. Access by agreement.

Job tasks
The appointment comprises planning, teaching single-subject courses and take part in research projects.

Active participation in the research environment is a condition, as is the initiation and pursuit of research of relevance to the subject field. Collaboration 

with the surrounding community nationally and internationally is expected, as well as active participation in the department's internal and external affairs. It is important to have the ability to collaborate and be flexible in the relation to students and colleagues as well as in research environments and external relations. Great importance will be attached to the applicant's interest in participating in the daily work at the department. 

Requirements
Qualified for completed master's degree in business administration, focusing on entrepreneurship, communicate well both orally and in writing in both Swedish and English as well as documented very good collaborative skills  

Assessment criteria
As assessment criteria for appointment as a lecturer, the level of skills considered a requirement to be qualified for the appointment is to be in force. The trial of the pedagogical skills is to be given as great importance as the trial of the scientific skills. Other assessment criteria are:


• Demonstrated scientific skills of relevance for entrepreneurship, according to definition above.
• Experience of collaboration with the surrounding community, practical professional experience within a field relevant for the position and/or experience of practical leadership development work.
• Good language skills in Swedish and English

The last day for application is 2022-09-22.

Contacts

Åsa Gustafsson, head of department, phone: +46470-70 89 95, asa.gustafsson@lnu.se

Kristofer Stahl, HR-partner kristofer.stahl@lnu.se +46703-878036


Linnaeus University has the ambition to utilize the qualities that an even gender distribution and diversity brings to the organization.

Please apply by clicking on the "Apply" button at the bottom of the ad. Your application should be designed according to the Template for application which can be found in the Guide to Appointment procedures under important documents below the ad. The credentials you invoke must be verified with certification and they must be attached digitally in your application. Other documents, including various types of scientific works, must be submitted digitally along with the application. The application and other documents to be marked with the reference number. All documents cited must be received by the University no later than 24.00 (Local time in Sweden) on the closing day.

Ansök nu

Professor i pedagogik

Professor
Läs mer Jun 17
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Vid fakulteten för samhällsvetenskap deltar studenter, medarbetare och olika aktörer från samhället i att forma kunskap för en hållbar, demokratisk och trygg samhällsutveckling. Vi bedriver forskning och utbildning inom freds- och utvecklingsstudier, genusvetenskap, idrottsvetenskap, kriminologi, pedagogik, polisiärt arbete, socialt arbete, sociologi och statsvetenskap. Hos oss utbildas bland annat idrottsledare, lärare, personalvetare, poliser, rektorer, socionomer och tjänstemän inom offentlig förvaltning. Via forskningsmiljöer och kunskapsmiljöerna En Ifrågasatt demokrati och Utbildning i förändring möter vi aktuella samhällsutmaningar och verkar för gränsöverskridande och nydanande kunskapsbildning.

På institutionen för didaktik och lärares praktik arbetar totalt cirka 70 medarbetare.

Tjänsten som professor i pedagogik vänder sig till dig som vill leda arbetet med att stärka forskningsbasen vid institutionen för didaktik och lärares praktik med ett särskilt ansvar för den läroplansteoretiska och didaktiska forskningsmiljön. Som professor blir du en viktig person för utveckling av forskning, forskarutbildning, samverkan och grundutbildning.

Ämnesområde för befattningen: Pedagogik

Placeringsort tillsvidare: Växjö eller Kalmar

Anställningens omfattning: Heltid

Arbetsbeskrivning:

Vi söker en professor med kompetens och erfarenhet inom läroplansteori och didaktik eller annat närliggande forskningsområde. Som professor kommer du att verka som forskningsledare för både seniora forskare och doktorander. Du förväntas också bidra till att utveckla fakultetens och universitetets samlade forskningsverksamhet och forskningskvalitet i stort genom engagemang i forskningsgemensamma frågor som ryms inom såväl ämnesmiljön som i tvärvetenskapliga och multidisciplinära miljöer och samarbeten över hela universitetet. Tjänsten som professor erbjuder en rad stimulerande och utmanande arbetsuppgifter:


• Att etablera och ta ansvar för pedagogisk forskning med stor relevans för det omgivande samhället och för kvalitetsutveckling av svensk skola. Särskilt fokus ligger på att ansvara för den läroplansteoretiska och didaktiska forskningsmiljön.
• Att medverka i utvecklingen av ämnesområdet pedagogik som helhet, nationellt och internationellt samt tvärvetenskapliga och multidisciplinära samarbeten över hela universitetet.
• Att aktivt medverka i planering, undervisning, examination och kvalitetssäkring av kurser med inriktning mot skola och utbildning inom samverkan, grundutbildning, avancerad nivå och forskarutbildning. I uppdraget ingår också att handleda doktorander och att aktivt medverka i ämnets handledarkollegium
• Att bidra till ökad extern finansiering samt utveckla samarbetet med andra lärosäten nationellt och internationellt
• Att arbeta med kunskapsspridning på ett medvetet och systematiskt sätt genom vetenskaplig och populärvetenskaplig publicering
• Att aktivt delta i universitetets externa och interna arbete inklusive administrativa uppgifter knutna till utbildning och forskning
• Att aktivt arbeta med utveckling av forskningsbaserad samverkan med regionens kommuner och andra externa intressenter av relevans för tjänstens innehåll och arbetsuppgifter

Som professor förväntas du engagera dig i någon av fakultetens två

kunskapsmiljöer som är Utbildning i förändring https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/kunskapsmiljoer/utbildning-i-forandring/ samt En ifrågasatt demokrati https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/kunskapsmiljoer/en-ifragasatt-demokrati/

Läs annonsen i sin helhet med behörighetskrav och bedömningsgrunder annonsen i sin helhet

Välkommen med din ansökan senast 15 september!


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Fakultetshandläggare

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Sep 6
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakultetshandläggare FHL kansli

Fakulteten för Hälso-och livsvetenskap har ca 400 medarbetare och ca 4000 inskrivna studenter. Utbildning och forskning bedrivs inom flera olika ämnesområden. Verksamheten är organiserad i institutionerna Biologi och miljö, Hälso- och vårdvetenskap, Kemi och biomedicin, Medicin och optometri samt Psykologi. Därtill finns ett fakultetskansli som stödjer verksamheten med olika uppgifter t ex forskning- och utbildningsadministration, studievägledning, ekonomi och teknik. Fakultetskansliet har ca 40 medarbetare.

Arbetsuppgifter

Fakultetshandläggare är en administrativ tjänst som jobbar i team med utbildningsledarna och övrig kanslipersonal för att leverera högsta möjliga verksamhetsstöd till fakultetsledningen. Arbetet ställer krav på hög kvalitet, systematik och rättssäkerhet.

I rollen som fakultetshandläggare ingår du i fakultetens ledningsstödsgrupp samt i gruppen som arbetar med kvalitetsfrågor och verksamhetsplanering och andra strategidokument. Du handlägger även beslut inom främst utbildningsområdet och bidrar i arbetet med att kvalitetssäkra processer kopplade till utbildningsfrågor, liksom att samordna dessa med andra stödprocesser inom fakulteten och universitetet.

Du utgör ett kvalificerat stöd till fakultetens ledning och förbereder sammanträden och skriver protokoll inom några av fakultetens övergripande råd och fakultetsstyrelse.  

Kvalifikationer

Vi söker dig som har lägst magisterexamen eller motsvararande inom ett för tjänsten relevant område. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Du har vana och förmåga att hantera information i olika för sektorn relevanta databaser och samordna administrativa processer. Tjänsten ställer höga krav på noggrannhet, effektivitet och ett anpassat strukturerat arbetssätt.

Din sociala kompetens är god och du har flexibilitet att möta och hantera förändringar. För att trivas i rollen behöver du vara lösningsfokuserad, bra på att samarbeta, stödja och serva de kollegor du möter inom verksamheten. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Erfarenhet av administrativt arbete inom universitets- och högskolesektorn är meriterande. Meriterande är också kunskap om utbildningssystem och regelverk inom universitets- och högskolevärlden. 


Anställning: 100% Tillsvidare. Provanställning tillämpas.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Placering: Kalmar eller Växjö

Verksamheten finns både i Kalmar och Växjö och du behöver vara beredd att tjänstgöra på båda orterna.

Omfattning: 100 %

Information
Upplysningar lämnas av kanslichef Emma Vestberg, nås via växeln tfn 0772-28 80 00 e-post emma.vestberg@lnu.se eller
HR-partner: Marianne Palmér tfn 0480-447303, e-post marianne.palmer@lnu.se

Fackliga företrädare kan nås via universitetets växel, tfn 0772-28 80 00.

Sista ansökningsdag är 220915.

Ansökan ska innehålla personligt brev och meritförteckning.

Välkommen med din ansökan!


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Professor i pedagogik

Professor
Läs mer Jun 17
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Vid fakulteten för samhällsvetenskap deltar studenter, medarbetare och olika aktörer från samhället i att forma kunskap för en hållbar, demokratisk och trygg samhällsutveckling. Vi bedriver forskning och utbildning inom freds- och utvecklingsstudier, genusvetenskap, idrottsvetenskap, kriminologi, pedagogik, polisiärt arbete, socialt arbete, sociologi och statsvetenskap. Hos oss utbildas bland annat idrottsledare, lärare, personalvetare, poliser, rektorer, socionomer och tjänstemän inom offentlig förvaltning. Via forskningsmiljöer och kunskapsmiljöerna En Ifrågasatt demokrati och Utbildning i förändring möter vi aktuella samhällsutmaningar och verkar för gränsöverskridande och nydanande kunskapsbildning.

På institutionen för pedagogik och lärande arbetar totalt cirka 70 medarbetare. Institutionens huvudsakliga forskningsfokus ligger inom specialpedagogik, socialpedagogik och arbetslivspedagogik.

Tjänsten som professor i pedagogik vänder sig till dig som vill leda arbetet med att stärka forskningsbasen vid institutionen för pedagogik och lärande med ett särskilt ansvar för den socialpedagogiska och specialpedagogiska forskningen. Som professor blir du en viktig person för utveckling av forskning, forskarutbildning, samverkan och grundutbildning.

Ämnesområde för befattningen: Pedagogik

Placeringsort tillsvidare: Växjö eller Kalmar

Anställningens omfattning: Heltid

Arbetsbeskrivning:

Vi söker en professor med kompetens och erfarenhet inom socialpedagogik, specialpedagogik eller annat närliggande forskningsområde. Som professor kommer du att verka som forskningsledare för både seniora forskare och doktorander. Du förväntas också bidra till att utveckla fakultetens och universitetets samlade forskningsverksamhet och forskningskvalitet i stort genom engagemang i forskningsgemensamma frågor som ryms inom såväl ämnesmiljön som i tvärvetenskapliga och multidisciplinära miljöer och samarbeten över hela universitetet. Tjänsten som professor erbjuder en rad stimulerande och utmanande arbetsuppgifter:


• Att etablera och ta ansvar för pedagogisk forskning med stor relevans för det omgivande samhället och för kvalitetsutveckling av svensk skola. Särskilt fokus ligger på att ansvara för den specialpedagogiska forskningsmiljön.
• Att medverka i utvecklingen av ämnesområdet pedagogik som helhet, nationellt och internationellt samt tvärvetenskapliga och multidisciplinära samarbeten över hela universitetet.
• Att aktivt medverka i planering, undervisning, examination och kvalitetssäkringav kurser med inriktning mot skola och utbildning inom samverkan, grundutbildning, avancerad nivå och forskarutbildning. I uppdraget ingår också att handleda doktorander och att aktivt medverka i ämnets handledarkollegium
• Att bidra till ökad extern finansiering samt utveckla samarbetet med andra lärosäten nationellt och internationellt
• Att arbeta med kunskapsspridning på ett medvetet och systematiskt sätt genom vetenskaplig och populärvetenskaplig publicering
• Att aktivt delta i universitetets externa och interna arbete inklusive administrativa uppgifter knutna till utbildning och forskning
• Att aktivt arbeta med utveckling av forskningsbaserad samverkan med regionens kommuner och andra externa intressenter av relevans för tjänstens innehåll och arbetsuppgifter

 Som professor förväntas du engagera dig i någon av fakultetens två

kunskapsmiljöer som är Utbildning i förändring https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/kunskapsmiljoer/utbildning-i-forandring/ samt En ifrågasatt demokrati https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/kunskapsmiljoer/en-ifragasatt-demokrati/

Läs mer om anställningen med behörighetskrav och bedömningsgrunder annonsen i sin helhet

Välkommen med din ansökan senast 15 september!


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Vaktmästare till Växjö

Fastighetsskötare/Fastighetsarbetare
Läs mer Aug 29
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Lokal- och serviceavdelningen på Linnéuniversitetet ansvarar för infrastruktur och fysisk miljö, uppdelat på fem sektioner; lokalvård, vaktmästeri/post, lokaladministration, infocenter/copycenter samt lokalplanering. Avdelningens mål är att skapa mervärde för universitetet genom att medverka till en attraktiv studie- och arbetsmiljö. Inom avdelningen finns ca 100 anställda med placering både i Växjö och Kalmar.

Inom vaktmästeri och postsektionen arbetar tio medarbetare, varav sju är placerade i Växjö, och leds av en sektionschef som ansvarar för båda orter.

Arbetsbeskrivning

Vi inom sektionen arbetar flexibelt och gränsöverskridande med arbetsuppgifter som omfattar allmänna vaktmästerigöromål samt intern posthantering.  Inom postverksamheten kommer du vara kunden behjälplig med fraktsedel och tullhandlingar. Post och paketleverans sker till universitetets byggnader dagligen. Du kommer ha samarbete med kollegor i Kalmar samt vara kontaktperson till leverantörer.  Du kommer att ha kontakter både inom universitetet och med externa företag. Vårt uppdrag inom vaktmästeriet är att hantera inredning, transporter, avfalls- och återvinningshantering, omflyttningar, underhåll samt allmän service mot personal och studenter. I arbetet förekommer tunga lyft.

Kvalifikationer

Erfarenhet av distributionscentral/godsmottagning samt erfarenhet av vaktmästaryrket med liknande arbetsuppgifter är meriterande.  Krav är att du har gymnasieutbildning, B-körkort, grundläggande datorkunskaper samt goda kunskaper i svenska och engelska språket. Svenska språket behärskar du muntligt och skriftligt, engelska språket muntligt.

Du har förmågan att skapa förtroende, tar initiativ och är noggrann. Du har en positiv inställning till vikten av service i arbetet och har en social kompetens samt ett positivt synsätt till hållbar utveckling och miljöaspekterna i det dagliga arbetet. Du har förståelse för ett flexibelt arbetssätt i organisationen och kan möta och hantera förändringar i vardagen. Vi värdesätter din förmåga att arbeta självständigt liksom i grupp. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningsvillkor

Placeringsort: Växjö

Omfattning: 100%

Varaktighet: Vikariat under 6 månader, med möjlighet till förlängning.

Tillträde: 1 oktober 2022 eller efter överenskommelse.

Upplysningar Sektionschef Malin Sunesson, malin.sunesson@lnu.se, 0480-446021 eller HR-partner Catharina Ljungberg Johansson, 0470-767262  catharina.ljungbergjohansson@lnu.se

Fackliga företrädare: för SACO, OFR och SEKO nås via universitetets växel 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan enligt instruktion,

Sista ansökningsdag: är den 12 september 2022

 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Professor i idrottsvetenskap med pedagogisk inriktning

Professor
Läs mer Jun 17
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Linnéuniversitetet utlyser en professur i idrottsvetenskap med pedagogisk inriktning. Där så är möjlighet bedrivs forskningen också i nära samarbete med idrottsrörelsen och det omgivande samhället. Lärarutbildning utgör en väsentlig del av institutionens verksamhet med utbildning och forskning som behandlar ämnena Idrott och hälsa samt Specialidrott. Anställningen som professor i idrottsvetenskap med pedagogisk inriktning vänder sig till dig som vill leda arbetet med att stärka den pedagogiskt inriktade forskningsbasen av ämnet idrottsvetenskap. Som professor blir du en viktig person för institutionens och universitetets utveckling av forskning, forskarutbildning, samverkan och grundutbildning.

Ämnesområde för befattningen: Idrottsvetenskap med pedagogisk inriktning

Placeringsort tillsvidare: Växjö eller Kalmar

Anställningens omfattning: Heltid

 

För arbetsbeskrivning, se annonsen i sin helhet: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=6786&rmlang=SE

 

Välkommen med din ansökan senast 1 september!

 

Kontaktpersoner
Dekan Daniel Alvunger, daniel.alvunger@lnu.se telefon 070-3696761

Prefekt Susanne Linnér, susanne.linner@lnu.se, 072-5941483

HR-partner Oskar Sandgren, oskar.sandgren@lnu.se 070-2005043

 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Doktorand i Byggteknik inr samverkanskonstruktioner utf i trä och betong

Doktorand
Läs mer Jun 29
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för teknik strävar efter att se till att Linnéuniversitetets vision genomsyrar alla aktiviteter, med inriktning mot nyckelorden attraktiv kunskapsmiljö, framstående forskning, social drivkraft och globala värden. Fakulteten för teknik har en bred verksamhet som spänner över nio olika institutioner genom vilka Linnéuniversitetet tillhandahåller utbildning och bedriver forskning.

Institutionen för byggteknik har omfattande samarbeten med företagspartners inom såväl forskning som utbildning. Institutionen arbetar tillsammans med angränsande institutioner för att skapa en kreativ miljö med utmanande utbildningar och framstående forskning. Forskning inom byggteknik omfattar träbyggnadsteknik, stål- och betongkonstruktionsteknik, byggnadsfysik, historiska konstruktioner, tillståndsövervakning av konstruktioner, livscykelanalys och byggnadsmaterial. Institutionen erbjuder för närvarande ett högskoleingenjörsprogram i byggteknik, ett kandidatprogram i byggnadsutformning och ett tvåårigt masterprogram i hållbar konstruktionsteknik.

Forskargruppen som du kommer att bli en del av har lång erfarenhet av den typ av forskning som doktorandprojektet avser, ofta bedriven i nära samverkan med industrin.

Antas i: Byggteknik

Anställningsform: Anställning som doktorand är tidsbegränsad enl HF kap 5 §7. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år

Placeringsort tillsvidare: Växjö

Start: 2022-09-01 eller enligt överenskommelse

Arbetsbeskrivning

Ett mål för doktorandsprojektet är att utveckla ett hållbart och ekonomiskt konkurrenskraftigt byggsystem med trä och betong i samverkan (TCC) med ökad användarkomfort. Målet är att minska aktiva nedböjningar, förbättra vibrationsbeteende hos bjälklaget på grund av belastning från människor i rörelse och förbättra akustiska egenskaper. Doktoranden kommer därför att tillsammans med sina handledare, bland annat: 

- sammanställa state-of-the art inom området TCC-konstruktioner med fokus på bjälklag,

- lära sig att utforma och dimensionera hållbara konstruktioner som möjliggör cirkulärt byggande,

- studera samverkan av olika material och byggnadselement i bjälklag som är sammansatta av olika typer av skjuvförbandssystem (mekaniska infästningar, räfflade eller skårade kopplingar, längsgående förbindare, limförband),

- lära sig att beräkna kryprelaterade effekter i trä, betong och armeringsstål i analysen av långtidsegenskaper hos samverkanskonstruktioner,

- utveckla numeriska modeller för TCC-byggnadskonstruktioner,

- tillämpa olika analytiska modeller för samverkanskonstruktioner,

- planera experimentella undersökningar och tillämpning av provnings- och mätanordningar inom området för rena materialtester och storskaliga tester av byggnadskonstruktionselement,

- utveckla ett nytt, helt prefabricerat TCC bjälklagssystem.

Genom arbetet ska doktoranden skaffa sig god allmän kunskap inom ämnet och bidra till ny kunskap avseende:

- effektiv utformning av skjuvförband i TCC-plattor,

- förståelse för beteendet hos kontinuerliga TCC-plattor med flera spann när det gäller interaktion mellan böjning och skjuvning,

- djupare vetenskaplig förståelse av effekten av betongsprickor på rotationsförmågan över stöd och omfördelningen av inre krafter i bjälklagets tvärsnitt,

- utveckla existerande beskrivningar av krypdeformationseffekter som uppstår i TCC-bjälklagselement,

- FE-modellering av TCC-plattor som inkluderar avancerade materialmodeller baserade på observationer av egenskaper hos trä och betong och dess samverkanseffekter,

- utveckla TCC dimensioneringsmetoder i syftet att ta fram förbättrade konstruktionsstandarder.

Arbetet omfattar teoretiska studier om TCC-konstruktioner, numerisk modellering, experimentella undersökningar och utveckling av nya analytiska modeller. Ett viktigt mål med arbetet är att kunna föreslå förbättrade konstruktionsstandarder för olika typer av TCC-konstruktioner.

Arbetet bedrivs i nära samverkan med forskare inom handledarteamet och i samarbete med företag som förväntas utnyttja de framkomna resultaten industriellt. Det ingår också i forskarstudierna att läsa doktorandkurser.

Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand främst ska ägna sig åt sin forskarutbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.

För mer inforamtion gå till https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=6842&rmlang=SE.

Välkommen med din ansökan enligt instruktion senast 220831.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i virkeslära med inriktning träteknik

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jul 7
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för teknik har en bred verksamhet inom tio olika institutioner, där Linnéuniversitetets bedriver utbildning och forskning inom de tekniska ämnena. Institutionen för Skog och träteknik bedriver en tematisk verksamhet som spänner från planta till färdiga tekniska träprodukter. Skogen som resurs med dess klimatnytta i hela livscykeln är verksamhetens fokus på institutionen. Med detta tema möter institutionen samhällsutmaningarna.

Ämnesområde för befattningen: virkeslära med inriktning träteknik
Placeringsort: Växjö
Anställningens omfattning: 100%
Tillträde: Enligt överenskommelse. I normalfallet tillämpas provanställning.

Arbetsbeskrivning:
Denna anställning kommer innebära främst undervisning och arbete kopplat till grundutbildningen (kursansvar, kursledning, kursutveckling och eventuellt programledning), men även forskning, handledning och projektledning. Tjänsten innebär också laborativt arbete och fältarbete inom institutionens utbildnings- och forskningsområden.

I tjänsten ingår undervisning inom flertalet kurser och kan komma att täcka ett eller flera av de grundläggande områdena inom träteknik t.ex. virkeslära, bearbetningstekniker, produktionsteknik, produktutveckling, trämateriallära samt tillhörande datorstöd. Meriterande är praktiska kunskaper om träteknik såsom torkning, sågning, sortering och limträ/kompositmaterial. Kompetensen ska anknyta till den pågående forskningen inom institutionen som har ett fokus på skogens klimatnytta och den kunskapsmiljö, grön hållbar utveckling, som institutionen leder utvecklingen av. För institutionen är förståelsen för helhetssynen inom skogsindustrin viktig.

Mycket av undervisningen bedrivs via ett distanskoncept som kompletteras med exkursioner och träffar med praktiska moment där skogen och skogsindustrin används som lärmiljöer. I anställningen förekommer täta studentkontakter, samarbete med kollegor och näringen. I arbetet ingår aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete, samt arbete med att söka och erhålla externa forskningsmedel. Samarbetsförmåga och flexibilitet är av stor betydelse såväl i relation till studentgrupp som inom arbetslag och forskningsmiljöer. För lärare inom Linnéuniversitetet är det också viktigt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i skog och träteknik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Utöver visad pedagogisk skicklighet bör den sökande ha genomgått en högskolepedagogisk utbildning eller bedömts ha motsvarande skicklighet. Om den sökande saknar högskolepedagogisk utbildning kommer den att ingå som en del av den i tjänsten ingående kompetensutvecklingen.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom: 


• Självständig och dokumenterad forskningserfarenhet inom tjänstens verksamhetsområde.
• Undervisningserfarenhet inom minst två av områdena virkeslära, bearbetningstekniker, produktionsteknik, produktutveckling, trämateriallära samt tillhörande datorstöd. Du ska även ha en god förståelse för helhetssynen på skog, skogsbruk och påverkan på efterföljande processer.
• Förmåga att kunna planera, leda och följa upp laborativ verksamhet.
• Förmåga att kommunicera väl i både tal och skrift på både svenska och engelska.
• Dokumenterad god samarbetsförmåga.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Vägledande för bedömningen av den vetenskapliga skickligheten är den egna forskningens självständighet, omfattning och kvalitet.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning och avser såväl utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen.

Meriterande i övrigt är: 


• Erfarenhet och dokumenterad förmåga till ett tvärvetenskapligt arbetssätt.
• Erfarenhet och engagemang för distansundervisning baserat på lärplattformar och andra IKT-verktyg.
• Dokumenterad förmåga av att arbeta i projektform.
• Erfarenhet av forskningsarbete i samverkan med externa och industriella partner.
• Erfarenhet av att leda forskningsprojekt och att handleda doktorander.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten. 

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Kontaktpersoner:
Frågor avseende tjänstens inriktning och forskningsområdet besvaras av: Prefekt Erika Olofsson, 0470-70 89 99, erika.olofsson@lnu.se
Frågor som rör anställningen: HR-partner Jesper Pettersson, jesper.pettersson@lnu.se
Välkommen med din ansökan enligt instruktion, senast den 31 augusti 2022


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

IT-tekniker

IT-tekniker/Datatekniker
Läs mer Jun 29
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Letar du efter ett utvecklande jobb i en inspirerande miljö? På Linnéuniversitetet möter du studenter mitt i sitt livs kanske viktigaste utvecklingsperiod. Du möter engagerade forskare med passion för det de gör. Tillsammans bildar vi en arbetsplats full med möjligheter och framtidstro.

Vi arbetar med samhällsutveckling där vi genom IT skapar moderna och digitala förutsättningar för studenter, personal och forskare. Vår IT miljö är komplex och spänner över olika arbetsområden, från support, daglig drift, förvaltning till utveckling. Vi arbetar med effektiviseringar, samverkan och kontinuerlig utveckling för att ge bättre IT-stöd till universitetets olika verksamheter.


Vi är cirka 60 medarbetare fördelat på fyra sektioner, IT-support servicedesk, IT-support på plats, IT Drift och infrastruktur och IT Utveckling och förvaltning. Vi är placerade både i Växjö och Kalmar. Det är sektionen IT-support servicedesk som behöver förstärkning med en IT-tekniker.


Arbetsuppgifter
Hos oss får du arbeta med IT-support i en spännande verksamhet. Du kommer att arbeta i vår servicedeskfunktion.

Tillsammans med dina kollegor levererar ni service och support till personal och studenter. Som IT-tekniker säkerställer du att våra användare får rätt service och stöd i vår IT-miljö. Du kommer att hjälpa våra användare via telefonsupport, e-post eller via personliga besök vid någon av våra supportdiskar. Du kommer att mötas av en spännande och omväxlande arbetsmiljö.   

Kvalifikationer
Vi söker dig med lägst gymnasieexamen och relevant arbetslivserfarenhet. Du ska ha god social kompetens och erfarenhet av service och support.

Meriterande om du har kunskap i:


• Senaste versionerna av Mac OS och Windows
• Office 365
• God telefonvana i en Servicedesk
• Vana av dokumentation i ärendehanteringssystem
• Videokonferenssystem
• Skrivarhantering
• ITIL
• Support i större komplexa IT-miljöer

Vi söker dig som brinner för service, som strävar efter ständiga förbättringar att inspirera till ansvarstagande och samarbete över gränserna.  Detta är något som vi ser som en viktig framgångsfaktor inom vår organisation.

Du har ett stort engagemang och servicekänsla. Du har innovativ förmåga att lösa problem, både på egen hand och tillsammans med andra. Som person är du utåtriktad med ett positivt synsätt och har lätt att kommunicera både muntligt och skriftligt på svenska och engelska. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.  


Anställningsvillkor
Anställningen är tills vidare. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde snarast efter överenskommelse. Placeringsort är Växjö, resor mellan Kalmar och Växjö kan förekomma.

Information lämnas av:
Sektionschef Susanne Larsson, tel: 070-2625895, susanne.larsson@lnu.se
HR-partner Marie Kalebsson, tel: 070-2879801, marie.kalebsson@lnu.se

Fackliga företrädare nås via universitetets växel på tfn: 0772-28 80 00.


Välkommen med din ansökan senast den 31/8 2022.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Doktorand i Byggteknik med inr. mot virkesmodellering och maskininlärning

Doktorand
Läs mer Jun 29
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för teknik strävar efter att se till att Linnéuniversitetets vision genomsyrar alla aktiviteter, med inriktning mot nyckelorden attraktiv kunskapsmiljö, framstående forskning, social drivkraft och globala värden. Fakulteten för teknik har en bred verksamhet som spänner över nio olika institutioner genom vilka Linnéuniversitetet tillhandahåller utbildning och bedriver forskning.

Institutionen för byggteknik har omfattande samarbeten med företagspartners inom såväl forskning som utbildning. Institutionen arbetar tillsammans med angränsande institutioner för att skapa en kreativ miljö med utmanande utbildningar och framstående forskning. Forskning inom byggteknik omfattar träbyggnadsteknik, stål- och betongkonstruktionsteknik, byggnadsfysik, historiska konstruktioner, tillståndsövervakning av konstruktioner, livscykelanalys och byggnadsmaterial. Institutionen erbjuder för närvarande ett högskoleingenjörsprogram i byggteknik, ett kandidatprogram i byggnadsutformning och ett tvåårigt masterprogram i hållbar konstruktionsteknik.

Forskargruppen som du kommer att bli en del av har lång erfarenhet av den typ av forskning som doktorandprojektet avser, ofta bedriven i nära samverkan med industrin. Tillsammans har vi skrivit många vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar, och utvecklat uppfinningar, patent och patentansökningar. 

Antas i: Byggteknik

Anställningsform: Anställning som doktorand är tidsbegränsad enl HF kap 5 §7. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år

Placeringsort tillsvidare: Växjö

Start: 2022-09-01 eller enligt överenskommelse

Arbetsbeskrivning
Ett mål för doktorandprojektet är att utveckla nya verktyg för att identifiera egenskaper hos virkesstycken som ger underlag för sortering och optimerat materialutnyttjande. Den planerade strategin för att nå detta mål är att kombinera matematisk modellering av trädstammar och virke, med fokus på kvistar och fiberstörningar, med metoder för maskininlärning. Doktoranden kommer därför att tillsammans med sina handledare bland annat:


• Samla in och analysera mätdata från optisk skanning och röntgen/datortomografi,
• Utveckla matematiska och statistiska modeller för kvistars förekomst och geometri i träd och plankor,
• Modellera fiberorientering i närheten av kvistar,
• Med hjälp av modeller enligt ovan träna algoritmer för maskininlärning att återge inre egenskaper för virke baserat på information från skanning av ytor.

Genom arbetet ska doktoranden skaffa sig god insikt kring och bidra till ny kunskap avseende:


• Tredimensionella strukturer inuti trämaterial (främst gran) och mekaniska egenskaper hos sågat virke,
• Artificiell intelligens och maskininlärning med tillämpning på trä,
• Möjligheter att omsätta modeller och förbättrad detektion i värdehöjande sortering och bättre industriellt utnyttjande av trämaterial.

Arbetet omfattar både teoretiska studier om trämaterial, matematisk modellering och programmering och experimentella undersökningar. Arbetet bedrivs i nära samverkan med forskare inom handledarteamet och i samarbete med företag som förväntas utnyttja de nya möjligheterna industriellt. Det ingår också i forskarstudierna att läsa doktorandkurser.

Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand främst ska ägna sig åt sin forskarutbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.

För mer information gå till https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=6837&rmlang=SEhttps://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=6837&rmlang=SE

 

Välkommen med din ansökan enligt instruktion senast, 220831.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i virkeslära med inriktning träteknik

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Jul 7
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för teknik har en bred verksamhet inom tio olika institutioner, där Linnéuniversitetets bedriver utbildning och forskning inom de tekniska ämnena. Institutionen för Skog och träteknik bedriver en tematisk verksamhet som spänner från planta till färdiga tekniska träprodukter. Skogen som resurs med dess klimatnytta i hela livscykeln är verksamhetens fokus på institutionen. Med detta tema möter institutionen samhällsutmaningarna.

Ämnesområde för befattningen: virkeslära med inriktning träteknik
Placeringsort tillsvidare: Växjö
Anställningens omfattning: 100%
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. I normalfallet tillämpas provanställning.

Arbetsbeskrivning:
Institutionen för skog och träteknik utvecklar sitt kursutbud och behöver därför fler lärare. Denna anställning kommer innebära främst undervisning och arbete kopplat till grundutbildningen (kursansvar, kursledning, kursutveckling och eventuellt programledning). Tjänsten innebär också laborativt arbete och fältarbete inom institutionens utbildnings- och forskningsområden.

I tjänsten ingår undervisning inom flertalet kurser och kan komma att täcka ett eller flera av de grundläggande områdena inom träteknik t.ex. virkeslära, bearbetningstekniker, produktionsteknik, produktutveckling, trämateriallära samt tillhörande datorstöd. Meriterande är praktiska kunskaper om träteknik såsom torkning, sågning, sortering och limträ/kompositmaterial. Kompetensen ska anknyta till den pågående forskningen inom institutionen som har ett fokus på skogens klimatnytta och den kunskapsmiljö, grön hållbar utveckling, som institutionen leder utvecklingen av. För institutionen är förståelsen för helhetssynen inom skogsindustrin viktig.

Mycket av undervisningen bedrivs via ett distanskoncept som kompletteras med exkursioner och träffar med praktiska moment där skogen och skogsindustrin används som lärmiljöer.

I anställningen förekommer täta studentkontakter, samarbete med kollegor och näringen. Aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete förutsätts. Samarbetsförmåga och flexibilitet är av stor betydelse såväl i relation till studentgrupp som inom arbetslag och forskningsmiljöer.

För lärare inom Linnéuniversitetet är det också viktigt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet. Ambitionen är att våra adjunkter, som kompetensutveckling, ska engageras i forskningen.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet är den som har avlagt magisterexamen i skog och träteknik eller har motsvarande kompetens, samt visat pedagogisk skicklighet. Med motsvarande kompetens avses i regel examen från utländskt universitet med i huvudsak samma nivå och kvalitet som svensk magisterexamen.

Utöver visad pedagogisk skicklighet bör den sökande ha genomgått en högskolepedagogisk utbildning. Om den sökande saknar högskolepedagogisk utbildning kommer den att ingå som en del av den i tjänsten ingående kompetensutvecklingen.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom: 


• Undervisningserfarenhet inom minst två av områdena virkeslära, bearbetningstekniker, produktionsteknik, produktutveckling, trämateriallära samt tillhörande datorstöd. Du ska även ha en god förståelse för helhetssynen på skog, skogsbruk och påverkan på efterföljande processer.
• Förmåga att kunna planera, leda och följa upp laborativ verksamhet.
• Förmåga att kommunicera väl i både tal och skrift på både svenska och engelska.
• Dokumenterad god samarbetsförmåga.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Meriterande i övrigt är: 


• Erfarenhet och dokumenterad förmåga till ett tvärvetenskapligt arbetssätt.
• Erfarenhet och engagemang för distansundervisning baserat på lärplattformar och andra IKT-verktyg.
• Dokumenterad förmåga att arbeta i projektform.
• Dokumenterad förmåga att bedriva forskningsarbete.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Kontaktpersoner:
Frågor avseende tjänstens inriktning och forskningsområdet besvaras av: Prefekt Erika Olofsson, 0470-70 89 99, erika.olofsson@lnu.se
Frågor som rör anställningen besvaras av HR-partner Jesper Pettersson, jesper.pettersson@lnu.se

Välkommen med din ansökan enligt instruktion, senast den 31 augusti 2022


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Doktorand i byggteknik med inr mot modellering av trä och formstabilitet

Doktorand
Läs mer Jun 29
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för teknik strävar efter att se till att Linnéuniversitetets vision genomsyrar alla aktiviteter, med inriktning mot nyckelorden attraktiv kunskapsmiljö, framstående forskning, social drivkraft och globala värden. Fakulteten för teknik har en bred verksamhet som spänner över nio olika institutioner genom vilka Linnéuniversitetet tillhandahåller utbildning och bedriver forskning.

Institutionen för byggteknik har omfattande samarbeten med företagspartners inom såväl forskning som utbildning. Institutionen arbetar tillsammans med angränsande institutioner för att skapa en kreativ miljö med utmanande utbildningar och framstående forskning. Forskning inom byggteknik omfattar träbyggnadsteknik, stål- och betongkonstruktionsteknik, byggnadsfysik, historiska konstruktioner, tillståndsövervakning av konstruktioner, livscykelanalys och byggnadsmaterial. Institutionen erbjuder för närvarande ett högskoleingenjörsprogram i byggteknik, ett kandidatprogram i byggnadsutformning och ett tvåårigt masterprogram i hållbar konstruktionsteknik.

Forskargruppen som du kommer att bli en del av har lång erfarenhet av den typ av forskning som doktorandprojektet avser, ofta bedriven i nära samverkan med industrin.

Antas i: Byggteknik

Anställningsform: Anställning som doktorand är tidsbegränsad enl HF kap 5 §7. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år

Placeringsort tillsvidare: Växjö

Start: 2022-09-01 eller enligt överenskommelse

Arbetsbeskrivning

Projektet handlar om att etablera modeller och producera mätresultat avseende formstabilitet hos trä där stora deformationers mekanik skall användas. Formstabiliteten hos trä är beroende på mekanisk belastning, tork- och uppfuktningsvariationer och temperaturförhållanden. Modellen skall baseras på en kontinuumsmodell som behandlar olika faser och konstituenter i trä på ett fysikaliskt detaljerat och korrekt sätt (Hybrid Mixture Theory, HMT). I projektet skall HMT modellen utvecklas genom att bland annat lägga till möjligheten att modellera sprickbildning i trä (Phase-field Fracture Model, PFM). Doktoranden kommer därför att tillsammans med sina handledare, bland annat:  


• Lära sig grunderna i kontinuummekanik och konstitutiv modellering.
• Lära sig hur termodynamik används för att formulera stringenta kontinuummodeller.
• Lära sig grunderna i HMT.
• Lära sig grunderna i stora deformationers mekanik och hur svällningsfenomen behandlas i denna formulering.
• Lära sig grunderna i FEM formuleringar för tidsberoende och dynamiska system.
• Lära sig grunderna i brottmekanik och speciellt lära sig teorin bakom PFM.
• Lära sig grunderna i etablerande av program för avancerade finita element simuleringar inkluderande lösningar av starkt kopplade, tidsberoende och olinjära problem.
• Lära sig grunderna i träs strukturella uppbyggnad på mikronivå och hur detta kopplas till mekaniska egenskaper på makronivå.
• Lära sig hantera experimentell utrustning för mätning av formändring av trä som utsätts för, till exempel, torkning.

Genom arbetet ska doktoranden skaffa sig god kunskap kring och bidra till ny kunskap avseende:


• Modellering av träs formstabilitet genom att använda HMT och egenhändigt etablerade finita element formuleringar och program baserade på stora deformationers mekanik.
• Ny kunskap skall etableras avseende hur PFM kan integreras i HMT.
• Ta fram nödvändig experimentell data som behövs som input till modellerna.
• Omsätta modeller och försöksresultat för att öka industriellt utnyttjande av trämaterial samt att föreslå nya konkurrenskraftiga och miljövänliga träbyggnadselementlösningar.

Arbetet omfattar främst allmänna teoretiska studier om trämaterial, matematisk teknisk modellering (kontinuumsmekanik), finita element modellering med dess tillhörande programmeringsuppgifter men även experimentella undersökningar. Arbetet bedrivs i nära samverkan med forskare inom handledarteamet och i samarbete med företag som förväntas utnyttja de nya möjligheterna industriellt. Det ingår också i forskarstudierna att läsa doktorandkurser.

Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand främst ska ägna sig åt sin forskarutbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.

För mer infomration om anställningen gå till https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=6840&rmlang=SE.

 

Välkommen med din ansökan enligt instruktion senast, 220831.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Fakultetshandläggare

Utbildningshandläggare
Läs mer Jun 29
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för konst och humaniora, FKH, bedriver utbildning och forskning inom bl a kulturvetenskaper, design, media och journalistik, språk och musik. Fakulteten består av sju institutioner, ett institut och ett gemensamt fakultetskansli. Fakultetskansliets huvudsakliga uppdrag är att utgöra administrativt stöd för fakultetsledningen, prefekter, lärare och studenter. Fakultetskansliet är HBTQ-diplomerat och består av ett trettiotal medarbetare i Kalmar och Växjö.

Som fakultetshandläggare arbetar du i nära samarbete med fakultetens ledning och ansvariga för forskarutbildningen med att samordna frågor inom forskning och utbildning på forskarnivå. I arbetet ingår att beakta universitetets centrala riktlinjer och strategier för dessa frågor. 

Vi söker nu en fakultetshandläggare med huvudsakligt ansvar att vara stöd till fakultetens två spetsforsningscentra, LNUC. Arbetet inkluderar strategiskt stöd till ledningen för respektive centra, planering och uppföljning, information om verksamheten, uppföljning i samarbete med ekonomerna, samt operativt stöd i form av praktiska arrangemang, mottagande av gästforskare mm. Andra administrativa arbetsuppgifter kan tillkomma.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har för anställningen relevant akademisk utbildning, samt erfarenhet av administrativt arbete inom högskoleområdet. Meriterande är kunskap och erfarenhet av forskningsfrågor. Vi förutsätter att du har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Arbetet ställer stora krav på lyhördhet, självständighet, samarbetsförmåga, servicekänsla och effektivitet. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsvillkor
Anställning och omfattning: Tillsvidareanställning, heltid. Universitetet tillämpar sex månaders provanställning.

Tillträde: Snarast möjligt. 

Placeringsort: Växjö

Mer information lämnas av
Kanslichef Ulrika Bengtsson Verde, ulrika.bengtsson-verde@lnu.se
Frågor som berör anställningen besvaras även av HR-partner Ulf Sernelin, ulf.sernelin@lnu.se

Fackliga företrädare nås via universitetets växel: 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast den 15 augusti, 2022. Ange anställningens diarienummer i din ansökan dnr HR 2022/654-2.2.1.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Internationell samordnare

Utbildningshandläggare
Läs mer Jun 22
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för konst och humaniora, FKH, bedriver utbildning och forskning inom bl a kulturvetenskaper, design, media och journalistik, språk och musik. Fakulteten består av sju institutioner och ett gemensamt fakultetskansli. Fakultetskansliets huvudsakliga uppdrag är att utgöra administrativt stöd för fakultetsledningen, prefekter, lärare och studenter. Fakultetskansliet består av ett trettiotal medarbetare i Kalmar och Växjö, vi har en mycket god arbetsmiljö och är HBTQ-diplomerade. Nu letar vi en vikarie under en kollegas föräldraledighet.

Arbetsuppgifter
I arbetet ingår att i samarbete med fakultetsledning och berörda enheter inom universitetet driva internationaliseringsfrågor, utveckla internationellt partnerskap och internationalisering på hemmaplan. Samordnaren ska bl.a. arbeta med studentmobilitet inkl. administration, handlägga ärenden som rör internationalisering, sprida information, och ansvara för hantering och uppföljning av fakultetens internationella samarbetsavtal. Dessutom kan andra administrativa uppgifter tillkomma.

Du arbetar nära kanslikollegor och lärare, samt universitetets centrala funktioner, där samordnaren är fakultetens kontaktperson.

Kvalifikationer
Du ska ha relevant högskoleexamen samt erfarenhet av arbete med internationalisering och administration, gärna inom universitet eller högskola. Du ska även ha god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt både på svenska och på engelska. Eftersom arbetsuppgifterna rör såväl individ- och gruppnivå är vana att prata inför grupper meriterande.

Arbetet ställer stora krav på lyhördhet, kreativitet, självständighet, samarbetsförmåga, servicekänsla och effektivitet. I rollen som internationell samordnare representerar du universitetet och därmed ställs krav på gott omdöme samt förmåga till ett helhetsperspektiv på universitetets verksamhet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsvillkor
Varaktighet: tidsbegränsad i första hand ett år
Omfattning: 100 %.
Tillträde: senast 15 oktober
Placeringsort: Kalmar/Växjö. Då verksamheten finns placerad i både Kalmar och Växjö måste du vara beredd att tjänstgöra på båda orterna.

Information
Upplysningar kan lämnas av kanslichef Ulrika Bengtsson Verde, ulrika.bengtsson-verde@lnu.se, 0701-44 61 88 alternativt HR-partner Ulf Sernelin ulf.sernelin@lnu.se, 0470-70 82 77.

Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel: 0772- 28 80 00

Välkommen med din ansökan senast den 15 augusti, 2022. Ange anställningens diarienummer i din ansökan dnr 2022/638-2.2.1


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Ekonom

Förvaltningsekonom
Läs mer Jun 17
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Ekonomiavdelningen söker 1 ekonom.

Ekonomiavdelningen har det övergripande ansvaret för processerna ekonomiadministration, budget, bokslut och prognos och inköp/ upphandling på hela universitetet. I samverkan med ekonomiadministrationen på fakulteterna arbetar vi för att en hög kvalité i alla delar av ekonomikedjan ska ge ett stabilt underlag för beslutsfattande inom universitetet.  Inom avdelningen finns 21 anställda med placering både i Kalmar och Växjö.

Arbetsuppgifter:

Tjänsten innefattar främst arbete med löpande redovisning i form av inbetalningar och kundfakturering, hantering av påminnelse- och kravhantering både för kunder och leverantörer. Du arbetar med leverantörsfakturor, kontering, utbetalningar och avstämningar i fakturaflöden.

Tjänsten innefattar även att arbeta med ekonomiavdelningens andra uppdrag såsom att besvara frågor och informera om redovisningsregler och principer samt hur dessa ska tillämpas inom ramen för statliga myndigheter. Dessutom står ekonomiavdelningen för ekonomstöd till förvaltningens avdelningar när det gäller budget, prognos och bokslut samt övergripande stöd till hela verksamheten i form av analyser, uppföljningar, redovisningar (moms, arbetsgivaravgifter), statistikutlämnande (SCB mfl). Tjänstens innehåll utvecklas över tiden och kommer även att kunna innehålla något av dessa områden.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som har en ekonomexamen på kandidatnivå. Meriterande är erfarenhet av redovisnings- och ekonomiarbete i större organisation. Vi förutsätter att du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.

Som person är du noggrann och kvalitetsmedveten samtidigt som du är lyhörd och har god problemlösningsförmåga. Du trivs med digitala arbetssätt och är intresserad av system­utvecklande arbete. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera med personer såväl inom som utom universitetet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningsvillkor

Tillsvidare anställning. Inleds med 6 månaders provanställning.

Omfattning: 100 %.

Tillträde: Snarast

Placeringsort: Växjö. Då universitetet finns på två orter förutsätter arbetet resor mellan orterna.

Mer information lämnas av:

Ekonomichef Joakim Karlsson, tel: 0470- 70 85 09. joakim.karlsson@lnu.se

Funktionsansvarig Christine Knutsson, tel: 0480- 44 69 05, christine.knutsson@lnu.se

Frågor som berör anställningen besvaras av HR-partner Ulrika Petersson, tel:0480- 44 69 96.

Fackliga företrädare nås via universitetets växel: 0772-28 80 00. 

Välkommen med din ansökan senast den 15 augusti, 2022.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Tentamensvärdar

Administrativ assistent
Läs mer Jul 13
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Tentamensvärdar

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Lokal- och serviceavdelningen är en avdelning inom den gemensamma förvaltningen och ansvarar för lokalplanering, lokaladministration, lokalvård, vaktmästeri/post, servicecenter. Inom avdelningen finns ca 100 anställda med placering både i Växjö och i Kalmar.

Inom sektionen lokaladministration arbetar idag 7 personer och hit hör också tentamensvärdarna vid universitetet. Lokaladministrationen ansvarar bl.a. för bokning av lokaler för tentamenstillfällen och undervisning samt dit hörande regelverk och administration, systemen för uppgifterna samt tentamensvärdar. Det är också sektionens uppgift att se till att tentamensunderlaget och det material som tentamensvärdarna behöver till tentamenstillfället finns på plats. Vi söker nu tentamensvärdar för våra examinationstillfällen i Kalmar och i Växjö. 

Arbetsbeskrivning
Vi behöver utöka vår stab med ett antal tentamensvärdar på Linnéuniversitetet i Kalmar och i Växjö. Vi söker dig som vill vara med och skapa en trygg och välkomnande atmosfär för våra studenter under deras examenstillfällen. Som tentamensvärd ansvarar du för att tentamina genomförs på ett rättssäkert sätt enligt gällande regelverk. I uppgiften ingår flera administrativa uppgifter kopplade till tentamen, t.ex. förberedelse av tentamina, kontroll av ID-handling, närvaroregistrering, och hantering av inlämnade tentamina. Du har uppsikt över tentander samtidigt som du är tillgänglig för information och stöd, det är också din uppgift hantera avvikelser som kan uppstå vid misstänkt fusk eller andra incidenter i samband med tentamen.

Vi söker dig som kan arbeta på timmar när vi har behov och det innebär att du ska kunna ta uppdrag både förmiddagar, eftermiddagar, kvällar och helger. Periodvis är det högt tryck på tentamensverksamheten och därmed hög efterfrågan på dina tjänster.

För att trivas som tentamensvärd ska tycker du om att möta och hjälpa människor. Du är bra på att ta reda på och förmedla information till kollegor och studenter både muntligt och skriftligt, är självgående, strukturerad och tydlig, samt arbetar effektivt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som minst har en gymnasieexamen men studier vid högskola eller universitet är meriterande. Du är en person som vill ge bra service och har förmågan att alltid ge ett professionellt bemötande - även i pressade situationer. Du är en god kommunikatör och uttrycker dig väl i tal och skrift både på svenska och engelska, ytterligare språkkunskaper är meriterande. Vi ställer höga krav på samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt och ta beslut inom givna ramar. Du är ordningsam, punktlig, noggrann och känner ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har goda IT-kunskaper och kan tänka dig att lära dig nya system. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsform: Intermittent anställning (timanställning vid behov) alt. tillsvidare med tjänstgöring om ca 15 %.

Tillträde: Snarast, efter överenskommelse.
Placeringsort: Växjö

Upplysningar om intermittent anställning lämnas av tf. sektionschef Sabina Bengtsson, sabina.bengtsson@lnu.se, 0470-70 86 80, eller HR-partner Catharina Ljungberg Johansson, catharina.ljungbergjohansson@lnu.se, 0470-76 72 62.Fackliga företrädare: SACO, OFR och SEKO nås via universitetets växel 0772-28 80 00.

Ansökan ska ha inkommit senast 14 augusti 2022.


Välkommen med din ansökan!

 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Forskningsassistent

Forskarassistent
Läs mer Jun 27
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Institutionen för statsvetenskap tillhör Fakulteten för samhällsvetenskap, som är en av fem fakulteter vid Linnéuniversitetet, med ungefär 400 anställda och cirka 3500 studenter. Verksamheten vid Institutionen för statsvetenskap bedrivs huvudsakligen vid Campus Växjö, men det finns också verksamhet vid Campus Kalmar. Institutionen har utbildningsprogram och kurser på grund-, avancerad- och forskarnivå. Forskningsmiljön vid institutionen fokuserar främst på den representativa demokratiska kedjan, från medborgare, genom politiska partier, till beslutsfattande och implementering. Detta görs genom studier av politiskt beteende, partier, parlament, regeringar, korruption, EU och andra internationella organisationer.

Arbetsbeskrivning:

Arbetet som forskningsassistent rymmer uppgifter som insamling, kategorisering, kodning och analys av data inom tre forskningsprojekt. Dessa tre projekt är Nya roller i en hotfull värld? Hur liberala småstaters utrikespolitik förändras i en ny säkerhetsmiljö (finansierat av RJ), Nytt vin i nya la?glar: Om fo?rutsa?ttningarna fo?r ett modernt civilt fo?rsvar (finansierat av MSB), samt Från Humboldt till haveri? massuniversitetets framväxt och dess utmaningar för den högre utbildningens kvalitet (på uppdrag av SNS).

Kvalifikationer:

Krav: Den sökande ska ha en kandidatexamen eller motsvarande kompetens i statsvetenskap eller i ett närliggande ämne.

Vidare ska den sökande ha mycket goda kunskaper om insamling, kategorisering, kodning och analys av data.

Den sökande ska också ha mycket goda kunskaper i skriven engelska och svenska som demonstrerats i självständigt akademiskt arbete (t.ex. uppsats).

Meriterande:

Betydande erfarenhet av statistiska metoder.

Betydande erfarenhet av kvalitativa metoder.

Väl förtrogenhet med statistisk programvara (t.ex. SPSS och STATA).

Bred kunskap och förståelse av statsvetenskaplig teori.

Masterexamen är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet

Anställningsvillkor:

Anställning och omfattning: Tidsbegränsad anställning, omfattande 80 % i fyra månader.

Tillträde: Tillträde 1 september 2022.

Placeringsort: Placeringsort är Växjö. Det finns möjligheter att utföra delar av arbetet på distans.

Individuell lönesättning tillämpas varför löneanspråk bör bifogas ansökan.

Kontaktpersoner:

Douglas Brommesson (projektledare), douglas.brommesson@lnu.se, tel: 070-245 20 98. Johanna Jormfeldt (prefekt), johanna.jormfeldft@lnu.se, tel: 0470-708 476. Ulrika Petersson (HR-partner), ulrika.petersson@lnu.se, tel: 0480-446 996

Välkommen med din ansökan senast 8 augusti, 2022.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Studie och yrkesvägledare FHL kansli

Studie- och yrkesvägledare
Läs mer Jul 14
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för Hälso-och livsvetenskap har ca 400 medarbetare och ca 4000 inskrivna studenter. Utbildning och forskning bedrivs inom flera olika ämnesområden. Verksamheten är organiserad i institutionerna Biologi och miljö, Hälso- och vårdvetenskap, Kemi och biomedicin, Medicin och optometri samt Psykologi. Därtill finns ett fakultetskansli som stödjer verksamheten med olika uppgifter t ex studievägledning, forskning- och utbildningsadministration, ekonomi och teknik. Fakultetskansliet har ca 40 medarbetare varav tre studievägledare.

Arbetsuppgifter:

Som studievägledare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vägleda och på ett konsultativt sätt stödja studenternas studie- och karriärplanering. I det dagliga arbetet möter du presumtiva och befintliga studenter främst på fakultetens utbildningar inom hälso- och sjukvårdsområdet, via besök, telefon och e-post. Du kommer i första hand att specialisera dig inom detta utbildningsområde för att kunna vägleda och svara på frågor om våra program och kurser.

Du har en viktig roll i arbetet med att aktivt jobba med genomströmning och kvarvaron på våra utbildningar genom stödjande och motiverande samtal. Exempel på arbetsuppgifter är vägledningssamtal, utarbeta individuella studieplaner, göra behörighetskontroller, följa upp i Ladok, handlägga studieuppehåll och dispensärenden. För att lyckas i rollen är det viktigt att du trivs med och bidrar till ett gott samarbete med kollegor med olika roller och från olika avdelningar så som lärare, studie- och karriärvägledare, studenthälsan, antagning- och examensavdelning.


Kvalifikationer:

Vi söker dig med studie-och yrkesvägledarexamen. Vi förutsätter att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska samt har goda datorkunskaper. Vi ser också att du har ett professionellt förhållningssätt i såväl interna som externa kontakter samt kommunicerar tydligt och effektivt med personer på alla nivåer och i alla sammanhang.

Tidigare erfarenhet av vägledningsarbete är ett önskemål. Meriterande är också kunskap om utbildningssystem och regelverk inom universitet- och högskolevärlden samt god kännedom om arbetsmarknad och olika karriärmöjligheter inom för tjänsten relevanta områden.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är utåtriktad, samarbetsinriktad och noggrann samt trivs med att arbeta både självständigt och i grupp.


Anställning: Tillsvidareanställning. Vi tillämpar provanställning på 6 månader.

Tillträde: Snarast.

Placeringsort: Kalmar eller Växjö. Då Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar förutsätter arbetet resor mellan orterna.

Omfattning: Heltid.


Välkommen med din ansökan senast 2022-08-08.

Mer information lämnas av:

Kanslichef, Emma Vestberg, 0480-44 82 65, emma.vestberg@lnu.se
Studievägledare Ingrid Bonnevier, 0470-70 83 20, ingrid.bonnevier@lnu.se
HR-partner Catharina Ljungberg Johansson 0470 - 767262


Fackliga företrädare nås via universitetets växel: 0772-28 80 00.

 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Projektassistent

Forskarassistent
Läs mer Jun 17
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för teknik strävar efter att se till att Linnéuniversitetets vision genomsyrar alla aktiviteter, med inriktning mot nyckelorden attraktiv kunskapsmiljö, framstående forskning, social drivkraft och globala värden. Fakulteten för teknik har en bred verksamhet som spänner över nio olika institutioner genom vilka Linnéuniversitetet tillhandahåller utbildning och bedriver forskning.

Institutionen för byggteknik har omfattande samarbeten med företagspartners inom såväl forskning som utbildning. Institutionen arbetar tillsammans med angränsande institutioner för att skapa en kreativ miljö med utmanande utbildningar och framstående forskning. Forskning inom byggteknik omfattar träbyggnadsteknik, stål- och betongkonstruktionsteknik, byggnadsfysik, historiska konstruktioner, tillståndsövervakning av konstruktioner, livscykelanalys och byggnadsmaterial. Institutionen erbjuder för närvarande ett högskoleingenjörsprogram i byggteknik, ett kandidatprogram i byggnadsutformning och ett tvåårigt masterprogram i hållbar konstruktionsteknik.

Vid institutionen för byggteknik finns en betydande laborativ verksamhet inom forskning och utbildning. Utrustning som ofta används är en- och tvåaxiella provningsmaskiner, en stor lastram med provningsanordningar för balkböjning och större konstruktionselement, datainsamlingssystem, kamerasystem och mjukvara för beröringsfri deformationsmätning, 3D-skannrar, virkesskannrar etcetera.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består i första hand av att medverka i planeringen och genomförandet av laborativa försök i forskningsprojekt, samt att rapportera och analysera genomförda experiment i skriftliga rapporter. Rapporterna ska skrivas på engelska och hålla internationell nivå.

Kvalifikationer
Sökande skall ha:


• examen på grundnivå om minst 180 hp i byggteknik eller annat för tjänsten relevant ämnesområde,
• erfarenhet av laborativt arbete
• goda kunskaper i engelska,
• god samarbetsförmåga.

Meriterande i övrigt är


• ämneskunskaper på högre nivå än grundnivå,
• erfarenhet av beräkningsverktyg och simuleringsmjukvaran (t.ex. ABAQUS)

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för de beskrivna uppgifterna.

Anställningsvillkor:
Anställning: Visstidsanställning om 4 månader
Omfattning: 100%
Tillträde: September 2022 eller enligt överenskommelse
Placeringsort: Växjö

Mer information lämnas av:
Prefekt Thomas K. Bader, tel. 0470-76 75 79, thomas.bader@lnu.se Frågor gällande rekryteringsprocessen hänvisas till HR-partner Ulf Sernelin, tel. 0470-70 82 77, ulf.sernelin@lnu.se

Fackliga företrädare nås via universitetets växel: 0772-28 80 00.


Välkommen med din ansökan senast den 5:e augusti 2022.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Projektassistent

Studieassistent
Läs mer Jul 1
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Arbetsbeskrivning:
Institutionen för svenska språket söker en projektassistent till ett forskningsprojekt om språkinlärning hos svenskspråkiga barn i förskoleåldern. Projektet handlar särskilt om hur barn i 3- till 5-årsåldern tillägnar sig språkmelodi, särskilt hur de uppfattar och själva producerar betoningar.

Din huvudsakliga arbetsuppgift kommer att utgöras av datainsamling på förskolor i Stockholmsområdet. I arbetet ingår att organisera och schemalägga datainsamlingen i samråd med förskolorna/deltagarna. Datainsamlingen sker bland annat med video- och ljudinspelning och ögonrörelsemätning m.h.a. särskild utrustning i samband med att informanterna genomför ett antal språktester. Du kommer att instrueras i hur datainsamlingen ska genomföras och hur utrustning ska hanteras. Inledningsvis kommer någon av projektets forskare delta i datainsamlingen, som du så småningom mestadels kommer att sköta på egen hand.

Under datainsamlingen behöver du ingå i en lekfull interaktion med förskolebarn. Du kommer även att behöva samarbeta och föra dialog med förskolepersonal och med barnens vårdnadshavare. Datainsamlingen kommer att ske på flera olika förskolor på olika platser i Stockholmsområdet under ett par månader under hösten 2022, men kan komma att behöva slutföras i början av 2023. Det är därför viktigt att du kan vara flexibel när det gäller arbetstid och arbetsplats. Arbetstiden kommer i grunden vara dagtid under förskolornas öppettider, med högre koncentration under vissa veckor. Eventuellt kan arbete med databearbetning och/eller dataanalys förekomma.

Kvalifikationer
Krav:
Du har lätt för att samarbeta och kommunicera med både barn och vuxna.
Vi söker dig som har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal på svenska.
Arbetet kräver dessutom noggrannhet och mycket god planeringsförmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för de beskrivna arbetsuppgifterna.

Meriterande:
Det är meriterande om du har studerat eller är studerande i ett för projektet relevant ämne så?som lingvistik, psykologi, svenska språket, eller om du läser till förskolelärare. Erfarenhet med genomförande av experiment med mänskliga deltagare, gärna psykologiska eller psykolingvistiska studier, är också meriterande.

Körkort är meriterande, då det kan underlätta transport till vissa inspelningsorter (hyrbil kan vid behov tillhandahållas).

Anställningsvillkor
Anställning och omfattning: Tidsbegränsad anställning under 6 månader. Omfattning 50%.
Tillträde: 1 september eller enligt överenskommelse
Placeringsort tillsvidare: Växjö.

För den som anställs gäller följande:
För att bli aktuell för anställning behöver du visa utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret görs på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ och du ska beställa det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5). Utdraget efterfrågas inför beslut om anställning, och lämnas i obrutet kuvert till HR-partnern för rekryteringsprocessen. Skicka inte med utdraget med din ansökan.

Kontaktpersoner:
Ansvarig forskare: Gilbert Ambrazaitis
gilbert.ambrazaitis@lnu.se, 0480 - 44 67 25

Prefekt institutionen för svenska språket: Jon Helgason
jon.helgason@lnu.se, 0470 - 76 78 87

HR-partner institutionen för svenska språket: Josefin Grahn
josefin.grahn@lnu.se, 0470 - 70 81 84

Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast 29 juli 2022!


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Postdoc in economics

Forskarassistent
Läs mer Jun 29
Welcome to Linnaeus University! We meet the societal challenges of today and tomorrow in a spirit of openness, curiosity and creativity. By creating arenas for exchange of knowledge from different subjects, fields and cultures, we open up for new ideas and create new opportunities for long-term sustainable societal development. Linnaeus University – where people grow.

Welcome to Linnaeus University where knowledge grows. We are an international university in Sma?land, Sweden. Together we set knowledge in motion for a sustainable societal development.

The School of Business and Economics is one of five faculties at the Linnaeus University and hosts the subject area of economics.  At the Department of Economics and Statistics (https://lnu.se/en/meet-linnaeus-university/Organisation/school-of-business-and-economics/meet-the-school-of-business-and-economics/economics/) there are about 20 active researchers, teachers and PhD students. The Department conducts both empirical and theoretical research in several areas and is particularly strong in microeconomics, econometrics, labor economics, public economics, and computationally intensive methods (e.g. machine learning). Much of the empirical work is done with large and high-quality Swedish register data.  Examples of the department’s recent publications can be found here: https://lnu.se/globalassets/feh/organisation/mot-ekonomihogskolan/recent-selected-publications.pdf. Many of the department members are actively engaged in policy work for the government and other organizations.

Subject area for the post: Economics
Employment location until further notice: Va?xjo?. The main part of the tasks will be fulfilled at the placement location, but certain duties may be carried out also elsewhere at the University.

Scope of employment: Non-permanent position (full-time), 2 years
Start of the employment: Autumn 2022.

Job description: Contributions to research projects at the institute, in particular the project Economic Crisis, Innovation and Intergenerational Mobility, as well as on own research agenda. The position also includes teaching of up to 20 percent.

Job requirements: The position is open for applicants who have completed or are close to completing Ph.D. / Promotion in Economics. We are looking for applicants with research interests in at least two of the following fields: Political economy, development economics, crime, behavioral economics. We expect very good knowledge of empirical tools and conducting survey-experiments, as well as fluency in English and Swedish. To be qualified for this position, applicants must also have: documented ability with micro-econometric methods, quasi-experimental and experimental research design, documented experience with Stata, Python, and web-scraped data methods.

Assessment criteria
The assessment criteria that apply to an appointment as a senior lecturer are the applicant’s degree of expertise in the qualification requirements for the appointment. Additional grounds of assessment: Scientific independence and experiences with external funding.

Other information: The School of Business and Economics strives for an equal gender balance and for this reason we encourage female applicants for the position.

Contact persons: Information can be obtained from Head of department Tobias Ko?nig, tobias.konig@lnu.se or Professor Hans Grönqvist, hans.gronqvist@lnu.se.

Regarding the application procedure and appointment, contact HR partner Kristofer Stahl, tel. +46 (0)470-708036, (kristofer.stahl@lnu.se).

Trade union representatives can be reached via the university switchboard, 0772-28 80 00. The last day for application is 2022-07-13.


Linnaeus University has the ambition to utilize the qualities that an even gender distribution and diversity brings to the organization.

Please apply by clicking on the Apply button at the bottom of the ad. Your application should be designed according to the Template for application which can be found in the Guide to Appointment procedures under important documents below the ad. The credentials you invoke must be verified with certification and they must be attached digitally in your application. Other documents, including various types of scientific works, must be submitted digitally along with the application. The application and other documents to be marked with the reference number. All documents cited must be received by the University no later than 24.00 (Local time in Sweden) on the closing day.

Ansök nu

Utbildningsledare FHL kansli

Utbildningsledare
Läs mer Jun 22
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap är en av fem fakulteter vid Linnéuniversitetet. Vi bedriver utbildning, forskning och samverkan inom hälsa, vård och naturvetenskap. Fakulteten har cirka 3100 studenter, 80 doktorander samt ca 400 medarbetare. Du kommer vara en del av fakultetens kansli med drygt 40 anställda.

Arbetsuppgifter
Rollen som utbildningsledare innebär att strategiskt stödja fakultetens ledning i utbildnings- och forskningsfrågor och du ingår i fakultetens ledningsgrupp. Din huvudsakliga uppgift är att initiera och leda kvalitetsarbetet inom fakultetetens ämnesområden, samordna beredning, föredragning och expediering av ärenden till fakultetsledningen, fakultetsstyrelsen och dess arbetsutskott. Du har en drivande roll i utvecklingen av kvalitetsarbetet för fakultetens utbildningar och ditt samarbete med lärare är centralt. Som utbildningsledare samverkar du också med övriga utbildningsledare i fakultetsövergripande frågor.

I dina uppgifter ingår även att samordna arbetet med bl a fakultetens verksamhetsplan och med uppföljning av uppdrag till berörda institutioner. Ytterligare förekommande uppgifter kan vara t ex att leda och genomföra utredningar och utvecklingsprojekt och att bevaka intern styrning och kontroll.

Kvalifikationer
Du har lägst magisterexamen och dokumenterad erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete inom högskolesektorn. Du har god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt både på svenska och engelska. Arbetet ställer stora krav på lyhördhet, kreativitet, självständighet, samarbetsförmåga, att kunna strukturera arbetet och arbeta effektivt. Stor vikt kommer att läggas vid den personliga lämpligheten. Licenciat-/doktorsexamen ses som meriterande.

Anställning: Tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse.
Placeringsort: Kalmar eller Växjö. Då anställningen innebär arbete i både Kalmar och Växjö måste du vara bredd att regelbundet tjänstgöra på båda orterna.
Omfattning: 100 %.

Information
Upplysningar lämnas av Kanslichef Emma Vestberg, tfn 0480-446265, emma.vestberg@lnu.se.
För frågor om anställningsförhållanden kontaktas HR-partner Catharina Ljungberg Johansson 0470 - 767262 catharina.ljungbergjohansson@lnu.se

Fackliga företrädare nås via universitetets växel, Tel 0772-28 80 00.

Sista ansökningsdag är 6 juli 2022.  Ansökan ska innehålla personligt brev och meritförteckning. 

Välkommen med din ansökan!


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Utredare

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 8
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Linnéuniversitetets har höga ambitioner att bedriva stark och framgångsrik forskning. Viktiga delar i detta arbete är att säkerställa forskningens kvalitet men även att öka externfiansieringen av forskningen. Parallellt med detta arbete driver universitetet ett projekt med att utveckla universitetets arbete med öppen vetenskap. För att uppnå dessa ambitioner behöver universitetet rekrytera en utredare med inriktning på forskning. 

Arbetsuppgifter:

Utredarens huvudsakliga uppgift är att handlägga och bereda ärenden för universitetets forskningsråd men även till universitetsledningen. Förutom generell ärendehantering ska utredaren arbeta med övergripande hantering av forskningsfrågor och utveckling av universitetets arbete med forskningens kvalitet. Utredaren arbetar i första hand på uppdrag av avdelningschef och vicerektor för forskning. Utredaren förväntas också samordna, genomföra och delta i arbetet med olika typer av utredningar. I arbetet ingår även att bevaka lag och förordning och att bereda lokala regler inom forskningsområdet.

Kvalifikationer:

Du som söker ska ha akademisk examen på minst kandidatnivå från relevant utbildning samt dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete inom högskola eller universitet. Du bör även ha dokumenterad erfarenhet av utredningsarbete och analys med inriktning på statistiskt material. Det är meriterande med erfarenhet från undervisning och forskningsverksamhet. Du bör ha mycket god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på både svenska och engelska. Arbetet ställer stora krav på lyhördhet, kreativitet, självständighet, samarbetsförmåga, servicekänsla och effektivitet. Stor vikt läggas därför vid personlig lämplighet.

Anställningsvillkor:

Placeringsort: Kalmar eller Växjö. Då arbetet innebär arbete i både Kalmar och Växjö måste du vara beredd att i varierad grad tjänstgöra på båda orterna.

Anställning: Anställningen är tillsvidare och placerad vid universitetsledningens kansli. Provanställning tillämpas.

Mer information lämnas av:

Upplysningar lämnas av avdelningschef Thorbjörn Nilsson, thorbjorn.nilsson@lnu.se  073-055 75 44 elle30r, HR-partner Ulrika Petersson 0480-44 69 96.

Fackliga företrädare nås via universitetets växel på tfn: 0772-28 80 00.

Va?lkommen med din anso?kan senast den 28 juni, 2022.

 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Sektionschef lokaladministration

Sektionschef, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 8
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Lokal- och serviceavdelningen på Linnéuniversitetet ansvarar för infrastruktur och fysisk miljö och är organiserad i fem sektioner; Lokaladministration, Lokalförsörjning, Lokalvård, Servicecenter och Vaktmästeri. Avdelningens huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla attraktiva fysiska miljöer för den utbildning, forskning och samverkan som bedrivs inom universitetet. Inom avdelningen finns ca 100 medarbetare med placering i Växjö och Kalmar.

Som sektionschef är du underställd avdelningschefen och har ansvar för sektionens personal, arbetsmiljö, ekonomi, verksamhet och dess utveckling. Du och dina sex medarbetare inom Lokaladministrationen ansvarar tillsammans för universitetets tentamensverksamhet omfattande både traditionell och digital salstentamen samt universitetets centrala schema- och lokalbokningsservice.

I rollen ingår också utvecklingsuppdrag för hela Lokal- och serviceavdelningen innebärande att själv leda och genomföra utredningar och projekt, men även att driva avdelningens arbete med kompetensutveckling och i övrigt aktivt stötta och coacha andra chefer och medarbetare att driva och leda utvecklings- och förbättringsarbete.

Tentamensverksamheten står inför en spännande utveckling där digitaliseringen förväntas innebära stora förändringar. Du blir motor i denna process och nyckelperson i utvecklingen av nya digitala examinationsformer. Vi använder ett egenutvecklat system för planering och administration av salstentor, dessutom pågår en upphandling av IT-stöd för digital tentamen tillsammans med andra lärosäten. Även när det gäller schema/lokalbokning pågår utveckling, under 2021 kommer vi att utveckla och införa en ny process med hjälp av ett nytt IT-verktyg.

Tjänsten har ett starkt fokus på utveckling och därmed ledarskap på flera plan. Det gäller alltifrån driva utveckling av nya effektiva processer med stöd av digitala verktyg till att driva den egna arbetsgruppens utveckling. För att bli framgångsrik fordras framför allt ett tryggt och moget ledarskap kombinerat med ett starkt driv för utveckling och förbättring.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har


• Lämplig akademisk examen och eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Erfarenhet av och god förmåga att leda
• Erfarenhet av och intresse för arbetsmiljöfrågor
• Dokumenterat god erfarenhet av utvecklingsarbete
• Kunskaper om regelverk och strukturer för arbete i offentlig förvaltning
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och god förmåga att kommunicera på engelska

Ovan beskriven kompetens är grundläggande krav för befattningen. Därutöver är erfarenhet av arbete med tentamens- och schemaläggningsfrågor vid högskola/universitet önskvärd och meriterande. Vi lägger också stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor. Du har en påtagligt god förmåga att ta till dig nya kunskaper och omsätta dessa i ditt arbete. Du är van vid coachande förhållningssätt och trivs med ett prestigelöst och tillitsfullt arbetsklimat. Du kan jobba målinriktat och har visat förmåga att driva förbättringar och projekt i mål med önskat resultat.

Anställningsvillkor

Anställningen är: tillsvidare.

Omfattningen är: 100 %.

Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse

Placeringsort: Växjö eller Kalmar. Då sektionen bedriver verksamhet i både Växjö och Kalmar, måste du vara beredd att tjänstgöra på båda orterna.

Mer information lämnas av: Avdelningschef David Svensson,

tel. 0470-70 83 33, david.svensson@lnu.se

Frågor som rör anställningen besvaras av: HR-partner Catharina Ljungberg Johansson; 0470 - 767262

Fackliga företrädare via universitetets växel: 0772-28 80 00.

Sista ansökningsdag är: 23 juni 2022

Välkommen med din ansökan!

 

 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i matematik och datavetenskap

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Jun 1
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Institutionen för matematik har ca 50 medarbetare och ansvarar för undervisning i matematik och matematikdidaktik på ett 20-tal olika program. Forskning och forskarutbildning bedrivs inom matematik, tillämpad matematik och matematikdidkatik.
Institutionen för datavetenskap och medieteknik ansvarar för ett stort antal utbildningsprogram på grundläggande och avancerad nivå inom datavetenskap, datorteknik och medieteknik. För närvarande arbetar fler än 60 personer på institutionen och det finns starka kopplingar till andra institutioner vid Linnéuniversitetet genom tvärvetenskaplig utbildning och forskning.

Vi förstärker nu kompetensen inom matematik och datavetenskap med en adjunkt med god erfarenhet från undervisning inom matematik och datateknik/programmering inom gymnasieskolan. Placeringen är vid Institutionen för matematik.

Ämnesområde för befattningen: Matematik/ Datavetenskap/Datateknik
Placeringsort tillsvidare: Växjö
Anställningens omfattning: 100%

Arbetsbeskrivning
I arbetsuppgifterna ingår främst planering, undervisning och examination på kurser i matematik (50% av tjänst) och datavetenskap/datateknik (50% av tjänst), liksom administrativa uppgifter. Fokus för denna anställning är arbete inom ingenjörsprogram, datavetenskapliga utbildningar samt basårsutbildningen.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt i matematik är den som har avlagt magisterexamen i matematik eller har motsvarande kompetens samt visat pedagogisk skicklighet.
Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.
För behörighet till denna anställning krävs att den sökande är behörig gymnasielärare i matematik och har erfarenhet av undervisning i matematik, programmering och datateknik på gymnasial nivå. Dessutom krävs att den sökande skriftligt och muntligt kan bedriva undervisning på svenska och har dokumenterad erfarenhet av undervisning på universitetsnivå.

Bedömningsgrunder
Den sökande förväntas ha dokumenterad erfarenhet av undervisning inom
kurser i både matematik och datavetenskap/datateknik. Det är meriterande att den sökande har dokumenterad erfarenhet av distansundervisning på universitetsnivå.
När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Välkommen med din ansökan senast 22/6-2022.

 

Kontaktpersoner

Prefekt, Christian Engström, christian.engstrom@lnu.se, 0470-708461

HR-partner, Emmy Andersson, emmy.andersson@lnu.se, 0480-446108

Fackliga företrädare nås via universitetets växel: 0772-28 80 00.

 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Kommunikatör med inriktning marknadsföring

Marknadsförare
Läs mer Jun 1
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Är du en kreativ kommunikatör/marknadsförare som brinner extra för digital marknadsföring?

Kommunikationsavdelningen söker nu en engagerad, kreativ och driven kollega som vill jobba tillsammans med oss för att synliggöra Linnéuniversitetet. Vi jobbar strategiskt och operativt för att skapa intresse för Linnéuniversitetets utbildning, forskning och samverkan, stärka vårt varumärke och kommunicera vår vision om att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Avdelningen, som består av 45 medarbetare, är indelad i tre sektioner och arbetar från Kalmar och Växjö. Här erbjuder vi dig en kreativ och spännande miljö där teamwork med kompetenta kollegor är en del av en dynamisk vardag. Vi är en avdelning med stor in house-kompetens och mycket av vår kommunikation skapar vi själva från ax till limpa.

Arbetsbeskrivning
Vi söker dig som vill jobba med att marknadsföra vårt utbildningsutbud och livet som student mot en nationell såväl som internationell målgrupp med fokus på unga vuxna. Du kommer ha varierade arbetsuppgifter men ett stort fokus i rollen kommer vara att arbeta som sociala medier-redaktör samt med annonsering i sociala medier. Tillsammans med dina kollegor kommer du också bland annat att arbeta med mässor, öppet hus och andra former för personliga möten. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:


• Planera, skapa och publicera intresseväckande och engagemangsdrivande innehåll till sociala medier 
• Planera, skapa och följa upp annonsering i sociala medier som driver relevant trafik till vår webbplats Lnu.se och våra inspirationsportaler lnu.se/plugga och lnu.se/study
• Ta fram copy till kampanjer och annonsmaterial
• Arbeta med och delta på nationella mässor, webbinarier och andra former för personliga möten
• Planera och producera nyhetsbrev
• Producera och publicera texter och annat redaktionellt innehåll till Lnu.se
• Producera olika typer av kommunikationsmaterial, tex broschyrer, filmer, presentationer

Resor samt arbete på kvällar och helger kan förekomma i tjänsten.

Kvalifikationer
Vi ser att du:


• Har utbildning på högskolenivå inom marknadsföring, medie- och kommunikationsvetenskap eller annan likvärdig utbildning
• Har några års erfarenhet av redaktionellt arbete med sociala medier samt av annonsering genom Meta Business Suite
• Har förmåga att skriva slagkraftiga texter till olika målgrupper, kanaler och med olika syften
• Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Det är meriterande om du:


• Har erfarenhet av arbete med copy för marknadskommunikation
• Har erfarenhet av annonsering på Youtube, LinkedIn och Snapchat
• Har erfarenhet av att arbeta med CRM-verktyg och/eller med nyhetsbrev samt förståelse för analys- och optimeringsverktyg och andra digitala tjänster
• Har erfarenhet av att ha jobbat med webbpubliceringsverktyg

Vem är du?
Vi tror att du är nyfiken, följer med i utvecklingen av det digitala kommunikationslandskapet och har ett ständigt sug efter att lära dig nya saker. Du tar initiativ, kommer med idéer och omsätter dessa till handling. Du ser möjligheter framför problem och tycker att det är spännande att testa och experimentera dig fram. Du är ansvarstagande och har lätt för att bygga relationer och skapa förtroende. Du är strukturerad och ödmjuk, samtidigt som du drivs av att uppnå resultat. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och värdesätter kreativitet, flexibilitet och samarbetsförmåga.

Tidvis kräver arbetet att du kan arbeta i ett högt tempo och därför är det bra om du trivs i situationer där mycket ska hanteras och fungera samtidigt. Du har en förmåga att se till helheten och har en känsla för små detaljer som skapar det där lilla extra.

Övrigt: För denna tjänst kan arbetsprover komma att krävas.  

Anställningsvillkor: Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning på 6 månader tillämpas. 

Placering: Kommunikationsavdelningen finns både i Växjö och Kalmar och du kommer att ha placering på en ort, men arbeta på båda. 

Mer information lämnas av:
Sektionschef Maja Rudhe, 0470-708211, maja.rudhe@lnu.se 
HR-partner Marie Kalebsson, 0470-708238, marie.kalebsson@lnu.se

Fackliga företrädare nås via universitetets växel: 0772-28 80 00

Välkommen med din ansökan senast den 21 juni. Ansökan ska innehålla personligt brev och CV.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Projektassistent

Administrativ assistent
Läs mer Jun 8
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Arbetsbeskrivning
Institutionen för svenska språket söker en projektassistent till ett forskningsprojekt om sambandet mellan tal och gester. Din huvudsakliga arbetsuppgift kommer att utgöras av databearbetning och -analys av redan befintliga videoinspelningar av spontana dialoger. Dessa inspelningar kommer du att annotera på olika vis med hjälp av programvaror som Praat eller ELAN. Arbetet kommer att ha viss fokus på fonetiska annoteringar (till exempel annotering av tonaccenter och segmentering av tal) men kan även komma att innefatta annotering av gester (exempelvis förekomst av ögonbrynsrörelser). Du kommer att instrueras i användningen av Praat och ELAN och i hur annoteringen ska genomföras. Arbetet kan mestadels utföras på distans.

Kvalifikationer
Krav:
Vi söker dig som har mycket god förmåga att förstå talad svenska. Du ska dessutom ha grundläggande kunskaper i fonetik, exempelvis genom pågående eller avslutade universitetsstudier i ämnet fonetik eller i ett relaterat ämne som har inkluderat kurser eller moduler om fonetik. Du ska ha viss erfarenhet med akustiska analyser (exempelvis genom att ha arbetat med spektrogram).

Meriterande:
Det är meriterande om du har erfarenheter med programvarorna Praat och ELAN.

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning under 3 månader.
Omfattning 50%.
Tillträde: Snarast.
Placeringsort tillsvidare: Växjö.

Kontaktpersoner:
Ansvarig forskare: Gilbert Ambrazaitis
gilbert.ambrazaitis@lnu.se, 0480 - 44 67 25

Prefekt institutionen för svenska språket: Jon Helgason
jon.helgason@lnu.se, 0470 - 76 78 87

HR-partner institutionen för svenska språket: Josefin Grahn
josefin.grahn@lnu.se, 0470 - 70 81 84

Fackliga företrädare kan nås via universitetets växel 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast 21 juni!


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

HR-partner

HR-konsult/PA-konsult
Läs mer Jun 7
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Välkommen till en HR-avdelning som är i en spännande utveckling!
Avdelningen finns i Kalmar och Växjö, vi är sammanlagt 25 medarbetare som sitter tillsammans på respektive ort.

Arbetsuppgifter
Som HR-partner arbetar du tillsammans med övriga kollegor på avdelningen inom ett brett spann av HR-frågor. Rollen innebär i första hand att stödja chefer och ledare men också att utgöra en resurs för samtliga medarbetare. Du fungerar som HR-partner för delar av universitetet och för dessa ingår såväl operativt, administrativt som strategiskt HR-arbete. Då vi bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete, ofta tillsammans med andra delar av universitetet, kommer du att vara en del av detta efter kunskap, intresse och behov. I arbetsuppgifterna ingår även att svara för viss löneadministration.

Kvalifikationer 
Vi söker dig som har relevant akademisk examen på lägst kandidatnivå. Du har erfarenhet av utvecklingsinriktat HR-arbete, och gärna från HR-arbete inom statlig sektor.  Arbetet ställer stora krav på din förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du fungerar i en större helhet. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera, både i tal och i skrift på såväl svenska som engelska. Du har god förmåga att arbeta i digital miljö. Då universitetet ständigt står inför nya utmaningar är det viktigt att vara nyfiken, innovativ och ha förmåga att möta och hantera förändringar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningsvillkor
Anställningen är tillsvidare. Tillträde omgående. HR-avdelningen finns både i Växjö och Kalmar och du kommer att ha placering på någon av orterna. Anställningen förutsätter till viss del arbete på båda orterna. Vi tillämpar provanställning.

Upplysningar om anställningen lämnas av HR-chef Marianne Johansson-Hellström, 0470-70 87 17, sektionschef Ulf Sernelin, 0470-70 82 77 eller HR-partner Karolina Österdahl, 0470-70 86 74.

Fackliga företrädare kan nås via universitetets växel 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast 20 juni!


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Administratör inom tentamen

Administrativ assistent
Läs mer Jun 3
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Administratör inom tentamen

Du kommer att arbeta som administratör inom lokaladministrationen på Linnéuniversitetet. Ditt uppdrag är främst knutet till universitetets arbete med tentamen men vissa uppgifter inom lokalbokning förekommer. Du salsplacerar studenterna inför tentamen, bokar hjälpmedel för studenter med anpassning och samordnar tentamensvärdar. Vid behov kan du rycka in som tentamensvärd eller utföra andra uppgifter inom sektionens ansvarsområde. I gruppen blandar vi rutingöromål med kvalificerade arbetsuppgifter och dina dagar kan se olika ut beroende på var i planeringscykeln vi befinner oss.

I tjänsten ingår ett uppdrag som objektsspecialist för vårt egenutvecklade system Salstentamen. Rollen som objektsspecialist inkluderar att fungera som support för användare i verksamheten, vara samordnare i kontakterna med IT-avdelningen samt att bygga och upprätthålla internt nätverk inom området.

I uppdraget ingår kontinuerligt arbete med förändring och förbättring, arbete kan ske på olika nivåer och konstellationer – ibland arbetar du med projekt tillsammans med kollegor och ibland gör du självständiga insatser utifrån en uppdragsbeskrivning.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har akademisk utbildning, gärna inom samhällsvetenskapligt område och eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har minst två års erfarenhet av administrativt arbete, särskilt meriterande är erfarenhet av arbete vid lärosäte. Erfarenhet av arbete med uppbyggnad av IT-stöd samt systemsupport är meriterande.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du är en serviceinriktad person som trivs med att ha många järn i elden. Det faller sig naturligt att ha kontakt med många olika personer och du skapar goda relationer och förtroende. Du är en kreativ problemlösare som arbetar strukturerat, är bra på att prioritera och har förmåga att överblicka och se samband. Din administrativa förmåga är mycket god, tidvis kräver arbetet ett högt tempo och därmed behöver du kunna hantera stress på ett adekvat sätt. Du behöver kunna samarbeta väl i grupp och måste vara kvalitetsmedveten i ditt arbete.

Vi tror att du har en mycket god kommunikativ förmåga även när arbetsuppgifterna sker i högt tempo och du har goda kunskaper i svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt.

Omfattning: 100 % tillsvidare

Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse

Ansökningstid: Vi vill ha din ansökan senast den 15 juni 2022

Placeringsort: Ortsoberoende, Växjö eller Kalmar. Då sektionen bedriver verksamhet i både Växjö och Kalmar, måste du vara beredd att tjänstgöra på båda orterna.

Mer information lämnas av: t f sektionschef Sabina Bengtsson,

tel. 0470-70 86 80, sabina.bengtsson@lnu.se

Frågor som rör anställningen besvaras av: HR-partner

Catharina Ljungberg Johansson; 0470 - 767262

Fackliga företrädare via universitetets växel: 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan!

 

 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Ekonom

Förvaltningsekonom
Läs mer Maj 25
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten fo?r samhällsvetenskap besta?r av sju institutioner och ett gemensamt fakultetskansli. Fakultetskansliets huvudsakliga uppdrag a?r att utgo?ra administrativt sto?d fo?r fakultetens ledning, prefekter och institutioner i fra?gor som ro?r verksamhetens planering, genomfo?rande och uppfo?ljning. Kansliet besta?r av ca 40 medarbetare med olika funktioner inom ekonomi, utbildnings- och forskningsadministration, kommunikation, teknisk support, mm och leds av en kanslichef.

Arbetsuppgifter:

Anställningen är placerad på fakultetens kansli, i funktionsgruppen för ekonomi. I rollen som ekonom sköter du institutionernas ekonomi, upprättar budget, delårs- och helårsbokslut, gör uppföljning, prognoser och ekonomiska analyser för såväl verksamhet som externa projekt. Du arbetar konsultativt mot chefer och medarbetare och har ett nära samarbete med de institutioner du bistår. En viktig uppgift är att stödja, utveckla och dokumentera riktlinjer och rutiner för ekonomistyrning. En anställning hos oss innebär krav på stor flexibilitet och öppenhet för förändringar. Vi erbjuder ett stimulerande och ansvarsfullt arbete och ser kompetensutveckling som en naturlig del i verksamheten.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som har ekonomexamen på kandidatnivå eller högre. Du har minst 2 års erfarenhet av kvalificerat arbete som ekonom där du arbetat självständigt med redovisning, budget och uppföljning helst inom statlig eller annan offentlig verksamhet. Du bör ha god kännedom om styrsystem och redovisningsregler i statlig verksamhet. Du har goda IT-kunskaper, har arbetat i ekonomisystem och har lätt att lära dig nya system.

Det är särskilt meriterande att du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med redovisning inom statlig sektor och från kvalificerad projektredovisning. Även erfarenhet från avtalshantering och offertförfaranden är meriterande. Vi ser det också som meriterande att du har erfarenhet av ekonomisystemet Agresso.

Som person är du drivande och engagerad, van att ta eget ansvar, har god kommunikativ och pedagogisk förmåga och kan skapa goda relationer med andra. Du ser möjligheter och drivs av att bidra till utveckling, hjälpa andra med lärande och förändring och kan arbeta långsiktigt och metodiskt med förändrings- och utvecklingsfrågor.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningsvillkor:

Anställning och omfattning: Tillsvidareanställning 100%. Inleds med 6 månaders provanställning. Tillträde: Snarast.

Placeringsort: Växjö.

Då universitetet har verksamhet både i Kalmar och Växjö måste du vara beredd att i varierad grad tjänstgöra på båda orterna.

Individuell lönesättning tillämpas varför löneanspråk bör bifogas ansökan.

Mer information lämnas av:

Marie Hedberg, Kanslichef, tel. 0702893262. Frågor som berör anställningen besvaras av HR-partner Ulrika Peterson, tel;0480-44 69 96, ulrika.petersson@lnu.se

Fackliga företrädare nås via universitetets växel: 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast den 15 juni,  2022.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Bibliotekarie

Bibliotekarie
Läs mer Maj 31
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Universitetsbiblioteket är en resurs för utbildning och forskning vid Linnéuniversitetet. Vårt huvuduppdrag är lärosätets informationsförsörjning. Vi erbjuder stöd i vetenskaplig publicering, informationssökning och akademiskt skrivande. Universitetsbiblioteket har allt mer kommit att framstå som en arena för universitetsövergripande verksamheter och vi ansvarar numera även för högskolepedagogisk utveckling och digitala undervisningsmiljöer, samt för Det kulturella universitetet. Vidare ansvarar vi för det Medicinska e-biblioteket för Region Kalmar län. Tillsammans är vi ca 65 medarbetare.” Titta gärna in på arbetsplatsen: https://play.lnu.se/media/t/0_sevndcvc/166559

Om anställningen
Vi söker nu en Bibliotekarie till Sektion lärmiljö Växjö. Anställningen är tidsbegränsad till tre månader. Sektionen ansvarar för universitetsbibliotekets undervisning och handledning i informationssökning och informationshantering. Inom sektionen samordnas också bibliotekets informationstjänst och service till distansstudenter och studenter med läsnedsättning. Sektionen utvecklar bibliotekets lärandemiljöer och verkar för professionella möten i en stimulerande och funktionell miljö.

Till hösten kommer vi att genomföra ett förändringsarbete bland annat inom vår informationstjänst, för att möjliggöra detta behöver vi nu en bibliotekarie som i första hand ska ingå i bemanning av universitetsbibliotekets fysiska och digitala informationstjänst. Även andra arbetsuppgifter inom sektionens ansvarsområden kan bli aktuellt.

Om dig
Vi söker dig som har akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande. Du har intresse för det pedagogiska perspektivet på informationssökning. Du är intresserad av att möta människor både fysiskt och digitalt. Önskvärt är att du har erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg. Kommunikations- och samarbetsförmåga är av extra vikt för tjänsten. Erfarenhet av arbete inom skol- och/eller högskolebibliotek är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten.
Vi är ett HBTQ-diplomerat bibliotek.

Tillträde/varaktighet
Anställningen är en tidsbegränsad anställning 100% 1/8 2022 – 31/10 2022.
Individuell lönesättning tillämpas varför löneanspråk bör bifogas ansökan.

Placeringsort
Växjö, men resor mellan orterna kan förekomma.

Upplysningar lämnas av:
Sektionschef Tove Lorentzon, 0470-70 81 96, tove.lorentzon@lnu.se
Frågor kring anställningen besvaras av HR-partner Emma Dahlberg, 0480-44 67 13, emma.dahlberg@lnu.se
Fackliga företrädare via universitetets växel: 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast den 10 juni. Ansökan ska innehålla personligt brev och CV samt examensbevis. Ange diarienummer 2022/545-2.2.1.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Professor i engelska med didaktisk inriktning

Professor
Läs mer Maj 9
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Annonsen finns i sin helhet på vår hemsida https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/. 

Anställningen som professor i engelska med didaktisk inriktning är placerad vid Institutionen för språk på Fakulteten för konst och humaniora. Fakulteten har ett brett utbud av utbildningar, en livaktig ämnesövergripande forskningsmiljö och rymmer sju institutioner, varav Institutionen för språk är en. Institutionens utbildningar omfattar sju olika språk, och ämnet engelska ges på alla nivåer. Institutionen har en framskjuten plats i lärarutbildningen och engelskämnet ingår i såväl grundlärarprogrammet som ämneslärarprogrammet.

Ämnesområde för befattningen: Engelska med didaktisk inriktning
Placeringsort tillsvidare: Växjö
Anställningens omfattning: 50%. Tillsvidareanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse

Arbetsbeskrivning
I arbetet ingår forskning, handledning och undervisning inom engelsk språkvetenskap och språkdidaktik på kandidat-, avancerad- och forskarnivå. Viktiga arbetsuppgifter är att handleda doktorander med inriktning på språkdidaktik och flerspråkighet. I arbetet ingår att stärka den språkvetenskapliga och språkdidaktiska forskningsmiljön vid Institutionen för språk och på fakulteten som helhet genom att stödja universitetslektorers forskning. Därutöver ingår att leda handledning och examination av examensarbeten i engelska i lärarutbildningarna och att stödja handledare för examensarbeten i språkdidaktik inom ämneslärarutbildningen vid Institutionen för språk och Institutionen för svenska språket.

Professorn kommer att ingå i Kunskapsmiljö Linné Utbildning i förändring samt representera Centrum för Educational Linguistics i Kunskapsmiljö Linné Utbildning i förändring. Därför förutsätts aktivt deltagande i fakultetsövergripande samarbete och samverkan med lokala skolor inom ramen för kunskapsmiljön och centrumbildningen. Delat ledarskap för Centrum för Educational Linguistics i samarbete med en företrädare för Institutionen för svenska språket ingår i arbetsuppgifterna, liksom att representera engelska språket i Kunskapsmiljö Linné Utbildning i förändring och i Centrum för Educational Linguistics. Därutöver förväntas professorn bedriva egen forskning av relevans för kunskapsmiljön.

Professorn förväntas söka externa forskningsmedel, publicera internationellt och upprätthålla internationella forskningskontakter. Dessutom ingår aktivt deltagande i institutionens arbete, inklusive administrativa arbetsuppgifter

Ämnet engelska erbjuder undervisning både på campus och via webbaserade lärplattformar. Ämnet har en framskjuten plats i lärarutbildningen, och professorn förväntas ta en ledande roll i forskning, handledning och undervisning i engelsk språkdidaktik.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. (HF 4 kap 3 §)

För den utlysta tjänsten krävs framgångsrik erfarenhet av forskning, handledning och undervisning i engelska med språkvetenskaplig och språkdidaktisk inriktning.

Vidare krävs erfarenhet av undervisning och forskning i engelsk språkdidaktik i flerspråkiga kontexter (där engelska utgör ett främmande språk). Eftersom samverkan med lokala skolor i Sverige ingår i den forskning som bedrivs inom Centrum för Educational Linguistics, krävs samverkansskicklighet samt goda kunskaper i svenska.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Ytterligare bedömningsgrunder för anställningen framgår av annonsen i sin helhet som finns på vår hemsida https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/.                  

 

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Välkommen med din ansökan senast 10 juni 2022!

Fackliga företrädare nås via universitetets växel 0772 28 80 00. 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Projektassistent i medeltida helgonkult

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Maj 26
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Historieämnet utgör tillsammans med arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, filosofi, geografi, kulturgeografi, kultursociologi och religionsvetenskap, Institutionen för kulturvetenskaper med verksamhet i Växjö och Kalmar. Utbildning i historia ges från grundutbildningsnivå till forskarutbildning inom program och som fristående kurser, på våra olika campus och på distans. Forskning bedrivs inom flera olika områden med större forskningsprojekt inom bland annat medeltida historia och global historia.

Ämnesområde för befattningen: Medeltida helgonkult (historia)
Placeringsort: Växjö
Anställningens omfattning: 100 %, Tidsbegränsad anställning 22-07-01 – 23-03-25

Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna utförs i huvudsak i Finland och består av insamling, registrering, kategorisering och bearbetning av data från kalkmålningar rörande medeltida helgonkult i det medeltida Åbo stift i samarbete med postdoktor i projektet. Arbetet sker inom de externfinansierade projekten Mapping Lived Religion samt Mapping Saints in the Medieval Church Province of Uppsala: The Case of Finland.

Kvalifikationer
För anställningen krävs att sökande har avlagt masterexamen i konsthistoria eller motsvarande. (Med motsvarande avses i regel examen från utländskt universitet.) Sökande skall ha erfarenhet av dokumentation, kategorisering, och analys inom området medeltida kalkmålningar i de finska och svenska kyrkorna, inklusive bearbetning och analys av bilddata, och av att arbeta med databaser. Arbetsuppgifterna kräver goda kunskaper i finska och engelska.

Välkommen med din ansökan senast den 9 juni 2022!

Fackliga företrädare nås via universitetets växel 0772-28 80 00

Upplysningar lämnas av
Forskningsledare: Sara Ellis-Nilsson, sara.ellisnilsson@lnu.se
Prefekt: Malin Lennartsson,malin.lennartsson@lnu.se
HR-partner: Maria Furbring maria.furbring@lnu.se

 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Lokalvårdare till Växjö

Kontorsstädare
Läs mer Maj 24
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Lokalvårdare till Växjö

Lokalvårdssektionen tillhör Lokal- och serviceavdelningen och utför lokalvård i universitetets lokaler i Kalmar och Växjö. För närvarande består sektionen av ca 45 lokalvårdare. Nu söker sektionen två tillsvidare och tre tidsbegränsade lokalvårdare till Växjö.

Arbetsbeskrivning

Arbetet omfattar lokalvård av undervisningslokaler, kontor och andra lokaltyper där personal och studenter vistas. Lokalvårdarna arbetar med viss rotation mellan olika arbetsområden, vilket ger variation i arbetsuppgifterna. Arbetet sker dagtid med start kl 06.00, även helg- och kvällstjänstgöring kan förekomma.

Kvalifikationer

Vi söker dig med minst 2 års erfarenhet av lokalvård, både maskinell och manuell. Du ska behärska svenska språket i tal och skrift. Det är meriterande om du talar engelska samt innehar en giltig SRY och/eller Prylcertifiering. Du bör dessutom ha vana vid digitala hjälpmedel såsom dator och surfplatta. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, förmåga att arbeta självständigt, initiativförmåga, flexibilitet, noggrannhet och förmåga att ge god och kvalitativ service. 

Placeringsort: Växjö

Omfattning: Två tjänster på 100% och tre tjänster på 75 %

Varaktighet: Tjänsterna på 100 % är tillsvidare och tjänsterna på 75 % är tidsbegränsade till 230630.

Tillträde: Enligt överenskommelse

Information: Sektionschef Annika Magnusson, annika.magnusson@lnu.se samt HR-partner Catharina Ljungberg Johansson catharina.ljungbergjohansson@lnu.se 

Fackliga företrädare: nås genom universitetets växel, tfn: 0470 - 28 80 00

Sista ansökningsdatum är 220608

Välkommen med din ansökan!


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Forskningsingenjör i informationsvisualisering

Civilingenjör, systemutveckling
Läs mer Maj 12
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Institutionen för datavetenskap och medieteknik ansvarar för ett stort antal utbildningsprogram på grundläggande och avancerad nivå inom datavetenskap, mjukvaruteknik och medieteknik. För närvarande arbetar fler än 60 personer på institutionen och det finns starka kopplingar till andra institutioner vid Linnéuniversitetet genom tvärvetenskaplig utbildning och forskning.

Den utlysta tjänsten kommer att vara knuten till forskargruppen för informationsvisualisering (ISOVIS) som leds av professor Andreas Kerren (se http://cs.lnu.se/isovis/). Gruppen ingår i den nationella forskningsinfrastrukturen InfraVis (https://infravis.se) och rekryterar med denna annons en forskningsingenjör i informationsvisualisering (kallad ”InfraVis tillämpningsexpert” i det följande) till InfraVis.

Beskrivning av InfraVis

InfraVis är en nationell forskningsinfrastruktur finansierad av Vetenskapsrådet för att stödja vetenskapliga framsteg genom tillämpning av toppmoderna dataanalys- och visualiseringstekniker. InfraVis mål är att avsevärt förbättra stödet för dataanalys, möta nya utmaningar som involverar stora och komplexa data och skapa konkurrensfördelar för svenska forskare. Infrastrukturen består av visualiseringsexperter som arbetar med olika mjukvarulösningar och tillgång till avancerade visualiseringsmiljöer. Användare av InfraVis kommer att erbjudas hjälp genom en nationell helpdesk med snabba svarstider samt djupgående projekt som tar itu med specifika data- och mjukvaruutmaningar. InfraVis kommer också att tillhandahålla mjukvarulösningar baserade på utveckling i sammankopplade forskargrupper, kurering av internationell mjukvara och bästa praxis samt användarutbildning i form av kurser, seminarier och dokumentation on-line. För att bygga en infrastruktur med nationell täckning har nio visualiseringsmiljöer i Sverige sammankopplats i en nodstruktur. Noderna finns i närheten av forskningsmiljöer inom visualisering, vilket möjliggör direkt tillgång till forskningsfronten såväl som till toppmoderna faciliteter.

Arbetsbeskrivning

InfraVis tillämpningsexperter kommer att ansvara för support och utveckling inom visualisering av vetenskapliga data. Allmänna arbetsuppgifter för tillämpningsexperten inkluderar avancerat användarstöd, val av lämplig programvara, utveckling av visualiseringsverktyg och utbildning av användargrupper från många olika forskningsområden. Se beskrivningen av InfraVis ovan. Därför är huvuduppgiften att tillhandahålla tjänster inom ramen för infrastrukturen.

Vi erbjuder ett samarbeta i en nationell infrastruktur med en stor grupp andra InfraVis-experter förankrade vid de nio olika universiteten. InfraVis tillämpningsexperter uppmuntras att fortsätta utveckla sina professionella och tekniska färdigheter, både för att hålla sig aktuell inom det egna vetenskapsområdet, men också för att bredda sina kunskaper och färdigheter inom andra ämnen.

Kvalifikationer

Krav: För denna anställning som InfraVis tillämpningsexpert ska du inneha doktorsexamen i informationsvisualisering, visuell analys eller motsvarande från ett närliggande område. God kunskap om modellering och utveckling av visualiseringsverktyg är ett krav och likaså dokumenterad erfarenhet av arbete med stora mängder abstrakt data (t.ex. flerdimensionell, tidsmässig, textuell eller nätverksdata) från olika forskningsområden. Personen måste behärska fackspråksmässig engelska i både tal och skrift.

Meriterande: Goda kunskaper i svenska är meriterande, men inte ett krav. Det är meriterande om den sökande har arbetserfarenhet från någon visualiseringsmiljö. Vi väger också in erfarenhet från andra forskningsområden, såsom livsvetenskaper, digital humaniora, samhällsvetenskap eller maskininlärning, som meriterande i vår bedömning.

Mycket goda programmeringskunskaper (Java, JavaScript/HTML5, Python, WebGL/OpenGL), erfarenhet av utveckling av webbaserade visualiseringsverktyg, erfarenhet av kommersiella visuella analysmiljöer (Tableau, Power BI, etc.), samt en gedigen utbildning i datautvinning eller maskininlärning är mycket föredragna.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Stor vikt kommer att läggas på god förmåga till självständigt och strukturerat arbete, god initiativförmåga och förmåga att göra prioriteringar, noggrannhet och serviceinriktad, förmåga att driva och slutföra arbetsuppgifter inom givna tidsramar, flexibilitet samt mycket god samarbetsförmåga.

Anställningsvillkor

Anställning och omfattning: Tillsvidareanställning, 100%.

Tillträde: Tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse. I normalfallet tillämpas provanställning.

Placeringsort tillsvidare: Växjö

Ansökan ska innehålla ett personligt brev som beskriver varför du söker denna tjänst hos oss, en meritförteckning (CV) inklusive kontaktuppgifter av minst två referenspersoner och examensbevis. En länk till den publicerade doktorsavhandlingen ska också läggas till.

Individuell lönesättning tillämpas varför löneanspråk bör bifogas ansökan.

Eftersom ämnet datavetenskap är mansdominerat uppmuntrar vi kvinnliga sökande.

Välkommen med din ansökan senast 2022-06-08.

Kontaktpersoner:

Professor Andreas Kerren (chef för ISOVIS och InfraVis nodkoordinator), +46 470 767502, andreas.kerren@lnu.se

Docent Morgan Ericsson (prefekt), +46 470 767872, morgan.ericsson@lnu.se

HR-partner Emmy Andersson, +46 480 446108, emmy.andersson@lnu.se

Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel: 0772- 28 80 00 

 

 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Senior lecturer in Economics

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Maj 23
Welcome to Linnaeus University! We meet the societal challenges of today and tomorrow in a spirit of openness, curiosity and creativity. By creating arenas for exchange of knowledge from different subjects, fields and cultures, we open up for new ideas and create new opportunities for long-term sustainable societal development. Linnaeus University – where people grow.

The School of Business and Economics hosts the economics discipline at Linnaeus University. The subject of economics provides study programmes and courses at first- and second-cycle level and at the doctoral level. First-cycle education is mainly provided in the Faculty’s regular study programmes, such as the economics programme, the business and economics programme, the marketing programme and bachelor’s and master's programmes in economics.

Linnaeus University has a long tradition of labour market research. Part of this research is conducted at the Linnaeus Knowledge Platform Demographic Change and the Public Sector, which works at the intersection of labour, public and demographical economics.

Subject area: Economics

Placement location: Växjö. Most work in the position will be performed at the placement location, but some duties may also be performed at the Campus in Kalmar.

Scope of the appointment: At least 50%. Temporary employment for 6-7 months, starts 2022-07-01

 

Job description
The appointment involves planning, teaching and examination at first- and second-cycle level and doctoral level in study programmes and freestanding courses in economics. Teaching is in Swedish and English, both on campus and via our online study centre. Teaching also includes course development, course responsibility and supervision of students. Research and active participation in the further development of the research environment is a requirement for the appointment. The job description includes collaboration with other teachers/researchers and interaction with society, at both national and international level, as well as active participation in the department’s internal and external work. Cooperation skills and flexibility are of great importance – both in relation to student groups and within work teams and research environments.

 

 

Required qualifications
An applicant is qualified for appointment as a senior lecturer if they have demonstrated educational expertise and also hold a doctorate or possess corresponding scientific expertise with respect to the subject content of the appointment and the work duties included in the appointment.

 

Under Linnaeus University’s appointment regulations educational expertise applies both to the planning, delivery and evaluation of teaching and to supervision and examination.

 

To be qualified for this position, applicants must also have:


• documented scientific work in the field of public economics (both theoretical and empirical)
• documented ability to teach micro, labour economics and mathematics
• documented experience with Stata tutorials
• documented experience with MATLAB or Mathematica tutorials

 

 

Assessment criteria
The assessment criteria that apply to an appointment as a senior lecturer are the applicant’s degree of expertise in the qualification requirements for the appointment. Equal attention is paid to the assessment of educational expertise and the assessment of scientific expertise.

 

Additional grounds of assessment:

• Scientific independence.
• Capacity for educational innovation and flexibility in teaching at all educational levels
• Great weight will be placed on the applicant’s interest in participating in the everyday work of the department.

 

When the university appoints new teachers, it has to select the applicants who are judged, in a qualitative holistic assessment of competence and expertise, to be most capable of performing and developing the work duties concerned and contributing to the successful development of its activities.

 

Weighting of evaluation criteria
Educational expertise, scientific expertise and cooperation skills are given equal weight in the assessment. Active consideration is also given to the additional grounds of assessment.

 

Contacts:
Information is available from Head of Department Tobias König, tel. +46470708262 (Tobias.König@lnu.se). Regarding the application procedure and appointment, contact HR partner Kristofer Stahl (kristofer.stahl@lnu.se).


Union representatives can be reached via the University’s switchboard, tel.  0772-28 80 00.


Linnaeus University has the ambition to utilize the qualities that an even gender distribution and diversity brings to the organization.

Please apply by clicking on the "Apply" button at the bottom of the ad. Your application should be designed according to the Template for application which can be found in the Guide to Appointment procedures under important documents below the ad. The credentials you invoke must be verified with certification and they must be attached digitally in your application. Other documents, including various types of scientific works, must be submitted digitally along with the application. The application and other documents to be marked with the reference number. All documents cited must be received by the University no later than 24.00 (Local time in Sweden) on the closing day.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i matematik och datavetenskap

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Maj 11
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Institutionen för matematik har ca 50 medarbetare och ansvarar för undervisning i matematik och matematikdidaktik på ett 20-tal olika program. Forskning och forskarutbildning bedrivs inom matematik, tillämpad matematik och matematikdidkatik.

Institutionen för datavetenskap och medieteknik ansvarar för ett stort antal utbildningsprogram på grundläggande och avancerad nivå inom datavetenskap, datorteknik och medieteknik. För närvarande arbetar fler än 60 personer på institutionen och det finns starka kopplingar till andra institutioner vid Linnéuniversitetet genom tvärvetenskaplig utbildning och forskning.

Vi förstärker nu didaktiska kompetensen inom matematik och datavetenskap med en adjunkt med god erfarenhet från undervisning inom matematik och datateknik/programmering inom gymnasieskolan. Placeringen är vid Institutionen för matematik.

Ämnesområde för befattningen: Matematik/ Datavetenskap/Datateknik

Placeringsort tillsvidare: Växjö

Tidsbegränsning: 220801 - 230131

Anställningens omfattning: 100%

Arbetsbeskrivning

I arbetsuppgifterna ingår främst planering, undervisning och examination på kurser i matematik (50% av tjänst) och datavetenskap/datateknik (50% av tjänst), liksom administrativa uppgifter. Fokus för denna anställning är arbete inom ingenjörsprogram, datavetenskapliga utbildningar samt basårsutbildningen.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetsadjunkt i matematik är den som har avlagt magisterexamen i matematik eller har motsvarande kompetens samt visat pedagogisk skicklighet.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

För behörighet till denna anställning krävs att den sökande är behörig gymnasielärare i matematik och har bred erfarenhet av undervisning i matematik, programmering och datateknik på gymnasial nivå. Dessutom krävs att den sökande skriftligt och muntligt kan bedriva undervisning på svenska och har dokumenterad erfarenhet av undervisning på universitetsnivå.

Bedömningsgrunder

Den sökande förväntas ha dokumenterad erfarenhet av undervisning inom

kurser i både matematik och datavetenskap/datateknik. Det är väsentligt att den sökande har dokumenterad erfarenhet av undervisning på universitetsnivå samt erfarenhet av distansundervisning.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Välkommen med din ansökan senast 1/6-2022.

 

Kontaktpersoner

Prefekt, Christian Engström, christian.engstrom@lnu.se, 0470-708461

HR-partner, Emmy Andersson, emmy.andersson@lnu.se, 0480-446108

Fackliga företrädare nås via universitetets växel: 0772-28 80 00.

 

 

 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Redovisningsansvarig controller

Controller
Läs mer Maj 12
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Som redovisningsansvarig har du det övergripande ansvaret för den ekonomiska redovisningen och samordning av redovisningsfrågor på Linnéuniversitetet. Du får en viktig roll för att tillsammans med övrig ekonomiadministration, i samverkan med verksamheten arbeta för att upprätthålla kvalitén i redovisningen och utveckla processerna inom området.

Ekonomiavdelningen ansvarar för processerna för ekonomiadministration och inköp/ upphandling på hela myndigheten. I samverkan med ekonomiadministrationen på fakulteterna arbetar vi för att en hög kvalité i alla delar av ekonomikedjan ska ge ett stabilt underlag för beslutsfattande inom universitetet. Inom avdelningen finns 21 anställda med placering både i Kalmar och Växjö.

Arbetsuppgifter:

Rollen som redovisningsansvarig controller innebär att ha det övergripande ansvaret för Linnéuniversitetets redovisningsfrågor, vilket omfattar:

Ansvar för utvecklingen av såväl interna som externa redovisningen på lärosätet

Säkerställa att redovisningen följer förordningar och övrig lagstiftning

Att vara specialiststöd till verksamheten i redovisningsfrågor

Ansvar för den finansiella redovisningen vid upprättande av ÅR

Ansvar för utveckling av ekonomimodell inklusive kodplan

Övergripande ansvar för rutiner och löpande arbetet med bokslut, avstämningsarbete och dokumentation

Ansvar för interna rekommendationer inom redovisningsområdet

Ansvar för utbildning och information till verksamheten inom redovisningsområdet

Bevaka gemensamma redovisningsfrågor inom högskole- universitetsområdet

Delta i redovisningschefsnätverk för universiteten i Sverige

Rapporterar till ekonomichef

Kvalifikationer:

Du har akademisk examen inom ekonomi på lägst kandidatnivå. Du har betydande erfarenhet av att som controller eller redovisningschef i en övergripande roll, arbetat med kvalificerat utvecklingsarbete i en större organisation. Du har specialistkunskaper inom redovisnings-/ekonomiområdet och har hög kompetens i frågor som berör utveckling och samverkan inom verksamhetsutveckling, ekonomi och system.

Som person är du noggrann, drivande, och kvalitetsmedveten samtidigt som du är lyhörd och har god samarbetsförmåga. Du har lätt för att kommunicera med personer såväl inom som utom universitetet och har lätt för att uttrycka dig i tal och skriftligt, såväl svenska som på engelska. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningsvillkor

Tillsvidare anställning. Inleds med 6 månaders provanställning.

Omfattning: 100 %.

Tillträde: Snarast, efter överenskommelse

Placeringsort: Kalmar eller Växjö. Då universitetet finns på två orter förutsätter arbetet resor mellan orterna.

Mer information lämnas av:

Ekonomichef Joakim Karlsson, tel: 0470- 70 85 09. joakim.karlsson@lnu.se

Frågor som berör anställningen besvaras av HR-partner Ulrika Petersson, tel:0480- 44 69 96.

Fackliga företrädare nås via universitetets växel: 0772-28 80 00. 

Välkommen med din ansökan senast den 2022-05-29.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare
Läs mer Maj 6
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet bedriver forskning och utbildning i företagsekonomi, nationalekonomi, statistik, rättsvetenskap och turismvetenskap. Vår uppgift är att få människor att växa med hjälp av kunskap som lärare, forskare och studenter skapar tillsammans. Vi bidrar med entreprenöriellt tänkande och hållbara lösningar på komplexa organisations- och samhällsproblem. Vi är stolta över vår långa tradition av samverkan med det omgivande samhället. Verksamheten bedrivs på campus i Kalmar och Växjö, samt digitalt.

Arbetsuppgifter
I arbetet som studievägledare på Ekonomihögskolan ingår att vägleda presumtiva och befintliga studenter via besök, telefon, e-post och Zoom. Du ska också informera om och ha goda kunskaper beträffande behörighet, urval, antagning, utbildningssystemet samt examen. Som studievägledare samarbetar du också nära tillsammans med övriga studievägledare, administratörer, lärare, andra berörda på Ekonomihögskolan, samt universitetets centrala funktioner inom området. Dessutom ingår vissa studieadministrativa uppgifter samt utbildningsinformation. Du är del av Ekonomihögskolans fakultetskansli med kollegor inom det samlade verksamhetsstödet under ledning av en kanslichef.

Kvalifikationer
Vi söker dig med examen från studie– och yrkesvägledarutbildning eller motsvarande. Du ska ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift samt goda datorkunskaper.

Tidigare erfarenhet av studievägledning, gärna inom universitet eller högskola är ett önskemål. Meriterande är också kunskap om utbildningssystem och regelverk inom universitets- och högskolevärlden samt god kännedom om arbetsmarknaden och olika karriärmöjligheter.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är lyhörd, kreativ, självständig, har god samarbetsförmåga, servicekänsla och kan arbeta effektivt. Vi ser också att du har en professionell inställning i såväl interna som externa kontakter och har lätt för att kommunicera med personer på alla nivåer och i alla sammanhang.

Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Omfattning: Tills vidare 100 %. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Placeringsort: Växjö. Du har en placeringsort, men resor mellan orterna förekommer.

Information
Upplysningar lämnas av kanslichef Anna Westerberg anna.westerberg@lnu.se och HR-partner Jessica Drott jessica.drott@lnu.se.

Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan enligt instruktion senast den 29 maj 2022.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Sektionschef för forsknings- och internkommunikation

Sektionschef, offentlig förvaltning
Läs mer Apr 28
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Kommunikationsavdelningen arbetar strategiskt och operativt för att skapa intresse för Linnéuniversitetets utbildning, forskning och samverkan. Avdelningen har drygt 40 medarbetare som jobbar med studentrekrytering, forskningskommunikation och internkommunikation. Avdelningen består av tre sektioner och arbetar från Kalmar och Växjö. Vi erbjuder våra medarbetare en kreativ miljö där teamwork är en del av en dynamisk vardag. Vi är en avdelning med stor in house-kompetens och mycket av vår kommunikation skapar vi själva från ax till limpa. 

Linnéuniversitetets förmåga att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling förutsätter extern och intern kommunikation av hög kvalitet. Universitetets kommunikationsarbete är därför av stor betydelse för att synliggöra de akademiska kvaliteterna i verksamheten, och det bidrar till att stärka Linnéuniversitetets anseende och öka vår attraktivitet som samarbetspartner, lärosäte och arbetsplats.

Arbetsuppgifter:
Som sektionschef ansvarar du för att i samspel med avdelningens övriga sektioner samt de akademiska miljöerna driva och utveckla arbetet inom sektionens områden. En viktig del av sektionens uppgifter rör den utåtriktade kommunikationen kring Linnéuniversitetets forskning och forskningsmiljöer. Sektionen ansvarar också för presstjänst, kriskommunikation, varumärkesstrategi och lednings-, och internkommunikation. Omvärldsbevakning är en självklar del av sektionens uppgifter.

Du har personal- och arbetsmiljöansvar för sektionens cirka 13 personer, leder, fördelar och prioriterar arbetet på ett systematiskt och transparent sätt. I arbetsuppgifterna ingår att i en del sammanhang och nätverk representera avdelningen i kontakt med andra akto?rer - internt, nationellt och internationellt. Som delaktig i avdelningens ledningsgrupp bidrar du till att ta fram sektionens och avdelningens budget, verksamhetsplan. Tillsammans med dina chefskollegor på avdelningen bidrar du till utvecklingen av universitetets verksamhetsstöd.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har akademisk examen, med inriktning mot medie- och kommunikationsvetenskap eller annan likvärdig akademisk utbildning. Du har arbetat som chef alt. ledare och har erfarenhet av att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med forskningskommunikation, internkommunikation, vetenskapsjournalistik eller populärvetenskapligt medieinnehåll.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du gillar att leda, att skapa mening och sammanhang, och att få medarbetarna att växa. Du är idérik, proaktiv och har en styrka i att få saker gjorda. Du ska verka som en samlad kraft för att skapa en tydlig kommunikation, ha förmåga att delegera och skapa delaktighet så att medarbetares engagemang och vilja till utveckling tas tillvara.

Anställning:
Tillsvidareanställning heltid. Provanställning kan komma att tillämpas.

Placeringsort:
Kommunikationsavdelningen finns både i Växjö och Kalmar, du kommer att
ha din placering på en av orterna men regelbundet närvara på båda.

Mer information lämnas av:
Universitetsdirektör Therése Iveby Gardell, tel 0470-708706, therese.ivebygardell@lnu.se eller
HR-partner Marie Kalebsson, tel 0470-708238, marie.kalebsson@lnu.se

Fackliga företrädare nås genom universitetets växel 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast den 26 maj 2022.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i maskinteknik

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Maj 5
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Institutionen för maskinteknik ingår i kunskapsmiljön avancerade material samt i ”Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA)” som är en av en av Linnéuniversitetets spetsforskningsmiljöer. Institutionen bedriver forskning inom områden tillämpad mekanik, underhållssystem och kvalitetssystem och produktionssystem. Forskningen bedrivs i nära samverkan med såväl andra institutionen som näringslivet. Institutionen ger ingenjörsprogram i maskinteknik och industriell ekonomi på grundnivå samt mastersprogrammet i simuleringsdriven produktutveckling på avancerad nivå. Institutionen är i en expansiv fas med flera nyrekryteringar inför ett nytt mastersprogram och ett civilingenjörsprogram.

Ämnesområde för befattningen: Maskinteknik
Placeringsort tillsvidare: Placeringsort är Växjö. Resor till Kalmar kan förekomma
Anställningens omfattning: Anställningen är 50 % och tidsbegränsad till 2 år
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning
Som adjunkt kommer du arbeta med såväl undervisning på kandidat- och mastersnivån. Undervisningen kommer i huvudsak röra sig om Experimentell mekanik, stelkroppsdynamik, strukturdynamik och finita element metoden.

I anställningen förekommer täta studentkontakter, samarbete med kollegor och näringen. Ett aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete förutsätts. Samarbetsförmåga och flexibilitet är av stor betydelse såväl i relation till studenter som inom arbetslag och forskningsmiljöer. Arbetet kan också komma att innebära olika typer av akademiskt administrativa uppdrag inom universitetet.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet är den som har

avlagt teknologie masterexamen om minst 120 hp inom maskinteknik eller har motsvarande kompetens, samt visat pedagogisk skicklighet. Med motsvarande kompetens avses i regel examen från utländskt universitet med i huvudsak samma nivå och kvalitet som svensk magisterexamen.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom;


• Dokumenterade kunskaper inom experimentell mekanik, stelkroppsdynamik, strukturdynamik och finita element metoden
• Förmåga att kunna undervisa på engelska


Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Följande områden är meriterande, för tjänsten:


• Industriell erfarenhet inom ämnesområdet för tjänsten är meriterande.
• Erfarenheter av att undervisat experimentell mekanik, stelkroppsdynamik, strukturdynamik och finita element metoden på avancerad nivå
• Erfarenhet av planering av experiment och försök samt erfarenhet av dokumentation vid genomförandet av experiment och försök på forskningsnivå
• Dokumenterad erfarenhet av och förmåga att samverka med det omgivande samhället.
• Förmåga att undervisa på svenska

Utöver visad pedagogisk skicklighet ska den sökande ha genomgått en högskolepedagogisk utbildning eller bedömts ha motsvarande skicklighet.

Institutionen och ämnet eftersträvar en jämn könsfördelning bland de anställda och ser därför gärna kvinnliga sökande till tjänsten.

 

Välkommen med din ansökan senast, 26 maj, 2022.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Kontaktpersoner

Prefekt för institutionen för maskinteknik Lars Håkansson, tel. 0733-385712, lars.hakansson@lnu.se.
HR-partner är Hanna Holgersson, tel. 0470-708490, hanna.holgersson@lnu.se

 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i beteendevetenskap

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Maj 5
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Vid fakulteten för samhällsvetenskap finns sju institutioner, däribland Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete där bland annat Polisprogrammet bedrivs och där anställningen är placerad.

Institutionen har sex verksamhetsgrenar: polisiär grundutbildning, polisiär vidareutbildning, externa uppdrag, anslagsutbildning, forskning och utveckling samt internationalisering. Polisprogrammet och huvuddelen av fort- och vidareutbildningarna ges på uppdrag av Polismyndigheten. Institutionen har två huvudområden på grundläggande nivå, Polisiärt arbete och Kriminologi.

Vid Institutionen arbetar både universitets- och polisanställda, sammanlagt drygt 80 medarbetare. Under våren 2022 är ungefär 700 studenter registrerade på polisprogrammen och ytterligare ca 800 på fort- och vidareutbildningar. Undervisning bedrivs både på campus och på distans.

Institutionen har, sedan januari 2019 ett eget forskningscentrum, Centrum för forskning och utveckling i Polisiärt arbete (CPU). Kriminologi är ett nytt huvudområde för institutionen och de första kurserna startade höstterminen 2021. Institutionen ansvarar också för flera av polisregionernas lokala trygghetsundersökningar.

Ämnesområde för befattningen: Beteendevetenskap

Placeringsort tillsvidare: Växjö

Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifterna består av undervisning, kursutveckling och handledning inom Institutionens olika utbildningar, huvudsakligen Polisprogrammet. Då vi arbetar med studentaktiva arbetsformer där både olika kunskapsområden, teori och praktik integreras, kommer många arbetsuppgifter att utföras tillsammans med andra lärare från såväl akademin som Polismyndigheten. Flera av dessa arbetsuppgifter utgörs av återkoppling till polisstudenters agerande i övningssituationer.  Kompetensutveckling om minst 20% ingår och inledningsvis kommer en högskolepedagogisk utbildning att prioriteras.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt som lägst doktorsexamen inom samhällsvetenskap eller har motsvarade kompetens, eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

För denna anställning ska du ha lägst doktorsexamen inom relevant beteendevetenskap (psykologi, socialpsykologi, sociologi, pedagogik, kognitionsvetenskap eller socialantropologi). Lägsta doktorsexamen inom andra akademiska discipliner kan också godtas om det är i kombination med en yrkespraktik där den sökande kan visa att hen tillgodogjort sig godtagbara kompetenser inom det beteendevetenskapliga fältet.

För att vara behörig till denna tjänst krävs dessutom en god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes förväntade förmåga att fylla relevanta undervisningsbehov på institutionen och den pedagogiska färdigheten.

Särskilt meriterande är:


• Erfarenhet av undervisning
• Pedagogisk yrkesutbildning
• Ytterligare språkkunskaper
• Kunskaper om och/eller erfarenhet av att arbeta med problembaserat lärande
• Framstående egen forskning inom beteendevetenskap relaterat till en relevant profession (t.ex. polis, socionom, lärare, sjuksköterska)

Anställningens omfattning: Tillsvidare 100 %. Tillträde efter överenskommelse. Provanställning tillämpas.

Övriga bedömningsgrunder framgår av Linnéuniversitetets anställningsordning:

Anställningsordning för lärare - Linnéuniversitetet - Lnu.se

Institutionen och ämnet eftersträvar en jämn könsfördelning bland de anställda och ser därför gärna kvinnliga sökande till tjänsten. 

Kontaktpersoner:

Prefekt Ola Kronkvist tel: 0706-188 232

HR-partner Ulrika Petersson tel: 0480-446996

Fackliga företrädare nås via universitetets växel.

Välkommen med din ansökan senast den 25 maj.

 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu