Linnéuniversitetet jobb i Växjö

Hitta lediga jobb hos Linnéuniversitetet i Växjö. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Växjö.

Universitetsadjunkt i Byggteknik

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Nov 13
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för teknik har en bred verksamhet som spänner över nio olika institutioner genom vilka Linnéuniversitetet tillhandahåller utbildning och bedriver forskning. Utbildningarna inom teknik omfattar allt från korta utbildningar på några få veckor eller månader till femåriga civilingenjörsutbildningar. Forskningen svarar upp mot samhällets behov inom flera breda fält – både på kort och lång sikt – med grundläggande forskning och tillämpad forskning i samverkan med samhällets aktörer.

Institutionen för byggteknik bedriver spännande forskning inom ämnesområdet och har omfattande samarbeten med företagspartners inom såväl forskningen som utbildningen. Institutionen arbetar tillsammans med angränsande institutioner för att skapa en kreativ miljö med utmanande utbildningar och framstående forskning. Vår Forskning inom byggteknik omfattar träbyggnadsteknik, stål- och betongkonstruktionsteknik, byggnadsfysik, historiska konstruktioner, tillståndsövervakning av konstruktioner, livscykelanalys och byggnadsmaterial. Institutionen erbjuder för närvarande ett högskoleingenjörsprogram i byggteknik, ett kandidatprogram i byggnadsutformning och ett tvåårigt masterprogram i hållbar konstruktionsteknik. Vi håller även på att utveckla ett innovativt civilingenjörsprogram i byggteknik.

Ämnesområde för befattningen: Byggteknik
Placeringsort tillsvidare: Växjö. Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar kan resor mellan orterna förekomma.
Anställningens omfattning: 100% tillsvidareanställning
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. I normalfallet tillämpas provanställning.

Arbetsbeskrivning:
I anställningen ingår undervisning på grund- och avancerad nivå, utveckling av kurser samt studenthandledning. Institutionen för byggteknik har särskilt behov av undervisningskompetens inom grundläggande byggnadsteknik, byggnadsproduktion, grundläggning, CAD och BIM samt hållbart och resurseffektivt byggande.

I tjänsten ingår även visst administrativt arbete. Inom anställningen ges möjligheter att delta i forskning. Utbildning och forskning sker i samarbete med industrin, forskningsinstitut samt stat och kommun. Detta förutsätter att du aktivt bygger nätverk och att du följer utvecklingen inom branschen och den samhällsutveckling som har betydelse för undervisning vid universitetet.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet är den som har avlagt magisterexamen eller civilingenjörsexamen i byggteknik eller har motsvarande kompetens, samt visat pedagogisk skicklighet. Med motsvarande kompetens avses i regel examen från utländskt universitet med i huvudsak samma nivå och kvalitet som svensk magisterexamen i byggteknik.

Erfarenhet från byggbranschen, byggindustri eller närliggande sektorer är meriterande.

Utöver visad pedagogisk skicklighet ska den sökande ha genomgått en högskolepedagogisk utbildning eller bedömts ha motsvarande skicklighet.
Högskolepedagogisk utbildningen kan läsas under de första två? anställningsåren.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom förmåga att kommunicera muntlig och skriftligt på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den ämnesmässiga kompetensen inklusive vetenskaplig skicklighet.

Särskilt meriterande är dokumenterat yrkesskicklighet genom industriell erfarenhet från byggsektorn eller närliggande sektorer.

För att passa i rollen har du god samarbetsförmåga, förmåga att arbeta självständigt, är strukturerad samt har förmåga att kunna prioritera arbetsuppgifter.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Linnéuniversitetet värdesätter de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan senast den 17 januari 2024. 

Kontaktpersoner:
Prefekt: Thomas K. Bader, tel. 0470-76 75 79, thomas.bader@lnu.se  
Ämnesföreträdare: Anders Olsson, tel. 0470-70 89 85, anders.olsson@lnu.se
HR-partner: Linda Wincent, tel. 0480-49 76 75, linda.wincent@lnu.se


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Doktorand i Byggteknik med inriktning mot design av träbaserade byggsystem

Doktorand
Läs mer Nov 22
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för teknik har en bred verksamhet som spänner över nio olika institutioner genom vilka Linnéuniversitetet tillhandahåller utbildning och bedriver forskning. Utbildningarna inom teknik omfattar allt från korta utbildningar på några få veckor eller månader till femåriga civilingenjörsutbildningar. Forskningen svarar upp mot samhällets behov inom flera breda fält – både på kort och lång sikt – med grundläggande forskning och tillämpad forskning i samverkan med samhällets aktörer.

Institutionen för byggteknik har omfattande samarbeten med företagspartners inom såväl forskning som utbildning. Institutionen arbetar tillsammans med angränsande institutioner för att skapa en kreativ miljö med utmanande utbildningar och framstående forskning. Forskning inom byggteknik omfattar träbyggnadsteknik, stål- och betongkonstruktionsteknik, byggnadsfysik, historiska konstruktioner, tillståndsövervakning av konstruktioner, livscykelanalys och byggnadsmaterial.

Doktorandtjänsten är en del av forskningsprofilen Hållbart byggande med trä, som bidrar till den gröna omställningen av byggsektorn. Icke förnybara byggmaterial behöver i ännu högre grad ersättas av trä och träbaserade produkter, vilket i sin tur kräver ytterligare förbättringar av dessa med avseende på resurseffektivitet, prestanda, kostnadseffektivitet och cirkuläret.

Antas i: Byggteknik
Placeringsort tillsvidare: Växjö
Anställningens form och omfattning: Anställning som doktorand är tidsbegränsad enl. Högskoleförordningen kap 5 §7. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.
Start: Tillträde enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning
Doktoranden ska fokusera på numeriska och experimentella undersökningar av träbaserade kompositbjälklagssystem och tillhörande förbandslösningar. Strukturanalys av bjälklagsystemen inklusive anslutningar är en central del av ett helhetsgrepp i forskningsprofilen som även inkluderar brand-, akustik- och arkitektoniska aspekter för att utveckla resurseffektiva träbaserade system. Arbetet ska ge nya insikter om möjligheter att förbättrade träbaserade komponenter för användning i resurseffektiva kompositbjälklag. Arbetet ska bidra till utvecklingen av konkurrenskraftiga byggsystem, med fokus på demonterbarhet och återanvändning av elementen vid slutet av deras livslängd. Arbetet ska också bidra till utveckling av standardlösningar och dimensioneringsmodeller som kan implementeras i konstruktionsregler. Arbetet omfattar matematisk modellering, inklusive finita elementmodellering, samt planering och genomförande av laborativa undersökningar och in situ undersökningar i byggnader. I arbetet ingår samverkan med industripartners och partners från andra forskningsdiscipliner.

Som en del i utbildningen kommer doktoranden genomgå kurser som väkjhs ut efter diskussion och i samförstånd med handledaren. 

Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand främst ska ägna sig åt sin forskarutbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.

För annonsen i sin helhet, vänligen se lnu.se.

Välkommen med din ansökan senast 10 januari 2024.

Ansök nu

Doktorand Byggteknik

Doktorand
Läs mer Nov 22
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för teknik har en bred verksamhet som spänner över nio olika institutioner genom vilka Linnéuniversitetet tillhandahåller utbildning och bedriver forskning. Utbildningarna inom teknik omfattar allt från korta utbildningar på några få veckor eller månader till femåriga civilingenjörsutbildningar. Forskningen svarar upp mot samhällets behov inom flera breda fält – både på kort och lång sikt – med grundläggande forskning och tillämpad forskning i samverkan med samhällets aktörer.

Institutionen för byggteknik har omfattande samarbeten med företagspartners inom såväl forskning som utbildning. Institutionen arbetar tillsammans med angränsande institutioner för att skapa en kreativ miljö med utmanande utbildningar och framstående forskning. Forskning inom byggteknik omfattar träbyggnadsteknik, stål- och betongkonstruktionsteknik, byggnadsfysik, historiska konstruktioner, tillståndsövervakning av konstruktioner, livscykelanalys och byggnadsmaterial.

Doktorandtjänsten är en del av forskningsprofilen Hållbart byggande med trä, som bidrar till den gröna omställningen av byggsektorn. Icke förnybara byggmaterial behöver i ännu högre grad ersättas av trä och träbaserade produkter, vilket i sin tur kräver ytterligare förbättringar av dessa med avseende på resurseffektivitet, prestanda, kostnadseffektivitet och cirkuläret.

Antas i: Byggteknik
Placeringsort tillsvidare: Växjö
Anställningens form och omfattning: Anställning som doktorand är tidsbegränsad enl. Högskoleförordningen kap 5 §7. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid
Start: Tillträde enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning
Doktoranden ska fokusera på utformning och modellering av träbaserade komponenter och konstruktionselement, särskilt korslimmat trä (KL-trä). Samband mellan egenskaper hos virke/lameller och egenskaper hos sammanlimmade produkter ska undersökas. Arbetet förväntas leda till ny kunskap som kan omsättas i förbättrat nyttjande av trämaterial av olika kvaliteter och leda till förbättrad prestanda och konkurrenskraft för KL-trä och andra träbaserade komponenter för konstruktion. Forskningen ska också bidra i utvecklingen av modeller som kan komma att implementeras i framtida versioner av konstruktionsnormer och standarder. Användningen av KL-trä för optimerade bjälklagssystem med olika samverkande komponenter och material kan också utforskas i samarbete med ett parallellt planerat doktorandprojekt. Arbetet omfattar matematisk modellering, inklusive finita elementmodellering och statistik, samt planering och genomförande av experiment och laborativa undersökningar. I arbetet ingår samverkan med industripartners.

Som en del av utbildningen kommer doktoranden genomgå kurser som väljs ut efter diskussion och i samförstånd med handledaren.

Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand främst ska ägna sig åt sin forskarutbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.För annonsen i sin helhet, vänligen se lnu.se.


 Välkommen med din ansökan senast 240110.

Ansök nu

Universitetslektor i datavetenskap

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Nov 7
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Institutionen för datavetenskap och medieteknik ansvarar för ett stort antal utbildningar på grund och avancerad nivå inom datavetenskap, mjukvaruutveckling och medieteknik. Institutionen har en stark koppling till andra institutioner vid Linnéuniversitetet.

Tjänsten är kopplad till Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA, https://lnu.se/disa). DISA är Linnéuniversitetets spetsforskningsmiljö som arbetar med insamling, analys och nyttogörande av stora datamängder. Centrat har sin tyngdpunkt inom datavetenskap, men har ett mångvetenskapligt perspektiv genom ett samarbete mellan forskare från universitetets samtliga fakulteter.

 

Ämnesområde för befattningen: Datavetenskap

Placeringsort tillsvidare: Växjö

Anställningens omfattning: 100%

Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.

 

Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna omfattar hela forskningscykeln, d.v.s. från litteraturöversikter och identifiering av forskningsutmaningar till rapportering av resultat och publicering i högt rankade tidskrifter och konferenser inom mjukvaruutveckling.

Innehavaren av tjänsten kommer att undervisa i kurser på olika nivåer (inklusive kursadministration och handledning av examensarbeten), vara delaktig i utveckling av kurser och utbildningsprogram samt vara ansvarig lärare för kurser. Undervisningsuppgifterna avser mjukvaruutveckling samt mer allmänna kurser inom datavetenskap.

Tjänsten innebär också medhandledning av doktorander, aktivt deltagande i det operativa arbetet och utvecklingen av forskningsgruppen Data Intensive Software Technologies and Applications (DISTA, https://lnu.se/en/research/research-groups/dista/ ), samt att attrahera externa forskningsmedel.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i datavetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. (HF 4 kap 4 §)

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Vägledande för bedömningen av den vetenskapliga skickligheten är den egna forskningens självständighet, omfattning och kvalitet.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning och avser såväl utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen.

Vi kräver forskning och undervisningserfarenhet inom datavetenskapliga ämnen eller informationssystem; specifikt mjukvaruutveckling, mjukvarukvalitet, teknisk skuld, eller mjukvaruutvecklingsdidaktik.

Erfarenhet av och utbildning inom administrativt arbete eller ledarskap, såsom ledning av externt finansierade projekt, är meriterande.

Mycket god skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska är krav. Detta kan t. ex. dokumenteras i form av publicerade artiklar och provföreläsning. Dokumenterade erfarenheter från arbete i team, exempelvis arbete i nationella / internationella forskningsprojekt, bör också redovisas i ansökan. Det är meriterande om den sökande har dokumenterad förmåga att samarbeta med industripartners och har erfarenhet av att attrahera externa forskningsmedel. Meriterande är även erfarenhet av att handleda examensarbeten på grundnivå, avancerad nivå samt doktorander, gärna med stöd av avklarad behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning och doktorandhandledning. 

Eftersom datavetenskap är ett område där män traditionellt är i majoritet, ser vi särskilt positivt på kvinnliga sökande. Sökande kommer att väljas genom en kvalitativ och omfattande bedömning av färdigheter och kompetenser med fokus på bidraget till en framgångsrik utveckling av forskargruppen och institutionen. Förmåga att undervisa på svenska är ett krav.

 

Kontaktpersoner:
Prefekt: Morgan Ericsson, morgan.ericsson@lnu.se                                                     

Ämnesföreträdare: Welf Löwe, welf.löwe@lnu.se

HR-partner: Erika Hjelmer, erika.hjelmer@lnu.se

 

Välkommen in med din ansökan enligt instruktion, senast 8 Januari 2024


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Fakultetshandläggare

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Dec 4
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Fakulteten för konst och humaniora bedriver utbildning och forskning inom bl a kulturvetenskaper, design, media och journalistik, språk och musik. Fakulteten består av åtta institutioner/institut och ett gemensamt fakultetskansli. Fakultetskansliets uppdrag är att ge stöd till utbildning, forskning, samverkan och utvecklingsarbete, i nära samarbete med lärare och ledning.

Fakultetskansliet består av ett fyrtiotal medarbetare i Kalmar och Växjö och vi har god arbetsmiljö och roligt på jobbet! Utbildningsadministratörerna samlas i en funktionsgrupp för utveckling, stöd och samordning. Gruppen leds av en funktionsansvarig.

Arbetsbeskrivning:
Som fakultetshandläggare arbetar du inom två huvudsakliga områden: utbildning på forskarnivå, respektive fakultetsstyrelse och dekanbeslut. Du koordinerar processerna kring utbildning på forskarnivå och är kontaktperson för doktorander och handledare. Du medverkar som sekreterare i handledarkollegiet, och informerar doktorander, lärare och ledning på svenska och engelska. I rollen kring styrelsearbetet är du sekreterare i styrelsen och för dekanens beslutsmöte, och koordinerar processerna kring detta. Du hanterar underlag och protokoll digitalt. Andra arbetsuppgifter kan tillkomma, och du medverkar i kansliets gemensamma utvecklingsarbete.

Kvalifikationer:
Vi söker dig med akademisk examen på lägst kandidatnivå samt vana vid handläggning. Du ska ha erfarenhet av och trivas med att arbeta digitalt. Vi förutsätter att du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska, och är intresserad av att utveckla arbetet. Du har god förmåga att hantera och strukturera information. Erfarenhet av arbete inom universitets- och högskolesektorn är meriterande, likaså kunskap om regelverken. 

Din sociala kompetens är god och du har flexibilitet att möta och hantera förändringar. För att trivas i rollen behöver du vara lösningsfokuserad, bra på att samarbeta och på att ge stöd och service. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. 

Anställningsvillkor:

Anställning och omfattning: Tillsvidareanställning, heltid.

Tillträde: Tillträde 1 maj 2024 eller enligt överenskommelse. Universitetet tillämpar sex månaders provanställning.

Placeringsort tillsvidare: Placeringsort är Växjö. Anställningen innebär arbete i både Kalmar och Växjö och resor mellan orterna förekommer. 

Kontaktpersoner:
Upplysningar lämnas av kanslichef, Ulrika Bengtsson Verde, ulrika.bengtsson-verde@lnu.se, 0701-44 61 88.
För frågor om anställningsförhållanden, kontaktas HR-partner Maria Furbring, maria.furbring@lnu.se

Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast den 8 januari 2024 märkt med diarienummer HR-2023/1965.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Pressansvarig

Pressekreterare
Läs mer Dec 8
Nytt
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Vill du vara med och påverka framtiden ihop med oss?

Vi har precis tagit fram en ny varumärkesplattform, ny visuell identitet och ett nytt kommunikationskoncept. Vi utvecklar, förändrar och skapar kommunikation för framtiden. Är det någonstans det händer saker – så är det här! Och gillar du att befinna dig i händelsernas centrum där målet finns men vägen dit fortfarande är formbar? Välkommen till oss!

Vi söker nu en driven och erfaren pressansvarig som arbetar proaktivt och som ska utveckla vår medienärvaro och utveckla vårt PR- och PA-arbete. Du kommer att arbeta i team med strategisk kommunikations- och medieplanering samt med operativa insatser.

KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN

Kommunikationsavdelningen arbetar strategiskt och operativt för att skapa intresse för Linnéuniversitetets utbildning, forskning och samverkan.
Vi är cirka 40 medarbetare och vi arbetar både från Kalmar och Växjö. Vi erbjuder dig en kreativ miljö där teamwork är en del av en dynamisk vardag. Vi är en avdelning med stor in house-kompetens och mycket av vår kommunikation skapar vi själva från ax till limpa. Hos oss får du en spännande vardag.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som pressansvarig är ditt huvudsakliga uppdrag att leda och hantera vårt strategiska och praktiska pressarbete, inklusive att formulera budskap som lyfter fram Linnèuniversitetet. Ditt fokus är att sätta Linnéuniversitetet på den mediala dagordningen, hantera inkommande förfrågningar, stödja kommunikationen i sociala medier och i samarbete utveckla vårt PR- och PA-arbete. Du ingår i kommunikationsavdelningen och är placerad i Sektionen för forskningskommunikation och internkommunikation och rapporterar till sektionschef.

Du medverkar i arbetet med planering, samordning, genomförande och uppföljning av externa proaktiva kommunikationssatsningar där en viktig del handlar om att coacha och medieträna chefer och andra talespersoner. Du ansvarar för omvärldsbevakning och analys av mediebilden, där etablering av goda medierelationer och proaktiv storytelling är viktiga pusselbitar. Du skriver pressmeddelanden och digitala artiklar samt är delaktig i arbetet med sociala medier.

Pressjour ingår i tjänsten.

Din bakgrund och kvalifikationer
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet och mångårig erfarenhet av media och kommunikationsarbete och redan har ett fokus på media/press i en större verksamhet. Du har erfarenhet av såväl proaktivt som reaktivt pressarbete. Du har minst en kandidatexamen inom kommunikation, journalistik eller likvärdig utbildning.

För att lyckas i rollen bör du:


• Vara van att snabbt kunna sätta dig in i nya frågor och olika scenarier, coacha och stötta kollegor i pressfrågor
• Ha erfarenhet av att arbeta proaktivt och strukturerat med PR och kunna förmedla berättelser om människors vardag såväl lokalt, nationellt och internationellt
• Ha ett intresse för både samhälls- och näringslivsfrågor, gärna med erfarenhet från till exempel politisk verksamhet, kommunikationsbyrå eller pressavdelning


• Vana av att hantera reaktiv media och erfarenhet av krishantering
• Vara en lagspelare som är duktig på att strukturera och följa upp processer och förstår vikten av att vara tillgänglig samt ser god service som en självklar del i ditt arbetssätt
• Ha mycket goda kunskaper i såväl svenska som engelska och är en självständig och vass skribent med god språkkänsla för digitala kanaler.

Personliga egenskaper
För att trivas hos oss är det viktigt att du är bra på att samarbeta, har lätt för att knyta nya kontakter och är trygg i din yrkesroll. Du behöver trivas i en miljö där du arbetar både självständigt med mycket eget ansvar, och i team. Din vardag växlar mellan långsiktigt, planerat arbete och snabbare akuta insatser. Det kräver hög grad av flexibilitet och att du trivs med omväxling och förändring. Du är bra på att skapa struktur, planera ditt arbete och gillar att ge service utifrån ett inlyssnande förhållningssätt.

Du är engagerad och delar med dig av både kunskap, erfarenhet och bidrar konstruktivt med fokusering på lösning.

Anställningsvillkor: Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning på 6 månader tillämpas.
Placering: Kommunikationsavdelningen finns både i Växjö och Kalmar och du kommer att ha placering på en ort, men arbeta på båda.

Mer information
Sektionschef Ulrica Rundqvist Törning, 070-270 78 98, ulrica.rundqvisttorning@lnu.se
HR-partner Marie Kalebsson, 0470-70 82 38, marie.kalebsson@lnu.se

Fackliga företrädare nås via universitetets växel: 0772-28 80 00

Förändra framtiden, både din egen och andras. Sök tjänsten som Pressansvarig vid Linnéuniversitetet. Senast den 8 januari 2024 vill vi ha din ansökan. Välkommen!


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i pedagogik

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Dec 5
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Ämnesområde för befattningen: Pedagogik

Placeringsort tillsvidare: Växjö

Anställningens omfattning: 100%

Arbetsbeskrivning:

Institutionen för pedagogik och lärande består av cirka 70 medarbetare. Vi söker en lektor med inriktning mot språk- läs- och skrivinlärning inom specialpedagogik. Anställningen innebär främst undervisning inom vårt speciallärar- och specialpedagogprogram.

I arbetsuppgifterna ingår kursansvar, handledning och examination av självständiga arbeten. Undervisningen bedrivs på svenska. Resor mellan universitetets två campus kan förekomma eftersom institutionens undervisning bedrivs i både Kalmar och Växjö. I tjänsten ges möjligheten till kompetensutveckling motsvarande 20 procent av arbetstiden.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom pedagogik

Goda kunskaper i svenska och engelska eller annat nordiskt språk krävs.

Anställningen kräver att den sökande har en mycket god samarbetsförmåga och en hög grad av flexibilitet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Det är av stor vikt att den sökande kan påvisa en djup förtrogenhet inom vetenskaplig metod.

Vägledande för bedömningen av den vetenskapliga skickligheten är den egna forskningens självständighet, omfattning och kvalitet.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning och avser såväl utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Välkommen med din ansökan senast 5 januari 2024

Kontaktpersoner:

Prefekt Tobias Bromander, tobias.bromander@lnu.se 073-0730086       

HR-partner Karolina Österdahl, karolina.osterdahl@lnu.se 0470-708674

 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Fakultetshandläggare

Institutionssekreterare
Läs mer Dec 8
Nytt
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Fakulteten för teknik är en av Linnéuniversitetets största fakulteter. Vi har ungefär 400 medarbetare och samlar universitetets utbildning och forskning inom olika tekniska ämnen. Det administrativa stödet vid fakulteten är organiserat i fakultetskansliet som består av ungefär 50 medarbetare, verksamma inom olika funktionsområden under ledning av kanslichef och två tillförordnade sektionschefer.

En av medarbetarna inom fakultetens ledningsstöd kommer gå vidare till andra arbetsuppgifter inom universitetet och vi söker nu hennes efterträdare. Välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter

I rollen som handläggare vid Fakulteten för teknik arbetar du med att ge kvalificerat stöd till fakultetens ledning. Du arbetar nära fakultetens dekan, och ger stöd med planering, allmän ärendehantering och olika bokningar. Du ingår i fakultetens ledningsstödsgrupp och arbetar med handläggning och beredning av olika ärenden, beslutshantering och mötesförberedelser och har många olika kontaktytor på fakulteten och på universitetet. I rollen ingår att vara sekreterare i fakultetsstyrelsen och att administrera och protokollföra styrelsens möten. Andra relevanta ansvarsområden kan tillkomma. Du förutsätts kunna arbeta både självständigt och i grupp. För att trivas i rollen behöver du ha ett lösningsfokus och kunna möta och hantera förändringar. Kommunikation sker både på engelska och svenska.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har lägst kandidatexamen inom ett för tjänsten relevant område. Du har dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete, som handläggning och ärendeberedning inom offentlig verksamhet. Vi vill att du är insatt i mötesformalia och beslutshantering. Vi förutsätter att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Erfarenhet av administrativt arbete vid högskola eller universitet är meriterande, liksom kunskap om utbildningssystem, samt lagar och regelverk inom myndighet och/eller universitets- och högskolesektorn. 

Arbetet som handläggare ställer stora krav på noggrannhet, självständighet, samarbetsförmåga, servicekänsla, integritet och effektivitet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställning: 100% Tillsvidare. Provanställning tillämpas.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Placering: Växjö

Fakultetens verksamhet bedrivs både i Kalmar och Växjö och du behöver därför vara beredd att tjänstgöra på båda orterna.

Omfattning: 100 %

Information lämnas av kanslichef Mari Gerdin, 0730-49 37 93, mari.gerdin@lnu.se eller HR-partner Hanna Holgersson, 0470-708869, hanna.holgersson@lnu.se.

Fackliga företrädare nås via universitetets växel: 0772-28 80 00

Välkommen med din ansökan senast den 2 januari 2024.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Senior Lecturer in Statistics

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Dec 1
Welcome to Linnaeus University! Here you'll meet 2 200 staff members and 40 000 students, all united in following the vision to set knowledge in motion for a sustainable societal development. With us, research and education are conducted with an eye towards the future. Our proximity to the business world, both locally and globally, gives us a wide reach and the ability to create change that makes an impact. All that's needed is a place where ideas have the space to meet and grow. That's what we've created – and you are invited.

Change starts here!

The School of Economics at Linnaeus University conducts research and education in business economics, national economics, statistics as well as law and tourism science. We contribute with entrepreneurial thinking and sustainable solutions to complex organizational and societal problems. We are proud of our long tradition of collaboration with the surrounding community. We are accredited through AACSB.

The position is hosted by the Department of Economics and Statistics at Linnaeus University, which is an international academic environment in Växjö and Kalmar. We offer undergraduate (BA), graduate (MA) and PhD level courses with dedicated teachers at the forefront of economics and statistics research.

Most of the research at the department is conducted under the theme “Equality of Opportunity and Big Data Analysis” which is oriented towards applied microeconomics and policy analysis, statistical learning, analysis of high-dimensional data and multivariate statistical methods. This hiring is part of a broader strategy of the department to develop this research group into a new leading research environment for applied economics and statistics, encompassing socially relevant policy analysis, with a particular focus on methods of modern data science. We also develop statistical education modules and programs in business analytics, financial statistics, and statistical learning. The department provides an excellent research environment, well embedded in the Scandinavian research networks, as well as attractive career opportunities.

 

Job assignment

The position involves teaching diverse statistical subjects at varying levels, including distant and lifelong learning courses. The lecturer is expected to conducting research in statistics, both applied and theoretical, along with active involvement in course development within the domain of modern data science and the establishment of courses in business statistics, business analytics, and financial analytics.

 

Eligibility

Those qualified for appointment as a senior lecturer are individuals who have been awarded a PhD in statistics or possess equivalent scientific skills. They should also demonstrate teaching expertise in statistics, with their teaching skills well-documented in a manner that allows for an assessment of the quality of their teaching activities.

In addition, candidates are expected to have documented research skills in developing and applying methods of modern statistical analysis (e.g., statistical learning/machine learning, high-dimensional statistics) and portfolio choice management. Moreover, they should possess documented skills in applying this knowledge to business, financial statistics, or economics research.

The candidate should be fluent in English since most teaching is conducted in English.

 

Assessment criteria and qualifications

The School of School of Business and Economics strives for a balance between research and education in all employments. In the assessment of the applicants, equal importance will therefore be given to scientific and pedagogical skills.

For appointments to senior lecturer, the following shall form the assessment criteria:


• High proficiency in teaching, including the capacity to design, develop, and lead educational initiatives across various levels using diverse teaching methodologies.
• Documented research skills in statistical methods in finance, portfolio management theory, financial time series, and the financial applications of statistics.
• Documented experience in research or teaching in modern data analysis and computer-intensive methods, as well as knowledge of R, SPSS and Stata.
• Active collaboration with fellow researchers.

 

Terms of employment

Temporary employment (one-year), full time.

Starting date of the position: Spring 2024.

 

Application procedure

The application should contain: (i) a short description of yourself and your interests, motivation for why you are applying, and relevant achievements and experiences; (ii) a CV; (iii) certified copies of previous degree certificates and transcripts; (iv) a completed form for application to the research education.

Type of employment: Temporary position, one year

First day of employment: 240101, or by agreement

Placement: Växjö

Contact: Tobias König, head of department, tobias.koenig@lnu.se

              Peter Karlsson, vice deputy head of department, peter.s.karlsson@lnu.se

              HR Partner Kristofer Stahl (kristofer.stahl@lnu.se).

              Trade union representatives can be reached through the university switchboard, phone number 0772-28 80 00.

Last application day: 15th december 2023

 


Linnaeus University has the ambition to utilize the qualities that an even gender distribution and diversity brings to the organization.

Please apply by clicking on the "Apply" button at the bottom of the ad. Your application should be designed according to the Template for application which can be found in the Guide to Appointment procedures under important documents below the ad. The credentials you invoke must be verified with certification and they must be attached digitally in your application. Other documents, including various types of scientific works, must be submitted digitally along with the application. The application and other documents to be marked with the reference number. All documents cited must be received by the University no later than 24.00 (Local time in Sweden) on the closing day.

Ansök nu

Doktorand i skogsindustriella produktionssystem inr skogsskador

Doktorand
Läs mer Dec 4
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Fakulteten för teknik har en bred verksamhet inom tio olika institutioner, där Linnéuniversitetets bedriver utbildning och forskning inom de tekniska ämnena. Institutionen för Skog och träteknik bedriver en tematisk verksamhet som spänner från planta till färdiga tekniska träprodukter. Skogen som resurs med dess klimatnytta i hela livscykeln är verksamhetens fokus på institutionen. Med detta tema möter institutionen samhällsutmaningarna.

Ämnesområde för befattningen: Skogsindustriella produktionssystem.
Placeringsort tills vidare: Växjö
Anställningens omfattning och tidsperiod: Omfattningen är heltid. Anställning som doktorand fram till licentiatexamen är tidsbegränsad enl. Högskoleförordningen kap 5 §7. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år. Se information om möjlighet till förlängning av forskarstudier under rubriken Arbetsbeskrivning.
Tillträde: Snarast möjligt eller enligt överenskommelse

Arbetsbeskrivning
Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand främst ska ägna sig åt sin forskarutbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.

I arbetsuppgifterna ingår forskarutbildning fram till licentiatexamen inom ramen för forskningsprojektet ”Naturbaserade lösningar som stödjer almarnas resistens mot almsjukan” som drivs gemensamt av Linnéuniversitetet (LNU), Skogforsk och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Svenska almar (Ulmus spp.) är idag kritiskt hotade på grund av almsjuka, en dödlig vissnessjukdom som orsakas av skadesvampar inom släktet Ophiostoma. Projektet kommer att ta fram nya kunskaper om almarnas symbiotiska mikrobsamhällen och deras eventuella effekter på almar och almsjukesvampar. Fältinventeringar görs i södra Sverige för att hitta trädindivider med naturlig resistens mot almsjuka. Mikrobsamhällen i almar som uppvisar olika grad av resistens karakteriseras med hjälp av molekylära metoder och i biotester studeras om mikrober kan påverka almsjukasvampen i laboratoriet eller i unga träd som tas fram som en del av förädlingsarbetet. Projektet kopplas till ett nyligen påbörjat nationellt samarbetsprojekt som syftar till att rädda almen genom att utveckla en långsiktig förädlingsstrategi. Doktoranden kommer även att arbeta med målgruppsinriktad kommunikation för att säkerställa effektiv kunskapsöverföring till målgrupper.

Licentiatexamen kan antingen vara ett etappmål till doktorsexamen eller ett slutligt mål. Projektet har erhållit ett tvåårigt forskningsanslag (motsvarande forskarutbildning fram till licentiatexamen). Under förutsättning att ytterligare forskningsanslag erhålls finns möjlighet att söka förlängning i ytterligare två år (motsvarande forskarstudier fram till doktorsexamen)

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som:


• Avlagt examen på avancerad nivå.
• Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat huvudsak motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet har den som:


• Minst 90 högskolepoäng i ämnet skogsindustriella produktionssystem eller i ämnen som anknyter till utbildningen på forskarnivå eller motsvarande kunskaper förvärvade i någon annan ordning inom eller utom landet, och
• Goda språkkunskaper i svenska och engelska.

Övriga krav
Den framgångsrika sökanden måste demonstrera god förmåga att arbeta självständigt och i grupp, samt utmärkt kommunikationsförmåga i engelska både muntligt och skriftligt. Körkort är nödvändigt i tjänsten.

Önskvärda meriter
Teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet med skoglig mykologi och patologi samt fältinventeringar är meriterande.

Bedömningsgrunder
Ansökan till utbildning på forskarnivå regleras i antagningsordningen.

Urval av sökande görs med hänsyn till de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Bedömningen tar hänsyn till den vetenskapliga skickligheten dokumenterad i vetenskapliga arbeten, särskilt på kvaliteten på uppsatser på grundnivå, avancerad nivå och andra vetenskapliga arbeten. Bedömningen tar vidare hänsyn till grundexamens bredd och sammansättning och till den bild som tänkt huvudhandledare, examinator och andra kollegor inom forskargruppen och ämnet får av den sökandens förutsättningar.

De sökande rangordnas av en av ämnet utsedd granskningsgrupp

Kontaktpersoner:
Prefekt Erika Olofsson, Email: erika.olofsson@lnu.se
Huvudhandledare Johanna Witzell, Email: johanna.witzell@lnu.se
HR-partner Jesper Pettersson, Email: jesper.pettersson@lnu.se

Välkommen med din ansökan enligt instruktion, senast den 18 december 2023. 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Kommunikatör

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Nov 23
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!

Gilla inte läget. Gilla att förändra läget.

Vi har precis tagit fram en ny varumärkesplattform, ny visuell identitet och ett nytt kommunikationskoncept. Vi utvecklar, förändrar och skapar kommunikation för framtiden. Är det någonstans det händer saker – så är det här. Vill du komma in i ett skede där målet finns men vägen dit fortfarande är formbar? Välkommen till oss!

Vi söker nu en kommunikatör med minst ett par års erfarenhet av kampanjarbete, skriva copy och med goda kunskaper av arbete i sociala medier för en projektanställning under 2024.

KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN

Kommunikationsavdelningen arbetar strategiskt och operativt för att skapa intresse för Linnéuniversitetets utbildning, forskning och samverkan. Det finns ingen uppdelning på intern- och externkommunikation, utan vi utgår från kommunikationsbehovet och tar fram en helhet i nära samarbete med våra beställare.

Vi är cirka 40 medarbetare och vi arbetar både från Kalmar och Växjö. Vi erbjuder dig en kreativ miljö där teamwork är en del av en dynamisk vardag. Vi är en avdelning med stor in house-kompetens och mycket av vår kommunikation skapar vi själva från ax till limpa. Hos oss får du en spännande vardag.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Rollen har ett operativt ansvar för kommunikationen i olika kampanjer och enskilda aktiviteter med ett extra fokus på copy, storytelling och uttag i sociala medier samt digital annonsering. Du arbetar främst operativt, med inslag av strategiskt kommunikationsarbete.


• Analysera, planera (kommunikationsplaner och aktivitetsplaner), genomföra, följa upp och utvärdera kommunikationsinsatser till utsedda målgrupper 
• Innehållsproduktion (storytelling, bild, ljud och rörligt)
• Budskapsformulering, copy och kanalval
• Delta i sedvanliga arbetsuppgifter på en kommunikationsavdelning

Din bakgrund och kvalifikationer
Vi tror att du är en kommunikatör med erfarenhet från byråsidan. Du är vass på copy, storytelling och budskapsformulering och vet hur du ska få genomslag i sociala medier. Med erfarenhet från kampanjarbete har du god koll på hur du tar en kommunikationsinsats från analys, planering via genomförande till att följa upp och utvärdera insatsen.

Vi vill att du har minst en kandidatexamen inom kommunikation, journalistik eller likvärdigt och har erfarenhet av liknande arbete. Du är duktig på innehållsproduktion i såväl traditionella kanaler som i sociala medier. Som person är du lösningsorienterad, flexibel, ser möjligheter i förändringar och vågar tänka nytt. Du samarbetar bra med andra, är lyhörd och kommunicerar på ett tydligt sätt.

Du har en stark egen drivkraft och kan självständigt sätta upp mål, analysera, driva och genomföra dina kommunikationsinsatser ur ett helhetsperspektiv.

För att lyckas i rollen bör du:


• Vara van att snabbt kunna sätta dig in i nya frågor och olika scenarier
• Ha mycket goda kunskaper i svenska och är en självständig och vass skribent med god språkkänsla för digitala kanaler.
• Vara en dokumenterat duktig copy-skribent
• Erfarenhet av arbete i sociala medier och med annonsering
• Erfarenhet av kampanjarbete

Personliga egenskaper
För att trivas hos oss är det viktigt att du är bra på att samarbeta, har lätt för att knyta nya kontakter och är trygg i din yrkesroll. Du behöver trivas i en miljö där du arbetar både självständigt med mycket eget ansvar, och i team. Din vardag växlar mellan långsiktigt, planerat arbete och snabbare akuta insatser. Det kräver hög grad av flexibilitet och att du trivs med omväxling och förändring. Du är bra på att skapa struktur, planera ditt arbete och gillar att ge service utifrån ett inlyssnande förhållningssätt.

Du är engagerad och delar med dig av både kunskap, erfarenhet och bidrar konstruktivt med fokus på lösning.

Anställningsvillkor
Anställningen är en visstidsanställning under 1 år (2024) och på heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Placering
Kommunikationsavdelningen finns både i Växjö och Kalmar och du kommer att ha placering på en ort, men arbeta på båda.

Mer information
Sektionschef Ulrica Rundqvist Törning, 070-270 78 98, ulrica.rundqvisttorning@lnu.se
HR-partner Marie Kalebsson, 070-287 98 01, marie.kalebsson@lnu.se

Fackliga företrädare nås via universitetets växel: 0772-28 80 00

Förändra framtiden, både din egen och andras. Sök tjänsten som Kommunikatör vid Linnéuniversitetet. Senast den 15 december vill vi ha din ansökan. Välkommen!

Ansök nu

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör/Studieadministratör
Läs mer Nov 22
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för teknik är en av Linnéuniversitetets största fakulteter. Vi har ungefär 400 medarbetare och samlar universitetets utbildning och forskning inom olika tekniska ämnen. Fakultetens verksamhet är organiserad inom nio olika institutioner. Det administrativa stödet vid fakulteten är organiserat i fakultetskansliet som består av strax över 50 medarbetare, verksamma inom olika funktionsområden under ledning av kanslichef och två tf. sektionschefer. Utbildningsadministratörerna har en placering inom sektionen för utbildningsfrågor.

En av våra utbildningsadministratörer ska gå på föräldraledighet och söker nu efter hennes vikarie. Vi är ett gäng engagerade kollegor som verkar i en dynamisk och internationell miljö. Vi arbetar aktivt för att främja delaktighet och öppenhet i arbetsgruppen.

Arbetsbeskrivning
Som utbildningsadministratör kommer du att arbeta med ett flertal administrativa uppgifter med koppling till fakultetens utbildningar på grundläggande och avancerad nivå. Du kommer att arbeta i flera olika administrativa system, till exempel antagningssystemet NyA-webben, studiedokumentationssystemet LADOK, tentamensadministrationssystem och lokal- och schemabokningssystemet TimeEdit. Vidare ingår att ge information och service till studenter, lärare och ledning på svenska och engelska. Arbetet innebär ett nära samarbete med utbildningsadministratörerna, lärare och studievägledare. Du förväntas medverka till att utveckla processer och rutiner för en effektiv studieadministration.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning, och/eller flerårig erfarenhet från administrativt arbete inom högskola/universitet.  Vi förutsätter att du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, och att du har vana vid att hantera administrativa system. Du har förmåga att hantera och strukturera stora mängder av information. Erfarenhet av utbildningsadministrativt arbete vid högskola eller universitet är meriterande, liksom kunskap om lagar och regelverk som styr statliga myndigheter.

Arbetet ställer krav på egenskaper som noggrannhet, ansvarskänsla, problemlösningsförmåga och god samarbetsförmåga. Du är drivande i ditt arbete och kan arbeta såväl självständigt som i grupp. Arbetet förutsätter även god förmåga att organisera, prioritera och strukturera. Vi tror att du trivs i en miljö där du har många kontakter och där det periodvis är högt tempo. Rollen kräver hög servicekänsla. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsvillkor


Anställning och omfattning: Vikariat 100% omfattning.

Tillträde:  1 februari 2024 till mars 2025

Placeringsort: Växjö. Då verksamheten bedrivs både i Växjö och Kalmar behöver du vara beredd på att tjänstgöra på båda orterna.

Kontaktpersoner:
Tf. sektionschef, Anki Lektorp, tel 070-226 68 59

HR-partner, Hanna Holgersson, tel. 0470 – 70 88 69


Fackliga företrädare kan nås via universitetets växel 0772-28 80 00

 

Välkommen med din ansökan senast 13:e december

 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör/Studieadministratör
Läs mer Nov 22
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för teknik är en av Linnéuniversitetets största fakulteter. Vi har ungefär 400 medarbetare och samlar universitetets utbildning och forskning inom olika tekniska ämnen. Fakultetens verksamhet är organiserad inom nio olika institutioner. Det administrativa stödet vid fakulteten är organiserat i fakultetskansliet som består av strax över 50 medarbetare, verksamma inom olika funktionsområden under ledning av kanslichef och två tf. sektionschefer. Utbildningsadministratörerna har en placering inom sektionen för utbildningsfrågor.

En av våra utbildningsadministratörer har gått vidare till andra arbetsuppgifter inom kansliet och nu söker vi hennes efterträdare. Vi är ett gäng engagerade kollegor som verkar i en dynamisk och internationell miljö. Vi arbetar aktivt för att främja delaktighet och öppenhet i arbetsgruppen.

Arbetsbeskrivning
Som utbildningsadministratör kommer du att arbeta med ett flertal administrativa uppgifter med koppling till fakultetens utbildningar på grundläggande och avancerad nivå. Viss administration för våra doktorander kan också ingå i tjänsten. Du kommer att arbeta i flera olika administrativa system, till exempel antagningssystemet NyA-webben, studiedokumentationssystemet LADOK, tentamensadministrationssystem och lokal- och schemabokningssystemet TimeEdit. Vidare ingår att ge information och service till studenter, lärare och ledning på svenska och engelska. Arbetet innebär ett nära samarbete med utbildningsadministratörerna, lärare och studievägledare. Du förväntas medverka till att utveckla processer och rutiner för en effektiv studieadministration.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning, och/eller flerårig erfarenhet från administrativt arbete inom högskola/universitet.  Vi förutsätter att du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, och att du har vana vid att hantera administrativa system. Du har förmåga att hantera och strukturera stora mängder av information. Erfarenhet av utbildningsadministrativt arbete vid högskola eller universitet är meriterande,  liksom kunskap om lagar och regelverk som styr statliga myndigheter. Meriterande är även erfarenhet av administration av forskarutbildning.

Arbetet ställer krav på egenskaper som noggrannhet, ansvarskänsla, problemlösningsförmåga och god samarbetsförmåga. Du är drivande i ditt arbete och kan arbeta såväl självständigt som i grupp. Arbetet förutsätter även god förmåga att organisera, prioritera och strukturera. Vi tror att du trivs i en miljö där du har många kontakter och där det periodvis är högt tempo. Rollen kräver hög servicekänsla. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsvillkor

Anställning och omfattning: Tillsvidareanställning, 100% omfattning, vi tillämpar 6 månaders provanställning.


Tillträde:  1 januari 2024 eller så snart som möjligt

Placeringsort: Växjö. Då verksamheten bedrivs både i Växjö och Kalmar behöver du vara beredd på att tjänstgöra på båda orterna.

Kontaktpersoner:
Tf. sektionschef, Anki Lektorp, tel 070-226 68 59
HR-partner, Hanna Holgersson, 0470 – 70 88 69

Fackliga företrädare kan nås via universitetets växel 0772-28 80 00

Välkommen med din ansökan senast 6:e december 2023. 

 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Utredare

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Nov 13
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet bedriver forskning och utbildning i företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och turismvetenskap.

Arbetsbeskrivning
Vi erbjuder dig en anställning i en öppen och stimulerande arbetsmiljö där dina arbetsuppgifter också varierar. Arbetet bedrivs självständigt och i nära samverkan med dina kollegor. Du som medarbetare har goda möjligheter att vara delaktig i att utveckla formerna för det egna uppdraget så att arbetet både bedrivs mer effektivt och strukturerat utan att tumma på kvaliteten.

Vi söker nu en utredare, gärna med erfarenhet från universitets- och högskolevärlden, som kommer att ha en viktig roll i fakultetens verksamhet. Du kommer att självständigt ansvara för handläggning och vara ett expertstöd på fakulteten inom utbildningsfrågor. I arbetet ingår att bereda, samordna beslutsunderlag och ta fram nya rutiner/styrdokument samt föredra dem för fakultetens olika beredande och beslutande organ. I arbetsuppgifterna ingår också att samordna arbetet med Ekonomihögskolans verksamhetsplan och verksamhetsberättelse samt besvara remisser inom dina ansvarsområden. Du är även ett administrativt stöd till fakultetens dekaner och utbildningsråd.

Som utredare kommer du att delta i olika arbetsgrupper och du kommer att ha ett nära samarbete med fakultetens ledning, lärare, forskare samt centrala funktioner vid universitetet. Arbetet förutsätter att du har förmågan att arbeta med parallella arbetsuppgifter. Då du i rollen som utredare förväntas skriva texter av olika slag som är av strategisk vikt för fakulteten måste du ha en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska.

Vi är inne i ett dynamiskt skede där vi gör en översyn av fakultetens utbildningsutbud. Vidare har fakulteten höga ambitioner om att uppnå en s.k. trippelackreditering inom några år vilket innebär att vi får ett kvitto på att vi bedriver utbildning, forskning och samverkan av högsta internationella standard. Det innebär att fakulteten står inför en spännande utvecklingsresa där vi fördjupar vårt arbete inom internationalisering, hållbarhet och det livslånga lärandet. Du kommer att ha möjlighet att forma delar av tjänsten i samverkan med närmaste kollegor utifrån kontinuerliga behov.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant akademisk examen eller erfarenhet av motsvarande arbete som bedöms som relevant för anställningen. Vi ser gärna att du har arbetat med analyser och handläggning/utredningar eller motsvarande vid ett lärosäte eller annan statlig myndighet. För anställningen krävs goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift samt en mycket god stilistisk förmåga.

Särskilt meriterande är arbetslivserfarenhet från högskole- eller universitetsvärlden. Meriterande är även erfarenhet av arbete med tillämpning av regelverk gärna med anknytning till högre utbildning. Du ska ha goda datakunskaper, lätt att lära dig nya system och intresse för att utveckla arbetssätt med hjälp av ny teknik.

Stor vikt kommer att läggas vid god förmåga att planera det egna arbetet, noggrannhet och effektivitet. Du är självgående, ansvarstagande och har förmågan att ta initiativ och kan själv driva frågor samt projekt. För att trivas i rollen behöver du även vara lösningsfokuserad, bra på att samarbeta samt kunna inge förtroende och ha ett professionellt bemötande. Du är tydlig i din kommunikation och du har en förmåga att förmedla information på ett pedagogiskt sätt både internt och externt.  Stor vikt kommer därför att läggas vid de personliga egenskaperna.

Linnéuniversitetet eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder.

Vi tillämpar ett flexibelt arbetssätt och det finns goda möjligheter till hemarbete upp till två dagar i veckan.

Anställning och omfattning: Tillsvidareanställning, heltid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Universitetet tillämpar sex månaders provanställning.
Placeringsort tillsvidare: Placeringsort är Växjö eller Kalmar, resor mellan orterna förekommer.

Individuell lönesättning tillämpas varför löneanspråk bör bifogas ansökan.

I denna rekryteringsprocess kan arbetsprov komma att tillämpas för att styrka att du har förmågan att uttrycka dig på ett adekvat sätt i skriftliga texter.

Kontaktpersoner
Upplysningar lämnas av kanslichef Anna Westerberg (anna.westerberg@lnu.se).
För frågor om anställningsförhållanden, kontaktas HR-partner Jessica Drott (jessica.drott@lnu.se).
Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast den 3 dec 2023 märkt med diarienummer HR-2023/1740.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Ekonom

Redovisningsekonom
Läs mer Nov 13
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet bedriver forskning och utbildning i företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och turismvetenskap.

Arbetsbeskrivning
Vi erbjuder dig en anställning med stort ansvar i en öppen och stimulerande arbetsmiljö där dina arbetsuppgifter också varierar. Arbetet bedrivs självständigt och i nära samverkan med dina kollegor. Du som medarbetare har goda möjligheter att vara delaktig i att utveckla formerna för det egna uppdraget så att arbetet både bedrivs mer effektivt och strukturerat utan att tumma på kvaliteten.

Tillsammans med dina kollegor, har du som ekonom en viktig roll i arbetet med fakultetens samtliga ekonomiska processer. Du hanterar institutionernas ekonomi och du är ett stöd i ekonomi- och verksamhetsnära frågor. Du stödjer ledningen i arbetet med verksamhetsuppföljning och du bereder ekonomiska underlag inför beslut. Du och dina kollegor ansvarar självständigt för att upprätta budget, bokslut och prognoser. I din roll som ekonom kommer du att ha ett nära samarbete med fakultetens ledning, lärare och forskare och universitetets centrala ekonomifunktion. Arbetsuppgifterna består också av vissa ekonomiadministrativa arbetsuppgifter såsom exempelvis hantering av fakturor och bokföringsordrar.

Då fakulteten växer inom den externfinansierade verksamheten ingår även ekonomisk redovisning och tillhörande administration av forsknings- och uppdragsprojekt. Du arbetar direkt mot projekt- och forskningsledare med uppgifter som planering, budgetering, uppföljning och analys av ekonomiska utfall samt kontrakts- och avtalsfrågor. Fakultetens finansiering inkluderar bidrag och uppdrag från ett stort antal externa finansiärer och EU-bidrag.

Då fakulteten har en stor andel internationell personal kommer kommunikationen både ske på svenska och engelska.

Arbetet ställer stora krav på din förmåga att självständigt hantera, planera och analysera ekonomirelaterade uppgifter och processer. Linnéuniversitet är en statlig myndighet och arbetsuppgifterna styrs av såväl interna som externa regelverk och i ditt arbete ingår att bevaka dessa. Du är trygg i att göra självständiga bedömningar och motivera beslut. Vi använder oss av ekonomisystemet Agresso.

Arbetet inom ekonomiområdet på fakulteten leds och samordnas av fakultetens controller som även är funktionsansvarig för ekonomgruppen.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande utbildning med inriktning mot redovisning alternativt flera års erfarenhet av ekonomiarbete som bedöms relevant för anställningen. Du har erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter och det är meriterande om du har erfarenhet av projektredovisning från en annan högskola/universitet eller statlig myndighet.

Du ska ha goda datakunskaper, vara en van användare av Excel och ha ett intresse för att utveckla arbetssätt med hjälp av ny teknik. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att jobba med ekonomisystemet Agresso samt löne- och HR-systemet Primula.

En stor del av arbetet handlar om personliga kontakter med lärare och ledningsrepresentanter, varför en stor vikt kommer att fästas vid de personliga egenskaperna hos den sökande. Som ekonom krävs ett serviceinriktat förhållningssätt och professionellt bemötande. Vi förutsätter att du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.

Du ska vara noggrann, kvalitetsmedveten samt ha en god samarbetsförmåga. Vidare krävs att du kan arbeta självständigt samt vara flexibel och hitta lösningar. Initiativförmåga samt en ambition och förmåga att bidra till att utveckla verksamheten är andra viktiga egenskaper. Du är van vid att arbeta mot mål och hålla tidplaner samt har förmågan att hantera situationer där arbetsbelastningen periodvis är hög.

Linnéuniversitetet eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder.

Vi tillämpar ett flexibelt arbetssätt och det finns goda möjligheter till hemarbete upp till två dagar i veckan.

Anställning och omfattning: Tillsvidareanställning, heltid.
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Universitetet tillämpar sex månaders provanställning.
Placeringsort tillsvidare: Placeringsort är Kalmar eller Växjö. Anställningen innebär arbete i både Kalmar och Växjö och resor mellan orterna förekommer.

Kontaktpersoner
Upplysningar lämnas av kanslichef Anna Westerberg (anna.westerberg@lnu.se) och controller Achim Lang (achim.lang@lnu.se). För frågor om anställningsförhållanden, kontaktas HR-partner Jessica Drott (jessica.drott@lnu.se).
Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast den 3 dec 2023 märkt med diarienummer, HR-2023/1739.

 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Kommunikatör

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Nov 13
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Linnéuniversitetet letar efter en driven och engagerad kollega som vill jobba med evenemang tillsammans med oss för att stärka vårt varumärke och kommunicera vår vision om att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.  

Vi är 45 medarbetare som jobbar strategiskt och operativt för att skapa intresse för Linnéuniversitetets utbildning, forskning och samverkan. Avdelningen är indelad i tre sektioner och arbetar från Kalmar och Växjö. Här erbjuder vi dig en kreativ och spännande miljö där teamwork med kompetenta kollegor är en del av en dynamisk vardag. Vi är en avdelning med stor in house-kompetens och mycket av vår kommunikation skapar vi själva från ax till limpa.                           

Arbetsuppgifter:
Vi söker dig som vill vara med och skapa digitala, fysiska och hybrida event och konferenser som blir minnesvärda och intressanta upplevelser för deltagarna. Tillsammans med Lokal- och serviceavdelningen är vi ett team som ger kommunikativt och praktiskt stöd vid nationella och internationella konferenser och evenemang. Du kommer att ingå i kommunikationsavdelningens evenemangsgrupp och samarbeta med universitetets fakulteter, institutioner och avdelningar. Du kommer att tillhöra Sektionen för evenemang, medieproduktion och webb.  Tillsammans med dina kollegor kommer du att arbeta med planering, genomförande och utvärdering av evenemangs- och konferensverksamheten.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har en akademisk examen på lägst kandidatnivå inom medie- och kommunikationsvetenskap. Flera års erfarenhet av att arbeta som kommunikatör är meriterande. Meriterande är även att ha arbetat med planering och genomförande av fysiska, hybrida och digitala konferenser.  Vi ser även gärna att du har arbetat med webbpublicering och kommunikation i sociala medier då detta kommer ingå som arbetsuppgifter i tjänsten. Goda kunskaper i svenska och engelska krävs.

Du är kreativ, har god samarbetsförmåga och är bra på att planera och organisera ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och värdesätter förmåga att ställa om och anpassa dig till nya utmaningar och ta ansvar. Du arbetar gärna såväl självständigt som i grupp och har lätt för att bygga relationer och skapa förtroende. 

Tidvis kräver arbetet att du kan arbeta i ett högt tempo och därför är det bra om du trivs i situationer där mycket ska hanteras och fungera samtidigt. 

Anställningsvillkor: Anställningen är en tillsvidareanställning. Arbete på kvällar och helger kan förekomma. 

Placering: Växjö. Arbete förekommer både i Växjö och Kalmar. 

Mer information lämnas av:
Sektionschef Linda Sohlberg, 070-3437085, linda.sohlberg@lnu.se 
HR-partner Marie Kalebsson, 070-2879801, marie.kalebsson@lnu.se

Fackliga företrädare nås via universitetets växel: 0772-28 80 00

Välkommen med din ansökan senast den 1 december!


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Doktorand i matematik med specialisering mot beräkningsmatematik

Doktorand
Läs mer Okt 31
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för teknik strävar efter att se till att Linnéuniversitetets vision genomsyrar alla aktiviteter, med inriktning mot nyckelorden attraktiv kunskapsmiljö, framstående forskning, social drivkraft och globala värden. Fakulteten för teknik har en bred verksamhet som spänner över nio olika institutioner genom vilka Linnéuniversitetet tillhandahåller utbildning och bedriver forskning.

Institution för matematik bedriver forskning och ger utbildning på grund- och forskarnivå i matematik och matematikdidaktik. Institutionen utlyser en anställning som doktorand i matematik med fokus på beräkningsmatematik och numerisk analys. 

Antas i: Matematik

Placeringsort tillsvidare: Växjö

Anställningens omfattning och tidsperiod Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Enligt Högskoleförordningen ska en anställning som doktorand avse arbete på heltid. Om en doktorand begär det, får anställningen avse arbete på deltid, dock lägst 50 % av heltid. Märk att en doktorand anställd på 50 % inte kan ägna sig åt annat än sin egen utbildning inom ramen för anställningen.

Tillträde: 20240101 eller enligt överenskommelse. 

Arbetsbeskrivning
Forskningen handlar om matematiska metoder för partiella differentialekvationer med minne (integro-differentialekvationer). Projektet ingår i ett mycket aktivt forskningsområde med målet att förstå beteendet hos system med komplicerat tidsberoende och utveckla snabba och robusta numeriska metoder. Tillämpningar inkluderar modeller inom fysik, finans och biologi som kan inkludera fraktionella differentialoperatorer för att modellera strukturell stokastisitet samt termer som representerar tidsfördröjning eller icke-linjäriteter. Målet med projektet är att utveckla matematiska metoder som leder till nya simuleringsmetoder som är avgörande för att skapa digitala tvillingar av vår värld.

Projektet kommer att erbjuda utbildning inom modern analys och numerisk analys med tillämpningar inom nutida vetenskap och teknik, och därmed utrusta studenten med mycket eftertraktade färdigheter för arbete både inom industrin och akademin. Doktoranden kommer att dra nytta av befintliga samarbeten inom forskningsområdet med Durham University (Storbritannien) och University of Zagreb (Kroatien). Det föreslagna doktorandprojektet är relaterat till flera pågående internationella projekt samt projektet Approximation av fraktionella integro-differentialekvationer utan förorening av spektrum, som finansieras av Vetenskapsrådet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som:


• Avlagt examen på avancerad nivå.
• Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som:


• har minst 120 högskolepoäng i ämnet matematik eller i ämnen som anknyter till utbildningen på forskarnivå eller har motsvarande kunskaper förvärvade i någon annan ordning inom eller utom landet varav ett individuellt arbete om minst 15 högskolepoäng
• har goda språkkunskaper i engelska

Övriga krav

Du har en magister/mastersexamen inom matematik eller tillämpad matematik eller annat motsvarande matematikinriktat program där något eller några tekniska eller naturvetenskapliga ämnen har lästs som biämnen.

Önskvärda meriter

Meriterande är djup i de ämnen man valt att läsa, uppvisad förmåga till självständigt arbete och programmeringskunskaper riktade mot programvara som används i matematiska forskningsprojekt.

Bedömningsgrunder
Ansökan till utbildning på forskarnivå regleras i antagningsordningen.

Urval av sökande görs med hänsyn till de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Bedömningen tar hänsyn till den vetenskapliga skickligheten dokumenterad i vetenskapliga arbeten, särskilt på kvaliteten på uppsatser på grundnivå, avancerad nivå och andra vetenskapliga arbeten. Bedömningen tar vidare hänsyn till grundexamens bredd och sammansättning och till den bild som tänkt huvudhandledare, examinator och andra kollegor inom forskargruppen och ämnet får av den sökandens förutsättningar.

De sökande rangordnas av en av ämnet utsedd granskningsgrupp.

 

Kontaktpersoner
Prefekt Håkan Sollervall, hakan.sollervall@lnu.se.

Huvudhandledare Christian Engström, christian.engstrom@lnu.se, https://lnu.se/en/staff/christian.engstrom/

HR-partner Erika Hjelmer, 0470- 70 82 06, erika.hjelmer@lnu.se

 

Välkommen in med din ansökan enligt instruktion, senast 28 november 2023.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen. Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen. Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Doktorand i matematik med inriktning matematisk biologi

Doktorand
Läs mer Okt 31
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för teknik strävar efter att se till att Linnéuniversitetets vision genomsyrar alla aktiviteter, med inriktning mot nyckelorden attraktiv kunskapsmiljö, framstående forskning, social drivkraft och globala värden. Fakulteten för teknik har en bred verksamhet som spänner över nio olika institutioner genom vilka Linnéuniversitetet tillhandahåller utbildning och bedriver forskning. 

Forskningen inom matematik berör både teoretisk (ren) matematik och tillämpad matematik. Inom ren matematik sker forskning speciellt inom p-adisk analys och dynamiska system, komplex analys, funktionalanalys, mikrolokal analys, stokastisk analys och tidsfrekvensanalys.

 Forskningen inom tillämpad matematik tillägnas speciellt matematisk modellering inom naturvetenskap och samhällsvetenskap, ingenjörsvetenskap, signalanalys, informationssäkerhet, ekonomi, finans, beslutshantering, psykologi och kognitiv vetenskap. Modelleringarna sker i nära samarbete med experter inom respektive områden.

Antas i: Matematik.

Placeringsort tillsvidare: Växjö.

Anställningens form och omfattning: Anställning som doktorand är tidsbegränsad enl. Högskoleförordningen kap 5 §7. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.


Start: 20240101

Arbetsbeskrivning
Doktorandprojektets mål är att formulera och analysera icke-linjära populationsdynamiska modeller som resulterar i en förståelse av den omgivning vi lever i. Modellerna kan omfatta växelverkan mellan arter såsom näringskedjor, konkurrens eller symbios. Epidemiologiska tillämpningar kan förekomma. Modellerna är ofta mekanistiska men även modeller baserade på data förekommer. Analysmetoderna är ofta hämtade ur den kvalitativa teorin för dynamiska system och teorin för stokastiska processer. Sammanhanget kan komma att bestämma hur olika analysmetoder kombineras. Såväl analytiska som numeriska metoder och simuleringar används i detta projekt.

Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand främst ska ägna sig åt sin forskarutbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid. 

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som:


• Avlagt examen på avancerad nivå.
• Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat huvudsak motsvarande kunskaper.

 

Särskild behörighet har den som:


• har minst 120 högskolepoäng i ämnet matematik eller i ämnen som anknyter till utbildningen på forskarnivå eller har motsvarande kunskaper förvärvade i någon annan ordning inom eller utom landet varav ett individuellt arbete om minst 15 högskolepoäng
• har goda språkkunskaper i svenska och/eller engelska och
• bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Övriga krav

Du har en magister/mastersexamen inom matematik eller tillämpad matematik eller annat motsvarande matematikinriktat program där något eller några tekniska eller naturvetenskapliga ämnen har lästs som biämnen.

Önskvärda meriter

Meriterande är djup i de ämnen man valt att läsa, uppvisad förmåga till självständigt arbete och programmeringskunskaper riktade mot programvara som används i matematiska forskningsprojekt.

Bedömningsgrunder
Ansökan till utbildning på forskarnivå regleras i antagningsordningen.

 Urval av sökande görs med hänsyn till de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Bedömningen tar hänsyn till den vetenskapliga skickligheten dokumenterad i vetenskapliga arbeten, särskilt på kvaliteten på uppsatser på grundnivå, avancerad nivå och andra vetenskapliga arbeten. Bedömningen tar vidare hänsyn till grundexamens bredd och sammansättning och till den bild som tänkt huvudhandledare, examinator och andra kollegor inom forskargruppen och ämnet får av den sökandens förutsättningar.

 

De sökande rangordnas av en av ämnet utsedd granskningsgrupp.

 

Kontaktpersoner:
Prefekt Håkan Sollervall, hakan.sollervall@lnu.se

Huvudhandledare Torsten Lindström, torsten.lindstrom@lnu.se, https://lnu.se/personal/torsten.lindstrom/     

HR-partner Erika Hjelmer, erika.hjelmer@lnu.se, 0470- 70 82 06 

 

Välkommen med din ansökan enligt instruktion senast, den 28.11.2023.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen. Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen. Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Utbildningssamordnare

Utbildningsadministratör/Utbildningssekreterare
Läs mer Nov 1
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Tjänsten är placerad vid lärarutbildningskansliet som tillhandahåller administrativt stöd till Linnéuniversitetets lärarutbildningar och tillhörande nämnd, nämnden för lärarutbildningar (NLU). Kansliet ansvarar för utredningar och underlag för planering, beslut och uppföljning av utbildning, samverkan och forskning samt för studentstöd i lärarprogrammens genomförande, bland annat i form av VFU-placeringar och studie- och yrkesvägledning. Lärarutbildningsprogrammen kvalitetssäkras genom programråd som arbetar på nämndens uppdrag.

Arbetsuppgifter
Utbildningssamordnarens huvuduppdrag innebär att vara ett administrativt stöd till programråden. Tjänsten innebär bland annat följande:


• administrativt stödja programrådet i nära samarbete med programrådsledare, program- och samverkansansvariga.
• skriva programspecifika sammanställningar och utredningar
• samordna beredning och uppföljning av ärenden till programrådet
• arbeta med administrativ kursplaneutveckling och skriva beslutsunderlag till vicerektor för lärarutbildningar
• föredra ärenden i programråd och i förekommande fall i nämnden i nära samarbete med utbildningsledare och övriga funktioner inom kansliets nämndstöd
• ingå i kansliets interna arbetsgrupper (team) för operativa frågor om programmens genomförande
• samverka internt inom Lnu och externt i regionen inom ramen för utvecklingsarbete om övningsskolor
• ansvara för kommunikation kring utbildningen och aktivt delta i arbete med studentrekrytering, avslutningshögtider och internationalisering tillsammans med kollegor på kansliet
• i förekommande fall samverka med andra lärosäten och nationella nätverk för lärarutbildning

Kvalifikationer
Du har relevant akademisk examen motsvarande minst kandidatnivå, alternativt lärarexamen, och god förmåga att självständigt och i samverkan med andra bedriva utrednings- och utvecklingsarbete. Du har erfarenhet av administrativt arbete och god kommunikativ förmåga i både tal och skrift, såväl på svenska som på engelska.

Meriterande är erfarenheter av läraryrket och/eller lärarutbildning, företrädesvis med inriktning mot högstadium och gymnasieskola/vuxenutbildning. Meriterande är också kunskap om utbildningssystem och regelverk samt erfarenheter av administrativt arbete inom universitets- och högskolevärlden.

Arbetet ställer stora krav på drivkraft, lyhördhet, kreativitet, självständighet, samarbetsförmåga, servicekänsla och effektivitet. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.

Rekryteringen gäller uppdrag till programrådet för ämneslärarexamen vilket över längre tid och vid behov kan komma att förändras.

Anställning: Tillsvidare. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Placeringsort: Växjö. Då anställningen innebär arbete i både Kalmar och Växjö måste du vara beredd att regelbundet tjänstgöra på båda orterna oavsett placeringsort.
Omfattning: 100 %.

Mer information lämnas av:
Vicerektor för lärarutbildningar, Hanna Palmér tfn 0470-708641, hanna.palmer@lnu.se
HR-partner Marie Kalebsson, tfn 0470-708238, marie.kalebsson@lnu.se

Fackliga företrädare nås via universitetets växel, Tel 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast den 24 november!

Ansökan ska innehålla CV och personligt brev.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Tentamensvärdar Växjö

Administrativ assistent
Läs mer Okt 22
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Lokal- och serviceavdelningen är en avdelning inom den gemensamma förvaltningen och ansvarar för lokalplanering, lokaladministration, lokalvård, vaktmästeri/post, servicecenter. Inom avdelningen finns ca 95 anställda med placering både i Växjö och i Kalmar.

Inom sektionen lokaladministration arbetar idag 7 personer och hör också tentamensvärdarna vid universitetet. Lokaladministrationen ansvarar bl.a. för bokning av lokaler för tentamenstillfällen och undervisning samt dit hörande regelverk och administration, systemen för uppgifterna samt tentamensvärdar. Det är också sektionens uppgift att se till att tentamensunderlaget och det material som tentamensvärdarna behöver till tentamenstillfället finns på plats. Vi söker nu tentamensvärdar för våra examinationstillfällen i Växjö.

Arbetsbeskrivning
Vi behöver utöka vår stab med ett antal tentamensvärdar på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi söker dig som vill vara med och skapa en trygg och välkomnande atmosfär för våra studenter under deras examenstillfällen. Som tentamensvärd ansvarar du för att tentamina genomförs på ett rättssäkert sätt enligt gällande regelverk. I uppgiften ingår flera administrativa uppgifter kopplade till tentamen, t.ex. förberedelse av tentamina, kontroll av ID-handling, närvaroregistrering och hantering av inlämnade tentamina. Du har uppsikt över tentander samtidigt som du är tillgänglig för information och stöd, det är också din uppgift hantera avvikelser som kan uppstå vid misstänkt fusk eller andra incidenter i samband med tentamen.

Vi söker dig som kan jobba i skiftande grad när vi har behov och det innebär att du ska kunna ta uppdrag både förmiddagar, eftermiddagar, kvällar och helger. Periodvis är det högt tryck på tentamensverksamheten och därmed hög efterfrågan på dina tjänster. Om du anställs tillsvidare arbetar du med ett avtal om årsarbetstid.

För att trivas som tentamensvärd ska du tycka om att möta och hjälpa människor. Du är bra på att ta reda på och förmedla information till kollegor och studenter både muntligt och skriftligt, är självgående, strukturerad och tydlig samt arbetar effektivt även under press.

Kvalifikationer
Vi söker dig som minst har en gymnasieutbildning men studier vid högskola eller universitet är meriterande. Du är en person som vill ge bra service och har förmågan att alltid ge ett professionellt bemötande - även i pressade situationer. Du är en god kommunikatör och uttrycker dig väl i tal och skrift både på svenska och engelska, ytterligare språkkunskaper är meriterande. Vår kommunikation sker i hög grad i digitala kanaler och dessa måste du till fullo ta till dig och kunna hantera i samband med din anställning. Du har goda IT-kunskaper och lär dig gärna nya system. För närvarande är vi i en process med implementering av digitala tentamina, det är därför mycket viktigt att du har intresse och erfarenhet av att arbeta digitalt.

Vi ställer höga krav på samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt och ta beslut inom givna ramar. Du är ordningsam, punktlig, noggrann och känner ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsform: Kan till viss del utformas efter den sökandes personliga önskemål. Intermittent anställning (timanställning vid behov) alt. tillsvidare med tjänstgöring om 15-25 %.

Tillträde: Snarast, efter överenskommelse.
Placeringsort: Växjö

Upplysningar om anställningarna lämnas av sektionschef Sabina Bengtsson, sabina.bengtsson@lnu.se, 0470-70 86 80, eller HR-partner Catharina Ljungberg Johansson, catharina.ljungbergjohansson@lnu.se,
0470-76 72 62.

Fackliga företrädare: SACO, OFR och SEKO nås via universitetets växel 0772-28 80 00.

Ansökan ska ha inkommit Senast 5 november 2023


Välkommen med din ansökan!

 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Postdoktor i vårdvetenskap inriktning palliativ vård

Forskarassistent
Läs mer Okt 20
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för hälso- och livsvetenskaps vision är att förstå, förklara och förbättra världen och samhället vi lever i utifrån ett hälso- och livsvetenskapligt perspektiv. Arbetet inom fakulteten utgår från Linnéuniversitetets fyra värdeord: nytänkande, nyfikenhet, närhet och nytta.

Vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap bedrivs omfattande forskning och undervisning inom ämnena hälsovetenskap och vårdvetenskap. Institutionen utbildar sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor samt har masterutbildning i hälsovetenskap. Institutionen har drygt 120 medarbetare.

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap utlyser nu en postdoktoranställning med inriktning palliativ vård. Den utannonserade anställningen är direkt kopplad till Palliativt centrum och dess forsknings- och utvecklingsområde. Palliativt centrum är en samverkan mellan Linnéuniversitetet, Region Kronoberg och Kronobergs läns åtta kommuner. Verksamheten omfattar utbildning, klinisk utveckling, forskning och folkbildning.

 

Ämnesområde för befattningen: Vårdvetenskap inriktning palliativ vård

Placeringsort tillsvidare: Växjö

Anställningens omfattning och tidsperiod: Heltid två år, tillträde enligt överenskommelse.

 

Arbetsbeskrivning:

Arbetsuppgifterna består av forskning och utveckling inom området palliativ vård.

Inom Region Kronoberg pågår implementering av en innovativ samtalsmodell för läkare och sjuksköterskor som innebär ett strukturerat arbetssätt där hela teamet är involverat. Syftet med projektet ”Samtal vid allvarlig sjukdom - Kronobergsmodellen” är att patienter med allvarlig sjukdom och deras familjer ska erbjudas samtal om önskemål och prioriteringar, där fokus är att identifiera och möta de behov som patienter och deras familjer har för att kunna leva ett gott liv med allvarlig sjukdom. Forskningen fokuserar både på effekter av samtalsmodellen och på implementeringsprocessen, dessutom utifrån olika perspektiv och metodologiska ansatser. Forskningen bedrivs i samverkan patienter, närstående, personal och forskare. Internationellt forskningssamarbete pågår kring samtalsmodellen.

Undervisning och handledning omfattande högst 20% kan efter överenskommelse ingå i arbetsuppgifterna.

 

Behörighetskrav
För anställningen krävs att du har avlagt doktorsexamen i vårdvetenskap/ omvårdnadsvetenskap/medicinsk vetenskap/psykologi/socialt arbete eller motsvarande högst tre år före ansökningstidens utgång. Med motsvarande avses i regel examen från utländskt universitet. Du har erfarenhet av olika metodologiska ansatser. Sökande får inte tidigare varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid Linnéuniversitetet.

 

Bedömningsgrunder

Särskilt meriterande är om du har dokumenterad forskning inom palliativ vård, och med frågeställningar relaterade till kommunikation eller kring implementeringsforskning. Eftersom arbetet i stor utsträckning sker i samverkan med patienter, närstående, personal och forskare, har du förmåga att ta självständigt ansvar, har god samarbetsförmåga och god kommunikativ förmåga.

I den sammanlagda bedömningen av skickligheten läggs särskild vikt vid en bedömning av de sökandes potential till en framgångsrik karriär som forskare.

 

Välkommen med din ansökan senast: 2023-11-03

 

För ytterligare information kontakta:

Anna Sandgren, Docent, vetenskaplig ledare för Palliativt Centrum, anna.sandgren@lnu.se, 070–3131236

Madeleine Sjöstedt, madeleine.sjostedt@lnu.se  0470 70 82 77

Per Enarsson, Prefekt, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, 

per.enarsson@lnu.se

Ansök nu

Biträdande lektor i träbyggnadsarkitektur, Byggteknik

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Aug 31
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för teknik strävar efter att se till att Linnéuniversitetets vision genomsyrar alla aktiviteter, med inriktning mot nyckelorden attraktiv kunskapsmiljö, framstående forskning, social drivkraft och globala värden. Fakulteten för teknik har en bred verksamhet som spänner över nio olika institutioner genom vilka Linnéuniversitetet tillhandahåller utbildning och bedriver forskning. Fakulteten har cirka 3 100 studenter på grund- och avancerad nivå, 90 doktorander och 300 lärare inklusive administratörer.

Institutionen för byggteknik har omfattande samarbeten med företagspartners inom såväl forskning som utbildning. Institutionen arbetar tillsammans med angränsande institutioner för att skapa en kreativ miljö med utmanande utbildningar och framstående forskning. Forskning inom byggteknik omfattar träbyggnadsteknik, stål- och betongkonstruktionsteknik, byggnadsfysik, historiska konstruktioner, tillståndsövervakning av konstruktioner, livscykelanalys och byggnadsmaterial. Institutionen erbjuder för närvarande ett högskoleingenjörsprogram i byggteknik, ett kandidatprogram i byggnadsutformning, ett tvåårigt masterprogram i hållbar konstruktionsteknik och utvecklar för närvarande ett civilingenjörsprogram i byggteknik.

Ämnesområde för befattningen: Byggteknik med inriktning träbyggnadsarkitektur

Placeringsort tillsvidare: Växjö

Anställningens omfattning: Anställningen är 100 % under 4 år. Anställningen får förlängas, dock högst sammanlagt två år, om det på grund av den biträdande lektorns sjukfrånvaro eller föräldraledighet, eller andra särskilda skäl, krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen.

Den biträdande lektorn ska efter befordringsansökan prövas för befordran till lektor och anställas tills vidare, enligt högskoleförordningen (HF 4 kap 12 a§), förordning (SFS 2017:844).

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning:

Biträdande lektorn förväntas arbeta med både forskning och undervisning, för att säkerställa kandidatens professionella utveckling som självständig lärare och forskare, vilket är nödvändigt för behörigheten för befordran till universitetslektor. Huvuddelen av tjänsten avser forskning inom området träbyggnadsarkitektur i kombination med tekniska frågeställningar och hållbart och resurseffektivt byggande.

Av särskilt intresse för tjänsten är kombinationen av den arkitektoniska gestaltningen med teknik i tidiga skeden av byggprojekt och integrationen av arkitektur, konstruktionsteknik och digitala metoder för att skapa en hållbar byggd miljö. Detta kan omfatta användning av digitala metoder för kombination av arkitektonisk utformning med konstruktionsteknik, produktion, konstruktion och förvaltning av byggnader. Forskning relaterad till användningen av trämaterial och träkonstruktioner och deras inverkan på resurs- och energieffektivitet, samt på brukarnas upplevelse är möjliga forskningsområden.

Tjänsten syftar till att stärka forskningssamarbetet med Centrum för boendets arkitektur (CBA) vid Chalmers tekniska högskola, med syfte att fortsätta forskningsprojekt om sambandet mellan träarkitektur, byggnadsteknik och sociala element som estetik, hälsa och välbefinnande samt att utveckla kunskap om konceptuell design speciellt anpassad för träbyggnader.

Arbetsuppgifterna inkluderar även att söka extern forskningsfinansiering samt att publicera forskningsresultat i internationella vetenskapliga tidskrifter och vid konferenser. Pedagogisk meritering sker genom undervisning på grundnivå och avancerad nivå och genom medverkan i utveckling av kurser inom områdena byggnadsutformning, konceptuell konstruktion och arkitektur och projektbaserade kurser. Den biträdande lektorn kommer bland annat att medverka i mastersprogrammet Hållbar konstruktionsteknik för att stärka programmets fokus på hållbarhet och utformning. Detta är särskilt relevant inom kursen Konceptuell konstruktionsteknik när det gäller det tidiga skedet av ett byggprojekt. I detta skede är kommunikation mellan konstruktör och arkitekt avgörande för att säkerställa att en byggnads avsedda funktioner kan uppnås. Liknande aspekter är av stor betydelse för utvecklingen av en 5-årig civilingenjörsutbildning inom byggteknik, där den biträdande lektorn även kan bidra.  Formell pedagogisk meritering sker i form av högskolepedagogisk grundutbildning och handledarutbildning. Handledning av projekt- och examensarbeten är en naturlig del av anställningen. Administrativt arbete relaterat till ovan beskrivna uppgifter kan förekomma.

Utbildning och forskning sker i nära samarbete med näringsliv, forskningsinstitut samt stat och kommun. Detta förutsätter att den biträdande lektorn bygger nätverk och följer utvecklingen i branschen och den samhällsutveckling som är viktig för undervisning och forskning vid universitetet.

För behörighetskrav, bedömningsgrunder och kontaktpersoner se:

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=p7182 

Ansök senast 2023-10-31.

Kontaktpersoner:
Prefekt: Thomas K. Bader, tel. 0470-76 75 79, thomas.bader@lnu.se  
Ämnesföreträdare: Anders Olsson, tel. 0470-70 89 85, anders.olsson@lnu.se
HR-partner: Linda Wincent, tel. 0480-49 76 75, linda.wincent@lnu.se


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Doktorand fram till licentiatexamen i historia

Doktorand
Läs mer Sep 8
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för konst och humaniora utlyser nu i samarbete med Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies och med stöd av Crafoordska stiftelsen en doktorandanställning fram till licentiatexamen i historia med inriktning mot genus, diplomati och imperialism i Sydöstasien. Projektet är knutet till forskningsmiljön Historical Treaties of Southeast Asia,

Ämnesområde för befattningen: Historia
Placeringsort tills vidare: Växjö
Anställningsform och omfattning
Doktorandanställningen är tidsbegränsad i enlighet med 5 kap. 7 § i högskoleförordningen. Omfattningen är heltid. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år. Se information om möjlighet till förlängning av forskarstudier under rubriken Arbetsbeskrivning.

Vid sidan av sina studier får den som är anställd som doktorand dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning, konstnärlig forskning och administration. Anställningstiden förlängs i så fall i motsvarande grad. Sådant arbete får inte överstiga 20 % heltidsarbete. 

Den aktuella ingångslönen (januari 2023) för en doktorand är 29 450 kronor i månaden (brutto).

För mer information om anställning och arbetsvillkor vid Linnéuniversitetet, se informationen på universitetets webbplats.

Tillträde

1 februari 2024.

Arbetsbeskrivning

I arbetsuppgifterna ingår forskarutbildning fram till licentiatexamen inom ramen för projektet Genus, diplomati och imperialism: Hur icke-manliga aktörer och könsöverskridande praktiker formade den koloniala världen i det maritima Sydöstasien. Projektet har erhållit ett tvåårigt forskningsanslag (motsvarande forskarutbildning fram till licentiatexamen) från Crafoordska stiftelsen. Under förutsättning att ytterligare forskningsanslag erhålls finns möjlighet att söka förlängning i ytterligare två år (motsvarande forskarstudier fram till doktorsexamen).

Se mer information på fakultetens sida om forskarutbildning, samt, för historieämnet, Allmän studieplan för den kulturvetenskapliga miljön

Sammanfattning av forskningsprojektet

Detta forskningsprojekt i global diplomatisk historia undersöker den ofta förbisedda rollen som kvinnliga och ickebinära (dvs varken manliga eller kvinnliga) aktörer spelade i diplomatiska förhandlingar i det maritima Sydöstasien från omkring 1750 till 1941. Projektet utforskar dessutom den diplomatiska betydelsen av könsöverskridande praktiker. Empiriskt syftar projektet till att bidra till en mer nyanserad förståelse för hur genus påverkade diplomatiska processer och imperialistisk expansion i Sydöstasien. Teoretiskt syftar projektet till att bidra till en mer sofistikerad förståelse av den betydelse som genus spelar i diplomatiska och imperialistiska sammanhang genom anläggandet av globala, icke-eurocentriska och tvärkulturella perspektiv.

Anställningens sammanhang

Ditt projekt ska knytas till forskningsmiljön Historical Treaties of Southeast Asia, som finansieras av Vetenskapsrådet från 2021 till 2027 och som leds av Stefan Amirell, professor i globalhistoria vid Linnéuniversitetet. I projektet ingår för närvarande sju disputerade forskare baserade i Europa och Sydöstasien. Du förväntas delta fullt ut i forskningsmiljöns seminarier, möten och andra aktiviteter.

Som doktorand kommer du även att vara en del av fakultetens Forskarutbildningsprogram i global humaniora samt spela en viktig roll i fakultetens forskningsmiljö, i synnerhet spetsforskningscentret Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies, och vid Institutionen för kulturvetenskaper. Du förväntas bidra aktivt genom att regelbundet gå på seminarier, delta i workshops, forskarinternat och andra aktiviteter samt interagera på regelbunden basis med andra doktorander, lärare och forskare vid fakulteten. Du förväntas tillbringa större delen av din arbetstid på Linnéuniversitetets campus i Växjö, såvida inte din forskning eller övrigt arbete (exempelvis fältarbete eller arkivforskning) kräver något annat. 

För information om behörighetskrav, bedömningsgrunder, anvisningar för ansökan samt information om kontaktpersoner, vänligen besök Linnéuniversitetets sida om lediga jobb där annonsen finns i sin helhet.

Välkommen med din ansökan senast den 31 oktober 2023!


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Doktorand i statsvetenskap med didaktisk inriktning

Doktorand
Läs mer Okt 4
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Vänligen se annonsen i sin helhet på Lediga jobb på Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö | lnu.se

Nu söker vi en doktorand i statsvetenskap med didaktisk inriktning och särskilt intresse för skolämnet samhällskunskap.

Antas i: Statsvetenskap

Anställningens form och omfattning:

Anställning som doktorand är tidsbegränsad enl. Högskoleförordningen kap 5 §7. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand främst skall ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.

Tillträde: 2024-01-01

Placeringsort tillsvidare: Placeringsort är Växjö. Resor mellan Kalmar och Växjö förekommer.

Arbetsbeskrivning:

Som doktorand är den huvudsakliga arbetsuppgiften att bedriva forskarstudier och doktoranden antas till forskarutbildningen i samband med anställning som doktorand. Forskarutbildningen omfattar 240 hp, varav doktorsavhandlingen omfattar 180 hp och resterande 60 hp utgörs av kurser. Forskarutbildningen avslutas med ett offentligt försvar av doktorsavhandlingen. För närmare regler kring forskarutbildning se Högskoleförordningen kap 5: 17.

Den som anställs som doktorand förväntas ha en hög närvaro på arbetsplatsen. Doktoranden förväntas vidare bidra aktivt till forsknings- och undervisningsmiljön vid institutionen, bl.a. genom aktivt deltagande vid institutionens forskarseminarium. Doktoranden förväntas vidare relatera till nationella och internationella forskningssammanhang.

Avhandlingsarbetet ska bidra till att stärka den vetenskapliga basen i samhällskunskapsämnet inom lärarutbildningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som:

Avlagt examen på avancerad nivå inom statsvetenskap eller motsvarande ämne

Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller

på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som:

Har minst 90 högskolepoäng i statsvetenskap eller i ämnen som anknyter till utbildningen på forskarnivå, eller motsvarande kunskaper förvärvade i någon annan ordning inom eller utom landet.

Har färdigställt ett självständigt arbete på avancerad nivå i statsvetenskap, samhällskunskap eller motsvarande ämne, omfattande minst 15 hp.

Bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Bedömningsgrunder

Dokumenterat goda kunskaper i det svenska och engelska språket i både tal och skrift är en förutsättning. Särskilt meriterande är lärarutbildning för undervisning i samhällskunskap, eller i ämnen som anknyter till utbildningen på forskarnivå, vid grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.  

Inför antagning bedöms den sökandes möjligheter att framgångsrikt genomföra en forskarutbildning i ämnet. Denna bedömning grundar sig främst på den sökandes vetenskapliga skicklighet så som den framgår av skriftliga arbeten och av den redovisning av idéer för avhandlingsarbetet som ska bifogas ansökan.

Bedömnings- och urvalskriterier

Urval av sökande görs med hänsyn till de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Bedömningen tar hänsyn till den vetenskapliga skickligheten dokumenterad i vetenskapliga arbeten, särskilt kvaliteten på uppsatser på grundnivå och avancerad nivå. Bedömningen tar också hänsyn till examens innehåll och sammansättning. Vidare tas avhandlingsidéns genomförbarhet inom den givna tidsramen i beaktande.

Ansökningsförfarande 

Ansökan kan skrivas på antingen engelska eller svenska. Ansökan görs genom Linnéuniversitetets elektroniska ansökningssystem. Ansökan ska innehålla: Ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt du kan bidra till forskningen vid Institutionen för statsvetenskap vid Linnéuniversitetet; CV; Examensbevis med betygsdokument; Självständigt arbete på avancerad nivå och andra skriftliga arbeten du önskar åberopa; Forskningsplan för ditt tänkta avhandlingsprojekt med övergripande syfte, frågeställning, teori och metod (4–5 sidor, A4, 12 pkt Times New Roman, 1.15 radavstånd); Övrigt som du önskar åberopa (uppgifter till referenser, rekommendationsbrev, etc.).

Kontaktpersoner:

Professor Douglas Brommesson, ordförande för Handledarkollegiet i statsvetenskap. Telefon: 0470-708761, e-post: douglas.brommesson@lnu.se.

Universitetslektor Johanna Jormfeldt, prefekt för Institutionen för statsvetenskap. Telefon: 0470-708476, e-post: johanna.jormfeldt@lnu.se.

Professor Per Strömblad, studierektor för forskarutbildningen i statsvetenskap. Telefon: 0480-497056, e-post: per.stromblad@lnu.se.

Ulrika Petersson, HR-partner. Telefon: 0480-446996, ulrika.peterson@lnu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 27 oktober, 2023.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare
Läs mer Sep 28
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för teknik är en av Linnéuniversitetets största fakulteter. Vi har ungefär 400 medarbetare och samlar universitetets utbildning och forskning inom olika tekniska ämnen som byggteknik, datavetenskap, energiteknik, fysik, informatik, maskinteknik, matematik, medieteknik, skog och träteknik samt sjöfart. Fakultetens verksamhet är organiserad inom nio olika institutioner. Det administrativa stödet vid fakulteten är organiserat i fakultetskansliet som består av strax över 50 medarbetare, verksamma inom olika funktionsområden under ledning av kanslichef och två tf sektionschefer. Studie- och yrkesvägledare har en placering inom sektionen för utbildningsfrågor.

En av våra studie- och yrkesvägledare går vidare till andra arbetsuppgifter på kansliet, och vi söker nu hans efterträdare. Vi är ett gäng engagerade kolleger som verkar i en dynamisk och internationell miljö. Vi arbetar aktivt med att främja delaktighet och öppenhet i arbetsgruppen. Kom och jobba med oss med vägledning av studenter på våra program inom teknikområdet!

Arbetsbeskrivning

För studie- och yrkesvägledare på fakulteten består arbetet av vägledningskontakter med studenter på våra utbildningar och med presumtiva studenter. I arbetet ingår också att ge administrativt stöd till, och samarbete med, personal både på institutionsnivå och på central nivå. Arbetsuppgifterna utgörs av allmän studievägledning, information till studentgrupper och individuell studieplanering via besök, telefon, digitala möten och e-post. Vidare ingår uppgifter såsom arbete med utbildningsinformation och annan allmän administration utifrån verksamhetens behov. Andra arbetsuppgifter kan vara studieuppehåll, behörighetskontroller och uppföljningar i Ladok. Arbetet kräver ett nära samarbete med våra program- och kursansvariga, prefekter, samt utbildningsadministrationen. Fakulteten för teknik har en stor andel internationell personal och även internationella studenter, det är därför viktigt att du känner dig bekväm med att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska

Kvalifikationer

Vi söker dig som har studie- och yrkesvägledarexamen eller motsvarande och goda kunskaper om såväl utbildningssystemet som arbetsmarknaden. Du bör ha erfarenhet av studievägledning och ska på ett kommunikativt sätt kunna stödja studenternas studie- och karriärplanering. Dessutom krävs god administrativ kompetens. Kunskaper om universitetets administrativa rutiner och regelverk kan vara meriterande.

Vi förutsätter att du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska samt att du har god datorvana.

Arbetet ställer stora krav på självständighet, samarbetsförmåga, servicekänsla och effektivitet. Förmåga att självständigt söka kunskap och hitta information i universitetets system, och via samarbeten med olika medarbetargrupper, är viktig. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsvillkor

Anställning: tillsvidare, 6 månaders provanställning

Placeringsort: Kalmar eller Växjö

Tillträde: snarast

Då fakultetens verksamhet finns placerad i både Växjö och Kalmar behöver du vara beredd på att i varierande grad tjänstgöra på båda orterna.

Välkommen med din ansökan senast den 19 oktober, 2023.

 

Vid frågor, vänligen kontakta

Tf sektionschef, Anki Lektorp, tel 070-226 68 59

Studie- och yrkesvägledare (samt tf sektionschef för sektionen för teknik- och pedagogikstöd), Bengt Persson, tel 0470-70 85 79

HR-partner, Emmy Andersson tel, 0480-44 61 08

Fackliga företrädare kan nås via universitetets växel 0772-28 80 00.

 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

IKT-pedagog

Studie- och yrkesvägledare
Läs mer Sep 21
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

med placering vid fakulteten för samhällsvetenskap i Växjö

Kansliet består av ca 45 medarbetare med olika funktioner inom ekonomi, utbildnings- och forskningsadministration, teknisk support, kommunikation mm och leds av en kanslichef. Anställningen är placerad på fakultetskansliet, aktuella arbetsuppgifter kommer primärt att göras mot Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete.

Arbetsuppgifter:

Som IKT-pedagog hos oss arbetar du främst med att utveckla och höja den digitala kompetensen hos fakultetens lärare och övrig personal. Därigenom kan vi erbjuda våra studenter en utbildning av hög kvalitet.

Arbetet innebär bl.a. arbete med IKT-pedagogisk support och workshops, utveckling och undervisning kring digital kompetens, kursrumsdesign samt pedagogiskt användande av universitetets system och verktyg. Arbetsuppgifterna är både pedagogik- och teknikrelaterade främst med fokus på kompetensutveckling inom IKT hos fakultetens anställda. Universitetets lärplattform är en central del i detta arbete. Andra verktyg som används dagligen är till exempel sådana som underlättar vid medieproduktion, onlinelagring eller e-möten. Du är en viktig resurs tillsammans med övriga IKT-pedagoger vid fakulteten. Vi sätter stor vikt vid god samarbetsförmåga. Arbetet präglas också i hög grad av egna initiativ, proaktivitet och självständighet.

Kvalifikationer:

Vi söker dig med minst en kandidatexamen inom relevant högskoleutbildning, bred erfarenhet av och kunskap om IKT-relaterade system, samt kunskap om digitala lärplattformar och nätbaserat lärande. Du kan Office och datorplattformarna Windows och Mac OS både ur tekniskt och pedagogiskt perspektiv. Du är serviceinriktad med hög flexibilitet och social kompetens samt förmåga att självständigt driva utvecklingsarbete inom ditt ansvarsområde.

Meriterande är;

Magister eller högre utbildning inom för arbetsinnehållet relevant område

Pedagogisk utbildning och erfarenhet

Erfarenhet av och kunskap om digital medieproduktion

Erfarenhet av digitala lärplattformar, t.ex. Moodle

Erfarenhet av administrativa IT-baserade system

Arbetet ställer stora krav på lyhördhet, kreativitet, självständighet, samarbetsförmåga, servicekänsla och effektivitet. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.

Anställning:

Tillsvidare, inleds med 6 månaders provanställning.

Omfattning: 100%

Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse

Placeringsort: Växjö. Resor inom tjänsten till Linnéuniversitet i Kalmar förekommer.

Upplysningar kan lämnas av:
Kanslichef Håkan Sandström hakan.sandström@lnu.se 0470-708606
IKT-pedagog Pehr-Henric Danielsson pehr-henric.danielsson@lnu.se 0470-708712
HR-partner Ulrika Petersson ulrika.petersson@lnu.se 0480-44 69 96

Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772- 28 80 00

Välkommen med din ansökan, senast den 18 oktober, 2023.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Postdoktor i skogsbrukets digitalisering inr mot skoglig fjärranalys

Skogsbruksforskare
Läs mer Sep 12
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

 

Fakulteten för teknik har en bred verksamhet inom nio olika institutioner, där Linnéuniversitetet bedriver utbildning och forskning inom de tekniska ämnena. Institutionen för skog och träteknik bedriver en tematisk verksamhet som spänner från planta till färdiga tekniska träprodukter. Skogen som resurs med dess klimatnytta i hela livscykeln är verksamhetens fokus på institutionen. Med detta tema möter institutionen samhällsutmaningarna.

Specifikt för anställningen kan institutionen erbjuda en unik forskningsmiljö som fokuserar på forskning inom skoglig fjärranalys, skogsskador, trädfysiologi, kol och klimat och ekosystemtjänster. Inom fjärranalys har vi exempelvis, genom ett nationellt samarbete, tillgång till data från ett världsunikt radartorn med avancerade mikrovågsinstrument och vi kan på den optiska sidan erbjuda möjligheten att samla in data med hjälp av drönarbaserade hyperspektrala kameror av högsta internationella klass.

Anställningen av postdoktorn kommer att knytas till The Bridge 2.0, en gemensam samverkansarena för tvärvetenskaplig kunskapsutveckling med fokus på skogsbruk, innovation och hållbar konkurrenskraft, kunskapsmiljön Grön hållbar utveckling samt Linnéuniversitetets spetsforskningsmiljö DISA (Data Intensive Sciences and Applications).

Ämnesområde för befattningen: Skogsbrukets digitalisering
Placeringsort tillsvidare: Växjö
Anställningens omfattning och tidsperiod: Tidsbegränsad anställning 100% under 2 år med tillträde snarast möjligt eller enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning
Världens skogar påverkas av pågående klimatförändring och det behövs ny forskning inom fjärranalys i syfte att öka kunskapen om skogarnas tillstånd och förändring. För att möta denna utmaning är det nödvändigt att samla in olika typer av fjärranalysdata (optiska, laser och radardata) från olika plattformar (torn, drönare, flygplan, satelliter) i kombination med fältdata (referensdata, t.ex. från skördare) för modellering av såväl traditionella som nya skogliga variabler. I ett förändrat klimat förväntas också biotiska och abiotiska skogsskador att öka, vilket gör det önskvärt att fjärranalys-forskningen intensifieras även inom detta område.

Forskningsprojektet är centrerat kring att utveckla nya verktyg för nästa generations digitala och dynamiska skogskartor till grund för den skogliga planeringen och till nytta för skogsbruket. Särskilt fokus ligger på att ta fram nya och förbättrade skattningar av skogliga variabler (tillstånd och förändringar) samt att kartlägga och prognostisera skogsskador. En stor del av forskningsmaterialet kommer att samlas in via drönarflygningar över skogliga försöksområden. Projektet förväntas även generera värdefulla resultat till stor nytta för framtida digitala och dynamiska skogsbruksplaner.

Postdoktorn kommer att samarbeta med nationella och internationella experter inom området. Exempelvis erbjuds möjlighet att samarbeta med forskare i Horizon 2020-projektet ForestMap, vilket syftar till att ta fram nästa generations skogskartor med AI. Vidare kommer postdoktorn att ha en nära koppling till forskningsprogrammet FRAS II (Framtidens skogsskötsel i södra Sverige), vilket drivs gemensamt av Linnéuniversitetet, Skogforsk och Sveriges lantbruksuniversitet i nära samarbete med skogssektorn i södra Sverige. FRAS II startar under hösten 2023 och omfattar tre doktorander och tre postdoktorer, alla med handledare/mentorer från respektive organisation. Eftersom projektet genererar stora mängder data kommer postdoktorn även att söka samarbete med Linnéuniversitetets spetsforskningsmiljö DISA (Data Intensive Sciences and Applications).

I anställningen ingår även ansvar för forskningskommunikation, vilket innebär att delta i nationella och internationella möten. Att publicera både populärvetenskapliga artiklar och vetenskapliga artiklar är centrala delar av arbetet.

Postdoktorn förväntas aktivt delta i institutionens miljö och nätverk såväl internt som externt, samt utveckla nya projektidéer och söka projektmedel. En viss del undervisning och handledning på grund-, avancerad och/eller forskarutbildningsnivå kan ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighetskrav
Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen i teknologi, elektroteknik, teknisk fysik, fysik, skogsvetenskap, skogshushållning, biologi eller i ett för skoglig fjärranalys relevant ämne eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Eftersom anställning som postdoktor är karriärutvecklande söker vi i första hand kandidater som har avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Sökande får inte tidigare varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid Linnéuniversitetet.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom visad vetenskaplig skicklighet inom området. För tjänsten krävs också bevisad kommunikationsförmåga i skriftlig och talad engelska, liksom god förmåga att arbeta självständigt och i grupp. Körkort är ett krav för tjänsten.

Kontaktpersoner:
Professor Johan Fransson, 0470-76 70 42, johan.fransson@lnu.se
Prefekt Erika Olofsson, 0470-70 89 99, erika.olofsson@lnu.se
HR-partner Jesper Pettersson, jesper.pettersson@lnu.se

För fullständig annonstext med information om bedömningsgrunder och ansökningsförfarande, läs mer och ansök på:https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=7556&rmlang=SE Sista dag för ansökan är 17 oktober 2023. Obs! Använd länken och ej "Ansök här-knappen" som också visas på sidan.

Ansök nu

Postdoktor skogsbrukets digitalisering inr skoglig fjärranalys & planering

Skogsbruksforskare
Läs mer Sep 12
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för teknik har en bred verksamhet inom nio olika institutioner, där Linnéuniversitetet bedriver utbildning och forskning inom de tekniska ämnena. Institutionen för skog och träteknik bedriver en tematisk verksamhet som spänner från planta till färdiga tekniska träprodukter. Skogen som resurs med dess klimatnytta i hela livscykeln är verksamhetens fokus på institutionen. Med detta tema möter institutionen samhällsutmaningarna.

Forskningsprogrammet FRAS II (Framtidens skogsskötsel i södra Sverige), drivs gemensamt av Linnéuniversitetet, Skogforsk och Sveriges lantbruksuniversitet i nära samarbete med skogssektorn i södra Sverige. FRAS II startar under hösten 2023 och omfattar tre doktorander och tre postdoktorer, alla med handledare/mentorer från respektive organisation.

Anställningen av postdoktorn på Institutionen för skog och träteknik kommer att knytas till The Bridge 2.0, en gemensam samverkansarena för tvärvetenskaplig kunskapsutveckling med fokus på skogsbruk, innovation och hållbar konkurrenskraft samt kunskapsmiljön Grön hållbar utveckling.

Ämnesområde för befattningen: Skogsbrukets digitalisering
Placeringsort tillsvidare: Växjö
Anställningens omfattning och tidsperiod: Tidsbegränsad anställning 100% under 2 år med tillträde snarast möjligt eller enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning
Skogsbruksplaner har sedan länge använts som ett verktyg för enskilda skogsägare för att få en översikt av skogen och planera skogsskötselåtgärder. Skogsbruksplanen har traditionellt sett producerats med flygbilder med efterföljande fältkontroll. I samband med den första nationella laserskanningen kom även skogliga skattningar från laserdata (framför allt Skogliga grunddata) att delvis användas i stället för fältbesök, vilket rationaliserat produktionen av skogsbruksplaner. Skogsägaren har även kunnat ta del av sin skogsbruksplan digitalt via webben för att notera vindfällen, insektsskador eller andra upptäckter i sin skog. Idag uppdateras skogsbruksplanen i samband med att en ny plan beställs. Detta sker i normalfallet vart 10:e år, vilket är nödvändigt utifrån dagens certifieringskrav. Nyligen genomförda studier pekar på behovet av att nyttja skogsbruksplanen även som en yta för kommunikation mellan den skogliga aktören och skogsägaren. Önskemål finns om en mer interaktiv skogsbruksplan där flera skötselalternativ för respektive område eller bestånd presenteras. Ett annat viktigt behov handlar om effektiv ajourhållning av skogstillståndet, även efter utförda åtgärder. De finns även önskemål om att kunna se hur skogen utvecklas på längre sikt. Ökade möjligheter finns idag att automatiskt och löpande ajourhålla innehållet i skogsbruksplanen genom att mäta den faktiska tillväxten med tidsserier av fjärranalys- och skördardata.

Postdoktorprojektet syftar till att på ett vetenskapligt sätt ta fram ny kunskap i syfte att utveckla nästa generations digitala och dynamiska skogsbruksplaner. Som inledande arbete i projektet ingår att kartlägga privata skogsägares egna uppfattningar om behov av förbättrat beslutsstöd i sina skogsbruksplaner. Med detta som utgångspunkt kan frågeställningar besvaras såsom hur det nya informationsbehovet i framtidens skogsbruksplaner kan tillgodoses. En viktig del av projektet är att studera hur dagens statiska planer kan utvecklas till digitala och dynamiska skogsbruksplaner.

I anställningen ingår även ansvar för forskningskommunikation, vilket innebär att delta i nationella och internationella möten. Att publicera både populärvetenskapliga artiklar och vetenskapliga artiklar är centrala delar av arbetet.

Postdoktorn förväntas aktivt delta i institutionens miljö och nätverk såväl internt som externt, samt utveckla nya projektidéer och söka projektmedel. En viss del undervisning och handledning på grund-, avancerad och/eller forskarutbildningsnivå kan ingå i arbetsuppgifterna.

Utöver mentorsgruppen kommer postdoktorn att samarbeta med nationella och internationella experter inom området. Exempelvis erbjuds möjlighet att samarbeta med forskare i Horizon 2020-projektet ForestMap, vilket syftar till att ta fram nästa generations skogskartor med AI. Eftersom studierna kan generera stora mängder data kommer postdoktorn även att söka samarbete med Linnéuniversitetets spetsforskningsmiljö DISA (Data Intensive Sciences and Applications).

Behörighetskrav
Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen i skogsvetenskap, skogshushållning, biologi, teknologi eller i ett för skoglig fjärranalys och planering relevant ämne eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Eftersom anställning som postdoktor är karriärutvecklande söker vi i första hand kandidater som har avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Sökande får inte tidigare varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid Linnéuniversitetet.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom visad vetenskaplig skicklighet inom området som tidigare nämnts. För tjänsten krävs också bevisad kommunikationsförmåga i skriftlig och talad engelska, liksom god förmåga att arbeta självständigt och i grupp. Körkort är ett krav för tjänsten.

Kontaktpersoner:
Professor Johan Fransson, 0470-76 70 42, johan.fransson@lnu.se
Prefekt Erika Olofsson, 0470-70 89 99, erika.olofsson@lnu.se
HR-partner Jesper Pettersson, jesper.pettersson@lnu.se

För fullständig annonstext med information om bedömningsgrunder och ansökningsförfarande, läs mer och ansök på: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=7559&rmlang=SE  Sista dag för ansökan är 17 oktober 2023. Obs! Använd länken och ej "Ansök här-knappen" som också visas på sidan.

Ansök nu

Doktorand skogsindustriella produktionssystem, skogsbrukets digitalisering

Doktorand
Läs mer Sep 22
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för teknik har en bred verksamhet inom nio olika institutioner, där Linnéuniversitetet bedriver utbildning och forskning inom de tekniska ämnena. Institutionen för skog och träteknik bedriver en tematisk verksamhet som spänner från planta till färdiga tekniska träprodukter. Skogen som resurs med dess klimatnytta i hela livscykeln är verksamhetens fokus på institutionen. Med detta tema möter institutionen samhällsutmaningarna.

Anställningen av doktoranden kommer att knytas till The Bridge 2.0, en gemensam samverkansarena för tvärvetenskaplig kunskapsutveckling med fokus på skogsbruk, innovation och hållbar konkurrenskraft, kunskapsmiljön Grön hållbar utveckling samt Linnéuniversitetets spetsforskningsmiljö DISA (Data Intensive Sciences and Applications).

Antas i: Skogsindustriella produktionssystem
Placeringsort tillsvidare: Växjö
Anställningens form och omfattning: Anställning som doktorand är tidsbegränsad enl. Högskoleförordningen kap 5 §7. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand främst skall ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.
Start: Snarast möjligt eller efter överenskommelse

Arbetsbeskrivning
Doktoranden kommer att arbeta med för samhället aktuella och relevanta frågeställningar kopplade till skogsbrukets digitalisering inom den skogliga värdekedjan. Doktorandprojektet kommer fokusera på att ta fram nya och förbättrade skattningar av skogliga variabler (tillstånd och förändringar) samt att kartlägga och prognostisera skogsskador för nästa generations digitala och dynamiska skogskartor och skogsbruksplaner med hjälp av fjärranalysdata i kombination med fältdata. Projektet kommer att innefatta analys av fjärranalysdata insamlade från mätinstrument monterade på torn, drönare, flygplan och satelliter för möjlighet till uppskalning i syfte att täcka större geografiska områden. Fältdata kommer att samlas in för att användas som referensdata och inkludera såväl traditionella skogliga mätningar som trädfysiologiska mätningar. Huvudsakligen kommer radardata att användas, men data från laser och optiska mätinstrument kommer också att ingå som viktiga datakällor. En viktig del är att undersöka hur radardata kan användas för att mäta skogens vattendynamik, vilket i sig kan användas för att förbättra skattning av skogliga variabler och tidig upptäckt av skogsskador. Doktoranden förväntas ansvara för det praktiska fältarbetet. Centrala delar av arbetet är att skriva och publicera både populärvetenskapliga artiklar och vetenskapliga artiklar samt att sprida forskningsresultaten.

Vidare kommer doktoranden att delta i såväl nationella som internationella projekt och möten. Doktoranden kommer också att samarbeta med nationella och utländska experter inom fjärranalys. Eftersom studierna genererar stora mängder data kommer doktoranden även att söka samarbete med Linnéuniversitetets spetsforskningsmiljö DISA (Data Intensive Sciences and Applications).

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som:


• Avlagt examen på avancerad nivå inom ämnet relevant område.
• Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som:


• Minst 90 högskolepoäng i ämnet skogsindustriella produktionssystem eller i ämnen som anknyter till utbildningen på forskarnivå eller motsvarande kunskaper förvärvade i någon annan ordning inom eller utom landet.
• Goda språkkunskaper i svenska och/eller engelska.
• Slutligen krävs att sökande bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav
Den framgångsrika sökanden visar hög motivation och intresse för forskningens inriktning. Sökanden ska ha en magister-/masterexamen (eller motsvarande) i ett för anställningen relevant ämne, såsom skogsvetenskap, skogsbruksvetenskap, biologi, teknologi, fjärranalys och/eller statistik. Bevisad kommunikationsförmåga i skriftlig och talad engelska är viktigt, liksom god förmåga att arbeta självständigt och i grupp. Körkort är ett krav i tjänsten.

Önskvärda meriter
Teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet i skoglig fjärranalys, skogsinventering, skogsskador, programmering, statistiska analysmetoder samt kunskaper i svenska är meriterande.

Kontaktpersoner:
Prefekt Erika Olofsson, E-post: erika.olofsson@lnu.se
Huvudhandledare Johan Fransson, E-post: johan.fransson@lnu.se
HR-partner Jesper Pettersson, E-post: jesper.pettersson@lnu.se

För fullständig annonstext med information om bedömningsgrunder och ansökningsförfarande, läs mer och ansök på: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=7569&rmlang=SE Sista dag för ansökan är 17 oktober 2023. Obs! Använd länken och ej "Ansök här-knappen" som också visas på sidan.

Ansök nu

Postdoc fellowship in Design

Forskarassistent
Läs mer Aug 30
Welcome to Linnaeus University! We meet the societal challenges of today and tomorrow in a spirit of openness, curiosity and creativity. By creating arenas for exchange of knowledge from different subjects, fields and cultures, we open up for new ideas and create new opportunities for long-term sustainable societal development. Linnaeus University – where people grow.

The Department of Design is located at the Faculty of Arts and Humanities, one of five faculties at Linnaeus University. The faculty is a dynamic, flexible and international knowledge environment with both scientific and artistic activities in a wide range of main areas. We build complete academic environments where the exchange between teaching, research and external collaborations creates a driving force for the quality of the university and the surrounding society.

The Bridge is a multidisciplinary research and education collaboration between Linnaeus University and IKEA. The programme focuses on big challenges related to Life at Home. The vision is to create a better everyday life for the many people.  Affordability, accessibility and circularity are the long-term strategies towards this vision. The Bridge is a programme for entrepreneurship, innovation, and production. The aim is to create a “challenge-based” international research hub, to bring breakthrough innovations that solves major problems for a sustainable life at home and sustainable solutions of value to the people and the planet.

Field of subject for the position: Design - from linear to circular, reuse of post-consumer textiles

Placement: Department of Design, Faculty of Arts and Humanities, Växjö, Sweden.

Extent and period: The position is available as soon as possible, for duration of two (2) years. Extent is 100%.

Context of position:

The purpose of this postdoctoral project in design is to work holistically with the question how and if post-consumer textile can be a viable resource for textile furnishing. What questions does this ask of the sourcing, design, production, labeling, communication, use and care processes? What questions does it ask of legislation and of norms, in terms of aesthetics, quality, hygiene? What are the environmental gains and tradeoffs? What are the social, cultural and economic implications of a shift to working with post-consumer textiles? What new expertise, roles, collaborations will it necessitate? What new opportunities can it open for?

The postdoctoral project is to be conducted as a design led case study, with the aim of working with post-consumer textile as a resource for a product, identifying questions, challenges and opportunities. The result of the project includes new understandings of circular textile material and expressions in design and production processes, which can guide further work with post-consumer textile in industrial processes. 

The project is expected to generate insights and tools valuable for industry, design education and in communication with end-users. Ultimately, the project will contribute to reduction of environmental impacts as set out in the Sustainable Development Goals. 

The project is located in design. Because of the systemic and holistic approach, it is expected that the candidate has experience from and a willingness to seek multidisciplinary perspectives, including a sound understanding of engineering and/or consumer behaviours/psychology.

Other duties include:


• Collaborate with researchers in the Department of Design focusing on sustainable home making. 
• Establish and keep close co-operation with main actors within the project, i.e. The Bridge, and IKEA Range and Supply as the stakeholder representing the needs of the industry, and other relevant stakeholders, such as government agencies and citizen organisations.
• Create links with leading research groups at international level to further advance the area of design for sustainable water use.
• Co-author manuscripts to refereed journals and other relevant dissemination channels.

As part of the post, you are expected to actively participate in the department's working environment and network both internally and externally.

Up to 20 % of the work can include teaching and tutoring in the Innovation Master program as well as in undergraduate and graduate programs of the Department.   

IKEA Range & Supply has the responsibility to develop, design, produce and supply IKEA retail channels with home furnishing solutions available to the many people. Each year IKEA Range & Supply introduces 2,000 new products in the 442 IKEA stores and other multichannel touchpoints around the world. The total range is almost 10,000 products. So, what happens in Älmhult definitely doesn't stay in Älmhult. It reaches practically every corner of the globe.

We only create products we love. To do this, we apply five dimensions: low price, function, form, quality and sustainability. Together, they create something we call Democratic Design.

Range & Product Innovation is part of IKEA Range & Supply in Älmhult and leads strategic innovation and ensures preconditions for innovation to be developed in the business – democratising innovation at all levels of range and product development and throughout the value chain to create better products at lower cost.

For requirements, assessment criteria and contacts visit our website:

URL to this page
https://lnu.se/en/meet-linnaeus-university/work-at-the-university/?rmpage=job&rmjob=7527&rmlang=UK

Welcome to apply according to instructions, by October 15th 2023.


Linnaeus University has the ambition to utilize the qualities that an even gender distribution and diversity brings to the organization.

Please apply by clicking on the Apply button at the bottom of the ad. Your application should be designed according to the Template for application which can be found in the Guide to Appointment procedures under important documents below the ad. The credentials you invoke must be verified with certification and they must be attached digitally in your application. Other documents, including various types of scientific works, must be submitted digitally along with the application. The application and other documents to be marked with the reference number. All documents cited must be received by the University no later than 24.00 (Local time in Sweden) on the closing day.

Ansök nu

Universitetslektor i informatik

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Sep 12
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för teknik (FTK) har en bred verksamhet som spänner över nio olika institutioner genom vilka Linnéuniversitetet tillhandahåller utbildning och bedriver forskning. Utbildningarna inom teknik omfattar allt från korta utbildningar på några få veckor eller månader till femåriga civilingenjörsutbildningar. Forskningen svarar upp mot samhällets behov inom flera breda fält – både på kort och lång sikt – med grundläggande forskning och tillämpad forskning i samverkan med samhällets aktörer.

Institutionen för informatik består av cirka 30 medarbetare och vi behöver nu växa med fler universitetslektorer. Inom institutionen för informatik bedrivs forskning med fokus på användning av digital teknik från ett designperspektiv. Aktiva forskningsområden är kopplade till våra utbildningsprogram och har olika fokus som är överlappande: Datadriven affärsinnovation, Systemtänkande och Interaktionsdesign. Informatik har sex utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå. Flera av utbildningarna bedrivs på distans såväl nationellt som internationellt. Informatik har även fristående kurser samt undervisnings- och forskningssamarbete med andra fakulteter, framför allt inom Kunskapsmiljö Linné: Digitala transformationer.

Ämnesområde för befattningen: Informatik.
Placeringsort tillsvidare: Växjö eller Kalmar. Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar kan resor mellan orterna förekomma.
Anställningens omfattning: 100 %
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. I normalfallet tillämpas 6 månaders provanställning.

Arbetsbeskrivning
I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning på grundnivå och avancerad nivå samt kursutveckling och kursadministration. Detta görs bland annat inom systemvetarprogrammet, digital verksamhetsutveckling och interaktionsdesign. Administrativa arbetsuppgifter och uppdrag i olika grupper och kommittéer inom institutionen samt uppdrag i universitetsgemensamma nämnder och forskningsmiljöer kan komma att ingå. I arbetsuppgifterna ingår också att följa utvecklingen inom ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för informatiks verksamhet.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i något av ämnena informatik, data och informationsvetenskap, interaktionsdesign, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses i regel examen från utländskt universitet med i huvudsak samma nivå och kvalitet som svensk doktorsexamen i ovan nämnda ämnen.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom: 


• god förmåga att kommunicera på engelska, i tal och skrift.
• dokumenterad god samarbetsförmåga.

Meriterande i övrigt är:


• Kunskaper i svenska

Kontaktpersoner
Prefekt Arianit Kurti, 0470 70 83 75, epost: arianit.kurti@lnu.se
Ämnesföreträdare Anita Mirijamdotter, 0470-70 86 35, epost: anita.mirijamdotter@lnu.se
HR-partner: Jesper Pettersson, epost: jesper.pettersson@lnu.se

För mer information om bedömningsgrunder och ansökningsförfarande, läs fullständig annontext och ansök via: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=7553&rmlang=SE senast den 10 oktober 2023.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i virkeslära inr skogsindustriella värdekedjor

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Sep 5
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för teknik har en bred verksamhet inom nio olika institutioner, där institutionen för skog och träteknik bedriver en tematisk verksamhet från planta till färdiga produkter från skogen. Skogen som resurs med dess klimatnytta i hela livscykeln är verksamhetens fokus. Med detta tema möter institutionen samhällsutmaningarna. Verksamheten ingår i det långsiktiga samarbetet för kompetensutveckling och uppbyggnad av unik kunskap och utbildning som har slutits mellan Södra, Ikea och Linnéuniversitetet. Samarbetet bygger på nytänkande och närhet med ett kreativt och dynamiskt utbyte mellan akademi och näringsliv med tydlig nytta för industri, ägare, kunder, forskare/lärare, studenter och samhället.

Ämnesområde för befattningen: Virkeslära
Placeringsort tillsvidare: Placeringsort är Växjö
Anställningens omfattning: 100%
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. I normalfallet tillämpas provanställning.

Arbetsbeskrivning
Som lektor kommer dina arbetsuppgifter bestå av forskning och undervisning med examinationer på grund- och avancerad nivå. Vidare kan tjänsten innefatta handledning och examination på forskarutbildningsnivå. Sveriges skogar står inför olika utmaningar inom den närmaste framtiden, drivna av klimatförändringar å ena sidan och den ökande efterfrågan på skogsbaserade produkter och tjänster å andra sidan. Forskningen avser logistik i den skogliga och skogsindustriella värdekedjan, såväl fysiska flöden som informationsflöden som börjar hos konsumenten och avlutas med skogsägaren. Skogsägande är långsiktigt och förtroende mellan affärspartners i de skogliga processerna är en grundförutsättning för de komplexa beslut som verksamheten kräver. Forskningen vid Linnéuniversitetet utgår från skogens värden och den klimatnytta som skogen kan åstadkomma är central. Effektiv logistik kan bidra till bland annat förbättrat samarbete, ledning, beslutsfattande, mer hållbara transportsystem och aktörsutveckling för ökad klimatnytta av skogen.

Anställningen innebär samarbeten med forskningsgrupper inom och utanför Linnéuniversitetet och arbete med ansökningar om extern forskningsfinansiering från nationella och internationella källor.

Undervisning och forskning planeras utifrån den sökandes kompetens, där kunskap och kompetens inom skogens värdekedjor, logistik, organisation, transport- och affärssystem är välkomna bidrag till miljön. En stor del av undervisningen bedrivs via ett distanskoncept som kompletteras med exkursioner och träffar med praktiska moment där skogen och skogsindustrin används som lärmiljöer.

Anställningen inkluderar kontakter med såväl nationella som internationella forskningsinstitutioner och näringsliv. I arbetet ingår aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete samt upprätthållande och utveckling av nationella och internationella nätverk med forskare, skogsindustri och andra aktörer i samhället.

Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i skogsindustriella produktionssystem, skogsvetenskap, virkeslära eller logistik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses i regel examen från utländskt universitet med i huvudsak samma nivå och kvalitet som svensk doktorsexamen.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom: 


• dokumenterad erfarenhet av undervisning på högskolenivå.
• självständig och dokumenterad forskningserfarenhet inom anställningens ämnesinriktning.
• dokumenterad förmåga att planera och genomföra forskningsprojekt.
• dokumenterad samverkansskicklighet.
• förmåga att kommunicera väl i både tal och skrift både på svenska och engelska.
• dokumenterad god samarbetsförmåga.

Meriterande i övrigt är:


• erfarenhet och engagemang för distansundervisning baserad på lärplattformar och andra IKT-verktyg.
• genomgått en högskolepedagogisk utbildning.
• erfarenhet av samverkan med externa aktörer i skogssektorn.
• erfarenhet av att söka forskningsmedel.

Kontaktpersoner
Prefekt: Erika Olofsson, 0470-70 89 99, erika.olofsson@lnu.se
HR-partner: Jesper Pettersson, jesper.pettersson@lnu.se

För mer information om bedömningsgrunder och hur du ansöker, läs mer på https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=7545&rmlang=SE och ansök senast den 10 oktober 2023.

Ansök nu

Registrator

Registrator
Läs mer Sep 13
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Universitetets registratur a?r samlad pa? universitetsledningens kansli. Kansliet a?r fra?mst ett sto?d till universitetsstyrelsen, rektorer och universitetsdirekto?r men a?ven fo?r fakultetsledningar. Kansliet ansvarar fo?r att uppra?ttha?lla och kvalitetssa?kra universitetets myndighetsuppdrag och myndighetsuto?vning, vilket inkluderar interna regelverk, beslutsstruktur och relevant juridik.

En viktig del i myndighetsuto?vningen a?r att bedriva en korrekt och ra?ttssa?ker registratur samt arkivering av handlingar. Universitetets registratorer och arkivarier samverkar i detta arbete. Kansliet arbetar även för att o?ka digitaliseringsgraden sa? att elektroniska a?rendeflo?den skapas fo?r universitets dokument-, formula?r- och mo?teshantering samt e-arkivering av handlingar.

Arbetsuppgifter:
Universitetets arkiv och registratur består av fyra registratorer och två arkivarier. Som registrator arbetar du med att diariefo?ra handlingar, hantera interna och externa fo?rfra?gningar, go?ra bedo?mningar vad ga?ller ka?nsliga personuppgifter och sekretess vid utla?mnande av allma?nna handlingar. Du ska a?ven ge ra?d och sto?d till beslutsfattare och handla?ggare i dessa fra?gor. Inom registratur och arkiv pågår arbete med ökad digitaliseringen av arbetsrutiner och handlingar.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som har:


• relevant akademisk examen på lägst kandidatnivå eller
• yrkeshögskoleexamen inom dokumentcontroller/registrator eller
• om du har tillgodofört motsvarande kompetens inom yrkesområdet genom arbetserfarenhet inom området och som bedöms som likvärdig
• samt goda spra?kkunskaper i svenska och engelska.

Meriterande a?r om du har:


• erfarenhet av arbete som registrator eller arkivarie inom offentlig verksamhet och har kunskap om lagar och förordningar som styr dokumenthantering inom offentlig verksamhet
• bedrivit studier pa? ho?gskoleniva? inom arkiv, juridik, statsvetenskap eller systemvetenskap
• erfarenhet av att arbete med elektroniska diarie-/ärendehanteringssystem

Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga, att i en grupp kunna bidra i det utvecklingsarbete som beskrivs ovan samt förmåga att arbeta självständigt.

Anställningsvillkor:
Placeringsort: Va?xjo?
Ansta?llning: Ansta?llningen a?r placerad vid universitetsledningens kansli. Tillsvidare 100 %. Startdatum enligt o?verenskommelse.

Mer information la?mnas av:
Funktionsansvarig Peter Knutsson, peter.knutsson@lnu.se tfn 0470-70 82 86, avdelningschef Karin Järplid karin.jarplid@lnu.se

Fra?gor ga?llande ansta?llningsvillkor besvaras av HR-partner Stina Andersson, stina.andersson@lnu.se tfn 0480-44 60 33.

Fackliga fo?retra?dare na?s via universitetets va?xel pa? tfn: 0772-28 80 00.

Va?lkommen med din anso?kan senast den 4 oktober. Dnr HR-2023/1298


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Kurator

Kurator
Läs mer Sep 12
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Studerandeavdelningen vid Linnéuniversitetet ansvarar för bland annat studievägledning, antagning, examen, studenthälsa, Ladok/kursinfo, studentmobilitet. Inom avdelningen finns ca 50 anställda med placering både i Växjö och i Kalmar. Studerandeavdelningen är HBTQI-diplomerad sedan 2017. Vi söker nu en Kurator med placering på Studenthälsan, inom Studerandeavdelningen.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består till stor del av individuellt samtalsstöd till studenter, men även grupper och workshops ingår då studenthälsan arbetar förebyggande kring studenternas psykiska och fysiska hälsa på grupp- och organisationsnivå. Samverkan med studentföreningar, studentkår och närsamhället är centralt i arbetet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller motsvarande. Arbetet kräver att du har erfarenhet av självständigt psykosocialt behandlingsarbete liksom vana av preventivt och utåtriktat arbete. Framförallt med unga vuxna, gärna i fokusfrågor som exempelvis psykisk hälsa, stress och ANDTS.

Du skall ha goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och i skrift. Som kurator kommer du även att arbeta med datorn som verktyg varför du behöver goda datorkunskaper. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är utåtriktad och noggrann. Du har en hög arbetskapacitet och har förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.

Anställningen är ett vikariat t o m 2024-11-30 på 100%. Tillträde snarast efter överenskommelse. Placeringsort Växjö, men kontinuerligt arbete i Kalmar ingår.

Vid frågor, vänligen kontakta
Avdelningschef Marie Brorson, tel 0470-70 82 27 (marie.brorson@lnu.se) eller sektionschef Maria Larsson, tel 0480-44 60 95 (maria.larsson@lnu.se)
Frågor som rör anställningen besvaras av HR-partner Emma Dahlberg, tfn: 0480-44 67 13, emma.dahlberg@lnu.se.
Fackliga företrädare nås genom växeln, tfn 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast den 3 oktober. Ansökan ska innehålla personligt brev och CV samt examensbevis. Ange diarienummer HR-2023/1366.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Professor i idrottsvetenskap med naturvetenskaplig/medicinsk inriktning

Professor
Läs mer Jun 30
Vänligen se annonsen i sin helhet på länk: Lediga jobb på Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö | lnu.se 

Ämnesområde för befattningen: Idrottsvetenskap med naturvetenskaplig/medicinsk inriktning

Placeringsort tillsvidare: Växjö eller Kalmar

Anställningens omfattning: Heltid

Arbetsbeskrivning:

Fakulteten har nyligen inrättat Idrottsvetenskap som ett forskarutbildningsämne och förväntas under de kommande åren anta doktorander inom ämnet. Medverkan i forskarutbildningen genom undervisning, handledning och examination av doktorander kommer att utgöra väsentliga arbetsuppgifter. Som professor förväntas du även verka i kurser och program inom det flervetenskapliga ämnet idrottsvetenskap med särskilt fokus på utbildningar med naturvetenskaplig inriktning. I arbetsuppgifterna ingår också samverkansuppdrag med skola, idrottsrörelsen och olika myndigheter.

Sammanfattningsvis erbjuder anställningen som professor en rad stimulerande och utmanande arbetsuppgifter:

Att utgöra en drivande kraft i arbetet med att utveckla den naturvetenskapliga inriktningen av den idrottsvetenskapliga forskningsmiljön samt tvärvetenskapliga och multidisciplinära samarbeten över hela universitetet

Att utveckla och stärka forskningsanknytningen i naturvetenskapligt inriktade idrottsvetenskapliga utbildningar och kurser

Att medverka i utvecklingen av ämnesområdet idrottsvetenskap som helhet, genom intern seminarieverksamhet, genom samarbeten nationellt och internationellt samt samverkan med externa intressenter av relevans för tjänstens innehåll och arbetsuppgifter

Att aktivt medverka i planering, undervisning, examination samt utveckling och kvalitetssäkring av idrottsutbildning

Att aktivt medverka i ämnets utbildning på forskarnivå, handleda och examinera doktorander samt aktivt medverka i ämnets handledarkollegium

Att verka för ökad extern finansiering såväl genom egna projekt som genom stödjandet av kollegor på institutionsnivå

Att bidra till att utveckla samarbetet med andra lärosäten nationellt och internationellt

Att arbeta med kunskapsspridning på ett medvetet och systematiskt sätt genom vetenskaplig och populärvetenskaplig publicering

Att aktivt delta i universitetets externa och interna arbete inklusive administrativa uppgifter knutna till utbildning och forskning

Som professor förväntas du även engagera dig i någon av universitetets

kunskapsmiljöer (https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/kunskapsmiljoer/)

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. (HF 4 kap 3 §)

För behörighet till denna anställning krävs dessutom:

dokumenterad ledarskapsskicklighet med avseende på att utveckla forskningsmiljö/-miljöer,

dokumenterad god samarbetsförmåga, samt

förmåga att bidra till en god arbetsmiljö.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vägledande för bedömning av den vetenskapliga skickligheten är att den ska visas genom självständig aktiv forskning enligt gängse nationella och internationella normer, kvalitativt och kvantitativt. Detta ställer höga krav på den vetenskapliga produktionens omfattning, originalitet och bredd samt på dess inflytande inom ämnesområdet idrottsvetenskap. Kraven på vetenskaplig skicklighet innefattar också planering och ledning av idrottsvetenskaplig forskning. Detta avser såväl ledning av forskningsarbete där andra disputerade forskare medverkar, som handledning av forskarstuderande.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning inom såväl grundutbildning och/eller utbildning på avancerad nivå som utbildning på forskarnivå och avser utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt handledning och examination inom området idrottsvetenskap. Den pedagogiska skickligheten ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen.

Meriterande vid bedömningen är graden av:

dokumenterad vetenskaplig skicklighet av relevans för professurens inriktning med såväl bredd som djup inom egen forskning, framgång vid ansökningar om externa forskningsmedel samt en stark förankring i det nationella och det internationella vetenskapssamhället

dokumenterad erfarenhet av utbildning, handledning och examination inom utbildning på forskarnivå

dokumenterad erfarenhet av att leda verksamheter samt att organisera och leda såväl ämnesinterna som ämnesövergripande forskningsprojekt och forskargrupper

dokumenterad pedagogisk skicklighet

dokumenterad administrativ skicklighet

dokumenterad erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället av relevans för anställningen

Ett beslut om anställning som professor grundas på en helhetsbedömning av de skickligheter som utgör behörighet och bedömningsgrunder.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Kontaktpersoner

Dekan Daniel Alvunger, daniel.alvunger@lnu.se, telefon 070-3696761

Prefekt Daniel Bjärsholm, daniel.bjarsholm.lnu.se, telefon 0470-708075

HR-partner Ulrika Petersson, ulrika.petersson@lnu.se 0480-446996

Välkommen med din ansökan senast 30 september, 2023.

 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Postdoktor i Energi och Hållbar byggd miljö

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Sep 1
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för teknik strävar efter att Linnéuniversitetets ledord Attraktiv kunskapsmiljö, Framstående forskning, Samhällelig drivkraft och Globala värden ska genomsyra verksamheten. Fakulteten för teknik har en bred verksamhet inom nio olika institutioner, där Linnéuniversitetet bedriver utbildning och forskning inom de tekniska ämnena. Institutionen för byggd miljö och energiteknik bedriver forskning och utbildning inom energiprocesser och energisystem inom byggd miljö och dess påverkan på klimatförändringar för att stödja vårt samhälles övergång till en hållbar utveckling och en ”low carbon economy”.

Postdoktorn kommer att arbeta inom forskargruppen Sustainable Built Environment Research (SBER) och bidra till Kunskapsmiljö Linné Grön hållbar utveckling.

Ämnesområde för befattningen: Energi och Hållbar byggd miljö
Placeringsort tillsvidare: Växjö. Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar kan resor mellan orterna förekomma.
Anställningens omfattning och tidsperiod: Tidsbegränsad anställning 100% under 2 år med möjligheten till förlängning 1 år.
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse

Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av forskning inom Energi och byggd miljö och klimatförändringar. I din anställning förväntas du aktivt delta i institutionens miljö och nätverk såväl internt som externt.
Vi söker en motiverad och skicklig postdoktor för att bidra till pågående forskningsprojekt fokuserade på klimatanpassning och att bygga energi- och resurseffektivitet. Postdoktorn kommer att bedriva forskning, analysera data och samarbeta med olika intressenter för att utveckla strategier och rekommendationer för begränsning och anpassning av klimatförändringar inom byggsektorn. Postdoktorn kommer att engagera sig i att utvärdera husägares och utbudssidans uppfattning och beredskap gällande klimatförändringar, analysera och identifiera kostnadseffektiva strategier och affärsmodeller för att minska koldioxidutsläppen på värmemarknaden och investeringar för djuprenoveringar i småhus i en integrerad systemmetod för fjärrvärmeföretag och energirenoveringsföretag.

Dessutom kommer postdoktorn att ha möjlighet att samarbeta med doktorander från utvecklingsländer som besöker Linnéuniversitetet under det multidisciplinära forskningsmobilitetsprogrammet för Forskarskolan i hållbar energiteknik (SEED). Postdoktorn kommer också att bidra i ett Erasmus+-projekt för att stödja lokala partners från Lesotho i att utveckla onlineutbildning om hållbar energiteknik och deras ramverk för kvalitetssäkring, tillsammans med de lokala partnerna.

Postdoktorn förväntas aktivt delta i institutionens miljö och nätverk, både internt och externt, utveckla nya projektidéer och söka externa medel. Viss undervisning och handledning inom grundnivå och avancerad nivå kan ingå i uppgifterna.

Vi erbjuder en stimulerande forskningsmiljö med tillgång till toppmoderna faciliteter och ett stödjande forskarteam. Postdoktorn kommer att ha möjlighet att bidra till forskning som gör skillnad, samarbeta med industripartners och påverka politiska insatser för klimatanpassning.

Undervisning och handledning omfattande högst 20 % av heltid kan ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i energiteknik, miljöteknik, byggnadsteknik, eller doktorsexamen inom området energi och hållbar byggd miljö, eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i ovannämnda ämnen.

I enlighet med postdoktoravtalet bör i första hand den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen tidigast tre år innan sista ansökningsdag för denna anställning. Examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Sökande får inte tidigare ha varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid Linnéuniversitetet. 

Bedömningsgrunder
Följande kriterier kommer att användas för att bedöma och välja ut kandidater:


• Visad vetenskaplig skicklighet inom ovan nämnda områden är ett krav för denna anställning.
• Forskningserfarenhet av både kvalitativa och kvantitativa metoder inom områdena energi och klimatförändringar samt energi- och resurseffektivitet i byggnader.
• Förtrogenhet med rumsliga verktyg och datadrivna tillvägagångssätt, såsom maskininlärning, är meriterande.
• Erfarenhet av undervisning på grundnivå och/eller avancerad nivå inom ämnesområdet, men inte begränsat till, livscykelanalys; hållbar energi och energihushållning.
• En redovisning av prestationer av publicering är önskvärd.
• Erfarenhet av att söka externa projektmedel är meriterande.
• Har bra kommunikationsförmåga på engelska, både skriftlig och muntlig. Kunskaper i svenska språket är meriterande.

Sammantaget kommer en avgörande aspekt av bedömningen att vara de sökandes potential att utmärka sig som både lärare och forskare, vilket säkerställer en framgångsrik karriär.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Kontaktpersoner
Docent Brijesh Mainali, brijesh.mainali@lnu.se ; +46470 708221
Prefekt: Prof. Michael Strand, michael.strand@lnu.se; +46 470 708981
HR partner: Jesper Pettersson, jesper.pettersson@lnu.se; +46 470 708374


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Doktorander i statsvetenskap

Doktorand
Läs mer Maj 29
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Forskarutbildningen vid Linnéuniversitetet finns bland annat vid fakulteten för samhällsvetenskap som är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter. Här finns ungefär 400 anställda och ca 3500 studenter i Växjö och Kalmar.

Institutionen fo?r statsvetenskap finns vid Fakulteten fo?r samha?llsvetenskap som a?r en av Linne?universitetets fem fakulteter med ungefa?r 400 ansta?llda och cirka 3500 studenter. Institutionens huvudsakliga verksamhet finns pa? campus Va?xjo?, men vi har även verksamhet pa? campus Kalmar. Vi har utbildningar pa? alla niva?er, inklusive forskarutbildning, och va?r undervisning ges pa? ba?de svenska och engelska. Institutionens medarbetare bedriver forskning och undervisning inom statsvetenskapens alla huvudsakliga sub-discipliner. Forskningen vid institutionen behandlar bland annat den representativa demokratiska kedjan fra?n medborgare, via politiska makthavare till beslutens resultat genom studier av politiskt beteende, partier, parlament, korruption och EU. Nu so?ker vi nya doktorander i statsvetenskap.

A?mnesomra?de fo?r befattningen: Statsvetenskap
Placeringsort tillsvidare: Placeringsort a?r Va?xjo?. Resor mellan Växjö och Kalmar fo?rekommer.

Anställningens form och omfattning: Anställning som doktorand är tidsbegränsad enl. Högskoleförordningen kap 5 §7. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand främst skall ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.

Tillträde: 1 januari 2024.

Arbetsbeskrivning
Som doktorand är den huvudsakliga arbetsuppgiften att bedriva forskarstudier och doktoranden antas till forskarutbildningen i samband med anställning som doktorand. Forskarutbildningen omfattar 240 hp, varav doktorsavhandlingen omfattar 180 hp och resterande 60 hp utgörs av kurser. Forskarutbildningen avslutas med ett offentligt försvar av doktorsavhandlingen. För närmare regler kring forskarutbildning se Högskoleförordningen kap 5: 17.

Den som anställs som doktorand förväntas ha en hög närvaro på arbetsplatsen. Doktoranden förväntas vidare bidra aktivt till forsknings- och undervisningsmiljön vid institutionen, bl.a. genom aktivt deltagande vid institutionens forskarseminarium. Doktoranden förväntas vidare relatera till nationella och internationella forskningssammanhang.

Forskarutbildningens huvudsakliga språk är engelska. Samtidigt förväntas den som anställs som doktorand att under forskarutbildningen tillgodogöra sig grundläggande förmåga att förstå och tala svenska.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som:

Avlagt examen på avancerad nivå inom statsvetenskap eller motsvarande ämne.

Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som:

Har minst 90 högskolepoäng i ämnet statsvetenskap, eller motsvarande kunskaper förvärvade i någon annan ordning inom eller utom landet.

Har färdigställt en masteruppsats i statsvetenskap eller motsvarande ämne, omfattande minst 15 hp.

Bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. De sökande utvärderas utifrån en övergripande bedömning av vetenskapliga meriter, samt betyg från tidigare studier.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, självständighet, personlig lämplighet, kommunikativ förmåga och färdigheter i engelska.

Intervjuer genomförs med en tätgrupp av de sökande i slutfasen av antagningsprocessen.

Under antagningsprocessen tas hänsyn till Institutionen för statsvetenskaps resurser för att handleda det föreslagna avhandlingsprojektet.

Ansökningsförfarande
Ansökan kan skrivas på antingen engelska eller svenska. Ansökan görs genom Linnéuniversitetets elektroniska ansökningssystem. Ansökan ska innehålla:

Ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt du kan bidra till forskningen vid Institutionen för statsvetenskap vid Linnéuniversitetet.

CV

Examensbevis med betygsdokument.

Masteruppsats och andra skriftliga arbeten du önskar åberopa.

Forskningsplan för ditt tänkta avhandlingsprojekt med övergripande syfte, frågeställning, teori och metod (4-5 sidor, A4, 12 pkt Times New Roman, 1.15 radavstånd). 

Övrigt som du önskar åberopa (uppgifter till referenser, rekommendationsbrev, etc.).

Kontakt:

Professor Douglas Brommesson, ordförande för Handledarkollegiet i statsvetenskap. Telefon: 0470-708761, e-post: douglas.brommesson@lnu.se.

Universitetslektor Johanna Jormfeldt, prefekt för Institutionen för statsvetenskap. Telefon: 0470-708476, e-post: johanna.jormfeldt@lnu.se.

Professor Per Strömblad, studierektor för forskarutbildningen i statsvetenskap. Telefon: 0480-497056, e-post: per.stromblad@lnu.se.

Ulrika Petersson, HR-partner. Telefon: 0480-446996, ulrika.peterson@lnu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 22 september, 2023.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Studentrådgivare

Studiekonsulent
Läs mer Aug 23
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Studentrådgivare i entreprenörskap och innovation till Linnéuniversitetet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här. 

Avdelningen för externa relationer samlar kompetens inom innovation, samverkan, internationalisering och externfinansiering, och utgör universitetets centrala stödenhet för innovation och nyttiggörande. Här finns även Linnéuniversitetets del av innovationskontoret Fyrklövern.

Linnéuniversitetet söker nu två engagerade studentrådgivare för entreprenörskap och innovation till LNU Innovation och avdelningen för externa relationer. Detta är ett led i utvecklingen av Linnéuniversitetets långsiktiga arbete med att stärka och utveckla en kultur för entreprenörskap och innovation.  Vi är universitetets nav för innovation och samverkan, och vi strävar efter att forskning och kunskap ska bidra till samhällets utveckling och välfärd.

Arbetsuppgifter

Du är med i planering och genomförande av event som riktar sig till studenter med syfte att inspirera och informera om entreprenörskap och innovation.
Som studentrådgivare kommer du vara ute i klasser för att informera, inspirera och även hålla i kursmoment, workshops, själv eller tillsammans med kollegor.

Du kommer att arbeta med att stödja studenter i utvecklingen av deras idéer, själv och tillsammans med andra i teamet samt andra aktörer i det kringliggande innovationsstödssystemet.

Du kommer också att vara delaktig i att utveckla processer och metoder för att öka möjligheter till kommersialisering/nyttiggörande av idéer. Du ska också verka utåtriktat utanför akademin för att sprida kunskap och emellanåt knyta an till andra organisationer utanför akademin. Du kommer även att medverka i framför allt regionala nätverk inriktade på samverkan mellan Linnéuniversitetet och omgivningen.

Vem söker vi?
Kvalifikationer

Du har nyligen avslutat din akademiska utbildning, kanske har du ett eller ett par års arbetslivserfarenhet. Du har ett genuint intresse för entreprenörskap, innovation och affärsutveckling. Du är prestigelös och kan både lyssna och entusiasmera unga människor.

Du har antingen egen erfarenhet av entreprenörskap eller har studerat ämnet entreprenörskap på universitetsnivå. Ett alternativ till eget företagande kan vara att visa exempel på att du tagit initiativ till och genomfört aktiviteter och projekt på egen hand, i en förening eller annan organisation till nytta för andra.

Att kunna utrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska är ett krav. I övrigt starka meriter kan medge ett undantag för kravet på svenska.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet då förtroende är en av grundstenarna i vår verksamhet, därför måste du i din roll både kunna uppmuntra studenter att ta sina idéer vidare och samtidigt vara en klarsynt och realistisk rådgivare som kan ge råd som bidrar till att man kan förverkliga sina projektidéer. Vi vill att du har förmåga att stödja och se människor utvecklas. Det är vidare viktigt att du har förmåga att arbeta självständigt men också tillsammans med andra. Du kan stötta och leda människor både individuellt och i större grupper i deras utveckling. Du har förmåga att leva dig in i unga människors förutsättningar och möta dem i deras kontext.

Vad erbjuder vi?

Vi erbjuder en spännande och utmanande roll i en dynamisk miljö, där du får möjlighet att påverka och bidra till universitetets innovations och entreprenörskapsarbete.

Vi erbjuder en anställning på Linnéuniversitetet och LNU Innovation är en del av avdelningen för externa relationer och här kommer du in i ett stort team med en bred palett av kompetenser. Det övriga teamet inom LNU innovation består av en mindre grupp innovationsrådgivare med fokus på forskare. Vi ser tjänsten som en språngbräda tidigt i din fortsatta karriär inom entreprenörskap och innovation.

Anställningsvillkor

Anställningen är på heltid eller deltid enligt överenskommelse, tillsvidare. I normalfallet tillämpas provanställning. Tillträde den 15 januari 2024.

Placeringsort

Kalmar respektive Växjö. Ansvarsområdet täcker båda campusorterna.

Kontaktpersoner:

Avdelningschef: Kay Svensson, kay.svensson@lnu.se 073-050 46 11

Team leader: Kjärstin Hagman-Boström, kjarstin.hagman@lnu.se, 070-566 74 95

Innovationsrådgivare: Emma Burman, emma.burman@lnu.se, 070-357 43 16

HR partner: Helena Birath, helena.birath@lnu.se 070-304 73 81

Välkommen med din ansökan senast den 10 september 2023.

 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Forskningsassistent

Forskarassistent
Läs mer Aug 24
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Inom institutionen är vi 35 medarbetare som erbjuder en bred palett av kurser och utbildningsprogram på grund, avancerad- och forskarnivå. Nu söker vi en forskningsassistent till forskningsprojektet MINERVA och KAIROS.

 

Placeringsort tillsvidare: Växjö

Anställningens omfattning och tidsperiod: Särskild visstidsanställning 100%, med start efter överenskommelse under 6-12 månader.

 

Arbetsbeskrivning

Den sökande kommer att medverka i professor Viktor Kaldos forskargrupp i projekten KAIROS (implementering och utvärdering av IBH i primärvården) samt MINERVA (implementering och utvärdering av metoden ’PAX i skolan’ i lågstadieskolor). Arbetsuppgifterna består av att genomföra datainsamling via enkäter och intervjuer, handleda och koordinera andra assistenter i projekten, utforma och uppdatera studiematerial och rutiner, kontakt med berörda vårdcentraler och skolor, kodning och städning av data samt en del övriga administrativa arbetsuppgifter. Även vissa uppgifter i andra forskningsprojekt där professor Kaldo är ansvarig forskare kan bli aktuella.

 

Behörighetskrav

För behörighet till anställningen krävs


• Avlagd examen på avancerad nivå inom psykologi, omvårdnad/vårdvetenskap, social omsorg eller motsvarande områden

 

Bedömningsgrunder

Meriterande är förmågan och erfarenhet av att genomföra forskningsadministrativa uppgifter av ovan beskrivna slag. Särskild vikt kommer också att läggas vid personlig lämplighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms kunna bidra till forskningsprojektens genomförande.  

 

Välkommen med din ansökan senast den 6 september!
 

För ytterligare information kontakta:

Projektansvarig/ansvarig forskare: Viktor Kaldo, professor, viktor.kaldo@lnu.se, 0707-373859

Prefekt Lena Swalander, 0480 446765, lena.swalander@lnu.se    

HR-partner: Madeleine Sjöstedt, madeleine.sjostedt@lnu.se +46480446078

Fackliga företrädare nås via universitetets växel 0772-28 80 00

 

 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Studentrådgivare

Studiekonsulent
Läs mer Jun 30
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Studentrådgivare i entreprenörskap och innovation till Linnéuniversitetet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här. 

Avdelningen för externa relationer samlar kompetens inom innovation, samverkan, internationalisering och externfinansiering, och utgör universitetets centrala stödenhet för innovation och nyttiggörande. Här finns även Linnéuniversitetets del av innovationskontoret Fyrklövern.

Linnéuniversitetet söker nu två engagerade studentrådgivare för entreprenörskap och innovation till LNU Innovation och avdelningen för externa relationer. Detta är ett led i utvecklingen av Linnéuniversitetets långsiktiga arbete med att stärka och utveckla en kultur för entreprenörskap och innovation.  Vi är universitetets nav för innovation och samverkan, och vi strävar efter att forskning och kunskap ska bidra till samhällets utveckling och välfärd.

Arbetsuppgifter

Du är med i planering och genomförande av event som riktar sig till studenter med syfte att inspirera och informera om entreprenörskap och innovation.
Som studentrådgivare kommer du vara ute i klasser för att informera, inspirera och även hålla i kursmoment, workshops, själv eller tillsammans med kollegor.

Du kommer att arbeta med att stödja studenter i utvecklingen av deras idéer, själv och tillsammans med andra i teamet samt andra aktörer i det kringliggande innovationsstödssystemet.

Du kommer också att vara delaktig i att utveckla processer och metoder för att öka möjligheter till kommersialisering/nyttiggörande av idéer. Du ska också verka utåtriktat utanför akademin för att sprida kunskap och emellanåt knyta an till andra organisationer utanför akademin. Du kommer även att medverka i framför allt regionala nätverk inriktade på samverkan mellan Linnéuniversitetet och omgivningen.

Vem söker vi?
Kvalifikationer

Du har nyligen avslutat din akademiska utbildning, kanske har du ett eller ett par års arbetslivserfarenhet. Du har ett genuint intresse för entreprenörskap, innovation och affärsutveckling. Du är prestigelös och kan både lyssna och entusiasmera unga människor.

Du har antingen egen erfarenhet av entreprenörskap eller har studerat ämnet entreprenörskap på universitetsnivå. Ett alternativ till eget företagande kan vara att visa exempel på att du tagit initiativ till och genomfört aktiviteter och projekt på egen hand, i en förening eller annan organisation till nytta för andra.

Att kunna utrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska är ett krav. I övrigt starka meriter kan medge ett undantag för kravet på svenska.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet då förtroende är en av grundstenarna i vår verksamhet, därför måste du i din roll både kunna uppmuntra studenter att ta sina idéer vidare och samtidigt vara en klarsynt och realistisk rådgivare som kan ge råd som bidrar till att man kan förverkliga sina projektidéer. Vi vill att du har förmåga att stödja och se människor utvecklas. Det är vidare viktigt att du har förmåga att arbeta självständigt men också tillsammans med andra. Du kan stötta och leda människor både individuellt och i större grupper i deras utveckling. Du har förmåga att leva dig in i unga människors förutsättningar och möta dem i deras kontext.

Vad erbjuder vi?

Vi erbjuder en spännande och utmanande roll i en dynamisk miljö, där du får möjlighet att påverka och bidra till universitetets innovations och entreprenörskapsarbete.

Vi erbjuder en anställning på Linnéuniversitetet och LNU Innovation är en del av avdelningen för externa relationer och här kommer du in i ett stort team med en bred palett av kompetenser. Det övriga teamet inom LNU innovation består av en mindre grupp innovationsrådgivare med fokus på forskare. Vi ser tjänsten som en språngbräda tidigt i din fortsatta karriär inom entreprenörskap och innovation.

Anställningsvillkor

Anställningen är på heltid eller deltid enligt överenskommelse, tillsvidare. I normalfallet tillämpas provanställning. Tillträde den 15 januari 2024.

Placeringsort

Kalmar respektive Växjö. Ansvarsområdet täcker båda campusorterna.

Kontaktpersoner:

Avdelningschef: Kay Svensson, kay.svensson@lnu.se 073-050 46 11

Team leader: Kjärstin Hagman-Boström, kjarstin.hagman@lnu.se, 070-566 74 95

Innovationsrådgivare: Emma Burman, emma.burman@lnu.se, 070-357 43 16

HR partner: Helena Birath, helena.birath@lnu.se 070-304 73 81

Välkommen med din ansökan senast den 3 september 2023.

 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Salaried PhD position in musicology

Doktorand
Läs mer Jun 15
Welcome to Linnaeus University! We meet the societal challenges of today and tomorrow in a spirit of openness, curiosity, and creativity. By creating arenas for exchange of knowledge from different subjects, fields, and cultures, we open up for new ideas and create new opportunities for long-term sustainable societal development. Linnaeus University – where people grow.

Linnaeus University is located in Växjö and Kalmar in the southern Swedish region of Småland. The university has 2 100 employees and more than 44 000 students and offers over 200 degree programmes and 1 500 freestanding courses. Research at Linnaeus University is of high quality, nationally as well as internationally, not least at the Faculty of Arts and Humanities, where research in intermedial and multimodal studies, digital humanities, environmental humanities, global humanities, colonial and postcolonial studies, young adult fiction, and popular culture is prominent.

The Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies (IMS) is a world-leading interdisciplinary research centre studying relations and interactions between media. IMS is part of the Faculty of Arts and Humanities at Linnaeus University in Växjö.

IMS and the Department of Music and Art are now inviting applications for a salaried PhD position in musicology, as part of the graduate school The Future of Democracy: Cultural Analyses of Illiberal Populism in Times of Crises (FUDEM), which is financed by the Swedish Research Council.

Subject area for the position

Musicology

Location until further notice

Växjö

Linnaeus University is based in two cities – Växjö and Kalmar. The graduate school is based in Växjö, but as a doctoral student, you will be expected to participate in activities in both locations.

Term and hours


The position is a 48-month fixed-term full-time employment.

Employment as a doctoral student is limited according to Chapter 5, Section 7 of the Higher Education Ordinance. The total employment period may not exceed the equivalent of full-time doctoral studies for four years. However, besides their own studies, someone employed as a doctoral student may, to a limited extent, work with education, (artistic) research, and administration, in which case the period of employment will be extended proportionally. Such work may not exceed 20 per cent of full-time work.

The current (1 January 2023) starting salary for a doctoral student position is SEK 29 450 per month (subject to tax).

For more information about employment and working conditions at Linnaeus University, see our website.

Starting date


As agreed upon, but no later than January 1, 2024.

Job description and context of the position


As a doctoral student, you will be part of the Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies (IMS) and the new graduate school The Future of Democracy: Cultural Analyses of Illiberal Populism in Times of Crises (FUDEM). FUDEM is a collaboration between six universities: Linnaeus University, Linköping University, Lund University, Södertörn University, University of Gothenburg, and Uppsala University.

To read the job description and information about the context of the position, please visit Linnaeus University’s job page.

Eligibility
For more information about eligbility, please visit Linnaeus University’s job page.

 

Application

The application should be written in English and include the following:


• a cover letter explaining why you are applying for the position (max two pages)
• your CV (max five pages)
• attested copies of transcript(s) of records supporting your eligibility for the position, including proof of proficiency in English for non-native speakers
• a research plan (max 10 000 characters excl. references), including aim, theory, research questions, method, time plan, and an account of how your project fits in with FUDEM and, if applicable, with one of the research clusters (i.e., IMS Green, IMS News, IMS Memory, or IMS Literacy)
• a copy of your master’s thesis, or the equivalent
• names and contact information for up to three referees.

For more information about the application procedure and to apply, please visit Linnaeus University’s job page.

The application deadline is Augusti 31, 2023. Interviews with selected candidates are scheduled to commence in June 2023.

Assessment criteria

The selection of candidates will be made based on an assessment of the applicants’ ability to benefit from doctoral education. The assessment will be based on the following criteria:


• the relevance, originality, and feasibility of the research plan in relation to the field of intermediality and illiberal populism (for further details, see the FUDEM webpage)
• the applicant’s academic qualifications, especially as regards the quality and relevance of the master’s thesis (or the equivalent)
• other relevant qualifications and references.

Contact
Martin Knust – FUDEM board member in Växjö, member of IMS, and associate professor of musicology

Eva Kjellander Hellqvist – Head of the Department of Music and Art

Sandra Kron – HR partner at the Department of Music and Art

Ansök nu

Doktorand i musikvetenskap

Doktorand
Läs mer Jun 15
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här. 

Linne?universitetet ligger i Sma?land, och finns på två orter – dels i Va?xjo?, dels i Kalmar. Universitetet har 2 100 ansta?llda och o?ver 44 000 studenter, och erbjuder o?ver 200 program och 1 500 frista?ende kurser. Forskning vid Linne?universitetet ha?ller ho?g nationell och internationell standard, inte minst vid fakulteten fo?r konst och humaniora, da?r forskning inom intermediala och multimodala studier, digital humaniora, miljöhumaniora, global humaniora, koloniala och postkoloniala studier, ungdomslitteratur och populärkultur a?r framtra?dande.

Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies (IMS) är ett världsledande, ämnesövergripande forskningscentrum som bedriver forskning om relationer och interaktion mellan olika medier. IMS hör till fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniversitetet i Växjö.

IMS och institutionen för musik och bild utlyser en doktorandtjänst i musikvetenskap inom The Future of Democracy: Cultural Analyses of Illiberal Populism in Times of Crises (FUDEM), som är en forskarskola med finansiering av Vetenskapsrådet.

Ämnesområde för befattningen

Musikvetenskap

Placeringsort tillsvidare

Växjö

Linnéuniversitetet finns på två orter – Växjö och Kalmar. Forskarskolan finns i Växjö, men som doktorand förväntas du delta i aktiviteter på båda orterna.

Anställningsform och omfattning


48 månaders tidsbegränsad anställning på heltid.

Doktorandanställningen är tidsbegränsad i enlighet med 5 kap. 7 § i Högskoleförordningen. Den sammanlagda anställningstiden får inte överstiga motsvarande fyra års heltidsstudier på forskarnivå. Vid sidan av sina studier får den som är anställd som doktorand dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, (konstnärlig) forskning och administration; anställningstiden förlängs i så fall i motsvarande grad. Sådant arbete får inte överstiga 20 % heltidsarbete.

Den aktuella (1 januari 2023) ingångslönen för en doktorand är 29 450 kronor i månaden (brutto).

Fo?r mer information om ansta?llning och arbetsvillkor vid Linne?universitetet, se vår hemsida.

Tillträde


Enligt överenskommelse, men senast 1 januari 2024.

Arbetsbeskrivning och anställningens sammanhang


Som doktorand kommer du att vara en del av Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies (IMS) och den nya forskarskolan The Future of Democracy: Cultural Analyses of Illiberal Populism in Times of Crises (FUDEM). FUDEM är ett samarbete mellan sex lärosäten: Linnéuniversitetet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Södertörns högskola, Göteborgs universitet och Uppsala universitet.

För mer information om arbetsbeskrivningen och anställningens sammanhang, gå till Linnéuniversitetets sida om lediga jobb

Behörighetskrav

För mer information om behörighetskrav, gå till Linnéuniversitetets sida om lediga jobb.

Ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla följande:


• ett personligt brev där du förklarar varför du ansöker om anställningen (max två sidor)
• ditt CV (max fem sidor)
• vidimerade kopior av merithandlingar som styrker din behörighet, inklusive styrkta kunskaper i engelska för icke infödda talare
• en forskningsplan (max 10 000 tecken exklusive källor), inklusive syfte, teori, forskningsfrågor, metod, tidsplan samt hur ditt forskningsförslag passar in i FUDEM och, i förekommande fall, i något av forskningsklustren (dvs IMS Green, IMS News, IMS Memory eller IMS Literacy)
• ett ex av din masteruppsats eller motsvarande
• namn på och kontaktuppgifter till upp till tre referenser.

För ytterligare information om ansökningsförfarandet samt för att ansöka, gå till Linnéuniversitetets sida om lediga jobb.

Sista ansökningsdag är 31 augusti 2023. Intervjuer med utvalda kandidater beräknas att påbörjas i juni 2023.

Bedömningsgrunder

Urval av sökande görs på basis av deras förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Bedömningen görs utifrån följande kriterier:


• forskningsplanens relevans, originalitet och genomförbarhet i relation till forskningsfältet intermedialitet och illiberal populism (se vidare FUDEM:s hemsida)
• den sökandes akademiska meriter, framför allt vad gäller masteruppsatsens (eller motsvarande) kvalitet och relevans
• övriga relevanta meriter och referenser.

Kontaktpersoner

FUDEM board member i Växjö, medlem i IMS och docent i musikvetenskap: Martin Knust

Prefekt vid institutionen för musik och bild: Eva Kjellander Hellqvist

HR-partner vid institutionen för musik och bild: Sandra Kron


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Doktorand utveckling och modellering av träbaserade konstruktionselement

Doktorand
Läs mer Jul 3
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för teknik har en bred verksamhet som spänner över nio olika institutioner genom vilka Linnéuniversitetet tillhandahåller utbildning och bedriver forskning. Utbildningarna inom teknik omfattar allt från korta utbildningar på några få veckor eller månader till femåriga civilingenjörsutbildningar. Forskningen svarar upp mot samhällets behov inom flera breda fält – både på kort och lång sikt – med grundläggande forskning och tillämpad forskning i samverkan med samhällets aktörer.

Institutionen för byggteknik har omfattande samarbeten med företagspartners inom såväl forskning som utbildning. Institutionen arbetar tillsammans med angränsande institutioner för att skapa en kreativ miljö med utmanande utbildningar och framstående forskning. Forskning inom byggteknik omfattar träbyggnadsteknik, stål- och betongkonstruktionsteknik, byggnadsfysik, historiska konstruktioner, tillståndsövervakning av konstruktioner, livscykelanalys och byggnadsmaterial.

Doktorandtjänsten är en del av forskningsprofilen Hållbart byggande med trä, som bidrar till den gröna omställningen av byggsektorn. Icke förnybara byggmaterial behöver i ännu högre grad ersättas av trä och träbaserade produkter, vilket i sin tur kräver ytterligare förbättringar av dessa med avseende på resurseffektivitet, prestanda, kostnadseffektivitet och cirkuläret.

Antas i: Byggteknik
Placeringsort tillsvidare: Växjö
Anställningens form och omfattning: Anställning som doktorand är tidsbegränsad enl. Högskoleförordningen kap 5 §7. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid
Start: Tillträde enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning
Doktoranden ska fokusera på utformning och modellering av träbaserade komponenter och konstruktionselement, särskilt korslimmat trä (KL-trä). Samband mellan egenskaper hos virke/lameller och egenskaper hos sammanlimmade produkter ska undersökas. Arbetet förväntas leda till ny kunskap som kan omsättas i förbättrat nyttjande av trämaterial av olika kvaliteter och leda till förbättrad prestanda och konkurrenskraft för KL-trä och andra träbaserade komponenter för konstruktion. Forskningen ska också bidra i utvecklingen av modeller som kan komma att implementeras i framtida versioner av konstruktionsnormer och standarder. Användningen av KL-trä för optimerade bjälklagssystem med olika samverkande komponenter och material kan också utforskas i samarbete med ett parallellt planerat doktorandprojekt. Arbetet omfattar matematisk modellering, inklusive finita elementmodellering och statistik, samt planering och genomförande av experiment och laborativa undersökningar. I arbetet ingår samverkan med industripartners.

Som en del av utbildningen kommer doktoranden genomgå kurser som väljs ut efter diskussion och i samförstånd med handledaren.

Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand främst ska ägna sig åt sin forskarutbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.För annonsen i sin helhet, vänligen se https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/lnu.se/ledigajobb

Ansök nu

Doktorand med inriktning mot limning av konstruktionselement

Doktorand
Läs mer Jun 27
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för teknik har en bred verksamhet som spänner över nio olika institutioner genom vilka Linnéuniversitetet tillhandahåller utbildning och bedriver forskning. Utbildningarna inom teknik omfattar allt från korta utbildningar på några få veckor eller månader till femåriga civilingenjörsutbildningar. Forskningen svarar upp mot samhällets behov inom flera breda fält – både på kort och lång sikt – med grundläggande forskning och tillämpad forskning i samverkan med samhällets aktörer.


Institutionen för skog och träteknik bedriver en tematisk verksamhet som sträcker sig från plantor till färdiga tekniska träprodukter genom ett omfattande samarbete med affärspartner inom forskning och utbildning. Avdelningen samarbetar med de angränsande avdelningarna för en kreativ miljö med utmanande utbildning och framstående forskning. Skogen, som resurs med dess klimatfördelar under hela livscykeln, står i fokus för verksamheten vid institutionen. Med detta tema möter institutionen samhällets utmaningar.

Doktorandtjänsten är en del av forskningsprofilen Hållbart byggande med trä, som bidrar till den gröna omställningen av byggsektorn. Icke förnybara byggmaterial behöver i ännu högre grad ersättas av trä och träbaserade produkter, vilket i sin tur kräver ytterligare förbättringar av dessa med avseende på resurseffektivitet, prestanda, kostnadseffektivitet och cirkuläret.

Antas i: Skogsindustriella produktionssystem
Placeringsort tillsvidare: Växjö
Anställningens form och omfattning: Anställning som doktorand är tidsbegränsad enl. Högskoleförordningen kap 5 §7. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand skall främst ska ägna sig åt egen forskarutbildning. En anställd kan dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, undervisning, annan forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.
Start: Tillträde enligt överenskommelse.

För fullständig arbetsbeskrivning och information om behörighetskrav och bedömningsgrunder, läs mer och ansök via denna länk: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=7459&rmlang=SE senast den 31 augusti 2023.

Ansök nu

Ekonomiadministratör

Ekonomiassistent
Läs mer Jul 31
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Ekonomiavdelningen, sektionen för ekonomiservice söker kvalificerad ekonomiadministratör.

Ekonomiavdelningen har det övergripande ansvaret för processerna ekonomiadministration, budget, bokslut och prognos och inköp/ upphandling på hela universitetet. I samverkan med ekonomiadministrationen på fakulteterna arbetar vi för att en hög kvalité i alla delar av ekonomikedjan ska ge ett stabilt underlag för beslutsfattande inom universitetet. Inom avdelningen finns 32 anställda med placering både i Kalmar och Växjö.

Ett omfattande utvecklingsprojekt ifråga om universitetets löne- och fakturahantering har precis avslutats, vilket innebär dels en överföring av arbetsuppgifter från fakultetskanslier samt en organisering där medarbetare från fakultetskanslier samtidigt går över till ekonomiavdelningen under hösten 2023. Förändringen berör 10 personer som kommer att flytta till ekonomiavdelningens Ekonomservice. Totalt sett kommer sektionen därefter att omfatta ca 15 medarbetare och ekonomiavdelningen totalt 32 medarbetare. I detta förändringsarbete behöver vi förstärka med en kvalificerad, utvecklingsinriktad ekonomiadministratör.

Förändringsarbetet går nu in i en ny fas, där fokus under de närmaste åren kommer att vara utveckling av digitala arbetssätt, elektronisk fakturahantering och effektivisering av processer kopplat till ekonomisystemet.

Arbetsuppgifter:
Tjänsten innefattar arbete med löpande redovisning i form av hantering av leverantörsfakturor, inbetalningar, kundfakturering samt hantering av påminnelse- och kravhantering både för kunder och leverantörer. Du arbetar nära kärnverksamheten med stöd i dessa frågor. Vi arbetar med att utveckla digitala arbetssätt, vilket ingår som en väsentlig del i tjänsten inom dessa områden.

Tjänsten innefattar även att arbeta med ekonomiavdelningens andra uppdrag såsom att hantera frågor kring inköp, reserutiner samt informera om redovisningsregler och principer samt hur dessa ska tillämpas inom ramen för statliga myndigheter.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har minst 3-årig gymnasieekonomutbildning eller har tillgodoförts motsvarande kompetens genom arbetserfarenhet inom ekonomi- redovisningsområdet och som bedöms som likvärdig. Meriterande är erfarenhet av redovisnings- och ekonomiarbete i större organisation. Vi förutsätter att du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.

Som person är du noggrann och kvalitetsmedveten samtidigt som du är lyhörd och har god problemlösningsförmåga. Du trivs med digitala arbetssätt och är intresserad av system-utvecklande arbete. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera med personer såväl inom som utom universitetet, har ett serviceinriktat förhållningssätt och professionellt bemötande. Vi lägger vikt vid personlig lämplighet.

Anställningsvillkor:
Tillträde/varaktighet: Tillsvidare, med tillträde enligt överenskommelse. Anställningen inleds normalt med 6 månaders provanställning.
Omfattning: 100 %.
Placeringsort: Kalmar eller Växjö. Då universitetet finns på två orter förutsätter arbetet resor mellan orterna.

Mer information lämnas av:
Sektionschef, Matilda Hallgren, tel: 0480- 44 69 02. matilda.hallgren@lnu.se
Ekonomichef Joakim Karlsson, tel: 0470- 70 85 09. joakim.karlsson@lnu.se
Frågor som berör anställningen besvaras av HR-partner Stina Andersson, tel: 0480- 44 60 33, stina.andersson@lnu.se

Fackliga företrädare nås via universitetets växel: 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti, 2023.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i statistik

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Aug 17
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet bedriver forskning och utbildning i företagsekonomi, nationalekonomi, statistik samt rätts- och turismvetenskap. Vår uppgift är att få människor att växa med hjälp av kunskap som forskare, lärare och studenter skapar tillsammans. Vi bidrar med entreprenöriellt tänkande och hållbara lösningar på komplexa organisations- och samhällsproblem. Vi är stolta över vår långa tradition av samverkan med det omgivande samhället. Vi är ackrediterade genom AACSB. Vår verksamhet bedrivs främst på campus i Kalmar och Växjö.

 

Ämnesområde för befattningen: Statistik

Placeringsort: Växjö.  Största delen av anställningen fullgörs vid placeringsorten men viss tjänstgöring kan ske även på andra orter inom universitetet.

Anställningens omfattning: 50-100%. Vikariat  6-12 månader.

Startdatum: Oktober 2023

 

Arbetsbeskrivning:

I anställningen ingår planering, undervisning och examination inom våra olika program, fristående kurser och distanskurser i statistik. Även undervisning vid andra fakulteter förekommer.

 

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt magisterexamen i statistik eller har motsvarande kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt visat pedagogisk skicklighet.

 

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

 

Du ska ha flerårig erfarenhet av undervisning i statistik på grundnivå inom traditionella delämnen såsom beskrivande statistik, ekonometri, linjära modeller och multivariat analys.

 

Du behöver även kunna kommunicera väl i både tal och skrift på både svenska och engelska.

 

Meriterande i övrigt:

Erfarenhet av undervisning på distans.

 

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en adjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

 

Övrigt

Anställningen är placerad vid institutionen för nationalekonomi och statistik.

 

Kontaktpersoner:
Upplysningar lämnas av prefekt Tobias König, tel. 0470-70 82 62 (tobias.koenig@lnu.se) eller biträdande prefekt Peter Karlsson (Peter Karlsson peter.s.karlsson@lnu.se). Frågor rörande ansökningsförfarande och anställning besvaras av HR-partner Kristofer Stahl (kristofer.stahl@lnu.se).


Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772-28 80 00.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i vårdvetenskap

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 8
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap söker Dig som är en engagerad och kreativ universitetslektor inom vårdvetenskap gärna med inriktning mot anestesiologisk omvårdnad, som kan bidra till universitetets utveckling inom forskning och undervisning! Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning som universitetslektor i vårdvetenskap.

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap bedriver undervisning inom det hälso- och vårdvetenskapliga området på grund- och avancerad nivå inom flera områden och har 120 medarbetare med verksamhet förlagd till fem orter; Kalmar, Växjö, Oskarshamn, Västervik och Ljungby. Vid institutionen bedrivs omfattande forskning och undervisning inom ämnena hälsovetenskap och vårdvetenskap. Institutionen utbildar sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor samt bedriver en internationell masterutbildning i hälsovetenskap. Institutionen bedriver även forskning inom flera områden t ex global hälsa, palliativ vård, akutsjukvård, psykiatrisk vård, samt säkerhetssystem i vården och har för närvarande 45 doktorander.

Ämnesområde för befattningen: vårdvetenskap

Placeringsort tillsvidare: Växjö, annan placeringsort kan övervägas.

Anställningens omfattning: Tillsvidareanställning 100%, sex månaders provanställning tillämpas.

Tillträde: Enligt överenskommelse

 

Arbetsbeskrivning

I arbetsuppgifterna ingår att planera och administrera undervisning samt undervisa, handleda och examinera studenter på grund-, avancerad- och forskarnivå. Du kommer att vara verksam inom institutionens program och fristående kurser och undervisa framför allt inom ämnesområdet medicinsk vetenskap.

 

Som universitetslektor förväntas du söka och erhålla externa medel samt initiera och självständigt bedriva forskning som kompletterar och förstärker institutionens forskningsprofil. Detta görs i samverkan med andra forskare och omgivande samhälle nationellt och internationellt.

 

Vi arbetar i team som t ex lärarlag och forskargrupper men även självständigt där du har stora möjligheter att själv utforma ditt arbete inom givna ramar. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling. 

 

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagd doktorsexamen inom vårdvetenskap, medicinsk vetenskap eller motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

 

 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

 

Vägledande för bedömningen av den vetenskapliga skickligheten är den egna forskningens självständighet, omfattning och kvalitet. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning och avser såväl utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen.

Meriterande i övrigt är förmågan att självständigt bedriva forskning samt erhålla externa forskningsmedel. Vidare är erfarenhet av undervisning, kursutveckling och kursplanearbete samt genomgången högskolepedagogisk utbildning meriterande. Vi ser också erfarenhet av undervisning på distans samt via webbaserade lärplattformar som önskvärt. Klinisk erfarenhet som leg sjuksköterska inom anestesiologisk omvårdnad är meriterande. Goda kunskaper i svenska och engelska och dokumenterad samarbetsförmåga är övriga bedömningsgrunder.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

 

Kontaktpersoner:

Biträdande prefekt Växjö: Maria Qvistgaard, maria.qvistgaard@lnu.se 0470-70 88 78

Biträdande prefekt Kalmar: Liselott Årestedt, liselott.arestestedt@lnu.se

0480- 44 60 73

Prefekt: Per Enarsson, per.enarsson@lnu.se  076-145 60 63

HR-partner: Madeleine Sjöstedt, madeleine.sjostedt@lnu.se  0480-44 60 78

 

 

Välkommen med din ansökan senast:  2023-08-21

Ansök nu

Universitetslektor i pedagogik inom fritidshem

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 27
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP) finns vid Fakulteten för samhällsvetenskap, som är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter med ungefär 400 anställda och cirka 3 500 studenter. Institutionens verksamhet finns både på campus Kalmar och campus Växjö. Inom institutionen bedrivs forskning inom flera områden med relevans för pedagogik, didaktik och pedagogiskt arbete.

Det mest omfattande uppdraget för institutionen är att medverka i lärarutbildningarna i Kalmar och Växjö. Stora delar av förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammets tre inriktningar är förlagda till institutionen som också ansvarar för vissa kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK-kurser) inom övriga lärarprogram. Vidare undervisar institutionens lärare i handledarutbildning och uppdragsutbildningar. Samverkan sker med skolhuvudmän, förskolor och skolor genom forskningsprojekt, kurser och handledning samt olika uppdrag från myndigheter.

Ämnesområde för befattningen: Pedagogik.

Placeringsort tills vidare: Placeringsort Växjö. Resor mellan campus Växjö och campus Kalmar förekommer.

Anställningens omfattning: Heltid, 100 %.
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. I normalfallet tillämpas provanställning.

Arbetsbeskrivning

Kursarbete i de lärarutbildningskurser som främst berör grundlärarutbildningen med inriktning mot fritidshem och den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK). Det ingår också att verka i våra arbetslag där vi arbetar med forskning och utveckling i nära samarbete med studenter och yrkesverksamma lärare.

I anställningen ingår att genomföra utbildning, forskning och samverkan samt utbildningsadministrativt arbete. I arbetsuppgifterna ingår också handledning och examination av uppsatser/självständiga arbeten. Även fristående kurser, och uppdragsutbildning kan ingå i arbetsuppgifterna. Till uppgifterna hör också att följa utvecklingen inom VFU-området.

Det är viktigt att du deltar aktivt i vårt arbete vad gäller utbildningskvalitet och kursutveckling. Vidare förväntas du ha förmåga att bidra till institutionens forskningsaktiviteter.

Undervisningen bedrivs till största delen på svenska, men även viss undervisning kan komma att ske på engelska. Resor mellan universitetets två campus förekommer eftersom undervisning i både Kalmar och Växjö ingår i tjänsten.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i pedagogik, utbildningsvetenskap eller ämne med tydlig koppling till utbildningsvetenskapliga området. Examensbevis för doktorsexamen samt övriga åberopade handlingar ska bifogas ansökan.

Goda kunskaper i svenska och engelska eller annat nordiskt språk krävs.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att pedagogisk skickligheten avser såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet samt erfarenhet av lärarutbildning.

Meriterande i övrigt:

- Erfarenhet av undervisning inom lärarutbildning

- Lärarexamen/Lärarlegitimation

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Välkommen med din ansökan senast 20 augusti 2023!


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Kanslichef

Administrativ chef
Läs mer Jun 21
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Linnéuniversitetets lärarutbildningar utgör universitetets största utbildning på grund- och avancerad nivå. Årligen antas ca 830 nya studenter. Linnéuniversitetet har examenstillstånd att bedriva samtliga lärarprogram, utbildningar till speciallärare och specialpedagog samt samordnar det nationella professionsprogrammet.

Linnéuniversitetets lärarutbildningar är fakultetsöverskridande. Nämnden för lärarutbildningar (NLU) och vicerektor för lärarutbildningar har beslutsmandat, vilket innebär att fakulteterna genomför uppdrag utifrån beställningar av utbildning, forskning och samverkan. Lärarutbildningskansliet består av 26 medarbetare och utgör ett administrativt stöd inom tre områden:


• beredningsstöd till NLU, vicerektor och programråd,
• programstöd till studenter och lärare samt
• samverkansstöd till lärare och forskare.

Lärarutbildningskansliet ansvarar därmed i sin stödfunktion för både ledningsstöd och ett mer utbildningsnära verksamhetsstöd. En kanslichef leder och organiserar detta arbete.

Arbetsuppgifter:
Kanslichefens främsta uppgift är att vara chef och ledare för den personal som ingår i Lärarutbildningskansliet. Kanslichefen ingår i ledningsgruppen tillsammans med vicerektor och biträdande vicerektor som tillsammans leder Linnéuniversitetets lärarutbildningar. Kanslichefen är också en viktig länk mellan Linnéuniversitetets lärarutbildningar och den gemensamma universitetsförvaltningen och fakulteter. Vidare ingår det i kanslichefens uppdrag att tillsammans med vicerektor leda och utveckla arbetet utifrån universitetets och lärarutbildningarnas vision och strategi. Arbetet innebär många kontakter såväl internt som externt och kräver god tillgänglighet för medarbetarna. Eftersom kansliets medarbetare finns på två orter och verksamheten bedrivs på två campus, förutsätter arbetsgivaren tjänstgöring på båda orterna. Anställningen innebär personal-, arbetsmiljö- och ekonomiansvar. 

Kvalifikationer:
Du som söker ska ha akademisk examen på lägst kandidatnivå. Du har också god förmåga att leda komplexa organisationer och kvalificerade medarbetare mot gemensamma mål och visioner med fokus på utveckling av såväl organisation som individer. Det är särskilt meriterande om du har erfarenhet av detta från en större akademisk eller offentlig organisation. Vi vill att du är lösningsinriktad och konstruktiv, jobbar långsiktigt och att du låter medarbetare växa.  Du har god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på både svenska och engelska samt erfarenhet av administrativt arbete. Visad god organisationsförmåga och erfarenhet av både ledarskap och samverkan är ytterligare ett krav. Goda kunskaper i de regelverk som styr högskolevärldens verksamhet, erfarenhet av lärarutbildning och projektledning är särskilt meriterande. Du har erfarenhet av konflikthantering och arbetar lösningsinriktat/långsiktigt. Uppdraget kräver att du är bra på att kommunicera och entusiasmera medarbetare samt leda verksamheten utifrån gällande regelverk med hög kvalitet och en god arbetsmiljö som bas. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse

Placeringsort: Växjö eller Kalmar. Då arbetet innebär arbete i både Kalmar och Växjö måste du vara beredd att i varierad grad tjänstgöra på båda orterna.

Omfattning: 100 %

Övrigt: Anställningen är placerad vid Lärarutbildningskansliet. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Individuell lönesättning tillämpas varför löneanspråk bör bifogas ansökan.

Mer information lämnas av:
Rekryterande chef: Vicerektor Hanna Palmér, hanna.palmer@lnu.se, tel: 072–5941451
Frågor som rör anställningen besvaras även av: HR-partner Marie Kalebsson, marie.kalebsson@lnu.se, tel: 0470-708238

Fackliga företrädare nås via universitetets växel på tfn: 0772-28 80 00.

För information om ledarskap vid Linnéuniversitetet se: https://lnu.se/medarbetare/anstalld-vid-lnu/ledarskapsprinciper/

Välkommen med din ansökan senast den 20 augusti 2023!


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i socialt arbete (vikariat)

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Jun 30
Institutionen för socialt arbete har sin organisatoriska tillhörighet vid Fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet. Verksamheten bedrivs på campus Kalmar och Växjö. Vi ger utbildningar i socialt arbete på grund-, avancerad och forskarnivå. Den forskning som bedrivs hos oss är främst inriktad på områden som berör livsvillkor för barn och ungdomar, äldre personer, migrationsforskning och välfärdsforskning ur nationella och internationella perspektiv.

Ämnesområde för befattningen: Socialt arbete

Placeringsort tillsvidare: Kalmar/Växjö

Anställningens omfattning: Heltid, 100%. Anställningen är tidsbegränsad sex månader. Tillträde enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning:

Arbetsuppgifterna består av planering, utveckling och genomförande av undervisning samt administrering av kurser inom socionomprogrammet och fristående kurser. Undervisning gäller inom det sociala arbetets metoder, integrering av teori och praktik och teoretiska perspektiv inom ämnets kärnområde.

Vi erbjuder en aktiv utbildningsmiljö och värdesätter medarbetare som initierar och bedriver utvecklingsarbete inom ämnesområdet.

Anställningen innebär samverkan med andra lärare, forskare och omgivande samhälle nationellt och internationellt, samt aktivt deltagande i institutionens gemensamma arbete. De flesta av institutionens kurser har i större eller mindre omfattning inslag av flexibel undervisning vilket kräver färdighet i att undervisa med hjälp av olika digitala verktyg.

Undervisningen bedrivs till största del på svenska. Resor mellan universitetets två campus förekommer eftersom undervisning både i Kalmar och Växjö ingår i tjänsten.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som adjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt magisterexamen/masterexamen i socialt arbete eller närliggande inriktning som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen

Goda kunskaper i svenska krävs.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en adjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet. Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

Samarbetsförmåga och flexibilitet är egenskaper som har stor betydelse, såväl i relation till studenter som inom lärarkollegiet, forskningsmiljöer och det omgivande samhället.

Meriterande är professionell yrkeserfarenhet av socialt arbete och socionomexamen.

Meriterande i övrigt är erfarenhet av undervisning, handledning och forskning inom ämnet socialt arbete.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Välkommen med din ansökan senast 15 augusti

Ansök nu