Unik Resurs i Sverige AB jobb i Växjö

Hitta lediga jobb hos Unik Resurs i Sverige AB i Växjö. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Växjö.

Trafikområdeschef Kronoberg

Trafikchef
Läs mer Jul 9
Företagspresentation

Connect Bus är en del av en nordisk busskoncern som strävar efter att leda omställningen till hållbart resande genom innovation och engagerade medarbetare. Connect Bus utför persontransporter i den allmänna kollektivtrafiken med linjebussar, flexlinjebussar samt fasta fordon för färdtjänst och skolskjutstrafik. Man kör även beställningstrafik och har ett starkt fokus på att skapa en kundvänlig och effektiv kollektivtrafik?.
Vi erbjuder dig en hållbar och affärsorienterad bransch med goda utvecklingsmöjligheter. Connect Bus är ett globalt företag med trafik i stora delar av Sverige. Vi erbjuder en spännande arbetsmiljö präglad av etnisk och kulturell mångfald där klimatet är öppet och vi respekterar varandra. På Connect Bus har du goda möjligheter att kombinera yrkesliv med privatliv och vi arbetar aktivt för att främja personalens utveckling och växa inom företaget.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Är du en erfaren ledare med flerårig erfarenhet av att leda större verksamheter och driva förändringsarbete i en samhällsviktig bransch? Sök då gärna rollen som trafikområdeschef för Connect Bus Kronoberg med möjligheten att leda en spännande och hållbar verksamhet inom kollektivtrafiken i Region Kronoberg.
Som trafikområdeschef inom Connect Bus i Kronoberg är du avtalsansvarig för verksamheten operativt såväl som strategiskt och resultatmässigt. Du lägger tid och tankearbete på att utveckla Connect Bus verksamhet och medarbetare. Organisatoriskt tillhör du och rapporterar till Operativa chefen. Utanför den egna organisationen i Kronoberg är gränsytor inom Connect Bus viktiga likväl som uppdragsgivaren Region Kronoberg och Länstrafiken.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
- Övergripande helhetsansvar för ca 500 medarbetare, drygt 200 fordon, 20 depåer inkluderat personal - säkerhet - miljö och arbetsmiljöansvar samt budget- och resultatansvar för Connect Bus Kronoberg.
- Ytterst ansvarig för att kvaliteten i leveransen upprätthålls enligt avtalen med Region Kronoberg.
- Med ett gott ledarskap entusiasmera och motivera för att styra och stötta mot uppsatta mål.
- Kontinuerligt utveckla medarbetare och kultur för att därigenom utveckla verksamhet i syfte att stärka kvalitet och effektivitet.
- Över tid utveckla uppdraget inom ramen för uppdragsavtalet med Region Kronoberg.

Din profil

Som ledare är du både närvarande och handlingskraftig med hög grad av struktur och symboliskt ledarskap som berör och ger gott avtryck. Det förväntade närvarande ledarskapet bygger på att skapa förutsättningar för medarbetarna att ta ägarskap över sina roller, samtidigt som du som ledare fokuserar på det taktiska och strategiska arbetet. Förståelse och respekt för detaljerna är viktigt, samtidigt som din förmåga att delegera och koordinera dessa till organisationen är avgörande för framgång. Rollen kräver att du har:

- En eftergymnasial utbildning inom antingen/och/eller ekonomi, transport eller logistik
- Flerårig ledarerfarenhet av att leda större organisationer inkluderat personal- och arbetsmiljöansvar samt budget- och resultatansvar
- Erfarenhet att hantera HR- och arbetsmiljöfrågor innefattande facklig samverkan
- Erfarenhet av förändringsledning relaterat medarbetar- och verksamhetsutveckling i kulturutveckling.

Ansök redan idag!
Ansökan

Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag!

Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.

Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;

Sarah Johansson som nås på 0737-09 89 72 eller på sarah.hansson@unikresurs.se, Alice Hacker som nås på 0704-10 63 93 eller på alice.hacker@unikresurs.se, Marie Johansson (fr o m v. 30) som nås på 0700-91 14 03 eller marie.johansson@unikresurs.se.

Väl mött!

Unik Resurs
Välkommen till Unik Resurs!

Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång

Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.

Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.

Lycka till!
Relaterade taggar: #LI-Onsite

Ansök nu

Hr -ansvarig

Personalchef/HR-chef
Läs mer Jan 26
Företagspresentation

Vill du leda HR-arbetet i ett expansivt företag som ligger i framkant gällande hållbar avfallshantering? Trivs du i en roll där strategiska frågor blandas med operativa och där du bidrar med ett affärsnära HR stöd? Då passar denna tjänst dig! Södra Smålands avfall och miljö (SSAM) erbjuder resurseffektiva och kretsloppsanpassade lösningar åt privatpersoner och verksamheter för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser. Vi lyckas genom att ha engagerade medarbetare, utgå från kundens behov och genom att samverka med andra. Vi strävar efter att ligga i framkant vad gäller avfallshantering, vi är nyfikna och ser möjligheter. Vår långsiktiga vision är ett Småland utan avfall.
SSAM startade i januari 2019 och ägs av Växjö, Älmhult, Tingsryd, Lessebo och Markaryds kommuner. Förutom det kommunala renhållningsansvaret är vi även aktiva på marknaden för avfallsbehandling, ett område som för oss är under stark utveckling och framdrift. Läs mer på ssam.se.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

I rollen som HR-ansvarig arbetar du brett med verksamhetens HR-frågor med fokus på värdegrund och kultur, ledarskapsutveckling, kompetensutveckling, lönebildning samt arbetsmiljö. Målsättning för rollen är att skapa förutsättningar för att SSAM ska vara en attraktiv arbetsgivare, som kan attrahera och behålla nöjda, engagerade medarbetare med hög kompetensnivå, så att SSAM kan utvecklas till ett framgångsrikt företag. Som HR-ansvarig arbetar du både strategiskt och operativt med olika uppdrag och processer. Du kommer att behöva ta ett stort ansvar och du måste kunna driva HR-processer självständigt och professionellt. I nära samarbete med verksamhetens chefer identifierar, utvecklar och implementerar ni processer för att stödja ett hållbart och modernt arbetssätt. Då organisationen fortfarande är relativt ny har vi fokus på att stärka, utveckla och underhålla värdegrund, kultur och arbetsgivarvarumärke, i detta har du en tongivande roll. Du har ansvar för klassiska HR frågor som HR-processer, rekrytering och onboarding, kompetensutveckling, fackliga diskussioner och andra vanligt förekommande arbetsgivarfrågor. Som medlem i ledningsgruppen deltar du i att driva den strategiska utvecklingen av bolaget med fokus på både samhällsnytta och en lönsam tillväxt. Verksamheten är starkt kopplat mot ett hållbart samhälle och visionen ”ett Småland utan avfall”. I detta blir du ett viktigt stöd i arbetet med att driva och utveckla organisation, ledarskap och medarbetarskap. Du rapporterar direkt till VD.

Din profil

Vi söker dig med akademisk utbildning inom HR. Du har minst 5 års samlad arbetslivserfarenhet inom kvalificerat HR-arbete och har erfarenhet av fackliga förhandlingar. Du har arbetat brett inom HR-områden såväl strategiskt som operativt i roller som HR Businesspartner/HR ansvarig/HR-chef eller liknande befattning. Vi ser det som meriterande om du har drivit värdegrundsarbete samt varit delaktig i organisationsförändringar. Vidare har du tillräcklig kunskap och erfarenhet för att snabbt orientera dig i arbetsrättsliga frågor, samt god digital kunskap då du är ett föredöme för ett modernt arbetssätt. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. För att lyckas i rollen är ditt intresse och din nyfikenhet för verksamheten och dess behov av största vikt. Du arbetar processorienterat och målinriktat för att nå resultat och besitter en god förmåga att arbeta såväl operativt som strategiskt med affärsnära HR-frågor inom verksamheten. Du är skicklig på att bygga långsiktiga förtroendefulla relationer och är en öppen, uppriktig och lyhörd person. Du är tydlig och bra på att kommunicera med alla inom organisationen samt tillför ett helhetstänk och riskbedömning i de beslut du tar. Du förutser problem och skapar alternativa planer, du agera konsekvent och förhåller dig lugn och saklig även i oväntade situationer.

Ansök redan idag!

I denna rekrytering samarbetar SSAM med Unik Resurs.


Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag!

Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.

Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;

Marie Johansson och nås på 0700-911403 eller på marie.johansson@unikresurs.se

Väl mött!

Unik Resurs

Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång


Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.

Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.

Lycka till!

Ansök nu

Hr -ansvarig

Personalchef/HR-chef
Läs mer Okt 12
Företagspresentation

Vill du leda HR-arbetet i ett expansivt företag som ligger i framkant gällande hållbar avfallshantering? Trivs du i en roll där strategiska frågor blandas med operativa och där du bidrar med ett affärsnära HR stöd? Då passar denna tjänst dig! Södra Smålands avfall och miljö (SSAM) erbjuder resurseffektiva och kretsloppsanpassade lösningar åt privatpersoner och verksamheter för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser. Vi lyckas genom att ha engagerade medarbetare, utgå från kundens behov och genom att samverka med andra. Vi strävar efter att ligga i framkant vad gäller avfallshantering, vi är nyfikna och ser möjligheter. Vår långsiktiga vision är ett Småland utan avfall.
SSAM startade i januari 2019 och ägs av Växjö, Älmhult, Tingsryd, Lessebo och Markaryds kommuner. Förutom det kommunala renhållningsansvaret är vi även aktiva på marknaden för avfallsbehandling, ett område som för oss är under stark utveckling och framdrift. Läs mer på ssam.se.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

I rollen som HR-ansvarig arbetar du brett med verksamhetens HR-frågor med fokus på värdegrund och kultur, ledarskapsutveckling, kompetensutveckling, lönebildning samt arbetsmiljö. Målsättning för rollen är att skapa förutsättningar för att SSAM ska vara en attraktiv arbetsgivare, som kan attrahera och behålla nöjda, engagerade medarbetare med hög kompetensnivå, så att SSAM kan utvecklas till ett framgångsrikt företag. Som HR-ansvarig arbetar du både strategiskt och operativt med olika uppdrag och processer. Du kommer att behöva ta ett stort ansvar och du måste kunna driva HR-processer självständigt och professionellt. I nära samarbete med verksamhetens chefer identifierar, utvecklar och implementerar ni processer för att stödja ett hållbart och modernt arbetssätt. Då organisationen fortfarande är relativt ny har vi fokus på att stärka, utveckla och underhålla värdegrund, kultur och arbetsgivarvarumärke, i detta har du en tongivande roll. Du har ansvar för klassiska HR frågor som HR-processer, rekrytering och onboarding, kompetensutveckling, fackliga diskussioner och andra vanligt förekommande arbetsgivarfrågor. Som medlem i ledningsgruppen deltar du i att driva den strategiska utvecklingen av bolaget med fokus på både samhällsnytta och en lönsam tillväxt. Verksamheten är starkt kopplat mot ett hållbart samhälle och visionen ”ett Småland utan avfall”. I detta blir du ett viktigt stöd i arbetet med att driva och utveckla organisation, ledarskap och medarbetarskap. Du rapporterar direkt till VD.

Din profil

Vi söker dig med akademisk utbildning inom HR. Du har minst 5 års samlad arbetslivserfarenhet inom kvalificerat HR-arbete och har erfarenhet av fackliga förhandlingar. Du har arbetat brett inom HR-områden såväl strategiskt som operativt i roller som HR Businesspartner/HR ansvarig/HR-chef eller liknande befattning. Vi ser det som meriterande om du har drivit värdegrundsarbete samt varit delaktig i organisationsförändringar. Vidare har du tillräcklig kunskap och erfarenhet för att snabbt orientera dig i arbetsrättsliga frågor, samt god digital kunskap då du är ett föredöme för ett modernt arbetssätt. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. För att lyckas i rollen är ditt intresse och din nyfikenhet för verksamheten och dess behov av största vikt. Du arbetar processorienterat och målinriktat för att nå resultat och besitter en god förmåga att arbeta såväl operativt som strategiskt med affärsnära HR-frågor inom verksamheten. Du är skicklig på att bygga långsiktiga förtroendefulla relationer och är en öppen, uppriktig och lyhörd person. Du är tydlig och bra på att kommunicera med alla inom organisationen samt tillför ett helhetstänk och riskbedömning i de beslut du tar. Du förutser problem och skapar alternativa planer, du agera konsekvent och förhåller dig lugn och saklig även i oväntade situationer.

Ansök redan idag!

I denna rekrytering samarbetar SSAM med Unik Resurs.


Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag!

Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.

Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;

Marie Johansson och nås på 0700-911403 eller på marie.johansson@unikresurs.se

Väl mött!

Unik Resurs

Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång


Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.

Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.

Lycka till!

Ansök nu

Interim Enhetschef

Produktionschef, tillverkning
Läs mer Aug 10
Företagspresentation

Är du en erfaren ledare som drivs av människan, miljön och att jobba i utveckling? Ta då chansen när vi söker en Interim Enhetschef.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

För kunds räkning söker vi en Interim Enhetschef. Du arbetar med utgångspunkt i Växjö i en ung organisation som befinner sig i en utvecklingsfas. Ordinarie tjänst kommer bli vakant och uppdraget sträcker sig över tiden för rekryteringsprocessen tills nästa person är på plats, uppskattningsvis 4-6 månader med start 1 september.

Som Enhetschef har du ansvaret för att, utifrån verksamhetens fastställda behov och målsättningar, leda och fördela det operativa arbetet med fokus på kund, kvalité och säkerhet. Du ansvarar för två av organisationens betydelsefulla enheter i Växjö och Lessebo, därtill två mindre enheter ytterligare. Du fördelar det dagliga arbetet och ansvarar för ekonomi och budget samt rapporterar till Avdelningschef. Du har personalansvar för 16 personer på geografiskt skilda platser.

Din profil

Under Interimperioden kommer tyngdpunkten, förutom ett bra ledarskap, ligga på ett ökat kundfokus samt affärsmässighet ute på enheterna. Därför är det viktigt att du har ett tränat öga vad gäller att driva en verksamhet i stort, du är van vid att jobba efter uppsatta mål och leverans samt tydliggöra dessa på ett bra sätt för dina medarbetare. Du är trygg i dig själv och kan ta initiativ och beslut.

Du är en duktig ledare och har flera års erfarenhet av ledande befattning. Organisationen är i en utvecklingsfas vilket ställer höga krav på god kommunikativ förmåga för att få med dig personalen i de förändringar som sker.

Du ska ha någon form av teknisk erfarenhet, kunskap eller utbildning, gärna med inriktning miljö/energi. B-körkort är ett krav.

Ansök redan idag!

Ansökan

Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag!

Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.

Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;

Emma Johansson och nås på 0739-73 93 65 eller på emma.johansson@unikresurs.se

Väl mött!

Unik Resurs

Välkommen till Unik Resurs!

Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång

Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.

Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.

Lycka till!

Ansök nu

Interim Ekonomichef

Ekonomichef
Läs mer Jul 20
För ett bolag med 170 miljoner omsättning, ett 60-tal anställda söker vi nu vi en Interim ekonomichef med start i september.

Uppdraget inleds som ett längre interimuppdrag men kan leda till erbjudande om anställning hos Kund på sikt.

Vi kan se både underkonsulter och anställda konsulter i uppdraget.

Bolaget har funnit några år och har stabila ägare som värna om hållbarhet. Kunden har verksamhet på flera orter men kontoret är beläget i Växjö. Är du sugen på nya utmaningar? Är du intresserad långsiktigt alternativt kortsiktigt som konsult eller om du driver eget bolag? Då är det här ett uppdrag för dig!Ekonomiavdelningen består av totalt 3 personer och ditt huvudansvar i uppdraget är

- Månads- och årsbokslut
- Skatt – och momsredovisning
- Ekonomistyrning
- Ta fram ekonomiunderlag till VD
- Föredragande mot styrelsen

Kravprofil

Du har ekonomexamen på högskolenivå och har haft ansvar för ekonomifunktion samt erfarenhet och goda kunskaper av redovisning och controllerrelaterade arbetsuppgifter.

Som person är du självgående, har lätt för att samarbete och håller god ordning och reda och har förmågan att snabbt anpassa dig efter rådande omständigheter.

Du kommunicerar på ett pedagogiskt och tydligt sätt där du anpassar informationen efter mottagaren. Det krävs att du har en målmedvetenhet och en struktur, med en god analytisk förmåga att planera och leverera inom givna tidsramar. I rollen krävs det att du är förtroendeingivande i ditt sätt att bygga relationer. Du använder din kunskap för att prioritera och stötta i ekonomifrågor, men även för att förenkla och tydliggöra modeller och system.

Du trivs med stor variation och gillar att arbeta såväl brett operativt som strategiskt

Ansökan

Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag!

Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.

Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;

Marie Johansson och nås på 0700-911403 eller på marie.johansson@unikresurs.se

Väl mött!

Välkommen till Unik Resurs!

Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång

Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.

Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.

Lycka till!

Ansök nu

Säljare marknadsförare till Point Logistik

Account manager
Läs mer Dec 21
Tycker du det är spännande med smarta sälj- och marknadsföringsprocesser? Trivs du med att driva utveckling? Point Logistik är just nu mitt ute på en utvecklingsresa, där ett modernt bolag för distribution av tidningar, post och paket tar form.
Vill du vara med? Vi är ett bolag med engagemang för att göra samhällsnytta, här får rätt person möjligheten att vara med och sätta sin prägel på försäljning och marknadsföring - av Point Logistik och av bolagets tjänster. Här handlar det om att ta företaget in på helt nya marknader. Point Logistik distribuerar morgontidningar, tidskrifter, post och paket och är ett helägt dotterbolag till Gota Media AB, en mediekoncern vilken omsätter ca 1000 MSEK. Inom Gota Media arbetar man för en ägare som ser till samhällsnytta. Point Logistik med regionkontor i Borås, Växjö, Kalmar, Karlskrona och Kristianstad svarar för distribution av Gotagruppens morgontidningar med flera produkter, till ca 250 000 hushåll. Verksamheten omsätter 440 miljoner kronor.


Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som säljare och marknadsförare hos oss jobbar du i en ny roll där du har ansvar för försäljning, tjänstepaketering och marknadsföring av Point Logistik och våra distributionslösningar för post och paket. Du utgår ifrån Växjö eller Borås och rör dig över hela det geografiska område där vårt moderbolag Gota Medias tidningar distribueras av oss idag.
I dialog med både interna och externa aktörer och i samråd med VD planerar du marknadsföring, kundbesök och utveckling av kundupplägg. Du utgör länken mellan våra annonssäljare och regionerna. Du har förmågan att bearbeta nya och befintliga kunder. Ofta gör du det på egen hand och ibland i nära samarbete med andra. Du bidrar med din kunskap och expertis inom försäljning, utvecklar och använder arbetssätt för försäljning och marknadsföring operativt. Du hämtar input från kunderna som på ett naturligt sätt förs in i arbetet med Point Logistiks erbjudanden. Din teamkänsla och samarbetsförmåga vid sidan av ditt intresse för affärsutveckling, kundnytta och att hitta nya affärsmöjligheter gör att du lyckas i rollen.


Din profil
·       Du har erfarenhet av att sälja och förståelse för hur det kan göras relationsbaserat.
·       Du har haft kontakt med branschen tidigare och kanske rentav har sålt eller marknadsfört distributions-, transport-, eller logistiklösningar?
·       Marknadsföring intresserar dig och erfarenhet av området är självklart meriterande.
·       Du har både gymnasieutbildning och säljutbildning med dig sedan tidigare och du är mån om att fylla på med kunskap och inspiration kontinuerligt.
·       Du är van vid att använda digitala verktyg, för såväl kalkyler som presentationer, och ser hur de kan bistå dig i både sälj och marknadsföring.
·       Du kommer ha tjänstebil, B-körkort är ett krav.
·       Svenska är arbetsspråk och därför ett krav för tjänsten.


Ansök redan idag
I denna rekrytering samarbetar Point Logistik med Unik Resurs. Vi vill därför ha din ansökan via hemsidan www.unikresurs.se. Passar du in på ovanstående profil och lockas av ovanstående uppdrag, tveka inte att ansöka redan idag!
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjer enligt GDPR. För frågor gällande tjänsten eller processen vänligen kontakta ansvarig rekryterare Maria Edner: maria.edner@unikresurs.se eller 070-410 63 91.

Ansök nu

Regional Säljare

Utesäljare
Läs mer Mar 26
Företagspresentation:

Ydreskåp är en av Sveriges ledande tillverkare av klimatsmarta skåp för transportbilar.
Fabriken för tillverkning av skåp och bilar, är belägen i Österbymo och sysselsätter 40 personer.

Ydreskåp anpassar och bygger transportbilar av olika fabrikat, för en mängd olika ändamål. Varje år byggs det ca 700 bilar, allt från stora skåpbilar till småbilar och pick-up.
Företaget är certifierat som premiumpartner till de flesta biltillverkarna, bl.a. Opel och Renault.

Ydreskåp AB ingår i Nordic Vehicle koncernen

Arbetsuppgifter och ansvarsområden:

Ydreskåp är nu inne i ett expansivt utvecklingsarbete kopplat till affärsplanen vilket gör att man nu söker en Regionsäljare till Södra och Västra Sverige.

I rollen som säljare på Ydreskåp kommer du att ansvara för att driva och jobba med marknads- och försäljningsarbete av premiumklassade skåp för transportbilar i din region, som består av Södra och Västra Sverige, gentemot återförsäljare och slutkunder. Du kommer att utgå från din bostad, och lämplig bostadsort tror vi är inom ditt regionområde.

Tillsammans med dina kollegor i säljgruppen kommer du att jobba med förfrågningar och offerter, planera och lägga upp målstyrt sälj samt administration i CRM-system.
Du ansvarar för din egen kundbesöksplanering och kommer att ha ca 150 resdagar per år. I rollen som regionsäljare är du underställd och rapporterande till VD.

Din profil:

Vi tror att du har minst gymnasial utbildning, god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i svenska och engelska, har flerårig säljerfarenhet och drivs av att nå uppsatta försäljningsmål, har god datorvana, har i grunden ett tekniskt intresse gärna med inriktning mot fordon. Några års erfarenhet inom försäljning av fordonsrelaterade produkter eller transportbilar är meriterande.

Tjänsten kräver B-körkort.

Nu söker vi dig med stora mått av ansvarstagande, drivkraft och målmedvetenhet, vi kommer särskilt att väga in dina personliga egenskaper runt Försäljning, Resultatorientering, Relationsbyggande, Kundfokus, Påverkan och Affärsmässighet.

Ansök redan idag!:

Passar du in på ovanstående profil, vi jobbar med et löpande urval så tveka inte att ansöka redan idag!

Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.

Vi tar emot din ansökan via databasen, har du frågor är du välkommen med frågor till ansvarig rekryterare som är Ola Johansson och som nås på 0728-575705 eller på ola.johansson@unikresurs.se.

Väl mött!

Unik Resurs:

Välkommen till Unik Resurs!

Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång

Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.

Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.

Lycka till!

Ansök nu

Produktionsledare

Produktionsledare, tillverkningsindustri
Läs mer Jan 17
Jitech är en offensiv legotillverkare av produkter i stål, rostfritt och aluminium. Våra tjänster sträcker sig genom hela värdekedjan. Från produktionsutvecklingen och komponenttillverkningen till svetsningen, ytbehandlingen och monteringen. Med hög kompetens, lång erfarenhet och en produktionsanläggning i världsklass skapar vi kostnadseffektiva produktionslösningar till kunder över hela världen. Våra flexibla produktionsanpassningar och avancerade styrsystem garanterar högsta kvalitet och effektivitet.

Vi växer och behöver förstärka vår organisation med en Produktionsledare inom svetsproduktion. Vi erbjuder en spännande roll med stora möjligheter till att utvecklas och växa individuellt och tillsammans med företaget.

Som produktionsledare är du en viktig länk mellan produktion, kvalitet, underhåll och ledning. Du leder ditt team och säkerställer att avdelningen når uppsatta produktionsmål med prioritering på säkerhet, kvalitét, leverans och ekonomi. Fokus ligger på den dagliga driften men du kommer också att jobba strategiskt med avdelningens utveckling. Som produktionsledare hos oss så har du en ledande och coachande roll i teamet. Idag finns det fyra produktionsledare.

Dina arbetsuppgifter;

- Organisera och övervaka produktion, under ledning av produktionschefen
- Säkerställa att planerad produktion uppnås och maskinerna arbetar med optimal effektivitet.
- Bedriva ledarskap med ett coachande förhållningssätt.
- Utveckla och träna personalen mot uppsatta mål
- Tillämpa effektiva rutiner för ordning och reda, LEAN
- Säkerställa efterlevnad av företagets samt lagstadgade krav gällande hälsa och säkerhetDin profil

Svetsproduktion; Vi tror att du som söker tjänsten inom svetsproduktion har erfarenhet från liknande befattningar inom produktion och en teknisk grundutbildning, meriterande med produktionsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet eller IWS.

Vi söker dig som är en entusiastisk lagspelare som kan leda och fördela ett framgångsrikt team. Du ska vara en lyhörd, strukturerad och driven person med förmåga att kommunicera med alla i företaget. Du är serviceinriktad, gillar ordning och reda, samt trivs med att jobba i ett växande företag med högt tempo. Kunskaper av engelska och svenska i tal och skrift är ett krav. Erfarenhet av förebyggande åtgärder samt vana av MPS system.Ansök redan idag!:

Ansökan

Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter.

Vi tar emot din ansökan via databasen, men om du tycker detta är känsligt är du naturligtvis välkommen med din ansökan direkt till ansvarig rekryterare.

Ansvarig rekryterare är Susanne Appelkvist och nås på 0767-781516 eller på susanne.appelkvist@unikresurs.se

Väl mött!

Välkommen till Unik Resurs!

Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång

Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.

Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.

Lycka till!

Ansök nu