Försäkringskassan jobb i Växjö

Hitta lediga jobb hos Försäkringskassan i Växjö. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Växjö.

Enhetschef inom avdelningen för Funktionsnedsättning, Assistansersättning

Enhetschef, offentlig förvaltning
Läs mer Mar 8
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 230 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan. 

Vill du vara med och leda en verksamhet i förändring? Område FVF Assistansersättning syd är i uppbyggnadsfas och du har möjlighet att få vara en del av den spännande förändringsresan.

Ledarskap, hållbarhet och ständiga förändringar
Som enhetschef är du den chef som befinner dig närmast medarbetarna och verksamheten. Du ansvarar för att leda och driva det dagliga arbetet utifrån avdelningens uppdrag och mål där den statliga värdegrunden genomsyrar ditt arbete. Genom ditt ledarskap förmedlar du tydliga förväntningar, följer upp mål och ger dina medarbetare rätt förutsättningar att ta sitt ansvar. Du har personalansvar såväl som resultat- och uppföljningsansvar för teamen i din enhet.

Din enhet består av ca 20-25 medarbetare som arbetar med utredning inom assistansersättning och har sin placeringsort i Kalmar, Växjö eller Kristianstad. Genom ett nära ledarskap skapar du den förutsägbarhet, trygghet och hållbarhet som är nödvändig för att medarbetarna ska kunna ta sitt ansvar samt möta behov av förändring. Du skapar förståelse för sammanhang, riktning och de målbilder avdelningen satt upp och tar fram de planer din verksamhet behöver. Som enhetschef är du ett stöd för områdeschefen och du ingår i områdets ledningsgrupp där du bidrar med din kompetens och ditt engagemang. Du anpassar och utövar ditt ledarskap på ett sätt som skapar förutsättningar för medarbetarna att använda sitt omdöme och kompetens.

Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.

Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.

Vi söker dig som


• har akademisk examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som bedöms likvärdiga
• har god ledarskapsförmåga
• är initiativtagande, målinriktad och skapar resultat
• kan skapa förutsättningar för engagemang, lärande och ständiga förbättringar utifrån verksamhetens mål
• har god självkännedom och är stabil som person
• har god organisatorisk förståelse och kan omsätta denna i verksamheten
• samarbetar och samverkar effektivt med andra
• har god kommunikativ förmåga
• har körkort för personbil. 

Det är meriterande om du


• har erfarenhet av assistansersättning
• har erfarenhet av operativt ledarskap
• har erfarenhet av ledarskap i liknande verksamhet
• har erfarenhet av coachande ledarskap och att leda i förändring
• har erfarenhet av att leda team
• har erfarenhet av att leda på distans
• har erfarenhet av produktionsstyrning av ärendehandläggning
• har erfarenhet av att planera din verksamhet i samarbete med chefskollegor på distans
• har god förståelse för Försäkringskassans uppdrag.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt
1 tjänst, tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt och resor ingår i tjänsten. Försäkringskassan kan komma att göra viss ekonomisk personkontroll innan anställning och en anställning hos oss kan även innebära placering i säkerhetsklass. I denna rekrytering kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Eventuellt kan annan placeringsort diskuteras i samband med anställning.

Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahososs

Kontaktpersoner
Chef: Frida Kullander, 010-112 69 10 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Linnea Haglund, 010-118 32 79 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackförbundet Saco-S: Malin Jonsson, 010-111 73 54, ST: Ylva Zetterlund, 010-112 12 70, Seko: Eliza Grundström, 010-115 34 02.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 19 mars 2023. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.

Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.

Ansök nu

Försäkringsutredare inom Omvårdnadsbidrag/Merkostnadsersättning

Försäkringsutredare, försäkringskassa
Läs mer Feb 2
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 230 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan. 
Utredningar, analyser och kundkontakt
Som försäkringsutredare är du medarbetare i staten med uppdraget att utreda så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. När du arbetar med omvårdnadsbidrag har du kontakt med föräldrar som har barn med behov av särskild vård på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning. I ditt arbete inom merkostnadsersättning har du kontakt med personer som exempelvis kan behöva hjälp med merkostnader för den dagliga livsföringen på grund av funktionsnedsättning. I arbetet gör du bedömningar genom kvalificerade utredningar och analyser av underlag, framförallt läkarutlåtanden. Du lägger därefter fram förslag till beslut som tas av särskilt utsedda beslutsfattare. Kontakten med individerna sker via telefon och skriftligt. Du inhämtar information och samarbetar med bland annat hälso- och sjukvården och kommunen. Periodvis håller arbetet ett högt tempo, vilket innebär att du behöver trivas med att hantera många arbetsuppgifter samtidigt och ha förmåga att prioritera. 

Som försäkringsutredare hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer högre krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har ett högt säkerhetsmedvetande.

Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.

Vi söker dig som


• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är trygg och förtroendeingivande, även i belastade situationer
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat  
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• har god förmåga att använda datorn som arbetsverktyg.

Det är meriterande om du


• har arbetat med utredningar och fattat beslut som påverkat individer
• har goda kunskaper om hur man professionellt möter människor i olika livssituationer
• har kunskaper om olika typer av funktionsnedsättningar.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt
Ett antal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Försäkringskassan kan komma att göra viss ekonomisk personkontroll innan anställning. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Vi kommer att ha ett digitalt rekryteringsseminarium under vecka 9.

Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahososs

Kontaktpersoner
Chef: Christoffer Lindberg, tel 010-112 26 77 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Linnéa Palmkvist, tel 010-113 10 46 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackförbundet ST: Per-Olof Ståhl, tel 010-188 38 52, Saco-S: Andreas Wejnerup, tel 010-111 51 33, Seko: Eliza Grundström, tel 010-115 34 02.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 17 februari. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.

Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.

Ansök nu

Försäkringsutredare inom sjukförsäkringen i Växjö

Försäkringsutredare, försäkringskassa
Läs mer Jan 24
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 230 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.Vårt område SF Småland sydost finns på tre orter, Växjö, Västervik och Kalmar och vi består av drygt 100 medarbetare som arbetar inom sjukförsäkring och samordning.  Våra kontor är centralt belägna. Vi söker nu medarbetare till kontoret i Växjö.Utredningar, samordning och teamarbete
Som försäkringsutredare handlägger du ansökningar om sjukpenning. Du fattar självständigt beslut om rätten till sjukpenning genom att tillämpa lagstiftningen på ett korrekt och rättssäkert sätt. Arbetet innebär att göra kvalificerade utredningar och analyser av underlag, framför allt läkarintyg. Du ska även förklara sjukförsäkringen och beslut för de personer som inte får den ersättning som de ansökt om. Arbetsuppgifterna är till stor del administrativa, vilket bland annat innebär löpande dokumentation samt beräkningar och utbetalningar av ersättning. En annan del av arbetet är marknadsföring av våra självbetjäningstjänster.

I rollen som försäkringsutredare har du kontakt med personer som har en pågående sjukskrivning. Du har ofta kontakt med både dem, deras arbetsgivare och sjukvården, främst via telefon och brev. Du ger de sjukskrivna förutsättningar att vara delaktiga i sin rehabilitering och samverkar med arbetsgivare så att de tar sitt rehabiliteringsansvar. I en del ärenden behövs personliga möten och samordning av rehabiliteringsinsatser för att skapa förutsättningar för återgång i arbete. Du ansvarar då för att leda och delta i mötena tillsammans med den sjukskrivne och andra parter såsom arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och läkare. Periodvis håller arbetet ett högt tempo, vilket innebär att du behöver trivas med att hantera många arbetsuppgifter samtidigt och ha förmåga att prioritera. 

Som försäkringsutredare ingår du i ett team som planerar och fördelar arbetet. Ni arbetar aktivt med att utveckla era kunskaper och dela med er av era erfarenheter. Som nyanställd får du en introduktionsutbildning och stöd av handledare. Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.

Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.

Vi söker dig som:


• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är stabil och har förmåga att skapa förtroende hos enskilda och samverkanspartners
• har mycket god samarbetsförmåga och vana av att arbeta i team för att nå gemensamma mål
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett systematiskt arbetssätt med en god förmåga att prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• kommunicerar klart, tydligt och strukturerat, både i skrift och tal
• är handlingskraftig, verkställer planer och uppnår resultat med hög kvalitet
• har körkort för personbil.

Det är meriterande om du:


• har arbetat med kvalificerade utredningar och fattat beslut som påverkat individer, gärna på en myndighet
• har professionell erfarenhet av att möta människor i svåra livssituationer
• har erfarenhet av arbete i en samordnande funktion med externa samarbetspartners.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Övrigt
Ett antal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Försäkringskassan kan komma att göra viss ekonomisk personkontroll innan anställning. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. 

Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontaktpersoner
Chef: Linnea Elm, 010 111 30 11 eller My Johansson, 010 112 50 31 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Maja Paulsson, 010 113 44 86 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackförbundet ST: Nermina Culesker, 010-112 27 51. Saco-S: Helena Henningsson-Viberg, 010-111 21 91 Seko: Eliza Grundström, 010-115 34 02.Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 7 februari 2023. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.

Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.

Ansök nu

Försäkringsutredare inom assistansersättning i Växjö

Försäkringsutredare, försäkringskassa
Läs mer Dec 21
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 230 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.En lagändring inom assistansersättning från januari 2023 gör att vi söker fler kollegor. Vi arbetar i team med stort fokus på eget ansvar och vilja att ständigt förbättra vår verksamhet. Du som gillar att använda datorn i ditt arbete och att göra kvalificerade bedömningar i en utmanande försäkring är välkommen med din ansökan. 

Din roll  
Som försäkringsutredare handlägger du ansökningar om assistansersättning. I jobbet möter du personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan behöva hjälp att klara sina behov i den dagliga livsföringen. Du gör kvalificerade utredningar och analyser av underlag, framförallt läkarutlåtanden, och bedömer om individen har rätt till ersättning för personlig assistans. Du lägger därefter fram förslag till beslut som tas av särskilt utsedda beslutsfattare. Som försäkringsutredare träffar du personen i personliga möten, vanligen per telefon, Skype och brevledes men även vid hembesök. Du ansvarar för kontakter och samarbeten med andra aktörer, till exempel kommunen, personliga ombud samt hälso- och sjukvården. Arbetsuppgifterna är till stor del administrativa vilket bland annat innebär löpande dokumentation samt uträkningar av antal assistanstimmar.

Du ingår i ett team som planerar och fördelar arbetet. Ni arbetar aktivt med att utveckla era kunskaper och dela med er av era erfarenheter. Som nyanställd får du en gedigen introduktionsutbildning och stöd av handledare.

Som försäkringsutredare hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer högre krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har ett högt säkerhetsmedvetande.

Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.

Vi söker dig som


• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är trygg och förtroendeingivande, även i belastade situationer
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• har god förmåga att använda datorn som arbetsverktyg
• har körkort för personbil.

Det är meriterande om du


• har arbetat med kvalificerade utredningar och fattat beslut som påverkat individer, gärna på en myndighet
• har goda kunskaper om hur man professionellt möter människor i olika livssituationer
• har kunskaper om olika typer av funktionsnedsättningar.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt
3 tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Resor ingår i tjänsten. Provanställning kan bli aktuellt. Försäkringskassan kan komma att göra viss ekonomisk personkontroll innan anställning. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet.

Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahososs

Kontaktpersoner
Chef: Göran Lindgren, tel 010-114 28 21 och Pauline Nilsson, tel 010-118 44 59 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Monika Havenfyr, tel 010-112 99 01 och Pernilla Forsman, tel 010-112 99 76 (för frågor om rekryteringsprocessen) Fackförbundet ST: Ylva Zetterlund, tel 010-112 12 70 Saco-S: Malin Jonsson, tel 010-111 73 54 Seko: Eliza Grundström, tel 010-115 34 02.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 10 januari 2023. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.

Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.

Ansök nu

Försäkringsutredare inom aktivitetsersättning i Växjö

Försäkringsutredare, försäkringskassa
Läs mer Dec 6
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 230 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Utredningar, samordning och kundkontakt
Som försäkringsutredare är du medarbetare i staten med uppdraget att utreda så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. I ditt arbete bedömer du om individen har rätt till aktivitetsersättning genom att göra kvalificerade utredningar och analyser av underlag, framförallt läkarutlåtanden. Du lägger därefter fram förslag till beslut som tas av särskilt utsedda beslutsfattare. Du identifierar också individens behov av insatser för att aktivt planera och samordna rehabilitering tillsammans med individen och andra aktörer. Du ansvarar för kontakter och samarbeten med andra som individen kan behöva stöd av till exempel Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvården samt eventuellt föräldrar och skolan. Du träffar individen via digitala kanaler och i personliga möten. Som försäkringsutredare hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer högre krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har ett högt säkerhetsmedvetande.

Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.

Vi söker dig som


• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är trygg och förtroendeingivande, även i belastade situationer
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat  
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• har god förmåga att använda datorn som arbetsverktyg
• har körkort för personbil.

Det är meriterande om du


• har arbetat med utredningar och fattat beslut som påverkat individer
• har goda kunskaper om hur man professionellt möter människor i olika livssituationer
• har kunskaper om olika typer av funktionsnedsättningar.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Övrigt
1 tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Placeringsorten är Växjö men resor i länet kan förekomma. Provanställning kan bli aktuellt. Försäkringskassan kan komma att göra viss ekonomisk personkontroll innan anställning. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet.

Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontaktpersoner
Chef: Katarina Olander, tel 010-111 65 68  (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Annika Chitaar, tel  010-113 10 42 (för frågor om rekryteringsprocessen), Fackförbundet ST: Jan Henriksson, tel 010-118 55 18, Saco-S: Myléne Ramstedt, tel 010-118 38 45, Seko: Eliza Grundström, tel 010-115 34 02.Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 25 december 2022. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.

Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.

Ansök nu

Försäkringsutredare inom sjukförsäkringen i Växjö

Försäkringsutredare, försäkringskassa
Läs mer Sep 29
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 230 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.


Vårt område SF Småland sydost finns på tre orter, Växjö, Västervik och Kalmar och vi består av drygt 100 medarbetare som arbetar inom sjukförsäkring och samordning.  Våra kontor är centralt belägna. Vi söker nu medarbetare till kontoret i Växjö.Utredningar, samordning och teamarbete
Som försäkringsutredare handlägger du ansökningar om sjukpenning. Du fattar självständigt beslut om rätten till sjukpenning genom att tillämpa lagstiftningen på ett korrekt och rättssäkert sätt. Arbetet innebär att göra kvalificerade utredningar och analyser av underlag, framför allt läkarintyg. Du ska även förklara sjukförsäkringen och beslut för de personer som inte får den ersättning som de ansökt om. Arbetsuppgifterna är till stor del administrativa, vilket bland annat innebär löpande dokumentation samt beräkningar och utbetalningar av ersättning. En annan del av arbetet är marknadsföring av våra självbetjäningstjänster.

I rollen som försäkringsutredare har du kontakt med personer som har en pågående sjukskrivning. Du har ofta kontakt med både dem, deras arbetsgivare och sjukvården, främst via telefon och brev. Du ger de sjukskrivna förutsättningar att vara delaktiga i sin rehabilitering och samverkar med arbetsgivare så att de tar sitt rehabiliteringsansvar. I en del ärenden behövs personliga möten och samordning av rehabiliteringsinsatser för att skapa förutsättningar för återgång i arbete. Du ansvarar då för att leda och delta i mötena tillsammans med den sjukskrivne och andra parter såsom arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och läkare. Periodvis håller arbetet ett högt tempo, vilket innebär att du behöver trivas med att hantera många arbetsuppgifter samtidigt och ha förmåga att prioritera. 

Som försäkringsutredare ingår du i ett team som planerar och fördelar arbetet. Ni arbetar aktivt med att utveckla era kunskaper och dela med er av era erfarenheter. Som nyanställd får du en introduktionsutbildning och stöd av handledare. Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.

Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.

Vi söker dig som:


• har examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är stabil och har förmåga att skapa förtroende hos enskilda och samverkanspartners
• har mycket god samarbetsförmåga och vana av att arbeta i team för att nå gemensamma mål
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett systematiskt arbetssätt med en god förmåga att prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• kommunicerar klart, tydligt och strukturerat, både i skrift och tal
• är handlingskraftig, verkställer planer och uppnår resultat med hög kvalitet
• har körkort för personbil

Det är meriterande om du:


• har arbetat med kvalificerade utredningar och fattat beslut som påverkat individer, gärna på en myndighet
• har professionell erfarenhet av att möta människor i svåra livssituationer
• har erfarenhet av arbete i en samordnande funktion med externa samarbetspartners

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Övrigt
Ett flertal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Försäkringskassan kan komma att göra viss ekonomisk personkontroll innan anställning och en anställning hos oss kan även innebära placering i säkerhetsklass. I denna rekrytering kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet.

Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontaktpersoner
Chef: Linnea Elm, 010-111 30 11 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Sussane Asqari, 010-116 25 98 (för frågor om rekryteringsprocessen): Fackförbundet ST: Nermina Culesker 010-112 27 51. Saco-S: Helena Henningsson-Viberg 010-111 21 91. Seko: Eliza Grundström 010-115 34 02Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 16 oktober 2022. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.

Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.

Ansök nu

Försäkringsutredare inom assistansersättning i Växjö

Försäkringsutredare, försäkringskassa
Läs mer Sep 14
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut och betalar ut cirka 230 miljarder kronor, som påverkar människors liv och hela samhället.
Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.


Assistansersättningen står inför en kommande lagändring och vi söker därför fler kollegor. Vi jobbar i team med stort fokus på eget ansvar och vilja att ständigt förbättra vår verksamhet. Vårt uppdrag innebär närhet till juridik och lagstiftning vilket gör arbetet stimulerande och utmanande.

Ditt uppdrag

Som försäkringsutredare handlägger du ansökningar om assistansersättning. Du möter personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan behöva hjälp att klara sina grundläggande behov. I ditt arbete bedömer du om individen har rätt till ersättning för personlig assistans genom att göra kvalificerade utredningar och analyser av underlag, framförallt läkarutlåtanden. Du lägger därefter fram förslag till beslut som tas av särskilt utsedda beslutsfattare. Som försäkringsutredare träffar du personen i personliga möten, vanligen per telefon, Skype och brevledes men även via hembesök. Du ansvarar för kontakter och samarbeten med andra aktörer, till exempel kommunen, personliga ombud samt hälso- och sjukvården. Arbetsuppgifterna är till stor del administrativa, vilket bland annat innebär löpande dokumentation samt uträkningar av antalet assistanstimmar.

Du ingår i ett team som planerar och fördelar arbetet. Ni arbetar aktivt med att utveckla era kunskaper och dela med er av era erfarenheter. Som nyanställd får du en gedigen introduktionsutbildning och stöd av handledare. 

Som försäkringsutredare hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer högre krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har ett högt säkerhetsmedvetande. Du kan läsa mer om assistansersättning på vår webbplats.

Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.

Vi söker dig som

• har examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är trygg och förtroendeingivande, även i belastade situationer
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat  
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• har god förmåga att använda datorn som arbetsverktyg
• har körkort för personbil

Det är meriterande om du


• har arbetat med kvalificerade utredningar och fattat beslut som påverkat individer, gärna på en myndighet
• har goda kunskaper om hur man professionellt möter människor i olika livssituationer
• har kunskaper om olika typer av funktionsnedsättningar

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt
Ett flertal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Försäkringskassan kan komma att göra viss ekonomisk personkontroll innan anställning och en anställning hos oss kan även innebära placering i säkerhetsklass. I denna rekrytering kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. 

Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahososs

Kontaktpersoner
Chef: Agron Asani, tel 010-112 12 13 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Peter Olgeson,

tel 010-112 68 75 och Alexandra Strandqvist, tel 010-112 44 58 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackförbundet ST: Ylva Zetterlund, tel 010-112 12 70, Johanna Ryderling,
tel 010-119 76 22, Saco-S: Andreas Wejnerup, tel 010-111 51 33 Seko: Eliza Grundström,
tel 010-115 34 02.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 2 oktober 2022. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan. 

Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.

Ansök nu

Försäkringsutredare inom assistansersättning i Växjö

Försäkringsutredare, försäkringskassa
Läs mer Sep 15
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut och betalar ut cirka 230 miljarder kronor, som påverkar människors liv och hela samhället.
Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.


Assistansersättningen står inför en kommande lagändring och vi söker därför fler kollegor. Vi jobbar i team med stort fokus på eget ansvar och vilja att ständigt förbättra vår verksamhet. Vårt uppdrag innebär närhet till juridik och lagstiftning vilket gör arbetet stimulerande och utmanande.

Ditt uppdrag

Som försäkringsutredare handlägger du ansökningar om assistansersättning. Du möter personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan behöva hjälp att klara sina grundläggande behov. I ditt arbete bedömer du om individen har rätt till ersättning för personlig assistans genom att göra kvalificerade utredningar och analyser av underlag, framförallt läkarutlåtanden. Du lägger därefter fram förslag till beslut som tas av särskilt utsedda beslutsfattare. Som försäkringsutredare träffar du personen i personliga möten, vanligen per telefon, Skype och brevledes men även via hembesök. Du ansvarar för kontakter och samarbeten med andra aktörer, till exempel kommunen, personliga ombud samt hälso- och sjukvården. Arbetsuppgifterna är till stor del administrativa, vilket bland annat innebär löpande dokumentation samt uträkningar av antalet assistanstimmar.

Du ingår i ett team som planerar och fördelar arbetet. Ni arbetar aktivt med att utveckla era kunskaper och dela med er av era erfarenheter. Som nyanställd får du en gedigen introduktionsutbildning och stöd av handledare. 

Som försäkringsutredare hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer högre krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har ett högt säkerhetsmedvetande. Du kan läsa mer om assistansersättning på vår webbplats.

Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.

Vi söker dig som

• har examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är trygg och förtroendeingivande, även i belastade situationer
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat  
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• har god förmåga att använda datorn som arbetsverktyg
• har körkort för personbil

Det är meriterande om du


• har arbetat med kvalificerade utredningar och fattat beslut som påverkat individer, gärna på en myndighet
• har goda kunskaper om hur man professionellt möter människor i olika livssituationer
• har kunskaper om olika typer av funktionsnedsättningar

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt
Ett flertal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Försäkringskassan kan komma att göra viss ekonomisk personkontroll innan anställning och en anställning hos oss kan även innebära placering i säkerhetsklass. I denna rekrytering kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. 

Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahososs

Kontaktpersoner
Chef: Agron Asani, tel 010-112 12 13 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Peter Olgeson,

tel 010-112 68 75 och Alexandra Strandqvist, tel 010-112 44 58 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackförbundet ST: Ylva Zetterlund, tel 010-112 12 70, Johanna Ryderling,
tel 010-119 76 22, Saco-S: Andreas Wejnerup, tel 010-111 51 33 Seko: Eliza Grundström,
tel 010-115 34 02.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 2 oktober 2022. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan. 

Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.

Ansök nu

Försäkringsutredare inom sjukförsäkringen i Växjö

Försäkringsutredare, försäkringskassa
Läs mer Okt 19
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut och betalar ut cirka 230 miljarder kronor, som påverkar människors liv och hela samhället.
Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.

Ansvar och arbetsuppgifter
Som försäkringsutredare handlägger du ansökningar om sjukpenning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Du fattar självständigt beslut om sjukpenning genom att tillämpa lagstiftningen på ett korrekt och rättssäkert sätt. Arbetet innebär att göra kvalificerade utredningar och analyser av underlag, framför allt läkarintyg. Du ska även förklara sjukförsäkringen och beslut för de personer som inte får den ersättning som de ansökt om och marknadsföra våra självbetjäningstjänster. Arbetsuppgifterna är till stor del administrativa, vilket bland annat innebär löpande dokumentation samt beräkningar och utbetalningar av ersättning.

I rollen som försäkringsutredare har du kontakt med personer som har en pågående sjukskrivning. Du har ofta kontakt med både dem, deras arbetsgivare och sjukvården, främst via telefon och brev. Du ger de sjukskrivna förutsättningar att vara delaktiga i sin rehabilitering och samverkar med arbetsgivare så att de tar sitt rehabiliteringsansvar. I en del ärenden behövs personliga möten och samordning av rehabiliteringsinsatser för att skapa förutsättningar för återgång i arbete. Du ansvarar då för att leda och delta i mötena tillsammans med den sjukskrivne och andra parter såsom arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och läkare. Periodvis håller arbetet ett högt tempo, vilket innebär att du behöver trivas med att hantera många arbetsuppgifter samtidigt och ha förmåga att prioritera.

Som försäkringsutredare ingår du i ett team som planerar och fördelar arbetet. Ni arbetar aktivt med att utveckla era kunskaper och dela med er av era erfarenheter. Som nyanställd får du en introduktionsutbildning och stöd av handledare. Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.

Vi söker dig som:


• har examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är stabil och har förmåga att skapa förtroende hos enskilda och samverkanspartners
• har mycket god samarbetsförmåga och vana av att arbeta i team för att nå gemensamma mål
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett systematiskt arbetssätt med en god förmåga att prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• kommunicerar klart, tydligt och strukturerat, både i skrift och tal
• är handlingskraftig, verkställer planer och uppnår resultat med hög kvalitet
• har körkort för personbil, B-körkort med manuell växellåda

Det är meriterande om du:


• har arbetat med kvalificerade utredningar och fattat beslut som påverkat individer, gärna på en myndighet
• har professionell erfarenhet av att möta människor i svåra livssituationer
• har erfarenhet av arbete i en samordnande funktion med externa samarbetspartners

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.


Övrigt
Ett antal tjänster, tillsvidare, heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Resor ingår i tjänsten. Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska tester komma att användas som en del i urvalsarbetet.

Kontaktpersoner
Chef: Mira Weilander, tel 010-1116212 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Fanny Secher tel 010-112 22 96 (för frågor om rekryteringsprocessen): Fackförbundet ST: Yvonne Dahlén tel 010-1185509 Saco-S: Elin Eklund, tel 010-1117323 Seko: Eliza Grundström tel 010-115 34 02

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 7 november 2021. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.

Har du skyddad identitet kontaktar du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Du kan även kontakta HR Helpdesk 0771-52 44 40.

Ansök nu

Försäkringsutredare för utredning av sjukpenninggrundande inkomst i Växjö

Försäkringsutredare, försäkringskassa
Läs mer Sep 30
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut och betalar ut cirka 230 miljarder kronor, som påverkar människors liv och hela samhället.
Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.

Ansvar och arbetsuppgifter

Som försäkringsutredare ansvarar du för att självständigt utreda och fatta beslut i ärenden som rör sjukpenninggrundande inkomst. Du gör dagligen kortare utredningar och arbetet sker enligt en given process och med stöd av vägledande dokument. Vid behov har du kontakt med den enskilde, arbetsgivare och andra myndigheter via telefon eller brev. I kontakten med den enskilde ansvarar du för att ge korrekt och lättförståelig information om utredningen och ditt beslut. I ditt uppdrag ingår även att varje månad genomföra ett stort antal utbetalningar vilka kräver manuell uträkning och registrering.

Det är avgörande för uppdraget att du tillämpar lagstiftningen på ett korrekt sätt, så att besluten om sjukpenninggrundande inkomst blir rättssäkra och att rätt information lämnas. Utifrån verksamhetens mål och uppdrag för vi en gemensam dialog kring förutsättningar och resultat. I ditt arbete hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på korrekt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.

Som försäkringsutredare ingår du i ett team som ansvarar för planering och fördelning av arbetet. Inom teamet stödjer ni varandra i arbetet och utvecklas tillsammans genom att dela med er av kunskap och erfarenheter. Som nyanställd får du en introduktionsutbildning och stöd av såväl chef, utsedda handledare som specialister inom området.

 

Vi söker dig som


• har examen från högskola/universitet, eller erfarenheter/kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har mycket god samarbetsförmåga och vana av att arbeta i team för att nå gemensamma mål
• kommunicerar begripligt och strukturerat, både i skrift och tal
• är stabil och har förmåga att skapa förtroende hos enskilda och samverkanspartners
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett systematiskt arbetssätt med en god förmåga att prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor

Det är meriterande om du:


• har erfarenhet av utredningsarbete och beslutsfattande som påverkat individer, gärna på en myndighet
• har erfarenhet av arbete inom socialförsäkringen
• har vana av arbete med beräkningar
• har god datavana och vana av att jobba med digitala verktyg
• har erfarenhet av att prestera väl i en resultat- och målstyrd verksamhet
• har kunskaper om samhällsaktuella frågor
• har kunskap/erfarenhet av förvaltningslagen, informationssäkerhet, offentlighet och sekretess

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

 

Övrigt

Ett antal tjänster, tillsvidare/ heltid/med tillträde i mars 2022 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning.

Kontaktpersoner

Chef: Patrik Olsson 010-118 38 53 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Susanne Österling 010-119 56 20 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackförbundet ST: Madelaine Åström 010-118 09 05 och Anna Henningsson Lindqvist 010-118 05 43 Saco-S: Helena Henningsson-Viberg 010-111 21 91och Seko: Eliza Grundström 010-115 34 02

Om du går vidare till intervju kommer du att få en inbjudan till ett rekryteringsseminarium som kommer äga rum den 20 oktober.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 17 oktober 2021. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.

Har du skyddad identitet kontaktar du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Du kan även kontakta HR Helpdesk 0771-52 44 40.

Ansök nu

Försäkringsutredare inom assistansersättning

Försäkringsutredare, försäkringskassa
Läs mer Sep 14
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut och betalar ut cirka 230 miljarder kronor, som påverkar människors liv och hela samhället.
Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.

Ansvar och arbetsuppgifter

Som försäkringsutredare är du medarbetare i staten med uppdraget att utreda så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. Du möter personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan behöva hjälp att klara sina grundläggande behov. I ditt arbete bedömer du om individen har rätt till ersättning för personlig assistans genom att göra kvalificerade utredningar och analyser av underlag, framförallt läkarutlåtanden. Du lägger därefter fram förslag till beslut som tas av särskilt utsedda beslutsfattare. I dessa ingår även uträkningar av antalet assistanstimmar. Du träffar personen i personliga möten, oftast via hembesök. Du ansvarar för kontakter och samarbeten med andra som personen kan behöva stöd av till exempel kommunen, personliga ombud samt hälso- och sjukvården. Som försäkringsutredare hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer högre krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har ett högt säkerhetsmedvetande.

Du kan läsa mer om assistansersättning på vår webbplats.

Vi söker dig som


• har examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som kan bedömas likvärdiga
• är stabil och förtroendeingivande
• samarbetar effektivt för att nå gemensamma mål
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett metodiskt och systematiskt tillvägagångssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga
• har god datorvana
• har körkort för personbil

Det är meriterande om du


• har arbetat med utredningar och fattat beslut som påverkat individer
• har goda kunskaper om hur man professionellt möter människor i olika livssituationer
• har kunskaper om olika typer av funktionsnedsättningar

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt

Ett flertal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Resor ingår i tjänsten. Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test komma att användas som en del i urvalsarbetet.

Kontaktpersoner

Chefer: Terese Störby, 010-111 29 35 samt Agron Asani, 010-112 12 13 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Kajsa Söderlund, 010-111 65 99 (för frågor om rekryteringsprocessen) Fackförbundet ST: Ossian Gustafsson, 010-112 48 22, Saco-S: Andreas Wejnerup, 010-111 51 33 Seko: Eliza Grundström, 010-115 34 02.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 3 oktober 2021. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.

Har du skyddad identitet kontaktar du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Du kan även kontakta HR Helpdesk 0771-52 44 40.

Ansök nu

Försäkringsutredare för utredning av sjukpenninggrundande inkomst i Växjö

Försäkringsutredare, försäkringskassa
Läs mer Aug 9
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut och betalar ut cirka 230 miljarder kronor, som påverkar människors liv och hela samhället.
Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.

Ansvar och arbetsuppgifter

Som försäkringsutredare ansvarar du för att självständigt dokumentera, utreda, beräkna och fatta beslut i ärenden som rör sjukpenninggrundande inkomst. Vid behov har du kontakt med den enskilde, arbetsgivare och andra myndigheter via telefon eller brev. I kontakten med den enskilde ansvarar du för att ge korrekt och lättförståelig information om utredningen och ditt beslut. Arbetet sker enligt en given process och med stöd av vägledande dokument. I ditt uppdrag ingår även att varje månad genomföra ett stort antal utbetalningar vilka kräver manuell uträkning och registrering. Du gör dagligen ett stort antal kortare utredningar och ditt arbete följs upp kontinuerligt utifrån fastställda produktionsmål.

Det är avgörande för uppdraget att du tillämpar lagstiftningen på ett korrekt sätt, så att besluten om sjukpenninggrundande inkomst blir rättssäkra och att rätt information lämnas. I ditt arbete hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på korrekt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.

Som försäkringsutredare kommer du ingå i ett team som ansvarar för planering och fördelning av arbetet. Inom teamet stödjer ni varandra i arbetet och utvecklas tillsammans genom att dela med er av kunskap och erfarenheter.

Som nyanställd får du en omfattande introduktionsutbildning och stöd av såväl chef, utsedda handledare som specialister inom området.

Vi söker dig som:


• har examen från högskola/universitet, eller erfarenheter/kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har mycket god samarbetsförmåga och vana av att arbeta i team för att nå gemensamma mål
• kommunicerar klart, tydligt och strukturerat, både i skrift och tal
• är stabil och har förmåga att skapa förtroende hos enskilda och samverkanspartners
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett systematiskt arbetssätt med en god förmåga att prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• är handlingskraftig

Det är meriterande om du:


• har erfarenhet av utredningsarbete och beslutsfattande som påverkat individer, gärna på en myndighet
• har erfarenhet av arbete inom socialförsäkringen
• har vana av arbete med beräkningar
• har god datavana och vana av att jobba med digitala verktyg
• Har erfarenhet av att prestera väl i en resultat- och målstyrd verksamhet

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Övrigt

Ett antal tjänster, tillsvidare/ heltid/ med tillträde i december/ januari eller enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt.  Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning.

Kontakt

Chef: Patrik Olsson 010-118 38 53 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Susanne Österling 010-119 56 20 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackförbundet ST: Anna Henningsson Lindqvist 010-118 05 43 Saco-S: Helena Henningsson-Viberg 010-111 21 91 Seko: Eliza Grundström 010-115 34 02.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 22 augusti 2021. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.

Har du skyddad identitet kontaktar du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Du kan även kontakta HR Helpdesk 0771-52 44 40.

Ansök nu

Försäkringsutredare inom sjukförsäkringen i Växjö

Försäkringsutredare, försäkringskassa
Läs mer Jul 5
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut och betalar ut cirka 230 miljarder kronor, som påverkar människors liv och hela samhället.
Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.

Ansvar och arbetsuppgifter
Som försäkringsutredare handlägger du ansökningar om sjukpenning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Du fattar självständigt beslut om sjukpenning genom att tillämpa lagstiftningen på ett korrekt och rättssäkert sätt. Arbetet innebär att göra kvalificerade utredningar och analyser av underlag, framför allt läkarintyg. Du ska även förklara sjukförsäkringen och beslut för de personer som inte får den ersättning som de ansökt om och marknadsföra våra självbetjäningstjänster. Arbetsuppgifterna är till stor del administrativa, vilket bland annat innebär löpande dokumentation samt beräkningar och utbetalningar av ersättning.

I rollen som försäkringsutredare har du kontakt med personer som har en pågående sjukskrivning. Du har ofta kontakt med både dem, deras arbetsgivare och sjukvården, främst via telefon och brev. Du ger de sjukskrivna förutsättningar att vara delaktiga i sin rehabilitering och samverkar med arbetsgivare så att de tar sitt rehabiliteringsansvar. I en del ärenden behövs personliga möten och samordning av rehabiliteringsinsatser för att skapa förutsättningar för återgång i arbete. Du ansvarar då för att leda och delta i mötena tillsammans med den sjukskrivne och andra parter såsom arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och läkare. Periodvis håller arbetet ett högt tempo, vilket innebär att du behöver trivas med att hantera många arbetsuppgifter samtidigt och ha förmåga att prioritera.

Som försäkringsutredare ingår du i ett team som planerar och fördelar arbetet. Ni arbetar aktivt med att utveckla era kunskaper och dela med er av era erfarenheter. Som nyanställd får du en introduktionsutbildning och stöd av handledare. Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.

Vi söker dig som:


• har examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är stabil och har förmåga att skapa förtroende hos enskilda och samverkanspartners
• har mycket god samarbetsförmåga och vana av att arbeta i team för att nå gemensamma mål
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett systematiskt arbetssätt med en god förmåga att prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• kommunicerar klart, tydligt och strukturerat, både i skrift och tal
• är handlingskraftig, verkställer planer och uppnår resultat med hög kvalitet
• har körkort för personbil

Det är meriterande om du:


• har arbetat med kvalificerade utredningar och fattat beslut som påverkat individer, gärna på en myndighet
• har professionell erfarenhet av att möta människor i svåra livssituationer
• har erfarenhet av arbete i en samordnande funktion med externa samarbetspartners

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt
Ett antal tjänster, tillsvidare, heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Resor ingår i tjänsten. Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning.

Kontaktpersoner
Chefer (för frågor om tjänsten): My Johansson (v. 27-29), tel 010-112 50 31, Majda Khan (v. 29-31), tel 010-112 50 76 HR-specialist: Ann-Sofie Vidlund Stendalen, ann-sofie.vidlund.stendalen@fk.se (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackförbundet ST: Yvonne Dahlén, tel 010 118 55 09 Saco-S: Izabelle Blåholtz, tel 010-111 76 83 eller Lina Lundgren, tel 010-118 56 44. Seko: Eliza Grundström, tel 010 - 115 34 02.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 3 augusti 2021. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.

Har du skyddad identitet kontaktar du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Du kan även kontakta HR Helpdesk 0771-52 44 40.

Ansök nu

Försäkringsutredare, Omvårdnadsbidrag&Merkostnadsersättning,Växjö/Vetlanda

Försäkringsutredare, försäkringskassa
Läs mer Apr 28
Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter. Vi spelar en stor roll för den enskilde individen och för välfärden i det svenska samhället. Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar.

Ansvar och arbetsuppgifter
Som försäkringsutredare är du medarbetare i staten med uppdraget att utreda så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. När du arbetar med omvårdnadsbidrag har du kontakt med föräldrar som har barn med behov av särskild vård på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning. I ditt arbete inom merkostnadsersättning har du kontakt med personer som exempelvis kan behöva hjälp med merkostnader för den dagliga livsföringen på grund av funktionsnedsättning. I arbetet gör du bedömningar genom kvalificerade utredningar och analyser av underlag, framförallt läkarutlåtanden. Du lägger därefter fram förslag till beslut som tas av särskilt utsedda beslutsfattare. Kontakten med individerna sker via telefon och skriftligt. Du inhämtar information och samarbetar med bland annat hälso- och sjukvården och kommunen. Som försäkringsutredare hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer högre krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har ett högt säkerhetsmedvetande.

Vi söker dig som:


• har examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är stabil och förtroendeingivande
• samarbetar effektivt för att nå gemensamma mål
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett metodiskt och systematiskt tillvägagångssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga
• har datorvana

Det är meriterande om du:


• har arbetat med utredningar och fattat beslut som påverkat individer
• har goda kunskaper om hur man bemöter människor i olika livssituationer
• har kunskaper om olika typer av funktionsnedsättningar
• har vana av att arbeta i en produktionsstyrd arbetsmiljö

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.


Övrigt
Ett antal tjänster, tillsvidare, heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska tester komma att användas som en del i urvalsarbetet.

Ett inledande rekryteringsseminarium är planerat att hållas i digital form den 17 maj, för dig som blir aktuell att gå vidare i processen. 

Kontaktpersoner
Chef: Petra Sysmäläinen, tel 010-112 12 40 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Susanne Österling, tel 010-119 56 20 (för frågor om rekryteringsprocessen): Fackförbundet ST: Ossian Gustavsson, tel 010-112 48 22 Saco-S: Andreas Wejnerup, tel. 010-111 51 33, Seko: Eliza Grundström, tel. 010- 115 34 02.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 11 maj 2021. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.

Har du skyddad identitet kontaktar du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Du kan även kontakta HR Helpdesk 0771-52 44 40.

Ansök nu

Försäkringsutredare inom sjukförsäkringen i Växjö

Försäkringsutredare, försäkringskassa
Läs mer Mar 29
Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter. Vi spelar en stor roll för den enskilde individen och för välfärden i det svenska samhället. Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar.

Ansvar och arbetsuppgifter
Som försäkringsutredare handlägger du ansökningar om sjukpenning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Du fattar självständigt beslut om sjukpenning genom att tillämpa lagstiftningen på ett korrekt och rättssäkert sätt. Arbetet innebär att göra kvalificerade utredningar och analyser av underlag, framför allt läkarintyg. Du ska även förklara sjukförsäkringen och beslut för de personer som inte får den ersättning som de ansökt om och marknadsföra våra självbetjäningstjänster. Arbetsuppgifterna är till stor del administrativa, vilket bland annat innebär löpande dokumentation samt beräkningar och utbetalningar av ersättning.

I rollen som försäkringsutredare har du kontakt med personer som har en pågående sjukskrivning. Du har ofta kontakt med både dem, deras arbetsgivare och sjukvården, främst via telefon och brev. Du ger de sjukskrivna förutsättningar att vara delaktiga i sin rehabilitering och samverkar med arbetsgivare så att de tar sitt rehabiliteringsansvar. I en del ärenden behövs personliga möten och samordning av rehabiliteringsinsatser för att skapa förutsättningar för återgång i arbete. Du ansvarar då för att leda och delta i mötena tillsammans med den sjukskrivne och andra parter såsom arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och läkare. Periodvis håller arbetet ett högt tempo, vilket innebär att du behöver trivas med att hantera många arbetsuppgifter samtidigt och ha förmåga att prioritera.

Som försäkringsutredare ingår du i ett team som planerar och fördelar arbetet. Ni arbetar aktivt med att utveckla era kunskaper och dela med er av era erfarenheter. Som nyanställd får du en introduktionsutbildning och stöd av handledare. Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.

Vi söker dig som:


• har examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är stabil och har förmåga att skapa förtroende hos enskilda och samverkanspartners
• har mycket god samarbetsförmåga och vana av att arbeta i team för att nå gemensamma mål
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett systematiskt arbetssätt med en god förmåga att prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• kommunicerar klart, tydligt och strukturerat, både i skrift och tal
• är handlingskraftig, verkställer planer och uppnår resultat med hög kvalitet
• har körkort för personbil

Det är meriterande om du:


• har arbetat med kvalificerade utredningar och fattat beslut som påverkat individer, gärna på en myndighet
• har professionell erfarenhet av att möta människor i svåra livssituationer
• har erfarenhet av arbete i en samordnande funktion med externa samarbetspartners

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.


Övrigt
Ett antal tjänster, tillsvidare, heltid med tillträde 1 september eller enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Resor ingår i tjänsten. Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska tester komma att användas som en del i urvalsarbetet.

På grund av rådande situation med Covid -19 kommer intervjuer troligtvis att hållas via skype. Vi vill därför uppmana dig att ladda upp aktuella betygsdokument som examensbevis, betyg från högskola samt arbetsgivarintyg i din ansökan. Dessa dokument efterfrågas när man är aktuell för intervju.

Kontaktpersoner
Chef: Mira Weilander, tel 010-111 62 12 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Susanne Österling, tel 010-119 56 20(för frågor om rekryteringsprocessen): Fackförbundet ST: Yvonne Dahlén, tel 010-118 55 09. Saco-S: Elin Eklund, tel 010-111 73 23 Seko: Eliza Grundström, tel 010-115 34 02.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 12 april 2021.

Har du skyddad identitet kontaktar du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Du kan även kontakta HR Helpdesk 0771-52 44 40.

Ansök nu

Försäkringsutredare, Omvårdnadsbidrag och Merkostnadsersättning i Växjö

Försäkringsutredare, försäkringskassa
Läs mer Nov 20
Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter. Vi spelar en stor roll för den enskilde individen och för välfärden i det svenska samhället. Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar.

Vi utökar vår verksamhet inom Omvårdnadsbidrag och Merkostnadsersättning i hela landet. Vi söker därför försäkringsutredare för detta viktiga uppdrag.

Ansvar och arbetsuppgifter
Som försäkringsutredare är du medarbetare i staten med uppdraget att utreda så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. När du arbetar med omvårdnadsbidrag har du kontakt med föräldrar som har barn med behov av särskild vård på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning. I ditt arbete inom merkostnadsersättning har du kontakt med personer som exempelvis kan behöva hjälp med merkostnader för den dagliga livsföringen på grund av funktionsnedsättning. I arbetet gör du bedömningar genom kvalificerade utredningar och analyser av underlag, framförallt läkarutlåtanden. Du lägger därefter fram förslag till beslut som tas av särskilt utsedda beslutsfattare. Kontakten med individerna sker via telefon och skriftligt. Du inhämtar information och samarbetar med bland annat hälso- och sjukvården och kommunen. Som försäkringsutredare hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer högre krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har ett högt säkerhetsmedvetande.

Vi söker dig som:


• har examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är stabil och förtroendeingivande
• samarbetar effektivt för att nå gemensamma mål
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett metodiskt och systematiskt tillvägagångssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga
• har datorvana

Det är meriterande om du:


• har arbetat med utredningar och fattat beslut som påverkat individer
• har goda kunskaper om hur man professionellt möter människor i olika livssituationer
• har kunskaper om olika typer av funktionsnedsättningar

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.


Övrigt
Ett antal tjänster, tillsvidare, heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Resor ingår i tjänsten. Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska tester komma att användas som en del i urvalsarbetet.

Kontaktpersoner
Chef: Petra Sysmäläinen, tel. 010-112 12 40 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Kajsa Söderlund, tel. 010-111 65 99 (för frågor om rekryteringsprocessen): Fackförbundet ST: Per-Olof Ståhl, tel. 010- 118 38 52, Saco-S: Andreas Wejnerup, tel. 010-111 51 33, Seko: Eliza Grundström, tel. 010-115 34 02

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 4 december 2020. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.

Har du skyddad identitet kontaktar du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Du kan även kontakta HR Helpdesk 0771-52 44 40.

Ansök nu

Försäkringshandläggare till förmånen ersättning för riskgrupper i Växjö

Försäkringshandläggare, försäkringskassa
Läs mer Jun 9
Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter. Vi spelar en stor roll för den enskilde individen och för välfärden i det svenska samhället. Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar.

Under förutsättning att regeringen fattar beslut om att införa en tillfällig förmån, ”ersättning för riskgrupper”, med anledning av Covid 19, söker vi nu försäkringshandläggare som ska ansvara för handläggning och fatta beslut kring denna ersättning.

Ansvar och arbetsuppgifter
Som försäkringshandläggare har du ett viktigt uppdrag: att hjälpa våra kunder så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. Varje kund har en situation som är unik och behöver mötas utifrån sina specifika behov.

I arbetet ansvarar du för att göra ett stort antal kortare utredningar, du fattar, utifrån gällande regelverk beslut om dagersättning. Arbetet sker enligt en given process med stöd av vägledande dokument.

Utifrån ansökan samt läkarintyg ska du fatta beslut om rätten till ersättning samt ansvara för att rätt ersättning betalas ut. Vid behov tar du kontakt med den enskilde och sjukvården via telefon i första hand. Som försäkringshandläggare hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande. I arbetet är det viktigt att vara noggrann med journalanteckningar och ha en god struktur i arbetet som sker uteslutande med dator som verktyg.

Det är avgörande för uppdraget att du tillämpar lagstiftningen på ett korrekt sätt, så att besluten om ersättning blir rättssäkra och att rätt information lämnas. Du ansvarar för att förklara beslut för de personer som inte får den ersättning som de ansökt om.

Som nyanställd får du en introduktionsutbildning och stöd av chef för att för att ha rätt förutsättningar att utföra arbetsuppgifterna.

Vi söker dig som:


• har slutbetyg från gymnasiet eller erfarenheter/kvalifikationer som kan bedömas likvärdiga
• har god administrativ vana
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett systematiskt arbetssätt med en god förmåga att prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor

Det är meriterande om du:


• har examen för högskola/universitet företrädesvis inom offentlig förvaltning, statsvetenskap eller liknande
• har erfarenhet av utredningsarbete och beslutsfattande som påverkat individer, gärna på en myndighet
• har vana av arbete med beräkningar och utbetalningar
• har erfarenhet av kundmöte via telefon
• har erfarenhet av god samarbetsförmåga och är van att arbeta i team

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

 

Övrigt
Vi söker ett antal tidsbegränsade tjänster, heltid 6 månader, med tillträde enligt överenskommelse. I denna rekrytering kan arbetspsykologiska test komma att användas som en del i urvalsarbetet. Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning.


Kontakt
HR-specialist: Bogumila Dragon, tel 010-112 15 63 samt Maria Esplund, 010-112 15 62 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackförbundet ST: Johanna Ryderling, tel 010-119 76 22, Saco-S: Jeton Abazi, tel 010-118 32 37, Seko: Eliza Grundström, tel 010-115 34 02

Ansökan
Välkommen med din ansökan 3 juli 2020. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.

Ansök nu

Beslutfattare inom Funktionsnedsättning i FVF Sydväst

Förvaltningsjurist
Läs mer Dec 19
Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter. Vi spelar en stor roll för den enskilde individen och för välfärden i det svenska samhället. Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar.

 

Ansvar och arbetsuppgifter

Som beslutsfattare beslutar du efter föredragning av utredare om ersättningen i förmånerna omvårdnadsbidrag, merkostnadsersättning och assistansersättning som enligt socialförsäkringsbalken kräver beslut av särskilt utsedd beslutfattare. De som utreder individärendena inom den aktuella förmånen lämnar förslag till beslut som du kvalitetssäkrar. Besluten har stor betydelse för medborgarnas trygghet och försörjning. Därför säkerställer du att beslutet du fattar är rättssäkert och begripligt för den försäkrade. I din roll bidrar du till att ge individen förutsättningar att känna kontroll och trygghet i sina kontakter med Försäkringskassan. Kontakten sker i telefon och skriftligt. Som beslutsfattare hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer högre krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du har högt säkerhetsmedvetande.

Du håller dig uppdaterad om aktuellt rättsläge och samarbetar med, förutom de som utreder individärenden, specialister och försäkringsmedicinska rådgivare med flera. Du bidrar aktivt till att utredare och lokala chefer har rätt kompetens att möta medborgarnas behov.

Vi söker dig som


• har examen från högskola/universitet med adekvat juridisk inriktning eller erfarenheter/kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• samarbetar effektivt för att nå gemensamma mål
• kommunicerar klart, tydligt och strukturerat
• har arbetat på en myndighet med kvalificerade utredningar och fattat beslut som påverkat individer

Det är meriterande om du:


• har goda kunskaper inom omvårdnadsbidrag, merkostnadsersättning och assistansersättning
• har goda kunskaper om hur man professionellt möter människor i svåra livssituationer

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt

Ett antal tillsvidare och tidsbegränsade tjänster, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Inom FVF Sydväst kan det bli aktuellt med placering i Göteborg, Borås, Varberg, Halmstad, Jönköping, Växjö, Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning. I denna rekrytering kan arbetspsykologiska test komma att användas som en del i urvalsarbetet.

Om du har frågor, kontakta

Rekryterande chef: Daniel Håkansson, 010-118 38 68 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Lisa Lindqvist, 010-111 94 16 (för frågor om rekryteringsprocessen): Fackförbundet ST: Jonas Meh, 010-118 29 25. Saco-s: Karolina Waldén, 010-111 75 02. Seko: Eliza Grundström, 010- 115 34 02.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 13 januari 2020.

Ansök nu

Enhetschef till avdelningen för Funktionsnedsättning (FVF) i Växjö

Enhetschef, offentlig förvaltning
Läs mer Okt 28
Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter. Vi spelar en stor roll för den enskilde individen och för välfärden i det svenska samhället. Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar.

Ansvar och arbetsuppgifter
Som chef i Försäkringskassan arbetar du enligt myndighetens uppdrag från regeringen. Du ansvarar för att din verksamhet är rättssäker och effektiv samt präglas av en god service. Du leder verksamheten utifrån en helhetssyn och med respekt för fattade beslut. Genom dialog om verksamhetens syfte, mål och strategier skapar du förutsättningar för att dina medarbetare ska kunna och vilja ta stort ansvar för teamets resultat och för sin egen utveckling. I rollen som Enhetschef ingår personalansvar och det yttersta resultat- och uppföljningsansvaret för teamen i enheten.

Ditt engagemang i ledarskapet är stort och den statliga värdegrunden genomsyrar ditt arbete. Genom att balansera kortsiktiga krav på resultat med en långsiktigt hållbar verksamhet erbjuder du dina medarbetare en hälsofrämjande arbetsmiljö. Du har en god förmåga att anpassa ditt ledarskap utifrån vad situationen och uppdraget kräver.

Som Enhetschef ingår du i områdets ledningsgrupp som består av områdeschef, 15 enhetschefer, en controller och två administratörer, och du bidrar där med din kompetens och ditt engagemang. Din enhet består av ca 25 medarbetare som har sin placering i Växjö, Vetlanda och Värnamo och arbetar med förmånerna assistansersättning, omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. Du är en god kommunikatör på både individ- och gruppnivå och representerar Försäkringskassan i externa samarbeten. Som enhetschef hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.

Vi söker dig som


• Har akademisk examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som bedöms likvärdiga
• Har god ledarskapsförmåga
• Är initiativtagande, målinriktad och skapar resultat
• Kan skapa förutsättningar för engagemang, lärande och ständiga förbättringar utifrån verksamhetens mål
• Har god självkännedom och är stabil som person
• Har god organisatorisk förståelse och kan omsätta denna i verksamheten
• Samarbetar och samverkar effektivt med andra
• Har god kommunikativ förmåga
• Körkort för personbil

Det är meriterande om du


• Har erfarenhet av operativt ledarskap i liknande verksamhet
• Har erfarenhet av coachande ledarskap och att leda i förändring
• Har erfarenhet av att leda team
• Har erfarenhet av att leda på distans
• Har erfarenhet av produktionsstyrning av ärendehandläggning
• Har erfarenhet av att planera din verksamhet i samarbete med chefskollegor på distans 

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt
1 tjänst, tillsvidare, heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Resor ingår i tjänsten. Förtroendearbetstid tillämpas. Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning. I denna rekrytering kan arbetspsykologiska test komma att användas som en del i urvalsarbetet.

Kontaktpersoner
Chef Karin Lissäng, tel: 010-111 95 67 (för frågor om tjänsten) HR-specialist Amelia Lesniewicz, tel: 010-118 68 53 (för frågor om rekryteringsprocessen) Fackförbundet ST: Per-Olof Ståhl, tel. 010-118 38 52. Saco-S: Andreas Wejnerup, tel.010-111 51 33. Seko: Eliza Grundström, tel: 010-115 34 02.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 11 november 2019.

Ansök nu

Försäkringsutredare inom Omvårdnadsbidrag & Merkostnadsersättning i Växjö

Försäkringsutredare, försäkringskassa
Läs mer Okt 18
Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter. Vi spelar en stor roll för den enskilde individen och för välfärden i det svenska samhället. Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar.

Ansvar och arbetsuppgifter
Som försäkringsutredare är du medarbetare i staten med uppdraget att hjälpa våra försäkrade så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. När du arbetar med omvårdnadsbidrag har du kontakt med föräldrar som har barn med behov av särskild vård på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning. I ditt arbete inom merkostnadsersättning har du kontakt med personer som exempelvis kan behöva hjälp med merkostnader för den dagliga livsföringen på grund av funktionsnedsättning. I arbetet gör du bedömningar genom kvalificerade utredningar och kontakten med individerna sker via telefon och skriftligt. Du inhämtar information och samarbetar med bland annat hälso- och sjukvården och kommunen. Som försäkringsutredare hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer högre krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har ett högt säkerhetsmedvetande.

Vi söker dig som


• har examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är stabil och förtroendeingivande
• samarbetar effektivt för att nå gemensamma mål
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett metodiskt och systematiskt tillvägagångssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga
• har datorvana

Det är meriterande om du


• har arbetat med utredningar och fattat beslut som påverkat individer
• har goda kunskaper om hur man professionellt möter människor i olika livssituationer
• har kunskaper om olika typer av funktionsnedsättningar

 Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

 

Övrigt
Ett antal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning. I denna rekrytering kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet.

Kontaktpersoner
Chef: Ia Lindström, 010-112 48 36 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Annika Sörensen, 010-111 66 00 (för frågor om rekryteringsprocessen): Fackförbundet ST: Per-Olof Ståhl, 010-118 38 52. Saco-S: Andreas Wejnerup, 010-111 51 33. Seko: Eliza Grundström 010-115 34 02.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 1 november 2019.

Ansök nu

Försäkringsutredare inom sjukpenning i Växjö

Försäkringsutredare, försäkringskassa
Läs mer Okt 16
Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter. Vi spelar en stor roll för den enskilde individen och för välfärden i det svenska samhället. Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar.

Ansvar och arbetsuppgifter
Vi utökar verksamheten i Växjö och söker nu flera försäkringsutredare. Som försäkringsutredare ansvarar du för att handlägga ansökningar om sjukpenning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Du tillämpar lagstiftningen på ett korrekt sätt, så att besluten om sjukpenning blir rättssäkra. Arbetet innebär att göra utredningar och analyser av underlag, framför allt läkarintyg. I arbetet ingår även att förklara beslut för de personer som inte får den ersättning som de ansökt om samt att marknadsföra våra självbetjäningstjänster. Arbetsuppgifterna är till stor del administrativa, vilket bland annat innebär löpande dokumentation av vad som händer i alla ärenden samt utbetalning av ersättning. Som försäkringsutredare hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.

I rollen som försäkringsutredare möter du personer som har en pågående sjukskrivning. Du har ofta kontakt med både dem, deras arbetsgivare och sjukvården, via telefon, brev och e-post. Du ger de sjukskrivna förutsättningar att vara delaktiga i sin rehabilitering och samverkar med arbetsgivare så att de tar sitt rehabiliteringsansvar. I en del ärenden behövs personliga möten och samordning av rehabiliteringsinsatser för att skapa förutsättningar för återgång i arbete. Du ansvarar då för att leda och delta i olika möten tillsammans med den enskilde och andra parter såsom arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och behandlande läkare.

Som försäkringsutredare kommer du att ingå i ett team som ansvarar för planering och fördelning av arbetet. Ni arbetar aktivt med att utveckla era kunskaper och dela med er av era erfarenheter. Som nyanställd får du en introduktionsutbildning och stöd av handledare.

Vi söker dig som
• har examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är stabil och har förmåga att skapa förtroende hos enskilda och samverkanspartners
• samarbetar effektivt för att nå gemensamma mål
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett systematiskt arbetssätt med en god förmåga att prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga
• är handlingskraftig
• har körkort för personbil

Det är meriterande om du
• har arbetat med kvalificerade utredningar och fattat beslut som påverkat individer, gärna på en myndighet
• har professionell erfarenhet av att möta människor i svåra livssituationer
• har erfarenhet av arbete i en samordnande funktion med externa samarbetspartners

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt
Antal tjänster, tillsvidare, heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Resor ingår i tjänsten. Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning. I den här rekryteringen kommer arbetspsykologiska tester att användas som en del i urvalsarbetet.

Rekryteringsseminarium kommer att hållas i Växjö för dem som går vidare efter test. Mer information kommer i samband med en inbjudan.

Kontaktpersoner
Chef: Mira Weilander, tel. 010-111 62 12 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Kajsa Söderlund tel. 010-111 65 99 (för frågor om rekryteringsprocessen):Fackförbundet ST: Yvonne Dahlén, tel.010-118 55 09. Saco-S: Elisabeth Pettersson tel. 010- 118 38 86. Seko: Eliza Grundström, tel.010-115 34 02.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 28 oktober 2019.

Ansök nu

Försäkringsutredare inom aktivitetsersättning i Växjö

Försäkringsutredare, försäkringskassa
Läs mer Aug 21
Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter. Vi spelar en stor roll för den enskilde individen och för välfärden i det svenska samhället. Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar.

Ansvar och arbetsuppgifter
Som försäkringsutredare är du medarbetare i staten med uppdraget att hjälpa våra försäkrade så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. I ditt arbete bedömer du om individen har rätt till aktivitetsersättning genom att göra kvalificerade utredningar. Du identifierar också individens behov av insatser för att aktivt planera och samordna rehabilitering tillsammans med individen. Du ansvarar för kontakter och samarbeten med andra som individen kan behöva stöd av till exempel Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvården samt eventuellt föräldrar och skolan. Du träffar individen via digitala kanaler och i personliga möten. Som försäkringsutredare hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer högre krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har ett högt säkerhetsmedvetande.

Du kan läsa mer om aktivitetsersättning på vår webbplats.

Vi söker dig som


• har examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är stabil och förtroendeingivande
• samarbetar effektivt för att nå gemensamma mål
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett metodiskt och systematiskt tillvägagångssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga
• har datorvana
• har körkort för personbil

Det är meriterande om du


• har arbetat med utredningar och fattat beslut som påverkat individer
• har goda kunskaper om hur man professionellt möter människor i olika livssituationer
• har kunskaper om olika typer av funktionsnedsättningar

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt
1 tjänst, tillsvidare, heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Resor ingår i tjänsten. Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska tester komma att användas som en del i urvalsarbetet.

Kontaktpersoner
Chef: Katarina Olander, tel. 010-111 65 68 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Liza Andersson, tel. 010-111 44 95 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackförbundet ST: Tommy Hedlund, tel. 010-118 08 45, Saco-S: Nils Fridell, tel. 010-111 25 59, Seko: Eliza Grundström, tel. 010-115 34 02.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 14 september 2019.

Ansök nu

Områdeschef till avdelningen för funktionsnedsättning för område sydväst

Platschef/Områdeschef, försäkringskassa
Läs mer Apr 16
Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter. Vi spelar en stor roll för den enskilde individen och för välfärden i det svenska samhället. Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar.

Avdelningen för funktionsnedsättning är indelad i två verksamhetsområden. Den här tjänsten finns inom det verksamhetsområde som ansvarar för Assistansersättning, Omvårdnadsbidrag, Merkostnadsersättning, Handikappersättning, Vårdbidrag samt Bilstöd. Tjänsten innebär ansvar för området Sydväst som handlägger Assistansersättning, Omvårdnadsbidrag, Merkostnadsersättning, Handikappersättning samt Vårdbidrag. 

Ansvar och arbetsuppgifter
Som chef i Försäkringskassan arbetar du enligt myndighetens uppdrag från regeringen. Du ansvarar för att din verksamhet är rättssäker och effektiv samt präglas av en god service. Du leder verksamheten utifrån en helhetssyn och med respekt för fattade beslut. Genom dialog om verksamhetens syfte, mål och strategier skapar du förutsättningar för att enhetschefer ska kunna och vilja ta stort ansvar för områdets resultat och för sin egen utveckling. I rollen som områdeschef ingår personalansvar, budgetansvar och det yttersta resultat- och uppföljningsansvaret för ditt område. Du förväntas att ta ett strategiskt helhetsansvar för ditt område men även att agera operativt utifrån lokala förutsättningar.

Ditt engagemang i ledarskapet är stort och den statliga värdegrunden genomsyrar ditt arbete. Genom att balansera kortsiktiga krav på resultat med en långsiktigt hållbar verksamhet erbjuder du enhetscheferna och medarbetarna i ditt område en hälsofrämjande arbetsmiljö. Du har en god förmåga att anpassa ditt ledarskap utifrån vad situationen och uppdraget kräver. Du är en god kommunikatör på både individ- och gruppnivå och representerar Försäkringskassan i externa samarbeten och i mediekontakter. 

Som områdeschef rapporter du till verksamhetsområdeschefen. Tillsammans med fyra andra områdeschefer samt stödfunktioner ingår du i verksamhetsområdeschefens ledningsgrupp. Som områdeschef leder du 15 enhetschefer och tillsammans med dem styr du det strategiska arbetet och verksamheten inom ditt område. Området som du ansvarar för finns i huvudsak representerat på orter i södra och västra Sverige (ex. Borås, Göteborg, Halmstad, Varberg, Vetlanda, Värnamo, Helsingborg, Jönköping, Malmö, Växjö, Lund och Ystad).

Som områdeschef hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du har ett högt säkerhetsmedvetande.

Vi söker dig som


• har akademisk examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som bedöms likvärdiga
• har god ledarskapsförmåga
• är initiativtagande, målinriktad och skapar resultat
• kan skapa förutsättningar för engagemang, lärande och ständiga förbättringar utifrån verksamhetens mål
• har god självkännedom och är stabil som person
• har god organisatorisk förståelse och kan omsätta denna i verksamheten
• samarbetar och samverkar effektivt med andra
• har god kommunikativ förmåga

Det är meriterande om du


• har erfarenhet av att leda chefer
• har erfarenhet av ledarskap i liknande verksamhet
• har erfarenhet av att leda på distans

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt
1 tjänst, tillsvidare, heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Placeringsort är flexibelt inom det område/de orter som du ansvarar för. Resor ingår i tjänsten. Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning. I denna rekrytering kan arbetspsykologiska test komma att användas som en del i urvalsarbetet. Intervjuer kommer preliminärt att hållas 16-17 maj.

Kontaktpersoner
Chef (för frågor om tjänsten): Andreas Larsson, 010-116 91 54. HR-specialist (för frågor om rekryteringsprocessen) Klara Skoog, 010-119 57 41. Fackförbundet ST: Johan Almén, 010-119 27 54, Saco-S: Nils Fridell, 010-111 25 59, Seko: Eliza Grundström, 010-115 34 02.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 30 april 2019.

Ansök nu

Personlig handläggare inom sjukförsäkringen i Växjö

Personlig handläggare, försäkringskassa
Läs mer Apr 8
Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter. Vi spelar en stor roll för den enskilde individen och för välfärden i det svenska samhället. Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar.

Ansvar och arbetsuppgifter
Som personlig handläggare ansvarar du för att handlägga ansökningar om sjukpenning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Du tillämpar lagstiftningen på ett korrekt sätt, så att besluten om sjukpenning blir rättssäkra. Arbetet innebär att göra utredningar och analyser av underlag, framför allt läkarintyg. I arbetet ingår även att förklara beslut för de personer som inte får den ersättning som de ansökt om samt att marknadsföra våra självbetjäningstjänster. Arbetsuppgifterna är till stor del administrativa, vilket bland annat innebär löpande dokumentation av vad som händer i alla ärenden samt utbetalning av ersättning.

I rollen som personlig handläggare möter du personer som har en pågående sjukskrivning. Du har ofta kontakt med både dem, deras arbetsgivare och sjukvården, via telefon, brev och e-post. Du ger de sjukskrivna förutsättningar att vara delaktiga i sin rehabilitering och samverkar med arbetsgivare så att de tar sitt rehabiliteringsansvar. I en del ärenden behövs personliga möten och samordning av rehabiliteringsinsatser för att skapa förutsättningar för återgång i arbete. Du ansvarar då för att leda och delta i olika möten tillsammans med den enskilde och andra parter såsom arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och behandlande läkare.

Som personlig handläggare kommer du att ingå i ett team som ansvarar för planering och fördelning av arbetet. Ni arbetar aktivt med att utveckla era kunskaper och dela med er av era erfarenheter. Som nyanställd får du en introduktionsutbildning och stöd av handledare. 

Vi söker dig som


• har examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är stabil och har förmåga att skapa förtroende hos enskilda och samverkanspartners
• samarbetar effektivt för att nå gemensamma mål
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett systematiskt arbetssätt med en god förmåga att prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga
• är handlingskraftig.

Det är meriterande om du


• har arbetat med kvalificerade utredningar och fattat beslut som påverkat individer, gärna på en myndighet
• har professionell erfarenhet av att möta människor i svåra livssituationer
• har erfarenhet av arbete i en samordnande funktion med externa samarbetspartners

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt

Ett antal tjänster, heltid, Tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse.Provanställning kan bli aktuellt. Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning. I denna rekrytering kommer arbetspsykologiska test att användas som en del av i urvalsarbetet.

Kontaktpersoner

Chef Mira Weilander, 010-1116212 (för frågor om tjänsten). HR-specialist Anneli Wetterholt 010-1186812, för frågor om rekryteringsprocessen. Fackliga: ST Johanna Ryderling 010-1197622, Saco-S Jeton Abazi 010- 118 32 37, Seko fseko@forsakringskassan.se

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 21 april 2019.

Ansök nu

Sommarjobb som Försäkringsutredare i Växjö

Försäkringsutredare, försäkringskassa
Läs mer Mar 18
Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter. Vi spelar en stor roll för den enskilde individen och för välfärden i det svenska samhället. Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar.

Ansvar och arbetsuppgifter

Som försäkringsutredare ansvarar du för att handlägga ansökningar och fatta rättssäkra beslut i utredningar som rör sjukpenninggrundande inkomst. Arbetet sker enligt en given process. Ditt arbete innebär att dagligen göra ett stort antal kortare utredningar och fatta beslut om sjukpenninggrundande inkomster (SGI). Vid behov tar du kontakt med den enskilde, arbetsförmedlingen alt. arbetsgivare via telefon.

Det är avgörande för uppdraget att du tillämpar lagstiftningen på ett korrekt sätt så att besluten blir rättssäkra och att rätt information lämnas till den försäkrade. Du ansvarar för att förklara beslut för de personer som inte får den ersättning som de har ansökt om. Det ingår i dina arbetsuppgifter att löpande dokumentera vad som händer i alla ärenden. Ditt arbete följs upp kontinuerligt utifrån fastställda produktionsmål.

Vi söker dig som


• har en pågående utbildning på högskola/universitet
• är stabil och har förmåga att skapa förtroende hos enskilda och samverkanspartners
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett systematiskt arbetssätt med en god förmåga att prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• är handlingskraftig.

Det är meriterande om du


• har erfarenhet av utredningsarbete och beslutsfattande som påverkat individer, gärna på en myndighet
• har tidigare erfarenhet av kundbemötande via telefon
• har professionell erfarenhet av skriftlig och muntlig kommunikation
• har erfarenhet av arbete inom socialförsäkringen
• har vana av arbete med beräkningar och utbetalningar
• har mycket god samarbetsförmåga
• Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Övrigt

Ett antal tjänster, tidsbegränsade, heltid under perioden juni-augusti. Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning.

Kontakt

Rekryterande chef Linnéa Sjögren, 010-111 20 23, för frågor om tjänsten. HR-specialist Linda Milve, 010- 111 44 96, för frågor om rekryteringsprocessen. Fackliga representanter är för ST: Anna Lindqvist, 010-118 05 43. Saco-S: Marie Pettersson, 010-118 55 43. Seko: fseko@forsakringskassan.se

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 31 mars 2019.

Ansök nu

Servicehandläggare till Servicekontoret i Växjö

Servicehandläggare
Läs mer Feb 21
Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter. Vi spelar en stor roll för den enskilde individen och för välfärden i det svenska samhället. Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar.

Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten har gemensamma servicekontor på 113 orter. Servicekontorens syfte är att erbjuda samhällsservice och information till privatpersoner och företag. Myndigheternas samarbete ger dig som servicehandläggare ett helhetsperspektiv i din kontakt med medborgare och företagare.

Från och med den 1 juni 2019 ansvarar Statens servicecenter för en samlad serviceorganisation för statlig lokal service till medborgare, företag och nyanlända i hela landet. Detta innebär att både anställda och verksamheten vid samtliga Försäkringskassans servicekontor går över till Statens servicecenter.

Arbetsuppgifter och ansvar
Som servicehandläggare ska du tycka om servicearbete och ha ett gott bemötande med tydligt kundfokus. Du möter dagligen många individer med olika bakgrund i samhället och du ger snabb och professionell service i frågor från privatpersoner och företag. En stor del av ditt arbete är att guida till självhjälp i e-tjänster.

Du ger service och information på uppdrag av tre myndigheterna, vilket ställer höga krav på din förmåga att ta in och analysera information. Det är viktigt att du är tillmötesgående och har lätt för att lyssna och coacha. Eftersom du arbetar i nära kunderna måste du känna dig bekväm i det direkta mötet med individer med olika bakgrund och funktionsförmåga.

På servicekontoret i Växjö är vi 15 medarbetare som tillhör enhet Kronoberg. Du kommer att arbeta i team, du och dina kollegor tar gemensamt ansvar för ert uppdrag och ett gemensamt lärande. Vi arbetar aktivt med ständiga förbättringar och det ingår i rollen att vara med och bidra. Kontinuerligt kommer du även att arbeta på andra servicekontor i hela regionen.

Vi erbjuder dig en arbetsplats


• med samhällsviktiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter
• som är till nytta för medborgare och företag
• med öppenhet, respekt, gott bemötande och mångfald
• som stimulerar kreativitet, lärande och utveckling
• som möjliggör god balans mellan arbete och fritid

Vi söker dig som


• har högskoleutbildning om 120 p/180 hp inom ekonomi, juridik, beteendevetenskap eller statsvetenskap eller väl dokumenterad förmåga att inhämta och använda teoretiska kunskaper i arbetet
• har arbetat minst två år i ett serviceyrke med kundkontakt där du har besvarat frågor på ett kortfattat och informativt sätt vid besök eller via telefon
• har goda kunskaper i informationssökning och är van att använda e-tjänster
• har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• har goda kunskaper i engelska i tal
• har mycket gott bemötande och servicekänsla
• har mycket god kommunikativ förmåga
• har god förmåga att hantera flera kunder parallellt och arbeta i ett högt tempo
• är flexibel, till exempel öppen för att arbeta på annat kontor med kort varsel
• ser helheter, är utvecklingsorienterad och tänker nytt
• har förmåga att stödja och god samarbetsförmåga
• är pedagogisk och har förmåga att coacha
• är stabil, självgående och kan hantera kravfyllda situationer

Det är meriterande om du:


• har erfarenhet av att ge komplex information vid personliga möten från myndighet
• har goda kunskaper i språk, utöver svenska och engelska, som är vanliga i servicekontorets närområde
• har erfarenhet från pedagogisk verksamhet

När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor.

Övrigt
En tjänst, heltid, tillsvidare med tillträde enligt så snart som möjligt. Provanställning kan bli aktuellt. Placeringsort är Växjö. Resor för att bemanna andra kontor ingår i tjänsten, framför allt inom Kronobergs län.

Kontaktpersoner
Enhetschef: Charlotte Håkansson, 010-111 65 80 (för frågor om tjänsten) och HR-specialist: Anneli Wetterholt, 010-118 68 12 (för frågor om rekryteringsprocessen). Kontaktpersoner i fackliga frågor är för Fackförbundet ST: Johanna Ryderling, 010-119 76 22, för Saco-S: Nadareh Veis, 010-579 98 och för Seko: fseko@forsakringskassan.se.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 12 mars 2019

Ansök nu

Personlig handläggare inom Omvårdnadsbidrag & Merkostnadsersättning

Personlig handläggare, försäkringskassa
Läs mer Dec 11
Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter. Vi spelar en stor roll för den enskilde individen och för välfärden i det svenska samhället. Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar.

Ansvar och arbetsuppgifter

Som personlig handläggare är du medarbetare i staten med uppdraget att hjälpa våra försäkrade så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. När du arbetar med omvårdnadsbidrag har du kontakt med föräldrar som har barn med behov av särskild vård på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning. I ditt arbete inom merkostnadsersättning har du kontakt med personer som exempelvis kan behöva hjälp med merkostnader för den dagliga livsföringen på grund av funktionsnedsättning. I arbetet gör du bedömningar genom kvalificerade utredningar och kontakten med individerna sker via telefon och skriftligt. Du inhämtar information och samarbetar med bland annat hälso- och sjukvården och kommunen.

Vi söker dig som


• har examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är stabil och förtroendeingivande
• samarbetar effektivt för att nå gemensamma mål
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett metodiskt och systematiskt tillvägagångssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga
• har datorvana

Det är meriterande om du:


• har arbetat med utredningar och fattat beslut som påverkat individer
• har goda kunskaper om hur man professionellt möter människor i olika livssituationer
• har kunskaper om olika typer av funktionsnedsättningar

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt
Ett antal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning. I denna rekrytering kommer arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet.

Kontaktpersoner
Chef: Ia Karlsson, 010-112 48 36 (för frågor om tjänsten). HR-specialist Annika Sörensen, 010-111 66 00 (för frågor om rekryteringsprocessen): Fackförbundet ST: Elisabeth Töre, elisabeth.tore@forsakringskassan.se. Saco-S: Vanja Andersson, vanja.m.andersson@forsakringskassan.se. Seko: fseko@forsakringskassan.se

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 1 januari 2019.

Ansök nu

Personlig handläggare inom Omvårdnadsbidrag & Merkostnadsersättning

Personlig handläggare, försäkringskassa
Läs mer Dec 12
Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter. Vi spelar en stor roll för den enskilde individen och för välfärden i det svenska samhället. Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar.

Ansvar och arbetsuppgifter

Som personlig handläggare är du medarbetare i staten med uppdraget att hjälpa våra försäkrade så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. När du arbetar med omvårdnadsbidrag har du kontakt med föräldrar som har barn med behov av särskild vård på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning. I ditt arbete inom merkostnadsersättning har du kontakt med personer som exempelvis kan behöva hjälp med merkostnader för den dagliga livsföringen på grund av funktionsnedsättning. I arbetet gör du bedömningar genom kvalificerade utredningar och kontakten med individerna sker via telefon och skriftligt. Du inhämtar information och samarbetar med bland annat hälso- och sjukvården och kommunen.

Vi söker dig som


• har examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är stabil och förtroendeingivande
• samarbetar effektivt för att nå gemensamma mål
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett metodiskt och systematiskt tillvägagångssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga
• har datorvana

Det är meriterande om du:


• har arbetat med utredningar och fattat beslut som påverkat individer
• har goda kunskaper om hur man professionellt möter människor i olika livssituationer
• har kunskaper om olika typer av funktionsnedsättningar

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt
Ett antal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning. I denna rekrytering kommer arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet.

Kontaktpersoner
Chef: Ia Karlsson, 010-112 48 36 (för frågor om tjänsten). HR-specialist Annika Sörensen, 010-111 66 00 (för frågor om rekryteringsprocessen): Fackförbundet ST: Per-Olof Ståhl, 010-118 38 52. Saco-S: Vanja Andersson, vanja.m.andersson@forsakringskassan.se. Seko: fseko@forsakringskassan.se

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 1 januari 2019.

Ansök nu

Personlig handläggare inom aktivitetsersättning i Växjö

Personlig handläggare, försäkringskassa
Läs mer Dec 14
Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter. Vi spelar en stor roll för den enskilde individen och för välfärden i det svenska samhället. Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar.

Ansvar och arbetsuppgifter

Som personlig handläggare är du medarbetare i staten med uppdraget att hjälpa våra försäkrade så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. I ditt arbete bedömer du om individen har rätt till aktivitetsersättning genom att göra kvalificerade utredningar. Du identifierar också individens behov av insatser för att aktivt planera och samordna rehabilitering tillsammans med individen. Du ansvarar för kontakter och samarbeten med andra som individen kan behöva stöd av till exempel Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvården samt eventuellt föräldrar och skolan. Du träffar individen via digitala kanaler och i personliga möten.

Du kan läsa mer om aktivitetsersättning på vår webbplats.

Vi söker dig som


• har examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är stabil och förtroendeingivande
• samarbetar effektivt för att nå gemensamma mål
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett metodiskt och systematiskt tillvägagångssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga
• har datorvana
• har körkort för personbil

Det är meriterande om du


• har arbetat med utredningar och fattat beslut som påverkat individer
• har goda kunskaper om hur man professionellt möter människor i olika livssituationer
• har kunskaper om olika typer av funktionsnedsättningar

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt

Ett flertal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde 1 mars 2019 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Resor ingår i tjänsten. Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska tester komma att användas som en del i urvalsarbetet.

Kontaktpersoner

Chef: Karina Åberg, 010-111 26 71, Meeri Tikkanen, 010-118 05 77, Angelica Karlsson, 010-118 38 33 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Linda Milve, 010-111 44 96 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackförbundet ST: Jan Henriksson, 010-118 55 18. Saco-S: Vanja Andersson, 010-114 17 25. Seko: fseko@forsakringskassan.se

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 30 december 2018.

Ansök nu

Enhetschef till avdelningen för sjukförsäkring i Växjö

Enhetschef, offentlig förvaltning
Läs mer Nov 15
Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter. Vi spelar en stor roll för den enskilde individen och för välfärden i det svenska samhället. Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar.

Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter. Vi spelar en stor roll för den enskilde individen och för välfärden i det svenska samhället. Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar. 

På Avdelningen för sjukförsäkring arbetar drygt 4 000 personer fördelat på cirka 55 platser i landet. Vi möter människor som på grund av sjukdom har nedsatt arbetsförmåga. Syftet med arbetet är att bidra till att betydligt fler återgår till arbetslivet snabbare, att ge trygghet och ekonomiskt stöd samt att arbeta för att förebygga sjukskrivning. Vår målgrupp har olika behov av stöd från Försäkringskassan och arbetet kräver därför skiftande kompetens och arbetssätt.

 

Ansvar och arbetsuppgifter

Som chef i Försäkringskassan arbetar du enligt myndighetens uppdrag från regeringen. Du ansvarar för att din verksamhet är rättssäker och effektiv samt präglas av en god service. Du leder verksamheten utifrån en helhetssyn och med respekt för fattade beslut. Genom dialog om verksamhetens syfte, mål och strategier skapar du förutsättningar för att dina medarbetare ska kunna och vilja ta stort ansvar för teamets resultat och för sin egen utveckling. I rollen som Enhetschef ingår personalansvar och det yttersta resultat- och uppföljningsansvaret för teamen i enheten.

Ditt engagemang i ledarskapet är stort och den statliga värdegrunden genomsyrar ditt arbete. Genom att balansera kortsiktiga krav på resultat med en långsiktigt hållbar verksamhet erbjuder du dina medarbetare en hälsofrämjande arbetsmiljö. Du har en god förmåga att anpassa ditt ledarskap utifrån vad situationen och uppdraget kräver och är en god kommunikatör på både individ- och gruppnivå.

 

Som Enhetschef ingår du i ledningsgruppen för området SF Syd Regional och bidrar där med din kompetens och ditt engagemang. Din enhet består av cirka 18 försäkringsutredare och försäkringshandläggare som har sin placering i Växjö. Deras arbete kännetecknas av rättssäkra beslut med en effektiv produktion.

 

Vi söker dig som


• Har akademisk examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som bedöms likvärdiga
• Har god ledarskapsförmåga
• Är initiativtagande, målinriktad och skapar resultat
• Kan skapa förutsättningar för engagemang, lärande och ständiga förbättringar utifrån verksamhetens mål
• Har god självkännedom och är stabil som person
• Har god organisatorisk förståelse och kan omsätta denna i verksamheten
• Samarbetar och samverkar effektivt med andra
• Har god kommunikativ förmåga.

 

Det är meriterande om du


• Har erfarenhet av operativt ledarskap i liknande verksamhet
• Har erfarenhet av produktionsstyrning
• Har erfarenhet av coachande ledarskap och att leda i förändring
• Har erfarenhet av att leda team
• Har erfarenhet av att planera din verksamhet i samarbete med chefskollegor på distans
• Har god kännedom om socialförsäkringen och Försäkringskassans organisation.

 

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper

Övrigt

En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Resor ingår i tjänsten. Försäkringskassan gör viss ekonomisk person kontroll innan anställning.

Arbetspsykologiska tester ingår som en del i rekryteringsprocessen.

 

Kontaktpersoner

Chef (för frågor om tjänsten): Cecilia Wester Javelid, 010-118 08 49. HR-specialist (för frågor om rekryteringsprocessen) Anneli Wetterholt, 010-118 68 12. Fackförbundet ST: Per-Olof Ståhl 010-118 38 52, Saco-S: Annika Ekholm, 010-119 56 14, Seko: fseko@forsakringskassan.se.

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 2 december 2018

Ansök nu

Personlig handläggare inom Sjukpenning / Samordning i Växjö

Personlig handläggare, försäkringskassa
Läs mer Nov 13
Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter. Vi spelar en stor roll för den enskilde individen och för välfärden i det svenska samhället. Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar.

Ansvar och arbetsuppgifter

Som personlig handläggare gör du de sjukskrivna och samarbetspartners delaktiga i processen för återgång i arbete och bidrar med trygghet i samarbetet. Du tillämpar lagstiftningen på ett korrekt sätt, så att besluten om sjukpenning blir rättssäkra.

I ditt arbete ansvarar du för att handlägga ansökningar om sjukpenning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Du gör utredningar och analyser av underlag, framför allt läkarintyg. De sökande har bedömts ha ett behov av personlig kontakt och samordning av rehabiliteringsinsatser, för att kunna återgå i arbete. Arbetsuppgifterna är till stor del administrativa och innehåller uträkningar av inkomster samt utbetalningar. I arbetet ingår även att förklara beslut för de personer som inte får den ersättning som de ansökt om. Att löpande dokumentera vad som händer i alla ärenden är en viktig del av arbetet.

Du samordnar och leder möten där du och den sjukskrivne, tillsammans med framför allt arbetsgivaren och behandlande läkare, planerar för återgången i arbete. Insatserna anpassas utifrån varje persons unika behov.

Som personlig handläggare kommer du att ingå i ett team som ansvarar för planering och fördelning av arbetet. Ni arbetar aktivt med att utveckla era kunskaper och dela med er av era erfarenheter.

Som nyanställd får du en introduktionsutbildning och stöd av handledare under den första tiden. 

Vi söker dig som


• har examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är stabil och har förmåga att skapa förtroende hos enskilda och samverkanspartners
• samarbetar effektivt för att nå gemensamma mål
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett systematiskt arbetssätt med en god förmåga att prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga
• är handlingskraftig
• har körkort för personbil

Det är meriterande om du


• har arbetat med kvalificerade utredningar och fattat beslut som påverkat individer, gärna på en myndighet
• har god förmåga att professionellt möta människor i svåra livssituationer
• har erfarenhet av arbete i en samordnande funktion med externa samarbetspartners

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt
1 tjänst som Personlig handläggare med inriktning sjukpenning/samordning. Tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt

Resor ingår i tjänsten. Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning.

Kontaktpersoner
Chef: Majda Khan, 010-112 50 76 (för frågor om tjänsten). HR-specialist Kajsa Söderlund, 010-111 65 99 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackförbundet ST: Yvonne Dahlén, 010- 118 55 09, Saco-S: Elisabeth Pettersson, 010-118 38 86, Seko: fseko@forsakringskassan.se.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 27 november 2018. Bifoga ditt CV där du beskriver din utbildning och erfarenhet samt ett personligt brev där du berättar varför du söker arbetet.

Ansök nu

Servicehandläggare i Älmhult / Växjö

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Aug 29
Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter. Vi spelar en stor roll för den enskilde individen och för välfärden i det svenska samhället. Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar.

Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har gemensamma servicekontor på 113 orter. Servicekontorens syfte är att erbjuda samhällsservice och information till privatpersoner och företag. Myndigheternas samarbete ger dig som servicehandläggare ett helhetsperspektiv i din kontakt med medborgare och företagare.

Arbetsuppgifter och ansvar
Som servicehandläggare träffar du många individer med olika bakgrund i samhället. Du ger snabb och professionell service och svarar på frågor från privatpersoner och företag. En stor del av ditt arbete är att guida till självhjälp i e-tjänster.

Du ger service och information på uppdrag av de tre myndigheterna, vilket ställer höga krav på din förmåga att ta in och analysera information. Det är viktigt att du är tillmötesgående och har lätt för att lyssna och coacha. Eftersom du arbetar nära kunderna måste du känna dig bekväm i det direkta mötet med individer med olika bakgrund och funktionsförmåga.

På servicekontoren i Älmhult/Växjö är vi 15 medarbetare som tillhör enheten Kronoberg. Du kommer att arbeta i team, du och dina kollegor tar gemensamt ansvar för ert uppdrag och ett gemensamt lärande. Vi arbetar aktivt med ständiga förbättringar och det ingår i rollen att vara med och bidra. Kontinuerligt kommer du även att arbeta på andra servicekontor i hela regionen.

Vi erbjuder dig en arbetsplats


• med samhällsviktiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter
• som är till nytta för medborgare och företag
• med öppenhet, respekt, gott bemötande och mångfald
• som stimulerar kreativitet, lärande och utveckling
• som möjliggör god balans mellan arbete och fritid.

Vi söker dig som


• har högskoleutbildning om 120 p/180 hp inom ekonomi, juridik, beteendevetenskap eller statsvetenskap eller väl dokumenterad förmåga att inhämta och använda teoretiska kunskaper i arbetet
• har arbetat minst två år i ett serviceyrke med kundkontakt där du har besvarat frågor på ett kortfattat och informativt sätt vid besök eller via telefon
• har goda kunskaper i informationssökning och är van att använda e-tjänster
• har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• har goda kunskaper i engelska i tal
• har mycket gott bemötande och servicekänsla
• har mycket god kommunikativ förmåga
• har god förmåga att hantera flera kunder parallellt och arbeta i ett högt tempo
• är flexibel, till exempel öppen för att arbeta på annat kontor med kort varsel.
• ser helheter, är utvecklingsorienterad och tänker nytt
• har förmåga att stödja och god samarbetsförmåga
• är pedagogisk och har förmåga att coacha
• är stabil, självgående och kan hantera kravfyllda situationer.

Det är meriterande om du:


• har erfarenhet av att ge komplex information vid personliga möten från myndighet
• har goda kunskaper i språk, utöver svenska och engelska, som är vanliga i servicekontorets närområde
• har erfarenhet från pedagogisk verksamhet.

När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor.

Övrigt
Två tjänster, heltid, tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Placeringsort är Älmhult. Resor för att bemanna andra kontor ingår i tjänsten, framför allt till vårt Växjökontor.

Kontaktpersoner
Enhetschef: Charlotte Håkansson/Angela Mattisson Löfqvist, 010-111 48 54 (för frågor om tjänsten) och HR-specialist: Karolina Lind, 010-119 75 60 (för frågor om rekryteringsprocessen). Kontaktpersoner i fackliga frågor är för Fackförbundet ST: Per-Olof Ståhl, 010-118 38 52 och för Saco-S: Helén Johansson, 010-116 25 72, Seko: fseko@forsakringskassan.se.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 12 september 2018.

Ansök nu

Servicehandläggare i Älmhult / Växjö

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Sep 10
Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter. Vi spelar en stor roll för den enskilde individen och för välfärden i det svenska samhället. Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar.

Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har gemensamma servicekontor på 113 orter. Servicekontorens syfte är att erbjuda samhällsservice och information till privatpersoner och företag. Myndigheternas samarbete ger dig som servicehandläggare ett helhetsperspektiv i din kontakt med medborgare och företagare.

Arbetsuppgifter och ansvar
Som servicehandläggare träffar du många individer med olika bakgrund i samhället. Du ger snabb och professionell service och svarar på frågor från privatpersoner och företag. En stor del av ditt arbete är att guida till självhjälp i e-tjänster.

Du ger service och information på uppdrag av de tre myndigheterna, vilket ställer höga krav på din förmåga att ta in och analysera information. Det är viktigt att du är tillmötesgående och har lätt för att lyssna och coacha. Eftersom du arbetar nära kunderna måste du känna dig bekväm i det direkta mötet med individer med olika bakgrund och funktionsförmåga.

På servicekontoren i Älmhult/Växjö är vi 15 medarbetare som tillhör enheten Kronoberg. Du kommer att arbeta i team, du och dina kollegor tar gemensamt ansvar för ert uppdrag och ett gemensamt lärande. Vi arbetar aktivt med ständiga förbättringar och det ingår i rollen att vara med och bidra. Kontinuerligt kommer du även att arbeta på andra servicekontor i hela regionen.

Vi erbjuder dig en arbetsplats


• med samhällsviktiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter
• som är till nytta för medborgare och företag
• med öppenhet, respekt, gott bemötande och mångfald
• som stimulerar kreativitet, lärande och utveckling
• som möjliggör god balans mellan arbete och fritid.

Vi söker dig som


• har högskoleutbildning om 120 p/180 hp inom ekonomi, juridik, beteendevetenskap eller statsvetenskap eller väl dokumenterad förmåga att inhämta och använda teoretiska kunskaper i arbetet
• har arbetat minst två år i ett serviceyrke med kundkontakt där du har besvarat frågor på ett kortfattat och informativt sätt vid besök eller via telefon
• har goda kunskaper i informationssökning och är van att använda e-tjänster
• har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• har goda kunskaper i engelska i tal
• har mycket gott bemötande och servicekänsla
• har mycket god kommunikativ förmåga
• har god förmåga att hantera flera kunder parallellt och arbeta i ett högt tempo
• är flexibel, till exempel öppen för att arbeta på annat kontor med kort varsel.
• ser helheter, är utvecklingsorienterad och tänker nytt
• har förmåga att stödja och god samarbetsförmåga
• är pedagogisk och har förmåga att coacha
• är stabil, självgående och kan hantera kravfyllda situationer.

Det är meriterande om du:


• har erfarenhet av att ge komplex information vid personliga möten från myndighet
• har goda kunskaper i språk, utöver svenska och engelska, som är vanliga i servicekontorets närområde
• har erfarenhet från pedagogisk verksamhet.

När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor.

Övrigt
Två tjänster, heltid, tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Placeringsort är Älmhult. Resor för att bemanna andra kontor ingår i tjänsten, framför allt till vårt Växjökontor.

Kontaktpersoner
Enhetschef: Charlotte Håkansson/Angela Mattisson Löfqvist, 010-111 48 54 (för frågor om tjänsten) och HR-specialist: Karolina Lind, 010-119 75 60 (för frågor om rekryteringsprocessen). Kontaktpersoner i fackliga frågor är för Fackförbundet ST: Per-Olof Ståhl, 010-118 38 52 och för Saco-S: Helén Johansson, 010-116 25 72, Seko: fseko@forsakringskassan.se.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 12 september 2018.

Ansök nu

Personliga handläggare inom sjukpenning och sjukpenning / samordning

Personlig handläggare, försäkringskassa
Läs mer Jul 16
Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter. Vi spelar en stor roll för den enskilde individen och för välfärden i det svenska samhället. Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar.

På Avdelningen för sjukförsäkring arbetar 4 000 medarbetare fördelat på cirka 55 platser i landet. Inom avdelningen för sjukförsäkring möter vi människor som på grund av sjukdom har nedsatt arbetsförmåga. Syftet med arbetet är att bidra till att betydligt fler återgår till arbetslivet snabbare, att ge trygghet och ekonomiskt stöd samt att arbeta för att förebygga sjukskrivning. Vi lägger stort fokus vid att göra rättssäkra bedömningar så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. Vår målgrupp har olika behov av stöd från Försäkringskassan, och arbetet kräver därför skiftande kompetens och arbetssätt.

Ansvar och arbetsuppgifter

Som personlig handläggare ansvarar du för att handlägga ansökningar om sjukpenning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Du tillämpar lagstiftningen på ett korrekt sätt, så att besluten om sjukpenning blir rättssäkra. Arbetet innebär att göra utredningar och analyser av underlag, framför allt läkarintyg. I arbetet ingår även att förklara beslut för de personer som inte får den ersättning som de ansökt om samt att marknadsföra våra självbetjäningstjänster. Arbetsuppgifterna är till stor del administrativa, vilket bland annat innebär löpande dokumentation av vad som händer i alla ärenden samt utbetalning av ersättning.

I rollen som personlig handläggare möter du personer som har en pågående sjukskrivning. Du har ofta kontakt med både dem, deras arbetsgivare och sjukvården, via telefon, brev och e-post. Du ger de sjukskrivna förutsättningar att vara delaktiga i sin rehabilitering och samverkar med arbetsgivare så att de tar sitt rehabiliteringsansvar. I en del ärenden behövs personliga möten och samordnande rehabiliteringsinsatser för att skapa förutsättningar för återgång i arbete. Du ansvarar då för att leda och delta i olika möten tillsammans med den enskilde och andra parter såsom arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och behandlande läkare.

Som personlig handläggare kommer du att ingå i ett team som ansvarar för planering och fördelning av arbetet. Ni arbetar aktivt med att utveckla era kunskaper och dela med er av era erfarenheter. Som nyanställd får du en introduktionsutbildning och stöd av handledare under den första tiden.

Vi söker dig som


• har examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är stabil och har förmåga att skapa förtroende hos enskilda och samverkanspartners
• samarbetar effektivt för att nå gemensamma mål
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett systematiskt arbetssätt med en god förmåga att prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga
• är handlingskraftig
• har god förmåga att arbeta i olika datasystem
• har körkort för personbil

Det är meriterande om du:


• har arbetat med kvalificerade utredningar och fattat beslut som påverkat individer, gärna på en myndighet
• har god förmåga att professionellt möta människor i svåra livssituationer
• har erfarenhet av arbete i en samordnande funktion med externa samarbetspartners

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt

Ett antal tjänster som personlig handläggare. Tillsvidare, heltid, med tillträde 15 oktober eller enligt överenskommelse. Resor ingår i tjänsten. Provanställning kan bli aktuellt. Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning.

Kontaktpersoner

Chef Mira Weilander, tel. 010-111 62 12 (för frågor om tjänsten). HR-specialist Amelia Lesniewicz, 010-118 68 53 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackförbundet ST: Huanita Huzejrovic, tel.010-118 38 26, Saco-S: Elisabeth Lopez, tel. 010-118 55 29. Seko: Irre del Barba, tel. 010-115 30 87.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 30 juli 2018. Bifoga ditt CV där du beskriver din utbildning och erfarenhet och ett personligt brev där du berättar varför du söker arbetet.

Ansök nu

Sommarjobb som Servicehandläggare , Växjö

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 21
Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar.

Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten driver servicekontor i samverkan. Servicekontorens syfte är att erbjuda samhällsservice och information till privatpersoner och företag.

 Myndigheternas samarbete ger dig som servicehandläggare ett helhetsperspektiv i din kontakt med medborgare och företagare.

Arbetsuppgifter och ansvar

Som servicehandläggare träffar du många individer med olika bakgrund i samhället. Du ger snabb och professionell service i en öppen miljö, och svarar på frågor från privatpersoner och företag. En stor del av ditt arbete är att guida till självhjälp i e-tjänster. Du ger service och information på uppdrag av de tre myndigheterna, vilket ställer höga krav på din förmåga att ta in och analysera information. Det är viktigt att du är tillmötesgående och har lätt för att lyssna och coacha.

Vid behov kommer du även att arbeta på andra servicekontor i närområdet.

Vi erbjuder dig en arbetsplats


• med samhällsviktiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter
• som är till nytta för medborgare och företag
• med öppenhet, respekt, gott bemötande och mångfald
• som stimulerar kreativitet, lärande och utveckling.

Vi söker dig som


• har relevant högskoleutbildning, avslutad eller pågående, om 120 p/180 hp eller väl dokumenterad förmåga att inhämta och använda teoretiska kunskaper i arbetet
• har goda kunskaper i informationssökning och är van att använda e-tjänster
• har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• har goda kunskaper i engelska i tal
• har mycket gott bemötande och servicekänsla
• har mycket god kommunikativ förmåga
• har god förmåga att hantera flera kunder parallellt och arbeta i ett högt tempo
• är flexibel, till exempel öppen för att arbeta på annat kontor med kort varsel.
• ser helheter, är utvecklingsorienterad och tänker nytt
• har förmåga att stödja och god samarbetsförmåga
• är pedagogisk och har förmåga att coacha
• är stabil, självgående och kan hantera kravfyllda situationer.

Det är meriterande om du har


• har arbetat minst två år i ett serviceyrke med kundkontakt där du har besvarat frågor på ett kortfattat och informativt sätt vid besök eller via telefon
• erfarenhet av arbete som servicehandläggare hos Skatteverket eller Försäkringskassan
• erfarenhet av att ge komplex information vid personliga möten från myndigheter och stora företag
• erfarenhet av arbete i mångkulturella miljöer
• pedagogisk erfarenhet.

När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor.

Övrigt

En tjänst, heltid under perioden juni-augusti, med tillträde omgående eller enligt överenskommelse. Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning.

Kontaktpersoner

Enhetschef: Angela Mattisson Löfqvist, angela.mattisson.lofqvist@forsakringskassan.se (för frågor om tjänsten) och HR-specialist: Linda Milve, 010-111 44 96 (för frågor om rekryteringsprocessen). Kontaktpersoner i fackliga frågor är för fackförbundet ST: Johanna Ryderling, 010-119 76 22. Saco-S: Nadareh Veis Mohammadi, 010-579 98 05. Seko: fseko@forsakringskassan.se

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 29 maj 2018.

Ansök nu

Personliga handläggare i Växjö

Personlig handläggare, försäkringskassa
Läs mer Maj 9
Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar.

Inom avdelningen för funktionsnedsättning och varaktigt nedsatt arbetsförmåga arbetar cirka 2 000 personer på 57 platser i landet. Vi möter enskilda som lever med en funktionsnedsättning eller är förälder till ett barn med funktionsnedsättning, men även personer som på grund av sjukdom inte kan utföra arbete. Individer har olika behov av stöd och arbetet kräver därför skiftande kompetens och arbetssätt.

Ansvar och arbetsuppgifter

Som personlig handläggare är du medarbetare i staten med uppdraget att hjälpa våra försäkrade så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. När du arbetar med assistansersättning möter du personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan behöva hjälp att klara sina grundläggande behov.När du arbetar med vårdbidrag har du kontakt med föräldrar som har barn med behov av särskild vård på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning. När du arbetar med handikappersättning har du kontakt med individer som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att de behöver hjälp och/eller har merkostnader.

I ditt arbete bedömer du om individen har rätt till ersättning eller behöver hjälp genom att göra kvalificerade utredningar. I dessa utredningar ingår även beräkningar och administration. Du träffar personen i personliga möten via hembesök eller via telefon och skriftligen. Du inhämtar information och samarbetar med andra som personen kan behöva stöd av till exempel kommunen, personliga ombud samt hälso- och sjukvården.

Besök gärna vår webbplats för mer information om assistansersättning, handikappersättning och vårdbidrag.

Från och med den 1 januari 2019 har regeringen som förslag att inför två nya förmåner; omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. Som anställd på Försäkringskassan kommer du att få en utbildning i de nya förmånerna och på sikt handlägga ärendeslagen.

Du kan läsa mer om regeringens lagförslag här: http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/03/prop-201718190/

Vi söker dig som


• har examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är stabil och förtroendeingivande
• samarbetar effektivt och stödjer försäkrade och samarbetspartner för att nå gemensamma mål
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett metodiskt och systematiskt tillvägagångssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga
• har datorvana
• har körkort för personbil.

Det är meriterande om du


• har arbetat med kvalificerade utredningar och fattat beslut som påverkat individer
• har goda kunskaper om hur man professionellt möter människor olika livssituationer
• har kunskaper om olika typer av funktionsnedsättningar.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt

4 tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde i augusti eller enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Resor ingår i tjänsten. Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning.

Om du har frågor, kontakta

Chef: Marita Thalin, tel. 010-118 44 77 (för frågor om tjänsten). HR-specialist Amelia Lesniewicz, tel. 010-118 68 53 (för frågor om rekryteringsprocessen): Fackförbundet ST: Per-Olof Ståhl, tel. 010-118 38 52 Saco-S: Vanja Andersson, tel.010-114 17 25 Seko: Fseko@forsakringskassan.se

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 24 maj 2018. Bifoga ditt CV där du beskriver din utbildning och erfarenhet samt ett personligt brev där du berättar varför du söker arbetet.

Ansök nu

Personliga handläggare i Växjö

Personlig handläggare, försäkringskassa
Läs mer Maj 9
Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar.

På Avdelningen för sjukförsäkring arbetar 4 000 medarbetare fördelat på cirka 55 platser i landet. Inom avdelningen för sjukförsäkring möter vi människor som på grund av sjukdom har nedsatt arbetsförmåga. Syftet med arbetet är att bidra till att betydligt fler återgår till arbetslivet snabbare, att ge trygghet och ekonomiskt stöd samt att arbeta för att förebygga sjukskrivning. Vi lägger stort fokus vid att göra rättssäkra bedömningar så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. Vår målgrupp har olika behov av stöd från Försäkringskassan, och arbetet kräver därför skiftande kompetens och arbetssätt.

Ansvar och arbetsuppgifter

Som personlig handläggare ansvarar du för att handlägga ansökningar om sjukpenning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Du tillämpar lagstiftningen på ett korrekt sätt, så att besluten om sjukpenning blir rättssäkra. Arbetet innebär att göra utredningar och analyser av underlag, framför allt läkarintyg. I arbetet ingår även att förklara beslut för de personer som inte får den ersättning som de ansökt om samt att marknadsföra våra självbetjäningstjänster. Arbetsuppgifterna är till stor del administrativa, vilket bland annat innebär löpande dokumentation av vad som händer i alla ärenden samt utbetalning av ersättning.

I rollen som personlig handläggare möter du personer som har en pågående sjukskrivning. Du har ofta kontakt med både dem, deras arbetsgivare och sjukvården, via telefon, brev och e-post. Du ger de sjukskrivna förutsättningar att vara delaktiga i sin rehabilitering och samverkar med arbetsgivare så att de tar sitt rehabiliteringsansvar. I en del ärenden behövs personliga möten och samordnande rehabiliteringsinsatser för att skapa förutsättningar för återgång i arbete. Du ansvarar då för att leda och delta i olika möten tillsammans med den enskilde och andra parter såsom arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och behandlande läkare.

Som personlig handläggare kommer du att ingå i ett team som ansvarar för planering och fördelning av arbetet. Ni arbetar aktivt med att utveckla era kunskaper och dela med er av era erfarenheter. Som nyanställd får du en introduktionsutbildning och stöd av handledare under den första tiden.

Vi söker dig som


• har examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är stabil och har förmåga att skapa förtroende hos enskilda och samverkanspartners
• samarbetar effektivt för att nå gemensamma mål
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett systematiskt arbetssätt med en god förmåga att prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga
• är handlingskraftig
• har god förmåga att arbeta i olika datasystem
• har körkort för personbil

Det är meriterande om du:


• har arbetat med kvalificerade utredningar och fattat beslut som påverkat individer, gärna på en myndighet
• har god förmåga att professionellt möta människor i svåra livssituationer
• har erfarenhet av arbete i en samordnande funktion med externa samarbetspartners

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt

Ett antal tjänster som personlig handläggare. Tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Resor ingår i tjänsten. Provanställning kan bli aktuellt. Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning.

Kontaktpersoner

Chef Linnéa Elm, 010-111 30 11 (för frågor om tjänsten). HR-specialist Amelia Lesniewicz, 010-118 68 53 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackförbundet ST: Huanita Huzejrovic, tel.010-118 38 26, Saco-S: Elisabeth Pettersson, tel. 010-118 38 86. Seko: fseko@forsakringskassan.se

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 23 maj 2018. Bifoga ditt CV där du beskriver din utbildning och erfarenhet och ett personligt brev där du berättar varför du söker arbetet.

Ansök nu

Personlig handläggare inom aktivitetsersättning i Växjö

Personlig handläggare, försäkringskassa
Läs mer Apr 17
Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar.

Inom avdelningen för funktionsnedsättning och varaktigt nedsatt arbetsförmåga arbetar cirka 2 000 personer på 57 platser i landet. Vi möter enskilda som lever med en funktionsnedsättning eller är förälder till ett barn med funktionsnedsättning, men även personer som på grund av sjukdom inte kan utföra arbete. Individer har olika behov av stöd och arbetet kräver därför skiftande kompetens och arbetssätt.

Ansvar och arbetsuppgifter

Som personlig handläggare är du medarbetare i staten med uppdraget att hjälpa våra försäkrade så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. I ditt arbete bedömer du om individen har rätt till aktivitetsersättning genom att göra kvalificerade utredningar. Du identifierar också individens behov av insatser för att aktivt planera och samordna rehabilitering tillsammans med individen. Du ansvarar för kontakter och samarbeten med andra som individen kan behöva stöd av till exempel Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvården samt eventuellt föräldrar och skolan. Du träffar individen främst via digitala kanaler och telefonkontakt, men även i personliga möten. I rollen ingår mycket administrativa uppgifter i form av utredningar och dokumentation.

Du kan läsa mer om aktivitetsersättning på vår webbplats.

Vi söker dig som


• har examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är stabil och förtroendeingivande
• samarbetar effektivt för att nå gemensamma mål
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett metodiskt och systematiskt tillvägagångssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga
• har datorvana
• har körkort för personbil.

Det är meriterande om du


• har arbetat med utredningar och fattat beslut som påverkat individer
• har goda kunskaper om hur man professionellt möter människor i olika livssituationer
• har kunskaper om olika typer av funktionsnedsättningar.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt

1 tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Resor ingår i tjänsten. Försäkringskassan gör en ekonomisk personkontroll innan anställning. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test komma att användas som en del i urvalsarbetet.

Kontaktpersoner

Chef: Angelica Karlsson, 010-118 38 33 (för frågor om tjänsten). HR-specialist Liza Andersson, 010-111 44 95 (för frågor om rekryteringsprocessen): Fackförbundet ST Per-Olof Ståhl, 010-118 38 52 Saco-S: Vanja Andersson, tel 010-114 17 25. Seko: fseko@forsakringskassan.se

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 6 maj 2018. Bifoga ditt CV där du beskriver din utbildning och erfarenhet samt ett personligt brev där du berättar varför du söker arbetet.

Ansök nu

Enhetschef till avdelningen för sjukförsäkring i Växjö

Enhetschef, offentlig förvaltning
Läs mer Apr 17
Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar.

På Avdelningen för sjukförsäkring arbetar drygt 4 000 personer fördelat på cirka 55 platser i landet. Vi möter människor som på grund av sjukdom har nedsatt arbetsförmåga. Syftet med arbetet är att bidra till att betydligt fler återgår till arbetslivet snabbare, att ge trygghet och ekonomiskt stöd samt att arbeta för att förebygga sjukskrivning. Vår målgrupp har olika behov av stöd från Försäkringskassan och arbetet kräver därför skiftande kompetens och arbetssätt.

Ansvar och arbetsuppgifter

Som chef i Försäkringskassan arbetar du enligt myndighetens uppdrag från regeringen. Du ansvarar för att din verksamhet är rättssäker och effektiv samt präglas av en god service. Du leder verksamheten utifrån en helhetssyn och med respekt för fattade beslut. Genom dialog om verksamhetens syfte, mål och strategier skapar du förutsättningar för att dina medarbetare ska kunna och vilja ta stort ansvar för teamets resultat och för sin egen utveckling. I rollen som Enhetschef ingår personalansvar och det yttersta resultat- och uppföljningsansvaret för teamen i enheten.

Ditt engagemang i ledarskapet är stort och den statliga värdegrundengenomsyrar ditt arbete. Genom att balansera kortsiktiga krav på resultat med en långsiktigt hållbar verksamhet erbjuder du dina medarbetare en hälsofrämjande arbetsmiljö. Du har en god förmåga att anpassa ditt ledarskap utifrån vad situationen och uppdraget kräver och är en god kommunikatör på både individ- och gruppnivå.

Som Enhetschef ingår du i ledningsgruppen för området SF Syd Regional och bidrar där med din kompetens och ditt engagemang. Området är nytt sedan hösten 2017 vilket innebär goda möjligheter att vara med och påverka organisation och arbetssätt. Din enhet består av cirka 20 försäkringsutredare och försäkringshandläggare som har sin placering i Växjö, Kalmar och Västervik. Deras arbete kännetecknas av rättssäkra beslut med en effektiv produktion.

Vi söker dig som


• Har akademisk examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som bedöms likvärdiga
• Har god ledarskapsförmåga
• Är initiativtagande, målinriktad och skapar resultat
• Kan skapa förutsättningar för engagemang, lärande och ständiga förbättringar utifrån verksamhetens mål
• Har god självkännedom och är stabil som person
• Har god organisatorisk förståelse och kan omsätta denna i verksamheten
• Samarbetar och samverkar effektivt med andra
• Har god kommunikativ förmåga.

Det är meriterande om du


• Har erfarenhet av operativt ledarskap i liknande verksamhet
• Har erfarenhet av produktionsstyrning
• Har erfarenhet av coachande ledarskap och att leda i förändring
• Har erfarenhet av att leda team
• Har erfarenhet av att planera din verksamhet i samarbete med chefskollegor på distans
• Har god kännedom om socialförsäkringen och Försäkringskassans organisation.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper

Övrigt

En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Resor ingår i tjänsten. Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning. I denna rekrytering kan arbetspsykologiska test komma att användas som en del i urvalsarbetet. Intervjuer kommer att ske i Växjö den 9 maj.

Kontaktpersoner

Chef (för frågor om tjänsten): Cecilia Javelid Wester, 010-118 08 49. HR-specialist (för frågor om rekryteringsprocessen) Anneli Wetterholt, 010-118 68 12. Fackförbundet ST: Per-Olof Ståhl, 010-118 38 52, Saco-S: Annika Ekholm, 010-119 56 14, Seko: fseko@forsakringskassan.se.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 30 april 2018. Bifoga ditt CV där du beskriver din utbildning och erfarenhet samt ett personligt brev där du berättar varför du söker arbetet.

Ansök nu

Försäkringskassan söker Enhetschef till servicekontoret i Växjö

Enhetschef, offentlig förvaltning
Läs mer Apr 12
Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar.

Med syftet att ge samhällsservice och information till allmänheten driver Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket servicekontor i samverkan. Handläggarna vid kontoren arbetar som generalister över myndighetsgränserna när de informerar och ger råd till medborgare och företag med fokus på självbetjäning och myndigheternas e-tjänster. Servicekontoren präglas av servicetänkande, problemlösning och förmåga att möta människor. Från och med den 1 januari 2019 övergår verksamheten för servicekontor till statens servicecenter.

Ansvar och arbetsuppgifter  

Som enhetschef på servicekontor företräder du tre myndigheter, där du i huvudsak är operativ chef med personalansvar för en grupp medarbetare. Du samverkar med övriga myndigheter och ansvarar för att den egna verksamheten bedrivs och utvecklas inom ramen för myndigheternas övergripande uppdrag. Du ingår i ledningsgruppen för Servicekontor Syd och rapporterar till områdeschefen.

Ditt engagemang i ledarskapet är stort och den statliga värdegrunden genomsyrar ditt arbete. Du stödjer medarbetarna att se och möta allmänhetens behov och att ständigt förbättra verksamheten. Du stödjer ett framgångsrikt medarbetarskap med medarbetare som vill, kan och får ta ansvar och utvecklas i sitt arbete. Det baseras på tilltron till varje individs vilja och förmåga att ta ansvar. Du samverkar med arbetstagarorganisationerna och bidrar till att Försäkringskassan ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Du har delegerat ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Du kommunicerar genom dialog och bidrar till lärande. Du säkerställer att medarbetarna har rätt kompetens för sina uppdrag, liksom att medarbetarna har en hälsofrämjande arbetsplats där de kan prestera och känna arbetsglädje. Inom givna ekonomiska ramar bidrar du till hållbara lösningar ur arbetsmiljö-, miljö- och ekonomiskt perspektiv. Du medverkar aktivt i ledningsgruppsarbetet och för att er verksamhet bidrar till helheten.  

Tjänsten avser ansvar för servicekontoren i Växjö, Ljungby och Älmhult. Du kommer att vara fysiskt placerad på servicekontoret i Växjö. Det innebär att du som chef arbetar på distans med de särskilda krav det medför, samt har resor mellan kontor och till Försäkringskassans huvudkontor i Stockholm.

Vi söker dig som                  


• har examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som bedöms likvärdiga.
• har erfarenhet av chefsuppdrag
• har kunskap om och intresse för samhällsfrågor
• kan engagera medarbetare genom delegering och ett coachande förhållningssätt
• fokuserar på målen och säkerställer resultaten
• kommunicerar klart, tydligt och övertygande med intresse för andras motiv och beteenden
• främjar nytänkande och ständiga förbättringar
• har helhetssyn och kan överblicka konsekvenserna av olika sätt att agera
• har körkort.

Det är meriterande om du har


• erfarenhet av att leda arbete som har till uppgift att ge service och information till breda målgrupper
• kännedom och intresse om självbetjänings- och digitala tjänster
• har erfarenhet av förändringsledning.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt

En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Resor ingår i tjänsten. Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning. I denna rekrytering kan arbetspsykologiska test komma att användas som en del i urvalsarbetet. Intervjuer för tjänsten planeras ske den 8 maj.

Kontaktpersoner

Chef: Marie Edman Ljungholm, tel. 010-117 60 16 (för frågor om tjänsten), HR-specialist: Anneli Wetterholt, tel. 010-118 68 12 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackförbundet ST: Johanna Ryderling, 010-119 76 22, Saco-S: Nadereh Veis Mohammadi, tel. 010-579 98 05, Seko: Irre del Barba tel. 010-115 30 87.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 29 april 2018. Bifoga ditt CV där du beskriver din utbildning och erfarenhet samt ett personligt brev där du berättar varför du söker arbetet.

Ansök nu

Enhetschefer till avdelningen för sjukförsäkring , Småland Sydost , i Växjö

Enhetschef, offentlig förvaltning
Läs mer Mar 16
Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar.

På Avdelningen för sjukförsäkring arbetar drygt 4 000 personer fördelat på cirka 55 platser i landet. Vi möter människor som på grund av sjukdom har nedsatt arbetsförmåga. Syftet med arbetet är att bidra till att betydligt fler återgår till arbetslivet snabbare, att ge trygghet och ekonomiskt stöd samt att arbeta för att förebygga sjukskrivning. Vår målgrupp har olika behov av stöd från Försäkringskassan och arbetet kräver därför skiftande kompetens och arbetssätt.

Ansvar och arbetsuppgifter

Som chef i Försäkringskassan arbetar du enligt myndighetens uppdrag från regeringen. Du ansvarar för att din verksamhet är rättssäker och effektiv samt präglas av en god service. Du leder verksamheten utifrån en helhetssyn och med respekt för fattade beslut. Genom dialog om verksamhetens syfte, mål och strategier skapar du förutsättningar för att dina medarbetare ska kunna och vilja ta stort ansvar för teamets resultat och för sin egen utveckling. I rollen som Enhetschef ingår personalansvar och det yttersta resultat- och uppföljningsansvaret för teamen i enheten. Resultatansvaret innebär till stor del en produktionsstyning av ärendehandläggningen.

Ditt engagemang i ledarskapet är stort och den statliga värdegrundengenomsyrar ditt arbete. Genom att balansera kortsiktiga krav på resultat med en långsiktigt hållbar verksamhet erbjuder du dina medarbetare en hälsofrämjande arbetsmiljö. Du har en god förmåga att anpassa ditt ledarskap utifrån vad situationen och uppdraget kräver.

Som Enhetschef ingår du i områdets ledningsgrupp och bidrar där med din kompetens och ditt engagemang. Din enhet består av cirka 20 medarbetare som har sin placering i Växjö. Du är en god kommunikatör på både individ- och gruppnivå och representerar Försäkringskassan i externa samarbeten.

Vi söker dig som


• Har akademisk examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som bedöms likvärdiga
• Har god ledarskapsförmåga
• Är initiativtagande, målinriktad och skapar resultat
• Kan skapa förutsättningar för engagemang, lärande och ständiga förbättringar utifrån verksamhetens mål
• Har god självkännedom och är stabil som person
• Har god organisatorisk förståelse och kan omsätta denna i verksamheten
• Samarbetar och samverkar effektivt med andra
• Har god kommunikativ förmåga
• Har körkort för personbil 

Det är meriterande om du


• Har erfarenhet av operativt ledarskap
• Har erfarenhet av ledarskap i liknande verksamhet
• Har erfarenhet av produktionsstyrning av ärendehandläggning
• Har erfarenhet av coachande ledarskap och att leda i förändring
• Har erfarenhet av att leda team

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper

Övrigt

Två tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Resor ingår i tjänsten. Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning. I denna rekrytering kan arbetspsykologiska test komma att användas som en del i urvalsarbetet. Intervjuer planeras till den 12 april i Växjö.

Kontaktpersoner

Chef (för frågor om tjänsten): Peter Karlsson, 010-118 38 30. HR-specialist (för frågor om rekryteringsprocessen) Karolina Lind, 010-119 75 60. Fackförbundet ST: Kalle Greiff, 010-118 31 14, Saco-S: Thomas Brindefalk Knutsson, 010-118 05 85, Seko: fseko@forsakringskassan.se.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 1 april 2018. Bifoga ditt CV där du beskriver din utbildning och erfarenhet samt ett personligt brev där du berättar varför du söker arbetet.

Ansök nu

Personliga handläggare inom sjukpenning i Växjö

Personlig handläggare, försäkringskassa
Läs mer Mar 9
Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar.

På Avdelningen för sjukförsäkring arbetar 4 000 medarbetare fördelat på cirka 55 platser i landet. Inom avdelningen för sjukförsäkring möter vi människor som på grund av sjukdom har nedsatt arbetsförmåga. Syftet med arbetet är att bidra till att betydligt fler återgår till arbetslivet snabbare, att ge trygghet och ekonomiskt stöd samt att arbeta för att förebygga sjukskrivning. Vi lägger stort fokus vid att göra rättssäkra bedömningar så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. Vår målgrupp har olika behov av stöd från Försäkringskassan, och arbetet kräver därför skiftande kompetens och arbetssätt.

Ansvar och arbetsuppgifter

Som personlig handläggare ansvarar du för att handlägga ansökningar om sjukpenning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Du tillämpar lagstiftningen på ett korrekt sätt, så att besluten om sjukpenning blir rättssäkra. Arbetet innebär att göra utredningar och analyser av underlag, framför allt läkarintyg. I arbetet ingår även att förklara beslut för de personer som inte får den ersättning som de ansökt om samt att marknadsföra våra självbetjäningstjänster. Arbetsuppgifterna är till stor del administrativa, vilket bland annat innebär löpande dokumentation av vad som händer i alla ärenden samt utbetalning av ersättning.

I rollen som personlig handläggare möter du personer som har en pågående sjukskrivning. Du har ofta kontakt med både dem, deras arbetsgivare och sjukvården, via telefon, brev och e-post. Du ger de sjukskrivna förutsättningar att vara delaktiga i sin rehabilitering och samverkar med arbetsgivare så att de tar sitt rehabiliteringsansvar. I en del ärenden behövs personliga möten och samordnande rehabiliteringsinsatser för att skapa förutsättningar för återgång i arbete. Du ansvarar då för att leda och delta i olika möten tillsammans med den enskilde och andra parter såsom arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och behandlande läkare.

Som personlig handläggare kommer du att ingå i ett team som ansvarar för planering och fördelning av arbetet. Ni arbetar aktivt med att utveckla era kunskaper och dela med er av era erfarenheter. Som nyanställd får du en introduktionsutbildning och stöd av handledare under den första tiden.

Vi söker dig som


• har examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är stabil och har förmåga att skapa förtroende hos enskilda och samverkanspartners
• samarbetar effektivt för att nå gemensamma mål
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett systematiskt arbetssätt med en god förmåga att prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga
• är handlingskraftig
• har god förmåga att arbeta i olika datasystem
• har körkort för personbil.

Det är meriterande om du:


• har arbetat med kvalificerade utredningar och fattat beslut som påverkat individer, gärna på en myndighet
• har god förmåga att professionellt möta människor i svåra livssituationer
• har erfarenhet av arbete i en samordnande funktion med externa samarbetspartners.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt

Ett antal tjänster som personlig handläggare. Tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Resor ingår i tjänsten. Provanställning kan bli aktuellt. Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning.

Kontaktpersoner

Chef Ellionor Bohman, 010-118 39 16 (för frågor om tjänsten). HR-specialist Amelia Lesniewicz, 010-118 68 53 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackförbundet ST: Huanita Huzejrovic, tel.010-118 38 26, Saco-S: Elisabeth Pettersson, tel. 010-118 38 86. Seko: fseko@forsakringskassan.se

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 21 mars 2018. Bifoga ditt CV där du beskriver din utbildning och erfarenhet och ett personligt brev där du berättar varför du söker arbetet.

Ansök nu