Myndigheten För Ungdoms-och Civilsamhällesfrågor jobb i Växjö

Hitta lediga jobb hos Myndigheten För Ungdoms-och Civilsamhällesfrågor i Växjö. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Växjö.

Studentmedarbetare till avdelningen för internationellt samarbete

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Dec 1
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet med säte i Växjö som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och som följer det civila samhällets förutsättningar. Kunskapen ska spridas till målgrupper såsom politiska beslutsfattare och tjänstemän på kommunal, regional och nationellnivå samt andra professionella som arbetar direkt med unga eller med det civilsamhället. Även beslutsfattare och tjänstepersoner i civilsamhället är myndighetens målgrupp.

Myndigheten fördelar bidrag till civilsamhället för verksamhet i Sverige och uppdraget är även att skapa förutsättningar för internationellt samarbete med bland annat europeiska ungdomsutbyten.

Myndigheten är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering i verksamheten. Arbetet ska ha ett normkritiskt perspektiv och myndigheten bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

MUCF tror på ett fortsatt framtida flexibelt arbetssätt med möjlighet att delvis arbeta på distans utifrån verksamhetens behov.

ARBETSUPPGIFTER
De huvudsakliga arbetsuppgifterna omfattar administrativa uppgifter som till exempel att ta emot och registrera inkomna ansökningar och slutrapporter inom ramen för EU-programmen Erasmus+ ungdom, Idrott och Europeiska solidaritetskåren samt kontrollera om formaliakrav har uppfyllts.

Arbetet sker i samarbete med kollegor på avdelningen. I arbetet kan ingå att ha kontakt med ansökare, projektägare och aktörer som är intresserade av våra bidrag.

KVALIFIKATIONER
Du bedriver heltidsstudier på programmet Språk och Politik eller likvärdig utbildning på högskolenivå (6 kap. 2 § högskoleförordningen). Du ska ha fullgjort godkända studier motsvarande lägst 60 högskolepoäng samt inte påbörjat en forskarutbildning. Du ska bedriva dina studier vid Linnéuniversitetet i Växjö, då uppdraget som administratör på Avdelningen för internationellt samarbete kräver ett nära samarbete inom administratörsgruppen.

Du ska kunna bemöta olika målgrupper på ett bra sätt utifrån målgruppens förutsättningar och behov. Det gör du genom god samarbetsförmåga såväl internt som externt och genom ett relationsskapande och nätverkande arbetssätt. Du har god pedagogisk förmåga och kan förklara komplicerade processer för målgruppen i både stora och små sammanhang. Du är strukturerad och flexibel i ditt arbete och kan följa processer och rutinbeskrivningar.

Du ska kunna uttrycka dig mycket väl i tal och i skrift på svenska och engelska. Du har även goda kunskaper i Office-paketet och är van vid att sätta dig in i olika datasystem.
Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet i form av arbete på myndighet eller annan offentlig organisation eller på en organisation som söker/mottager bidrag från det offentliga. Det är också meriterande om du har ett intresse och dokumenterad kunskap om EU-programmen Erasmus+ Ungdom, Utbildning och Idrott samt Europeiska solidaritetskåren (läs mer på mucf.se)

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Projektledare

Projektledare: kultur, media, film, scen
Läs mer Nov 24
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas både i din yrkesroll och som person.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

Avdelningen för kunskapsstöd ansvarar för arbetet att sprida kunskap och bidra till utvecklingen av den nationella och lokala ungdomspolitiken, samt förmedlar kunskap om det civila samhällets villkor och utveckling. Vårt arbete är utåtriktat och består av att stödja och sprida kunskap till bland annat kommuner, regioner, statliga myndigheter och det civila samhället. Vi arbetar även med metodutveckling, att arrangera utbildningar och workshops samt att ta fram utbildningsmaterial.

Mycket av vårt arbete sker i samverkan med andra statliga myndigheter, med regioner, kommuner och det civila samhället.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en (1) operativ ledare till avdelningen för kunskapsstöd som ska arbeta i det team som kommer att genomföra EU-skolvalet 2024. Skolval är ett simulerat val som arrangeras av elever eller elever och skolpersonal tillsammans på en skola. Satsningen riktar sig till årskurs 7 - 9 och gymnasiet inklusive anpassad skolgång. Ett skolval arrangeras på samma sätt som vanliga val med valsedlar, valskärmar, röstlistor, valurnor och rösträknare. Skolval ger elever möjlighet att lära sig om demokratiska processer och ta ställning för ett politiskt parti.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att arbeta med myndighetens uppdrag att genomföra projektet skolvalet och kunskapshöjande insatser inom inflytande och delaktighet. I tjänsten ingår att sprida myndighetens kunskap, föreläsa, arrangera utbildningar och att samverka med de aktörer som är relevanta för det uppdraget. Det ingår även att ta fram ny kunskap och skriva rapporter och att representera myndigheten externt samt att ha dialog med offentlig verksamhet, såsom kommuner, andra statliga myndigheter och det civila samhällets organisationer.

Du kommer att planera arbetet med det operativa arbetet, vilket inkluderar administration av anmälningarna från skolorna, hantering av frågor från skolorna (via telefon och skolvalsmailen), packning och utskick av valpaket (valsedlar, valurna, metod- och informationsmaterial) samt hantering av valresultatet. Du återkopplar dialog med skolorna till skolvalsteamet, för att skolvalskommunikationen (på hemsidan samt via utskick) kan planeras bäst. Du tar en aktiv del i att skriva underlag från det operativa arbetet till slutrapporten.

Tjänsteresor ingår i tjänsten, främst i Sverige.

I tjänsten ingår även att delta i myndighetens övriga arbete utifrån behov.

Närvaro på kontoret i Växjö kommer att förväntas då huvudparten av uppdragets logistik kommer skötas från Växjö.

KVALIFIKATIONER
Du har en akademisk utbildning med samhällsvetenskaplig, ekonomisk eller juridisk inriktning, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig.

Du ska ha kunskap och erfarenhet av att arbeta med frågor som rör det civila samhället på nationell eller strategisk nivå.
Du är en erfaren ledare som har kunskap om utbildningsfrågor och de utmaningar och möjligheter som finns i verksamheten.

Erfarenhet av att skriva redovisningar eller rapporter, att projektleda och att arrangera utbildningar och/eller konferenser samt att själv processleda eller föreläsa är ett krav.

Erfarenhet av att arbeta med utbildningsfrågor i eller tillsammans med offentlig förvaltning är ett krav. Erfarenhet av att arbeta på myndighet är meriterande.

Erfarenhet av strategiskt planerings- och utvecklingsarbete liksom erfarenhet av förändringsledning är meriterande.

Anställningen kräver god förmåga att uttrycka sig i tal och i skrift såväl på svenska som på engelska. Som person är du bra på att prioritera och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du är engagerad och tar stort eget ansvar. Du är analytisk, strukturerad och tycker om att hålla god administrativ ordning. Vidare har du lätt för att samarbeta med kollegor och externa partners. Samarbetsförmåga samt vana vid självständigt och utåtriktat arbete är betydelsefulla egenskaper.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Administratör

Administratör/Administrativ assistent
Läs mer Nov 24
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas både i din yrkesroll och som person.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

Avdelningen för kunskapsstöd ansvarar för arbetet att sprida kunskap och bidra till utvecklingen av den nationella och lokala ungdomspolitiken, samt förmedlar kunskap om det civila samhällets villkor och utveckling. Vårt arbete är utåtriktat och består av att stödja och sprida kunskap till bland annat kommuner, regioner, statliga myndigheter och det civila samhället. Vi arbetar även med metodutveckling, att arrangera utbildningar och workshops samt att ta fram utbildningsmaterial.

Mycket av vårt arbete sker i samverkan med andra statliga myndigheter, med regioner, kommuner och det civila samhället.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en (1) administratör till avdelningen för kunskapsstöd som ska arbeta i det team som kommer att genomföra EU-skolvalet 2024. Skolval är ett simulerat val som arrangeras av elever eller elever och skolpersonal tillsammans på en skola. Satsningen riktar sig till årskurs 7 - 9 och gymnasiet inklusive anpassad skolgång. Ett skolval arrangeras på samma sätt som vanliga val med valsedlar, valskärmar, röstlistor, valurnor och rösträknare. Skolval ger elever möjlighet att lära sig om demokratiska processer och ta ställning för ett politiskt parti.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbeta med myndighetens uppdrag att genomföra skolvalet. Du kommer att ha kontakt med skolorna, vilket innebär att administrera anmälningar från skolorna, hantera frågor från skolorna (via telefon och skolvalsmailen), packa och skicka ut valpaket (valsedlar, valurna, metod- och informationsmaterial) samt hantera valresultatet. Du assisterar teamet med de praktiska uppgifterna vid event, såsom bokningar, material som ska skickas, anmälningslistor, skicka ut utvärderingar mm.

Anställningen kan innebära en del resor inom Sverige.

Närvaro på kontoret i Växjö kommer att förväntas då huvudparten av uppdragets logistik kommer skötas från Växjö.

KVALIFIKATIONER
För den här tjänsten söker vi dig med några års erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete, kanske inom offentlig förvaltning eller civilsamhällesorganisation. Du behöver ha erfarenhet att arbete med någon typ av ekonomihantering/-administration och har stor IT-vana. Du behöver vara trygg i att använda Officepaketet, särskilt Excel, och vara bekväm att lära dig använda nya datasystem.

Som person är du bra på att prioritera och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du är engagerad, noggrann och strukturerad och trivs med att ta stort eget ansvar. Det är av vikt att du har en god samarbetsförmåga och är van vid självständigt arbete. Du behöver även vara analytisk, strukturerad och trivas med att hålla god administrativ ordning. Du har en god förmåga att kommunicera och samarbeta och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Handläggare

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Nov 16
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas både i din yrkesroll och som person.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

ARBETSUPPGIFTER
De huvudsakliga arbetsuppgifterna omfattar handläggning av nationella bidragsansökningar och redovisningar från organisationer som söker organisations-, projektbidrag- och verksamhetsbidrag utifrån befintliga förordningar och andra föreskrifter. Läs mer på www.mucf.se.
Handläggningen sker i samarbete med kollegor på avdelningen och med stöd från övriga funktioner på myndigheten. I arbetet ingår att ha kontakter med ansökare och aktörer som är intresserade av våra bidrag. Uppdraget kan också innebära att göra verksamhetsbesök hos bidragstagare. Handläggaren kommer att medverka i informationsspridning och erfarenhetsutbyten, samt i avdelningens utvecklings-, uppföljnings-, och analysarbete.

KVALIFIKATIONER
Du har en relevant universitets- eller högskoleutbildning (om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ämnen som statsvetenskap, juridik, ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

Du ska ha relevant arbetslivserfarenhet i form av arbete på myndighet eller annan offentlig organisation eller på en organisation som söker/mottager bidrag från det offentliga. Du ska ha ett dokumenterat intresse och gärna kunskap om ett eller flera av våra arbetsområden; civila samhällets organisationer, demokratifrämjande arbete, arbete mot rasism och extremism, integrationsfrågor och Sveriges ungdoms- och civilsamhällespolitik.

Det kommer i urvalet och tillsättningen tillmätas stor vikt om du har om du har erfarenhet av statsbidragsansökningar inom ungdomspolitiken eller civilsamhällespolitiken .

Du ska kunna bemöta olika målgrupper på ett bra sätt utifrån målgruppens förutsättningar och behov. Det gör du genom god samarbetsförmåga såväl internt som externt och genom ett relationsskapande och nätverkande arbetssätt. Du är strukturerad och flexibel i ditt arbete och kan följa processer och rutinbeskrivningar. Du har god pedagogisk förmåga och kan förklara komplicerade processer för målgruppen i både stora och små sammanhang. Du känner dig bekväm i att delta i nya sammanhang och känner dig trygg i att representera myndigheten på ett professionellt och förtroendeingivande sätt.

Avgörande egenskaper är att du är drivande och kan ta eget ansvar för att självständigt arbeta med olika processer i verksamheten men på ett ödmjukt sätt. Du ska vara lyhörd och bidra till ett gott samarbetsklimat. Stor vikt kommer läggas vid din personliga lämplighet.

Du ska kunna uttrycka dig mycket väl i tal och i skrift på svenska. Du har även goda kunskaper i Officepaketet och är van vid att sätta dig in i olika datasystem.

När du ansöker bifogar du ditt cv på svenska. I denna rekrytering använder vi inte personligt brev och du ska därför inte bifoga det i din ansökan. I stället kommer du att få svara på ett antal urvalsfrågor.

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Handläggare

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Nov 2
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas både i din yrkesroll och som person.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

ARBETSUPPGIFTER
De huvudsakliga arbetsuppgifterna omfattar handläggning av bidragsansökningar och redovisningar från organisationer och kommuner inom ramen för EU-programmen Erasmus+ Ungdom och idrott samt Europeiska Solidaritetskåren. Handläggningen sker i samarbete med kollegor på avdelningen. I arbetet ingår att ha kontakter per telefon och mail med ansökare och aktörer som är intresserade av våra bidrag samt att göra projektbesök hos beviljade projekt.

Handläggaren kommer också att medverka i informationsspridning och erfarenhetsutbyten, samt i avdelningens utvecklings-, uppföljnings-, analys-, och rapporteringsarbete. I handläggarens uppdrag ingår även att förbereda och koordinera utbildningar och event med utgångspunkt i avdelningens uppdrag. Uppgifter inom ramen för något av avdelningens andra uppdrag kan bli aktuellt. Omvärldsbevakning av relevant område samt remissvar är andra arbetsuppgifter som kan förekomma. Resor sker, både i Sverige och inom EU. Delar av anställningen kan komma att bestå av administrativt stöd till avdelningen.

KVALIFIKATIONER
Du har en relevant universitet- eller högskoleutbildning, gärna juridisk eller samhällsvetenskaplig eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska ha relevant arbetslivserfarenhet i form av arbete på myndighet med handläggning av ärenden eller på en organisation som söker/mottager bidrag från det offentliga. Du ska ha ett dokumenterat internationellt intresse och gärna kunskap om internationellt arbete samt EU:s och Sveriges ungdoms- och civilsamhällespolitik. För den här anställningen söker vi dig som förstår värdet av utlandserfarenheter, genom eget resande eller genom engagemang i civilsamhällets organisationer. Det är därför ett krav att du har med dig minst tre månaders sammanlagd utlandserfarenhet.

Du ska kunna bemöta olika målgrupper på ett bra sätt utifrån målgruppens förutsättningar och behov. Det gör du genom god samarbetsförmåga och ett relationsskapande samt nätverkande arbetssätt. Du är strukturerad och flexibel i ditt arbete och kan följa processer och rutinbeskrivningar. Du har god pedagogisk förmåga och kan förklara komplicerade processer för målgruppen i både stora och små sammanhang.

Du ska kunna uttrycka dig mycket väl i tal och i skrift på svenska och engelska. Du har även goda kunskaper i Officepaketet och är van vid att sätta dig in i olika datasystem.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbete med och/eller handläggning av EU-program. Meriterande är också om du själv har arbetat direkt med ungdomar som anställd eller ideellt.

Vi ser gärna att du har övriga språkkunskaper och därför kan bidra med det till hela avdelningen. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet såsom samarbets-, initiativ- och ansvarsförmåga.

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Verksamhetsutvecklare

Verksamhetskonsult
Läs mer Okt 26
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas både i din yrkesroll och som person.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

ARBETSUPPGIFTER
MUCF:s enhet för strategi och utveckling ansvarar för styrande och stödjande processer inom styrning, uppföljning och redovisning av verksamheten, ekonomisk styrning och administration, samt stöd i upphandlingsfrågor. Nu söker vi en vikarie för vår verksamhetsutvecklare som under 18 månader kan delta i detta arbete. Du kommer att arbeta nära verksamhetskontroller, ekonomicontroller och verksamhetsstrateg.

Verksamhetsutvecklaren har som huvudsaklig arbetsuppgift att utveckla, driva och samordna processerna kring myndighetens arbete med den operativa ettåriga verksamhetsplaneringen och verksamhetsuppföljningen. Du kommer att delta i arbetet med att utbilda och ge stöd till chefer och medarbetare i verksamhetsplanering, verksamhetsuppföljning och resultatredovisning, bland annat i IT-verktyget Stratsys. I arbetsuppgifterna ingår också främja samverkan inom myndigheten, att delta i arbetet med myndighetens hantering av remisser, strategiska plan, budgetunderlag och årsredovisning. I arbetet kommer det även att ingå andra uppgifter som Enheten för strategi och utveckling får i uppdrag att utföra.
MUCF tror på ett fortsatt framtida flexibelt arbetssätt med möjlighet att arbeta på distans utifrån verksamhetens behov. Närvaro på kontoret i Växjö bestäms i samråd med enhetschefen utifrån dina personliga förutsättningar samt verksamhetens behov.

KVALIFIKATIONER
Du har en akademisk utbildning med samhällsvetenskaplig, ekonomisk eller juridisk inriktning eller annan utbildning som MUCF bedömer vara likvärdig. Anställningen kräver kunskaper om och erfarenhet av att arbeta med stöd i samband med verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning.

Som person är du bra på att prioritera och trivs med att arbeta såväl på strategisk nivå som operativt och i ett högt tempo. Du är engagerad och tar stort eget ansvar. Du är strukturerad och tycker om att hålla god administrativ ordning och har lätt för att samarbeta med kollegor och externa partners. Då arbetet innebär en hel del samarbete med och stöd till myndighetens övriga avdelningar/enheter lägger vi stor vikt vid din förmåga att relatera till andra människor på ett lyhört och smidigt sätt och dela med dig av din kunskap för att nå verksamhetens mål.

Arbetet kräver att du har god analytisk förmåga och god förmåga att uttrycka dig tydligt, enkelt och begripligt i tal och skrift, samt förmåga att på ett pedagogiskt sätt förklara myndighetens arbetsstrukturer och verktyg för medarbetare. Du behöver snabbt kunna växla mellan olika frågor och ha god förmåga att prioritera, planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Vana vid självständigt och utåtriktat arbete är betydelsefulla egenskaper.

Det är meriterande med erfarenhet av verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning i en statlig myndighet samt erfarenhet av arbete med IT-verktyget Stratsys. Eftersom du kommer att arbeta nära verksamheten är det även meriterande om du har kunskap eller erfarenhet inom ett eller flera av myndighetens huvudsakliga arbetsområden inom ungdoms- eller civilsamhällespolitiken och att erfarenheten har förvärvats på nationell nivå.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet för rollen.

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Utvecklingsledare med inriktning ungas etablering på arbetsmarknaden

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jul 11
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet med säte i Växjö som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och som följer det civila samhällets förutsättningar. Kunskapen ska spridas till målgrupper såsom politiska beslutsfattare och tjänstemän på kommunal, regional och nationellnivå samt andra professionella som arbetar direkt med unga eller med det civilsamhället. Även beslutsfattare och tjänstepersoner i civilsamhället är myndighetens målgrupp.

Myndigheten fördelar bidrag till civilsamhället för verksamhet i Sverige och uppdraget är även att skapa förutsättningar för internationellt samarbete med bland annat europeiska ungdomsutbyten.

Myndigheten är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering i verksamheten. Arbetet ska ha ett normkritiskt perspektiv och myndigheten bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

MUCF tror på ett fortsatt framtida flexibelt arbetssätt med möjlighet att delvis arbeta på distans utifrån verksamhetens behov.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en utvecklingsledare till avdelningen för kunskapsstöd med inriktning ungas etablering på arbetsmarknaden.

I tjänsten ingår att planera och genomföra strategiskt arbete för att fler unga i målgruppen Unga som varken arbetar eller studerar ska etablera sig i samhället.

Som utveckingsledare kommer du att föreläsa, arrangera utbildningsdagar, hålla workshops och representera myndigheten externt i samarbete med företrädare för offentlig verksamhet såsom kommuner, regioner andra statliga myndigheter liksom i samarbete med civilsamhället. Du kommer även att skriva redovisningar och rapporter.

Tjänsten innebär även strategiskt arbete i form av att stärka myndighetens hbtq-perspektiv och att stödja integrering av hbtq-frågor i myndighetens olika verksamhetsområden. I anställningen ingår även att delta i myndighetens övriga arbete utifrån behov.

Anställningen innebär tjänsteresor främst i Sverige.

KVALIFIKATIONER
Du har en akademisk utbildning med samhällsvetenskaplig inriktning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig.

Kunskap om arbetsmarknadsfrågor och/eller utbildningsfrågor är ett krav liksom att du har erfarenhet av att skriva redovisningar eller rapporter. Du ska även ha erfarenhet av att projektleda och att arrangera utbildningar eller konferenser samt att själv processleda och föreläsa.

Anställningen kräver god förmåga att uttrycka sig i tal och i skrift såväl på svenska som på engelska.

Det är önskvärt om du har erfarenhet av strategiskt planerings-, utvecklings- och uppföljningsarbete liksom erfarenhet av förändringsledning och tvärsektionella frågor.

Kanske har du redan erfarenhet av att arbeta med ett nationellt perspektiv eller så har du jobbat med ungdomsfrågor på lokal eller regional nivå och känner dig redo att lyfta ditt engagemang nationellt.

Som person är du bra på att prioritera och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du är engagerad och tar stort eget ansvar. Du är analytisk, strukturerad och tycker om att hålla god administrativ ordning. Du har lätt för att samarbeta med både kollegor och externa partners och skapar effekt av dina insatser. Att du är van att arbeta självständigt och utåtriktat är mycket betydelsefulla egensakper i den här anställningen.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Utvecklingsledare med inriktning fritid

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jul 11
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet med säte i Växjö som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och som följer det civila samhällets förutsättningar. Kunskapen ska spridas till målgrupper såsom politiska beslutsfattare och tjänstemän på kommunal, regional och nationellnivå samt andra professionella som arbetar direkt med unga eller med det civilsamhället. Även beslutsfattare och tjänstepersoner i civilsamhället är myndighetens målgrupp.

Myndigheten fördelar bidrag till civilsamhället för verksamhet i Sverige och uppdraget är även att skapa förutsättningar för internationellt samarbete med bland annat europeiska ungdomsutbyten.

Myndigheten är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering i verksamheten. Arbetet ska ha ett normkritiskt perspektiv och myndigheten bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

MUCF tror på ett fortsatt framtida flexibelt arbetssätt med möjlighet att delvis arbeta på distans utifrån verksamhetens behov.

ARBETSUPPGIFTER
Den öppna fritidsverksamheten för unga i åldrarna 13-25 år står idag inför många utmaningar. Ungas förutsättningar att delta i fritidsaktiviteter skiljer sig åt beroende på bostadsort, socioekonomisk bakgrund med mera. Det skapar ett behov av ett sammanhållet nationellt arbete för att stärka arbetet med öppen fritidsverksamhet. Meningsfull fritid för unga är en prioriterad fråga både på europeisk och nationell nivå och vi söker nu ytterligare en utvecklingsledare som vill vara en del i vårt team.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att arbeta med myndighetens uppdrag att stötta den öppna fritidsverksamheten med fortbildning och kunskapshöjande insatser. Som utvecklingsledare ingår du i en grupp som gemensamt ansvarar för uppdragens genomförande samtidigt som du behöver kunna arbeta självständigt med dina arbetsuppgifter. I anställningen ingår att sprida myndighetens kunskap, föreläsa, arrangera utbildningar och att samverka med de aktörer som är relevanta för det uppdraget. Det ingår även att ta fram ny kunskap och skriva rapporter, policyförslag, att representera myndigheten externt samt att ha dialog med offentlig verksamhet, såsom kommuner, andra statliga myndigheter och det civila samhällets organisationer. I anställningen ingår även att delta i myndighetens övriga arbete utifrån behov.

Anställningen innebär tjänsteresor främst i Sverige.

KVALIFIKATIONER
Du har en akademisk utbildning med samhällsvetenskaplig inriktning, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig. Det är ett krav att du har erfarenhet av att skriva redovisningar eller rapporter samt erfarenhet av projektledning.

Anställningen kräver god förmåga att uttrycka sig i tal och i skrift såväl på svenska som på engelska.

Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• strategiskt planerings- och utvecklingsarbete liksom erfarenhet av förändringsledning.
• att arrangera utbildningar och/eller konferenser samt att själv processleda och föreläsa.
• att arbeta med ungas fritid i eller tillsammans med offentlig förvaltning.

Kanske har du redan erfarenhet av att arbeta med ett nationellt perspektiv eller så har du jobbat med ungas fritid på lokal eller regional nivå och känner dig redo att lyfta ditt engagemang nationellt.

Som person är du bra på att prioritera och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du är engagerad och tar stort eget ansvar. Du är analytisk, strukturerad och tycker om att hålla god administrativ ordning. Du har lätt för att samarbeta med både kollegor och externa partners och skapar effekt av dina insatser. Att du är van att arbeta självständigt och utåtriktat är mycket betydelsefulla egenskaper i den här anställningen.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Utvecklingsledare med inriktning hälsa och jämställdhet

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jul 11
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet med säte i Växjö som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och som följer det civila samhällets förutsättningar. Kunskapen ska spridas till målgrupper såsom politiska beslutsfattare och tjänstemän på kommunal, regional och nationellnivå samt andra professionella som arbetar direkt med unga eller med det civilsamhället. Även beslutsfattare och tjänstepersoner i civilsamhället är myndighetens målgrupp.

Myndigheten fördelar bidrag till civilsamhället för verksamhet i Sverige och uppdraget är även att skapa förutsättningar för internationellt samarbete med bland annat europeiska ungdomsutbyten.

Myndigheten är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering i verksamheten. Arbetet ska ha ett normkritiskt perspektiv och myndigheten bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

MUCF tror på ett fortsatt framtida flexibelt arbetssätt med möjlighet att delvis arbeta på distans utifrån verksamhetens behov.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu ytterligare en utvecklingsledare med inriktning hälsa och jämställdhet till avdelningen för kunskapsstöd.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av att utforma stöd till yrkesverksamma och ideellt engagerade som möter unga som är nya i Sverige. Det sker främst genom myndighetens webbaserade utbildningspaket "Rätt att veta!". I anställningen ingår även att arbeta med övriga frågor som rör ungas hälsa och välmående, meningsfull fritid och inflytande samt ungas etablering i arbets- och samhällslivet.

Som utveckingsledare kommer du att föreläsa, arrangera utbildningsdagar, hålla workshops och representera myndigheten externt. Du kommer även att skriva redovisningar och rapporter. I anställningen ingår även att delta i myndighetens övriga arbete utifrån behov.

Anställningen innebär tjänsteresor främst i Sverige.

KVALIFIKATIONER
Du har en akademisk utbildning med samhällsvetenskaplig inriktning, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig.

Anställningen kräver kunskaper om och erfarenhet av att arbeta med tvärsektoriella frågor, gärna på en strategisk nivå.

Det är ett krav att du har erfarenhet av att skriva redovisningar eller rapporter samt erfarenhet av att arrangera utbildningar eller konferenser samt att själv processleda. Du behöver ha god stilistisk förmåga och välutvecklade kommunikativa färdigheter.

Du har fördjupad kunskap om och erfarenhet av arbete med utgångspunkt i något eller flera av perspektiven ungdomsperspektiv, hbtqi-perspektiv, jämställdhetsperspektiv, normkritiskt perspektiv och antirasistiskt perspektiv.

Du har också erfarenhet av strategiskt regionalt och/eller nationellt förändringsarbete med inriktning mot till exempel hälsa, jämställhet, hbtqi-frågor, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) eller mänskliga rättigheter.

Anställningen kräver god förmåga att uttrycka sig i tal och i skrift såväl på svenska som på engelska.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha:
• arbetat i eller tillsammans med offentlig förvaltning.
• arbetat med frågor som rör våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.
• tagit fram webbaserad utbildning och digitalt lärande.

Som person är du bra på att prioritera och trivs med att arbeta operativt i ett högt tempo. Du är engagerad och tar stort eget ansvar. Du är analytisk, strukturerad och tycker om att hålla god administrativ ordning och har lätt för att samarbeta med kollegor och externa partners, men framförallt är du en person som skapar effekt av dina insatser. Vi värdesätter också din vana vid självständigt och utåtriktat arbete.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

HR-generalist med inriktning arbetsmiljö och kompetensförsörjning

HR-konsult/PA-konsult
Läs mer Jul 3
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet med säte i Växjö som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och som följer det civila samhällets förutsättningar. Kunskapen ska spridas till målgrupper såsom politiska beslutsfattare och tjänstemän på kommunal, regional och nationell nivå samt andra professionella som arbetar direkt med unga eller med det civilsamhället. Även beslutsfattare och tjänstepersoner i civilsamhället är myndighetens målgrupp.

Myndigheten fördelar bidrag till civilsamhället för verksamhet i Sverige och uppdraget är även att skapa förutsättningar för internationellt samarbete med bland annat europeiska ungdomsutbyten.

Myndigheten är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering i verksamheten. Arbetet ska ha ett normkritiskt perspektiv och myndigheten bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

MUCF tror på ett fortsatt framtida flexibelt arbetssätt med möjlighet att delvis arbeta på distans utifrån verksamhetens behov.

Enheten för HR-frågor tillhör Avdelningen för stöd och utveckling. Enheten för HR-frågor består idag av HR-chef och en HR-generalist och nu söker vi ytterligare en HR-generalist med inriktning inom arbetsmiljö och kompetensförsörjning.

ARBETSUPPGIFTER
Enheten för HR arbetar brett inom hela HR-området och har som uppgift att konsultativt stödja myndighetens chefer i strategiska och operativa frågor inom HR-områdets alla delar. Det innebär att du säkerställer att chefer får råd och stöd inom bland annat arbetsmiljö, rekrytering och arbetsrätt, avtalsfrågor och lönebildning. Du kommer att ha särskilt ansvar med att driva arbetet i processerna kring arbetsmiljö och kompetensförsörjning i dialog med HR-chef.

I processen arbetsmiljö innebär det att du samordnar och utvecklar det systematiska arbetsmiljöarbetet, genomför riskbedömningar och analyserar arbetsmiljörelaterade utmaningar för att identifiera och kunna vidta lämpliga åtgärder samt ansvarar för den årliga SAM-uppföljningen. Du stöttar organisationen med kunskap och verktyg i alla delar inom arbetsmiljöområdet samt vid behov leder utbildningar och workshops för både chefer och medarbetare.

I processen kompetensförsörjning kommer du att tillsammans med HR-chef ta fram en kompetensförsörjningsstrategi och kompetensförsörjningsprocess, skapa struktur för kompetensutvecklingen på myndigheten, kartlägga utvecklingsbehov samt driva implementering av ett digitalt systemstöd kring lärande och kompetensutveckling.

Utöver att ge stöd till chefer i HR-frågor och driva processerna arbetsmiljö och kompetensförsörjning kommer rollen även innebära viss HR-administration såsom handläggning av beslut, sammanställning av statistik med mera.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har examen från en högskole-/universitetsutbildning med inriktning mot HR eller annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer är relevant och likvärdig samt minst fem (5) års erfarenhet av kvalificerade arbetsuppgifter inom HR-området på operativ och strategisk nivå. Du har god erfarenhet av att arbeta och vara ett konsultativt stöd gentemot chefer. En viktig del i arbetet är att kunna tillämpa gällande lagar, förordningar och kollektivavtal samt omvärldsbevakning inom HR-området. Du har dokumenterad erfarenhet av arbete med strategisk kompetensförsörjning samt arbetsmiljöfrågor och erfarenhet av att ta fram policydokument, processer och rutiner. Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat med HR inom en statlig myndighet. Vi förutsätter att du är en van IT-användare med goda kunskaper inom Office 360 och gärna även kunskap inom Agresso, Stratys, Visma recruit eller motsvarande samt IA.

Som person stimuleras du av uppdragets bredd och variation. Du är trygg och har ett konsultativt förhållningssätt. Arbetet förutsätter att du kan arbeta självständigt men även samarbeta och att du snabbt kan ställa om din arbetsdag vid behov. Du är utvecklingsfokuserad och analytisk med förmåga att strukturera, prioritera och slutföra dina arbetsuppgifter. Vidare har du förmågan att skapa och upprätthålla förtroendefulla relationer. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift.

Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Utvecklingsledare inom civilsamhället

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 28
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas både i din yrkesroll och som person.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga. Myndigheten har säte i Växjö.

MUCF tror på ett fortsatt framtida flexibelt arbetssätt med möjlighet att delvis arbeta på distans utifrån verksamhetens behov.

ARBETSUPPGIFTER
Myndigheten söker två (2) utvecklingsledare som ska arbeta med civilsamhällesfrågorna och som kan komplettera den arbetsgrupp som proaktivt arbetar med våra nuvarande och framtida uppdrag kopplade till civilsamhällespolitiken. Myndighetens uppdrag är bland annat att öka offentlig sektors kunskap om civilsamhällets villkor och förutsättningar och att främja offentlig sektors samverkan med civilsamhällets organisationer. Det kan till exempel handla om att arbeta med frågor om hot och hat mot civilsamhällets representanter, utveckla myndighetsnätverk och hantera frågor kring samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället för att lösa komplexa samhällsutmaningar.

Arbetsgruppen arbetar med att planera, genomföra och rapportera myndighetens uppdrag kopplade till civilsamhällespolitiken. Arbetsuppgifterna innebär bland annat att leda processutvecklingsarbete, arrangera utbildningar, workshops och andra arrangemang, utveckla metodmaterial samt att samverka med aktörer som är relevanta för arbetet. Arbetsuppgifterna inkluderar även ett visst kvalificerat utrednings- och uppföljningsarbete, att ta fram och sprida kunskap inom området samt att ta fram underlag och skriva rapporter. Arbetet utgår från ett barn- och ungdomsperspektiv och civilsamhällespolitikens grundläggande sex principer.

Som utvecklingsledare ingår du i en grupp som gemensamt ansvarar för uppdragens genomförande samtidigt som du behöver kunna arbeta självständigt med dina arbetsuppgifter. I anställningen ingår att representera myndigheten externt samt att föra dialog med det civila samhällets organisationer och offentlig verksamhet, såsom kommuner, regioner och andra statliga myndigheter.

Anställningen innebär tjänsteresor främst i Sverige.

KVALIFIKATIONER
Du ska ha en akademisk utbildning med samhällsvetenskaplig, ekonomisk eller juridisk inriktning, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig. Du ska ha kunskap och erfarenhet av att arbeta med frågor som rör det civila samhället på nationell eller strategisk nivå.

Du ska vidare ha erfarenhet av att skriva rapporter och vana av att arrangera utbildningar och/eller konferenser. Du ska ha erfarenhet av att själv processleda och föreläsa.

Erfarenhet av att arbeta i eller tillsammans med offentlig förvaltning är meriterande. Kanske har du redan erfarenhet av att arbete med ett nationellt perspektiv eller så har du jobbat med relaterade frågor på lokal eller regional nivå och känner dig redo att lyfta ditt engagemang nationellt. Vidare är det meriterande att ha arbetat med strategiskt utvecklingsarbete och erfarenhet av att ha utvecklat, genomfört och följt upp projekt.

Anställningen kräver god förmåga att uttrycka sig i tal och i skrift såväl på svenska som på engelska. Som person är du bra på att prioritera och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du behöver kunna snabbt sätta dig in i nya arbetsområden och ta till dig en stor mängd material. Du är engagerad och tar stort eget ansvar. Du är strukturerad och tycker om att hålla god administrativ ordning och har lätt för att samarbeta med kollegor och externa partners. Samarbetsförmåga, analysförmåga samt vana vid självständigt och utåtriktat arbete är betydelsefulla egenskaper.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Utvecklingsledare med inriktning fritid och hbtqi

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 13
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas både i din yrkesroll och som person.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en utvecklingsledare till avdelningen för kunskapsstöd med inriktning fritid och hbtqi.

Den öppna fritidsverksamheten för unga i åldrarna 13-25 år står idag inför många utmaningar. Ungas förutsättningar att delta i fritidsaktiviteter skiljer sig åt beroende på bostadsort, socioekonomisk bakgrund mm. Det skapar ett behov av ett sammanhållet nationellt arbete för att stärka arbetet med öppen fritidsverksamhet. Meningsfull fritid för unga är en prioriterad fråga både på europeisk och nationell nivå och vi söker nu ytterligare en utvecklingsledare som vill vara en del i vårt team.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att arbeta med myndighetens uppdrag att stötta den öppna fritidsverksamheten med fortbildning och kunskapshöjande insatser. Som utvecklingsledare ingår du i en grupp som gemensamt ansvarar för uppdragens genomförande samtidigt som du behöver kunna arbeta självständigt med dina arbetsuppgifter. I anställningen ingår att sprida myndighetens kunskap, föreläsa, arrangera utbildningar och att samverka med de aktörer som är relevanta för det uppdraget. Det ingår även att ta fram ny kunskap och skriva rapporter, policyförslag, att representera myndigheten externt samt att ha dialog med offentlig verksamhet, såsom kommuner, andra statliga myndigheter och det civila samhällets organisationer. Till den här anställningen söker vi dig som har erfarenhet av att arbeta med hbtqi-frågor.

Tjänsteresor ingår i anställningen, främst i Sverige.
I anställningen ingår även att delta i myndighetens övriga arbete utifrån behov.

KVALIFIKATIONER
Du har en akademisk utbildning med samhällsvetenskaplig inriktning, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig.
Du har kunskap kring hbtqi- ungdomars levnadsvillkor och även erfarenhet av att arbeta med en eller flera diskrimineringsgrunder.
Anställningen kräver god förmåga att uttrycka sig i tal och i skrift såväl på svenska som på engelska.
Erfarenhet av strategiskt planerings- och utvecklingsarbete liksom erfarenhet av förändringsledning är önskvärt

Erfarenhet av att skriva redovisningar eller rapporter, att projektleda och att arrangera utbildningar och/eller konferenser samt att själv processleda och föreläsa är önskvärt.

Erfarenhet av att arbeta med ungas fritid i eller tillsammans med offentlig förvaltning är meriterande. Kanske har du redan erfarenhet av att arbeta med ett nationellt perspektiv eller så har du jobbat med strategiska frågor på lokal eller regional nivå och känner dig redo att lyfta ditt engagemang nationellt.
Anställningen kräver god förmåga att uttrycka sig i tal och i skrift såväl på svenska som på engelska. Som person är du bra på att prioritera och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du är engagerad och tar stort eget ansvar. Du är analytisk, strukturerad och tycker om att hålla god administrativ ordning. Vidare har du lätt för att samarbeta med kollegor och externa partners. Samarbetsförmåga samt vana vid självständigt och utåtriktat arbete är betydelsefulla egenskaper.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Utvecklingsledare med inriktning fritid

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 13
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas både i din yrkesroll och som person.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en utvecklingsledare till avdelningen för kunskapsstöd med inriktning fritid

Den öppna fritidsverksamheten för unga i åldrarna 13-25 år står idag inför många utmaningar. Ungas förutsättningar att delta i fritidsaktiviteter skiljer sig åt beroende på bostadsort, socioekonomisk bakgrund mm. Det skapar ett behov av ett sammanhållet nationellt arbete för att stärka arbetet med öppen fritidsverksamhet. Meningsfull fritid för unga är en prioriterad fråga både på europeisk och nationell nivå och vi söker nu ytterligare en utvecklingsledare som vill vara en del i vårt team.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att arbeta med myndighetens uppdrag att stötta den öppna fritidsverksamheten med fortbildning och kunskapshöjande insatser. Som utvecklingsledare ingår du i en grupp som gemensamt ansvarar för uppdragens genomförande samtidigt som du behöver kunna arbeta självständigt med dina arbetsuppgifter. I anställningen ingår att sprida myndighetens kunskap, föreläsa, arrangera utbildningar och att samverka med de aktörer som är relevanta för det uppdraget. Det ingår även att ta fram ny kunskap och skriva rapporter, policyförslag, att representera myndigheten externt samt att ha dialog med offentlig verksamhet, såsom kommuner, andra statliga myndigheter och det civila samhällets organisationer.

Tjänsteresor ingår i anställningen, främst i Sverige.
I anställningen ingår även att delta i myndighetens övriga arbete utifrån behov.

KVALIFIKATIONER
Du har en akademisk utbildning med samhällsvetenskaplig inriktning, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig.
Anställningen kräver god förmåga att uttrycka sig i tal och i skrift såväl på svenska som på engelska.
Erfarenhet av strategiskt planerings- och utvecklingsarbete liksom erfarenhet av förändringsledning är önskvärt.

Erfarenhet av att skriva redovisningar eller rapporter, att projektleda och att arrangera utbildningar och/eller konferenser samt att själv processleda och föreläsa är önskvärt.

Erfarenhet av att arbeta med ungas fritid i eller tillsammans med offentlig förvaltning är meriterande. Kanske har du redan erfarenhet av att arbeta med ett nationellt perspektiv eller så har du jobbat med ungas fritid på lokal eller regional nivå och känner dig redo att lyfta ditt engagemang nationellt.
Anställningen kräver god förmåga att uttrycka sig i tal och i skrift såväl på svenska som på engelska. Som person är du bra på att prioritera och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du är engagerad och tar stort eget ansvar. Du är analytisk, strukturerad och tycker om att hålla god administrativ ordning. Vidare har du lätt för att samarbeta med kollegor och externa partners. Samarbetsförmåga samt vana vid självständigt och utåtriktat arbete är för anställningen mycket betydelsefulla egenskaper.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Registrator

Registrator
Läs mer Jun 26
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas både i din yrkesroll och som person.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

ARBETSUPPGIFTER
Som registrator hos oss ställer vi höga krav på ordning och reda, men också på effektivitet och service till såväl kollegor som till allmänheten. För många som vänder sig till myndigheten, är registratorn det första mötet med oss. I det mötet är, förutom effektivitet och service, även ett professionellt och trovärdigt bemötande av yttersta vikt.

Förutom registratur är även diarieföring, utelämnande av allmän handling och arkivering viktiga uppgifter i anställningen. Dina arbetsuppgifter innebär att:

• Registrera och avsluta ärenden i myndighetens diarieföringssystem
• Hantera begäran om utlämnande av allmänna handlingar samt sekretessbedömning
• Sortera handlingar för arkivering och gallring samt övriga förekommande arbetsuppgifter med myndighetens arkiv
• Läsa, registrera och fördela e-post


På MUCF finns ytterligare två registratorer som du kommer att arbeta nära.

KVALIFIKATIONER
För anställningen som registrator är det meriterande med en eftergymnasial utbildning inom registratur, arkiv, juridik eller förvaltningskunskap. Du har arbetslivserfarenhet som vi bedömer är relevant för anställningen och uppgifterna. Det är viktigt att du har kännedom om offentlighet och sekretess inom statlig myndighet och att du kan arbeta självständigt med sekretessbedömning av allmänna handlingar.

Det är meriterande om du har erfarenhet eller kunskap om Sveriges ungdomspolitik och politiken för det civila samhället.

Anställningen kräver noggrannhet och ordningssinne vilket innebär att du är väldigt strukturerad. Du vill ge service och är bra på att samarbeta med andra människor. Vi använder ett myndighetsanpassat diariesystem.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom att du är strukturerad och samarbetsorienterad.

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Kommunikatör och pressekreterare

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Jun 26
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas både i din yrkesroll och som person.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

ARBETSUPPGIFTER
Anställningen som kommunikatör innebär två olika roller, dels som pressekreterare, dels som kommunikatör. I båda rollerna kommer du att arbeta nära med kollegor inom kommunikation. Du anställs som kommunikatör.

I rollen som pressekreterare kommer du, tillsammans med vår pressansvariga, arbeta med myndighetens pressfrågor. Du kommer bland annat att ha hand om presstelefon och pressmejl, omvärldsbevaka samt skriva och skicka pressmeddelanden.

I rollen som kommunikatör kommer du bland annat att arbeta med att:
- Planera, producera och leverera redaktionellt innehåll i
våra interna och externa kanaler.
- Producera text och bild-/filmmaterial till exempelvis informationsbrev, annonser, kampanjer och sociala medier.

Rollen är dynamisk och ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper kring kommunikation.

MUCF tror på ett fortsatt framtida flexibelt arbetssätt med möjlighet att arbeta på distans utifrån verksamhetens behov. Närvaro i Växjö bestäms i samråd med ansvarig chef utifrån dina personliga förutsättningar samt rollens och verksamhetens behov.

KVALIFIKATIONER
Du som söker skall ha en akademisk utbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren finner likvärdig. Du har några års arbetslivserfarenhet av kommunikationsarbete och erfarenhet av att arbeta med projekt inom kommunikationsområdet. Välutvecklade kunskaper i svenska språket i både tal och skrift är ett krav samt erfarenhet av att arbeta med webb, sociala medier, rörlig bild och foto.

Som person är du är strukturerad, engagerad och resultatinriktad. Du är van vid att arbeta självständig och att ta egna initiativ. Du är bra på att prioritera och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du är samarbetsinriktad, kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap formuleras efter målgrupp.

Du är van vid att kommunicera genom flera olika kanaler bland annat sociala medier. Du är en duktig skribent som kan omvandla komplexa sammanhang till lättbegriplig information och har erfarenhet av att arbeta med foto och rörlig bild. Du arbetar med klarspråk som riktmärke.

Det är meriterande om du har erfarenhet av kommunikationsarbete i en organisation med många kontaktytor. Vi ser gärna att du tycker om att arbeta kreativt och komma med idéer och nya angreppssätt i kommunikationsfrågor. Det är starkt meriterande med arbetslivserfarenhet från en statlig myndighet.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Statistiker/kvantitativ analytiker (VXO)

Statistiker
Läs mer Maj 17
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas både i din yrkesroll och som person.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en statistiker/kvantitativ analytiker till Avdelningen för utredning som ska arbeta med myndighetens utredningar inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället. Inom båda politikområdena finns årligen återkommande rapporter och MUCF får även i uppdrag att genomföra särskilda utredningsuppdrag.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är statistikproduktion och dataanalys av såväl befintlig statistik som ny empiri inhämtad via enkätstudier. I utredningsarbetet medverkar du genom att bidra med statistiska analyser. Du tillgängliggör och sprider statistik via vår hemsida och statistikportal.

I anställningen ingår att i samarbete med kollegor utveckla myndighetens statistik och kvantitativa metoder samt ge stöd i dataanalysfrågor till olika delar av verksamheten.

Myndighetens har sitt kontor i Växjö. Det finns möjlighet att arbeta från Växjö eller Stockholm.

KVALIFIKATIONER
Du ska ha examen från universitet/högskola med statistik och/eller kvantitativ metod som en del av din examen. Du ska ha arbetat med tillämpad statistik och kvantitativ metod och vara kunnig i STATA, SAS eller motsvarande analysverktyg. Vana av att genomföra kvalificerade analyser på ett stort statistiskt material, så som exempelvis större enkätundersökningar och registerdata är ett krav.

Goda kunskaper i utredningsmetodik är meriterande liksom erfarenhet av att planera och genomföra större enkätstudier. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med kvalitets- och utvecklingsarbete samt visualisering av data.

Flerårig erfarenhet av att ha arbetat med kvalificerad kvantitativ analys inom offentlig verksamhet är meriterande.

Anställningen kräver god förmåga att redogöra för analyser och slutsatser i tal och skrift på svenska. Samarbetsförmåga, noggrannhet och vana vid självständigt arbete är betydelsefulla egenskaper. Att vara flexibel och kunna arbeta långsiktigt samtidigt som du hanterar kortare uppdrag kommer att värderas högt. Du kan följa utredningsdirektiv samt genomföra och slutföra arbetet i tid.

Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet och din förväntade förmåga att utföra arbetsuppgifterna väl.

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Erfaren kvantitativ utredare/analytiker

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 17
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas både i din yrkesroll och som person.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en erfaren utredare till avdelningen för utredning. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att arbeta med myndighetens utredningar inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället. I utredningsarbetet ingår att ta fram och sprida kunskap om ungas villkor samt om villkoren för det civila samhället.

Inom båda politikområdena finns årligen återkommande rapporter och MUCF får även i uppdrag att genomföra särskilda utredningsuppdrag. Utredningsarbetet omfattar oftast både en kvalitativ och en kvantitativ ansats. Det kan handla om att planera undersökningar, att göra översikter av befintligt kunskapsläge samt att inhämta ny empiri genom utformning och genomförande av intervjustudier.

I anställningen ingår att såväl självständigt som i projektgrupp ansvara för utredningsarbete och kunskapsspridning. En viktig del är att föra dialog med berörda myndigheter, forskare och civilsamhällets organisationer.

Myndighetens har sitt kontor i Växjö. Det finns möjlighet att arbeta från Växjö eller Stockholm.

KVALIFIKATIONER
Du ska ha examen från universitet/högskola med statistik och/eller kvantitativ metod som en del av din examen. Du ska ha arbetat med tillämpad statistik och kvantitativ metod och vara kunnig i SPSS, STATA eller motsvarande analysverktyg. Du ska i övrigt ha goda kunskaper i utredningsmetodik. I det ingår planering, utformning av myndighetens kvantitativa studier samt analys av ny och befintlig kunskap. Du ska ha erfarenhet av att kommunicera dina resultat på olika sätt och genom olika kanaler.

Det är meriterande om du har arbetat med kvalificerade analyser på ett stort statistiskt material, så som exempelvis större enkätundersökningar och registerdata. Flerårig erfarenhet av att ha arbetat med kvalificerad analys, policyrekommendationer och myndighetsstyrning inom offentlig verksamhet är meriterande.

Anställningen kräver mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och i skrift. Samarbetsförmåga, noggrannhet och vana vid självständigt arbete är betydelsefulla egenskaper. Att vara flexibel och kunna arbeta långsiktigt samtidigt som du hanterar kortare uppdrag kommer att värderas högt. Du kan följa utredningsdirektiv samt genomföra och slutföra arbetet i tid. Du behöver kunna verka som generalist inom ett brett kunskapsfält snarare än som specialist inom ett snävare område.

Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet och din förväntade förmåga att utföra arbetsuppgifterna väl.

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Handläggare inom nationella statsbidrag

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 26
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas både i din yrkesroll och som person.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

ARBETSUPPGIFTER
De huvudsakliga arbetsuppgifterna omfattar handläggning av nationella bidragsansökningar och redovisningar från organisationer som söker bidrag, utifrån befintliga förordningar och andra föreskrifter. Läs mer på www.mucf.se. Handläggningen sker i samarbete med kollegor på avdelningen och med stöd från övriga funktioner på myndigheten. I arbetet ingår att ha kontakter per telefon och via mail med ansökare och aktörer som är intresserade av våra bidrag. I uppdraget ingår även att omvärldsbevaka.

KVALIFIKATIONER
Du har en relevant universitets- eller högskoleutbildning inom ekonomi eller statsvetenskap eller minst fem års arbetslivserfarenhet i form av projekt- eller samordnaransvar på statlig myndighet.

Du ska ha relevant arbetslivserfarenhet i form av arbete på myndighet eller annan offentlig organisation eller på en organisation som söker/mottager bidrag från det offentliga. Du ska ha ett dokumenterat intresse och gärna kunskap om ett eller flera av våra arbetsområden; civila samhällets organisationer, demokratifrämjande arbete, arbete mot rasism och extremism, integrationsfrågor och Sveriges ungdoms- och civilsamhällespolitik.

Du ska kunna bemöta olika målgrupper på ett bra sätt utifrån målgruppens förutsättningar och behov. Det gör du genom god samarbetsförmåga såväl internt som externt och genom ett relationsskapande och nätverkande arbetssätt. Du är strukturerad och flexibel i ditt arbete och kan följa processer och rutinbeskrivningar. Du har god pedagogisk förmåga och kan förklara komplicerade processer för målgruppen i både stora och små sammanhang.

Avgörande egenskaper är att du är drivande och kan ta eget ansvar för att självständigt arbeta med olika processer i verksamheten men på ett ödmjukt sätt. Du ska även vara lyhörd och bidra till ett gott arbetsklimat. Det är meriterande om du har arbetat med ekonomi och redovisning inom företag, ideella föreningar eller statlig myndighet. Stor vikt kommer läggas vid din personliga lämplighet.

Du ska kunna uttrycka dig mycket väl i tal och i skrift på svenska. Du har även goda kunskaper i Officepaketet och är van vid att sätta dig in i olika datasystem.

När du ansöker bifogar du ditt cv på svenska. I denna rekrytering använder vi inte personligt brev och du ska därför inte bifoga det i din ansökan. I stället kommer du att få svara på ett antal urvalsfrågor.

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Internationell handläggare

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 23
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas både i din yrkesroll och som person.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

ARBETSUPPGIFTER
De huvudsakliga arbetsuppgifterna omfattar handläggning av bidragsansökningar och redovisningar från organisationer och kommuner inom ramen för EU-programmen Erasmus+ Ungdom, Idrott samt Europeiska Solidaritetskåren. Handläggningen sker i samarbete med kollegor på avdelningen. I arbetet ingår att ha kontakter per telefon och mejl med ansökare och aktörer som är intresserade av våra bidrag samt att göra projektbesök hos redan beviljade projekt. Handläggaren kommer också att medverka i informationsspridning och erfarenhetsutbyten, samt i avdelningens utvecklings-, uppföljnings-, analys-, och rapporteringsarbete. Även arbete inom ramen för något av avdelningens andra uppdrag kan bli aktuellt. Omvärldsbevakning av relevant område samt remissvar är andra arbetsuppgifter som kan förekomma. Resor förekommer, både i Sverige och inom EU. Delar av anställningen kan komma att bestå av administrativt stöd till avdelningen.

MUCF tror på ett fortsatt framtida flexibelt arbetssätt med möjlighet att delvis arbeta på distans utifrån verksamhetens behov. Myndighetens kontor är beläget i Växjö och närvaro på kontoret kommer att krävas och bestäms i samråd med ansvarig chef.

KVALIFIKATIONER
Du har en relevant universitet- eller högskoleutbildning, gärna juridisk eller samhällsvetenskaplig eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska ha relevant arbetslivserfarenhet under minst två år i form av arbete på myndighet med handläggning av ärenden eller på en organisation som söker/mottager bidrag från det offentliga. Du ska ha ett dokumenterat internationellt intresse och gärna kunskap om internationellt arbete samt EU:s och Sveriges ungdoms- och civilsamhällespolitik.

Du ska kunna bemöta olika målgrupper på ett bra sätt utifrån målgruppens förutsättningar och behov. Det gör du genom god samarbetsförmåga och ett relationsskapande samt nätverkande arbetssätt. Du är strukturerad och flexibel i ditt arbete och kan följa processer och rutinbeskrivningar. Du har god pedagogisk förmåga och kan förklara komplicerade processer för målgruppen i både stora och små sammanhang.

Du ska kunna uttrycka dig mycket väl i tal och i skrift på svenska och engelska. Vi ser gärna att du även har andra språkkunskaper och kan bidra med det till hela avdelningen. Du har även goda kunskaper i Officepaketet och är van vid att sätta dig in i olika datasystem.

Det är meriterande om du själv har ett eller flera Youthpass från projekt inom ramen för EU:s ungdomssektor. Meriterande är också om du själv har jobbat direkt med ungdomar som anställd eller ideellt. Vidare är det meriterande om du har tidigare erfarenhet från arbete med våra EU-program.

Stor vikt kommer läggas vid din personliga lämplighet.

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Studentmedarbetare

Administrativ assistent
Läs mer Maj 23
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas både i din yrkesroll och som person.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

ARBETSUPPGIFTER
De huvudsakliga arbetsuppgifterna omfattar administrativa uppgifter som till exempel att ta emot och registrera inkomna ansökningar och slutrapporter inom ramen för EU-programmen Erasmus+ ungdom, Idrott och Europeiska solidaritetskåren samt kontrollera om formaliakrav har uppfyllts.

Arbetet sker i samarbete med kollegor på avdelningen. I arbetet kan ingå att ha kontakter per telefon och mail med ansökare, projektägare och aktörer som är intresserade av våra bidrag.

KVALIFIKATIONER
Du bedriver heltidsstudier på programmet Språk och Politik eller likvärdig utbildning på högskolenivå (6 kap. 2 § högskoleförordningen). Du ska ha fullgjort godkända studier motsvarande lägst 60 högskolepoäng samt inte påbörjat en forskarutbildning. Då uppdraget som administratör på avdelningen för internationellt samarbete kräver ett nära samarbete inom administratörsgruppen och fysiska träffar kan förekomma ska du bedriva dina studier vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet i form av arbete på myndighet eller annan offentlig organisation eller på en organisation som söker/mottager bidrag från det offentliga. Det är också meriterande om du har ett dokumenterat intresse för och gärna kunskap om våra EU-program Erasmus+, Idrott och Europeiska solidaritetskåren (läs mer på mucf.se)

Du ska kunna bemöta olika målgrupper på ett bra sätt utifrån målgruppens förutsättningar och behov. Det gör du genom god samarbetsförmåga såväl internt som externt och genom ett relationsskapande och nätverkande arbetssätt. Du är strukturerad och flexibel i ditt arbete och kan följa processer och rutinbeskrivningar. Du har god pedagogisk förmåga och kan förklara komplicerade processer för målgruppen i både stora och små sammanhang.

Du ska kunna uttrycka dig mycket väl i tal och i skrift på svenska och engelska. Du har även goda kunskaper i Office-paketet och är van vid att sätta dig in i olika datasystem.

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Webbansvarig

Webbansvarig/Webbstrateg
Läs mer Mar 8
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas både i din yrkesroll och som person.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

MUCF tror på ett fortsatt framtida flexibelt arbetssätt med möjlighet att upp till två dagar per vecka arbeta på distans.

ARBETSUPPGIFTER
Som webbansvarig kommer du att ansvara för utvecklingen av vår webbplats och vara delaktig i utvecklingen av vårt intranät samt ge support på våra andra digitala plattformar. MUCF har nyligen lanserat en ny webb och vi har behov av att utveckla denna både tekniskt och upplevelsemässigt.

Dina huvudsakliga ansvarsområden är att:
• Vara ansvarig för koordinering och utveckling av MUCFs externa webbplats, intranät, mikrosajter samt ge support på andra digitala plattformar.
• Operativt arbete i form av att skapa innehåll.
• Ge regelbundna återkopplingar till gruppen av det redaktionella innehållet i gemensamt framtagna kanaler och metoder.
• Ge stöd i olika digitala projekt och webb-evenemang i organisationen.
• Utbilda och stötta interna redaktörer
• Ta ansvar för och lägga beställning av tekniska lösningar till vår underleverantör
• Genomföra omvärldsanalyser inom ansvarsområdet

Du kommer att ingå i ett mycket motiverat team med en bred kompetens som tycker om att arbeta tillsammans, skapa unikt innehåll som kan påverka våra målgrupper. Du kommer att tillsammans med andra ta ansvar för och leda arbetet med utveckling och förvaltning av webbplatsen.

KVALIFIKATIONER
Du har akademisk utbildning med inriktning mot webb eller kommunikation, alternativt annan utbildningsbakgrund som i kombination med erfarenhet kan bedömas som likvärdig.

För att lyckas med uppdraget tror vi att du har dokumenterad erfarenhet av att driva projekt inom webb och CMS. Det är viktigt att du har en god förståelse för kommunikation på en strategisk och operativ nivå. Du är van att leverera mot uppsatta mål och att analysera resultatet av ditt arbete. Har du fördjupad kunskap inom webbtillgänglighet, erfarenhet av användarcentrerad utveckling samt webbpubliceringsverktyg är det meriterande. Du har god kunskap i att tala och skriva på svenska. Dina generella IT-kunskaper är också på en hög nivå.

För rollen är det viktigt att du är drivande och har en välutvecklad förmåga att planera och strukturera ditt arbete. Utöver detta värdesätter vi också en noggrann och positiv person som jobbar bra såväl självständigt som i grupp. Du är utvecklingsorienterad och har ett strategiskt tänk när det gäller kommunikation och webb. Du har en vana och en vilja att ta ansvar för webbfrågorna.

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Utvecklingsledare med inriktning ungas hälsa

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jan 13
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas både i din yrkesroll och som person.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en utvecklingsledare till avdelningen för kunskapsstöd. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att utforma stöd till yrkesverksamma och ideellt engagerade som möter unga som är nya i Sverige, främst genom myndighetens webbaserade utbildningspaket Rätt att veta! I anställningen ingår även att arbeta med övriga frågor som rör ungas hälsa och välmående,
meningsfull fritid och inflytande samt ungas etablering i arbets- och samhällslivet. I anställningen ingår att föreläsa,
arrangera utbildningsdagar, hålla workshops och representera myndigheten externt. Det innebär också att skriva
redovisningar och rapporter. Anställningen innebär även arbete i form av att stärka myndighetens jämställdhetsarbete och
hbtqi-arbete och att bidra till integrering av dessa frågor i myndighetens olika verksamhetsområden.
Anställningen innebär tjänsteresor främst i Sverige.

KVALIFIKATIONER
Du har en akademisk utbildning med samhällsvetenskaplig inriktning, eller annan utbildning somarbetsgivaren bedömer vara likvärdig.

Anställningen kräver kunskaper om och erfarenhet av att arbeta med tvärsektoriella frågor, gärna på en strategisk nivå.

Erfarenhet av att skriva redovisningar eller rapporter och att arrangera utbildningar eller konferenser samt att självprocessleda och föreläsa är ett krav. Du behöver ha god stilistisk förmåga och välutvecklade kommunikativa färdigheter.

Du har fördjupad kunskap om och erfarenhet av arbete med utgångspunkt i någon eller fler av följande perspektiv: ungdomsperspektiv, hbtqi-perspektiv, jämställdhetsperspektiv, normkritiskt perspektiv och antirasistiskt perspektiv.

Du har också erfarenhet av strategiskt regionalt och/eller nationellt förändringsarbete med inriktning mot något av följande: hälsa, jämställhet, hbtqi-frågor, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) eller mänskliga rättigheter.

Erfarenhet av att arbeta i eller tillsammans med offentlig förvaltning är meriterande.
Erfarenhet av arbete med frågor som rör våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är meriterande. Erfarenhet av att ta fram webbaserad utbildning och digitalt lärande är meriterande.

Anställningen kräver god förmåga att uttrycka sig i tal och i skrift såväl på svenska som på engelska. Som person är du bra på att prioritera och trivs med att arbeta operativt i ett högt tempo. Du är engagerad och tar stort eget ansvar. Du är analytisk,
strukturerad och tycker om att hålla god administrativ ordning och har lätt för att samarbeta med kollegor och externa partners, men framförallt är du en doer som skapar effekt av dina insatser. Vi värdesätter också din samarbetsförmåga samt vana vid självständigt och utåtriktat arbete.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Utvecklingsledare med inriktning fritid

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jan 13
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas både i din yrkesroll och som person.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

ARBETSUPPGIFTER
Den öppna fritidsverksamheten för unga i åldrarna 1325 år står idag inför många utmaningar. Ungas förutsättningar att delta i fritidsaktiviteter skiljer sig åt beroende på bostadsort, socioekonomisk bakgrund mm. Det skapar ett behov av ett sammanhållet nationellt arbete för att stärka arbetet med öppen fritidsverksamhet. Meningsfull fritid för unga är en prioriterad fråga både på europeisk och nationell nivå och vi söker nu ytterligare en utvecklingsledare som vill vara en del i vårt team.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att arbeta med myndighetens uppdrag att stötta den öppna fritidsverksamheten med fortbildning och kunskapshöjande insatser. Som utvecklingsledare ingår du i en grupp som gemensamt ansvarar för uppdragens genomförande samtidigt som du behöver kunna arbeta självständigt med dina arbetsuppgifter I tjänsten ingår att sprida myndighetens kunskap, föreläsa, arrangera utbildningar och att samverka med de aktörer som är relevanta för det uppdraget. Det ingår även att ta fram ny kunskap och skriva rapporter, policyförslag, att representera myndigheten externt samt att ha dialog med offentlig verksamhet, såsom kommuner, andra statliga myndigheter och det civila samhällets organisationer.

Tjänsteresor ingår i tjänsten, främst i Sverige.
I anställningen ingår även att delta i myndighetens övriga arbete utifrån behov.

KVALIFIKATIONER
Du har en akademisk utbildning med samhällsvetenskaplig inriktning, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig.
Du är en erfaren ledare som har kunskap om öppen fritidsverksamhet och de utmaningar och möjligheter som finns i verksamheten. Du har även erfarenhet av att arbeta med en eller flera diskrimineringsgrunder.
Erfarenhet av att skriva redovisningar eller rapporter, att projektleda och att arrangera utbildningar och/eller konferenser samt att själv processleda och föreläsa är ett krav.

Tjänsten kräver god förmåga att uttrycka sig i tal och i skrift såväl på svenska som på engelska.
Erfarenhet av strategiskt planerings- och utvecklingsarbete liksom erfarenhet av förändringsledning är önskvärt

Erfarenhet av att arbeta med fritidsfrågor i eller tillsammans med offentlig förvaltning är meriterande. Kanske har du redan erfarenhet av att arbeta med ett nationellt perspektiv eller så har du jobbat med strategiska frågor på lokal eller regional nivå och känner dig redo att lyfta ditt engagemang nationellt.
Anställningen kräver god förmåga att uttrycka sig i tal och i skrift såväl på svenska som på engelska. Som person är du bra på att prioritera och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du är engagerad och tar stort eget ansvar. Du är analytisk, strukturerad och tycker om att hålla god administrativ ordning. Vidare har du lätt för att samarbeta med kollegor och externa partners. Samarbetsförmåga samt vana vid självständigt och utåtriktat arbete är betydelsefulla egenskaper.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Rapportskrivande handläggare - vikariat

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Dec 19
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas både i din yrkesroll och som person.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

Som rapportskrivande handläggare kommer du att ha din organisatoriska placering på Avdelningen för statsbidrag som arbetar med att fördela bidrag till ideella föreningar och stiftelser. Varje år lämnas rapporter till regeringen med de resultat och effekter som bidragen fört med sig. Som rapportskrivande handläggare är det du som författar dessa rapporter och ger förslag på hur avdelningen ska kunna följa bidragens effekter och resultat över tid. Du arbetar nära verksamheten och följer avdelningens handläggningsprocess och är lyhörd i dialogen med civilsamhället.

Anställningen är ett vikariat under 12 månader.

ARBETSUPPGIFTER
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att författa rapporter och samla in material om våra olika bidragsformer. Effekt- och resultatmätning är en del av uppdraget samt att arbeta vidare med påbörjade modeller för resultatmätning för att över tid kunna sammanställa och analysera effekter och resultat. Uppdraget innebär också att skriva avdelningens avsnitt i myndighetens årsredovisning.

Arbetet innebär att planera och genomföra undersökningar och intervjuer av organisationer som fått bidrag, att analysera svaren från intervjuerna, att sammanställa och analysera befintlig statistik samt dra slutsatser utifrån denna. Omvärldsbevakning av relevant område samt remissvar är andra arbetsuppgifter som kan förekomma.

Arbetet sker i samarbete med kollegor på avdelningen och med stöd från övriga funktioner på myndigheten. Den organisatoriska tillhörigheten är på avdelningen för statsbidrag.
Rollen innebär ett självständigt arbete och det är viktigt att kunna ta till sig rutiner och strukturer. Vid behov kan det även vara aktuellt att medverka i avdelningens ordinarie handläggning av bidragsansökningar. Resor inom Sverige kan förekomma i tjänsten.

Myndighetens kontor ligger i Växjö men det kan finnas möjlighet att delvis arbeta på distans utifrån verksamhetens behov.

KVALIFIKATIONER
Du ska ha examen från universitet/högskola gärna i statsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig samt erfarenhet av att skriva rapporter och genomföra analyser. Du ska vara van vid att arbeta med utvärdering och uppföljning av effekter samt kunna redovisa resultat på ett ändamålsenligt sätt.

Du får gärna ha några års relevant arbetslivserfarenhet i form av arbete på myndighet eller annan offentlig organisation eller på en organisation som söker/mottager bidrag från det offentliga. Erfarenhet av samverkan mellan ideell och offentlig sektor är meriterande. Vi vill att du har en dokumenterat kunskap om ett eller flera av våra arbetsområden; civila samhällets organisationer, demokratifrämjande arbete, arbete mot rasism och Sveriges ungdoms- eller civilsamhällespolitik.

Anställningen kräver mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och i skrift på svenska. Du bör ha god förmåga att arbeta självständigt, strukturerat. Samarbetsförmåga, noggrannhet och planeringsförmåga är betydelsefulla egenskaper. Att vara flexibel och kunna arbeta långsiktigt samtidigt som du hanterar kortare uppdrag kommer att värderas högt. Du kan följa utredningsdirektiv samt genomföra och slutföra arbetet i tid.

Vi vill att du i din ansökan bifogar arbetsprov i form av två skriftliga rapporter eller liknande, som du har skrivit.

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Utvecklingsledare inom ungdomspolitiken

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Dec 22
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas både i din yrkesroll och som person.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

Nu söker vi en utvecklingsledare med placering på avvdelningen för kunskapsstöd. Avdelningen för kunskapsstöd ansvarar för arbetet att sprida kunskap och bidra till utvecklingen av den nationella och lokala ungdomspolitiken, samt förmedlar kunskap om det civila samhällets villkor och utveckling. Vårt arbete är utåtriktat och består av att stödja och sprida kunskap till bland annat kommuner, regioner, statliga myndigheter och det civila samhället. Vi arbetar även med metodutveckling, att arrangera utbildningar och workshops samt att ta fram utbildningsmaterial.

ARBETSUPPGIFTER
Som utvecklingsledare kommer du arbeta med lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP). Den lokala uppföljningen av ungdomspolitiken genomförs via en enkätundersökning i kommuner och regioner där MUCF ger stöd under genomförandet, men även i den efterföljande processen med analys och eventuella åtgärder hos kommuner. LUPP är en enkät för kommuner och regioner som vill få kunskap om hur unga har det, hur de mår och vad de tycker om att leva på sin bostadsort. Det är ett beprövat koncept som möjliggör för kommuner att förstå och få kunskap om vad unga tycker för att sedan kunna fatta kloka beslut utifrån ett ungdomsperspektiv.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbeta med myndighetens uppdrag att genomföra LUPP och kunskapshöjande insatser inom inflytande och delaktighet. Det innebär att administrera LUPP-enkäten och planera, utföra och utvärdera arbetet med enkätsystemet och utveckla innehållet tillsammans med kommuner och regioner. Det ingår att sprida myndighetens kunskap vilket innebär att du kommer att få föreläsa, arrangera konferenser och nätverksträffar och att samverka med de aktörer som är relevanta för uppdraget. Du behöver vara beredd på att skriva rapporter och att representera myndigheten externt. Du kommer utöver LUPP även att arbeta med frågor om villkor och förutsättningar för det civila samhället och stimulera arbete med ungas inflytande och delaktighet samt vara behjälplig i övriga arbetsuppgifter som förekommer på avdelningen.

Som utvecklingsledare ingår du i en grupp som gemensamt ansvarar för uppdragets genomförande samtidigt som du behöver kunna arbeta självständigt med dina arbetsuppgifter. I tjänsten ingår att representera myndigheten externt samt att föra dialog med det civila samhällets organisationer och offentlig verksamhet, såsom kommuner, regioner och andra statliga myndigheter.
Anställningen innebär tjänsteresor främst i Sverige.

MUCF tror på ett fortsatt framtida flexibelt arbetssätt med möjlighet att delvis arbeta på distans utifrån verksamhetens behov. Närvaro på kontoret i Växjö bestäms i samråd med ansvarig chef utifrån dina personliga förutsättningar och verksamhetens behov.


KVALIFIKATIONER
Du har en akademisk utbildning med samhällsvetenskaplig, pedagogisk eller juridisk inriktning, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara lämplig.

Du har erfarenhet av att skriva redovisningar eller rapporter och vana av att arrangera utbildningar och/eller konferenser. Du har erfarenhet av att själv processleda och föreläsa.
Du har erfarenhet av att arbeta med enkätstudier eller grundläggande kvantitativ utredningsmetodik. Det är meriterande med erfarenheter av att arbeta med enkäter och enkätkonstruktion riktade till barn och unga med särskilda behov.
Du har erfarenhet av att arrangera nätverksträffar och/eller konferenser och har erfarenhet av att presentera inför grupp.

Erfarenhet av att arbeta i eller tillsammans med offentlig förvaltning är meriterande. Kanske har du redan erfarenhet av att arbete med ett nationellt perspektiv eller så har du jobbat med relaterade frågor på lokal eller regional nivå och känner dig redo att lyfta ditt engagemang nationellt.

Anställningen kräver god förmåga att uttrycka sig i tal och i skrift såväl på svenska som på engelska. Som person är du bra på att prioritera och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du är engagerad och tar stort eget ansvar. Du är strukturerad och tycker om att hålla god administrativ ordning och har lätt för att samarbeta med kollegor och externa partners. Samarbetsförmåga, analysförmåga samt vana vid självständigt och utåtriktat arbete är betydelsefulla egenskaper.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Ekonomicontroller

Controller
Läs mer Dec 7
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas både i din yrkesroll och som person.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

Nu söker vi en ekonomicontroller till enheten för verksamhetsstöd. Enheten för verksamhetsstöd har i uppdrag är att ge stöd till den övriga verksamheten inom kommunikation, ekonomi, registratur, it och informationshantering. Vi arbetar med styrande och stödjande processer för hela myndigheten.

ARBETSUPPGIFTER
Som ekonomicontroller får du en varierad, självständig och utvecklande roll där det finns goda möjligheter att påverka ekonomifunktionens arbete. Anställningen innehåller både strategiska och operativa delar.

Tillsammans med myndighetens chefer och andra medarbetare med budgetansvar tar du fram underlag för budget och du gör kontinuerliga uppföljningar under året. En viktig del i det strategiska arbetet är att ansvara för ekonomiska utredningar, analyser och prognoser där du är drivande och proaktiv i din roll. Du är också ansvarig för årsredovisningens finansiella delar.

Du arbetar med uppföljning och förbättring av ekonomiadministrativa rutiner och processer. I din roll ingår också att följa upp nationella och internationella projekt, rekvirera medel till de uppdrag myndigheten får från regeringen eller EU- kommissionen och ta fram ekonomiska underlag inför rapportering av olika regeringsuppdrag.

Du ingår i ett ekonomiteam, som består av ekonomicontrollern och en ekonomihandläggare, vilket innebär att din anställning som ekonomicontroller omfattar hela ekonomiprocessen. Därför är det viktigt att du har ett helhetsperspektiv men också ett öga för detaljer och att du kan balansera mellan dessa.

MUCF är helkund hos Statens servicecenter och du är myndighetens kontaktperson. Statens servicecenter sköter ekonomiska avstämningar, upprättande av bokslut och rapporteringar till statsredovisningssystemet Hermes. Du lägger stor vikt vid att säkerställa och kvalitetssäkra mot olika underlag sa att slutprodukter blir korrekta.

MUCF tror på ett fortsatt framtida flexibelt arbetssätt med möjlighet att arbeta på distans utifrån verksamhetens behov. Närvaro på kontoret i Växjö bestäms i samråd med stabschefen utifrån dina personliga förutsättningar samt verksamhetens behov.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning inom ekonomi eller annan utbildning/erfarenhet som myndigheten bedömer vara likvärdig. Du har längre erfarenhet från jämförbar anställning med liknande ansvar inom statlig sektor, det är meriterande om erfarenheten kommer från en omyndighet med många finansieringskällor och blandfinansierade uppdrag. Du är väl insatt i bokslutsprocessens olika delar och vad som krävs i den finansiella delen av en myndighets årsredovisning.

Du har goda kunskaper om redovisningssystemet Unit4ERP (Agresso) desktop och framför allt i modulerna Ekonomi, Projektledning, Lön och personal, Logistik och Planering. Du behöver även ha erfarenhet av Excelerator och uppsättning av Unit4ERP:s automatkonteringar. Det krävs även goda kunskaper i att skapa och ändra rapporter i såväl desktop som i webbapplikationen. Mycket goda kunskaper i Officepaketet, främst Excel, är ett krav. Du kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.

Som ekonomicontroller på MUCF kommer du att ha många kontaktytor både internt och externt. Därför är det viktigt att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga. Du har ett coachande förhållningssätt, är pedagogisk och kan på ett enkelt sätt förklara komplexa frågor så att andra förstår. Du känner dig trygg i en rådgivande roll.

Vi tror att du är strukturerad, noggrann, ansvarstagande och har förmåga att sätta dig in i komplexa frågeställningar och snabbt analysera och rapportera. Du är van att jobba självständigt och driva frågor från start till mål.

Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Internationell handläggare, vikariat

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Nov 22
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas både i din yrkesroll och som person.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

ARBETSUPPGIFTER
De huvudsakliga arbetsuppgifterna omfattar att genomföra utbildnings- och kommunikationsinsatser som syftar till att öka kunskapen och stärka delaktigheten hos unga i frågor om demokrati, EU och dess framtid. Under den första halvan av 2023 handlar det framför allt om att arbeta med olika uppgifter kopplade till Sveriges ordförandeskap i EU. Arbetet sker i samarbete med kollegor på avdelningen, myndigheten och andra relevanta aktörer. I arbetet ingår att ha kontakter per telefon och mail samt genomföra olika utåtriktade insatser både internt och externt.

Handläggaren kommer också att medverka i informationsspridning och erfarenhetsutbyten, samt i avdelningens utvecklings-, uppföljnings-, analys-, och rapporteringsarbete. Även arbete inom ramen för något av avdelningens andra uppdrag kan bli aktuellt. Omvärldsbevakning av relevant område samt remissvar är andra arbetsuppgifter som kan förekomma. Resor sker, både i Sverige och inom EU. Delar av anställningen kan komma att bestå av administrativt stöd till avdelningen.

KVALIFIKATIONER
Du har en relevant universitet- eller högskoleutbildning, gärna juridisk eller samhällsvetenskaplig eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska ha relevant arbetslivserfarenhet i form av arbete på myndighet med projektledning och/eller handläggning av ärenden eller på en organisation som söker/mottager bidrag från det offentliga. Du ska gärna ha kunskap om internationellt arbete samt EU:s och Sveriges ungdoms- och civilsamhällespolitik.

Du ska kunna bemöta olika målgrupper på ett bra sätt utifrån målgruppens förutsättningar och behov. Det gör du genom god samarbetsförmåga och ett relationsskapande samt nätverkande arbetssätt. Du är strukturerad och flexibel i ditt arbete och kan följa processer och rutinbeskrivningar. Du har god pedagogisk förmåga och kan förklara komplicerade processer för målgruppen i både stora och små sammanhang.

Du ska kunna uttrycka dig mycket väl i tal och i skrift på svenska och engelska. Du har även goda kunskaper i Officepaketet och är van vid att sätta dig in i olika datasystem.

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med EU-programmet Erasmus+ eller Europeiska solidaritetskåren på ett nationellt programkontor samt om du själv har ett eller flera Youthpass från projekt inom ramen för EU:s ungdomssektor. Meriterande är också om du själv har jobbat direkt med ungdomar som anställd eller ideellt.

Vi ser gärna att du har övriga språkkunskaper och därför kan bidra med det till hela avdelningen.

Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. Möjlighet till distansarbete finns om verksamheten tillåter.

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Handläggare inom nationella statsbidrag

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Okt 27
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas både i din yrkesroll och som person.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

ARBETSUPPGIFTER
De huvudsakliga arbetsuppgifterna omfattar handläggning av nationella bidragsansökningar och redovisningar från organisationer och kommuner som söker organisations-, projektbidrag- och verksamhetsbidrag utifrån befintliga förordningar och andra föreskrifter. Läs mer på www.mucf.se.

Handläggningen sker i samarbete med kollegor på avdelningen och med stöd från övriga funktioner på myndigheten. I arbetet ingår att ha kontakter per telefon och mejl med ansökare och aktörer som är intresserade av våra bidrag samt att göra projektbesök hos redan beviljade projekt. Handläggaren kommer också att medverka i informationsspridning och erfarenhetsutbyten, samt i avdelningens utvecklings-, uppföljnings-, analysarbete. Omvärldsbevakning av relevant område samt remissvar är andra arbetsuppgifter som kan förekomma, likaså att ingå i avdelningsöverskridande uppdrag på myndigheten. Anställningen kan innebära en del resor inom Sverige.


KVALIFIKATIONER
Du har en relevant universitets- eller högskoleutbildning (inom ämnen som statsvetenskap, juridik, ekonomi eller samhällsvetenskap) eller minst fem års arbetslivserfarenhet i form av projekt- eller samordnaransvar på statlig myndighet.

Du ska ha relevant arbetslivserfarenhet i form av arbete på myndighet eller annan offentlig organisation eller på en organisation som söker/mottager statsbidrag från det offentliga. Du ska ha ett dokumenterat intresse och gärna kunskap om ett eller flera av våra arbetsområden; civila samhällets organisationer, demokratifrämjande arbete, arbete mot rasism och Sveriges ungdoms- och civilsamhällespolitik.

Det kommer i urvalet och tillsättningen tillmätas stor vikt om du har om du har erfarenhet av statsbidragsansökningar inom ungdomspolitiken eller civilsamhällespolitiken.

Du ska kunna bemöta olika målgrupper på ett bra sätt utifrån målgruppens förutsättningar och behov. Det gör du genom god samarbetsförmåga såväl internt som externt och genom ett relationsskapande och nätverkande arbetssätt. Du är strukturerad och flexibel i ditt arbete och kan följa processer och rutinbeskrivningar. Du har god pedagogisk förmåga och kan förklara komplicerade processer för målgruppen i både stora och små sammanhang.

Avgörande egenskaper är att du är drivande och kan ta eget ansvar för att självständigt arbeta med olika processer i verksamheten men på ett ödmjukt sätt.

Du ska kunna uttrycka dig mycket väl i tal och i skrift på svenska. Du har även goda kunskaper i Officepaketet och är van vid att sätta dig in i olika datasystem.

När du ansöker bifogar du ditt cv. I denna rekrytering använder vi inte personligt brev och du ska därför inte bifoga det i din ansökan. I stället kommer du att få svara på ett antal urvalsfrågor.

Vi emotser ditt CV på svenska.

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Kommunikatör

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Okt 26
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas både i din yrkesroll och som person.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.ARBETSUPPGIFTER
Huvuduppgiften i tjänsten innebär att ansvara för kommunikationen kring några av myndighetens många regeringsuppdrag vilket innebär att du planerar, utför och följer upp kommunikationsinsatser, tillsammans med respektive uppdragsledare. Till din hjälp finns två kommunikatörer på avdelningen samt olika professioner i myndighetens centrala kommunikationsgrupp. Vid behov anlitar vi också kommunikationkonsulter, där du blir beställare och guidar såväl kollegor som konsulten i rätt riktning.

Vi arrangerar många externa digitala och fysiska evenemang, utbildningar och konferenser. Här har kommunikationsarbetet en central roll inför, under och efter evenemanget.

Hos oss är tempot högt och uppdraget omväxlande. Varje dag innebär nya utmaningar och dina uppgifter är såväl strategiska som operativa till sin karaktär. Du arbetar i en grupp om tre kommunikatörer på avdelningen och ni hjälper varandra utifrån behov och kompetens. Vi samarbetar vanligtvis med många olika aktörer i våra uppdrag så räkna med många kontaktytor, internt som externt.

Organisationen kring myndighetens kommunikationsarbete är ny och du kommer vara en viktig del i att hitta smarta strukturer och smidiga processer för våra olika aktiviteter. En av kommunikatörerna på avdelningen kommer också ha ett särskilt ansvar för kommunikationen för avdelningen för utredning.

KVALIFIKATIONER
Du som söker ska ha akademisk utbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren finner likvärdig. Du har erfarenhet av kvalificerat kommunikationsarbete, såväl operativt som strategiskt och gärna från en offentlig aktör. Meriterande är om du har erfarenhet av kommunikationsarbete i en organisation med många kontaktytor. Uppdraget kräver att du har mycket god samarbetsförmåga, är strukturerad och resultatinriktad. Uppdraget kräver också att du är van vid att självständigt driva projekt inom kommunikationsområdet, till exempel genom att planera, organisera och prioritera effektivt. Du sätter upp och håller tidsramar. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap formuleras efter målgrupp. Du tar stort ansvar, egna initiativ och ser möjligheter till utveckling av verksamheten vid MUCF. Du har erfarenhet av att kommunicera genom flera olika kanaler.

Myndighetens webbplats, mucf.se, är navet i vår kommunikation som tillsammans med sociala medier, intranät, fysiska och digitala evenemang, press och nyhetsbrev är några av de kanaler vi använder oss av. Du kan omvandla komplexa sammanhang till lättbegripliga budskap, ibland till en nyhet eller inlägg i sociala medier, ibland till ett filmmanus eller presentation. Oavsett kanal arbetar du med klarspråk som riktmärke. Du är van att planera kommunikationsinsatser för flera olika projekt parallellt. Vi ser gärna att du tycker om att arbeta kreativt och komma med idéer och nya angreppssätt i kommunikationsfrågor. Du har väl utvecklade kunskaper i svenska språket i tal och skrift.

Som person är du kommunikativ och social samt besitter en förmåga att skapa delaktighet och engagemang. Du har en god servicekänsla, har lätt för att samarbeta och kan anpassa dig efter ändrade omständigheter. Vi ser gärna att du är självgående, trygg i din kompetens och tar ansvar för dina uppgifter på ett strukturerat vis men att du också tycker om att arbeta i ett team. Du tar egna initiativ, planerar, organiserar och prioriterar arbetet själv eller tillsammans med andra, beroende på uppdrag.

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Erfaren kvalitativ utredare/analytiker

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Okt 7
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas både i din yrkesroll och som person.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en erfaren utredare till avdelningen för utredning. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att arbeta med myndighetens utredningar inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället. I utredningsarbetet ingår att ta fram och sprida kunskap om ungas villkor samt om villkoren för det civila samhället.

Inom båda politikområdena finns årligen återkommande rapporter och MUCF får även i uppdrag att genomföra särskilda utredningsuppdrag. Utredningsarbetet omfattar oftast både en kvalitativ och en kvantitativ ansats. Det kan handla om att planera undersökningar, att göra översikter av befintligt kunskapsläge samt att inhämta ny empiri genom utformning och genomförande av intervjustudier.

I anställningen ingår att såväl självständigt som i projektgrupp ansvara för utredningsarbete och kunskapsspridning. En viktig del är att föra dialog med berörda myndigheter, forskare och civilsamhällets organisationer.

Myndighetens kontor ligger i Växjö men det kan finnas möjlighet att delvis arbeta på distans utifrån verksamhetens behov.

KVALIFIKATIONER
Du ska ha examen från universitet/högskola och gedigen erfarenhet av att genomföra och leda empiriska undersökningar. Du ska i övrigt ha mycket goda kunskaper i utredningsmetodik. I det ingår planering, utformning av egna kvalitativa studier, analys av ny och befintlig kunskap och att författa en målgruppsanpassad rapport. Du ska ha arbetat med att kommunicera dina resultat till olika målgrupper genom olika kanaler.

Flerårig erfarenhet av att ha arbetat med kvalificerad analys, policyrekommendationer och myndighetsstyrning inom offentlig verksamhet är meriterande. Det är även meriterande om du har arbetat med kvantitativ ansats eller har erfarenhet av kvalitativa analysverktyg för textanalys.

Anställningen kräver mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och i skrift. Samarbetsförmåga, noggrannhet och vana vid självständigt arbete är betydelsefulla egenskaper. Att vara flexibel och kunna arbeta långsiktigt samtidigt som du hanterar kortare uppdrag kommer att värderas högt. Du kan följa utredningsdirektiv samt genomföra och slutföra arbetet i tid. Du behöver kunna verka som generalist inom ett brett kunskapsfält snarare än som specialist inom ett snävare område.

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Internationell handläggare - vikariat

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Sep 8
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas både i din yrkesroll och som person.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

Avdelningen för internationellt samarbete består av 20-talet medarbetare och är huvudansvarig för uppdrag som berör myndighetens internationella samarbete och har huvudansvar för att representera myndigheten internationellt. Avdelningen är nationellt programkontor för EU-programmen Erasmus+ Ung och Aktiv, Europeiska Solidaritetskåren och är kontaktpunkt för EU-programmet CERV.

ARBETSUPPGIFTER
De huvudsakliga arbetsuppgifterna omfattar handläggning av bidragsansökningar och redovisningar från organisationer och kommuner inom ramen för EU-programmen Erasmus+ Ung och Aktiv samt Europeiska Solidaritetskåren. Handläggningen sker i samarbete med kollegor på avdelningen. I arbetet ingår att ha kontakter per telefon och mail med ansökare och aktörer som är intresserade av våra bidrag samt att göra projektbesök hos redan beviljade projekt.

Handläggaren kommer också att medverka i informationsspridning och erfarenhetsutbyten, samt i avdelningens utvecklings-, uppföljnings-, analys-, och rapporteringsarbete. Även arbete inom ramen för något av avdelningens andra uppdrag kan bli aktuellt. Omvärldsbevakning av relevant område samt remissvar är andra arbetsuppgifter som kan förekomma. Resor sker, både i Sverige och inom EU. Delar av anställningen kan komma att bestå av administrativt stöd till avdelningen.

KVALIFIKATIONER
Du har en relevant universitet- eller högskoleutbildning, gärna juridisk eller samhällsvetenskaplig eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska ha relevant arbetslivserfarenhet i form av arbete på myndighet med handläggning av ärenden eller på en organisation som söker/mottager bidrag från det offentliga. Du ska ha ett dokumenterat internationellt intresse och gärna kunskap om internationellt arbete samt EU:s och Sveriges ungdoms- och civilsamhällespolitik. För den här anställningen letar vi efter dig som förstår värdet av utlandserfarenheter, genom eget resande eller genom engagemang i civilsamhällets organisationer. Det är därför ett krav att du har med dig minst tre månaders sammanlagd utlandserfarenhet.

Du ska kunna bemöta olika målgrupper på ett bra sätt utifrån målgruppens förutsättningar och behov. Det gör du genom god samarbetsförmåga och ett relationsskapande samt nätverkande arbetssätt. Du är strukturerad och flexibel i ditt arbete och kan följa processer och rutinbeskrivningar. Du har god pedagogisk förmåga och kan förklara komplicerade processer för målgruppen i både stora och små sammanhang.

Du ska kunna uttrycka dig mycket väl i tal och i skrift på svenska och engelska. Du har även goda kunskaper i Officepaketet och är van vid att sätta dig in i olika datasystem.

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med EU-programmet Erasmus+ eller Europeiska solidaritetskåren på ett nationellt programkontor samt om du själv har ett eller flera Youthpass från projekt inom ramen för EU:s ungdomssektor. Meriterande är också om du själv har jobbat direkt med ungdomar som anställd eller ideellt.

Vi ser gärna att du har övriga språkkunskaper och därför kan bidra med det till hela avdelningen.

Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. Möjlighet till distansarbete finns om verksamheten tillåter.

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Internationell handläggare

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Sep 7
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas både i din yrkesroll och som person.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

Avdelningen för internationellt samarbete består av 20-talet medarbetare och är huvudansvarig för uppdrag som berör myndighetens internationella samarbete och har huvudansvar för att representera myndigheten internationellt. Avdelningen är nationellt programkontor för EU-programmen Erasmus+ Ung och Aktiv, Europeiska Solidaritetskåren och är kontaktpunkt för EU-programmet CERV.

ARBETSUPPGIFTER
De huvudsakliga arbetsuppgifterna omfattar handläggning av bidragsansökningar och redovisningar från organisationer och kommuner inom ramen för EU-programmen Erasmus+ Ung och Aktiv samt Europeiska Solidaritetskåren. Handläggningen sker i samarbete med kollegor på avdelningen. I arbetet ingår att ha kontakter per telefon och mail med ansökare och aktörer som är intresserade av våra bidrag samt att göra projektbesök hos redan beviljade projekt.

Handläggaren kommer också att medverka i informationsspridning och erfarenhetsutbyten, samt i avdelningens utvecklings-, uppföljnings-, analys-, och rapporteringsarbete. Även arbete inom ramen för något av avdelningens andra uppdrag kan bli aktuellt. Omvärldsbevakning av relevant område samt remissvar är andra arbetsuppgifter som kan förekomma. Resor sker, både i Sverige och inom EU. Delar av anställningen kan komma att bestå av administrativt stöd till avdelningen.

KVALIFIKATIONER
Du har en relevant universitet- eller högskoleutbildning, gärna juridisk eller samhällsvetenskaplig eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska ha relevant arbetslivserfarenhet i form av arbete på myndighet med handläggning av ärenden eller på en organisation som söker/mottager bidrag från det offentliga. Du ska ha ett dokumenterat internationellt intresse och gärna kunskap om internationellt arbete samt EU:s och Sveriges ungdoms- och civilsamhällespolitik. För den här anställningen letar vi efter dig som förstår värdet av utlandserfarenheter, genom eget resande eller genom engagemang i civilsamhällets organisationer. Det är därför ett krav att du har med dig minst tre månaders sammanlagd utlandserfarenhet.

Du ska kunna bemöta olika målgrupper på ett bra sätt utifrån målgruppens förutsättningar och behov. Det gör du genom god samarbetsförmåga och ett relationsskapande samt nätverkande arbetssätt. Du är strukturerad och flexibel i ditt arbete och kan följa processer och rutinbeskrivningar. Du har god pedagogisk förmåga och kan förklara komplicerade processer för målgruppen i både stora och små sammanhang.

Du ska kunna uttrycka dig mycket väl i tal och i skrift på svenska och engelska. Du har även goda kunskaper i Officepaketet och är van vid att sätta dig in i olika datasystem.

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med EU-programmet Erasmus+ eller Europeiska solidaritetskåren på ett nationellt programkontor samt om du själv har ett eller flera Youthpass från projekt inom ramen för EU:s ungdomssektor. Meriterande är också om du själv har jobbat direkt med ungdomar som anställd eller ideellt.

Vi ser gärna att du har övriga språkkunskaper och därför kan bidra med det till hela avdelningen.

Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. Möjlighet till distansarbete finns om verksamheten tillåter.

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Kommunikatör med fokus på digitala kanaler

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Jul 4
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas både i din yrkesroll och som person.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.


ARBETSUPPGIFTER
MUCF söker en positiv, samarbetsvillig och välstrukturerad person med erfarenhet av att utveckla webbplatser samt skapa engagerande innehåll. Du kommer att ansvara för den digitala utvecklingen kring vår webbplats och vårt intranät samt ge support på våra andra digitala plattformar, såsom sociala medier.

Du kommer att ingå i ett mycket motiverat team med en bred kompetens som tycker om att arbeta tillsammans, skapa unikt innehåll som kan påverka våra målgrupper och bidra till en bättre värld.

Dina huvudsakliga ansvarsområden blir att
• Vara ansvarig för koordinering och utveckling av MUCFs externa webbplats, intranät, mikrosajter samt ge support på andra digitala plattformar.
• Ge regelbundna uppdateringar av det redaktionella innehållet i gemensamt framtagna kanaler och metoder.
• Ge kommunikationsstöd i olika digitala projekt och webb-evenemang i organisationen.
• Utbilda och stötta interna redaktörer
• Vara kommunikationsansvarig i IT-relaterade projekt

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant akademisk examen inom kommunikation, webbutveckling eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Den vi söker ska ha flera års erfarenhet av att arbeta med kommunikation och ha en stark profil inom digital utveckling, SEO och webbanalys. Du har minst fyra års erfarenhet av arbete som kommunikatör med fokus på webb.

Du ska ha hög datorvana, speciellt i Adobe Suite och sociala mediekanaler samt beprövad erfarenhet av att skapa engagerande innehåll för webb och sociala medieplattformar. Vidare ska du ha mycket goda kunskaper om innehållshanteringssystem (CMS), gärna också specifik kunskap om Drupal och SiteVision. Det är meriterande om du har kunskaper om UX-design och webbtillgänglighet samt kunskaper om Office 365/Sharepoint.

Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och värdesätter förmåga att ta ansvar för leverans genom att ha förmåga att vara strukturerad, ta ansvar och driva frågor framåt. Du är en person som tar initiativ och är självgående men också har god förmåga att samarbeta med andra. Vidare ska du vara kreativ och ha en god strategisk förmåga att hantera krav och behov från många olika intressenter då du kommer vara central i samtalen med verksamheterna om deras behov.

Du ska ha en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.


ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Kommunikatörer

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Jul 8
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas både i din yrkesroll och som person.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

Avdelningen för kunskapsstöd ansvarar för arbetet att sprida kunskap och bidra till utvecklingen av den nationella och lokala ungdomspolitiken, samt förmedlar kunskap om det civila samhällets villkor och utveckling. Vårt arbete är utåtriktat och består av att stödja och sprida kunskap till bland annat kommuner, regioner, statliga myndigheter och det civila samhället. Vi arbetar även med metodutveckling, att arrangera utbildningar och workshops samt att ta fram utbildningsmaterial.

MUCF tror på ett fortsatt framtida flexibelt arbetssätt med möjlighet att arbeta på distans utifrån verksamhetens behov. Närvaro på kontoret i Växjö bestäms i samråd med ansvarig chef utifrån dina personliga förutsättningar samt verksamhetens behov.

ARBETSUPPGIFTER
Huvuduppgiften i tjänsten innebär att ansvara för kommunikationen kring några av myndighetens många regeringsuppdrag vilket innebär att du planerar, utför och följer upp kommunikationsinsatser, tillsammans med respektive uppdragsledare. Till din hjälp finns två kommunikatörer på avdelningen samt olika professioner i myndighetens centrala kommunikationsgrupp. Vid behov anlitar vi också kommunikationkonsulter, där du blir beställare och guidar såväl kollegor som konsulten i rätt riktning. Vi arrangerar många externa digitala och fysiska evenemang, utbildningar och konferenser. Här har kommunikationsarbetet en central roll inför, under och efter evenemanget.

Hos oss är tempot högt och uppdraget omväxlande. Varje dag innebär nya utmaningar och dina uppgifter är såväl strategiska som operativa till sin karaktär. Du arbetar i en grupp om tre kommunikatörer på avdelningen och ni hjälper varandra utifrån behov och kompetens. Vi samarbetar vanligtvis med många olika aktörer i våra uppdrag så räkna med många kontaktytor, internt som externt.

Organisationen kring myndighetens kommunikationsarbete är ny och du kommer vara en viktig del i att hitta smarta strukturer och smidiga processer för våra olika aktiviteter. En av kommunikatörerna på avdelningen kommer också ha ett särskilt ansvar för kommunikationen för avdelningen för utredning.

KVALIFIKATIONER
Du som söker ska ha akademisk utbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren finner likvärdig. Du har minst tre års arbetslivserfarenhet av kvalificerat kommunikationsarbete, såväl operativt som strategiskt och gärna från en offentlig aktör. Meriterande är om du har erfarenhet av kommunikationsarbete i en stor/nationell organisation med många kontaktytor.

Uppdraget kräver att du har mycket god samarbetsförmåga, är strukturerad och resultatinriktad. Uppdraget kräver också att du är van vid att självständigt driva projekt inom kommunikationsområdet, till exempel genom att planera, organisera och prioritera effektivt. Du sätter upp och håller tidsramar. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap formuleras efter målgrupp. Du tar stort ansvar, egna initiativ och ser möjligheter till utveckling av verksamheten vid MUCF.

Du har erfarenhet av och kommer att kommunicerar genom flera olika kanaler. Myndighetens webbplats, mucf.se, är navet i vår kommunikation som tillsammans med sociala medier, intranät, fysiska och digitala evenemang, press och nyhetsbrev är några av de kanaler vi använder oss av. Du kan omvandla komplexa sammanhang till lättbegripliga budskap, ibland till en nyhet eller inlägg i sociala medier, ibland till ett filmmanus eller presentation. Oavsett kanal arbetar du med klarspråk som riktmärke.

Du är van att planera kommunikationsinsatser för flera olika projekt parallellt. Vi ser gärna att du tycker om att arbeta kreativt och komma med idéer och nya angreppssätt i kommunikationsfrågor.

Du har väl utvecklade kunskaper i svenska språket i tal och skrift.

Som person är du kommunikativ och social samt besitter en förmåga att skapa delaktighet och engagemang. Du har en god servicekänsla, har lätt för att samarbeta och kan anpassa dig efter ändrade omständigheter. Vi ser gärna att du är självgående, trygg i din kompetens och tar ansvar för dina uppgifter på ett strukturerat vis men att du också tycker om att arbeta i ett team. Du tar egna initiativ, planerar, organiserar och prioriterar arbetet själv eller tillsammans med andra, beroende på uppdrag.

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Handläggare inom nationella statsbidrag - tidsbegränsad anställning

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 16
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas både i din yrkesroll och som person.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

ARBETSUPPGIFTER
De huvudsakliga arbetsuppgifterna omfattar handläggning av nationella bidragsansökningar och redovisningar från organisationer som söker bidrag, utifrån befintliga förordningar och andra föreskrifter. Läs mer på www.mucf.se. Handläggningen sker i samarbete med kollegor på avdelningen och med stöd från övriga funktioner på myndigheten. I arbetet ingår att ha kontakter per telefon och via mail med ansökare och aktörer som är intresserade av våra bidrag. I uppdraget ingår även att omvärldsbevaka.

KVALIFIKATIONER
Du har en relevant universitets- eller högskoleutbildning (inom ämnen som statsvetenskap, juridik, ekonomi eller samhällsvetenskap) eller minst fem års arbetslivserfarenhet i form av projekt- eller samordnaransvar på statlig myndighet.

Du ska ha relevant arbetslivserfarenhet i form av arbete på myndighet eller annan offentlig organisation eller på en organisation som söker/mottager bidrag från det offentliga. Du ska ha ett dokumenterat intresse och gärna kunskap om ett eller flera av våra arbetsområden; civila samhällets organisationer, demokratifrämjande arbete, arbete mot rasism och extremism, integrationsfrågor och Sveriges ungdoms- och civilsamhällespolitik.

Det kommer i urvalet och tillsättningen tillmätas stor vikt om du har om du har erfarenhet av statsbidragsansökningar inom ungdomspolitiken eller civilsamhällespolitiken .

Du ska kunna bemöta olika målgrupper på ett bra sätt utifrån målgruppens förutsättningar och behov. Det gör du genom god samarbetsförmåga såväl internt som externt och genom ett relationsskapande och nätverkande arbetssätt. Du är strukturerad och flexibel i ditt arbete och kan följa processer och rutinbeskrivningar. Du har god pedagogisk förmåga och kan förklara komplicerade processer för målgruppen i både stora och små sammanhang.

Avgörande egenskaper är att du är drivande och kan ta eget ansvar för att självständigt arbeta med olika processer i verksamheten men på ett ödmjukt sätt. Stor vikt kommer läggas vid din personliga lämplighet.

Du ska kunna uttrycka dig mycket väl i tal och i skrift på svenska. Du har även goda kunskaper i Officepaketet och är van vid att sätta dig in i olika datasystem.

När du ansöker bifogar du ditt cv på svenska. I denna rekrytering använder vi inte personligt brev och du ska därför inte bifoga det i din ansökan. I stället kommer du att få svara på ett antal urvalsfrågor.

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Sommarjobb Assistent Skolval

Administrativ assistent
Läs mer Jun 17
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas både i din yrkesroll och som person.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker två (2) sommarjobbare till avdelningen för kunskapsstöd som ska arbeta i det team som kommer att genomföra Skolval 2022.

Skolval är ett val som arrangeras av elever och skolpersonal tillsammans på en skola. Satsningen riktar sig till årskurs 7 - 9 och gymnasiet inklusive särskolan. Ett skolval arrangeras på samma sätt som allmänna val med valsedlar, valskärmar, röstlistor, valurnor och rösträknare. Skolval ger elever möjlighet att lära sig om demokratiska processer och ta ställning för ett politiskt parti.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att packa och skicka ut valpaket med bland annat valsedlar och valkuvert till de skolor som anmält sig att genomföra skolval.

Närvaro på kontoret i Växjö är ett krav då uppdragets logistik hanteras från Växjö.

KVALIFIKATIONER
För den här tjänsten söker vi dig som tycker om att ha ordning och reda och är ansvarstagande. Du behöver vara pålitlig och komma i tid till arbetet och ha fysisk förmåga att paketera material som sedan ska vägas och skickas med postgången.

Som person är du bra på att hantera rutinmässiga uppgifter. Du är engagerad, noggrann och strukturerad och trivs med att ta stort eget ansvar. Det är av vikt att du har en god samarbetsförmåga och är van vid självständigt arbete. Du behöver även trivas med att hålla god administrativ ordning. Du har en god förmåga att kommunicera och samarbeta.

Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Utvecklingsledare inom civilsamhället

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 20
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas både i din yrkesroll och som person.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

ARBETSUPPGIFTER
Myndigheten söker en utvecklingsledare som ska arbeta med civilsamhällesfrågorna och som kan komplettera den arbetsgrupp som proaktivt arbetar med våra nuvarande och framtida uppdrag kopplade till civilsamhällespolitiken. Myndighetens uppdrag är bland annat att öka offentlig sektors kunskap om civilsamhällets villkor och förutsättningar och att främja dess samverkan med civilsamhällets organisationer. Det handlar till exempel om att arbeta med frågor om hot och hat mot civilsamhällets representanter, utveckla myndighetsnätverk, anordna årlig Kunskapskonferens och hantera frågor kring flyktingsituationen med anledning av Rysslands krig i Ukraina.

Arbetsgruppen ska arbeta med att planera, genomföra och rapportera myndighetens uppdrag kopplade till civilsamhällespolitiken. Arbetsuppgifterna innebär bland annat att leda processutvecklingsarbete, arrangera utbildningar, workshops och andra arrangemang, samt att samverka med aktörer som är relevanta för arbetet. Arbetsuppgifterna inkluderar även ett visst kvalificerat utrednings- och uppföljningsarbete, att ta fram och sprida kunskap inom området samt att ta fram underlag och skriva rapporter. Arbetet utgår från ett barn- och ungdomsperspektiv och civilsamhällespolitikens grundläggande sex principer. I uppdraget ingår att föra dialog med civilsamhällets organisationer.
Som utvecklingsledare ingår du i en grupp som gemensamt ansvarar för uppdragens genomförande samtidigt som du behöver kunna arbeta självständigt med dina arbetsuppgifter. I tjänsten ingår att representera myndigheten externt samt att föra dialog med det civila samhällets organisationer och offentlig verksamhet, såsom kommuner, regioner och andra statliga myndigheter.

Anställningen innebär tjänsteresor främst i Sverige.

KVALIFIKATIONER
Du har en akademisk utbildning med samhällsvetenskaplig, ekonomisk eller juridisk inriktning, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig. Du ska ha kunskap och erfarenhet av att arbeta med frågor som rör det civila samhället på nationell eller strategisk nivå.

Du har erfarenhet av att skriva redovisningar eller rapporter och vana av att arrangera utbildningar och/eller konferenser. Du har erfarenhet av att själv processleda och föreläsa.

Erfarenhet av att arbeta i eller tillsammans med offentlig förvaltning är meriterande. Kanske har du redan erfarenhet av att arbete med ett nationellt perspektiv eller så har du jobbat med relaterade frågor på lokal eller regional nivå och känner dig redo att lyfta ditt engagemang nationellt.

Anställningen kräver god förmåga att uttrycka sig i tal och i skrift såväl på svenska som på engelska. Som person är du bra på att prioritera och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du är engagerad och tar stort eget ansvar. Du är strukturerad och tycker om att hålla god administrativ ordning och har lätt för att samarbeta med kollegor och externa partners. Samarbetsförmåga, analysförmåga samt vana vid självständigt och utåtriktat arbete är betydelsefulla egenskaper.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Senior kommunikationsstrateg

Kommunikationsstrateg
Läs mer Maj 2
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll och som person tillsammans med dina kollegor som du hittar såväl på kontoret i Växjö som i övriga Europa.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en senior kommunikationsstrateg som ska vara rådgivare till generaldirektören, myndighetens ledningsgrupp, övriga chefer och kommunikatörer. Som senior kommunikationsstrateg har du din organisatoriska tillhörighet i GD-staben. Tjänsten innebär inget personalansvar.

Tjänsten är en övergripande roll som stöd till chefer och kommunikatörer i både strategiska och operativa kommunikationsfrågor. En viktig uppgift är att vara bollplank till generaldirektören och myndighetsledningen i frågor som handlar om hur MUCF ökar sin synlighet, deltar i debatten i relevanta ämnen och hur vi möter våra olika intressenter. I rollen ingår därför att aktivt delta i olika nätverk för att bevaka myndighetens ämnesområden.

I rollen ingår också ansvar för att utveckla och uppdatera myndighetens styrdokument för kommunikationsarbetet (kommunikationsstrategi, kommunikationsplaner, riktlinjer, mm). Arbetet sker i nära samarbete med myndighetens övriga kommunikatörer.

MUCF tror på ett fortsatt framtida flexibelt arbetssätt med möjlighet att arbeta på distans utifrån verksamhetens behov. Närvaro på kontoret i Växjö bestäms i samråd med ansvarig chef utifrån dina personliga förutsättningar samt verksamhetens behov.


KVALIFIKATIONER
Du som söker:
• Har en akademisk utbildning inom kommunikation, samhällsvetenskap, ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig.

• Har minst tio års erfarenhet av att arbeta med förändrings- och ledningskommunikation, gärna i kommunal eller statlig förvaltning.

• Är van att agera rådgivare till myndighets- eller företagsledningar.

• Har djup förståelse för de särskilda krav som gäller för en statlig myndighet vad gäller ansvar, styrning och dokumentation.

• Har gedigen erfarenhet av att utveckla styrdokument avseende kommunikation och har ett intresse för att arbeta strategiskt och planerat med kommunikationsfrågor.

Du bör ha tidigare erfarenhet av att arbeta inom eller mot statliga myndigheter och ett etablerat nätverk bland beslutsfattare och aktörer på nationell nivå. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete i politiskt styrd verksamhet.

Som person är du en entusiasmerande lagspelare som är trygg i dina värderingar och kommunicerar på ett vänligt, tydligt och inkluderande sätt. Du delar MUCF:s värderingar om jämställdhetsintegrering och normkritik. Du är van att arbeta självständigt och i ett högt tempo, men trivs bäst när du samarbetar med andra.

Du är en metodisk person som arbetar systematiskt, planerar i förväg och gör tydliga prioriteringar så att projekt och uppdrag blir klara i god tid. Eftersom tjänsten är ny är du bekväm med att vara den som formar rollen och utvecklar den.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet och din erfarenhet från rådgivande roller.

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Utvecklingsledare skolval - tidsbegränsad anställning

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 23
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas både i din yrkesroll och som person.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

Under valåret 2022 söker myndigheten en utvecklingsledare som ska genomföra och följa upp projektet Skolval. Skolval i samband med riksdagsvalet är ett val som arrangeras av elever och skolpersonal tillsammans på en skola. Satsningen riktar sig till årskurs 7 - 9 och gymnasiet och riktad mot särskolor och skolor i socioekonomiskt utsatta områden. Ett skolval arrangeras på samma sätt som allmänna val med valsedlar, valskärmar, röstlistor, valurnor och rösträknare. Skolval ger elever möjlighet att lära sig om demokratiska processer och ta ställning för ett politiskt parti.

ARBETSUPPGIFTER
Myndigheten stärker sitt arbete med skolval och söker en (1) utvecklingsledare som kommer att arbeta operativt med uppdraget och komplettera den arbetsgrupp som tillsatts för att planera, genomföra och utvärdera skolval.

Arbetsgruppen för skolval arbetar med att planera, genomföra och rapportera myndighetens uppdrag kopplade till uppgiften. Arbetsuppgifterna innebär bland annat att leda processutvecklingsarbete, arrangera utbildningar, workshops och delta på mässor. Det innebär också att packa och posta valpaket som ska ut till samtliga skolor i Sverige som anmält sig till skolval och ringa runt till skolorna för att berätta om skolvalet. Arbetsuppgifterna inkluderar att ta fram och sprida kunskap inom området samt att ta fram underlag och skriva rapport. Arbetet utgår från ett barn- och ungdomsperspektiv och i uppdraget ingår att föra dialog med barn och unga.

Som utvecklingsledare ingår du i en grupp som gemensamt ansvarar för uppdragens genomförande samtidigt som du behöver kunna arbeta självständigt med dina arbetsuppgifter. I tjänsten ingår att representera myndigheten externt samt att föra dialog med det civila samhällets organisationer och offentlig verksamhet, såsom kommuner, regioner och andra statliga myndigheter.
Tjänsteresor ingår i tjänsten, främst i Sverige.

I tjänsten ingår även att delta i myndighetens övriga arbete utifrån behov.

KVALIFIKATIONER
Du har en akademisk utbildning med samhällsvetenskaplig inriktning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig.

Du har erfarenhet av att leda projekt och av att arbeta strategiskt, taktiskt och operativt med frågor inom ungdomspolitiken och/eller mänskliga rättigheter.

Du har börjat få erfarenhet av att skriva redovisningar eller rapporter och vana av att arrangera utbildningar och/eller konferenser.

Erfarenhet av att arbeta med val- och demokratistärkande arbete i eller tillsammans med offentlig förvaltning är ett krav. Erfarenhet av att arbeta på myndighet är meriterande.

Anställningen kräver god förmåga att uttrycka sig i tal och i skrift såväl på svenska som på engelska. Som person är du bra på att prioritera och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du är engagerad och tar stort eget ansvar. Du är analytisk, strukturerad och tycker om att hålla god administrativ ordning. Vidare har du lätt för att samarbeta med kollegor och externa partners. Samarbetsförmåga samt vana vid självständigt och utåtriktat arbete är betydelsefulla egenskaper. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.


ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Utvecklingsledare inom nationella minoriteter

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 16
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas både i din yrkesroll och som person.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

Myndigheten stärker vårt arbete inom ungdomsfrågorsom rör de nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och samer, som också är ett urfolk, och ska bygga upp en mindre arbetsgruppsom proaktivt arbetar med våra nuvarande och framtida uppdrag kopplade till dessa frågor. Vi söker nu två (2) utvecklingsledare till arbetsgruppen.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetsgruppen ska arbeta med att planera, genomföra och rapportera myndighetens uppdrag kopplade till de nationella minoriteterna. Arbetsuppgifterna innebär bland annat att leda processutvecklingsarbete, arrangera utbildningar, workshops och andra arrangemang, samt att samverka med aktörer som är relevanta för arbetet. Arbetsuppgifterna inkluderar även ett visst kvalificerat utrednings- och uppföljningsarbete, att ta fram och sprida kunskap inom området samt att ta fram underlag och skriva rapporter. Arbetet utgår från ett barn- och ungdomsperspektiv och i uppdraget ingår att föra dialog med barn och unga från de nationella minoriteterna och de nationella minoriteternas ungdomsförbund.
Som utvecklingsledare ingår du i en grupp som gemensamt ansvarar för uppdragens genomförande samtidigt som du behöver kunna arbeta självständigt med dina arbetsuppgifter. I tjänsten ingår att representera myndigheten externt samt att föra dialog med det civila samhällets organisationer och offentlig verksamhet, såsom kommuner, regioner och andra statliga myndigheter.

Anställningen innebär tjänsteresor främst i Sverige.

MUCF tror på ett fortsatt framtida flexibelt arbetssätt med möjlighet att arbeta på distans utifrån verksamhetens behov. Närvaro på kontoret i Växjö bestäms i samråd med ansvarig chef utifrån dina personliga förutsättningar samt verksamhetens behov.

KVALIFIKATIONER
Du har en akademisk utbildning med samhällsvetenskaplig, pedagogisk eller juridisk inriktning, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara lämplig.
Du är en erfaren projektledare som har erfarenhet av att arbeta strategiskt, taktiskt och operativt med frågor inom ungdomspolitiken och/eller mänskliga rättigheter och nationella minoriteter.

Du har erfarenhet av att skriva redovisningar eller rapporter och vana av att arrangera utbildningar och/eller konferenser. Du har erfarenhet av att själv processleda och föreläsa.

Om du talar och skriver något av de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, samiska, jiddisch eller romani chib är det meriterande.

Erfarenhet av att arbeta i eller tillsammans med offentlig förvaltning är meriterande. Kanske har du redan erfarenhet av att arbete med ett nationellt perspektiv eller så har du jobbat med relaterade frågor på lokal eller regional nivå och känner dig redo att lyfta ditt engagemang nationellt.

Anställningen kräver god förmåga att uttrycka sig i tal och i skrift såväl på svenska som på engelska. Som person är du bra på att prioritera och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du är engagerad och tar stort eget ansvar. Du är strukturerad och tycker om att hålla god administrativ ordning och har lätt för att samarbeta med kollegor och externa partners. Samarbetsförmåga, analysförmåga samt vana vid självständigt och utåtriktat arbete är betydelsefulla egenskaper.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Kvantitativ utredare

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 10
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll och som person tillsammans med dina kollegor.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en erfaren utredare med kvantitativ inriktning till Avdelningen för utredning. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att arbeta med myndighetens utredningar inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället. I utredningsarbetet ingår att ta fram och sprida kunskap om ungas villkor samt om villkoren för det civila samhället.

Inom båda politikområdena finns årligen återkommande rapporter och MUCF får även i uppdrag att genomföra särskilda utredningsuppdrag. Utredningsarbetet omfattar oftast både en kvalitativ och en kvantitativ ansats. Det kan handla om att planera undersökningar, att göra översikter av befintligt kunskapsläge, att sammanställa och analysera befintlig statistik samt att inhämta ny empiri genom utformning och genomförande av enkätstudier.

I anställningen ingår att såväl självständigt som i projektgrupp ansvara för utredningsarbete och kunskapsspridning. En viktig del är att föra dialog med berörda myndigheter, forskare och civilsamhällets organisationer.

Myndighetens kontor ligger i Växjö men det kan finnas möjlighet att delvis arbeta på distans utifrån verksamhetens behov.

KVALIFIKATIONER
Du ska ha examen från universitet/högskola med statistik och/eller kvantitativ metod som en del av din examen. Du ska ha arbetat med tillämpad statistik och kvantitativ metod och vara kunnig i SPSS, STATA eller motsvarande analysverktyg. Du ska i övrigt ha goda kunskaper i utredningsmetodik. I det ingår planering, utformning av myndighetens kvantitativa studier samt analys av ny och befintlig kunskap. Du ska ha erfarenhet av att kommunicera dina resultat på olika sätt och genom olika kanaler.

Det är meriterande om du har arbetat med kvalificerade analyser på ett stort statistiskt material, så som exempelvis större enkätundersökningar och registerdata. Flerårig erfarenhet av att ha arbetat med kvalificerad analys, policyrekommendationer och myndighetsstyrning inom offentlig verksamhet är meriterande.

Anställningen kräver mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och i skrift på svenska Samarbetsförmåga, noggrannhet och vana vid självständigt arbete är betydelsefulla egenskaper. Att vara flexibel och kunna arbeta långsiktigt samtidigt som du hanterar kortare uppdrag kommer att värderas högt. Du kan följa utredningsdirektiv samt genomföra och slutföra arbetet i tid. Du behöver kunna verka som generalist inom ett brett kunskapsfält snarare än som specialist inom ett snävare område.

Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet och din förväntade förmåga att utföra arbetsuppgifterna väl.

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Kvalitativ utredare

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 10
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll och som person tillsammans med dina kollegor.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en erfaren utredare till avdelningen för utredning. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att arbeta med myndighetens utredningar inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället. I utredningsarbetet ingår att ta fram och sprida kunskap om ungas villkor samt om villkoren för det civila samhället.

Inom båda politikområdena finns årligen återkommande rapporter och MUCF får även i uppdrag att genomföra särskilda utredningsuppdrag. Utredningsarbetet omfattar oftast både en kvalitativ och en kvantitativ ansats. Det kan handla om att planera undersökningar, att göra översikter av befintligt kunskapsläge samt att inhämta ny empiri genom utformning och genomförande av intervjustudier.

I anställningen ingår att såväl självständigt som i projektgrupp ansvara för utredningsarbete och kunskapsspridning. En viktig del är att föra dialog med berörda myndigheter, forskare och civilsamhällets organisationer.

Myndighetens kontor ligger i Växjö men det kan finnas möjlighet att delvis arbeta på distans utifrån verksamhetens behov.

KVALIFIKATIONER
Du ska ha examen från universitet/högskola och gedigen erfarenhet av att genomföra och leda empiriska undersökningar. Du ska i övrigt ha mycket goda kunskaper i utredningsmetodik. I det ingår planering, utformning av egna kvalitativa studier, analys av ny och befintlig kunskap och att författa en målgruppsanpassad rapport. Du ska ha arbetat med att kommunicera dina resultat till olika målgrupper genom olika kanaler.

Flerårig erfarenhet av att ha arbetat med kvalificerad analys, policyrekommendationer och myndighetsstyrning inom offentlig verksamhet är meriterande. Det är även meriterande om du har arbetat med kvantitativ ansats eller har erfarenhet av kvalitativa analysverktyg för textanalys.

Anställningen kräver mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och i skrift. Samarbetsförmåga, noggrannhet och vana vid självständigt arbete är betydelsefulla egenskaper. Att vara flexibel och kunna arbeta långsiktigt samtidigt som du hanterar kortare uppdrag kommer att värderas högt. Du kan följa utredningsdirektiv samt genomföra och slutföra arbetet i tid. Du behöver kunna verka som generalist inom ett brett kunskapsfält snarare än som specialist inom ett snävare område.

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Kommunikatör och pressekreterare - visstidsanställning

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Apr 19
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll och som person tillsammans med dina kollegor som du hittar såväl på kontoret i Växjö som i övriga Europa.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

Vi behöver nu förstärkning till vårt kommunikationsteam, så ta chansen att få värdefull erfarenhet på en offentlig arbetsplats. Uppdraget börjar omgående, så sök redan idag.

Som kommunikatör har du din organisatoriska tillhörighet på Avdelningen för verksamhetsstöd och dess kommunikationsfunktion. Funktionen stöttar och leder myndigheten i kommunikationsfrågor, såväl operativt som strategiskt. Enheten innehåller förutom kommunikation även IT, ekonomi, arkiv och registratur. Som en del i vårt kommunikationsteam kommer du att ha en viktig roll i det dagliga, operativa arbetet med att sprida och kommunicera myndighetens budskap.


ARBETSUPPGIFTER
Anställningen som kommunikatör innebär två olika roller, dels som pressekreterare, dels som kommunikatör. I båda rollerna kommer du att arbeta nära med kollegor inom kommunikation.

I rollen som pressekreterare kommer du, tillsammans med vår pressansvariga, arbeta med myndighetens pressfrågor. Du kommer bland annat att ha hand om presstelefon och pressmejl, omvärldsbevaka samt skriva och skicka pressmeddelanden.

I rollen som kommunikatör kommer du bland annat att arbeta med att:
- Planera, producera och leverera redaktionellt innehåll i
våra interna och externa kanaler.
- Producera text och bild-/filmmaterial till exempelvis informationsbrev, annonser, kampanjer och sociala medier.

Rollen är dynamisk och ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper kring kommunikation.

Anställningen är en visstidsanställning fram till den 31/12 2022.

MUCF tror på ett fortsatt framtida flexibelt arbetssätt med möjlighet att arbeta på distans utifrån verksamhetens behov. Närvaro i Växjö bestäms i samråd med ansvarig chef utifrån dina personliga förutsättningar samt rollens och verksamhetens behov.


KVALIFIKATIONER
Du som söker skall ha en akademisk utbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren finner likvärdig. Du har några års arbetslivserfarenhet av kommunikationsarbete och erfarenhet av att arbeta med projekt inom kommunikationsområdet. Välutvecklade kunskaper i svenska språket i både tal och skrift är ett krav samt erfarenhet av att arbeta med webb, sociala medier, rörlig bild och foto.

Som person är du är strukturerad, engagerad och resultatinriktad. Du är van vid att arbeta självständig och att ta egna initiativ. Du är bra på att prioritera och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du är samarbetsinriktad, kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap formuleras efter målgrupp.

Du är van vid att kommunicera genom flera olika kanaler bland annat sociala medier. Du är en duktig skribent som kan omvandla komplexa sammanhang till lättbegriplig information och har erfarenhet av att arbeta med foto och rörlig bild. Du arbetar med klarspråk som riktmärke.

Det är meriterande om du har erfarenhet av kommunikationsarbete i en organisation med många kontaktytor. Vi ser gärna att du tycker om att arbeta kreativt och komma med idéer och nya angreppssätt i kommunikationsfrågor.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Upphandlare

Upphandlare
Läs mer Apr 11
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll och som person tillsammans med dina kollegor.

Vill du bli en del av vårt kompetenta gäng och få möjlighet att arbeta med hela spektret av upphandlingar av produkter och tjänster? Har du tidigare självständigt genomfört upphandlingar och har koll även på det nyaste inom Lagen om offentlig upphandling (LOU)? Är du intresserad av att arbeta med rutiner och processer kopplat till inköp och upphandlingar i en mindre organisation. Läs mer och se om beskrivningen stämmer in på dig!

ARBETSUPPGIFTER
Som upphandlare hos oss får du arbeta med en stor bredd av produkter och tjänster. Du blir ansvarig för att ge professionellt stöd och support till samtliga delar av myndigheten. Du arbetar självständigt, i dialog med beställare, med att ansvara för och genomföra upphandlingar från start till mål och är drivande igenom hela upphandlingsprocessen. I det ingår allt från behovsinventering till avtalsskrivning med efterföljande avtalsförvaltning. Du är även ett konsultativt stöd till verksamheten i frågor kopplade till inköp och upphandling.
Du kommer som närmaste kollegor att ha vår ekonom och ekonomhandläggare samt vår verksjurist. Till din hjälp kommer även att finnas konsultstöd. Du kommer trivas hos oss om du uppskattar en öppen och inkluderande arbetsmiljö och tycker det är viktigt att ha roligt på jobbet. Tillsammans når vi de bästa resultaten.

Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
* Utveckla myndighetens rutiner, processer och arbete med upphandlingar och inköp.
• Upprätta upphandlingsdokument med efterföljande annonsering och avtalsskrivning
• Avtalsförvaltning och avtalsuppföljning
• Hålla i formella, samt informella utbildningar kopplat till LOU och inköp
• Vara granskande och rådgivande part kopplat till LOU och inköp
• Genomföra avrop och komplexa direktupphandlingar
• Ta fram beslutsunderlag eller andra myndighetsdokument kopplat till LOU och inköp


KVALIFIKATIONER
Du ska ha akademisk utbildning med inriktning mot upphandling, inköp, ekonomi, juridik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska ha arbetat som upphandlare där du ansvarat för upphandlingsprocessen enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), såsom arbetet hos oss beskrivs i annonsen. Meriterande är om du självständigt har genomfört minst två annonseringspliktiga upphandlingar under de senaste 18 månaderna. Du ska ha goda kunskaper i LOU, samt kunna tolka och ge stöd i dess rättstillämpning och gällande praxis. Du ska även ha arbetat i ett upphandlingsverktyg/system och vi ser det som meriterande om det varit TendSign. Eftersom du i rollen ska ta fram många formella underlag, krävs det god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift. Du har även goda kunskaper i MS Office, speciellt avseende Excel och Word.

Du har en hög kommunikativ förmåga och är lyhörd för verksamheternas behov, samtidigt som du pedagogiskt kan förklara rutiner och tillvägagångssätt i upphandlingsförfarandet. Du har lätt för att skapa goda samarbeten och bidrar gärna med egna erfarenheter och kunskaper till myndighetens arbete med upphandlingar och inköp. Du tar egna initiativ inom ditt område och tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter genom att vara drivande och självgående. Ditt arbete präglas av en hög struktur och noggrannhet, vilket gör att du klarar av att hålla en hög servicenivå även vid högre arbetsbelastning. Du har ett analytiskt förhållningssätt och söker utmaningar för att utveckla dig och dina kunskaper inom upphandlingsområdet. Då vi arbetar med hela spektret av produkter och tjänster, är det viktigt att du trivs i en sådan roll och uppskattar bredden arbetet erbjuder. Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Verksamhetsstrateg

Organisationsutvecklare
Läs mer Mar 21
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll och som person tillsammans med dina kollegor.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en verksamhetsstrateg till GD-staben.

Verksamhetsstrategen har som huvudsaklig arbetsuppgift att driva och samordna processerna kring myndighetens arbete med myndighetsövergripande uppdrag och är ett stöd för myndighetens chefer i deras arbete med detta. Du har en viktig roll då du arbetar strategiskt med att leda och genomföra myndighetens arbete med jämställdhetsintegrering samt myndighetens hbtqi-strategiska arbete. Du kommer även att arbeta med frågor som rör nationella minoriteter, funktionsrättsfrågor och övriga diskrimineringsfrågor.

Ansvaret innebär bland annat att bidra till att de myndighetsövergripande uppdragen integreras i MUCF:s övriga verksamhet. Detta sker till exempel genom att vara ett stöd till medarbetare och chefer, ta fram beslutsunderlag till generaldirektören och myndighetens ledningsgrupp, bedriva omvärldsbevakning samt arbeta med samverkan och nätverkande med andra myndigheter och övriga relevanta aktörer inom områdena.

Verksamhetsstrategen deltar även i arbetet med myndighetens planering och uppföljning av verksamhet samt i framtagandet av myndighetens strategiska plan, budgetunderlag och årsredovisning.

Anställningen innebär vidare att delta i GD-stabens arbete med utveckling och uppföljning av övriga styrande processer samt i andra uppgifter som GD-staben får i uppdrag att utföra.

Anställningen kan komma att innebära tjänsteresor främst i Sverige.

MUCF tror på ett fortsatt framtida flexibelt arbetssätt med möjlighet att delvis arbeta på distans utifrån verksamhetens behov. Närvaro på kontoret bestäms i samråd med ansvarig chef utifrån dina personliga förutsättningar och verksamhetens behov.

KVALIFIKATIONER
Du har en akademisk utbildning med samhällsvetenskaplig, ekonomisk eller juridisk inriktning, eller annan utbildning som MUCF bedömer vara likvärdig.

Anställningen kräver kunskaper om och erfarenhet av att arbeta med ett eller flera av de myndighetsövergripande uppdragen som nämns ovan. Det finns etablerade stödstrukturer inom flera av uppdragen som kommer att vara till hjälp i arbetet med uppdrag som du har mindre kunskap om. Anställningen kräver vidare att du har god analytisk förmåga och god förmåga att uttrycka dig tydligt, enkelt och begripligt i tal och skrift. Du behöver ha en normkritisk och intersektionell ansats i ditt arbete.

Det är meriterande om du har arbetat med att ge stöd i verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning på en statlig myndighet. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att leda utvecklingsprocesser, samt om du har erfarenhet som projektledare med ekonomiansvar.

Arbetet kräver att du har förmåga att arbeta både operativt och strategiskt gällande myndighetsövergripande processer. Vidare behöver du ha förmågan att snabbt växla mellan olika frågor och ha god förmåga att prioritera, planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Då arbetet innebär en hel del samarbete med och stöd till myndighetens övriga avdelningar/enheter lägger vi stor vikt vid din förmåga att relatera till andra människor på ett lyhört och smidigt sätt och dela med dig av din kunskap för att nå verksamhetens mål.

Då verksamhetsstrategen kommer att arbeta nära verksamheten är det meriterande att du har kunskap eller erfarenhet inom ett eller flera av myndighetens huvudsakliga arbetsområden inom ungdoms- eller civilsamhällespolitiken och att erfarenheten har förvärvats på nationell nivå.

Som person är du bra på att prioritera och trivs med att arbeta såväl på strategisk nivå som operativt och i ett högt tempo. Du är engagerad och tar stort eget ansvar. Du är strukturerad och tycker om att hålla god administrativ ordning och har lätt för att samarbeta med kollegor och externa partners. Samarbetsförmåga samt vana vid självständigt och utåtriktat arbete är betydelsefulla egenskaper.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Handläggare inom nationella statsbidrag - tidsbegränsad anställning

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Mar 22
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll och som person tillsammans med dina kollegor som du hittar såväl på kontoret i Växjö som i övriga Europa.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

Nu söker vi tre handläggare till avdelningen för nationella statsbidrag.

ARBETSUPPGIFTER
De huvudsakliga arbetsuppgifterna omfattar handläggning av nationella bidragsansökningar och redovisningar från organisationer som söker bidrag, utifrån befintliga förordningar och andra föreskrifter. Läs mer på www.mucf.se. Handläggningen sker i samarbete med kollegor på avdelningen och med stöd från övriga funktioner på myndigheten. I arbetet ingår att ha kontakter per telefon och via mail med ansökare och aktörer som är intresserade av våra bidrag. I uppdraget ingår även att omvärldsbevaka.

KVALIFIKATIONER
Du har en relevant universitets- eller högskoleutbildning (inom ämnen som statsvetenskap, juridik, ekonomi eller samhällsvetenskap) eller minst fem års arbetslivserfarenhet i form av projekt- eller samordnaransvar på statlig myndighet.

Du ska ha relevant arbetslivserfarenhet i form av arbete på myndighet eller annan offentlig organisation eller på en organisation som söker/mottager bidrag från det offentliga. Du ska ha ett dokumenterat intresse och gärna kunskap om ett eller flera av våra arbetsområden; civila samhällets organisationer, demokratifrämjande arbete, arbete mot rasism och extremism, integrationsfrågor och Sveriges ungdoms- och civilsamhällespolitik.

Det kommer i urvalet och tillsättningen tillmätas stor vikt om du har om du har erfarenhet av statsbidragsansökningar inom ungdoms- och civilsamhällespolitiken.

Du ska kunna bemöta olika målgrupper på ett bra sätt utifrån målgruppens förutsättningar och behov. Det gör du genom god samarbetsförmåga såväl internt som externt och genom ett relationsskapande och nätverkande arbetssätt. Du är strukturerad och flexibel i ditt arbete och kan följa processer och rutinbeskrivningar. Du har god pedagogisk förmåga och kan förklara komplicerade processer för målgruppen i både stora och små sammanhang.

Avgörande egenskaper är att du är drivande och kan ta eget ansvar för att självständigt arbeta med olika processer i verksamheten men på ett ödmjukt sätt.

Du ska kunna uttrycka dig mycket väl i tal och i skrift på svenska. Du har även goda kunskaper i Officepaketet och är van vid att sätta dig in i olika datasystem.

När du ansöker bifogar du ditt cv. I denna rekrytering använder vi inte personligt brev och du ska därför inte bifoga det i din ansökan. I stället kommer du att få svara på ett antal urvalsfrågor.
Vi emotser ditt CV på svenska.

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Utvecklingsledare inom ungdomsområdet (UVAS)

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Feb 23
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll och som person tillsammans med dina kollegor som du hittar såväl på kontoret i Växjö som i övriga Europa.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en nu utvecklingsledare till arbetsgruppen Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS). Som utvecklingsledare har du din organisatoriska tillhörighet på avdelningen för kunskapsstöd.

Arbetsgruppens uppdrag är att stödja aktörer som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar genom att till exempel föreläsa, arrangera workshops, leda processutvecklingsarbete och samverka med aktörer som är relevanta för arbetet. Vi riktar våra workshops främst till förvaltningschefer inom kommun och region medan vi i våra informationsinsatser vänder oss till en bredare målgrupp. Vi har också ett uppdrag att tillsammans med flera andra myndigheter utveckla ett nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar.
I tjänsten ingår att sprida myndighetens kunskap, föreläsa, arrangera utbildningar och att samverka med de aktörer som är relevanta för det uppdraget. Det ingår även att ta fram underlag och skriva rapporter, att representera myndigheten externt samt att för dialog med offentlig verksamhet, såsom kommuner, andra statliga myndigheter och det civila samhällets organisationer.

Anställningen innebär tjänsteresor främst i Sverige.

MUCF tror på ett fortsatt framtida flexibelt arbetssätt med möjlighet att delvis arbeta på distans utifrån verksamhetens behov. Närvaro på kontoret bestäms i samråd med ansvarig chef utifrån dina personliga förutsättningar och verksamhetens behov.


KVALIFIKATIONER
Du som söker:
• har en akademisk utbildning med samhällsvetenskaplig, ekonomisk eller juridisk inriktning, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig.

• är en erfaren ledare som har kunskaper om och erfarenhet av att arbeta med tvärsektoriella frågor, gärna på en strategisk nivå inom arbetsmarknads- eller utbildningssektorn.

• har kunskap om de utmaningar som olika grupper av unga möter i sin etablering i arbetslivet och erfarenhet från arbete med en eller flera diskrimineringsgrunder.

Det är ett krav att du har erfarenhet av att skriva redovisningar eller rapporter och att arrangera utbildningar och/eller konferenser samt att själv processleda och föreläsa. Anställningen kräver även att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och i skrift såväl på svenska som på engelska

Det är meriterande om du är van vid att leda projekt. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i eller tillsammans med offentlig förvaltning. Kanske har du redan erfarenhet av att arbete med ett nationellt perspektiv eller så har du jobbat med relaterade frågor på lokal eller regional nivå och känner dig redo att lyfta ditt engagemang nationellt. Det är meriterande om du tidigare har jobbat med liknande frågor på nationell nivå.

Som person är du bra på att prioritera och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du är engagerad och tar stort eget ansvar. Du är strukturerad och tycker om att hålla god administrativ ordning och har lätt för att samarbeta med kollegor och externa partners. Samarbetsförmåga, analysförmåga samt vana vid självständigt och utåtriktat arbete är betydelsefulla egenskaper.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.


ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Utredare mot juridik

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jan 27
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll och som person tillsammans med dina kollegor som du hittar såväl på kontoret i Växjö som i övriga Europa.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

Anställningen är placerad vid Avdelningen för statsbidrag. Arbetstiden kommer att fördelas relativt jämnt mellan Avdelningen för statsbidrag och Avdelningen för internationellt samarbete.

ARBETSUPPGIFTER
MUCF söker en utredare mot juridik som ska arbeta med kvalitetssäkring av de nationella statsbidrag som delas ut till civilsamhällesorganisationer. Du kommer att avlasta verksjuristen och behöver därför kunna arbeta självständigt för att stödja handläggare på avdelningen.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna omfattar granskning och kontroll av de juridiska förhållandena i organisationer som söker nationella och internationella bidrag samt uppföljning av redovisningar från organisationer som söker organisations-, projektbidrag- och verksamhetsbidrag. Juristen ska bistå handläggarna i hanteringen av olika juridiska verksamhetsfrågor på avdelningen.

En stor del av anställningen innebär att arbeta tillsammans med handläggare i juridiska frågor rörande bidragshantering och frågor kopplade till ideella föreningar. Det innebär bland annat att utredaren är med att ta fram ställningstaganden och riktlinjer som tydliggör handläggningsprocessen ur ett juridiskt perspektiv. Det innebär också att medverka på möten som stöd i juridiska frågor.

Arbetet innebär vidare att utreda oegentlighetsärenden som kräver en utökad juridisk kontroll. Att medverka vid fördjupade kontroller och att delta vid uppföljning av oegentligheter efter tagna beslut förekommer också. Granskning och kontroll görs bland annat genom stickprov för att säkerställa kvaliteten och att de bidragssökande organisationerna följer demokrativillkoren och lever upp till kraven som ställs i förordningar som styr bidragen. Granskning och kontroll kan också ske på plats i organisationens lokaler vilket innebär att arbetet därmed kan medföra en del resor. Omvärldsbevakning av relevanta områden är en naturlig del av arbetet.

Som utredare mot juridik ska man även kunna bidra till att utveckla myndighetens ansökningssystem och att jobba fram ramverk för förbättrad kontroll utifrån ett juridiskt perspektiv.

MUCF tror på ett fortsatt framtida flexibelt arbetssätt med möjlighet att delvis arbeta på distans utifrån verksamhetens behov. Närvaro på kontoret bestäms i samråd med ansvarig chef utifrån dina personliga förutsättningar och verksamhetens behov.


KVALIFIKATIONER
Du som söker ska ha en akademisk examen inom juridik, gärna med inriktning mot förvaltningsrätt. Du ska ha minst två års relevant och aktuell arbetslivserfarenhet inom juridik eller utredningsarbete inom juridik, gärna inom offentlig förvaltning.

Ett stort plus är om du arbetat med juridiska frågor inom ideella föreningar och/eller statlig verksamhet och därtill har en förståelse och ett intresse för civilsamhället.

Du har en god pedagogisk förmåga och kan förklara komplicerade processer för målgrupper internt och externt i både stora och små sammanhang. Du som söker bör vara flexibel och beredd på att snabbt skifta fokus om verksamheten kräver det. Arbetet hos oss ställer stora krav på att arbeta självständigt men i tät dialog och samråd med din närmaste arbetsgrupp. Du ska vara lyhörd och samarbeta bra med kollegor och externa aktörer.

Du ska kunna uttrycka dig mycket väl i tal och i skrift på svenska. Du har även goda kunskaper i Officepaketet och är van vid att sätta dig in i olika datasystem.

MUCF är en liten myndighet där man själv måste vara engagerad i att arbeta fram rutiner och processer för att möta de utmaningar och behov som uppstår. Du ska även självständigt kunna söka den information du behöver för att kunna hantera arbetsuppgifter med kontroller eller granskning.

Stor vikt kommer läggas vid de nämnda personliga egenskaperna och din förväntade förmåga att utföra arbetsuppgifterna väl.

Ansök nu

Utredare mot ekonomi

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jan 27
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll och som person tillsammans med dina kollegor som du hittar såväl på kontoret i Växjö som i övriga Europa.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

Anställningen som utredare mot ekonomi är placerad vid Avdelningen för statsbidrag. Arbetstiden kommer att fördelas relativt jämnt mellan Avdelningen för statsbidrag och Avdelningen för internationellt samarbete.


ARBETSUPPGIFTER
De huvudsakliga arbetsuppgifterna omfattar granskning och kontroll av de ekonomiska förhållandena i organisationer som söker nationella och internationella bidrag samt uppföljning av redovisningar från organisationer som söker organisations-, projektbidrag- och verksamhetsbidrag.

Granskning och kontroll görs bland annat genom stickprov för att säkerställa kvaliteten och att rätt redovisningsprinciper beaktas i organisationens redovisning av det beviljade bidraget. I arbetet med granskning ska utredaren kunna upptäcka och signalera om det förekommer oegentligheter eller ekonomisk brottslighet i redovisningen. Granskning och kontroll kan också ske på plats, i organisationens lokaler, och arbetet kan därmed medföra vissa resor.

Utredaren ska även bistå handläggarna i ekonomisk vägledning kring frågor rörande bidragshantering och ekonomi. I syfte att fördjupa handläggarnas kunskap och förståelse ingår i rollen också att vid enstaka tillfällen planera och genomföra överskådlig ekonomisk basutbildning. Löpande ekonomiska arbetsuppgifter i mindre omfattning på myndighetsnivå kan förekomma. Omvärldsbevakning av relevanta områden är en naturlig del av arbetet.

Som utredare ska man även kunna bidra till att utveckla myndighetens ansökningssystem och att jobba fram ramverk för förbättrad kontroll utifrån ett ekonomiskt perspektiv.

MUCF tror på ett fortsatt framtida flexibelt arbetssätt med möjlighet att delvis arbeta på distans utifrån verksamhetens behov. Närvaro på kontoret bestäms i samråd med ansvarig chef utifrån dina personliga förutsättningar och verksamhetens behov.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en akademisk examen inom ekonomi, gärna med inriktning mot redovisning/revision. Du ska ha minst två års relevant och aktuell arbetslivserfarenhet inom redovisning eller utredningsarbete inom ekonomi, gärna inom offentlig förvaltning. Ett stort plus är om du arbetat med redovisning inom ideella föreningar och därtill har en förståelse och ett intresse för civilsamhället

Du har en god pedagogisk förmåga och kan förklara komplicerade processer för målgrupper internt och externt i både stora och små sammanhang. Du som söker bör vara flexibel och beredd på att snabbt skifta fokus om verksamheten kräver det. Arbetet hos oss ställer stora krav på att arbeta självständigt men i tät dialog och samråd med din närmaste arbetsgrupp. Du ska vara lyhörd och samarbeta bra med kollegor och externa aktörer.

Du ska kunna uttrycka dig mycket väl i tal och i skrift på svenska och på engelska. Du har även goda kunskaper i Officepaketet och är van vid att sätta dig in i olika datasystem.

MUCF är en liten myndighet där man själv måste vara engagerad i att arbeta fram rutiner och processer för att möta de utmaningar och behov som uppstår. Du ska självständigt kunna söka den information du behöver för att kunna hantera arbetsuppgifter med kontroller eller granskning.

Stor vikt kommer läggas vid de nämnda personliga egenskaperna och din förväntade förmåga att utföra arbetsuppgifterna väl.


ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Internationell handläggare - tidsbegränsad anställning

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jan 14
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är en statlig myndighet som tar fram och sprider kunskap om ungas levnadsvillkor och civilsamhällets villkor. Vi fördelar statsbidrag till organisationer och projekt. En del av vår verksamhet är internationell och vi är nationellt programkontor för Erasmus+ Ungdom och Europeiska Solidaritetskåren samt nationell kontaktpunkt för EU-programmet CERV.

En stor del av vår verksamhet innebär att vi stödjer, samordnar och samverkar med kommuner, regioner, myndigheter och givetvis unga och civilsamhället. Vår kunskap bidrar till en faktabaserad samhällsdebatt och väl underbyggda beslut som leder till förbättringar i människors vardag.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll och som person tillsammans med dina kollegor som du hittar såväl på kontoret i Växjö som i övriga Europa.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

MUCF söker nu 6 stycken handläggare till avdelningen för internationellt samarbete.


ARBETSUPPGIFTER
De huvudsakliga arbetsuppgifterna omfattar handläggning av bidragsansökningar och redovisningar från organisationer och kommuner inom ramen för EU-programmen Erasmus+ Ungdom samt Europeiska Solidaritetskåren. Handläggningen sker i samarbete med kollegor på avdelningen. I arbetet ingår att ha kontakter per telefon och mail med ansökare och aktörer som är intresserade av våra bidrag samt att göra projektbesök hos redan beviljade projekt. Handläggaren kommer också att medverka i informationsspridning och erfarenhetsutbyten, samt i avdelningens utvecklings-, uppföljnings-, analys-, och rapporteringsarbete. Även arbete inom ramen för något av avdelningens andra uppdrag kan bli aktuellt. Omvärldsbevakning av relevant område samt remissvar är andra arbetsuppgifter som kan förekomma. Resor förekommer, både i Sverige och inom EU. Delar av anställningen kan komma att bestå av administrativt stöd till avdelningen.

MUCF tror på ett fortsatt framtida flexibelt arbetssätt med möjlighet att delvis arbeta på distans utifrån verksamhetens behov. Myndighetens kontor är beläget i Växjö och närvaro på kontoret kommer att krävas och bestäms i samråd med ansvarig chef.

KVALIFIKATIONER
Du har en relevant universitet- eller högskoleutbildning, gärna juridisk eller samhällsvetenskaplig eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska ha relevant arbetslivserfarenhet under minst två år i form av arbete på myndighet med handläggning av ärenden eller på en organisation som söker/mottager bidrag från det offentliga. Du ska ha ett dokumenterat internationellt intresse och gärna kunskap om internationellt arbete samt EU:s och Sveriges ungdoms- och civilsamhällespolitik.

Du ska kunna bemöta olika målgrupper på ett bra sätt utifrån målgruppens förutsättningar och behov. Det gör du genom god samarbetsförmåga och ett relationsskapande samt nätverkande arbetssätt. Du är strukturerad och flexibel i ditt arbete och kan följa processer och rutinbeskrivningar. Du har god pedagogisk förmåga och kan förklara komplicerade processer för målgruppen i både stora och små sammanhang.

Du ska kunna uttrycka dig mycket väl i tal och i skrift på svenska och engelska. Vi ser gärna att du även har andra språkkunskaper och kan bidra med det till hela avdelningen. Du har även goda kunskaper i Officepaketet och är van vid att sätta dig in i olika datasystem.

Det är meriterande om du själv har ett eller flera Youthpass från projekt inom ramen för EU:s ungdomssektor. Meriterande är också om du själv har jobbat direkt med ungdomar som anställd eller ideellt. Vidare är det meriterande om du har tidigare erfarenhet från arbete med våra EU-program.

Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu