Växjö: Klimatanpassningssamordnare

Hitta ansökningsinfo om jobbet Klimatanpassningssamordnare i Växjö. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Växjö inom den kategorin.

Publicerad: 2018-10-31 // Varaktighet: Heltid

Länsstyrelsen i Kronobergs län är en av 250 statliga verksamheter. Vi står upp för den demokratiska processen och utvecklar Kronoberg genom meningsfulla och utvecklande uppdrag. Vi är ca 180 medarbetare inom 19 verksamhetsområden, där vi på olika sätt är samhällsbyggare, kunskapsförmedlare och rättsgaranter. För oss är det viktigt att vår värdegrund och vår vision om att vara ett föredöme är levande verktyg som tar oss framåt i vårt sätt att tänka och agera. Vägen till visionen går genom våra fyra strategier; Bygga en modern mänsklig myndighet...Med fokus på dem vi är till för...Genom ett tvärsektoriellt arbetssätt...Tillsammans med andra.

Tjänsten ingår i miljöstrategiska funktionen som är en av fem funktioner på Länsstyrelsens miljövårdsenhet. Miljöstrategiska funktionen består av 9 medarbetare som bl.a. samordnar Länsstyrelsens uppdrag inom miljömålsarbetet, klimatanpassning, friluftsliv, Naturnära jobb, klimat- och energi, miljöövervakning och miljöledningsarbete. Funktionen har ett tydligt utvecklingsfokus som utförs i ett flertal processer däribland nationellt och EU-finansierade projekt.

Miljöstrategiska funktionen samordnar, utför och följer upp arbetet med kreativa och lärande metoder. Vi skapar förutsättningar och är en katalysator för att miljökvalitetsmålen ska nås i länet och för att ett gott miljöarbete ska genomsyra hela Länsstyrelsens verksamhet.


ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att samordna arbetet med att anpassa länet till ett förändrat klimat. Som samordnare blir det din uppgift att integrera klimatanpassningsarbetet inom Länsstyrelsen och stötta kommunerna i länet. Arbetet baseras på den regionala handlingsplanen för klimatanpassning och du kommer att planera hur detta arbete ska genomföras, i nära samverkan med berörda funktioner inom myndigheten och med externa aktörer. Dina uppgifter blir i huvudsak att:

• Sammanställa, redovisa och göra jämförelser av klimatanpassningsarbete som sker på kommunal nivå.
• Sprida regionala planeringsunderlag och vid behov ta fram nya.
• Leda pågående projekt med test av värmekartläggningar i två kommuner.
• Delta i samråd och granskning av översiktsplaner och vid behov detaljplaner.
• Delta i arbetet med den regionala dricksvattenförsörjningsplanen.
• Omvärldsbevaka och sprida vetenskaps- och samhällsnyheter inom klimatanpassning.
• Internt integrera klimatanpassningsuppdraget i Länsstyrelsens övriga verksamhet.
• Genomföra en klimat- och sårbarhetsanalys av Länsstyrelsens verksamhet.
• Bidra i länsstyrelsernas nationella nätverk för klimatanpassning och dra nytta av lyckade projekt i andra län.


KVALIFIKATIONER
Du ska ha relevant miljö-, natur- eller samhällsvetenskaplig utbildning på högskolenivå eller motsvarande.

• Kunskap om klimatförändringen och olika typer av extremväder, hydrologi, samhällets sårbarhet för olika typer av extremväder samt anpassningsmöjligheter är meriterande.
• Kunskap om länets geografi samt kommunerna och andra organisationer som är relevanta i klimatanpassningsarbetet är meriterande.

Stor vikt kommer att läggas vid din lämplighet som person att självständigt driva, samordna, kommunicera och följa upp ett utvecklingsarbete med många olika aktörer.

• Erfarenhet av att pedagogiskt kommunicera och sprida budskap till olika målgrupper, muntligt och skriftligt.
• Erfarenhet av att hantera och prioritera bland stora mängder information.

• Erfarenhet av att självständigt driva projekt eller processer är meriterande.
• Erfarenhet från arbete med samhällsplanering, riskhantering och/eller översvämning är meriterande.


ÖVRIGT
Vårt sociala klimat får högt betyg i medarbetarundersökningar. Det är vi stolta över. Hos oss är det nämligen viktigt att alla känner sig välkomna och värdefulla. Förutom viktiga arbetsuppgifter ser vi kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid som en självklarhet. Vi gillar olika, välkomnar mångfald och ser kunskaper i minoritetsspråk som värdefullt.

Vi undanber oss vänligt alla erbjudande om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Växjö som Miljö- och klimatstrateg

Nedan visas andra jobb i Växjö som Miljö- och klimatstrateg.

Andra jobb i Växjö från Länsstyrelsen i Kronobergs län

Nedan visas andra jobb i Växjö från Länsstyrelsen i Kronobergs län .

Vi söker rådgivare för lantbrukets och livsmedelskedjans utveckling

Agronom
Läs mer Jun 17
Länsstyrelsen Kronoberg är en statlig myndighet. Vi arbetar för ett mer hållbart Kronoberg där människor och företag växer tillsammans. Hos oss arbetar 220 engagerade medarbetare med kompetenser inom många olika expertområden. Vi genomför de uppdrag vi får från riksdag och regering och utvecklar länet i samverkan med olika aktörer.

Vårt kontor ligger i centrala Växjö och vår arbetsplats ska präglas av tillit, öppenhet, ansvar och respekt.

Landsbygdsavdelningen är en av fyra avdelningar på Länsstyrelsen och den leds av landsbygdsdirektören. Vi ansvarar för områden som jordbrukarstöd, landsbygdsstöd/regional utveckling och veterinär- och djurskyddsverksamhet. Inom avdelningen finns fyra enheter med var sin enhetschef som leder det dagliga arbetet.
Du kommer att arbeta på enheten för tillväxt och landsbygd med kompetensutveckling för lantbrukare och landsbygdsföretag. Enheten ansvarar också för olika landsbygdsstöd inom landsbygdsprogrammet.ARBETSUPPGIFTER
I din roll som rådgivare utvecklar, samordnar och genomför du olika EU-finansierade utbildningsinsatser, främst för lantbrukare. Vissa insatser genomför du och dina kollegor själva medan andra upphandlas. Insatserna görs inom områden som: Stärkt konkurrenskraft och förbättrad djurvälfärd, Miljö och klimat samt Livsmedel och besöksnäring. Det är breda områden och tjänsten kan delvis komma att utformas utifrån din utbildning och bakgrund.

Du planerar och genomför kurser, studiebesök och andra aktiviteter och bidrar med artiklar till vårt nyhetsblad. Ett av de större arrangemangen som du kommer att vara involverad i är det årliga MAT-evenemanget med Matrundan. Du kommer också att vara involverad i vårt nationella uppdrag om att få ut mer vildsvin på tallriken.

Du arbetar strukturerat och målinriktat och har ett nära samarbete med kollegor på Länsstyrelsen, både inom och utanför enheten. Du samverkar också med olika externa organisationer, till exempel Lantbrukarnas Riksorganisation (LRF).
Du vill gärna utvecklas även inom andra områden. Vår verksamhet och våra uppdrag förändras med tiden, vilket gör att du också kan få möjlighet att prova andra arbetsuppgifter inom länsstyrelsen.KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• akademisk utbildning inom det agrara området, gärna agronom eller lantmästare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• B-körkort


Det är meriterande om du har:
• kunskap om lantbrukets och livsmedelskedjans ekonomiska förutsättningar
• kunskap om upphandling,
• ekonomisk kompetens/inslag av ekonomi i din utbildning.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har god förmåga att föra fram ditt budskap på ett tydligt och begripligt sätt, både i tal och skrift. Du har god social förmåga och kan bidra till en god arbetsmiljö hos oss. Du är kommunikativ och bra på att skapa goda relationer, såväl internt som externt. Du kan snabbt sätta dig in i regelverk och IT- system, då tjänsten ställer höga krav på ett strukturerat arbetssätt, administrativ kompetens och vana att arbeta med dator som verktyg.

Du måste ha drivkraft och initiativförmåga.

Erfarenhet, intresse och kunskap om liknande arbete är önskvärt och det är en merit om du har praktisk lantbrukserfarenhet.


ÖVRIGT
På Länsstyrelsen är vi måna om våra medarbetares hälsa. Därför har alla möjlighet till en timmes friskvård i veckan och friskvårdbidrag. De flesta medarbetare har flextid. Vi arbetar aktivt med vår arbetsmiljö och att vara en inkluderande arbetsplats där alla känner sig välkomna.

Vi tillämpar sex månaders provanställning.

Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras. I dessa fall ska säkerhetsprövningen vara godkänd före tillsättning.

Som tillsvidareanställd är du krigsplacerad på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Vi undanber oss vänligt alla erbjudande om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Ansök nu

Vi söker kulturmiljöhandläggare/arkeolog

Arkeolog
Läs mer Jun 20
Länsstyrelsen Kronoberg är en statlig myndighet. Vi arbetar för ett mer hållbart Kronoberg där människor och företag växer tillsammans. Hos oss arbetar 220 engagerade medarbetare med kompetenser inom många olika expertområden. Vi genomför de uppdrag vi får från riksdag och regering och utvecklar länet i samverkan med olika aktörer.

Vårt kontor ligger i centrala Växjö och vår arbetsplats ska präglas av tillit, öppenhet, ansvar och respekt.

Kulturmiljöenheten är placerad på Länsstyrelsens Samhällsutvecklingsavdelning. På vår enhet arbetar vi med att ta tillvara kulturmiljövärden i samhällsplaneringen och att medverka till goda, variationsrika och attraktiva livsmiljöer i länet. Vi är nio medarbetare, som tillsammans bidrar till helheten för att vi ska klara vårt uppdrag. Vi har god gemenskap, omväxlande och utvecklande arbetsuppgifter och vi arbetar tvärsektoriellt. Vårt arbete utgår till stor del från kulturmiljölagen, förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer, miljöbalken och plan- och bygglagen.ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att arbeta med kvalificerad handläggning som rör alla typer av arkeologiärenden enligt kulturmiljölagen, plan- och bygglagen och miljöbalken. Det kan handla om tillstånd till ingrepp eller borttagande av fornlämningar, arkeologiska undersökningar, planärenden och tillsyn. Även ärenden om metallsökare och skogsbruk kan bli aktuella. Arbetet är administrativt till sin karaktär. Du granskar inkomna handlingar från sökande och bereder ärenden fram till beslut.

Du gör besiktningar, bedömningar och ger råd när det gäller fornlämningar. Du har ofta tidiga kontakter och samråd med exploatörer, kommuner, myndigheter och andra enheter på Länsstyrelsen. I din roll som arkeolog arbetar du till viss del med andra uppgifter inom kulturmiljöarbetet, till exempel kulturmiljöbidrag kopplat till arkeologi. Förebyggande arbete förekommer också, till exempel att hålla utbildningar och föredrag.

Du är beslutsfattare inom ditt område. Tillsammans med två arkeologikollegor driver, utvecklar och formar du arbetsområdet. Du bidrar också till helheten genom att vara med och vidareutveckla Kulturmiljöenhetens verksamhet. Samverkan med andra myndigheter och organisationer ingår också i din roll.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• masterexamen med nordisk arkeologi som huvudområde eller utbildning som arbetsgivaren anser som motsvarande
• erfarenhet av arkeologiskt fältarbete
• kunskap om kulturmiljölagens bestämmelser
• kunskap om lagstiftning som rör planering och byggande (plan- och bygglagen samt miljöbalken)
• goda kunskaper i svenska, såväl muntligt som skriftligt
• kunskap i GIS
• datorvana och kunskap om office-paketet
• B-körkort

Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av liknande arbetsuppgifter från Länsstyrelse, annan relevant statlig myndighet, museum, kommun eller konsultverksamhet
• erfarenhet av projektledning
• kunskap om länsstyrelsernas handläggningssystem Platina/ASK/Fornreg

Arbetet innebär omfattande interna och externa kontakter. Du ska vara en god representant för Länsstyrelsen. Därför behöver du vara en öppen och prestigelös person som har lätt för att skapa förtroende och goda relationer. Vi vill också att du
• är initiativrik, drivande och van att fatta självständiga beslut
• är bra på att organisera, planera och prioritera
• arbetar bra självständigt men också fungerar bra i olika arbetsgrupper
• är utvecklingsinriktad och nyfiken med en vilja att omsätta ny kunskap i praktiken
• är stabil och trygg med att du inte har alla svaren med dig från början
• stimuleras av att arbeta i högt tempo och har förmåga att hitta rätt nivå för att nå resultat

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

B-körkort krävs


ÖVRIGT
På Länsstyrelsen är vi måna om våra medarbetares hälsa. Därför har alla möjlighet till en timmes friskvård i veckan och friskvårdbidrag. De flesta medarbetare har flextid. Vi arbetar aktivt med vår arbetsmiljö och att vara en inkluderande arbetsplats där alla känner sig välkomna.

Förmåner enligt det statliga avtalet, se länsstyrelsens webbplats.

Det finns möjlighet att avtala om arbete på distans på deltid, upp till två dagar veckan.

Vi tillämpar sex månaders provanställning.

Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras. I dessa fall ska säkerhetsprövningen vara godkänd före tillsättning.

Som tillsvidareanställd är du krigsplacerad på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Motivera gärna i din ansökan vad det är som väcker ditt intresse för Länsstyrelsen Kronoberg

Vi undanber oss vänligt alla erbjudande om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Ansök nu

Miljöavdelningen söker: Enhetschef för miljöskyddsenheten

Miljöchef
Läs mer Jun 7
Länsstyrelsen Kronoberg är en statlig myndighet. Vi arbetar för ett mer hållbart Kronoberg där människor och företag växer tillsammans. Hos oss arbetar 220 engagerade medarbetare med kompetenser inom många olika expertområden. Vi genomför de uppdrag vi får från riksdag och regering och utvecklar länet i samverkan med olika aktörer.

Vårt kontor ligger i centrala Växjö och vår arbetsplats ska präglas av tillit, öppenhet, ansvar och respekt.

Miljöavdelningen är en av fyra avdelningar på Länsstyrelsen. Inom vår avdelning finns sextio medarbetare uppdelade på fem olika enheter. Vi arbetar med ekologisk hållbarhet på olika sätt genom att skydda människors hälsa och miljö men också genom att värna, vårda och visa naturen. Vi erbjuder ett spännande arbete i en stimulerande miljö tillsammans med erfarna och kompetenta medarbetare.

Länsstyrelsens miljöskyddsenhet ingår i miljöavdelningen och består av tolv personer som ansvarar för tillsyn av miljöfarliga verksamheter och för tillsyn och sanering av förorenade områden. Enheten ansvarar även för att vägleda kommunerna inom dessa områden och följa upp deras arbete inom miljötillsyn.

ARBETSUPPGIFTER
Tillsammans med avdelningschefen och de andra enhetscheferna leder och utvecklar du din verksamhet mot myndighetens vision, mål och uppdrag.

Du leder medarbetarna och ansvarar för enhetens arbetsmiljö det tillitsbaserade ledarskapet är en självklarhet. Du ansvarar också för budget, redovisning och uppföljning. Arbetet kräver ett aktivt och verksamhetsnära ledarskap där du bidrar till utveckling av såväl gruppen som de enskilda medarbetarna. Du skapar relationer kontakter internt och externt är en viktig del av ditt dagliga arbete.

Du ingår i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med avdelningschefen och de andra enhetscheferna.

KVALIFIKATIONER
Du har
• Minst treårig akademisk utbildning med naturvetenskaplig inriktning eller utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren anser är motsvarande
• Erfarenhet av att arbeta med miljöbalken
• Erfarenhet av myndighetsutövning
• B-körkort

Det är meriterande om du har:
• tidigare chefserfarenhet med personalansvar
• kunskaper i miljöjuridik
• erfarenhet av att möta medier

Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har förmågan att se helheter och som person är du driven, strukturerad och duktig på att skapa och utveckla relationer. Du är också kommunikativ i ditt ledarskap och i intern och extern samverkan. Du är en trygg person som utövar ett tydligt och tillitsfullt ledarskap samtidigt som du är lyhörd och har förmågan att skapa engagemang och delaktighet. Att vara en närvarande chef är viktigt för dig. Du är empatisk och prestigelös.

ÖVRIGT
Förtroendearbetstid
Möjlighet till distansavtal
Chefsuppdrag på 4 år

Som tillsvidareanställd är du krigsplacerad på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövningen då kommer att genomföras. I dessa fall ska säkerhetsprövningen vara godkänd innan anställning.

Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Vi undanber oss vänligt alla erbjudande om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Ansök nu

Miljöskyddshandläggare

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 14
Länsstyrelsen Kronoberg är en statlig myndighet. Vi arbetar för ett mer hållbart Kronoberg där människor och företag växer tillsammans. Hos oss arbetar 220 engagerade medarbetare med kompetenser inom många olika expertområden. Vi genomför de uppdrag vi får från riksdag och regering och utvecklar länet i samverkan med olika aktörer.

Vårt kontor ligger i centrala Växjö och vår arbetsplats ska präglas av tillit, öppenhet, ansvar och respekt.

På miljöavdelningen arbetar vi för en ekologiskt hållbar utveckling genom att skydda människors hälsa och miljön samt värna, vårda och visa naturen. Miljöavdelningen ansvarar för den statliga förvaltningen inom miljöområdet i länet utifrån våra regionala förutsättningar så att nationella mål får genomslag.

Den här tjänsten finns på miljöskyddsenheten som ingår i miljöavdelningen. Enheten har består tolv medarbetare som arbetar med tillsyn av miljöfarliga verksamheter och tillsyn och sanering av förorenade områden. Enheten ansvarar också för att vägleda kommunerna och följa upp deras arbete inom miljötillsyn.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer främst att arbeta med tillsyn av tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter, exempelvis täktverksamheter, avfallsanläggningar och lantbruk. Det innebär att du granskar rapporter, genomförtillsynsbesök, skriver tillsynsrapporter och beslut. Du kommer också att skriva yttranden till miljöprövningsdelegationen och domstol och samråda i prövningsärenden.

Som miljöskyddshandläggare vägleder du länets kommuner, vilket innebär att du har kontakt med kommunens inspektörer, anordnar handläggarträffar och samarbetar med andra län. Som stöd i arbetet finns jurister och andra erfarna kollegor men också ett strukturerat och målinriktat arbetssätt. Planering och arbete gör du i samarbete och dialog med din arbetsgrupp.

KVALIFIKATIONER
Vi vill att du har:

• minst en treårig akademisk naturvetenskaplig eller teknisk utbildning eller annan likvärdig utbildning
• utbildning i miljörätt eller erfarenhet av miljöbalkens tillämpning.
• god förmåga att uttrycka dig i tal och i skrift
• B-körkort

Det är meriterande om du har erfarenhet av

• myndighetsutövning inom miljöfarliga verksamheter
• tillsyn på tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter
• tillsyn på industriutsläppsverksamheter (IED)
• täkter, avfall och lantbruk
• prövningsprocessen i praktiken

Du är trygg i din yrkesroll och har en förmåga att planera och driva arbetet under eget ansvar fram till avslut inom utsatt tid. Du är noggrann och har en förmåga att skapa förtroendefulla relationer med andra. Du strävar efter att bli bättre och bättre i din yrkesroll och är nytänkande. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Urvalsarbetet sker löpande men kommer inte tillsättas förrän innan sista ansökningsdag.

Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras. I dessa fall ska säkerhetsprövningen vara godkänd innan tillsättning.

Som tillsvidareanställd är du krigsplacerad på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Vi undanber oss vänligt alla erbjudande om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Ansök nu

Registrator

Registrator
Läs mer Jun 14
Länsstyrelsen Kronoberg är en statlig myndighet. Vi arbetar för ett mer hållbart Kronoberg där människor och företag växer tillsammans. Hos oss arbetar 220 engagerade medarbetare med kompetenser inom många olika expertområden. Vi genomför de uppdrag vi får från riksdag och regering och utvecklar länet i samverkan med olika aktörer.

Vårt kontor ligger i centrala Växjö och vår arbetsplats ska präglas av tillit, öppenhet, ansvar och respekt.

Länsstyrelsens registratorer finns på rättsenheten tillsammans med våra jurister och en arkivarie. Registratur och arkiv är länsstyrelsen diarium. Vi tillhör avdelningen för utveckling och stöd där också HR, ekonomi och kommunikation och service finns. Vår gemensamma nämnare är att vi stöttar och utvecklar länsstyrelsen inom våra olika kompetensområden.

Nu förstärker vi vårt diarium genom att anställa ytterligare en registrator.

Rättsenheten präglas av kunskap, omväxlande och utvecklande arbetsuppgifter, tvärsektoriellt samarbete och god gemenskap.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer tillsammans med dina kollegor att arbeta med hantering av länsstyrelsens allmänna handlingar. Det innebär både att registrera inkomna handlingar och expediera handlingar , men också att bevaka och hantera delgivningar. Du ger dagligt stöd i frågor som rör ärendehantering både internt och externt. Internt stöttar du medarbetare när det gäller frågor om vårt ärendehanteringssystem Platina.

Du medverkar aktivt i vår utveckling av rutiner och arbetssätt för att ständigt förbättra länsstyrelsens ärendehantering.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har
• en avslutad gymnasieutbildning
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• god förmåga att arbeta inom olika IT-system
• grundläggande kunskap om följande lagstiftningar: dataskyddsförordningen,
offentlighet och sekretesslagen och förvaltningslagen

Det är meriterande om du har
• arbetat som registrator eller med andra näraliggande uppgifter
i offentlig sektor
• handlagt förvaltningsärenden
• erfarenhet av ärendehanteringssystemet Platina (eller liknande)

Vi söker dig som vill bidra till god förvaltning. Du är påläst, noggrann med att följa regelverk och uthållig när det gäller att hantera stora mängder av samma uppgift, hitta effektivare lösningar och möta dem vi är till för.

I rollen behöver du trivas med att arbeta självständigt samtidigt som du har god samarbetsförmåga och kan planera, lösa uppgifter och utveckla arbetssätt tillsammans med dina kollegor. Du är bra på att prioritera och planera. Du tar egna initiativ för att leverera lösningar och stöttar gärna andra för att nå uppsatta mål.

Du är bra på att ge god service och kommunicerar lyhört och är prestigelöst.

Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.

ÖVRIGT
Hos oss är det viktigt att alla känner sig välkomna och värdefulla. Förutom viktiga arbetsuppgifter ser vi kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid som en självklarhet. Vi gillar olika, välkomnar mångfald och ser kunskaper i minoritetsspråk som värdefullt.

Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras. I dessa fall ska säkerhetsprövningen vara godkänd innan tillsättning.

Som tillsvidareanställd är du krigsplacerad på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Vi undanber oss vänligt alla erbjudande om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Ansök nu

Miljöskyddshandläggare, vikariat

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 14
Länsstyrelsen Kronoberg är en statlig myndighet. Vi arbetar för ett mer hållbart Kronoberg där människor och företag växer tillsammans. Hos oss arbetar 220 engagerade medarbetare med kompetenser inom många olika expertområden. Vi genomför de uppdrag vi får från riksdag och regering och utvecklar länet i samverkan med olika aktörer.

Vårt kontor ligger i centrala Växjö och vår arbetsplats ska präglas av tillit, öppenhet, ansvar och respekt.

På miljöavdelningen arbetar vi för en ekologiskt hållbar utveckling genom att skydda människors hälsa och miljön samt värna, vårda och visa naturen. Miljöavdelningen ansvarar för den statliga förvaltningen inom miljöområdet i länet utifrån våra regionala förutsättningar så att nationella mål får genomslag.

Den här tjänsten finns på miljöskyddsenheten som ingår i miljöavdelningen. Enheten har består tolv medarbetare som arbetar med tillsyn av miljöfarliga verksamheter och tillsyn och sanering av förorenade områden. Enheten ansvarar också för att vägleda kommunerna och följa upp deras arbete inom miljötillsyn.

ARBETSUPPGIFTER
Som miljöskyddshandläggare arbetar du med tillsyn av tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter. Du granskar rapporter, genomför tillsynsbesök, skriver tillsynsrapporter och beslut. Det kan bli aktuellt att skriva yttranden till miljöprövningsdelegationen och
domstol samt samråd i prövningsärenden.

Du vägleder länets kommuner, vilket innebär att du har kontakt med kommunala inspektörer, anordnar handläggarträffar och samarbetar med andra län. Som stöd i arbetet har du jurister och andra erfarna kollegor och ett strukturerat och målinriktat arbetssätt. Du planerar ditt arbete i samarbete med och dialog i arbetsgruppen.

KVALIFIKATIONER
Vi vill att du har

• minst en treårig akademisk naturvetenskaplig eller teknisk utbildning eller annan likvärdig utbildning
• utbildning i miljörätt eller erfarenhet av miljöbalkens tillämpning
• god förmåga att uttrycka dig i tal och i skrift
• B-körkort

Det är meriterande om du har erfarenhet av

• myndighetsutövning inom miljöfarliga verksamheter
• tillsyn på tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter
• prövningsprocessen i praktiken

Du är trygg i din yrkesroll och har en förmåga att planera och driva arbetet under eget ansvar fram till avslut inom utsatt tid. Du är noggrann och har en förmåga att skapa förtroendefulla relationer med andra. Du strävar efter att bli bättre i din yrkesroll och är nytänkande. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Vikariat 8 månader.

Urvalsarbetet sker löpande men kommer inte tillsättas förrän innan sista ansökningsdag.

Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras. I dessa fall ska säkerhetsprövningen vara godkänd innan tillsättning.

Vi undanber oss vänligt alla erbjudande om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Ansök nu