Växjö: Universitetslektor i klinisk psykologi med inriktning neuropsykologi

Hitta ansökningsinfo om jobbet Universitetslektor i klinisk psykologi med inriktning neuropsykologi i Växjö. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Växjö inom den kategorin.

Publicerad: 2022-09-21 // Varaktighet: Heltid

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för hälso- och livsvetenskaps (FHL) vision är att förstå, förklara och förbättra världen och samhället vi lever i utifrån ett hälso- och livsvetenskapligt perspektiv. Arbetet inom fakulteten utgår från Linnéuniversitets fyra värdeord: nytänkande, nyfikenhet, närhet och nytta. Som en av fem partnerinstitutioner inom FHL ingår institutionen för psykologi. Inom institutionen är vi 35 medarbetare som erbjuder en bred palett av kurser och utbildningsprogram på grund, avancerad- och forskarnivå. Till framför allt vårt psykologprogram behöver vi nu förstärkning av en engagerad kollega.

 

Ämnesområde för befattningen: Psykologi, neuropsykologi

Placeringsort tillsvidare: Växjö. Resor mellan orterna förekommer.

Anställningens omfattning: 50-100% enligt överenskommelse.


Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. I normalfallet tillämpas provanställning i 6 månader.

 

Arbetsbeskrivning
Anställningen innebär planering, undervisning och examination på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå, i första hand på psykologprogrammets teoretiska och praktiska, kliniska och neuropsykologiska moment. Uppdrag på masterprogram och på fristående kurser kan också förekomma. Samverkansuppdrag inom området klinisk neuropsykologi kan ingå. Därutöver ingår handledning, kurs- och programutveckling samt utbildnings- och forskningsrelaterad administration. Aktivt deltagande i forskningsmiljön förutsätts samt att initiera och bedriva forsknings- och utvecklingsarbete av relevans för anställningens arbetsområde. Samverkan med omgivande samhälle samt med andra kliniker och forskare inom området klinisk neuropsykologi nationellt och internationellt. Periodvis kan ledningsuppdrag ingå.

 

Innehavaren förutsätts fungera i arbetslag och studentgrupper där samarbetsförmåga och flexibilitet är av stor betydelse. Institutionen är en tvåcampusinstitution och innehavaren förväntas kunna delta i aktiviteter vid båda campi.

 

Behörighet
Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i Psykologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. (HF 4 kap 4 §)

 

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Vägledande för bedömningen av den vetenskapliga skickligheten är den egna forskningens självständighet, omfattning och kvalitet.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning och avser såväl utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen.

 

Behörighetskrav utöver vetenskaplig och pedagogisk skicklighet:

 


• Legitimerad psykolog
• Dokumenterat god samarbetsförmåga
• Specialist i klinisk psykologi med inriktning neuropsykologi


• Dokumenterad erfarenhet från högre utbildning av kursutveckling, undervisning och examination inom området för tjänsten


• Hög yrkesskicklighet och reflekterande förhållningssätt till yrkespraktiken
• Nyligen genomförd/pågående forskning med relevans för ämnesområdet


• Genomgången högskolepedagogisk utbildning alternativt att innehavaren genomgår högskolepedagogisk utbildning vid anställning.
• God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift

 

 

 Välkommen med din ansökan senast 30 oktober 2022.
 

Kontaktpersoner:
Prefekt Lena Swalander, 0480 446765, lena.swalander@lnu.se    

HR-partner: Madeleine Sjöstedt, madeleine.sjostedt@lnu.se +46480446078

Fackliga företrädare nås via universitetets växel 0772-28 80 00

 

 

 

 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Växjö som Universitets- och högskolelektor

Nedan visas andra jobb i Växjö som Universitets- och högskolelektor.

Universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap

Läs mer Sep 16
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för konst och humaniora, som är en av Linne?universitetets fem fakulteter, är en dynamisk, flexibel och internationell kunskapsmiljö med både vetenskaplig och konstnärlig verksamhet i ett stort antal ämnen. Vi bygger kompletta akademiska miljöer där utbytet mellan undervisning, forskning och samverkan skapar drivkraft för kvaliteten på universitetet och i det omgivande samhället.

Biblioteks- och informationsvetenskap utgör tillsammans med, arkeologi, geografi och kulturgeografi, historia, kultursociologi och religionsvetenskap institutionen för kulturvetenskaper. Utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap ges på grundutbildningsnivå och avancerad nivå, inom program och som fristående kurser, på campus och distans. 

Ämnesområde för befattningen: Biblioteks- och informationsvetenskap

Placeringsort: Växjö

Anställningens omfattning: Tillsvidareanställning, 100 %. Tillträde 1 januari 2023, eller enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning tillämpas.Arbetsbeskrivning:

Arbetsuppgifterna består framför allt av undervisning på kandidatprogrammen i biblioteks- och informationsvetenskap, inklusive handledning och examination. Kandidatprogrammen ges både på campus och på distans och undervisningen på programmen sker huvudsakligen på svenska eller annat skandinaviskt språk. Även undervisning på det internationella masterprogrammet i digital humaniora kan förekomma.

Innehavaren av anställningen förväntas aktivt delta i institutionens och ämnets inre arbete i form av undervisning, pedagogiskt utvecklingsarbete, administration och planering samt forskning och forskningsinitiering. Anställningen innebär också? möjligheten att ha en ledande och organiserande roll i utveckling och genomförande av undervisning och forskning.

Institutionen för kulturvetenskaper är högt profilerad inom forskning och erbjuder en stimulerande forskningsmiljö som alla medarbetare förväntas bidra till och ha glädje av i sin egen forskning. För att ytterligare stärka samt komplettera ämnets forskningsprofiler ser vi gärna sökande med inriktning mot något av områdena biblioteksforskning, informationspraktiker eller medie- och informationskunnighet.Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i biblioteks- och informationsvetenskap, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Goda kunskaper i svenska, eller ett annat skandinaviskt språk, är ett krav.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.
 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Särskilt meriterande för denna anställning är att ha bedrivit forskning inom något av områdena biblioteksforskning, informationspraktiker eller medie- och informationskunnighet. Särskilt meriterande är också dokumenterad undervisningserfarenhet inom biblioteks- och informationsvetenskap, och/eller dokumenterad erfarenhet av arbete inom bibliotekssektorn, gärna inkluderande undervisning. 

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

 

Kontaktpersoner:

Studierektor: Fredrik Hanell; fredrik.hanell@lnu.se

Prefekt: Malin Lennartsson; malin.lennartsson@lnu.se                      

HR-partner: Maria Furbring; maria.furbring@lnu.se

Ansök nu

Universitetslektor i företagsekonomi

Läs mer Sep 23
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Ekonomihögskolan, en av Linnéuniversitetets fem fakulteter, erbjuder flera ekonomprogram på kandidatnivå, civilekonomprogram och ett stort antal fristående kurser. Dessutom finns utbildningsprogram på magister- och masternivå samt forskarutbildning. Våra utbildningar ges inom en rad områden såsom externredovisning, revision, ekonomistyrning, logistik, marknadsföring, ledarskap, entreprenörskap och internationella affärer. Verksamheten bedrivs på campus i Kalmar och Växjö, samt via digitala lärplattformar.

Institutionen för ekonomistyrning och logistik vid Ekonomihögskolan befinner sig i ett expansivt skede och rekryterar nu flera medarbetare för undervisning och forskning bland annat till området externredovisning och revision.

Ämnesområde för befattningen: Företagsekonomi med inriktning externredovisning och/eller revision
Placeringsort: Kalmar eller Växjö. Tjänstgöring förekommer även på andra orter inom universitetet.
Anställningens omfattning och varaktighet: Heltid. Tidsbegränsad anställning 6 månader.

Anställningen är placerad vid institutionen för ekonomistyrning och logistik. Tillträde enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning
Dina arbetsuppgifter består av genomförande av undervisning på grundnivå inom utbildningsprogram och fristående kurser samt kursadministration. Till ämnesområdet hör externredovisning/revision med såväl nationellt som internationellt fokus. Undervisningen sker till stora delar på svenska, såväl på campus som på distanskurser. Samverkan med andra lärare/forskare, samt aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete ingår i tjänsten. Samarbetsförmåga och flexibilitet är av stor betydelse i alla förekommande arbetsuppgifter.

Sökande ska ha god pedagogisk förmåga samt goda ämneskunskaper inom externredovisning/revision.

I anställningen förekommer täta studentkontakter, samarbete med kollegor såväl inom undervisningen som inom forskargruppen samt utbyte med omgivande samhälle.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som lektor är den som avlagt doktorsexamen i företagsekonomi med inriktning externredovisning/revision eller har avlagt doktorsexamen i företagsekonomi med inriktning inom annat närliggande område.
Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination och kursutveckling.

För behörighet till denna anställning krävs också att den sökande
- Har erfarenhet av undervisning inom det angivna ämnesområdet på universitetsnivå.
- Har förmåga att kommunicera väl i både tal och skrift på engelska.
- Har erfarenhet av samarbete inom lärarlag och forskningsmiljöer.

Bedömningsgrunder
Bedömningen görs utifrån sökandes vetenskapliga och pedagogiska skicklighet enligt behörighetskraven beskrivna ovan. Pedagogisk skicklighet och vetenskaplig skicklighet bedöms med lika vikt.

Meriterande i övrigt
- Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom externredovisning/revision.
- Dokumenterad erfarenhet av fortsatt och självständig publicering efter doktorsexamen.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande anställas väljas som enligt en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Information
Upplysningar lämnas av prefekt Åsa Gustavsson, tel. 0470-708995 (asa.gustafsson@lnu.se). Frågor rörande ansökningsförfarande och anställning besvaras av HR-partner Jessica Drott, tel. 0470-708950.

Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772-288000.

Välkommen med din ansökan senast den 7 oktober.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i pedagogik

Läs mer Sep 1
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Ämnesområde för befattningen: Pedagogik

Placeringsort tillsvidare: Växjö eller Kalmar

Anställningens omfattning: 100%

Arbetsbeskrivning:

Institutionen för pedagogik och lärande består av cirka 70 medarbetare. Anställningen inbegriper huvudsakligen ansvar för kurser och undervisning inom lärarutbildningarnas vetenskapliga kärna. Institutionen söker kompetens inom följande UVK-områden: 


• Didaktik och läroplansteori
• Specialpedagogik

I arbetsuppgifterna ingår kursansvar, handledning och examination av uppsatser/självständiga arbeten.

I tjänsten ges möjligheten till kompetensutveckling motsvarande 20 procent av arbetstiden.

Undervisningen bedrivs till största delen på svenska, men även viss undervisning kan komma att ske på engelska. Resor mellan universitetets två campus kan förekomma eftersom undervisning bedrivs i både Kalmar och Växjö.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom pedagogik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Goda kunskaper i svenska och engelska eller annat nordiskt språk krävs.

Anställningen kräver att den sökande har en mycket god samarbetsförmåga och en hög grad av flexibilitet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Det är av stor vikt att den sökande kan påvisa en djup förtrogenhet inom vetenskaplig metod.

Vägledande för bedömningen av den vetenskapliga skickligheten är den egna forskningens självständighet, omfattning och kvalitet.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning och avser såväl utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Välkommen med din ansökan senast 22 september 2022

Kontaktpersoner:

Prefekt Tobias Bromander, tobias.bromander@lnu.se 073-0730086       

HR-partner Karolina Österdahl, karolina.osterdahl@lnu.se 0470-708674


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Lecturer in business administration - specialisation in entrepreneurship

Läs mer Sep 8
Welcome to Linnaeus University! We meet the societal challenges of today and tomorrow in a spirit of openness, curiosity and creativity. By creating arenas for exchange of knowledge from different subjects, fields and cultures, we open up for new ideas and create new opportunities for long-term sustainable societal development. Linnaeus University – where people grow.

The School of Business and Economics, one of Linnaeus University's five faculties, offers several business administration and economics programmes at both bachelor's and master's level, a large number of single-subject courses, as well as PhD education. We offer programmes within a number of different fields like leadership, entrepreneurship and tourism studies. The school has its activities in both Kalmar and Växjö, and web-based.

The School of business and economics is in an expansive phase recruiting multiple staff for building and developing several research areas, education and collaborations with the surrounding society. 

The position in question lies within the frame of the field "Entrepreneurship and social change" at the School of Business and Economics". Entrepreneurship is a prioritized field at Linnaeus University with a large number of courses and programmes on both second- and first-cycle level. The research environment consists of professor, guest professor, associate professor, a group of Ph.Ds and Ph.D candidates. The concept entrepreneurship should here have a broad interpretation, including innovative activities within the frame of all different types of organizations and sectors in society, with particular focus on social, economic, and ecological sustainability. The everyday practice of entrepreneurship and collaboration with the surrounding society are also part of the field of knowledge in question.

Field of subject for the appointment: Business administration with specialisation in entrepreneurship

Placement city: The position is at the School of Business and Economics, the Department of Organisation and Entrepreneurship in Kalmar or Växjö.

Scope of appointment: 70%, for 6 months. Access by agreement.

Job tasks
The appointment comprises planning, teaching single-subject courses and take part in research projects.

Active participation in the research environment is a condition, as is the initiation and pursuit of research of relevance to the subject field. Collaboration 

with the surrounding community nationally and internationally is expected, as well as active participation in the department's internal and external affairs. It is important to have the ability to collaborate and be flexible in the relation to students and colleagues as well as in research environments and external relations. Great importance will be attached to the applicant's interest in participating in the daily work at the department. 

Requirements
Qualified for completed master's degree in business administration, focusing on entrepreneurship, communicate well both orally and in writing in both Swedish and English as well as documented very good collaborative skills  

Assessment criteria
As assessment criteria for appointment as a lecturer, the level of skills considered a requirement to be qualified for the appointment is to be in force. The trial of the pedagogical skills is to be given as great importance as the trial of the scientific skills. Other assessment criteria are:


• Demonstrated scientific skills of relevance for entrepreneurship, according to definition above.
• Experience of collaboration with the surrounding community, practical professional experience within a field relevant for the position and/or experience of practical leadership development work.
• Good language skills in Swedish and English

The last day for application is 2022-09-22.

Contacts

Åsa Gustafsson, head of department, phone: +46470-70 89 95, asa.gustafsson@lnu.se

Kristofer Stahl, HR-partner kristofer.stahl@lnu.se +46703-878036


Linnaeus University has the ambition to utilize the qualities that an even gender distribution and diversity brings to the organization.

Please apply by clicking on the "Apply" button at the bottom of the ad. Your application should be designed according to the Template for application which can be found in the Guide to Appointment procedures under important documents below the ad. The credentials you invoke must be verified with certification and they must be attached digitally in your application. Other documents, including various types of scientific works, must be submitted digitally along with the application. The application and other documents to be marked with the reference number. All documents cited must be received by the University no later than 24.00 (Local time in Sweden) on the closing day.

Ansök nu

Andra jobb i Växjö från Linnéuniversitetet

Nedan visas andra jobb i Växjö från Linnéuniversitetet .

Universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Sep 16
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för konst och humaniora, som är en av Linne?universitetets fem fakulteter, är en dynamisk, flexibel och internationell kunskapsmiljö med både vetenskaplig och konstnärlig verksamhet i ett stort antal ämnen. Vi bygger kompletta akademiska miljöer där utbytet mellan undervisning, forskning och samverkan skapar drivkraft för kvaliteten på universitetet och i det omgivande samhället.

Biblioteks- och informationsvetenskap utgör tillsammans med, arkeologi, geografi och kulturgeografi, historia, kultursociologi och religionsvetenskap institutionen för kulturvetenskaper. Utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap ges på grundutbildningsnivå och avancerad nivå, inom program och som fristående kurser, på campus och distans. 

Ämnesområde för befattningen: Biblioteks- och informationsvetenskap

Placeringsort: Växjö

Anställningens omfattning: Tillsvidareanställning, 100 %. Tillträde 1 januari 2023, eller enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning tillämpas.Arbetsbeskrivning:

Arbetsuppgifterna består framför allt av undervisning på kandidatprogrammen i biblioteks- och informationsvetenskap, inklusive handledning och examination. Kandidatprogrammen ges både på campus och på distans och undervisningen på programmen sker huvudsakligen på svenska eller annat skandinaviskt språk. Även undervisning på det internationella masterprogrammet i digital humaniora kan förekomma.

Innehavaren av anställningen förväntas aktivt delta i institutionens och ämnets inre arbete i form av undervisning, pedagogiskt utvecklingsarbete, administration och planering samt forskning och forskningsinitiering. Anställningen innebär också? möjligheten att ha en ledande och organiserande roll i utveckling och genomförande av undervisning och forskning.

Institutionen för kulturvetenskaper är högt profilerad inom forskning och erbjuder en stimulerande forskningsmiljö som alla medarbetare förväntas bidra till och ha glädje av i sin egen forskning. För att ytterligare stärka samt komplettera ämnets forskningsprofiler ser vi gärna sökande med inriktning mot något av områdena biblioteksforskning, informationspraktiker eller medie- och informationskunnighet.Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i biblioteks- och informationsvetenskap, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Goda kunskaper i svenska, eller ett annat skandinaviskt språk, är ett krav.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.
 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Särskilt meriterande för denna anställning är att ha bedrivit forskning inom något av områdena biblioteksforskning, informationspraktiker eller medie- och informationskunnighet. Särskilt meriterande är också dokumenterad undervisningserfarenhet inom biblioteks- och informationsvetenskap, och/eller dokumenterad erfarenhet av arbete inom bibliotekssektorn, gärna inkluderande undervisning. 

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

 

Kontaktpersoner:

Studierektor: Fredrik Hanell; fredrik.hanell@lnu.se

Prefekt: Malin Lennartsson; malin.lennartsson@lnu.se                      

HR-partner: Maria Furbring; maria.furbring@lnu.se

Ansök nu

Postdoc fellowship in Forest Health

Skogsbruksforskare
Läs mer Aug 31
Welcome to Linnaeus University! We meet the societal challenges of today and tomorrow in a spirit of openness, curiosity and creativity. By creating arenas for exchange of knowledge from different subjects, fields and cultures, we open up for new ideas and create new opportunities for long-term sustainable societal development. Linnaeus University – where people grow.

The Faculty of Technology offers a broad spectrum of activities across nine different departments and is central to the technical education and research conducted at Linnaeus University. The Department of Forest and Wood Technology offers wide-ranging thematic activities from forest ecology to finished wood products. Benefits for the climate arising from forests lie at the core of all department activities.

Subject field for the position: Postdoc associate in Forest Health.
Placement: Department of Forestry and Wood Technology, Faculty of Technology, Växjö, Sweden.
Extent and period: Start date as agreed, for a duration of two (2) years. The extent is 100%.

Context of position:
The project addresses the process of formation of necrosis (dying and dead tissue that forms lesions or cankers) caused by pathogens in woody tissues. This process is often used as a proxy for tree disease resistance in bioassays that aim to support the selection of resistant genotypes for breeding purposes. A so far poorly understood factor in this interaction is the associated microbiome, the communities of fungi and bacteria on and inside the tissues of every tree. These microbes may influence the interaction between a specific pathogen and the host tree, e.g., by antagonizing the invading pathogen or by inducing or suppressing the plant defences. The environment strongly determines the composition of tree microbiomes and thus they can impose the necrosis formation with an environmentally determined control that could obscure the interpretation of lesion size as a proxy for the genetic resistance of trees. This project aims to clarify the possible involvement of the microbiome in necrosis formation in pines and to critically evaluate the reliability of necrosis size as a proxy for genetic resistance of trees against fungal pathogens in bioassays.

Duties:
The work consists of research tasks within the project "Evaluation of necrosis formation as a robust tool in forest tree resistance breeding". You will be responsible for laboratory and greenhouse studies aimed at increasing understanding of the role of endophytic fungal and bacterial communities in necrosis formation in forest trees. You will design and optimize experimental protocols and use metagenomics and advanced microscopy to produce data that is then reported in scientific and popular science publications. The practical relevance of the findings will be evaluated together with the stakeholders. You are expected to participate in joint tasks in the laboratory, including assistance in teaching at the advanced level and in postgraduate education, which may also include supervision of student projects.

Qualifications:
Qualified for the position is a person who holds a doctoral degree in biology, microbiology, ecology, forest sciences or a related subject, or has a foreign degree that corresponds to a doctoral degree. Because postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, we are primarily looking for candidates with a doctoral degree that is three years old at most. Eligibility for this employment also requires knowledge and demonstrated skills in molecular techniques and laboratory methods. Proficiency in English (both spoken and written) is required. Experience in forest pathology or mycology is merit. Applicants must not have previously been employed as a postdoctoral fellow for more than one year in the same or related subject area at Linnaeus University.

Further information:
Professor Johanna Witzell, tel: 0470-70 88 25, E-post johanna.witzell@lnu.se  
Head of department: Erika Olofsson, tel: 0470 70 80 99, E-post: erika.olofsson@lnu.se
HR-partner: Jesper Pettersson, E-post Jesper.pettersson@lnu.se

Last day to apply is 14th October 2022


Linnaeus University has the ambition to utilize the qualities that an even gender distribution and diversity brings to the organization.

Please apply by clicking on the Apply button at the bottom of the ad. Your application should be designed according to the Template for application which can be found in the Guide to Appointment procedures under important documents below the ad. The credentials you invoke must be verified with certification and they must be attached digitally in your application. Other documents, including various types of scientific works, must be submitted digitally along with the application. The application and other documents to be marked with the reference number. All documents cited must be received by the University no later than 24.00 (Local time in Sweden) on the closing day.

Ansök nu

Internationell koordinator

Utbildningsadministratör/Utbildningssekreterare
Läs mer Sep 23
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet bedriver forskning och utbildning i företagsekonomi, nationalekonomi, statistik, rättsvetenskap och turismvetenskap. Vår uppgift är att få människor att växa med hjälp av kunskap som lärare, forskare och studenter skapar tillsammans. Vi bidrar med entreprenöriellt tänkande och hållbara lösningar på komplexa organisations- och samhällsproblem. Vi är stolta över vår långa tradition av samverkan med det omgivande samhället. Verksamheten bedrivs på campus i Kalmar och Växjö, samt digitalt.

Som internationell koordinator på Ekonomihögskolan arbetar du på det gemensamma fakultetskansliet, vars huvuduppgift är att vara ett administrativt stöd till studenter, fakultetens medarbete och ledning.

Arbetsbeskrivning
I rollen som internationell koordinator arbetar du i en kreativ och dynamisk miljö med våra studenter, lärare och andra anställda. Du kommer att arbeta med att koordinera student- och personalmobilitet inom våra internationella utbytessamarbeten, men även med inkommande studieavgiftsskyldiga studenter. I ditt arbete kommer du att ge studenter stöd och vägledning via mejl och personliga möten. Du kommer att hålla informations- och uppföljningsmöten på både svenska och engelska samt arbeta med tillhörande utbildningsadministration. Däri ingår arbete med studieplaner, Learning Agreements, meritvärdering, tillgodoräknanden och arbete med utbytesavtal.

Då Linnéuniversitet har som målsättning att öka graden av internationalisering och attrahera fler internationella studenter kommer du som internationell koordinator ha goda möjligheter att utveckla de arbetsprocesser som finns för att t.ex. rekrytera fler internationella studenter, utveckla hur mottagandet ska se ut samt utveckla vilka aktiviteter studenten ska erbjudas under sin studietid.

Även andra administrativa uppgifter inom kansliets ansvarsområde kan förekomma.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant akademisk examen samt erfarenhet av internationalisering och utbildningsadministration, gärna från universitet/högskola.

I rollen som internationell koordinator kommer du att ha många kontakter med studenter, lärare och annan administrativ personal varför du ska ha ett serviceinriktat förhållningssätt och professionellt bemötande. Vidare ska du kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska samt vara bekväm med att hålla muntliga presentationer. Du ska ha en god förmåga att arbeta såväl självständigt som i team. Du är noggrann, hittar lösningar samt är duktig på att strukturera ditt arbete. Initiativförmåga samt en ambition och förmåga att bidra till att utveckla verksamheten är andra viktiga egenskaper.

Meriterande är kunskap och erfarenhet av att arbeta i de administrativa systemen Ladok, NyA, W3D3 samt Mobility Online. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av arbete på universitet/högskola samt med företagsekonomiska utbildningar.  

Linnéuniversitetet eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Vi tillämpar ett flexibelt arbetssätt och det finns goda möjligheter till hemarbete.

Anställning och omfattning: Tillsvidareanställning, heltid.
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Universitetet tillämpar sex månaders provanställning.
Placeringsort tillsvidare: Placeringsort är Kalmar eller Växjö. Anställningen innebär arbete i både Kalmar och Växjö och resor mellan orterna förekommer.

Kontaktpersoner
Upplysningar lämnas av kanslichef Anna Westerberg (anna.westerberg@lnu.se) och utbildningsadministratör Terese Nilsson (terese.nilsson@lnu.se) eller fakultetshandläggare Daiva Balciunaite Håkansson (daiva.balciunaite@lnu.se). För frågor om anställningsförhållanden, kontaktas HR-partner Jessica Drott (jessica.drott@lnu.se).

Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast den 9 oktober 2022.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i företagsekonomi

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Sep 23
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Ekonomihögskolan, en av Linnéuniversitetets fem fakulteter, erbjuder flera ekonomprogram på kandidatnivå, civilekonomprogram och ett stort antal fristående kurser. Dessutom finns utbildningsprogram på magister- och masternivå samt forskarutbildning. Våra utbildningar ges inom en rad områden såsom externredovisning, revision, ekonomistyrning, logistik, marknadsföring, ledarskap, entreprenörskap och internationella affärer. Verksamheten bedrivs på campus i Kalmar och Växjö, samt via digitala lärplattformar.

Institutionen för ekonomistyrning och logistik vid Ekonomihögskolan befinner sig i ett expansivt skede och rekryterar nu flera medarbetare för undervisning och forskning bland annat till området externredovisning och revision.

Ämnesområde för befattningen: Företagsekonomi med inriktning externredovisning och/eller revision
Placeringsort: Kalmar eller Växjö. Tjänstgöring förekommer även på andra orter inom universitetet.
Anställningens omfattning och varaktighet: Heltid. Tidsbegränsad anställning 6 månader.

Anställningen är placerad vid institutionen för ekonomistyrning och logistik. Tillträde enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning
Dina arbetsuppgifter består av genomförande av undervisning på grundnivå inom utbildningsprogram och fristående kurser samt kursadministration. Till ämnesområdet hör externredovisning/revision med såväl nationellt som internationellt fokus. Undervisningen sker till stora delar på svenska, såväl på campus som på distanskurser. Samverkan med andra lärare/forskare, samt aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete ingår i tjänsten. Samarbetsförmåga och flexibilitet är av stor betydelse i alla förekommande arbetsuppgifter.

Sökande ska ha god pedagogisk förmåga samt goda ämneskunskaper inom externredovisning/revision.

I anställningen förekommer täta studentkontakter, samarbete med kollegor såväl inom undervisningen som inom forskargruppen samt utbyte med omgivande samhälle.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som lektor är den som avlagt doktorsexamen i företagsekonomi med inriktning externredovisning/revision eller har avlagt doktorsexamen i företagsekonomi med inriktning inom annat närliggande område.
Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination och kursutveckling.

För behörighet till denna anställning krävs också att den sökande
- Har erfarenhet av undervisning inom det angivna ämnesområdet på universitetsnivå.
- Har förmåga att kommunicera väl i både tal och skrift på engelska.
- Har erfarenhet av samarbete inom lärarlag och forskningsmiljöer.

Bedömningsgrunder
Bedömningen görs utifrån sökandes vetenskapliga och pedagogiska skicklighet enligt behörighetskraven beskrivna ovan. Pedagogisk skicklighet och vetenskaplig skicklighet bedöms med lika vikt.

Meriterande i övrigt
- Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom externredovisning/revision.
- Dokumenterad erfarenhet av fortsatt och självständig publicering efter doktorsexamen.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande anställas väljas som enligt en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Information
Upplysningar lämnas av prefekt Åsa Gustavsson, tel. 0470-708995 (asa.gustafsson@lnu.se). Frågor rörande ansökningsförfarande och anställning besvaras av HR-partner Jessica Drott, tel. 0470-708950.

Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772-288000.

Välkommen med din ansökan senast den 7 oktober.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Expert i förhörsteknik

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Sep 7
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete finns i Va?xjo? och har ett 100-tal medarbetare. Personalen kommer dels fra?n Polismyndigheten, dels från universitetet. Under hösten 2022 a?r ungefa?r 800 studenter registrerade pa? Polisprogrammet varav 400 stycken la?ser programmet pa? distans. Ytterligare cirka 800 kursdeltagare läser varje år olika fort- och vidareutbildningar. Utöver dessa har vi studenter i kriminologi och polisiärt arbete på grundläggande nivå. Verksamheten omfattar grundutbildning till polis, fort- och vidareutbildning, anslagsutbildning, forskning, internationalisering och externa uppdrag.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna som expert i förhörsteknik vid Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete besta?r huvudsakligen av undervisning och kursutveckling inom Polisprogrammen och i olika fort- och vidareutbildningar. Då Linnéuniversitetet eftersträvar god samverkan mellan institutioner och fakulteter kan arbetsuppgifter ibland ligga utanför den egna institutionen. På Linnéuniversitetet är också samverkan mellan undervisning, forskning och utveckling viktig, vilket innebär att vi alla förväntas bidra med våra respektive kompetenser inom relevanta områden.

Kvalifikationer

Du har polisexamen och har erfarenhet av utredningsverksamhet som inkluderat avancerade förhörssituationer. Dessa kan t.ex. härära sig från brott i nära relation, barnutredningar eller grova brott. Du har ett brett polisiärt intresse och kunnande med tydlig inriktning på förhörsteknik och utredningsmetodik.

Du har mycket god fo?rma?ga att arbeta ba?de sja?lvsta?ndigt och i na?ra samarbete med kollegor liksom att samverka med myndigheter och organisationer. Du har en god pedagogisk förmåga som du är intresserad av att utveckla ytterligare. Du behöver också ha eller snabbt kunna utveckla en hög digital kompetens.

Akademiska studier inom det rättspsykologiska, kriminologiska och/eller juridiska fältet samt undervisningserfarenhet är starkt meriterande men inte ett krav.

Ansta?llningsvillkor

Ansta?llningen a?r tillsvidare, 100% med placering vid Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete vid Linne?universitetet. . Provanställning tillämpas i normalfallet.

Placerigsort: Va?xjo?.

Vi o?nskar tilltra?de 2022-11-01 eller enligt överenskommelse.
Lo?n enligt o?verenskommelse.

Upplysningar la?mnas av:

Ämnesföreträdare Jonas Stjernquist tel 0706-180937

Prefekt fo?r polisutbildningen Ola Kronkvist, ola.kronkvist@lnu.se tel. 0470-70 81 62

HR-partner Ulrika ulrika.petersson@lnu.se tel. 0480-44 69 96 .

Fackliga fo?retra?dare na?s via universitetets va?xel 0772-288000.

Va?lkommen med din anso?kan senast 1 oktober, 2022.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu