Växjö: Handläggare

Hitta ansökningsinfo om jobbet Handläggare i Växjö. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Växjö inom den kategorin.

Publicerad: 2023-11-16 // Varaktighet: Heltid

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas både i din yrkesroll och som person.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

ARBETSUPPGIFTER
De huvudsakliga arbetsuppgifterna omfattar handläggning av nationella bidragsansökningar och redovisningar från organisationer som söker organisations-, projektbidrag- och verksamhetsbidrag utifrån befintliga förordningar och andra föreskrifter. Läs mer på www.mucf.se.
Handläggningen sker i samarbete med kollegor på avdelningen och med stöd från övriga funktioner på myndigheten. I arbetet ingår att ha kontakter med ansökare och aktörer som är intresserade av våra bidrag. Uppdraget kan också innebära att göra verksamhetsbesök hos bidragstagare. Handläggaren kommer att medverka i informationsspridning och erfarenhetsutbyten, samt i avdelningens utvecklings-, uppföljnings-, och analysarbete.

KVALIFIKATIONER
Du har en relevant universitets- eller högskoleutbildning (om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ämnen som statsvetenskap, juridik, ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

Du ska ha relevant arbetslivserfarenhet i form av arbete på myndighet eller annan offentlig organisation eller på en organisation som söker/mottager bidrag från det offentliga. Du ska ha ett dokumenterat intresse och gärna kunskap om ett eller flera av våra arbetsområden; civila samhällets organisationer, demokratifrämjande arbete, arbete mot rasism och extremism, integrationsfrågor och Sveriges ungdoms- och civilsamhällespolitik.

Det kommer i urvalet och tillsättningen tillmätas stor vikt om du har om du har erfarenhet av statsbidragsansökningar inom ungdomspolitiken eller civilsamhällespolitiken .

Du ska kunna bemöta olika målgrupper på ett bra sätt utifrån målgruppens förutsättningar och behov. Det gör du genom god samarbetsförmåga såväl internt som externt och genom ett relationsskapande och nätverkande arbetssätt. Du är strukturerad och flexibel i ditt arbete och kan följa processer och rutinbeskrivningar. Du har god pedagogisk förmåga och kan förklara komplicerade processer för målgruppen i både stora och små sammanhang. Du känner dig bekväm i att delta i nya sammanhang och känner dig trygg i att representera myndigheten på ett professionellt och förtroendeingivande sätt.

Avgörande egenskaper är att du är drivande och kan ta eget ansvar för att självständigt arbeta med olika processer i verksamheten men på ett ödmjukt sätt. Du ska vara lyhörd och bidra till ett gott samarbetsklimat. Stor vikt kommer läggas vid din personliga lämplighet.

Du ska kunna uttrycka dig mycket väl i tal och i skrift på svenska. Du har även goda kunskaper i Officepaketet och är van vid att sätta dig in i olika datasystem.

När du ansöker bifogar du ditt cv på svenska. I denna rekrytering använder vi inte personligt brev och du ska därför inte bifoga det i din ansökan. I stället kommer du att få svara på ett antal urvalsfrågor.

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Växjö som Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Nedan visas andra jobb i Växjö som Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning.

Studentmedarbetare till avdelningen för internationellt samarbete

Läs mer Dec 1
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet med säte i Växjö som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och som följer det civila samhällets förutsättningar. Kunskapen ska spridas till målgrupper såsom politiska beslutsfattare och tjänstemän på kommunal, regional och nationellnivå samt andra professionella som arbetar direkt med unga eller med det civilsamhället. Även beslutsfattare och tjänstepersoner i civilsamhället är myndighetens målgrupp.

Myndigheten fördelar bidrag till civilsamhället för verksamhet i Sverige och uppdraget är även att skapa förutsättningar för internationellt samarbete med bland annat europeiska ungdomsutbyten.

Myndigheten är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering i verksamheten. Arbetet ska ha ett normkritiskt perspektiv och myndigheten bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

MUCF tror på ett fortsatt framtida flexibelt arbetssätt med möjlighet att delvis arbeta på distans utifrån verksamhetens behov.

ARBETSUPPGIFTER
De huvudsakliga arbetsuppgifterna omfattar administrativa uppgifter som till exempel att ta emot och registrera inkomna ansökningar och slutrapporter inom ramen för EU-programmen Erasmus+ ungdom, Idrott och Europeiska solidaritetskåren samt kontrollera om formaliakrav har uppfyllts.

Arbetet sker i samarbete med kollegor på avdelningen. I arbetet kan ingå att ha kontakt med ansökare, projektägare och aktörer som är intresserade av våra bidrag.

KVALIFIKATIONER
Du bedriver heltidsstudier på programmet Språk och Politik eller likvärdig utbildning på högskolenivå (6 kap. 2 § högskoleförordningen). Du ska ha fullgjort godkända studier motsvarande lägst 60 högskolepoäng samt inte påbörjat en forskarutbildning. Du ska bedriva dina studier vid Linnéuniversitetet i Växjö, då uppdraget som administratör på Avdelningen för internationellt samarbete kräver ett nära samarbete inom administratörsgruppen.

Du ska kunna bemöta olika målgrupper på ett bra sätt utifrån målgruppens förutsättningar och behov. Det gör du genom god samarbetsförmåga såväl internt som externt och genom ett relationsskapande och nätverkande arbetssätt. Du har god pedagogisk förmåga och kan förklara komplicerade processer för målgruppen i både stora och små sammanhang. Du är strukturerad och flexibel i ditt arbete och kan följa processer och rutinbeskrivningar.

Du ska kunna uttrycka dig mycket väl i tal och i skrift på svenska och engelska. Du har även goda kunskaper i Office-paketet och är van vid att sätta dig in i olika datasystem.
Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet i form av arbete på myndighet eller annan offentlig organisation eller på en organisation som söker/mottager bidrag från det offentliga. Det är också meriterande om du har ett intresse och dokumenterad kunskap om EU-programmen Erasmus+ Ungdom, Utbildning och Idrott samt Europeiska solidaritetskåren (läs mer på mucf.se)

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Utredare

Läs mer Nov 13
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet bedriver forskning och utbildning i företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och turismvetenskap.

Arbetsbeskrivning
Vi erbjuder dig en anställning i en öppen och stimulerande arbetsmiljö där dina arbetsuppgifter också varierar. Arbetet bedrivs självständigt och i nära samverkan med dina kollegor. Du som medarbetare har goda möjligheter att vara delaktig i att utveckla formerna för det egna uppdraget så att arbetet både bedrivs mer effektivt och strukturerat utan att tumma på kvaliteten.

Vi söker nu en utredare, gärna med erfarenhet från universitets- och högskolevärlden, som kommer att ha en viktig roll i fakultetens verksamhet. Du kommer att självständigt ansvara för handläggning och vara ett expertstöd på fakulteten inom utbildningsfrågor. I arbetet ingår att bereda, samordna beslutsunderlag och ta fram nya rutiner/styrdokument samt föredra dem för fakultetens olika beredande och beslutande organ. I arbetsuppgifterna ingår också att samordna arbetet med Ekonomihögskolans verksamhetsplan och verksamhetsberättelse samt besvara remisser inom dina ansvarsområden. Du är även ett administrativt stöd till fakultetens dekaner och utbildningsråd.

Som utredare kommer du att delta i olika arbetsgrupper och du kommer att ha ett nära samarbete med fakultetens ledning, lärare, forskare samt centrala funktioner vid universitetet. Arbetet förutsätter att du har förmågan att arbeta med parallella arbetsuppgifter. Då du i rollen som utredare förväntas skriva texter av olika slag som är av strategisk vikt för fakulteten måste du ha en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska.

Vi är inne i ett dynamiskt skede där vi gör en översyn av fakultetens utbildningsutbud. Vidare har fakulteten höga ambitioner om att uppnå en s.k. trippelackreditering inom några år vilket innebär att vi får ett kvitto på att vi bedriver utbildning, forskning och samverkan av högsta internationella standard. Det innebär att fakulteten står inför en spännande utvecklingsresa där vi fördjupar vårt arbete inom internationalisering, hållbarhet och det livslånga lärandet. Du kommer att ha möjlighet att forma delar av tjänsten i samverkan med närmaste kollegor utifrån kontinuerliga behov.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant akademisk examen eller erfarenhet av motsvarande arbete som bedöms som relevant för anställningen. Vi ser gärna att du har arbetat med analyser och handläggning/utredningar eller motsvarande vid ett lärosäte eller annan statlig myndighet. För anställningen krävs goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift samt en mycket god stilistisk förmåga.

Särskilt meriterande är arbetslivserfarenhet från högskole- eller universitetsvärlden. Meriterande är även erfarenhet av arbete med tillämpning av regelverk gärna med anknytning till högre utbildning. Du ska ha goda datakunskaper, lätt att lära dig nya system och intresse för att utveckla arbetssätt med hjälp av ny teknik.

Stor vikt kommer att läggas vid god förmåga att planera det egna arbetet, noggrannhet och effektivitet. Du är självgående, ansvarstagande och har förmågan att ta initiativ och kan själv driva frågor samt projekt. För att trivas i rollen behöver du även vara lösningsfokuserad, bra på att samarbeta samt kunna inge förtroende och ha ett professionellt bemötande. Du är tydlig i din kommunikation och du har en förmåga att förmedla information på ett pedagogiskt sätt både internt och externt.  Stor vikt kommer därför att läggas vid de personliga egenskaperna.

Linnéuniversitetet eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder.

Vi tillämpar ett flexibelt arbetssätt och det finns goda möjligheter till hemarbete upp till två dagar i veckan.

Anställning och omfattning: Tillsvidareanställning, heltid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Universitetet tillämpar sex månaders provanställning.
Placeringsort tillsvidare: Placeringsort är Växjö eller Kalmar, resor mellan orterna förekommer.

Individuell lönesättning tillämpas varför löneanspråk bör bifogas ansökan.

I denna rekryteringsprocess kan arbetsprov komma att tillämpas för att styrka att du har förmågan att uttrycka dig på ett adekvat sätt i skriftliga texter.

Kontaktpersoner
Upplysningar lämnas av kanslichef Anna Westerberg (anna.westerberg@lnu.se).
För frågor om anställningsförhållanden, kontaktas HR-partner Jessica Drott (jessica.drott@lnu.se).
Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast den 3 dec 2023 märkt med diarienummer HR-2023/1740.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Olycksutredare väg

Läs mer Nov 1
Som olycksutredare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att bidra till en grön, smidig och trygg infrastruktur för dagens och framtidens Sverige.


Olycksutredare väg

Arbetsuppgifter

Sektion Olycksutredning svarar för att genomföra analyser, djupstudier (haveriundersökningar) och avvikelsehantering inom trafiksäkerhetsområdet väg. Olycksutredaren är en nationell resurs som arbetar över hela landet, oaktat regiongränser. Sektionen söker nu en utredare med utredningserfarenhet inom transportområdet.
Som olycksutredare kommer du utreda, analysera och följa upp oönskade händelser i transportsystemet på väg. Olycksutredaren har till uppgift att bidra till att Trafikverket gemensamt med andra myndigheter och aktörer ska kunna fatta strategiska beslut som ökar säkerheten i transportsystemet. Utgångspunkten för olycksutredarens arbete är säkerhet i hela resekedjan och Nollvisionens principer. 
Du kommer bland annat att:
genom detaljerade fältundersökningar inom utsatt tid samla in och registrera fakta då en trafikolycka där någon har förolyckats inträffat
genomföra detaljerade utredningar av trafikolyckor
proaktivt och systematiskt hantera brister i transportsystemet genom identifiering, analys, förslag till åtgärder, studier och regionala/nationella åtgärdsförslag
skapa samarbete mellan olycksutredare och trafiksäkerhetsanalytiker för att genomföra tematiska studier samt för att ta fram förslag på regionala, nationella och systemövergripande åtgärder
delta i verksamhetens analysarbete och genomföra mer avancerade analyser, t ex PC-Crash och EDR-analyser eller utredningar i högre utsträckning än vad andra olycksutredare gör
genom samverkan såväl internt inom Trafikverket som med externa parter såsom exempelvis polisen, räddningstjänst, Rättsmedicinalverket och fordonsindustri arbeta lokalt/regionalt för att skapa förutsättningar för en effektiv olycksutrednings- och avvikelsehanteringsverksamhet
bedriva omvärldsbevakning inom verksamheten samt eventuellt representera Trafikverket nationellt och internationellt
fungera som verksamhetens och Trafikverkets representant vid utbildningar eller informationstillfällen för interna och externa intressenter
vid behov delta i utveckling av modeller och verktyg för att utveckla arbetssätt och metoder

Resor ingår i arbetet.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Tester kommer att skickas till de som uppfyller skallkraven under vecka 47. Digitala intervjuer är preliminärt planerade att genomföras via Skype under vecka 49-50.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
Placeringsort är Halmstad eller Växjö.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid

Kvalifikationer

Personlig lämplighet är av stor vikt i den här tjänsten då vi arbetar under traumatiska förhållanden och behandlar en stor mängd känslig information som måste hanteras med strikt sekretess. I detta läge krävs såväl ett professionellt som ett empatiskt förhållningssätt till händelser och samtliga parter vilket innebär att du har förståelse för andra parter i svåra situationer. Intressekonflikter kan förekomma och olycksutredaren måste kunna ta hänsyn till dessa. Tjänsten innefattar självständigt arbete med kollegor på distans och kontakter sker företrädesvis på telefon, Skype eller mejl, så det är viktigt att du är självgående och trivs med att jobba självständigt. Då du kommer att samverka och samarbeta såväl inom Trafikverket som med externa parter så krävs det att du är en god relationsbyggare som har lätt för att påverka och upprätthålla goda relationer. Du är kommunikativ och kan kommunicera i både tal och skrift så att personer utan tidigare kunskaper inom området förstår.
Vi söker dig som:
har läst en ingenjörsutbildning motsvarande minst 180 hp/120 p på högskola eller universitet. Alternativt så har du annan utbildning tillsammans med för tjänsten relevant arbetslivserfarenhet som vi kan se väger upp utbildningskravet
har några års erfarenhet från utredningsarbete inom transportområdet
kan uttrycka dig väl i tal och skrift i det svenska språket
har giltigt körkort för personbil

Det är meriterande om du har:
yrkeserfarenhet av att förstå och praktiskt kunna tillämpa metoder och arbetsformer inom området beteendevetenskap, trafiklagstiftning, fordonslagstiftning och trafiksäkerhetsfrågor
erfarenhet av MTO (Människa-Teknik-Organisation) som analysmetodik
kompetens inom matematik och fysik/mekanik
erfarenhet/kompetens inom PC-Crash eller liknande analysverktyg
erfarenhet/kompetens av EDR-analys

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget.
På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansök nu

Andra jobb i Växjö från Myndigheten För Ungdoms-och Civilsamhällesfrågor

Nedan visas andra jobb i Växjö från Myndigheten För Ungdoms-och Civilsamhällesfrågor .

Studentmedarbetare till avdelningen för internationellt samarbete

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Dec 1
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet med säte i Växjö som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och som följer det civila samhällets förutsättningar. Kunskapen ska spridas till målgrupper såsom politiska beslutsfattare och tjänstemän på kommunal, regional och nationellnivå samt andra professionella som arbetar direkt med unga eller med det civilsamhället. Även beslutsfattare och tjänstepersoner i civilsamhället är myndighetens målgrupp.

Myndigheten fördelar bidrag till civilsamhället för verksamhet i Sverige och uppdraget är även att skapa förutsättningar för internationellt samarbete med bland annat europeiska ungdomsutbyten.

Myndigheten är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering i verksamheten. Arbetet ska ha ett normkritiskt perspektiv och myndigheten bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

MUCF tror på ett fortsatt framtida flexibelt arbetssätt med möjlighet att delvis arbeta på distans utifrån verksamhetens behov.

ARBETSUPPGIFTER
De huvudsakliga arbetsuppgifterna omfattar administrativa uppgifter som till exempel att ta emot och registrera inkomna ansökningar och slutrapporter inom ramen för EU-programmen Erasmus+ ungdom, Idrott och Europeiska solidaritetskåren samt kontrollera om formaliakrav har uppfyllts.

Arbetet sker i samarbete med kollegor på avdelningen. I arbetet kan ingå att ha kontakt med ansökare, projektägare och aktörer som är intresserade av våra bidrag.

KVALIFIKATIONER
Du bedriver heltidsstudier på programmet Språk och Politik eller likvärdig utbildning på högskolenivå (6 kap. 2 § högskoleförordningen). Du ska ha fullgjort godkända studier motsvarande lägst 60 högskolepoäng samt inte påbörjat en forskarutbildning. Du ska bedriva dina studier vid Linnéuniversitetet i Växjö, då uppdraget som administratör på Avdelningen för internationellt samarbete kräver ett nära samarbete inom administratörsgruppen.

Du ska kunna bemöta olika målgrupper på ett bra sätt utifrån målgruppens förutsättningar och behov. Det gör du genom god samarbetsförmåga såväl internt som externt och genom ett relationsskapande och nätverkande arbetssätt. Du har god pedagogisk förmåga och kan förklara komplicerade processer för målgruppen i både stora och små sammanhang. Du är strukturerad och flexibel i ditt arbete och kan följa processer och rutinbeskrivningar.

Du ska kunna uttrycka dig mycket väl i tal och i skrift på svenska och engelska. Du har även goda kunskaper i Office-paketet och är van vid att sätta dig in i olika datasystem.
Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet i form av arbete på myndighet eller annan offentlig organisation eller på en organisation som söker/mottager bidrag från det offentliga. Det är också meriterande om du har ett intresse och dokumenterad kunskap om EU-programmen Erasmus+ Ungdom, Utbildning och Idrott samt Europeiska solidaritetskåren (läs mer på mucf.se)

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Projektledare

Projektledare: kultur, media, film, scen
Läs mer Nov 24
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas både i din yrkesroll och som person.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

Avdelningen för kunskapsstöd ansvarar för arbetet att sprida kunskap och bidra till utvecklingen av den nationella och lokala ungdomspolitiken, samt förmedlar kunskap om det civila samhällets villkor och utveckling. Vårt arbete är utåtriktat och består av att stödja och sprida kunskap till bland annat kommuner, regioner, statliga myndigheter och det civila samhället. Vi arbetar även med metodutveckling, att arrangera utbildningar och workshops samt att ta fram utbildningsmaterial.

Mycket av vårt arbete sker i samverkan med andra statliga myndigheter, med regioner, kommuner och det civila samhället.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en (1) operativ ledare till avdelningen för kunskapsstöd som ska arbeta i det team som kommer att genomföra EU-skolvalet 2024. Skolval är ett simulerat val som arrangeras av elever eller elever och skolpersonal tillsammans på en skola. Satsningen riktar sig till årskurs 7 - 9 och gymnasiet inklusive anpassad skolgång. Ett skolval arrangeras på samma sätt som vanliga val med valsedlar, valskärmar, röstlistor, valurnor och rösträknare. Skolval ger elever möjlighet att lära sig om demokratiska processer och ta ställning för ett politiskt parti.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att arbeta med myndighetens uppdrag att genomföra projektet skolvalet och kunskapshöjande insatser inom inflytande och delaktighet. I tjänsten ingår att sprida myndighetens kunskap, föreläsa, arrangera utbildningar och att samverka med de aktörer som är relevanta för det uppdraget. Det ingår även att ta fram ny kunskap och skriva rapporter och att representera myndigheten externt samt att ha dialog med offentlig verksamhet, såsom kommuner, andra statliga myndigheter och det civila samhällets organisationer.

Du kommer att planera arbetet med det operativa arbetet, vilket inkluderar administration av anmälningarna från skolorna, hantering av frågor från skolorna (via telefon och skolvalsmailen), packning och utskick av valpaket (valsedlar, valurna, metod- och informationsmaterial) samt hantering av valresultatet. Du återkopplar dialog med skolorna till skolvalsteamet, för att skolvalskommunikationen (på hemsidan samt via utskick) kan planeras bäst. Du tar en aktiv del i att skriva underlag från det operativa arbetet till slutrapporten.

Tjänsteresor ingår i tjänsten, främst i Sverige.

I tjänsten ingår även att delta i myndighetens övriga arbete utifrån behov.

Närvaro på kontoret i Växjö kommer att förväntas då huvudparten av uppdragets logistik kommer skötas från Växjö.

KVALIFIKATIONER
Du har en akademisk utbildning med samhällsvetenskaplig, ekonomisk eller juridisk inriktning, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig.

Du ska ha kunskap och erfarenhet av att arbeta med frågor som rör det civila samhället på nationell eller strategisk nivå.
Du är en erfaren ledare som har kunskap om utbildningsfrågor och de utmaningar och möjligheter som finns i verksamheten.

Erfarenhet av att skriva redovisningar eller rapporter, att projektleda och att arrangera utbildningar och/eller konferenser samt att själv processleda eller föreläsa är ett krav.

Erfarenhet av att arbeta med utbildningsfrågor i eller tillsammans med offentlig förvaltning är ett krav. Erfarenhet av att arbeta på myndighet är meriterande.

Erfarenhet av strategiskt planerings- och utvecklingsarbete liksom erfarenhet av förändringsledning är meriterande.

Anställningen kräver god förmåga att uttrycka sig i tal och i skrift såväl på svenska som på engelska. Som person är du bra på att prioritera och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du är engagerad och tar stort eget ansvar. Du är analytisk, strukturerad och tycker om att hålla god administrativ ordning. Vidare har du lätt för att samarbeta med kollegor och externa partners. Samarbetsförmåga samt vana vid självständigt och utåtriktat arbete är betydelsefulla egenskaper.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Administratör

Administratör/Administrativ assistent
Läs mer Nov 24
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas både i din yrkesroll och som person.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

Avdelningen för kunskapsstöd ansvarar för arbetet att sprida kunskap och bidra till utvecklingen av den nationella och lokala ungdomspolitiken, samt förmedlar kunskap om det civila samhällets villkor och utveckling. Vårt arbete är utåtriktat och består av att stödja och sprida kunskap till bland annat kommuner, regioner, statliga myndigheter och det civila samhället. Vi arbetar även med metodutveckling, att arrangera utbildningar och workshops samt att ta fram utbildningsmaterial.

Mycket av vårt arbete sker i samverkan med andra statliga myndigheter, med regioner, kommuner och det civila samhället.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en (1) administratör till avdelningen för kunskapsstöd som ska arbeta i det team som kommer att genomföra EU-skolvalet 2024. Skolval är ett simulerat val som arrangeras av elever eller elever och skolpersonal tillsammans på en skola. Satsningen riktar sig till årskurs 7 - 9 och gymnasiet inklusive anpassad skolgång. Ett skolval arrangeras på samma sätt som vanliga val med valsedlar, valskärmar, röstlistor, valurnor och rösträknare. Skolval ger elever möjlighet att lära sig om demokratiska processer och ta ställning för ett politiskt parti.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbeta med myndighetens uppdrag att genomföra skolvalet. Du kommer att ha kontakt med skolorna, vilket innebär att administrera anmälningar från skolorna, hantera frågor från skolorna (via telefon och skolvalsmailen), packa och skicka ut valpaket (valsedlar, valurna, metod- och informationsmaterial) samt hantera valresultatet. Du assisterar teamet med de praktiska uppgifterna vid event, såsom bokningar, material som ska skickas, anmälningslistor, skicka ut utvärderingar mm.

Anställningen kan innebära en del resor inom Sverige.

Närvaro på kontoret i Växjö kommer att förväntas då huvudparten av uppdragets logistik kommer skötas från Växjö.

KVALIFIKATIONER
För den här tjänsten söker vi dig med några års erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete, kanske inom offentlig förvaltning eller civilsamhällesorganisation. Du behöver ha erfarenhet att arbete med någon typ av ekonomihantering/-administration och har stor IT-vana. Du behöver vara trygg i att använda Officepaketet, särskilt Excel, och vara bekväm att lära dig använda nya datasystem.

Som person är du bra på att prioritera och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du är engagerad, noggrann och strukturerad och trivs med att ta stort eget ansvar. Det är av vikt att du har en god samarbetsförmåga och är van vid självständigt arbete. Du behöver även vara analytisk, strukturerad och trivas med att hålla god administrativ ordning. Du har en god förmåga att kommunicera och samarbeta och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Verksamhetsutvecklare

Verksamhetskonsult
Läs mer Okt 26
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär.

Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas både i din yrkesroll och som person.

Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga.

ARBETSUPPGIFTER
MUCF:s enhet för strategi och utveckling ansvarar för styrande och stödjande processer inom styrning, uppföljning och redovisning av verksamheten, ekonomisk styrning och administration, samt stöd i upphandlingsfrågor. Nu söker vi en vikarie för vår verksamhetsutvecklare som under 18 månader kan delta i detta arbete. Du kommer att arbeta nära verksamhetskontroller, ekonomicontroller och verksamhetsstrateg.

Verksamhetsutvecklaren har som huvudsaklig arbetsuppgift att utveckla, driva och samordna processerna kring myndighetens arbete med den operativa ettåriga verksamhetsplaneringen och verksamhetsuppföljningen. Du kommer att delta i arbetet med att utbilda och ge stöd till chefer och medarbetare i verksamhetsplanering, verksamhetsuppföljning och resultatredovisning, bland annat i IT-verktyget Stratsys. I arbetsuppgifterna ingår också främja samverkan inom myndigheten, att delta i arbetet med myndighetens hantering av remisser, strategiska plan, budgetunderlag och årsredovisning. I arbetet kommer det även att ingå andra uppgifter som Enheten för strategi och utveckling får i uppdrag att utföra.
MUCF tror på ett fortsatt framtida flexibelt arbetssätt med möjlighet att arbeta på distans utifrån verksamhetens behov. Närvaro på kontoret i Växjö bestäms i samråd med enhetschefen utifrån dina personliga förutsättningar samt verksamhetens behov.

KVALIFIKATIONER
Du har en akademisk utbildning med samhällsvetenskaplig, ekonomisk eller juridisk inriktning eller annan utbildning som MUCF bedömer vara likvärdig. Anställningen kräver kunskaper om och erfarenhet av att arbeta med stöd i samband med verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning.

Som person är du bra på att prioritera och trivs med att arbeta såväl på strategisk nivå som operativt och i ett högt tempo. Du är engagerad och tar stort eget ansvar. Du är strukturerad och tycker om att hålla god administrativ ordning och har lätt för att samarbeta med kollegor och externa partners. Då arbetet innebär en hel del samarbete med och stöd till myndighetens övriga avdelningar/enheter lägger vi stor vikt vid din förmåga att relatera till andra människor på ett lyhört och smidigt sätt och dela med dig av din kunskap för att nå verksamhetens mål.

Arbetet kräver att du har god analytisk förmåga och god förmåga att uttrycka dig tydligt, enkelt och begripligt i tal och skrift, samt förmåga att på ett pedagogiskt sätt förklara myndighetens arbetsstrukturer och verktyg för medarbetare. Du behöver snabbt kunna växla mellan olika frågor och ha god förmåga att prioritera, planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Vana vid självständigt och utåtriktat arbete är betydelsefulla egenskaper.

Det är meriterande med erfarenhet av verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning i en statlig myndighet samt erfarenhet av arbete med IT-verktyget Stratsys. Eftersom du kommer att arbeta nära verksamheten är det även meriterande om du har kunskap eller erfarenhet inom ett eller flera av myndighetens huvudsakliga arbetsområden inom ungdoms- eller civilsamhällespolitiken och att erfarenheten har förvärvats på nationell nivå.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet för rollen.

ÖVRIGT
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu