Växjö: Doktorand i skogsindustriella produktionssystem inr biolim i träprodukter

Hitta ansökningsinfo om jobbet Doktorand i skogsindustriella produktionssystem inr biolim i träprodukter i Växjö. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Växjö inom den kategorin.

Publicerad: 2024-06-10 // Varaktighet: Heltid

Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Fakulteten för teknik är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter. Vi samlar universitetets utbildning och forskning inom tekniska ämnen. Verksamheten är organiserad i nio institutioner och ett fakultetskansli. Här finns också Linnaeus University Centre DISA och två Kunskapsmiljöer Linné: Grön hållbar utveckling och Digitala transformationer. Flera av fakultetens forskargrupper samverkar inom styrkeområdet Skogens värden.

Institutionen för skog och träteknik bedriver en tematisk verksamhet som sträcker sig från plantor till färdiga tekniska träprodukter genom ett omfattande samarbete med affärspartners inom forskning och utbildning. Institutionen arbetar tillsammans med de angränsande institutionerna för en kreativ miljö med utmanande utbildning och framstående forskning.

Ämnesområde för befattningen: Skogsindustriella produktionssystem
Placeringsort tillsvidare: Växjö. Eftersom Linnéuniversitetet ligger i både Växjö och Kalmar kan resor mellan de två orterna förekomma.
Anställningens omfattning och tidsperiod: Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid.
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning
Limning av massivt trä, träpartiklar och träfibrer är nödvändigt för att tillverka produkter som kan användas inom möbel- och byggnadsindustrin. Förutom träets och limmets egenskaper påverkas limningens kvalitet och slutprodukternas egenskaper i hög grad av faktorer i produktionen, t.ex. klibbegenskaper, sprutförhållanden och pressfaktorer. De klassiska metoderna för att utvärdera dessa faktorer bygger på fysikaliska analyser av lim och bedömningar av produkternas egenskaper. Dessa metoder har dock begränsningar och oförutsägbar prestation när nya limformler med biobaserade ryggradspolymerer används. Detta doktorandprojekt syftar till att ge kunskap om olika biobaserade limmers användning i trä- och fiberbaserade produkter för att bättre förutsäga, optimera och effektiviseraproduktionsprocesser och produktegenskaper, för olika träbaserade produkter. Doktorandprojektet kommer att genomföras som en del av det nyetablerade BioGlue-Centre ”Competence Centre for Bio-based Adhesives”, som är ett Vinnova Centre of Excellence inom hållbar industri och digital transformation. Centret drivs i nära samarbete med toppforskare vid Linnéuniversitetet, SLU och KTH och 12 industriella partners längs värdekedjan inom möbel-, förpacknings- och byggsektorerna och som delar samma forskningsfrågor kring lim och limbindning.

Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand främst ska ägna sig åt sin forskarutbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som:


• Avlagt examen på avancerad nivå,
• Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som:


• Minst 90 högskolepoäng i ämnet skogsindustriella produktionssystem eller i ämnen som anknyter till utbildningen på forskarnivå eller motsvarande kunskaper förvärvade i någon annan ordning inom eller utom landet, och
• Goda kunskaper i engelska.

Övriga krav


• Förståelse inom ämnet trävetenskap och träteknik, vätskemekanik, kemiteknik eller inom ett relevant ämne
• Har djupgående kunskaper om träets mikrostruktur, träkemi, träpaneler och matematisk statistik,
• Förmåga att arbeta självständigt och även att integreras i ett team och lära sig snabbt.

Bedömningsgrunder
Ansökan till utbildning på forskarnivå regleras i antagningsordningen. Urval av sökande görs med hänsyn till de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Bedömningen tar hänsyn till den vetenskapliga skickligheten dokumenterad i vetenskapliga arbeten, särskilt på kvaliteten på uppsatser på grundnivå, avancerad nivå och andra vetenskapliga arbeten. Bedömningen tar vidare hänsyn till grundexamens bredd och sammansättning och till den bild som tänkt huvudhandledare, examinator och andra kollegor inom forskargruppen och ämnet får av den sökandens förutsättningar.

De sökande rangordnas av en av ämnet utsedd granskningsgrupp.

Kontaktpersoner
Prefekt: Docent Erika Olofsson, 0470-70 89 99, erika.olofsson@lnu.se
Huvudhandledare: Docent Reza Hosseinpourpia, 0470-70 80 74, reza.hosseinpourpia@lnu.se, 
HR-partner: Jesper Pettersson, jesper.pettersson@lnu.se


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Växjö som Doktorand

Nedan visas andra jobb i Växjö som Doktorand.

Doktorander i litteraturvetenskap

Läs mer Jun 19
Nytt
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


 

Institutionen för film och litteratur ingår i Fakulteten för konst och humaniora, som är en dynamisk, flexibel och internationell fakultet med både vetenskaplig och konstnärlig verksamhet i ett stort antal ämnen. Institutionen för film och litteratur består av tre ämnen med utbildning och forskning: filmvetenskap, kreativt skrivande och litteraturvetenskap. Institutionen erbjuder fristående kurser och ämneskurser i olika utbildningsprogram, verkar inom lärarutbildningarna, och har en särskild profil med barn- och ungdomslitteraturstudier till och med magisternivå. Institutionen har ett särskilt engagemang i forskningscentrumet Centre for Childhood Research in Literature, Language and Learning (CHILLL) som ingår i den tvärvetenskapliga kunskapsmiljön Utbildning i förändring.

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/kunskapsmiljoer/utbildning-i-forandring/

CHILLL bedriver forskning, undervisning och samverkan med inriktning mot barnlitteratur och barnkultur samt didaktiska perspektiv på undervisning om dessa fenomen. CHILLL utlyser nu två doktorandtjänster i litteraturvetenskap med litteraturdidaktisk inriktning.

Ämnesområde för befattningen: Litteraturvetenskap

Placeringsort tillsvidare: Växjö. Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar kan resor mellan orterna förekomma.

Anställningens omfattning och tidsperiod: Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid.

Enligt Högskoleförordningen ska en anställning som doktorand avse arbete på heltid. Om en doktorand begär det, får anställningen avse arbete på deltid, dock lägst 50 % av heltid. Märk att en doktorand anställd på 50 % inte kan ägna sig åt annat än sin egen utbildning inom ramen för anställningen.


Tillträde: 1 mars 2025

Arbetsbeskrivning

Lärosätet utlyser två anställningar, där avhandlingsarbetet ska inriktas mot litteraturdidaktiska perspektiv på barnlitteratur inom ramen för skolämnet svenska. Den ena tjänsten är inriktad mot undervisning i förskoleklass till årskurs 3 och den andra tjänsten mot årskurs 4–6.

Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand främst skall ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid. Institutionen ser gärna att doktoranderna medverkar som undervisande lärare i kurser i barn- och ungdomslitteratur i allmänhet och i grundlärarutbildning i svenska i synnerhet.

Doktoranderna ska följa den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i ämnen inom den litteraturvetenskapliga miljön och anställs vid Institutionen för film och litteratur. Doktoranderna förväntas vara aktiva i det litteraturvetenskapliga forskningscentrumet Centre for Childhood Research in Literature, Language and Learning. Läs mer på https://lnu.se/forskning/forskargrupper/childhood-research-in-literature-language-and-learning/ På fakulteten finns flera närliggande forskningsmiljöer till vilka doktorander är knutna.

Doktoranderna bör även delta i institutionens inre arbete.

För annonsen i sin helhet, vänligen se:

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/jobba-hos-oss/lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=8087&rmlang=SE

Välkommen med din ansökan senast 9 september 2024.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Doktorand i företagsekonomi med inriktning marknadsföring och teknik

Läs mer Jun 10
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet bedriver forskning och utbildning i företagsekonomi, nationalekonomi, statistik samt rätts- och turismvetenskap. Vår uppgift är att få människor att växa med hjälp av kunskap som forskare, lärare och studenter skapar tillsammans. Vi bidrar med entreprenöriellt tänkande och hållbara lösningar på komplexa organisations- och samhällsproblem. Vi är stolta över vår långa tradition av samverkan med det omgivande samhället. Vi är ackrediterade genom AACSB.

 

Ämnesområde för anställningen: Företagsekonomi

Placeringsort: Växjö. Resor mellan orterna, Växjö-Kalmar, kan förekomma.

Anställningens omfattning: 100%, Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 7

Högskoleförordningen (kapitel 5, paragraf 2) säger att den som är anställd som doktorand främst ska ägna sig åt sin egen doktorandutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning, och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full doktorandarbetstid.

Startdatum: 1 november 2024 eller enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning
För tjänsten förväntas doktoranden fullfölja sitt avhandlingsarbete inom området marknadsföring. Forskningen ska avse teknikbaserade innovationer samt hållbarhet som leder till konkurrenskraftiga affärsidéer och företag samt hur nya såväl som befintliga företag tacklar teknisk förändring respektive driver den. Fokus ska vara på små och medelstora företag på landsbygden i Småland.

Se länken nedan för ytterligare information om vår forskning och utbildning: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Organisation/ ekonomihogskolan/forskning/

Forskarutbildningen i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet omfattar fyra års finansierade heltidsstudier. Den studerande kommer att läsa totalt 240 högskolepoäng (hp), varav 90 hp är kurser och avhandlingsarbetet är 150 hp.

Följande länk ger kompletterande information om vår forskarutbildning: https://lnu.se/forskning/forskarutbildning/foretagsekonomi/

Den sökande som blir antagen till doktorandstudier kommer att delta i en nystartad forskarskola och arbeta nära företag i Kronoberg. Forskarskolan är en unik tvärvetenskaplig satsning från Ekonomihögskolan och Fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet. Forskarskolans syfte är att hantera utmaningar som globalisering, ny teknik såsom automatisering, digitalisering och AI, samt miljö- och klimatproblemen medför för små och medelstora företag. Kronoberg är välkänt för sina små och medelstora företag och många bedriver verksamhet på landsbygden. Den praktiska relevansen av avhandlingsområdet och forskningsfrågorna kommer att diskuteras i samarbete med företag i Kronoberg.

 

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som:


• avlagt examen på avancerad nivå, eller
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• på annat sätt inom eller utom Sverige förvärvat motsvarande kunskap.

Särskild behörighet har den som:


• har minst 90 högskolepoäng inom ämnet företagsekonomi, eller ämnen anknutna till forskarutbildning i företagsekonomi, eller har motsvarande på annat sätt, inom eller utom Sverige, förvärvade kunskaper
• har minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå och forskarutbildning i ämnet företagsekonomi, eller i ämnen anknutna till forskarutbildning i företagsekonomi, inklusive ett examensarbete på kandidat och/eller avancerad nivå.
• har påvisade goda kunskaper i engelska.

 

Ytterligare krav

God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska.

 

Bedömningsgrunder
Urval görs med hänsyn till den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. I bedömningen tas hänsyn till den akademiska skickligheten dokumenterad i akademiska arbeten, kursbetyg, förmågan att samarbeta med andra, och grad av förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska och svenska.

 

Kontaktpersoner:

Ansvarig för forskarutbildningen: Docent Viktorija Kalonaityte (viktorija.kalonaityte@lnu.se)

Fakultetshandläggare: Ivana Tomic-Kokic(ivana.tomic-kokic@lnu.se)

HR-partner: Kristofer Stahl (kristofer.stahl@lnu.se)

Ansökan
Ansökan ska innehålla; (i) en kortfattad beskrivning av dig själv och vad du är intresserad av, en motivering till varför du vill genomgå en forskarutbildning, samt en redogörelse av meriter och erfarenheter av relevans för utbildningen och forskningsuppgiften; (ii) CV/meritförteckning; (iii) vidimerade kopior av betyg och intyg avseende språkkunskaper; (iv) kontaktuppgifter till två akademiska referenspersoner; (v) kopia på examensarbete på avancerad nivå (eller motsvarande) och eventuella publikationer; (vi) ifylld blankett för ansökan till forskarutbildning och (vii) en preliminär forskningsplan om 3-5 sidor. Planen bör beskriva den planerade forskningen och hur den anknyter till forskning inom teknikutveckling, affärsidéer och företagande som bedrivs vid den nystartade forskarskolan.

Vi rekommenderar starkt att utländska sökande tar GRE- och TOEFL/IELTS-tester och bifogar resultaten i ansökan.

 

Välkommen med din ansökan enligt instruktionerna senast den 31 augusti, 2024.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Doktorand i Byggteknik med inriktning mot design av träbaserade byggsystem

Läs mer Jun 3
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Fakulteten för teknik har en bred verksamhet som spänner över nio olika institutioner genom vilka Linnéuniversitetet tillhandahåller utbildning och bedriver forskning. Utbildningarna inom teknik omfattar allt från korta utbildningar på några få veckor eller månader till femåriga civilingenjörsutbildningar. Forskningen svarar upp mot samhällets behov inom flera breda fält – både på kort och lång sikt – med grundläggande forskning och tillämpad forskning i samverkan med samhällets aktörer.

Institutionen för byggteknik har omfattande samarbeten med företagspartners inom såväl forskning som utbildning. Institutionen arbetar tillsammans med angränsande institutioner för att skapa en kreativ miljö med utmanande utbildningar och framstående forskning. Forskning inom byggteknik omfattar träbyggnadsteknik, stål- och betongkonstruktionsteknik, byggnadsfysik, historiska konstruktioner, tillståndsövervakning av konstruktioner, livscykelanalys och byggnadsmaterial.

Doktorandtjänsten är en del av forskningsprofilen Hållbart byggande med trä, som bidrar till den gröna omställningen av byggsektorn. Icke förnybara byggmaterial behöver i ännu högre grad ersättas av trä och träbaserade produkter, vilket i sin tur kräver ytterligare förbättringar av dessa med avseende på resurseffektivitet, prestanda, kostnadseffektivitet och cirkuläret.

Antas i: Byggteknik
Placeringsort tillsvidare: Växjö
Anställningens form och omfattning: Anställning som doktorand är tidsbegränsad enl. Högskoleförordningen kap 5 §7. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.
Start: Tillträde enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning
Doktoranden ska fokusera på numeriska och experimentella undersökningar av träbaserade kompositbjälklagssystem och tillhörande förbandslösningar. Strukturanalys av bjälklagsystemen inklusive anslutningar är en central del av ett helhetsgrepp i forskningsprofilen som även inkluderar brand-, akustik- och arkitektoniska aspekter för att utveckla resurseffektiva träbaserade system. Arbetet ska ge nya insikter om möjligheter att förbättrade träbaserade komponenter för användning i resurseffektiva kompositbjälklag. Arbetet ska bidra till utvecklingen av konkurrenskraftiga byggsystem, med fokus på demonterbarhet och återanvändning av elementen vid slutet av deras livslängd. Arbetet ska också bidra till utveckling av standardlösningar och dimensioneringsmodeller som kan implementeras i konstruktionsregler. Arbetet omfattar matematisk modellering, inklusive finita elementmodellering, samt planering och genomförande av laborativa undersökningar och in situ undersökningar i byggnader. I arbetet ingår samverkan med industripartners och partners från andra forskningsdiscipliner.

Som en del i utbildningen kommer doktoranden genomgå kurser som väkjhs ut efter diskussion och i samförstånd med handledaren. 

Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand främst ska ägna sig åt sin forskarutbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.

För annonsen i sin helhet, vänligen se lnu.se.

Välkommen med din ansökan senast 5 augusti 2024.

Ansök nu

Doktorand i matematikdidaktik

Läs mer Mar 4
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Fakulteten för teknik strävar efter att se till att Linnéuniversitetets vision genomsyrar alla aktiviteter, med inriktning mot nyckelorden attraktiv kunskapsmiljö, framstående forskning, social drivkraft och globala värden. Fakulteten för teknik har en bred verksamhet som spänner över nio olika institutioner genom vilka Linnéuniversitetet tillhandahåller utbildning och bedriver forskning.

Matematikdidaktik ingår i institutionen för matematik som ansvarar för kurser i matematik och matematikdidaktik på ett 20-tal utbildningsprogram. Kurser i matematikdidaktik ges inom alla lärarprogram, från förskollärarprogrammet till ämneslärarprogrammet. Institutionen erbjuder även utbildningar på distans för verksamma lärare. Vi är cirka 50 anställda vid institutionen. Inom forskargruppen för matematikdidktik studeras undervisning och lärande i matematik och lärares professionsutveckling. Forskargruppen förenas kring praktiknära forskning, ofta i samverkan med verksamma matematiklärare.

Ämnesområde för befattningen: Matematikdidaktik

Placeringsort tillsvidare: Placeringsort Växjö. Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar förekommer resor mellan orterna.

Anställningens omfattning och tidsperiod: Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid.


Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning
Doktorandprojektet ska studera en specialpedagogisk frågeställning med utgångspunkt i undervisning och/eller lärande i matematik. Projektet innebär såväl teoretiska som empiriska studier. Projektet är praktiknära och doktoranden förväntas samarbeta med andra forskare, doktorander, verksamma lärare och elever.

Projektet kan (men behöver inte) kopplas till någon av våra forskningsinriktiningar. Ni kan läsa om inriktningarna här: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Organisation/fakulteten-for-teknik/mot-fakulteten/matematikdidaktik/.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som:


• Avlagt examen på avancerad nivå.
• Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som:


• Godkända kurser inom ämnet matematik och matematikdidaktik om 90 hp, varav minst 30 hp på magisternivå, eller motsvarande kunskaper, och
• Ett individuellt arbete om minst 7,5 hp på nivån magisternivå eller motsvarande.

Önskvärda meriter

Speciallärarutbildning med inriktning matematik

Bedömningsgrunder
Ansökan till utbildning på forskarnivå regleras i antagningsordningen.

 Urval av sökande görs med hänsyn till de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Bedömningen tar hänsyn till den vetenskapliga skickligheten dokumenterad i vetenskapliga arbeten, särskilt på kvaliteten på uppsatser på grundnivå, avancerad nivå och andra vetenskapliga arbeten. Bedömningen tar vidare hänsyn till grundexamens bredd och sammansättning och till den bild som tänkt huvudhandledare, examinator och andra kollegor inom forskargruppen och ämnet får av den sökandens förutsättningar.

 De sökande rangordnas av en av ämnet utsedd granskningsgrupp. 

Kontaktpersoner
Prefekt Håkan Sollervall, hakan.sollervall@lnu.se

Huvudhandledare Hanna Palmér, hanna.palmer@lnu.se

HR-partner Erika Hjelmer, erika.hjelmer@lnu.se

 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Andra jobb i Växjö från Linnéuniversitetet

Nedan visas andra jobb i Växjö från Linnéuniversitetet .

Doktorander i litteraturvetenskap

Doktorand
Läs mer Jun 19
Nytt
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


 

Institutionen för film och litteratur ingår i Fakulteten för konst och humaniora, som är en dynamisk, flexibel och internationell fakultet med både vetenskaplig och konstnärlig verksamhet i ett stort antal ämnen. Institutionen för film och litteratur består av tre ämnen med utbildning och forskning: filmvetenskap, kreativt skrivande och litteraturvetenskap. Institutionen erbjuder fristående kurser och ämneskurser i olika utbildningsprogram, verkar inom lärarutbildningarna, och har en särskild profil med barn- och ungdomslitteraturstudier till och med magisternivå. Institutionen har ett särskilt engagemang i forskningscentrumet Centre for Childhood Research in Literature, Language and Learning (CHILLL) som ingår i den tvärvetenskapliga kunskapsmiljön Utbildning i förändring.

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/kunskapsmiljoer/utbildning-i-forandring/

CHILLL bedriver forskning, undervisning och samverkan med inriktning mot barnlitteratur och barnkultur samt didaktiska perspektiv på undervisning om dessa fenomen. CHILLL utlyser nu två doktorandtjänster i litteraturvetenskap med litteraturdidaktisk inriktning.

Ämnesområde för befattningen: Litteraturvetenskap

Placeringsort tillsvidare: Växjö. Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar kan resor mellan orterna förekomma.

Anställningens omfattning och tidsperiod: Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid.

Enligt Högskoleförordningen ska en anställning som doktorand avse arbete på heltid. Om en doktorand begär det, får anställningen avse arbete på deltid, dock lägst 50 % av heltid. Märk att en doktorand anställd på 50 % inte kan ägna sig åt annat än sin egen utbildning inom ramen för anställningen.


Tillträde: 1 mars 2025

Arbetsbeskrivning

Lärosätet utlyser två anställningar, där avhandlingsarbetet ska inriktas mot litteraturdidaktiska perspektiv på barnlitteratur inom ramen för skolämnet svenska. Den ena tjänsten är inriktad mot undervisning i förskoleklass till årskurs 3 och den andra tjänsten mot årskurs 4–6.

Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand främst skall ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid. Institutionen ser gärna att doktoranderna medverkar som undervisande lärare i kurser i barn- och ungdomslitteratur i allmänhet och i grundlärarutbildning i svenska i synnerhet.

Doktoranderna ska följa den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i ämnen inom den litteraturvetenskapliga miljön och anställs vid Institutionen för film och litteratur. Doktoranderna förväntas vara aktiva i det litteraturvetenskapliga forskningscentrumet Centre for Childhood Research in Literature, Language and Learning. Läs mer på https://lnu.se/forskning/forskargrupper/childhood-research-in-literature-language-and-learning/ På fakulteten finns flera närliggande forskningsmiljöer till vilka doktorander är knutna.

Doktoranderna bör även delta i institutionens inre arbete.

För annonsen i sin helhet, vänligen se:

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/jobba-hos-oss/lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=8087&rmlang=SE

Välkommen med din ansökan senast 9 september 2024.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Doktorand i företagsekonomi med inriktning marknadsföring och teknik

Doktorand
Läs mer Jun 10
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet bedriver forskning och utbildning i företagsekonomi, nationalekonomi, statistik samt rätts- och turismvetenskap. Vår uppgift är att få människor att växa med hjälp av kunskap som forskare, lärare och studenter skapar tillsammans. Vi bidrar med entreprenöriellt tänkande och hållbara lösningar på komplexa organisations- och samhällsproblem. Vi är stolta över vår långa tradition av samverkan med det omgivande samhället. Vi är ackrediterade genom AACSB.

 

Ämnesområde för anställningen: Företagsekonomi

Placeringsort: Växjö. Resor mellan orterna, Växjö-Kalmar, kan förekomma.

Anställningens omfattning: 100%, Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 7

Högskoleförordningen (kapitel 5, paragraf 2) säger att den som är anställd som doktorand främst ska ägna sig åt sin egen doktorandutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning, och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full doktorandarbetstid.

Startdatum: 1 november 2024 eller enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning
För tjänsten förväntas doktoranden fullfölja sitt avhandlingsarbete inom området marknadsföring. Forskningen ska avse teknikbaserade innovationer samt hållbarhet som leder till konkurrenskraftiga affärsidéer och företag samt hur nya såväl som befintliga företag tacklar teknisk förändring respektive driver den. Fokus ska vara på små och medelstora företag på landsbygden i Småland.

Se länken nedan för ytterligare information om vår forskning och utbildning: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Organisation/ ekonomihogskolan/forskning/

Forskarutbildningen i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet omfattar fyra års finansierade heltidsstudier. Den studerande kommer att läsa totalt 240 högskolepoäng (hp), varav 90 hp är kurser och avhandlingsarbetet är 150 hp.

Följande länk ger kompletterande information om vår forskarutbildning: https://lnu.se/forskning/forskarutbildning/foretagsekonomi/

Den sökande som blir antagen till doktorandstudier kommer att delta i en nystartad forskarskola och arbeta nära företag i Kronoberg. Forskarskolan är en unik tvärvetenskaplig satsning från Ekonomihögskolan och Fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet. Forskarskolans syfte är att hantera utmaningar som globalisering, ny teknik såsom automatisering, digitalisering och AI, samt miljö- och klimatproblemen medför för små och medelstora företag. Kronoberg är välkänt för sina små och medelstora företag och många bedriver verksamhet på landsbygden. Den praktiska relevansen av avhandlingsområdet och forskningsfrågorna kommer att diskuteras i samarbete med företag i Kronoberg.

 

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som:


• avlagt examen på avancerad nivå, eller
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• på annat sätt inom eller utom Sverige förvärvat motsvarande kunskap.

Särskild behörighet har den som:


• har minst 90 högskolepoäng inom ämnet företagsekonomi, eller ämnen anknutna till forskarutbildning i företagsekonomi, eller har motsvarande på annat sätt, inom eller utom Sverige, förvärvade kunskaper
• har minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå och forskarutbildning i ämnet företagsekonomi, eller i ämnen anknutna till forskarutbildning i företagsekonomi, inklusive ett examensarbete på kandidat och/eller avancerad nivå.
• har påvisade goda kunskaper i engelska.

 

Ytterligare krav

God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska.

 

Bedömningsgrunder
Urval görs med hänsyn till den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. I bedömningen tas hänsyn till den akademiska skickligheten dokumenterad i akademiska arbeten, kursbetyg, förmågan att samarbeta med andra, och grad av förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska och svenska.

 

Kontaktpersoner:

Ansvarig för forskarutbildningen: Docent Viktorija Kalonaityte (viktorija.kalonaityte@lnu.se)

Fakultetshandläggare: Ivana Tomic-Kokic(ivana.tomic-kokic@lnu.se)

HR-partner: Kristofer Stahl (kristofer.stahl@lnu.se)

Ansökan
Ansökan ska innehålla; (i) en kortfattad beskrivning av dig själv och vad du är intresserad av, en motivering till varför du vill genomgå en forskarutbildning, samt en redogörelse av meriter och erfarenheter av relevans för utbildningen och forskningsuppgiften; (ii) CV/meritförteckning; (iii) vidimerade kopior av betyg och intyg avseende språkkunskaper; (iv) kontaktuppgifter till två akademiska referenspersoner; (v) kopia på examensarbete på avancerad nivå (eller motsvarande) och eventuella publikationer; (vi) ifylld blankett för ansökan till forskarutbildning och (vii) en preliminär forskningsplan om 3-5 sidor. Planen bör beskriva den planerade forskningen och hur den anknyter till forskning inom teknikutveckling, affärsidéer och företagande som bedrivs vid den nystartade forskarskolan.

Vi rekommenderar starkt att utländska sökande tar GRE- och TOEFL/IELTS-tester och bifogar resultaten i ansökan.

 

Välkommen med din ansökan enligt instruktionerna senast den 31 augusti, 2024.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i byggteknik Linnéuniversitetet

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Maj 31
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Fakulteten för teknik har en bred verksamhet som spänner över nio olika institutioner genom vilka Linnéuniversitetet tillhandahåller utbildning och bedriver forskning. Utbildningarna inom teknik omfattar allt från korta utbildningar på några få veckor eller månader till femåriga civilingenjörsutbildningar. Forskningen svarar upp mot samhällets behov inom flera breda fält – både på kort och lång sikt – med grundläggande forskning och tillämpad forskning i samverkan med samhällets aktörer.

Institutionen för byggteknik bedriver spännande forskning inom ämnesområdet och har omfattande samarbeten med företagspartners inom såväl forskningen som utbildningen. Institutionen arbetar tillsammans med angränsande institutioner för att skapa en kreativ miljö med utmanande utbildningar och framstående forskning. Vår Forskning inom byggteknik omfattar träbyggnadsteknik, stål- och betongkonstruktionsteknik, byggnadsfysik, historiska konstruktioner, tillståndsövervakning av konstruktioner, livscykelanalys och byggnadsmaterial. Institutionen erbjuder för närvarande ett högskoleingenjörsprogram i byggteknik, ett kandidatprogram i byggnadsutformning och ett tvåårigt masterprogram i hållbar konstruktionsteknik. Vi håller även på att utveckla ett innovativt civilingenjörsprogram i byggteknik.

Ämnesområde för befattningen: Byggteknik
Placeringsort tillsvidare: Växjö. Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar kan resor mellan orterna förekomma.
Anställningens omfattning: 100% tillsvidareanställning
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. I normalfallet tillämpas provanställning.

Arbetsbeskrivning:
I anställningen ingår undervisning på grund- och avancerad nivå, utveckling av kurser samt studenthandledning. Institutionen för byggteknik har särskilt behov av undervisningskompetens inom grundläggande byggnadsteknik, byggnadsproduktion, grundläggning, CAD och BIM samt hållbart och resurseffektivt byggande.

I tjänsten ingår även visst administrativt arbete. Inom anställningen ges möjligheter att delta i forskning. Utbildning och forskning sker i samarbete med industrin, forskningsinstitut samt stat och kommun. Detta förutsätter att du aktivt bygger nätverk och att du följer utvecklingen inom branschen och den samhällsutveckling som har betydelse för undervisning vid universitetet.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet är den som har avlagt magisterexamen eller civilingenjörsexamen i byggteknik eller har motsvarande kompetens, samt visat pedagogisk skicklighet. Med motsvarande kompetens avses i regel examen från utländskt universitet med i huvudsak samma nivå och kvalitet som svensk magisterexamen i byggteknik.

Erfarenhet från byggbranschen, byggindustri eller närliggande sektorer är meriterande.

Utöver visad pedagogisk skicklighet ska den sökande ha genomgått en högskolepedagogisk utbildning eller bedömts ha motsvarande skicklighet.
Högskolepedagogisk utbildningen kan läsas under de första två? anställningsåren.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom förmåga att kommunicera muntlig och skriftligt på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den ämnesmässiga kompetensen inklusive vetenskaplig skicklighet.

Särskilt meriterande är dokumenterat yrkesskicklighet genom industriell erfarenhet från byggsektorn eller närliggande sektorer.

För att passa i rollen har du god samarbetsförmåga, förmåga att arbeta självständigt, är strukturerad samt har förmåga att kunna prioritera arbetsuppgifter.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Linnéuniversitetet värdesätter de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan senast den 12 augusti 2024. 

Kontaktpersoner:
Prefekt: Thomas K. Bader, tel. 0470-76 75 79, thomas.bader@lnu.se  
Ämnesföreträdare: Anders Olsson, tel. 0470-70 89 85, anders.olsson@lnu.se
HR-partner: Linda Wincent, tel. 0480-49 76 75, linda.wincent@lnu.se


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i skogshushållning

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Jun 14
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Fakulteten för teknik har en bred verksamhet som spänner över nio olika institutioner genom vilka Linnéuniversitetet bedriver utbildning och forskning. Utbildningarna inom teknik omfattar allt från korta kurser på några veckor eller månader till femåriga civilingenjörsutbildningar. Forskningen svarar mot samhällets behov inom flera breda områden - både på kort och lång sikt - med grundforskning och tillämpad forskning i samverkan med intressenter.

Institutionen för skog och träteknik bedriver en tematisk verksamhet från planta till färdiga produkter från skogen. Skogen som resurs med dess klimatnytta i hela livscykeln är verksamhetens fokus. Forskning pågår inom många discipliner så som skogsskötsel, skogsekonomi, skogsekologi, skogsbrukets digitalisering, skogsskador, skoglig marklära och virkeslära. Institutionen bedriver kurser och utbildningsprogram inom skogs- och träteknik på grund- och avancerad nivå.

Ämnesområde för befattningen: Skogshushållning
Placeringsort: Växjö
Anställningens omfattning: Start 1 sep 2024 eller enligt överenskommelse. Tidsbegränsad anställning, 100 % i 6 månader.

Arbetsbeskrivning
Institutionen för skog och träteknik utvecklar sitt kursutbud inom skogshushållning och behöver därför fler lärare. Denna adjunktanställning innebär att stärka lärarlaget med arbete kopplat till undervisningsplanering, undervisning, kurs-/modulansvar, kursutvärdering och kursutveckling. I arbetet ingår också att aktivt synliggöra institutionens arbete i sociala medier samt att projektleda institutionens deltagande i studentaktiviteter och offentliga arrangemang, såsom skogs- och utbildningsmässor, med syfte att synliggöra forskning och utbildning.  

Undervisningsarbetet planeras utifrån den sökandes kompetens, och kan komma att täcka flera av områdena: Virkeslära, träteknik, produktionsteknik, skogens klimatnytta, cirkularitet- och livscykelanalys, skogsskötsel, skogsuppskattning och skogsteknik. Kompetensen ska anknyta till den pågående forskningen inom institutionen som har ett fokus på skogens klimatnytta och kunskapsmiljön grön hållbar utveckling.

Genomgående är kopplingen teori – praktik viktig i våra utbildningar. Därför är det en förutsättning att sökande har kunskap, förståelse och färdigheter inom de grundläggande skogliga ämnesområdena. Mycket av undervisningen bedrivs via ett distanskoncept som kompletteras med exkursioner och träffar med praktiska moment där skogen och skogsindustrin används som lärmiljöer.

I anställningen förekommer täta studentkontakter, samarbete med kollegor och branschen. Aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete förutsätts. Samarbetsförmåga och flexibilitet är av stor betydelse såväl i relation till studentgrupp som inom arbetslag och forskningsmiljöer.

För lärare inom Linnéuniversitetet är det också viktigt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet är den som har avlagt magisterexamen i skogs- och träteknik eller har motsvarande kompetens, samt visat pedagogisk skicklighet. Med motsvarande kompetens avses i regel examen från utländskt universitet med i huvudsak samma nivå och kvalitet som svensk magisterexamen i skogs- och träteknik.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom: 


• Dokumenterad erfarenhet av undervisning på högskolenivå inom ett eller flera ämnesområden virkeslära, träteknik, produktionsteknik, skogens klimatnytta, cirkularitet- och livscykelanalys, skogsskötsel, skogsuppskattning och skogsteknik.
• Dokumenterad erfarenhet av såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning
• Förmåga att kommunicera väl i både tal och skrift på både svenska och engelska
• Visad god samarbetsförmåga

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Meriterande i övrigt är: 


• Erfarenhet av kursutveckling och kursansvar
• Erfarenhet av utomhuspedagogik, samt kunskap inom distansundervisning baserat på lärplattformar och andra IKT-verktyg
• Erfarenhet av marknadsföring
• Erfarenhet av projektledning

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas som genom en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Kontaktpersoner:
Frågor avseende anställningens inriktning och ämnesområdet besvaras av: Prefekt Erika Olofsson, 0470-70 89 99, erika.olofsson@lnu.se

Frågor som rör anställningen besvaras av: HR-partner Jesper Pettersson, jesper.pettersson@lnu.se

Vill du veta mer om institutionen för skog och träteknik? Läs mer på Lnu.se

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Organisation/fakulteten-for-teknik/mot-fakulteten/skog-och-tra/

Välkommen med din ansökan enligt instruktion, sista ansökningsdag är 9 augusti 2024. 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Postdoktor i informatik med inriktning tillämpad digitalisering

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Maj 31
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Fakulteten för teknik (FTK) har en bred verksamhet som spänner över nio olika institutioner genom vilka Linnéuniversitetet tillhandahåller utbildning och bedriver forskning. Utbildningarna inom teknik omfattar allt från korta utbildningar på några få veckor eller månader till femåriga civilingenjörsutbildningar. Forskningen svarar upp mot samhällets behov inom flera breda fält – både på kort och lång sikt – med grundläggande forskning och tillämpad forskning i samverkan med samhällets aktörer.

Institutionen för informatik består av cirka 30 medarbetare. Inom institutionen för informatik bedrivs forskning med fokus på användning av digital teknik från ett designperspektiv. Aktiva forskningsområden är kopplade till våra utbildningsprogram och har olika fokus som är överlappande: Datadriven affärsinnovation, Systemtänkande och Interaktionsdesign. Informatik har sex utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå. Flera av utbildningarna bedrivs på distans såväl nationellt som internationellt. Informatik har även fristående kurser samt undervisnings- och forskningssamarbete med andra fakulteter, framför allt inom Kunskapsmiljö Linné: Digitala transformationer.

Ämnesområde för befattningen: Informatik.
Placeringsort tillsvidare: Kalmar eller Växjö. Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar kan resor mellan orterna förekomma.
Anställningens omfattning och tidsperiod: Tidsbegränsad anställning, 100 % i två år
Tillträde: Enligt överenskommelse

Arbetsbeskrivning
Vi söker en mycket motiverad och kvalificerad postdoktor för att ansluta sig till vårt team och bidra till våra pågående EU-projekt vilka fokuserar på tillämpad digitalisering i olika miljöer. Som postdoktor förväntas du engagera sig i samarbetsaktiviteter i flera projekt, som tar upp olika aspekter av digitalisering. Tjänsten erbjuder en utmärkt möjlighet för tvärvetenskaplig forskning och professionell utveckling.

Ditt arbete som postdoktor kommer i första hand att bestå av forskning inom informatik med fokus på tillämpad digitalisering. Du förväntas delta aktivt i institutionens kunskapsmiljö och nätverk, både internt och externt.

Inom forskningsverksamheten kommer du som innehavare av tjänsten:


• Genomföra forskning relaterad till tillämpad digitalisering med fokus på datainsamling, analys och spridning av digitaliseringseffekter inom olika miljöer.
• Samarbeta med projektteam, intressenter och andra forskare inom informatik.
• Publicera forskningsresultat i peer-reviewade tidskrifter och konferenser.
• Delta i projektmöten, workshops och konferenser.
• Assistera projektkoordinatorer att organisera och driva projektmöten

Undervisning och handledning omfattande högst 20 % av heltid kan ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i något av ämnena informatik, data och informationsvetenskap, interaktionsdesign, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses i regel examen från utländskt universitet med i huvudsak samma nivå och kvalitet som svensk doktorsexamen i ovan nämnda ämnen.

I enlighet med postdoktoravtalet bör i första hand den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen tidigast tre år innan sista ansökningsdag för denna anställning. Examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Sökande får inte tidigare ha varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid Linnéuniversitetet.

För information om bedömningsgrunder, ansökningsförfarande och kontaktpersoner, vänligen läs mer och ansök på: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/jobba-hos-oss/lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=8060&rmlang=SE Sista ansökningsdag 5 augusti 2024.

Ansök nu