Växjö: Universitetslektor i design med inriktning visuell kommunikation

Hitta ansökningsinfo om jobbet Universitetslektor i design med inriktning visuell kommunikation i Växjö. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Växjö inom den kategorin.

Publicerad: 2024-07-08 // Varaktighet: Deltid

Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Fakulteten för konst och humaniora, som är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter, erbjuder en dynamisk, flexibel och internationell lärmiljö, med vetenskaplig såväl som konstnärlig verksamhet inom en rad olika områden. Vi bygger kompletta akademiska miljöer där samspelet mellan utbildning, forskning och samverkan fungerar som en katalysator för kvalitetsförbättringar vid universitetet, och en hållbar utveckling i samhället i stort.

På institutionen för design erbjuder vi program och kurser som ger studenten gedigna kunskaper i design och en stabil grund inom hållbarhetsområdet. Undervisningen sker i team, där lärare med olika praktiska, teoretiska och konstnärliga inriktningar undervisar tillsammans. Genom den forskning som bedrivs vid institutionen bidrar medarbetarna både enskilt och kollektivt till en hållbar samhällsutveckling. Design är en kraftfull drivkraft för förändring och för utveckling mot ett hållbart samhälle.

Ämnesområde för befattningen: Design.
Placeringsort tills vidare: Växjö, med visst krav på verksamhet i Kalmar.
Anställningens omfattning: 50–100 % i ett år.
Tillträde: 15 november 2024.

Arbetsbeskrivning
Din övergripande uppgift kommer att vara att använda undervisning, forskning och samarbete som verktyg för att utveckla studenters och kollegors förståelse för hur visuell kommunikation kan användas som katalysator för förändring när det gäller social, kulturell, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Som anställd kommer du att följa och stödja utvecklingen av designpraktiker och relaterade områden såsom design- och konsthistoria och design- och konstteori, med särskilt fokus på hållbarhet och socialt engagemang. Du kommer också att delta aktivt i institutionen för designs interna och externa verksamhet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att undervisa i visuell kommunikation och design på grundnivå och avancerad nivå. Dessutom förväntas du delta i inter- och tvärdisciplinärt utvecklingsarbete inom Linnéuniversitetet och med andra aktörer inom akademin och det omgivande samhället, samt kunna arbeta effektivt mellan teoretiska och konstnärliga praktiker.

Huvudsakliga ansvarsområden:


• arbete med kritiska teoretiska ramverk inom det breda området hållbarhet och normkritik (såsom feminism, queerteori, dekolonialism, och posthumanism) samt med kultur- och bildvetenskap.
• konstnärlig praktik inom grafisk design och erfarenhet av att arbeta professionellt med illustration och typografi. 

Programmen ges på helfart på campus. Du förväntas undervisa och arbeta från campus.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor inom konstnärlig verksamhet är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen i design, visuell kommunikation (eller har motsvarande vetenskaplig kompetens), eller har visat konstnärlig skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses i regel examen från utländskt universitet med i huvudsak samma nivå och kvalitet som svensk doktorsexamen i design. 

Institutionens program ges på engelska, vilket innebär att du måste ha god förmåga och erfarenhet av att kommunicera på engelska, i tal såväl som i skrift.

Bedömningsgrunder
Tjänsten utlyses på konstnärlig grund. Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Vägledande för bedömningen av den vetenskapliga skickligheten är den egna forskningens självständighet, omfattning och kvalitet. Vägledande för bedömning av motsvarande konstnärlig skicklighet, är självständighet, omfattning, kvalitet och kritikalitet. 

Konstnärlig skicklighet ska ha visats genom en dokumenterad eller erkänt stor konstnärlig yrkesmässig skicklighet inom visuell, och i synnerhet inom grafisk design med fokus på typografi och illustration och måste uppvisa ett reflekterande förhållningssätt till yrkespraktiken, inklusive förtrogenhet med relevanta kritiska teoretiska ramverk. Den konstnärliga skickligheten kan istället ha visats genom konstnärlig forskning på motsvarande nivå genom avlagd konstnärlig doktorsexamen. 

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning och avser såväl utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen. 

Övrigt
För fler bedömningsgrunder, hela annonsen och för att ansöka, vänligen se här.
Välkommen med din ansökan skriven på engelska senast  8 augusti 2024!
Ange diarienummet HR-2024/888-2.2.1 vid ansökan.

Kontaktpersoner
Prefekt: Zeenath Hasan, zeenath.hasan@lnu.se
Forskningsledare: Mathilda Tham, mathilda.tham@lnu.se
HR-partner: Stiina Salmgren, stiina.salmgren@lnu.se

Vill du veta mer om institutionen för design? Läs mer på Lnu.se


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Växjö som Universitets- och högskolelektor

Nedan visas andra jobb i Växjö som Universitets- och högskolelektor.

Biträdande lektor i digital humaniora

Läs mer Jun 25
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Detta är en förkortad version. För att se hela annonsen, gå in på Linnéuniversitets hemsida. https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/jobba-hos-oss/lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=8112&rmlang=SE

Digital humaniora är en del av institutionen för kulturvetenskaper som inkluderar ämnena arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, historia, kultur- och naturgeografi, kultursociologi och religionsvetenskap. 

Ämnesområde för befattningen: Digital humaniora.

Placeringsort tillsvidare: Växjö. Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar så förekommer resor mellan orterna.

Anställningens omfattning: Anställningen är 100% i fyra år. Anställningen får förlängas, dock högst sammanlagt två år, om det på grund av den biträdande lektorns sjukfrånvaro eller föräldraledighet, eller andra särskilda skäl, krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen.

Tillträde: Tillträde 1 januari 2025, eller enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning tillämpas.

Arbetsbeskrivning:

Vi söker en biträdande lektor med en tydlig profil inom ett eller flera av områdena digitalt kulturarv, digital historia, digitala litteraturstudier, digital religion, digital filosofi och digital konsthistoria som kommer att kunna bidra aktivt till utvecklingen av ämnet digital humaniora vid Linnéuniversitetet samt till forskning, resursutveckling och administration av nationella insatser relaterade till DARIAH-EU, den pan-europeiska infrastrukturen för konst- och humanioraforskning.

Tjänsten är huvudsakligen inriktad mot forskning (50%): dels forskning och utvecklingsarbete inom DARIAH-EU, dels egen forskning.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen inom ett humanistiskt ämne, och i sin forskning har intresserat sig för frågor eller använt metoder med relevans för fältet digital humaniora, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. (HF 4 kap 4a§).

Kandidaten ska också ha:


• utmärkta kunskaper i talad och skriven engelska; och,
• goda kunskaper i talad och skriven svenska, eller förmåga att förvärva dessa färdigheter under anställningens första år.

 Bedömningsgrunder:

Övriga bedömningsgrunder:


• en tydlig profil inom ett eller flera av områdena digitalt kulturarv, digital historia, digitala litteraturstudier, digital religion, digital filosofi och digital konsthistoria.
• dokumenterad erfarenhet av undervisning och handledning av examensarbeten inom digital humaniora;
• vetenskapliga publikationer inom digital humaniora;
• erfarenhet av att utveckla open-source verktyg för forskning;
• erfarenhet av att skapa öppna lärresurser inom digital humaniora;
• dokumenterad erfarenhet av forskning som använder enkäter och intervjuer;
• dokumenterad erfarenhet av samarbete inom internationella forskningsprojekt;

Vi lägger vikt vid personlig lämplighet.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Vid en eventuell ansökan om befordran till lektor kommer följande bedömningsgrunder att gälla:

Vägledande för bedömningen av den vetenskapliga skickligheten är den egna forskningens självständighet, omfattning och kvalitet.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning och avser såväl utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen.

Mer specifikt bedöms följande: 


• Förmågan att självständigt planera och genomföra forskningsprojekt, ansöka om forskningsfinansiering och författa vetenskapliga publikationer.
• Formell pedagogisk meritering i form av högskolepedagogisk grundutbildning.
• Pedagogisk meritering genom undervisning, utveckling av kurser samt kursansvar eller ansvar för väsentliga delar av kurser.
• Förmåga till samarbete med andra forskare och/eller experter i närliggande ämnen för utveckling av kunskapsområdet.

Ansökan om befordran bör göras tidigast 12 månader och senast 6 månader innan anställningstiden som biträdande lektor löper ut.

Välkommen med din ansökan senast 31 augusti 2024


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Postdoktor i informatik med inriktning tillämpad digitalisering

Läs mer Maj 31
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Fakulteten för teknik (FTK) har en bred verksamhet som spänner över nio olika institutioner genom vilka Linnéuniversitetet tillhandahåller utbildning och bedriver forskning. Utbildningarna inom teknik omfattar allt från korta utbildningar på några få veckor eller månader till femåriga civilingenjörsutbildningar. Forskningen svarar upp mot samhällets behov inom flera breda fält – både på kort och lång sikt – med grundläggande forskning och tillämpad forskning i samverkan med samhällets aktörer.

Institutionen för informatik består av cirka 30 medarbetare. Inom institutionen för informatik bedrivs forskning med fokus på användning av digital teknik från ett designperspektiv. Aktiva forskningsområden är kopplade till våra utbildningsprogram och har olika fokus som är överlappande: Datadriven affärsinnovation, Systemtänkande och Interaktionsdesign. Informatik har sex utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå. Flera av utbildningarna bedrivs på distans såväl nationellt som internationellt. Informatik har även fristående kurser samt undervisnings- och forskningssamarbete med andra fakulteter, framför allt inom Kunskapsmiljö Linné: Digitala transformationer.

Ämnesområde för befattningen: Informatik.
Placeringsort tillsvidare: Kalmar eller Växjö. Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar kan resor mellan orterna förekomma.
Anställningens omfattning och tidsperiod: Tidsbegränsad anställning, 100 % i två år
Tillträde: Enligt överenskommelse

Arbetsbeskrivning
Vi söker en mycket motiverad och kvalificerad postdoktor för att ansluta sig till vårt team och bidra till våra pågående EU-projekt vilka fokuserar på tillämpad digitalisering i olika miljöer. Som postdoktor förväntas du engagera sig i samarbetsaktiviteter i flera projekt, som tar upp olika aspekter av digitalisering. Tjänsten erbjuder en utmärkt möjlighet för tvärvetenskaplig forskning och professionell utveckling.

Ditt arbete som postdoktor kommer i första hand att bestå av forskning inom informatik med fokus på tillämpad digitalisering. Du förväntas delta aktivt i institutionens kunskapsmiljö och nätverk, både internt och externt.

Inom forskningsverksamheten kommer du som innehavare av tjänsten:


• Genomföra forskning relaterad till tillämpad digitalisering med fokus på datainsamling, analys och spridning av digitaliseringseffekter inom olika miljöer.
• Samarbeta med projektteam, intressenter och andra forskare inom informatik.
• Publicera forskningsresultat i peer-reviewade tidskrifter och konferenser.
• Delta i projektmöten, workshops och konferenser.
• Assistera projektkoordinatorer att organisera och driva projektmöten

Undervisning och handledning omfattande högst 20 % av heltid kan ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i något av ämnena informatik, data och informationsvetenskap, interaktionsdesign, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses i regel examen från utländskt universitet med i huvudsak samma nivå och kvalitet som svensk doktorsexamen i ovan nämnda ämnen.

I enlighet med postdoktoravtalet bör i första hand den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen tidigast tre år innan sista ansökningsdag för denna anställning. Examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Sökande får inte tidigare ha varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid Linnéuniversitetet.

För information om bedömningsgrunder, ansökningsförfarande och kontaktpersoner, vänligen läs mer och ansök på: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/jobba-hos-oss/lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=8060&rmlang=SE Sista ansökningsdag 5 augusti 2024.

Ansök nu

Universitetslektor i geografi, inriktning kulturgeografi

Läs mer Maj 13
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Fakulteten för konst och humaniora, som är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter, är en dynamisk, flexibel och internationell kunskapsmiljö med både vetenskaplig och konstnärlig verksamhet i ett stort antal ämnen. Vi bygger kompletta akademiska miljöer där utbytet mellan undervisning, forskning och samverkan skapar drivkraft för kvaliteten på universitetet och i det omgivande samhället.

Geografiämnet bildar tillsammans med arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, historia, kultursociologi och religionsvetenskap, Institutionen för kulturvetenskaper. Som enda lärosäte i landet erbjuder Linnéuniversitetet kurser i geografi inom Lärarlyftet.

Ämnesområde för befattningen: Geografi
Placeringsort tillsvidare: Växjö eller Kalmar, resor mellan orterna förekommer.
Anställningens omfattning: Tillsvidare, 100 %.
Tillträde: 1 januari 2025, eller enligt överenskommelse. I normalfallet tillämpas provanställning.

Arbetsbeskrivning

Arbetet omfattar undervisning inom ämnet geografi, särskilt med inriktning kulturgeografi. I detta ingår att följa kunskapsutvecklingen inom geografiforskning och inom geografi som skolämne. Flera av våra geografikurser riktar sig till lärarstudenter på alla nivåer (1–3, 4–6, samt ämneslärarutbildningen), och geografididaktiska inslag är därför vanligt förekommande. Undervisningen bedrivs både för studenter som studerar på campusförlagda och distansbaserade utbildningar. En stor del av geografiämnets utbildningsverksamhet sker idag inom Lärarlyftet genom distansundervisning för yrkesverksamma lärare. I tjänsten ingår även kursansvar, kursadministration, samt examination och handledning av självständiga arbeten på grundnivå. Planering och utvecklingsarbete sker till stor del i arbetslag.

I anställningen som universitetslektor i geografi förväntas du aktivt delta i institutionens och ämnets inre arbete i form av administration, planering och pedagogiskt utvecklingsarbete. I tjänsten ingår tid för administration och för kompetensutveckling. Ledningsuppdrag kan komma att ingå i arbetsuppgifterna. Då Institutionen för kulturvetenskaper är högt profilerad inom forskning och erbjuder en aktiv forskningsmiljö ser vi gärna att kompetensutvecklingstiden används till forskning. Den sökande förväntas att bedriva egen forskning, att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som är av betydelse för arbetsuppgifterna. Undervisning och möten kan ske på båda campus.

Institutionen eftersträvar en jämn könsfördelning bland anställda. Då de flesta i lärarkollegiet i geografi är män ser vi gärna kvinnliga sökande.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i endera: geografi, kulturgeografi, naturgeografi, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses i regel examen från utländskt universitet med i huvudsak samma nivå och kvalitet som svensk doktorsexamen i geografi, kulturgeografi eller naturgeografi.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Vägledande för bedömningen av den vetenskapliga skickligheten är den egna forskningens självständighet, omfattning och kvalitet.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning och avser såväl utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen.

Särskilt meriterande


• Dokumenterad erfarenhet av undervisning i geografididaktik och inom skolgeografiskt relevanta områden, särskilt inom fältet klimat- och hållbarhetsfrågor.
• Fullgjord högskolepedagogisk utbildning motsvarande SUHF:s nationella riktlinjer.
• Geografisk forskning som uppmärksammar planetära aspekter av hållbar utveckling, Antropocen och klimatnödläge.
• Framstående forskning i pedagogik och/eller geografididaktik, särskilt med skolgeografisk inriktning.
• Pedagogiskt lednings- och utvecklingsarbete.

God kommunikations- och samarbetsförmåga värderas högt.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Kontaktpersoner

Prefekt: Fredrik Hanell fredrik.hanell@lnu.se
Studierektor: Mirek Dymitrow mirek.dymitrow@lnu.se
Ämnesföreträdare: Martin Gren martin.gren@lnu.se
HR-partner: Maria Furbring maria.furbring@lnu.se

Fackliga företrädare nås via Linnéuniversitetets växel: +46 (0)772-28 80 00

Välkommen med din ansökan senast den 24 juni 2024


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i statistik

Läs mer Maj 29
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Ekonomihögskolan är hemvist för statistikämnet på Linneuniversitetet. Statistikämnet ger kurser främst på grundnivå inom våra olika ekonomprogram men även fristående kurser på campus och distans. Ämnet har även forskarutbildning och samarbetar ofta med andra fakulteter

 

Ämnesområde för befattningen: Statistik

Placeringsort: Växjö.  Största delen av anställningen fullgörs vid placeringsorten men viss tjänstgöring kan ske även på andra orter inom universitetet.
Anställningens omfattning: 20%. Vikariat  6-12 månader.

Startdatum: September 2024

 

Arbetsbeskrivning:

I anställningen ingår planering, undervisning och examination inom våra olika program, fristående kurser och distanskurser i statistik. Även undervisning vid andra fakulteter förekommer.

 

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt magisterexamen i statistik eller har motsvarande kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt visat pedagogisk skicklighet.

 

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

 

Du ska ha flerårig erfarenhet av undervisning i statistik på grundnivå inom traditionella delämnen såsom beskrivande statistik, ekonometri, linjära modeller och multivariat analys.

 

Du behöver även kunna kommunicera väl i både tal och skrift på både svenska och engelska.

 

Meriterande i övrigt:

Erfarenhet av undervisning på distans.

 

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en adjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

 

Övrigt

Anställningen är placerad vid institutionen för nationalekonomi och statistik.

 

Kontaktpersoner:
Upplysningar lämnas av prefekt Tobias König, tel. 0470-70 82 62 (tobias.koenig@lnu.se) eller biträdande prefekt Peter Karlsson (Peter Karlsson peter.s.karlsson@lnu.se). Frågor rörande ansökningsförfarande och anställning besvaras av HR-partner Kristofer Stahl (kristofer.stahl@lnu.se).


Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772-28 80 00.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Andra jobb i Växjö från Linnéuniversitetet

Nedan visas andra jobb i Växjö från Linnéuniversitetet .

Professor i musikvetenskap

Professor
Läs mer Jun 20
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Fakulteten för konst och humaniora, som är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter, är en dynamisk, flexibel och internationell kunskapsmiljö med både vetenskaplig och konstnärlig verksamhet i ett stort antal ämnen. Vi bygger kompletta akademiska miljöer där utbytet mellan undervisning, forskning och samverkan skapar drivkraft för kvaliteten på universitetet och i det omgivande samhället.

Ämnet musikvetenskap ingår i Institutionen för musik och bild (MB), tillsammans med musikpedagogik, musik på konstnärlig grund, konst- och bildvetenskap och bildpedagogik. Ämnets forskning spänner över flera områden, som musiketnologi, musikhistoria och musiksociologi. Forskningen har en teoretisk och metodologisk bredd och utforskar musik och musikanvändning från olika tider. Utbildningar på grundnivån utgör en stor del av utbudet. På avancerad nivå har vi ett magisterprogram samt fristående kurser. Sedan 2023 har vi även forskarutbildning i ämnet.

Ämnesområde för befattningen: Musikvetenskap.

Placeringsort tillsvidare: Placeringsort Växjö. Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar kan resor mellan orterna förekomma.

Anställningens omfattning: 100 %, tills vidare.


Tillträde: Enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning

Kontakterna mellan de tre musikämnena vid MB är väl utvecklade och innebär möjligheter till samarbeten. Som professor hos oss har du därför en viktig roll i upprätthållandet och utvecklingen av såväl ämnets som institutionens forskningsmiljö.

I anställningen ingår också undervisning och utveckling av utbildningen på samtliga nivåer inom ämnet musikvetenskap, framför allt på avancerad nivå och inom forskarutbildningen. Undervisningen är förlagd både på campus och på distans.

Som professor förväntas du aktivt och i nära samverkan med kollegor i ämnet delta i institutionens inre arbete samt i arbetet på fakultetsnivå exempelvis i samarbete med andra institutioner. Ledningsuppdrag inom administration och planering kan förekomma.

För annonsen i sin helhet, vänligen se:

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/jobba-hos-oss/lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=8089&rmlang=SE

 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Doktorander i litteraturvetenskap

Doktorand
Läs mer Jun 19
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


 

Institutionen för film och litteratur ingår i Fakulteten för konst och humaniora, som är en dynamisk, flexibel och internationell fakultet med både vetenskaplig och konstnärlig verksamhet i ett stort antal ämnen. Institutionen för film och litteratur består av tre ämnen med utbildning och forskning: filmvetenskap, kreativt skrivande och litteraturvetenskap. Institutionen erbjuder fristående kurser och ämneskurser i olika utbildningsprogram, verkar inom lärarutbildningarna, och har en särskild profil med barn- och ungdomslitteraturstudier till och med magisternivå. Institutionen har ett särskilt engagemang i forskningscentrumet Centre for Childhood Research in Literature, Language and Learning (CHILLL) som ingår i den tvärvetenskapliga kunskapsmiljön Utbildning i förändring.

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/kunskapsmiljoer/utbildning-i-forandring/

CHILLL bedriver forskning, undervisning och samverkan med inriktning mot barnlitteratur och barnkultur samt didaktiska perspektiv på undervisning om dessa fenomen. CHILLL utlyser nu två doktorandtjänster i litteraturvetenskap med litteraturdidaktisk inriktning.

Ämnesområde för befattningen: Litteraturvetenskap

Placeringsort tillsvidare: Växjö. Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar kan resor mellan orterna förekomma.

Anställningens omfattning och tidsperiod: Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid.

Enligt Högskoleförordningen ska en anställning som doktorand avse arbete på heltid. Om en doktorand begär det, får anställningen avse arbete på deltid, dock lägst 50 % av heltid. Märk att en doktorand anställd på 50 % inte kan ägna sig åt annat än sin egen utbildning inom ramen för anställningen.


Tillträde: 1 mars 2025

Arbetsbeskrivning

Lärosätet utlyser två anställningar, där avhandlingsarbetet ska inriktas mot litteraturdidaktiska perspektiv på barnlitteratur inom ramen för skolämnet svenska. Den ena tjänsten är inriktad mot undervisning i förskoleklass till årskurs 3 och den andra tjänsten mot årskurs 4–6.

Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand främst skall ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid. Institutionen ser gärna att doktoranderna medverkar som undervisande lärare i kurser i barn- och ungdomslitteratur i allmänhet och i grundlärarutbildning i svenska i synnerhet.

Doktoranderna ska följa den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i ämnen inom den litteraturvetenskapliga miljön och anställs vid Institutionen för film och litteratur. Doktoranderna förväntas vara aktiva i det litteraturvetenskapliga forskningscentrumet Centre for Childhood Research in Literature, Language and Learning. Läs mer på https://lnu.se/forskning/forskargrupper/childhood-research-in-literature-language-and-learning/ På fakulteten finns flera närliggande forskningsmiljöer till vilka doktorander är knutna.

Doktoranderna bör även delta i institutionens inre arbete.

För annonsen i sin helhet, vänligen se:

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/jobba-hos-oss/lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=8087&rmlang=SE

Välkommen med din ansökan senast 9 september 2024.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Biträdande lektor i digital humaniora

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 25
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Detta är en förkortad version. För att se hela annonsen, gå in på Linnéuniversitets hemsida. https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/jobba-hos-oss/lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=8112&rmlang=SE

Digital humaniora är en del av institutionen för kulturvetenskaper som inkluderar ämnena arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, historia, kultur- och naturgeografi, kultursociologi och religionsvetenskap. 

Ämnesområde för befattningen: Digital humaniora.

Placeringsort tillsvidare: Växjö. Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar så förekommer resor mellan orterna.

Anställningens omfattning: Anställningen är 100% i fyra år. Anställningen får förlängas, dock högst sammanlagt två år, om det på grund av den biträdande lektorns sjukfrånvaro eller föräldraledighet, eller andra särskilda skäl, krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen.

Tillträde: Tillträde 1 januari 2025, eller enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning tillämpas.

Arbetsbeskrivning:

Vi söker en biträdande lektor med en tydlig profil inom ett eller flera av områdena digitalt kulturarv, digital historia, digitala litteraturstudier, digital religion, digital filosofi och digital konsthistoria som kommer att kunna bidra aktivt till utvecklingen av ämnet digital humaniora vid Linnéuniversitetet samt till forskning, resursutveckling och administration av nationella insatser relaterade till DARIAH-EU, den pan-europeiska infrastrukturen för konst- och humanioraforskning.

Tjänsten är huvudsakligen inriktad mot forskning (50%): dels forskning och utvecklingsarbete inom DARIAH-EU, dels egen forskning.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen inom ett humanistiskt ämne, och i sin forskning har intresserat sig för frågor eller använt metoder med relevans för fältet digital humaniora, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. (HF 4 kap 4a§).

Kandidaten ska också ha:


• utmärkta kunskaper i talad och skriven engelska; och,
• goda kunskaper i talad och skriven svenska, eller förmåga att förvärva dessa färdigheter under anställningens första år.

 Bedömningsgrunder:

Övriga bedömningsgrunder:


• en tydlig profil inom ett eller flera av områdena digitalt kulturarv, digital historia, digitala litteraturstudier, digital religion, digital filosofi och digital konsthistoria.
• dokumenterad erfarenhet av undervisning och handledning av examensarbeten inom digital humaniora;
• vetenskapliga publikationer inom digital humaniora;
• erfarenhet av att utveckla open-source verktyg för forskning;
• erfarenhet av att skapa öppna lärresurser inom digital humaniora;
• dokumenterad erfarenhet av forskning som använder enkäter och intervjuer;
• dokumenterad erfarenhet av samarbete inom internationella forskningsprojekt;

Vi lägger vikt vid personlig lämplighet.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Vid en eventuell ansökan om befordran till lektor kommer följande bedömningsgrunder att gälla:

Vägledande för bedömningen av den vetenskapliga skickligheten är den egna forskningens självständighet, omfattning och kvalitet.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning och avser såväl utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen.

Mer specifikt bedöms följande: 


• Förmågan att självständigt planera och genomföra forskningsprojekt, ansöka om forskningsfinansiering och författa vetenskapliga publikationer.
• Formell pedagogisk meritering i form av högskolepedagogisk grundutbildning.
• Pedagogisk meritering genom undervisning, utveckling av kurser samt kursansvar eller ansvar för väsentliga delar av kurser.
• Förmåga till samarbete med andra forskare och/eller experter i närliggande ämnen för utveckling av kunskapsområdet.

Ansökan om befordran bör göras tidigast 12 månader och senast 6 månader innan anställningstiden som biträdande lektor löper ut.

Välkommen med din ansökan senast 31 augusti 2024


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Doktorand i företagsekonomi med inriktning marknadsföring och teknik

Doktorand
Läs mer Jun 10
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet bedriver forskning och utbildning i företagsekonomi, nationalekonomi, statistik samt rätts- och turismvetenskap. Vår uppgift är att få människor att växa med hjälp av kunskap som forskare, lärare och studenter skapar tillsammans. Vi bidrar med entreprenöriellt tänkande och hållbara lösningar på komplexa organisations- och samhällsproblem. Vi är stolta över vår långa tradition av samverkan med det omgivande samhället. Vi är ackrediterade genom AACSB.

 

Ämnesområde för anställningen: Företagsekonomi

Placeringsort: Växjö. Resor mellan orterna, Växjö-Kalmar, kan förekomma.

Anställningens omfattning: 100%, Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 7

Högskoleförordningen (kapitel 5, paragraf 2) säger att den som är anställd som doktorand främst ska ägna sig åt sin egen doktorandutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning, och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full doktorandarbetstid.

Startdatum: 1 november 2024 eller enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning
För tjänsten förväntas doktoranden fullfölja sitt avhandlingsarbete inom området marknadsföring. Forskningen ska avse teknikbaserade innovationer samt hållbarhet som leder till konkurrenskraftiga affärsidéer och företag samt hur nya såväl som befintliga företag tacklar teknisk förändring respektive driver den. Fokus ska vara på små och medelstora företag på landsbygden i Småland.

Se länken nedan för ytterligare information om vår forskning och utbildning: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Organisation/ ekonomihogskolan/forskning/

Forskarutbildningen i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet omfattar fyra års finansierade heltidsstudier. Den studerande kommer att läsa totalt 240 högskolepoäng (hp), varav 90 hp är kurser och avhandlingsarbetet är 150 hp.

Följande länk ger kompletterande information om vår forskarutbildning: https://lnu.se/forskning/forskarutbildning/foretagsekonomi/

Den sökande som blir antagen till doktorandstudier kommer att delta i en nystartad forskarskola och arbeta nära företag i Kronoberg. Forskarskolan är en unik tvärvetenskaplig satsning från Ekonomihögskolan och Fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet. Forskarskolans syfte är att hantera utmaningar som globalisering, ny teknik såsom automatisering, digitalisering och AI, samt miljö- och klimatproblemen medför för små och medelstora företag. Kronoberg är välkänt för sina små och medelstora företag och många bedriver verksamhet på landsbygden. Den praktiska relevansen av avhandlingsområdet och forskningsfrågorna kommer att diskuteras i samarbete med företag i Kronoberg.

 

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som:


• avlagt examen på avancerad nivå, eller
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• på annat sätt inom eller utom Sverige förvärvat motsvarande kunskap.

Särskild behörighet har den som:


• har minst 90 högskolepoäng inom ämnet företagsekonomi, eller ämnen anknutna till forskarutbildning i företagsekonomi, eller har motsvarande på annat sätt, inom eller utom Sverige, förvärvade kunskaper
• har minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå och forskarutbildning i ämnet företagsekonomi, eller i ämnen anknutna till forskarutbildning i företagsekonomi, inklusive ett examensarbete på kandidat och/eller avancerad nivå.
• har påvisade goda kunskaper i engelska.

 

Ytterligare krav

God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska.

 

Bedömningsgrunder
Urval görs med hänsyn till den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. I bedömningen tas hänsyn till den akademiska skickligheten dokumenterad i akademiska arbeten, kursbetyg, förmågan att samarbeta med andra, och grad av förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska och svenska.

 

Kontaktpersoner:

Ansvarig för forskarutbildningen: Docent Viktorija Kalonaityte (viktorija.kalonaityte@lnu.se)

Fakultetshandläggare: Ivana Tomic-Kokic(ivana.tomic-kokic@lnu.se)

HR-partner: Kristofer Stahl (kristofer.stahl@lnu.se)

Ansökan
Ansökan ska innehålla; (i) en kortfattad beskrivning av dig själv och vad du är intresserad av, en motivering till varför du vill genomgå en forskarutbildning, samt en redogörelse av meriter och erfarenheter av relevans för utbildningen och forskningsuppgiften; (ii) CV/meritförteckning; (iii) vidimerade kopior av betyg och intyg avseende språkkunskaper; (iv) kontaktuppgifter till två akademiska referenspersoner; (v) kopia på examensarbete på avancerad nivå (eller motsvarande) och eventuella publikationer; (vi) ifylld blankett för ansökan till forskarutbildning och (vii) en preliminär forskningsplan om 3-5 sidor. Planen bör beskriva den planerade forskningen och hur den anknyter till forskning inom teknikutveckling, affärsidéer och företagande som bedrivs vid den nystartade forskarskolan.

Vi rekommenderar starkt att utländska sökande tar GRE- och TOEFL/IELTS-tester och bifogar resultaten i ansökan.

 

Välkommen med din ansökan enligt instruktionerna senast den 31 augusti, 2024.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Doktorand i skogsindustriella produktionssystem inr biolim i träprodukter

Doktorand
Läs mer Jun 10
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Fakulteten för teknik är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter. Vi samlar universitetets utbildning och forskning inom tekniska ämnen. Verksamheten är organiserad i nio institutioner och ett fakultetskansli. Här finns också Linnaeus University Centre DISA och två Kunskapsmiljöer Linné: Grön hållbar utveckling och Digitala transformationer. Flera av fakultetens forskargrupper samverkar inom styrkeområdet Skogens värden.

Institutionen för skog och träteknik bedriver en tematisk verksamhet som sträcker sig från plantor till färdiga tekniska träprodukter genom ett omfattande samarbete med affärspartners inom forskning och utbildning. Institutionen arbetar tillsammans med de angränsande institutionerna för en kreativ miljö med utmanande utbildning och framstående forskning.

Ämnesområde för befattningen: Skogsindustriella produktionssystem
Placeringsort tillsvidare: Växjö. Eftersom Linnéuniversitetet ligger i både Växjö och Kalmar kan resor mellan de två orterna förekomma.
Anställningens omfattning och tidsperiod: Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid.
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning
Limning av massivt trä, träpartiklar och träfibrer är nödvändigt för att tillverka produkter som kan användas inom möbel- och byggnadsindustrin. Förutom träets och limmets egenskaper påverkas limningens kvalitet och slutprodukternas egenskaper i hög grad av faktorer i produktionen, t.ex. klibbegenskaper, sprutförhållanden och pressfaktorer. De klassiska metoderna för att utvärdera dessa faktorer bygger på fysikaliska analyser av lim och bedömningar av produkternas egenskaper. Dessa metoder har dock begränsningar och oförutsägbar prestation när nya limformler med biobaserade ryggradspolymerer används. Detta doktorandprojekt syftar till att ge kunskap om olika biobaserade limmers användning i trä- och fiberbaserade produkter för att bättre förutsäga, optimera och effektiviseraproduktionsprocesser och produktegenskaper, för olika träbaserade produkter. Doktorandprojektet kommer att genomföras som en del av det nyetablerade BioGlue-Centre ”Competence Centre for Bio-based Adhesives”, som är ett Vinnova Centre of Excellence inom hållbar industri och digital transformation. Centret drivs i nära samarbete med toppforskare vid Linnéuniversitetet, SLU och KTH och 12 industriella partners längs värdekedjan inom möbel-, förpacknings- och byggsektorerna och som delar samma forskningsfrågor kring lim och limbindning.

Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand främst ska ägna sig åt sin forskarutbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som:


• Avlagt examen på avancerad nivå,
• Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som:


• Minst 90 högskolepoäng i ämnet skogsindustriella produktionssystem eller i ämnen som anknyter till utbildningen på forskarnivå eller motsvarande kunskaper förvärvade i någon annan ordning inom eller utom landet, och
• Goda kunskaper i engelska.

Övriga krav


• Förståelse inom ämnet trävetenskap och träteknik, vätskemekanik, kemiteknik eller inom ett relevant ämne
• Har djupgående kunskaper om träets mikrostruktur, träkemi, träpaneler och matematisk statistik,
• Förmåga att arbeta självständigt och även att integreras i ett team och lära sig snabbt.

Bedömningsgrunder
Ansökan till utbildning på forskarnivå regleras i antagningsordningen. Urval av sökande görs med hänsyn till de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Bedömningen tar hänsyn till den vetenskapliga skickligheten dokumenterad i vetenskapliga arbeten, särskilt på kvaliteten på uppsatser på grundnivå, avancerad nivå och andra vetenskapliga arbeten. Bedömningen tar vidare hänsyn till grundexamens bredd och sammansättning och till den bild som tänkt huvudhandledare, examinator och andra kollegor inom forskargruppen och ämnet får av den sökandens förutsättningar.

De sökande rangordnas av en av ämnet utsedd granskningsgrupp.

Kontaktpersoner
Prefekt: Docent Erika Olofsson, 0470-70 89 99, erika.olofsson@lnu.se
Huvudhandledare: Docent Reza Hosseinpourpia, 0470-70 80 74, reza.hosseinpourpia@lnu.se, 
HR-partner: Jesper Pettersson, jesper.pettersson@lnu.se


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Forskningsamanuens inom datavetenskap

Forskarassistent
Läs mer Jun 24
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!


Fakulteten för teknik har en bred verksamhet inom nio olika institutioner, där Linnéuniversitetet bedriver utbildning och forskning inom de tekniska ämnena. Institutionen för datavetenskap och medieteknik ansvarar för ett stort antal utbildningsprogram på grundläggande och avancerad nivå inom datavetenskap, mjukvaruteknik och medieteknik. För närvarande arbetar fler än 60 personer på institutionen och det finns starka kopplingar till andra institutioner vid Linnéuniversitetet genom tvärvetenskaplig utbildning och forskning.

Arbetsbeskrivning:
Tjänstens fokus ligger på utveckling av Visual Learning Analytics (VLA) som anpassas till lärares och rektors behov, det vill säga mikro- och mesonivå. På mikronivå är betoningen på att möta behoven hos individer och lärande aktiviteter i ett klassrum. På mesonivå är målet att tillhandahålla omfattande information över flera klassrum. För närvarande har vi utvecklat tre VLA-verktyg för lärare i tre kommuner i Sverige. Kandidaten ska bland annat genomföra empiriska studier med de befintliga VLA-verktygen och utveckla de baserat på lärar- och rektorsåterkoppling för att säkerställa att de är användbara. Kandidaten bör använda en Design-Based Research-ansats för att tillsammans med användarna designa VLA-verktygen specifika för slutanvändare.

Kvalifikationer
Krav:  Kvalifikationer som krävs för denna tjänst


• Universitetsexamen inom datavetenskap eller motsvarande
• Erfarenhet av big data.
• Analytiska färdigheter och förmåga att tolka komplexa dataset.
• Erfarenhet av utveckling av datapipelines och datastandarder.
• Erfarenhet av maskininlärning och dataminingstekniker.
• Stark kompetens i Python-programmering.
• Erfarenhet av utbildningsteknologi, Learning Analytics (LA), VLA och informationsvisualisering.
• Förståelse för scenariobaserade forskningsramverk Design-Based Research och Human-Centered Design samt liknande forskningsmetoder.
• Forskningsbakgrund och publikationer inom LA
• Praktisk erfarenhet av att utveckla och implementera VLA-verktyg, inklusive både backend- och frontend-komponenter, med hjälp av Python, Flask, Dash och Plotly.
• Bekant med virtuella maskiner och serverdrift.
• Goda kommunikationsfärdigheter för att effektivt interagera med intressenter på olika nivåer (lärare, rektorer, etc.).
• Förmåga att arbeta tillsammans med olika intressenter för att co-designa praktiska lösningar.

Meriterande:

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Magister eller doktorsexamen inom datavetenskap är meriterande.

Anställning och omfattning: 100%, tidsbegränsad till och med 2024-12-31.

Tillträde: 2024-10-01 eller enligt överenskommelse.

Placeringsort tillsvidare: Placeringsort Växjö. Resor mellan orterna kan förekomma.

Kontaktpersoner:
Rekryterande forskare: Italo Masiello, tel: +46-470-708203, e-post: italo,masiello@lnu.se

Prefekt: Morgan Ericsson, tel: +46-470-767872, e-post: morgan.ericsson@lnu.se

HR-partner: Erika Hjelmer, tel: +46-470-7082806, e-post: erika.hjelmer@lnu.se

Välkommen in med din ansökan, sista ansökningsdag är 2024-08-15.

Fackliga företrädare nås via universitetets växel 0772-28 80 00.

 

Vill du veta mer om institutionen för datavetenskap och medieteknik? Läs mer på Lnu.se.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu