Växjö: Lärare i slöjd till Telebrog centrum skola 7-9

Hitta ansökningsinfo om jobbet Lärare i slöjd till Telebrog centrum skola 7-9 i Växjö. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Växjö inom den kategorin.

Publicerad: 2024-07-08 // Varaktighet: Heltid

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Teleborg centrum skola rymmer flera olika verksamheter vilket ger en mångfald och dynamik. Här finns grundskola för åk 7-9, anpassad skola åk 7-9, Filialbibliotek, fritidsgård och särskilda undervisningsgrupper. Läsåret 2024/2025 har grundskolan cirka 385 elever uppdelade på 15 klasser och cirka 60 anställda. På TC lär eleverna för framtiden, de utmanas och ges det stöd de behöver. Ett prioriterat mål för oss är att eleverna känner att de har inflytande över sitt lärande och sin skola samt att det finns trygghet och studiero. På skolan finns många gemensamma traditioner som bidrar till ett gott klimat på skolan både hos elever och personal.

Tjänsten innebär undervisning i slöjd med inriktning trä och metallslöjd i åk 7-9. På skolan finns ytterligare två legitimerade slöjdlärare som du samarbetar med. Som lärare arbetar du utifrån Skolverkets styrdokument med tydliga mål och du stimulerar alla elever till att utvecklas. Du skapar studiero och trygghet i dina undervisningsgrupper för att nå hög måluppfyllelse och du är en tydlig ledare i klassrummet.

Skolan arbetar med utveckling av undervisningen utifrån sex ämneslag som leds av förstelärare där du kommer ingå i praktisk/estetiska -ämneslaget. Lärarna på skolan är indelade i två arbetslag med 7 respektive 8 klasser i varje. Arbetslaget leds av en arbetslagsledare och samarbetar kring elevvård och utvecklingsarbete Delaktighet, mod att prova nytt, flexibilitet och lösningsfokus är viktigt i ditt och skolans utvecklingsarbete. I tjänsten ingår mentorskap/handledarskap tillsammans med en annan lärare för en klass i årskurs 7-9.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i slöjd eller har annan kompetens och erfarenhet inom området. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av undervisning.

Du har en medveten tanke kring din roll som pedagog och är en tydlig ledare som arbetar strukturerat utifrån gällande styrdokument och ett har positivt förhållningssätt. Du har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med engagemang, nyfikenhet och trygghet i gruppen och har goda kunskaper i att möta elevers olika behov utifrån deras olika förutsättningar.

Du stimulerar alla elever till att utvecklas, dokumenterar deras resultat och informerar elever och vårdnadshavare på ett tydligt och kontinuerligt sätt om hur deras inlärning fortskrider. Du har erfarenhet av dokumentation och bedömning via någon typ av lärplattform.

Du har god samarbetsförmåga, är öppen för ett kollegialt lärande, gillar att arbeta i team och är positiv till utveckling både av verksamheten och av dig själv. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi är nyfikna på dig och ser fram emot din ansökan!

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Växjö som Lärare i grundskolan, årskurs 7-9

Nedan visas andra jobb i Växjö som Lärare i grundskolan, årskurs 7-9.

Lärare i särskild undervisningsgrupp med försteläraruppdrag till Lammhult s

Läs mer Jun 19
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar.

Lammhults skola är en skola med närhet till spännande utemiljöer, med möjlighet till utomhuspedagogik. På skolan går det ca 330 elever som är 6-16 år. På skolan möter vi dagens barn och unga som är nästa generations samhällsbyggare. De är vår nyfikna och talangfulla framtid. Det vill vi ta vara på. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper vill vi skapa kreativa och ansvarstagande samhällsmedborgare. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill driva och utforma nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar våra kompetenta kollegor för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Det betyder varierade dagar och utmanande möten med växande människor där det gäller att både vara ödmjuk och kunna sätta gränser.

Vi använder de digitala plattformarna google classroom och IST-lärande för att kunna kommunicera med elever och vårdnadshavare. Många elever på vår skola har annat modersmål än svenska och därför arbetar vi aktivt för att utveckla alla pedagogers kunskaper i språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Under innevarande läsår har vi genomfört en gemensam kompetensutvecklingsinsats som vi kallar tillgängliga lärmiljöer. Detta för att tillsammans utveckla vår undervisningsmiljö så att den blir så bra som möjligt för alla våra elever.

I ditt uppdrag som lärare i särskild undervisningsgrupp på Lammhults skola förväntar vi oss att du:

- Planerar, genomför och utvärderar undervisningen i särskild undervisningsgrupp med elever från åk 6-9.
- Kan skapa goda relationer genom nyfikenhet och förtroende för elever och kollegor, har höga förväntningar och tilltro till elevernas förmåga samt har ett uppmuntrande och stödjande bemötande.
- Kan skapa ett tryggt och tillåtande klimat i klassrummet genom tydlig struktur.
- Samarbetar med personal i elevhälsan för att följa upp elevernas utveckling kunskapsmässigt och socialt.
- Kontinuerlig samverkan med vårdnadshavare.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är behörig lärare för åk 6-9, vänligen bifoga din legitimation som visar din behörighet i din ansökan.

Som person har du en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Att skapa relationer med elever är din styrka. Du har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv och ser möjligheter i förändringar. Dessutom har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

För att vara behörig för tjänsten måste man ha minst fyra års arbete som lärare med mycket goda vitsord av tidigare chef.

Vi kommer att hålla intervjuer löpande under ansökningstiden. Varmt välkommen med din ansökan!


ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Internationella Engelska Skolan söker lärare NO/Matematik

Läs mer Jun 18
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.


IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.


Vill du arbeta i en internationell miljö med en stödjande kultur är IES Växjö platsen för dig. Här värnar vi om våra elever genom hela skoldagen och vårt EHT team finns på plats 100% alla dagar i veckan. Vi har en elevgrupp som talar omkring ett 30-tal olika modersmål samt med en rik internationell personalgrupp.

Detta är vi!

IES Växjö är en F-9-skola med tillhörande fritidshem. Vår skola växer och inför läsåret 24/25 har vi cirka 350 elever. Skolan startades augusti 2022. IES Växjö är en tvåspråkig skola. Du bör därför vara bekväm med att kommunicera med kollegor, elever och deras familjer på både svenska och engelska – även skriftligt. Vi uppmuntrar internationellt utbildade lärare som börjar hos oss att både lära sig svenska och komplettera sin lärarutbildning för att nå en svensk lärarlegitimation på sikt.

Hos oss ingår du i ett arbetslag där ni arbetar för att driva och utveckla verksamheten. Vi arbetar för att varje elev ska känna trygghet och trivsel i en lärande miljö. Vi arbetar för att väcka lust, engagemang, nyfikenhet och kreativitet. Varje elev ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och känna tilltro till sin egen förmåga.

Även du som studerar till lärare kan bli aktuell för anställning. För tillsvidareanställning krävs lärarlegitimation med behörighet att undervisa.

Detta är du!

Du är behörig lärare med lärarlegitimation för NO/Matematik i årskurs 6-9. Du motiveras av att ha regelbunden kontakt med vårdnadshavare, att leda mentortidsaktiviteter i linje med mentorprogrammet samt att samarbeta med kollegor i en stödjande miljö. Du som lärare är en tydlig och aktiv normsättare.

  Detta förväntar vi oss:

- Du ser vikten av att skapa och behålla goda relationer med kollegor, elever och vårdnadshavare.
- Du har en medveten tanke kring din roll som pedagog och är en tydlig ledare som arbetar strukturerat utifrån gällande styrdokument och ett professionellt förhållningssätt.
- Du är engagerad i ditt ämne och drivs av att utmana alla elever oavsett bakgrund att göra sitt allra bästa.
- Du har verktygen för att skapa en god studiemiljö i klassrummet och din tydliga lärarstil bidrar till en god måluppfyllelse, en positiv inställning och till utveckling av verksamheten.
- Du har ett professionellt förhållningssätt, är en lagspelare som värdesätter samarbete och öppen kommunikation.
- Du har också en varm och öppen personlighet samt förmåga att sätta gränser.
- Du förmår att differentiera din undervisning för att nå elever i behov av stöd, i samarbete med vårt elevhälsoteam.

Rekryteringssprocess

Vi intervjuar fortlöpande. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt - vi ser fram emot att få läsa den! 

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och samarbetsförmåga. Tjänstgöringsgrad: 100%. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från rekryteringsföretag och säljare.

Ansök nu

Teacher, Mathematics, Science

Läs mer Jul 5
För dig som läser detta vill vi på Netjobs Group AB informera om att vi endast tar emot ansökningar via vår hemsida, inte via e-post eller telefon. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/teacher-mathematics-science-1. Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Lärare till särskild undervisningsgrupp

Läs mer Jun 11
Lärare till särskild undervisningsgrupp

Drivs du av att ge fler tillgång till en riktigt bra utbildning? Vill du vara med och göra skillnad för varje enskild elev? Då kan det vara dig vi söker som lärare till en särskild undervisningsgrupp på Kronoberg skola!

Kronoberg skola är en del av utbildningskoncernen Watma Education. På Kronoberg Skola prioriterar vi mötet mellan elev och lärare och anser att lärarens personliga kontakt med eleven är av största vikt. Skolan har idag cirka 400 elever och är belägen på Vallgatan i centrala Växjö.

The Watma Way of Working ????
Watma Education driver grundskolor, gymnasieskolor, vuxenutbildning samt KF-utbildning och har läsåret 2023/2024 cirka 6000 elever och 750 medarbetare. Vår vision är att skapa excellens genom evidens – för att fler ska få tillgång till riktigt bra utbildning.

Utifrån värdeorden Tillsammans, Ambassadörskap och Kunskapsutveckling har vi skapat The Watma Way of Working som beskriver hur vi ser på vårt uppdrag och hur vi möter varandra, våra elever och andra i vår omvärld. Vi vet att en stark företagskultur är vår viktigaste framgångsfaktor och av den är vi alla en viktig del.

Vårt erbjudande ?
Som arbetsgivare vill vi värna om en god arbetsplats som präglas av helhetssyn, engagemang och delaktighet och där vi hjälper varandra att lyckas.

Hos oss får du bland annat...
· En unik möjlighet att påverka och bidra i ett företag med stort hjärta
· Engagerade kollegor i en växande skolkoncern
· Karriärutveckling genom Watma Academy
· Friskvårdsbidrag

Ditt uppdrag
???? Som lärare hos oss är du en viktig del av ett team, både inom skolan och senare med kollegor på andra skolor inom Watma Education.
???? Dina huvudsakliga ansvar innefattar undervisning inom svenska, NO, matematik, SO och engelska till en liten grupp av elever, vilket innebär att planera, genomföra och utvärdera din egen undervisning.
???? Du följer med eleverna på lektionerna och har ett nära samarbete med socialpedagogerna på skolan.

I den särskilda undervisningsgruppen får eleverna undervisning i de flesta ämnen, där struktur och förutsägbarhet är centrala aspekter. Undervisningen kräver en betydande variation i lärmiljö och individanpassning baserat på elevens behov av särskilt stöd. Du ingår i ett arbetslag som gemensamt ansvarar för eleverna i gruppen under hela skoldagen.

Vi söker dig som...
? är utbildad lärare (helst till högstadiet)
? är en naturlig lagspelare
? är en tydlig och strukturerad ledare i klassrummet

Det är meriterande om du...
· har tidigare erfarenhet av arbete som lärare
· har tidigare erfarenhet av arbete med en särskild undervisningsgrupp

För att lyckas med uppdraget behöver du vara tillgänglig för eleverna, närvarande och inkluderande och lägga stort värde i att skapa goda relationer med så väl elever som vårdnadshavare, kollegor och skolledning.

Villkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning tillämpas
Tillträde: 8 augusti 2024
Tjänstgöringsgrad: 80%

Uppvisande av utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt för anställning.

Urvalsarbetet kommer att genomföras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före utsatt datum.

Vid frågor är du välkommen att kontakta:
Agneta Eliasson, Rektor, agneta.eliasson@kronobergskola.se

Ansök nu

Andra jobb i Växjö från VÄXJÖ KOMMUN

Nedan visas andra jobb i Växjö från VÄXJÖ KOMMUN .

Timvikariat och vikariat inom vård och omsorg

Undersköterska, hemtjänst, äldreboende och habilitering
Läs mer Jul 1
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som vill arbeta med människor och är intresserad av ett viktigt, omväxlande och roligt jobb. Ett jobb hos oss innebär att du möter personer som är i behov av din hjälp, ditt stöd och ditt engagemang.

Du kan arbeta på boende för äldre människor, i hemvården där du tar hand om omsorgstagare i deras hem eller med personer med olika former av funktionsvariationer.

De verksamheter man kan jobba inom är;
Omsorgsförvaltningen, äldreomsorg särskilt boende eller hemvård.
Omsorgsförvaltningen, omsorg funktionsnedsättning.

Vi vänder oss till dig som är intresserad av timanställning eller vikariat. Vi har vikariat som är allt ifrån några timmar upp till sex månader. Våra verksamheter pågår dygnet runt, varje dag i veckan så du kan få arbeta dag, kväll, helg eller natt.

KVALIFIKATIONER
Är du intresserad av att arbeta med människor är du välkommen att söka, eftersom vi lägger stort fokus på personlig lämplighet. Det är önskvärt om du har en avslutad eller en pågående utbildning inom vård och omsorg. Vi är också intresserade av dig som studerar pedagogik eller beteendevetenskap på högskolenivå.

Du som person behöver vara engagerad, ansvarstagande och möta människor utifrån deras förutsättningar. Du behöver vara bra på att samarbeta men också ha en förmåga att arbeta självständigt.

För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister för enskild person enligt 9 § 1 st. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Observera att det tar cirka två veckor att få utdragen så beställ i god tid. Du lämnar registerutdraget till rekryterande chef i obrutet kuvert.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.

Du söker tjänsten genom länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.

CV- och annonsförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Nu söker vi 2 st Miljö- och hälsoskyddsinspektörer inom alkohol- och tobak

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Läs mer Jul 12
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett viktigt samhällsuppdrag som sträcker sig från att utveckla nya stadsdelar och verksamhetsområden till livsmedelskontroll, vattenförsörjning och detaljplanering. Här skapas förutsättningar för framtidens levande stad och landsbygd.

Miljö- och byggavdelningen ansvarar för förvaltningens myndighetsutövning såsom prövningar, tillstånd, tillsyn och kontroll. På avdelningen arbetar ca 55 personer. Nu söker vi 2 st miljö- och hälsoskyddsinspektör inom området alkohol- och tobakshandläggning. Vi erbjuder dig en spännande handläggartjänst med många utåtriktade kontakter och en viktig funktion för att se till att alkohol serveras och hanteras ansvarsfullt, för en säker krogmiljö. Du kommer att samarbeta med kollegor inom alkohol- och tobakshandläggning samt med kollegorna inom avdelningen.

I dina arbetsuppgifter ingår att:
• Självständigt handlägga ansökningar och tillsynsärenden gällande serveringstillstånd och tobakstillstånd.
• Genomföra lämplighetsprövning så som utredning av tillståndsinnehavarnas personliga lämplighet och ekonomiska skötsamhet.
• Utföra tillsyn av folkölsförsäljning, rökfria miljöer och försäljning av receptfria läkemedel.
• Fatta beslut på delegation och föredra ärenden i nämnd.
• Arbeta förebyggande genom rådgivning och information till både restaurangnäring och detaljhandel.
• Rollen innebär många kontaktytor både internt och externt och du har mycket kontakt och samarbete med andra myndigheter.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant högskole- eller universitetsutbildning som behövs i uppdraget, t.ex. ekonom, beteendevetare, socionom, jurist eller polis. Om du har erfarenhet inom myndighetsutövning, förvaltningsrätt eller av att arbeta i en politiskt styrd organisation är det meriterande. Det är även meriterande om du har kunskap om alkohollagen och tobakslagen samt har erfarenhet av ekonomisk granskning.

Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Du är positiv, har god kommunikationsförmåga och är bra på att engagera den du möter i din vardag. Du har även ett gott bemötande och ser service till privatpersoner och företagare som en självklarhet. Ett stort mått av integritet krävs i arbetets utförande. Som person är du nyfiken, vill lära dig nya saker och kan anpassa dig till förändringar. Du har lätt för att se lösningar och utvecklingsmöjligheter. Din samarbetsförmåga gör att du har lätt för att skapa goda relationer till andra människor.

Tjänsten innebär myndighetsutövning vilket kräver att du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. Arbetet är rörligt och du måste ha B-körkort (manuell växellåda). Arbete utanför ordinarie arbetstid förekommer i samband med tillsynsarbete.

Intervjuer kommer att ske löpande så vänta inte med din ansökan!

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av t ex ålder, kön och etnicitet.

Ansök nu

Enhetschef för daglig verksamhet och sysselsättning inom förvaltningen arbe

Enhetschef inom socialtjänst
Läs mer Jul 19
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Avdelningen Arbete och lärande tillhör förvaltningen Arbete och välvärd och hanterar frågor som rör arbetsmarknad, utbildning, bistånd och integration.

Parketten är en enhet inom avdelningen arbete och lärande och omfattar daglig verksamhet, sysselsättning och träffpunkt. Verksamheten vänder sig till vuxna personer med psykisk och neuropsykiatrisk funktionsvariation genom beslut enligt SoL, LSS eller anvisning från Arbetsförmedlingen. Målsättningen inom verksamheten är att erbjuda meningsfull sysselsättning och gemenskap för alla deltagare.
Som vår nya enhetschef blir du en nyckelperson i detta viktiga arbete. Du planerar, leder och följer upp verksamheten. Din enhet består av 12 medarbetare. Du har personal, budget, verksamhets- och arbetsmiljöansvar.

En viktig arbetsuppgift är att tillsammans med dina medarbetare utveckla verksamheten för att möta de behov och önskemål som finns hos besökarna. I denna roll kommer du ha ett nära samarbete andra chefer och medarbetare inom förvaltningen. Du ingår i avdelningens chefsgrupp tillsammans med erfarna, kompetenta och kreativa kollegor.
Att arbeta som enhetschef på förvaltningen arbete och välfärd innebär att du får ett arbete som är både utmanande och meningsfullt, där den ena dagen aldrig är den andra lik.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en relevant utbildning och yrkeserfarenhet som passar för att leda verksamhet och personal inom Parketten.
Du har tidigare ledarerfarenhet och är väl bekant med personalfrågor. Som ledare är du trygg och kommunikativ.
Det är meriterande om du är en god problemlösare med ekonomiskt sinne.

Du är en person som naturligt bemöter andra med värme och respekt och som trivs i en roll där ditt arbete bidrar till andras välbefinnande. Din förmåga att vara positiv och energirik, tillsammans med din samarbetsförmåga, gör dig till en bra kandidat för detta uppdrag.
Vi ser också att du är har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, och är bekväm med att använda dator som ett arbetsverktyg.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vill du använda din kompetens och erfarenhet för att stärka vår enhet?
Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
B-körkort är ett krav.

I din ansökan vill vi att du bifogar CV. Det personliga brevet ersätts med ett antal frågor som du besvarar när du gör din ansökan.

Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.

Vi erbjuder dig en arbetsplats där du får utföra samhällsviktiga, intressanta samt utvecklande arbetsuppgifter. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Växjö kommun.

Ansök nu

Lillestadskolan söker lärare i Idrott och hälsa till åk 1-6

Grundlärare, 4-6
Läs mer Jul 22
ARBETSUPPGIFTER
Lillestadskolan är en F-6 skola belägen på norr i Växjö. Skolan har lite över 300 elever. Vår mångkulturella lärmiljö präglas av en språkutvecklandeundervisning på hela skolan. Lillestadskolan är en övningsskola vilket innebär att vi har ett nära samarbete med Linneuniversitetet. På skolan tar alla ansvar för sin kunskapsutveckling, för varandra och för vår gemensamma miljö.

I tjänsten undervisar du tillsammans med en kollega i årskurserna 4-6. I rollen som idrottslärare planerar du dina lektioner utifrån läroplanen Lgr22 och följer upp din undervisning samt gör bedömningar. Du arbetar för att våra elever ska utvecklas, både socialt och kunskapsmässigt.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet för undervisning mot åk 4-6 i idrott och hälsa.

Du har också en medveten tanke kring din roll som pedagog och är en tydlig ledare som arbetar strukturerat utifrån gällande styrdokument och ett professionellt förhållningssätt. Du har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med engagemang, nyfikenhet och trygghet i gruppen och du ser och möter elevers olika behov utifrån deras olika förutsättningar. Du stimulerar alla elever till att utvecklas, dokumenterar deras resultat och informerar elever och vårdnadshavare på ett bra sätt om hur inlärningen fortskrider. Du har även en positiv inställning, ett flexibelt arbetssätt, god samarbetsförmåga och bidrar till utveckling av verksamheten.

Varmt välkommen in med din ansökan!

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Dalbo hemvård söker medarbetare

Undersköterska, hemtjänst, äldreboende och habilitering
Läs mer Jul 15
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Dalbo hemvård söker en vikarie till vårt team!

Som undersköterska på Dalbo hemvård arbetar du i ordinärt boende med uppgifter så som omvårdnad och delegerade HSL-insatser. I arbetet ingår även serviceinsatser, social samvaro och andra insatser enligt biståndshandläggares beslut. Detta är ett jobb för dig som trivs med att arbeta självständigt och brinner för vård och omsorg. Vi möter människor med varierade behov, vilket gör att du utmanas och utvecklas dagligen. Hos oss är den ena dagen inte den andra lik.

Vi söker dig med mycket energi som vill vara en del av vår verksamhet. Vi ger dig möjligheten att växa och utvecklas inom vård- och omsorgsyrket. Hos oss gör du skillnad varje dag för våra omsorgstagare.

Du anställs på 100% har möjlighet att ändra tjänstgöringsgrad i samråd med chef. Tjänsten är ett vikariat på 6 månader med möjlighet till förlängning. Självklart har vi kollektivavtal.

KVALIFIKATIONER
För att bli aktuell för tjänsten måste du ha intresse för att arbeta med människor och vilja göra det bästa för våra omsorgstagare.

Vi ser att du har god samarbetsförmåga och är ansvarstagande eftersom vi jobbar i en omväxlande verksamhet. Du är intresserad av att arbeta med människor och har god förmåga att ta till dig information och ta initiativ. Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift samt grundläggande datorkunskaper. Utbildning inom vård- och omsorgsyrket är ett krav.

Viktigt är att du kan cykla då du kommer gör detta dagligen.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Lösningsarkitekt IT avdelningen på Växjö kommun

IT-arkitekt/Lösningsarkitekt
Läs mer Jun 28
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Växjö kommun har en bred och spännande verksamhet som på olika sätt berör alla oss som lever och verkar i kommunen. Verksamheten utvecklas hela tiden och nya tekniska lösningar är en viktig möjliggörare för den utvecklingen. Till vår arkitekt- och utvecklingsenhet på IT-avdelningen söker vi nu en lösningsarkitekt med utvecklarbakgrund som vill omvandla verksamhetsbehov till nya tekniska lösningar. Vill du jobba med att utveckla nya tjänster för kommunens medborgare, möjliggöra smarta lösningar som gör kommunens verksamhet mer effektiv och gå mot en roll som lösningsarkitekt men ändå ha kvar ett ben i utvecklingsvärlden? Då är det kanske dig vi söker!

Vi har spännande utmaningar framför oss där verksamhet och medborgare ställer allt högre krav på tillgängliga tjänster och snabba förändringar. Digitaliseringen av verksamheten lyfts fram som en framgångsfaktor för hela kommunens utveckling, och det finns en oerhört stor potential med nya smarta lösningar inom alla våra verksamheter. Vi anpassar oss för att möta dessa utmaningar och utvecklar därför vår förmåga kring områden som AI, api:er, integrationer, sensorer och beslutsstöd. Med den här rekryteringen stärker vi vår förmåga att snabbare omvandla verksamhetens behov till tekniska lösningar. Lösningsarkitekter hos oss utgår från sin förståelse för utveckling och teknik för att bidra till lämpliga lösningar för verksamheten. Det innebär att du i rollen står på två ben: du jobbar primärt nära verksamheten med lösningar, kravspecifikationer och vägledning men du kan även bidra praktiskt med att ta fram tekniska lösningar i utvecklingsprojekt. Utveckling för oss handlar ofta om prototypframtagning, integrationer, automatiseringar och att tillgängliggöra data på olika sätt. Du är med tidigt i dialogen om nya behov, beskriver en lämplig lösning som uppfyller dessa, men stämmer även av mot den gemensamma referensarkitekturen som du också är med och tar fram.

Vi erbjuder en möjlighet att få jobba med flera olika delar av koncernens verksamhet, spännande tekniska utmaningar i framkant och en grupp med arkitekter som hjälper dig växa in i rollen och organisationen.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som vill jobba med att ta fram lösningar som gör skillnad. Vi tror att du brinner för att lösa verksamhetens behov, men ser också utmaningar i tekniken. Du har en bakgrund som programmerare men också en förståelse för processen från behov till krav. Du kan reflektera över vad som är en bra och en dålig lösning, men är också tillräckligt pragmatiskt för att värdera vad som är rätt för situationen. Du kan självständigt ta fram, dokumentera och underhålla en lösning. Du har jobbat med integrationer och kan både konsumera och producera olika typer av gränssnitt.

Du har en kandidat/magisterutbildning inom systemvetenskap eller motsvarande kunskap, samt minst 2 (två) års arbetslivserfarenhet av professionell utveckling. Erfarenhet som lösningsarkitekt är meriterande men inget krav då du kommer få växa in i en sådan roll. Även erfarenhet av arbete med kravspecifikationer, integrationer, automation och AI-tillämpningar är meriterande.

Av andra beskrivs du som nyfiken, analytisk och strukturerad. Du stödjer på ett engagerat och pedagogiskt sätt dina kollegor och du har en god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift. Du ser ständiga förbättringar och lärande som en naturlig del av arbetet. Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Du skapar och underhåller goda relationer med både kunder och leverantörer samt har ett serviceinriktat förhållningssätt till alla personer du samarbetar med.

Växjö kommun är en arbetsplats där vi strävar efter att spegla samhället omkring oss och vi ser därför gärna sökanden från alla delar av samhället som kan ge avdelningen en bred mångfald i alla avseenden. Övrigt Växjö kommun erbjuder en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

ÖVRIGT
Växjö kommun erbjuder en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu