Enhetschef, hälso- och sjukvård jobb i Växjö

Hitta lediga jobb som Enhetschef, hälso- och sjukvård i Växjö. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Växjö från den arbetsgivaren.

Avdelningschef till Hus 4 nord, Rättspsykiatriska regionkliniken

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Dec 22
I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".

Rättspsykiatriska regionkliniken är en specialistenhet inom rättspsykiatrin som vårdar både kvinnor och män. Flertalet av våra patienter är överlämnade av domstol till vård. Vi tar även emot patienter från kriminalvården som är i behov av psykiatrisk omvårdnad och behandling. Vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö finns 10 olika avdelningar med olika profilinriktningar.
I Hus 4 Nord vårdas både män och kvinnor med olika diagnoser. Många patienter har kommit långt i sin vårdprocess vilket också innebär att flera patienter har pågående permissioner med målet att slussas ut till eget boende. På Hus 4 Nord arbetar vi för att stärka patienterna inför utslussning och stort fokus läggs på utåtriktade aktiviteter samt samverkan med anhöriga och kommuner.
ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef kommer du ha ett tidsbegränsat chefsförordnande med en tillsvidareanställning inom din grundprofession. Du kommer att ha ansvar för enhetens verksamhet, personal, ekonomi samt arbetsmiljö och tillhör ett team med avdelningschefer vilka rapporterar till områdeschefen. Som avdelningschef är det viktigt att du ser rättspsykiatrin som en helhet.

De professioner som arbetar på enheten är bla skötare, sjuksköterskor, behandlingspedagoger och beteendevetare. Du kommer att ha personalansvar för ca 40 medarbetare. Enheten samarbetar med klinikens utrednings- och behandlingsenhet för att skapa ett tvärprofessionellt team runt patienten. Du kommer att ha ett nära samarbete med sektionsledare på avdelningen samt bemanningsplanerare som är ett chefsstöd gällande schema och bemanning.

Avdelningen arbetar med en sammanhållen vårdprocess med personalkontinuitet och hög grad av patientdelaktighet. Stor vikt läggs på att samverka med patientens professionella och privata nätverk för att skapa goda förutsättningar för en säker och hållbar utslussning.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med universitetsutbildning inom hälso- och sjukvård alternativt beteendevetenskap eller socialt arbete. Erfarenhet av ledarskap, rättspsykiatri, rehabilitering och/eller utslussningsarbete ses som meriterande. Vi ser gärna att du har ett coachande ledarskap och är bekväm med att delegera ansvar till kompetenta medarbetare. Du behöver kunna överblicka helheten och ha god förmåga att samarbeta samt strukturera och sätta ramar för verksamheten tillsammans med klinikens ledning. Du har lätt för att skapa goda relationer, värnar om ett bra arbetsklimat och står för ett synligt, tydligt och engagerat ledarskap.

Den rättspsykiatriska vården står ständigt inför utmaningar vilket kräver framtidsvision, arbetsglädje samt stort fokus på verksamhetsutveckling så förmåga att leda, engagera och motivera dina medarbetare i ett kontinuerligt utvecklingsarbete är en förutsättning.

I samband med rekryteringen begär vi utdrag ur brotts- och misstankeregistret samt alkohol-och drogtest via vår företagshälsovård Previa.ÖVRIGT
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.

Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Ansök nu

Avdelningschef för avdelning 11/barnakuten och öppenvård för barn – med del

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Dec 7
Vi kompletterar nu vårt chefsteam för barn- och ungdomsavdelning 11/barnakuten och öppenvård för barn med ytterligare en avdelningschef. Här får du chansen att tillsammans med två erfarna chefer fortsätta driva och utveckla vården för våra barn och ungdomar! Trivs du i en miljö som kännetecknas av många processer, ständig utveckling och engagerade medarbetare? Har du dessutom en bakgrund inom hälso- och sjukvård? Då kan det vara just dig vi söker!

Barn- och ungdomsklinikens uppdrag är att erbjuda hälso- och sjukvård av högsta kvalitet. Vi ska ge vård och insatser på lika villkor och bidra till jämlik hälsa för länets alla barn och ungdomar. Vården ska ges med respekt för människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Vår ledstjärna är För barnets bästa.

Inom kliniken finns flera olika mottagningar och avdelningar. Våra två nuvarande chefer som ska bli tre ansvarar för barnakuten, barndagvården, barn- och ungdomsavdelning 11, barn- och ungdomsmottagningen i Växjö och Ljungby, lekterapin, barn- och ungdomssjukvård i hemmet samt för paramedicinska kompetenser. Här jobbar omkring 100 medarbetare i ett flertal olika professioner med ett högt driv och stort engagemang. Vår klinik är det lilla sjukhuset för våra yngsta patienter som bedrivs dygnet runt årets alla dagar. Just nu arbetar vi aktivt med att utforma framtidens barn- och ungdomsklinik i arbetet med det nya akutsjukhuset i Växjö som börjar byggas 2023.

Det här är en ny tjänst som har uppstått ur arbetet med att förbättra våra chefers organisatoriska förutsättningar i syfte att skapa en ännu mer hållbar arbetsmiljö för våra chefer.

Region Kronobergs chefer är modiga och motiverade ledare med värdeorden helhet, tillit och tydlighet. I din ledarroll har du förmågan att se till helheten och skapa förståelse genom att förmedla sammanhanget. Du vill utveckla din verksamhet, dina medarbetare och ditt eget ledarskap. I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef är ditt uppdrag att strategiskt leda och utveckla våra avdelningar och dess medarbetare mot uppsatta mål samt driva vårdutveckling. Tillsammans med dina chefskollegor har du det övergripande ansvaret vilket innefattar ekonomi-, arbetsmiljö- och personalansvar. Du kommer vara närmast chef för ungefär 30 medarbetare och ingå i barn- och ungdomsklinikens ledningsgrupp. Fördelning av enheter mellan respektive avdelningschef görs efter kompetens och intresse när vår tredje avdelningschef är rekryterad.

Uppdraget förutsätter en tät dialog och nära samarbete med klinikens avdelningschefer och stödfunktioner, där du rapporterar till verksamhetschefen. Som stöd till dig som chef finns bland annat sektionsledare inom respektive område.

Vi erbjuder dig:
- En stor möjlighet att påverka, utveckla och driva verksamheten framåt
- Möjlighet att påverka hur framtidens barn- och ungdomsklinik ska se ut i samband med att ett nytt sjukhus ska byggas.
- Interna och externa chefsutbildningar
- Ett omfattande introduktionsprogram för dig som ny chef i Region Kronoberg


KVALIFIKATIONER
Som avdelningschef strävar du efter ett utvecklande ledarskap som präglas av dialog, struktur och trygghet. I din roll är det viktigt att stötta och coacha dina medarbetare i deras dagliga arbete där du tar tillvara deras engagemang, styrkor och utvecklingsbehov i förhållande till uppdraget. Du är lyhörd för din omgivning och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer, inte minst med dina chefskollegor. Som avdelningschef främjar du en kultur som stödjer Region Kronobergs värdegrund; respekt för människan.

Vi söker dig som är vårdutbildad och ser gärna att du tidigare har arbetat som chef med personalansvar.

Vi tillämpar personlighet- och problemlösningstest som underlag i urvalet, vilket tillsammans med CV avgör vilka som går vidare till intervju. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Innan erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Vi planerar att hålla intervjuer följande datum:
Måndag 16 januari kl. 13.00-15.00
Tisdag 17 januari kl. 10.00-12.00
Onsdag 18 januari kl. 10.30-12.00, 13.00-15.00

ÖVRIGT
Här får du gärna bifoga relevanta dokument så som legitimation, betyg och intyg.
Fackliga representanter:
Vårdförbundet: Monica Widén
Kommunal: Mia Bernerius
Vision: Sanna Wikström

Välkommen att kontakta kliniken för att komma i kontakt med övriga fackliga representanter.

Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.

Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Ansök nu

Läkarchef Anestesikliniken Växjö

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Nov 16
I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län"

Anestesikliniken har verksamhet i Växjö och Ljungby innehållande intensivvård, anestesi- och operationsenhet samt sterilteknisk enhet. Totalt finns 17 välrustade operationssalar. Kliniken har ca 340 anställda

På läkarenheten i Växjö har vi 25 läkare fördelat på överläkare, specialistläkare och ST-läkare. Läkarna roterar mellan intensivvård, operationsverksamhet och jourarbete. Dessutom bedriver vi anestesiologisk konsultverksamhet (anestesi utanför operation, larmutryckningar och bedömningar) samt deltagande i prehospital akutvård.

Vi är välbemannade med läkare med hög kompetens och driv. Kliniken/sjukhuset har en bred klinisk verksamhet inom såväl operation som IVA, det finns goda möjligheter till personlig utveckling och att kunna få gehör för utvecklingsprojekt.

Region Kronobergs chefer är modiga och motiverade ledare - helhet, tillit och tydlighet. I din ledarroll har du förmågan att se till helheten och skapa förståelse genom att förmedla sammanhanget. Du vill utveckla din verksamhet, dina medarbetare och ditt eget ledarskap.


ARBETSUPPGIFTER
Du kommer vara chef över klinikens läkargrupp i Växjö. Du kommer att ingå i verksamhetens ledningsgrupp som består av verksamhetschef, avdelningschefer, klinisk lektor, projektledare och kliniksekreterare. I chefskapet har du ansvar för personal, ekonomi och arbetsmiljö där en stor del består av kvalitetsuppföljning och patientsäkerhetsarbete. Ditt uppdrag blir att driva, utveckla och inspirera medarbetarna i arbetet med att nå uppsatta mål och att initiera och driva förbättringsarbeten.

Du främjar en kultur som stödjer Region Kronobergs värdegrund; respekt för människan. Du strävar efter ett kommunikativt ledarskap och är tillgänglig för dina medarbetare. Kan och/eller har intresse för arbete med gruppers utveckling. Du förväntas samarbeta aktivt med övriga chefer och ledningspersonal på kliniken vilket vi ser som en styrka på vår klinik.

Om du är specialist inom anestesi- och intensivvård så finns det även möjlighet att arbeta ute i den kliniska verksamheten. Omfattningen av det kan ske enligt önskemål och överenskommelse

Vi erbjuder dig:
• En stor möjlighet att påverka, utveckla och driva verksamheten framåt
• Interna och externa chefsutbildningar
• Ett omfattande introduktionsprogram för dig som ny chef i Region Kronoberg

Läs mer om våra förmåner här: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/


KVALIFIKATIONER
För att du ska trivas och lyckas i rollen ska du tycka om att arbeta operativt och strategiskt. Du har ett stort intresse för ledarskap och ha viljan att utvecklas och driva arbetet framåt.

Vi söker dig som:

-Etablerar trovärdighet och bygger förtroende
- Förhåller dig till andra på ett öppet och accepterande sätt och får andra att känna sig bekväma.
- Intresserad och drivande i förändrings och utvecklingsarbete och verkar för nya satsningar
- Söker nya perspektiv och idéer tillsammans med dina medarbetare
- Är kommunikativ och förmedlar information tydligt och enkelt
- Ser vikten av att samarbeta och är medveten om dina styrkor och svagheter
- Har en hög målsättning och skapar motivation hos dina medarbetare
- Arbetar på ett strukturerat och effektivt sätt


Det är meriterande om du är läkare och har tidigare erfarenhet av att leda personal inom vården.

Vi tillämpar personlighet- och problemlösningstest som underlag till urvalet och som till största del avgör vilka som går vidare i processen.


ÖVRIGT
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.

Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Ansök nu

Vi söker en avdelningschef till våra medicinska sekreterare och servicevärd

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Okt 27
Vi söker dig som vill leda våra medicinska sekreterare och servicevärdar och bli en del av vårt team på vår resa framåt. Vi erbjuder dig en spännande roll i en verksamhet som kännetecknas av kvalitet och en stor möjlighet att påverka. Välkommen till kvinnokliniken!

På kvinnokliniken arbetar vi med förlossning, BB, ultraljudsmottagning, barnmorskemottagningar och gynekologisk öppen- och slutenvård. I verksamheten finns också ungdomsmottagning, Sesam- och cellprovsmottagning. Vi är ca 225 st anställda på kliniken. På kliniken arbetar läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, sexolog och uroterapeuter.

Inom kliniken arbetar ca 12 medicinska sekreterare som står för en effektiv och professionell vårdadministration och ansvarar för den medicinska dokumentationen kring patienten. Du kommer även vara närmsta chef för 6 servicevärdar som arbetar med en stor variation av arbetsuppgifter, allt från enklare städ i kök/personalrum/patientrum, påfyllning av material, tvätt samt annan patientnära städning och service.

Region Kronobergs chefer är modiga och motiverade ledare. I din ledarroll har du förmågan att se till helheten och skapa förståelse genom att förmedla sammanhanget. Genom att du agerar konsekvent och visar tillit till medarbetarna skapar du engagemang och delaktighet, nytänkande och kreativitet. I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som avdelningschef har du personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar. Som ledare inspirerar och stödjer du dina medarbetare och ser till att de får en god arbetsmiljö och den kompetensutveckling som behövs. Du strävar efter ett kommunikativt ledarskap och är tillgänglig för dina medarbetare och främjar en kultur som stödjer Region Kronobergs värdegrund; respekt för människan.

Din närmsta chef är klinikens verksamhetschef och du ingår i kvinnoklinikens ledningsgrupp tillsammans med övriga avdelningschefer. Tillsammans arbetar ni aktivt med att utveckla och leda verksamheten mot uppsatta mål. Som stöd i ditt chefsuppdrag har du bland annat stödresurser som HR-konsult och controller.

Vi erbjuder dig:
- En stor möjlighet att påverka och utveckla arbetet
- Ett omfattande introduktionsprogram för dig som ny chef i Region Kronoberg
- Interna chefsutbildningar

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har gedigen chefserfarenhet och som känner dig trygg i rollen som chef/ledare. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet som medicinsk sekreterare, eller motsvarande.

Vi välkomnar dig som har ett genuint intresse för dina medarbetare och som har ett närvarande och coachande ledarskap. Du är trygg i dig själv och skapar en öppen dialog med dina medarbetare.

För att du ska trivas och lyckas rollen söker vi dig som stimuleras av förändrings- och utvecklingsarbete och som ser utmaningar som möjligheter. Du är lyhörd och har ett stort intresse för gruppens och verksamhetens utveckling. Du är en strukturerad och kommunikativ person med ett stort engagemang för verksamheten.

Vi tillämpar personlighet- och problemlösningstester som underlag till urvalet och som tillsammans med CV avgör vilka som går vidare i processen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudande om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med denna annons.

Ansök nu

Avdelningschef till kvinnoklinikens öppenvård

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Okt 26
Nu söker vi efter en avdelningschef som vill leda och utveckla gynekologmottagningen i Växjö. Är du den relationsbyggande och målinriktade ledare vi söker?

På kvinnokliniken arbetar vi med kvinnor från tonåren till den äldre kvinnan. Vår verksamhet är igång dygnet runt och består bland annat av förlossning, BB, ultraljudsmottagning och en gynenhet. Inom öppenvården finns två gynekologiska mottagningar, 12 barnmorskemottagningar, specialistmödravård, ultraljud, ungdomsmottagning, SESAM och gynekologisk cellprovsmottagning. På kliniken arbetar ca 225 medarbetare inom professionerna: läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, sexolog och uroterapeuter.

Region Kronobergs chefer är modiga och motiverade ledare - helhet, tillit och tydlighet. I din ledarroll har du förmågan att se till helheten och skapa förståelse genom att förmedla sammanhanget. Du vill utveckla din verksamhet, dina medarbetare och ditt eget ledarskap.

I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en avdelningschef som trivs med att vara mitt i verksamheten och som är närvarande för att möta de behov som uppstår i personalgruppen. Som avdelningschef för gynekologmottagningen strävar du efter att utveckla medarbetarna och att skapa ständiga förbättringar i verksamheten med patientens bästa i fokus. I uppdraget som avdelningschef har du det övergripande ansvaret för personal, ekonomi och det systematiska arbetsmiljöarbetet och kommer leda en arbetsgrupp på cirka 20 medarbetare inom yrkesgrupperna barnmorskor, sjuksköterskor och undersköterskor.

Du kommer ha ett nära samarbete med de andra avdelningscheferna inom öppenvården, men även samverka med övriga avdelningschefer på kvinnokliniken. Du sitter med i klinikens ledningsgrupp och rapporterar till verksamhetschefen.

Vi erbjuder dig:
- En stor möjlighet att påverka och utveckla kvinnoklinikens gynekologmottagning
- Interna chefsutbildningar
- Ett omfattande introduktionsprogram för dig som ny chef i Region Kronoberg

Läs mer om våra förmåner här: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är målinriktad och som har förmåga att organisera och planera, för både en hög patientsäkerhet och en god arbetsmiljö. Det är meriterande om du tidigare har arbetat inom hälso- och sjukvården, som ledare med personalansvar och om du har erfarenhet av kvinnosjukvård.

För att trivas och lyckas i rollen söker vi dig som:
- Är relationsbyggande, etablerar trovärdighet och bygger förtroende
- Utvecklar effektiva, förnuftiga och genomförbara lösningar på problem
- Är lyhörd och delar med dig av information och expertis för att uppnå önskade resultat
- Är medveten om dina styrkor och svagheter samt när hjälp behövs från andra för att få jobbet gjort på ett effektivt sätt.
- Samverkar genom att främja och utveckla andras idéer.

Vi tillämpar personlighet- och problemlösningstest som underlag till urvalet, som tillsammans med CV avgör vilka som går vidare i processen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Välkommen med din ansökan!

Vi har planerat att hålla intervjuer följande datum:
29/11
1/12

ÖVRIGT
Fackliga representanter nås via växel (0470- 58 80 00):
Kommunal: Lillemor Augustsson
Vårdförbundet: Jenny Bengtsson Gren

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudande om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med denna annons.

Ansök nu

Vi söker avdelningschef till Specialisttandvården - Centrallasarettet Växjö

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Okt 21
Letar du efter en stimulerande och roligt chefstjänst inom tandvården? Då kanske det här är jobbet för dig? Vi söker en avdelningschef till Specialisttandvården på Centrallasarettet i Växjö. Kliniken består av käkkirurgi, orofacial medicin, käk- och ansiktsröntgen, pedodonti och endodonti. Kliniken ligger högst upp på Centrallasarettet och totalt är det drygt 30 medarbetare som arbetar här.


ARBETSUPPGIFTER
Uppdraget som avdelningschef är utmanande, stimulerande och roligt!
Tillsammans med klinikchefen kommer du att leda och utveckla verksamheten utifrån uppsatta mål och verksamhetsplan. Som avdelningschef har du det övergripande ansvaret för att leda den dagliga verksamheten. Du har ett visst personalansvar, du ansvarar till exempel för medarbetar- och lönesamtal med delar av medarbetarna på kliniken.

Som avdelningschef vill vi att du praktiserar ett kommunikativt ledarskap som präglas av dialog, tydlighet och närvaro. Du coacher medarbetarna på kliniken så att ni tillsammans uppnår era mål och goda resultat.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har odontologisk utbildning och några års erfarenhet från ditt yrke. Som person är du modig, kommunikativ och bra på att bygga förtroende och skapa varaktiga relationer. Du har ett brinnande intresse och engagemang för att vara med och leda och utveckla både medarbetare och verksamhet. Du behöver en god organisationsförmåga och tycka om att ha med många saker på gång samtidigt. Det är ett plus, men inget krav, om du har erfarenhet av ledarskap i någon form.

Vi tillämpar personlighet- och problemlösningstest som underlag i urvalet, vilket tillsammans med CV avgör vilka som går vidare till intervju. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.


ÖVRIGT
Här i Kronoberg finns möjligheter till livskvalité för dig som uppskattar att ha nära till jobbet. Här kan du leva i en trygg småstad, på landsbygden eller i en modern stadsmiljö. I Kronoberg finns en mix av gammalt och nytt, sport och kultur, puls och vila. Det här är en levnadsvänlig plats med både tätort och landsbygd, för den som vill ha ut mycket av livet.

Vi är angelägna om att du ska trivas hos oss och att du får möjlighet att växa och utvecklas både i din profession och som människa. I dag värdesätter allt fler en balans i livet: ett utvecklande och utmanande jobb men också närhet och tid för familj och fritidsaktiviteter. Det tror vi att vi kan erbjuda dig. Vi kan också erbjuda dig tjänstepension, flyttbidrag, möjlighet att teckna avtal om förmånscykel och friskvårds- och massagebidrag.

Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Ansök nu

Avdelningschef till rehabiliteringskliniken

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Sep 23
Vill du vara med och skapa morgondagens rehabilitering? Välkommen till rehabiliteringskliniken i Växjö, nu söker vi dig som vill bli vår nya avdelningschef!

Vi på rehabiliteringskliniken har ett viktigt uppdrag, som specialistverksamhet för patienter i behov av rehabilitering efter somatisk sjukdom eller skada. Vår uppgift är att skapa bästa möjliga välbefinnande och främja ett aktivt och självständigt liv för patienter som är behov av rehabilitering inom hjärnskada, neurologiska sjukdomar och smärtproblematik.

Vår styrka är att vi jobbar i tvärprofessionella team och med patienten i fokus. Våra duktiga medarbetare bildar tillsammans ett starkt team runt patienten och består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder, psykologer och kurator. Rehabiliteringen bedrivs både i slutenvård, öppenvård och smärthanteringsprogram.

På rehabiliteringskliniken värderar vi vår arbetsmiljö högt och vår ambition är att hitta arbetssätt där alla medarbetares kompetenser används rätt och till patientens fördel. Rehabiliteringskliniken står inför en spännande framtid, med omställning till den nära vården och förbättringar och utveckling inom många områden.

Rehabiliteringskliniken ligger på Sigfridsområdet i Växjö, precis vid sjön Trummen och i hjärtat av Småland. I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".


ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu dig som vill bli en del av rehabiliteringsklinikens ledningsgrupp och som vill bidra till ett helhetstänk och hela klinikens utveckling. Rehabiliteringskliniken står i ett läge där vi behöver ompröva och hitta nya arbetssätt. Du som söker behöver därför vara trygg och trivas i ett uppdrag som präglas av utvecklingsarbete. I uppdraget får du ett operativt och strategiskt arbete med en stor möjlighet att påverka, utveckla och möjliggöra tillsammans med chefskollegor och medarbetare.

Du kommer arbeta i nära samarbete med dina två avdelningschefskollegor och kommer samverka med aktörer både internt och externt. Tillsammans med en chefskollega kommer du ha ett delat ledarskap och du kommer vara närmsta chef för ca 30 medarbetare. Som avdelningschef har du verksamhet-, ekonomi-, och personalansvar.

Region Kronobergs chefer är modiga och motiverade ledare, som arbetar utifrån ledorden helhet, tillit och tydlighet. I din ledarroll har du förmågan att se till helheten och skapa förståelse genom att förmedla sammanhanget.

Vi erbjuder dig:
- En stor möjlighet att påverka, utveckla och driva verksamheten framåt
- Interna chefsutbildningar
- Ett omfattande introduktionsprogram för dig som ny chef i Region Kronoberg

Läs mer om våra förmåner här: http://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som tycker om att arbeta med ständiga förbättringar i verksamheten. Du ser utmaningar som möjligheter och har förmåga att se lösningar samt mod att fatta beslut. Du har förmåga att organisera och planera verksamheten, för både en hög patientsäkerhet och en god arbetsmiljö. Du är en trygg person som trivs med att samarbeta med andra och som stimuleras av att arbeta med insatser inom grupputveckling.

Du har ett coachande förhållningssätt och har vilja och förmåga att tillvarata medarbetarnas kompetens och engagemang. Du främjar en kultur som stödjer Region Kronobergs värdegrund; respekt för människan. Du strävar efter ett kommunikativt ledarskap och är tillgänglig för dina medarbetare.

Det är meriterande om du som söker har tidigare erfarenhet av chefs/ledarskap samt erfarenhet av förbättringsarbete.

Vi tillämpar personlighets- och problemlösningstest som underlag i urvalet, vilket tillsammans med CV avgör vilka som går vidare till intervju. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Fackliga representanter nås via växeln (0470- 58 80 00)
Eva-Lotta Eklund - SRAT
Elin Andersson - Kommunal
Monika Szulinski - Vårdförbundet

Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.

Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Ansök nu

1177- Vårdguiden på telefon söker avdelningschef

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Sep 9
Vill du arbeta på en arbetsplats som har ett viktigt uppdrag för hela vårdkedjan? Då är 1177-vårdguiden på telefon rätt arbetsplats för dig. Just nu söker vi en ny avdelningschef till vår verksamhet.

1177-vårdguiden på telefon är en nationell tjänst som bedrivs runt om i alla regioner. Verksamheten arbetar med kvalificerad rådgivning, gör medicinska bedömningar och hänvisar till rätt vårdinstans. Region Kronoberg driver sin egen 1177-vårdguiden på telefon likt väl som alla andra regioner. Men tillsammans ingår man i ett nationellt nätverk och följer nationella kvalitetsnormer. Genom gemensam teknik, beslutstöd och gemensamt arbetssätt samverkar landets 1177- vårdguiden på telefon och kan därför bistå varandra med hjälp vid behov. I Region Kronoberg arbetar 18 st sjuksköterskor inom 1177 och är placerade både i Växjö och Ljungby.

Region Kronobergs chefer är modiga och motiverade ledare - helhet, tillit och tydlighet. I din ledarroll har du förmågan att se till helheten och skapa förståelse genom att förmedla sammanhanget. Du vill utveckla din verksamhet, dina medarbetare och ditt eget ledarskap.

I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".


ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef för 1177 är du en viktig del i utvecklingen av verksamheten eftersom den står inför en spännande förändring mot digitalisering. Du kommer ingå i samma verksamhetsområde som vårdcentralen Skärvet och jourverksamheterna. Dessa verksamheter ingår i samma ledningsgrupp som består av verksamhetschef, avdelningschefer och medicinska ledningsansvariga läkare.

Dina arbetsuppgifter som avdelningschef är att leda och utveckla avdelningen och dina medarbetare mot uppsatta mål. Du ansvarar för ekonomi, arbetsmiljö och personal.

I din roll är det viktigt att stötta och coacha dina medarbetare i deras dagliga arbete där du tar tillvara deras engagemang, styrkor och utvecklingsbehov i förhållande till uppdraget. Du främjar en kultur som stödjer Region Kronobergs värdegrund; respekt för människan. Du strävar efter ett kommunikativt ledarskap och är tillgänglig för dina medarbetare. Kan och/eller har intresse för arbete med gruppers utveckling.

Vi erbjuder dig:
• En stor möjlighet att påverka, utveckla och bygga upp verksamheten
• Interna och externa chefsutbildningar
• Ett omfattande introduktionsprogram för dig som ny chef i Region Kronoberg

Läs mer om våra förmåner här: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/KVALIFIKATIONER
För att du ska trivas och lyckas rollen söker vi dig som tycker om att arbeta operativt och strategiskt. Du ser utmaningar som möjligheter, är drivande och har förmåga att se lösningar och fatta beslut. Du är lyhörd och har ett stort intresse för dina medarbetare och för gruppens utveckling framåt.

Vi söker vi dig som:
- Etablerar trovärdighet och bygger förtroende
- Förhåller dig till andra på ett öppet och accepterande sätt och får andra att känna sig bekväma.
- Drivande i förändrings och utvecklingsarbete och verkar för nya satsningar
- Söker nya perspektiv och idéer tillsammans med dina medarbetare
- Är kommunikativ och förmedlar information tydligt och enkelt
- Ser vikten av att samarbeta och är medveten om dina styrkor och svagheter
- Har en hög målsättning och skapar motivation hos dina medarbetare

Det är meriterande om du tidigare har arbetat som ledare med personalansvar och om du innehar en vårdutbildning/ arbetslivserfarenhet som sjuksköterska.

Vi tillämpar personlighet- och problemlösningstester som underlag till urvalet och som tillsammans med CV (erfarenhet, utbildning) avgör vilka som går vidare i processen.


ÖVRIGT
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.

Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Ansök nu

Enhetschef till avdelningen för sjuksköterskor

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Sep 5
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
I arbetet som enhetschef leder och styr du verksamheten mot omsorgsförvaltningens mål. Du ansvarar för ekonomi, personal och verksamhet. En viktig del i arbetet är att bidra till goda relationer med andra aktörer runt omsorgstagaren, såväl inom som utanför vår förvaltning. Du ska på ett positivt sätt tillvarata och utveckla medarbetarnas kompetens och får dem delaktiga och engagerade i verksamheten. Vi vill att ditt ledarskap ska stimulera till förnyelse, flexibilitet och kvalitetstänkande utifrån ett patientperspektiv.

Inom avdelningen för sjuksköterskor arbetar ca 130 sjuksköterskor. Vi är fyra enhetschefer och en avdelningschef. Enhetscheferna tillsammans med administrativt stöd har sitt kontor på Sandvägen i Sandsbro. Vi strävar efter att vara en enhetlig sjuksköterskeorganisation med ett gemensamt synsätt.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med ledarskapserfarenhet och minst ett par års erfarenhet av vårdyrke. Vi ser gärna att du är utbildad distriktssköterska eller sjuksköterska med inriktning mot äldre samt att du har ledarskapsutbildning och god kännedom om kommunal hälso- och sjukvård. Erfarenhet av organisationsutveckling ser vi också positivt på, då avdelningen för sjuksköterskor befinner sig i en utvecklingsfas och ständigt jobbar med förbättringsarbete.

För att lyckas i rollen behöver du vara en lyhörd, tydlig och målorienterad ledare som har förmågan att påverka och inspirera din omgivning och få såväl individ som grupp att växa och sträva mot samma mål. Du är bra på att kommunicera, initiativtagande, strukturerad och har förmågan att uppmärksamma och ta tag i problem och hitta effektiva lösningar. Det är också viktigt att du är en flexibel person med ett stort engagemang för våra frågor, att du har ett helhetstänk, god förmåga att samverka på olika nivåer och lätt för att bygga relationer.

Körkort är ett krav liksom att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister för enskild person enligt 9 § 1 st. Du hittar blankett för att beställa utdraget på www.polisen.se

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.

Du söker tjänsten genom länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.

CV- och annonsförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Avdelningschef till akutmottagningen i Växjö

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jul 15
Nu söker vi dig som vill leda och utveckla vår akutmottagning i Växjö i ett delat ledarskap! Är du en trygg, stabil och kommunikativ person som trivs på en stor arbetsplats med högt tempo där många kontakter och relationer skapas? Då kan detta vara jobbet för dig!

Akutkliniken i Växjö består av en akutmottagning och en akutvårdsavdelning (AVA), här arbetar ca 120 kompetenta och engagerade medarbetare inom olika professioner. På akutmottagningen i Växjö behandlar vi akut sjuka dygnet runt inom specialiteterna medicin, infektion, kirurgi och ortopedi. Vårt uppdrag är att ge bästa möjliga vård till de som akut kräver sjukhusvård och detta sker med människan i fokus. Som patient hos oss kan du känna dig trygg i att alltid få ett gott bemötande och att vården sker med hög kvalitet.

Region Kronobergs chefer är modiga och motiverade ledare. I din ledarroll har du förmågan att se till helheten och skapa förståelse genom att förmedla sammanhanget. Genom att du agerar konsekvent och visar tillit till medarbetarna skapar du engagemang och delaktighet, nytänkande och kreativitet.

I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".

ARBETSUPPGIFTER
I din roll som avdelningschef på akutmottagningen i Växjö kommer du ingå i ett delat ledarskap. På akutmottagningen och akutvårdsavdelningen (AVA) är ni totalt fyra avdelningschefer som arbetar i nära dialog med varandra. Vi tror på ett starkt delat ledarskap med god kommunikation och prestigelöshet för att tillsammans lyckas med vårt uppdrag. Som avdelningschef ingår du i akutklinikens ledningsgrupp och rapporterar till verksamhetschefen.

Hos oss får du en spännande och utvecklande tjänst. Du ansvarar för att leda och utveckla verksamheten och dess medarbetare mot uppsatta mål. Du har tillsammans med de andra avdelningscheferna det övergripande ansvaret för ekonomi, arbetsmiljö och personal. Dessutom får du bidra till framtidens akutmottagning i samband med byggnationen av ett nytt akutsjukhus i Växjö!

Du är en förebild i det dagliga arbetet och främjar en kultur som stödjer Region Kronobergs värdegrund; respekt för människan. Du strävar efter ett kommunikativt ledarskap och är tillgänglig för dina medarbetare.

Vi erbjuder dig:
- En stor möjlighet att påverka, utveckla och driva akutmottagningen framåt
- Ett omfattande introduktionsprogram för dig som ny chef i Region Kronoberg
- Interna och externa chefsutbildningar

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som tycker om att arbeta med ständiga förbättringar i verksamheten. Du ser utmaningar som möjligheter, är drivande och har förmåga att se lösningar samt mod att fatta beslut. Det är meriterande om du tidigare har arbetat som ledare med personalansvar och om du innehar en vårdutbildning.

För att trivas och lyckas i rollen söker vi dig som:
- Ser till helheten och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter
- Behåller ett lugn i stressiga situationer
- Är strukturerad och utvecklar effektiva och genomförbara lösningar på problem
- Förhåller dig till andra på ett öppet och accepterande sätt och får andra att känna sig bekväma.
- Har lätt för att samarbeta och är medveten om dina styrkor och svagheter
- Är kommunikativ och förmedlar information tydligt och enkelt, både muntligt och skriftligt.
- Drar lärdom av erfarenheter och feedback från omgivningen.

I denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi tillämpar personlighet- och problemlösningstest som underlag till urvalet, som tillsammans med CV avgör vilka som går vidare i processen.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Här får du gärna bifoga legitimation, betyg och intyg.
Fackliga representanter som deltar i rekryteringen:
Johanna Gustafsson Vrågård - Vårdförbundet
Susanne Liljedahl - Kommunal

Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.

Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Ansök nu

Avdelningschef till vårdcentralen Teleborg

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jul 5
Nu söker vi två avdelningschefer för vårdcentralen Teleborg! Är du den tillitsfulla och kommunikativa ledare vi söker?

För att kunna möta utvecklingen och erbjuda en god vård nu och framöver, ställer Region Kronoberg om till nära vård - en satsning som tydligt involverar kronobergaren och förändrar hälso- och sjukvården i grunden. Tillsammans ska vi flytta vården närmare individen, både relationellt och i vår tillgänglighet.

Vårdcentralen Teleborg genomför nu ett stort omställningsarbete för att kunna ge sina patienter en mer tillgänglig vård. Vårdcentralen ska bli digifysisk och i det ingår att förändra och förbättra arbetssätt och rutiner på vårdcentralen.En digifysisk vårdcentral är en vårdcentral som erbjuder digitala ingångar och digitala konsultationer i hög grad och som första alternativ. Digitalt först och fysiskt när det behövs är en devis som sammanfattar det nya sättet att söka och ge vård. I praktiken innebär det att vårdcentralens patienter kan söka vård digitalt och bli triagerade till rätt vårdprofession i appen Min vård Kronoberg. Patienterna kan också till exempel chatta med vårdpersonal, ha videosamtal och boka samt avboka tider.

Vi har en oerhört spännande och utmanande utvecklingsresa framför oss som vi hoppas att du vill vara en del av!

Som chef för vårdcentralen Teleborg är du en motiverade ledare med värdeorden helhet, tillit och tydlighet. I din ledarroll har du förmågan att se till helheten och skapa förståelse genom att förmedla sammanhanget. Du vill utveckla verksamhet, dina medarbetare och ditt eget ledarskap.

I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län". Ambitionen är att bedriva en jämlik hälso- och sjukvård av hög kvalitet.

ARBETSUPPGIFTER
Dina arbetsuppgifter som avdelningschef är att strategiskt leda och utveckla verksamheterna och dess medarbetare mot uppsatta mål. Tillsammans med din kollega har du det övergripande ansvar vilket innefattar ekonomi, arbetsmiljö och personalansvar. Som avdelningschef kommer du även att ingå i ledningsgruppen och du rapporterar till verksamhetschefen.

Som avdelningschef strävar du efter ett kommunikativt ledarskap som präglas av dialog, tydlighet och närvaro. I din roll är det viktigt att stötta och coacha dina medarbetare i deras dagliga arbete där du tar tillvara deras engagemang, styrkor och utvecklingsbehov i förhållande till uppdraget. Du är lyhörd för din omgivning och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer. Som avdelningschef främjar du en kultur som stödjer Region Kronobergs värdegrund; respekt för människan.

Vi erbjuder dig:
- En stor möjlighet att påverka, utveckla och driva verksamheten framåt
- Interna och externa chefsutbildningar
- Ett omfattande introduktionsprogram för dig som ny chef i Region Kronoberg

Läs mer om våra förmåner här: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/

KVALIFIKATIONER
Som avdelningschef söker vi dig som:

• Utvecklar effektiva, förnuftiga och genomförbara lösningar på problem.
• Förhåller sig till andra på ett öppet och accepterande sätt och får andra att känna sig bekväma.
• Lyssnar effektivt: du försöker först att förstå och sedan förstås.
• Förhåller dig entusiastiskt och positiv även i tuffa situationer.
• Drar lärdom av erfarenheter och feedback från omgivningen.

Det är meriterande om du tidigare har arbetat som chef med personalansvar.

Vi tillämpar personlighet- och problemlösningstest som underlag i urvalet, vilket tillsammans med CV avgör vilka som går vidare till intervju. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi planerar att hålla intervjuer följande datum:
15/8 - Intervjuer - kl 10-11:30
16/8 - Intervjuer - kl 13-14:30
18/8 - Intervjuer - kl 13-14:30
19/8 - Intervjuer - kl 13-16:30
23/8 - Intervjuer - kl 8:30-12:00

ÖVRIGT
Här får du gärna bifoga legitimation, betyg och intyg.
Fackliga representanter:
Caroline Boo Hermansson - Vårdförbundet
Marcus Thelander - KLL
Sofia Fahlander - Vision
Katarina Delsmo - Kommunal

Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.

Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Ansök nu

Avdelningschef till ortopedavdelningen i Växjö

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 13
Vi kompletterar nu vårt team på ortopedkliniken i Växjö med ytterligare en avdelningschef. Trivs du i en miljö som kännetecknas av utveckling och förbättringsarbete? Då kan det vara just dig vi söker!

Ortopedkliniken är en länsgemensam verksamhet med enheter både i Växjö och Ljungby. Kliniken bedriver akut och planerad verksamhet gällande skador och sjukdomar i rörelseapparaten. På ortopedkliniken i Växjö arbetar ca 110 medarbetare och verksamheten består av en ortopedavdelning och en ortopedmottagning. Vårt mål är att skapa patientupplevd kvalitet samt att stimulera till kompetensutveckling och därmed vara en attraktiv arbetsplats.

Region Kronobergs chefer är modiga och motiverade ledare. I din ledarroll har du förmågan att se till helheten och skapa förståelse genom att förmedla sammanhanget. Genom att du agerar konsekvent och visar tillit till medarbetarna skapar du engagemang och delaktighet, nytänkande och kreativitet. I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".

ARBETSUPPGIFTER
Vi förändrar nu vår ledningsstruktur och implementerar ett delat ledarskap som ett led i att förbättra våra chefers organisatoriska förutsättningar. Vi utökar från en avdelningschef till två, där vi nu söker dig som vill arbeta som avdelningschef för ortopedavdelningen.

Dina arbetsuppgifter som avdelningschef är att leda och utveckla ortopedavdelningen och dess medarbetare mot uppsatta mål. Du har det övergripande ansvaret vilket innefattar ekonomi, arbetsmiljö och personalansvar för cirka 30 medarbetare. Som avdelningschef rapporterar du till verksamhetschefen och ingår i ortopedklinikens ledningsgrupp. Du kommer arbeta i nära samarbete med den andre avdelningschefen .

I din roll är det viktigt att stötta och coacha dina medarbetare i deras dagliga arbete där du tar tillvara deras engagemang, styrkor och utvecklingsbehov i förhållande till uppdraget. Du är en förebild i det dagliga arbetet och främjar en kultur som stödjer Region Kronobergs värdegrund; respekt för människan. Genom att du agerar konsekvent och visar tillit till medarbetarna skapar du engagemang, delaktighet, nytänkande och kreativitet.

Vi erbjuder dig:
- En stor möjlighet att påverka, utveckla och driva verksamheten framåt
- Interna och externa chefsutbildningar
- Ett omfattande introduktionsprogram för dig som ny chef i Region Kronoberg

Läs mer om våra förmåner här: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som innehar en vårdutbildning och som har erfarenhet från sjukhusvården. Vi ser det som meriterande om du tidigare har arbetat som ledare med personalansvar och om du har erfarenhet av förbättringsarbete.

För att trivas och lyckas i rollen söker vi dig som:

- Etablerar trovärdighet och bygger förtroende
- Utvecklar effektiva, förnuftiga och genomförbara lösningar på problem
- Delar med dig av information och expertis för att uppnå önskade resultat
- Initierar, anpassar och styr upp förändrings- och utvecklingsarbete
- Följer upp hur arbetet går framåt gentemot verksamhetens mål och samordnar resurser utifrån det

Vi tillämpar personlighet- och problemlösningstest som underlag till urvalet, som tillsammans med CV avgör vilka som går vidare i processen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.

Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Ansök nu

Avdelningschef till röntgen i Växjö

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 6
Nu söker vi efter en kommunikativ avdelningschef till röntgenenheten i Växjö! Är det dig vi letar efter?

Röntgenavdelningen i Växjö ingår tillsammans med röntgen i Ljungby och klinisk fysiologi i organisationen för bild- och funktionsmedicin. Hos oss på röntgen i Växjö finns möjlighet att utföra de flesta förekommande röntgenundersökningarna. Avdelningen består idag av ca 100 medarbetare i yrkesgrupperna undersköterskor, röntgensjuksköterskor, röntgenläkare och medicinska sekreterare. Vi har en trivsam arbetsmiljö med god kamratskap och ett positivt utbildnings- och utvecklingsklimat.

På våra två röntgenenheter i Växjö och Ljungby utför vi olika typer av röntgenundersökningar på kroppens olika delar och organ. Vi utför undersökningar inom bland annat datortomografi (DT), nuklearmedicin, angiografikärlundersökningar, magnetkameraundersökningar (MR), ultraljud, PET kameraundersökning (PET-CT), mammografi och vanliga röntgenundersökningar såsom på skelett, lungor och njurar.

Region Kronobergs chefer är modiga och motiverade ledare - helhet, tillit och tydlighet. I din ledarroll har du förmågan att se till helheten och skapa förståelse genom att förmedla sammanhanget. Du vill utveckla din verksamhet, dina medarbetare och ditt eget ledarskap.

I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef är du en viktig del i utvecklingen av verksamheten. Du har personalansvar för cirka 35 medarbetare och ansvarar för ekonomi, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. Du samarbetar tätt med den andra avdelningschefen i ett delat ledarskap där ni tillsammans leder, planerar, samordnar, utvecklar och följer upp verksamheten. Du ingår i klinikens ledningsgrupp och rapporterar till verksamhetschefen.

Som avdelningschef är du drivande i den utveckling som pågår inom verksamheten och coachar dina medarbetare i deras dagliga arbete. Vi jobbar aktivt med kompetensväxling och att ta tillvara på våra medarbetares styrkor och engagemang. Vi har spännande utmaningar framåt och kommer bland annat arbeta med införandet av ett nytt journal- och bildhanteringssystem. I detta arbete finns det en projektgrupp som ansvarar för införandet men du som avdelningschef kommer ha en central roll i att stötta och möjliggöra förändringsarbetet.

Vi erbjuder dig:
- En stor möjlighet att påverka, utveckla och driva verksamheten framåt
- Interna och externa chefsutbildningar
- Ett omfattande introduktionsprogram för dig som ny chef i Region Kronoberg

Läs mer om våra förmåner här: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som tycker om att arbeta med ständiga förbättringar i verksamheten. Du ser utmaningar som möjligheter, är drivande och har förmåga att se lösningar samt mod att fatta beslut. Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet av ledarskap och en relevant akademisk utbildning. Det är meriterande om du har vårderfarenhet och särskilt inom röntgenverksamhet.

För att trivas och lyckas i rollen söker vi dig som:
- Etablerar trovärdighet och bygger förtroende
- Utvecklar effektiva, förnuftiga och genomförbara lösningar på problem
- Delar med dig av information och expertis för att uppnå önskade resultat
- Initierar, anpassar och styr upp förändrings- och utvecklingsarbete
- Följer upp hur arbetet går framåt gentemot verksamhetens mål och samordnar resurser utifrån det

Vi tillämpar personlighet- och problemlösningstest som underlag till urvalet, som tillsammans med CV avgör vilka som går vidare i processen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Välkommen med din ansökan!

Vi har planerat att hålla intervjuer under vecka 24.

ÖVRIGT
Fackliga representanter:
Helén Turesson, Kommunal
Annica Nilsson, Vision
Therese Ljung, Vårdförbundet

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudande om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med denna annons.

Ansök nu

Klinikchef till Distriktsveterinärerna Växjö

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 13
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Vi arbetar med privatpersoner, företag och myndigheter och vi erbjuder tjänster för akut djursjukvård, smittskydd samt förebyggande insatser för en god djurhälsa. Vi är en del av Jordbruksverket.

Vi står upp för en etisk djursjukvård, vi är engagerade och gör det lilla extra för kunden eller en kollega. Vi gör skillnad och skapar värde i varje kundmöte. Med djuren och djurägarna i fokus arbetar vi tillsammans för att ständigt förbättra oss och vårt arbetssätt. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe.

Vill du vara med och skapa samhällsnytta? Ta chansen att jobba inom en unik och varierande verksamhet där du får vara med och göra skillnad.

Välkommen till Distriktsveterinärerna i Växjö!
På mottagningen i Växjö arbetar idag en liten grupp veterinärer och en sköterska och målet är att arbetsgruppen ska växa. Mottagningen arbetar i dagsläget i första hand med akutsjukvård i fält, men underlag finns för att utveckla både smådjursmottagningen och bokade besök på både häst och lantbrukets djur.


ARBETSUPPGIFTER
Då vi är en affärsdriven verksamhet är kunden alltid i fokus och i din roll som klinikchef bygger och vårdar du kundrelationer tillsammans med medarbetarna. Att identifiera utvecklingsområden och driva dessa frågor framåt är en naturlig del av arbetet. Du har huvudansvaret för affärsverksamheten och för en positiv utveckling av verksamhetens resultat och kvalitet. Som klinikchef leder du dina medarbetare genom ett nära och coachande ledarskap för att tillsammans hantera de vardagliga utmaningarna.

Vår verksamhet finns i hela landet och är indelad i fyra regioner. Varje region leds av en regionchef som rapporterar till vår driftchef. Det här är en helt ny regionindelning och som klinikchef i praktikområdet Växjö blir du en del av regionledningsgrupp Sydost. Övriga klinikchefer i regionen blir, precis som regionchefen, ditt naturliga bollplank i chefsfrågor. Från vårt kontor i Jönköping har du även stöd av HR-partner, löneadministratör, ekonomer/controllers, inköp samt marknad.

Hos oss får du arbeta i en verksamhet som siktar framåt och som vill skapa en modern beredskapsorganisation och genom att jobba med arbetssätt i framkant vara en attraktiv arbetsgivare. Vi erbjuder dig en spännande tjänst i en stor organisation med god möjlighet att påverka. Genom vår Chefsakademi finns möjlighet att lära och utvecklas i din chefs- och ledarroll.

Anställningen är en tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat förordnande som klinikchef.


KVALIFIKATIONER
Som klinikchef hos oss hanterar du de situationer som krävs för att gruppen ska få rätt förutsättningar att arbeta effektivt tillsammans. Det kan innebära allt från resursplanering till att engagerat arbeta för en enad verksamhet och ett sammansvetsat team trots geografisk spridning.

Du har ett helhetsperspektiv samtidigt som du ser varje individ och låter alla komma till tals för att skapa engagemang och delaktighet.

Som klinikchef är du en god kommunikatör, håller en röd tråd och säkerställer att budskapet går fram och är tydligt. Ett gott samarbete är viktigt för oss och därför ser vi att du är lyhörd, lösningsorienterad och har förmågan att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.

Du är trygg i din roll som ledare, är självgående och fattar beslut med omdöme för att driva arbetet framåt mot såväl kortsiktiga som långsiktiga mål. Du är ett gott föredöme och en god representant för vår verksamhet. Du leder verksamheten enligt fattade beslut och organisationens vision och policy. Du har även lätt att anpassa sig till ändrade situationer och ser möjligheterna i förändring.

Vi ställer krav på att du har relevant akademisk utbildning för rollen eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Tidigare erfarenhet av ledande roll och ekonomiskt ansvar ses som meriterande. Även erfarenhet från djursjukvårdsbranschen eller liknande branscher ses som meriterande.

B-körkort är ett krav för tjänsten.

Välkommen att söka tjänsten redan idag, rekrytering sker löpande!


ÖVRIGT
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.

Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.

Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.

Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.

Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.

Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.

Tack för att du söker genom Offentliga Jobb!

Ansök nu

Vårdenhetschef till äldrepsykiatriska enheten i Växjö

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Mar 2
Nu söker vi en vårdenhetschef till äldrepsykiatriska enheten i Växjö. Letar du efter en stimulerande chefstjänst i en spännande verksamhet? Då kan det här vara tjänsten för dig!

Specialistpsykiatrin barn, unga och vuxna bedriver specialiserad psykiatrisk vård i samverkan med andra vårdgivare. Verksamheten är organiserad i specialiserade enheter där våra medarbetare arbetar utifrån integrerade team, öppenvård och heldygnsvård vilka följer patienten i hela vårdkedjan. En god arbetsmiljö med motiverade och kompetenta medarbetare är en förutsättning för att vi ska lyckas med vårt uppdrag.

Äldrepsykiatriska enheten består av både länsövergripande öppenvård och en heldygnsvårdsavdelning med åtta vårdplatser. Vårt uppdrag är att bedriva specialistpsykiatri för äldre personer som är nyinsjuknade i psykisk sjukdom, multisjuka äldre där psykisk ohälsa ingår, personer med misstänkt demenssjukdom som är i behov av specialistutredning samt personer med svår BPSD-problematik. Vi har ett nära samarbete med vårdgrannar såsom kommunal omsorg, länssjukvård och primärvård.

Region Kronobergs chefer är modiga och motiverade ledare. I din ledarroll har du förmågan att se till helheten och skapa förståelse genom att förmedla sammanhanget. Genom att du agerar konsekvent och visar tillit till medarbetarna skapar du engagemang och delaktighet, nytänkande och kreativitet. I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".

ARBETSUPPGIFTER
I uppdraget som vårdenhetschef kommer du att driva och leda vår verksamhet mot uppsatta verksamhetsmål och arbeta med kvalitets- och utvecklingsarbete och säkerställa att vi gör rätt saker. Du eftersträvar fakta, prioriterar och fördelar resurser och har modet att fatta beslut. Du kommer ha budget-, personal- och arbetsmiljöansvar för cirka 35 medarbetare inom professionerna skötare, sjuksköterskor och psykologer.

Som vårdenhetschef ingår du även i verksamhetens ledningsgrupp, som består av verksamhetschef och övriga vårdenhetschefer. Du kommer arbeta tätt tillsammans med resten av cheferna inom heldygnsvården.

Du är en förebild i det dagliga arbetet och främjar en kultur som stödjer Region Kronobergs värdegrund; respekt för människan. Du strävar efter ett kommunikativt ledarskap och är tillgänglig för dina medarbetare.

Vi erbjuder dig:
- En stor möjlighet att påverka, utveckla och driva verksamheten
- Interna och externa chefsutbildningar
- Ett omfattande introduktionsprogram för dig som ny chef i Region Kronoberg

KVALIFIKATIONER
Du som söker har adekvat högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård. Erfarenhet av arbetsledning ses som meriterande och vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom psykiatri eller annan relevant verksamhet.

För att trivas och lyckas i rollen söker vi dig som:
-Ser till helheten och utvecklar effektiva och genomförbara lösningar på problem
-Förhåller dig entusiastisk och positiv även i svåra situationer
-Ser vikten av att samarbeta och att skapa goda relationer

Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet. Vi vill ha chefer som är medvetna om sina styrkor och svagheter, lär sig av sina erfarenheter och som tar hjälp av andra när det behövs för att få jobbet gjort på ett effektivt sätt.
Vi tillämpar personlighet- och problemlösningstest som underlag i urvalet, vilket tillsammans med CV avgör vilka som går vidare till intervju.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Här får du gärna bifoga legitimation, betyg och intyg.
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-704 704

Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Ansök nu

Avdelningschef till intensivvårdsavdelningen med ansvar för den pre- och po

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 9
Vi välkomnar nu ytterligare en avdelningschef till oss på intensivvårdsavdelningen med ansvar för den pre- och postoperativa vården. Är du en ledare med stort medarbetarengagemang som gillar att bygga lag där varje medarbetare spelar en viktig roll? Då kan det vara just dig vi söker!

Anestesikliniken är en klinik med verksamheter i både Växjö och Ljungby. Här ingår enheter inom anestesi, intensivvård, operation och sterilteknik. Vi är cirka 350 medarbetare som arbetar i en bred och mångfacetterad verksamhet i en teknikintensiv miljö. Vi har mycket nära samarbete med många andra kliniker och specialiteter.

Vi genomför under våren en strukturell omorganisation där den pre-och postoperativa vårdsektionen kommer ingå i det gemensamma uppdraget för intensivvård och ledas av tre stycken avdelningschefer tillhörande intensivvårdsavdelningen. På IVA arbetar idag omkring 70 medarbetare och inom den pre- och postoperativa sektionen cirka 15 medarbetare. I denna roll får du möjligheten att utveckla, forma och förvalta den pre- och postoperativa sektionen.

Anestesikliniken ska vara en arbetsplats att vara stolt över. Vi arbetar efter målet att vara en attraktiv, rolig, nytänkande och utvecklande arbetsplats som både kan locka till sig och behålla kompetent personal.

Region Kronobergs chefer är modiga och motiverade ledare - helhet, tillit och tydlighet. I din ledarroll har du förmågan att se till helheten och skapa förståelse genom att förmedla sammanhanget. Du vill utveckla din verksamhet, dina medarbetare och ditt eget ledarskap. I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som avdelningschef ingår du i ledningsgruppen för anestesikliniken med delat budget-, arbetsmiljö- och personalansvar för intensivvårdsavdelningen. Du har personalansvar för samtliga medarbetare på avdelningen och är närmast chef för dem som arbetar med tydlig koppling mot den pre- och postoperativa vården. Utöver detta ansvarar du för verksamhetsutveckling och uppföljning av de mål som är kopplade till din sektion samt för information och utbildningsinsatser för pre- och postoperativ vård.

I din roll kommer du företräda intensivvårdsavdelningen i operationsprocessen. Vilket innebär att du arbetar tätt med ansvarig på operation med operationsplanering för att kunna planera för de personalresurser som behövs på din sektion. Du kommer ha en tät dialog med klinikens bemanningsplanerare för att i samråd kunna parera eventuella flaskhalsar eller korrigera felbalanserad bemanning. Du har också ett tätt samarbete med samordnaren på uppvakningsenheten för att få ett bra flöde på den postoperativa vården.

Du kommer arbeta i tät dialog och nära samarbete med klinikens avdelningschefer samt stödfunktioner. Du rapporterar till verksamhetschefen.

Här arbetar vi tillsammans för en effektiv, tillgänglig och god sjukhusvård i Kronoberg.

Vi erbjuder dig:
• En stor möjlighet att påverka och utveckla verksamheten framåt
• Interna och externa chefsutbildningar
• Ett omfattande introduktionsprogram för dig som ny chef i Region Kronoberg
• Möjlighet att påverka hur framtidens anestesiklinik ska se ut i samband med att ett nytt sjukhus ska byggas.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som tidigare varit chef/ledare och förespråkare en coachande ledarstil. Det är meriterande om du tidigare varit delaktig i en organisationsförändring och framförallt i efterarbetet med fokus på gruppdynamik och förvaltning av en ny struktur.

För att trivas och lyckas i rollen söker vi dig som:

• Strävar efter att etablerar trovärdighet, förtroende och nå inflytande hos din omgivning.
• Förhåller dig till andra på ett öppet och accepterande sätt och får andra att känna sig bekväma.
• Samverkar genom att främja och utveckla andras idéer.
• Samarbetar med andra snarare än konkurrerar; delar ansvar för mål och hjälper till på det sätt som behövs för att gruppen ska prestera.
• Initierar, anpassar och styr upp förändrings- och utvecklingsinsatser.

Vi tillämpar personlighet- och problemlösningstest som underlag i urvalet, vilket tillsammans med CV avgör vilka som går vidare till intervju.

Välkommen med din ansökan senast den 3 mars. Intervjuer planeras att genomföras under v. 10 och 11.

ÖVRIGT
Fackliga representanter: Sara Karsamo (Vårdförbundet), Amanda Svahn (Kommunal), Roger Ellström (KLL)

Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.

Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Ansök nu

Avdelningschef till klinisk fysiologi

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 18
Trivs du på en arbetsplats som kännetecknas av utveckling och engagerade medarbetare? Är du dessutom en lyhörd och strukturerad ledare? Då kan det vara just dig vi söker till uppdraget som avdelningschef på klinisk fysiologi!

Klinisk fysiologi arbetar inom områdena klinisk fysiologi, nuklearmedicin och klinisk neurofysiologi. Vi utför analyser av olika organs funktion och använder oss av olika tekniker så som ultraljud, nuklearmedicin och elektrofysiologi. Varje år genomförs ca 19.000 undersökningar och vi har både elektiva och inneliggande patienter. I vårt arbete har vi ett tätt samarbete med bland annat röntgen, barnkliniken och medicinkliniken. Hos oss arbetar ca 30 medarbetare inom professionerna administrativ assistent, medicinsk sekreterare, biomedicinsk analytiker och läkare.

I vår verksamhet finner du fantastiska kollegor som värnar om gott medarbetarskap! Vi utgår från patientens bästa och arbetar ur ett helhetsperspektiv. Vår verksamhet präglas av god kvalitet och en ständig strävan att utvecklas. Nu söker vi dig som vill arbeta tillsammans med oss i en utvecklande verksamhet och som vill bli vår nya avdelningschef!

I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".

ARBETSUPPGIFTER
Dina arbetsuppgifter som avdelningschef är att leda och utveckla avdelningen och dess medarbetare mot uppsatta mål. För att lyckas i rollen behöver du ha förmågan att leda på både operativ och strategisk nivå. Du har det övergripande ansvaret för kliniken, vilket innefattar ekonomi, arbetsmiljö och personalansvar för ca 25 medarbetare. I arbetsgruppen ingår 5 sektionsledare.

Klinisk fysiologi är idag en fristående klinik men kommer under våren att slås samman med röntgen till en gemensam bild- och funktionsmedicinklinik. Du kommer att ingå den gemensamma klinikledningen och förväntas vara med och driva klinikgemensamma frågor.

Som avdelningschef är du drivande i den utveckling som pågår inom verksamheten och coachar dina medarbetare i deras dagliga arbete. Vi jobbar aktivt med kompetensväxling och att ta tillvara på våra medarbetares styrkor och engagemang. Vi har spännande utmaningar framåt och kommer bland annat arbeta med införandet av ett nytt journal- och bildhanteringssystem. I detta arbete finns det en projektgrupp som ansvarar för införandet men du som avdelningschef kommer ha en central roll i att stötta och möjliggöra förändringsarbetet.

Vi erbjuder dig:
• En stor möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
• Interna och externa chefsutbildningar
• Ett omfattande introduktionsprogram för dig som ny chef i Region Kronoberg

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är lyhörd och strukturerad och som trivs med att växla mellan det operativa och strategiska arbete som krävs i rollen. Det är meriterande om du tidigare har arbetat som ledare med personalansvar och om du innehar en medicinsk utbildning. Dock är det viktigaste för oss att hitta rätt person som har de egenskaper som krävs för uppdraget. Du är en modig och motiverad ledare som leder utifrån helhet, tillit och tydlighet. Du är en förebild i det dagliga arbetet och främjar en kultur som stödjer Region Kronobergs värdegrund; respekt för människan.

För att trivas och lyckas i rollen söker vi dig som:
- Agerar när andra tvekar och sätter upp höga mål samt tar tag i olösta problem
- Initierar, anpassar och hanterar förändrings- och utvecklingsinsatser
- Förmedlar information tydligt och enkelt, både muntligt och skriftligt
- Håller andra informerade; ger specifik och konstruktiv feedback.
- Har en god självkännedom och drar lärdom av erfarenheter och feedback från omgivningen

Vi tillämpar personlighet- och problemlösningstest som underlag i urvalet, som tillsammans med CV avgör vilka som går vidare i processen.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Här ges en frivillig möjlighet att bifoga ditt CV, betyg och intyg.
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.

Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Ansök nu

Avdelningschef till kvinnoklinikens öppenvård

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 16
Nu söker vi efter en avdelningschef till barnmorskemottagningarna i östra delen av länet. Är du den relationsbyggande och kommunikativa ledare vi söker?

På kvinnokliniken är vi cirka 200 medarbetare som tillsammans möter kvinnor i alla åldrar; allt från den unga kvinnan som står inför att välja preventivmedel till kvinnan i och efter klimakteriet. Vår verksamhet är igång dygnet runt och består bland annat av förlossning, BB, familje-BB och en gynenhet. Inom öppenvården finns två gynekologiska mottagningar, 12 barnmorskemottagningar, specialistmödravård, ultraljud, ungdomsmottagning, SESAM och gynekologisk cellprovsmottagning.

Region Kronobergs chefer är modiga och motiverade ledare - helhet, tillit och tydlighet. I din ledarroll har du förmågan att se till helheten och skapa förståelse genom att förmedla sammanhanget. Du vill utveckla din verksamhet, dina medarbetare och ditt eget ledarskap.

I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef har du personal- och arbetsmiljöansvar för cirka 30 medarbetare inom yrkesgrupperna barnmorskor och undersköterskor. Du kommer att bli chef för medarbetarna på barnmorskemottagningarna i östra delen av länet samt ultraljuds- och abortmottagningen.

Du kommer ha ett nära samarbete med de andra avdelningscheferna inom öppenvården, men även samverka med övriga avdelningschefer på kvinnokliniken. Du sitter med i klinikens ledningsgrupp och rapporterar till verksamhetschefen.

Vi erbjuder dig:
- En stor möjlighet att påverka och utveckla kvinnoklinikens mottagningar
- Interna och externa chefsutbildningar
- Ett omfattande introduktionsprogram för dig som ny chef i Region Kronoberg

Läs mer om våra förmåner här: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/

KVALIFIKATIONER

För att trivas och lyckas i rollen söker vi dig som:
- Etablerar trovärdighet och bygger förtroende
- Utvecklar effektiva, förnuftiga och genomförbara lösningar på problem
- Delar med dig av information och expertis för att uppnå önskade resultat
- Är medveten om dina styrkor och svagheter samt när hjälp behövs från andra för att få jobbet gjort på ett effektivt sätt.
- Samverkar genom att främja och utveckla andras idéer.

Det är meriterande om du tidigare har arbetat som barnmorska, ledare med personalansvar och om du har erfarenhet av kvinnosjukvård.

Vi tillämpar personlighet- och problemlösningstest som underlag till urvalet, som tillsammans med CV avgör vilka som går vidare i processen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Välkommen med din ansökan!

Vi har planerat att hålla intervjuer följande datum:
21/3 - Intervju kl 13:30-15:00
22/3 - Intervju kl 13:30-15:00
24/3 - Intervju kl 10:30-12:00 och 13:30-15:00
25/3 - Intervju kl 8:30-12

ÖVRIGT
Fackliga representanter:
Kommunal: Lillemor Augustsson
Vårdförbundet: Jenny Bengtsson Gren
SRAT: Ida Qvarsell Kicsi

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudande om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med denna annons.

Ansök nu

Avdelningschef till operation och steriltekniska enheten på anestesiklinike

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 9
Vi kompletterar nu vårt team på operation och steriltekniska enheten med ytterligare en avdelningschef. Trivs du i en miljö som kännetecknas av utveckling, engagerade medarbetare och där det gäller att vara lösningsorienterad? Har du dessutom en bakgrund inom hälso- och sjukvård? Då kan det vara just dig vi söker!

Anestesikliniken är en klinik med verksamheter i både Växjö och Ljungby. Här ingår enheter inom anestesi, intensivvård, operation och sterilteknik. Vi är cirka 350 medarbetare som arbetar i en bred och mångfacetterad verksamhet i en teknikintensiv miljö. Vi har mycket nära samarbete med många andra kliniker och specialiteter.

Operation är vår största enhet med cirka 120 medarbetare och på den steriltekniska enheten arbetar omkring 20 medarbetare idag. Här blir du en av tre avdelningschefer som tillsammans ansvarar för dessa enheter med särskilt ansvar för några av våra interna sektioner så som: kirurgi, ortopedi, gyn, öron, näsa, hals och sterilteknik.

Anestesikliniken ska vara en arbetsplats att vara stolt över. Vi arbetar efter målet att vara en attraktiv, rolig, nytänkande och utvecklande arbetsplats som både kan locka till sig och behålla kompetent personal.

Region Kronobergs chefer är modiga och motiverade ledare - helhet, tillit och tydlighet. I din ledarroll har du förmågan att se till helheten och skapa förståelse genom att förmedla sammanhanget. Du vill utveckla din verksamhet, dina medarbetare och ditt eget ledarskap. I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som avdelningschef ingår du i ledningsgruppen för anestesikliniken med delat budget-, arbetsmiljö- och personalansvar för operation och den steriltekniska enheten. Du har personalansvar för medarbetarna på dessa enheter tillsammans med de andra två avdelningscheferna och du är närmast chef för medarbetarna på de interna sektioner som fördelas till dig. Utöver detta ansvarar du för verksamhetsutveckling och uppföljning av de mål som är kopplade till dina sektioner samt för information och utbildningsinsatser inom dessa områden.

Du kommer arbeta i tät dialog och nära samarbete med klinikens avdelningschefer och stödfunktioner, där du rapporterar till verksamhetschefen. Som stöd till dig som chef finns bland annat bemanningsplanerare, sektionsledare och en samordnare på kliniken.

Här arbetar vi tillsammans för en effektiv, tillgänglig och god sjukhusvård i Kronoberg.

Vi erbjuder dig:

• En stor möjlighet att påverka och utveckla enheterna framåt
• Interna och externa chefsutbildningar
• Ett omfattande introduktionsprogram för dig som ny chef i Region Kronoberg
• Möjlighet att påverka hur framtidens anestesiklinik ska se ut i samband med att ett nytt sjukhus ska byggas.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med erfarenhet från hälso- och sjukvården och ser det som önskvärt om du tidigare har någon form av ledarerfarenhet med personalansvar. Vi ser det även som meriterande om du tidigare arbetat med processutveckling.

Som ledare gillar du att växla mellan de operativa och det strategiska arbete som krävs i rollen. Du är lösningsfokuserad och har förmågan att driva gruppen framåt likväl som du kan bromsa när det behövs.

För att trivas och lyckas i rollen söker vi dig som:

• Tillämpar ett kommunikativt och tydligt ledarskap
• Etablerar trovärdighet; tvekar inte att anta utmaningar och förmedlar energi och optimism i kommunikation med andra
• Samarbetar med andra snarare än konkurrerar; delar ansvar för mål och hjälper till på det sätt som behövs för att gruppen ska prestera
• Följer upp hur arbetet går framåt gentemot mål och samordnar resurser utifrån det.
• Är målfokuserad och har god förmåga att ta fram planer, såväl kort- som långsiktiga, samt integrera dessa i verksamheten.

Vi tillämpar personlighet- och problemlösningstest som underlag i urvalet, vilket tillsammans med CV avgör vilka som går vidare till intervju.

Välkommen med din ansökan senast den 3 mars. Intervjuer planeras att genomföras under v. 10 och 11.

ÖVRIGT
Fackliga representanter: Anna Alldén (kommunal), Lisa Palm (Vårdförbundet), Sandra Wiezell (Kommunal), Roger Ellström ( KLL)

Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.

Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Ansök nu

Avdelningschef till akutkliniken i Växjö

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jan 21
Nu söker vi en avdelningschef till akutkliniken i Växjö. Är du en tydlig och lyhörd ledare med mycket driv och energi? Då kan detta vara tjänsten för dig!

Akutkliniken i Växjö består av en akutmottagning och en akutvårdsavdelning (AVA), här arbetar ca 120 kompetenta medarbetare inom olika professioner. Vårt uppdrag är att ge bästa möjliga vård till de som akut kräver sjukhusvård.

För att förbättra våra chefers organisatoriska förutsättningar och skapa en mer hållbar arbetsmiljö för våra chefer och medarbetare har vi skapat en helt ny tjänst för att utöka antalet chefer inom kliniken. Vi söker dig som vill vara med på vår resa och som vill ta dig an framtidens utmaningar tillsammans med oss!

Region Kronobergs chefer är modiga och motiverade ledare. I din ledarroll har du förmågan att se till helheten och skapa förståelse genom att förmedla sammanhanget. Genom att du agerar konsekvent och visar tillit till medarbetarna skapar du engagemang och delaktighet, nytänkande och kreativitet.

I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".

ARBETSUPPGIFTER
I din roll som avdelningschef kommer du ha ett tätt samarbete med de tre andra avdelningscheferna och gemensamt kommer vi arbeta fram hur den nya tjänsten ska struktureras. I dagsläget har vi två avdelningschefer på akutmottagningen och en avdelningschef på akutvårdsavdelningen (AVA). Vi tror på ett ledarskap med god kommunikation och prestigelöshet för att tillsammans lyckas med vårt uppdrag. Du kommer vara en del av akutklinikens ledningsgrupp och rapporterar till verksamhetschefen.

Som avdelningschef på akutkliniken får du en spännande och utvecklande tjänst. Du ansvarar för att leda och utveckla verksamheten och dess medarbetare mot uppsatta mål. Du har tillsammans med de andra avdelningscheferna det övergripande ansvaret för ekonomi, arbetsmiljö och personal.

Du är en förebild i det dagliga arbetet och främjar en kultur som stödjer Region Kronobergs värdegrund; respekt för människan. Du strävar efter att uppvisa ett kommunikativt ledarskap och är tillgänglig för dina medarbetare.

Vi erbjuder dig:
- En stor möjlighet att påverka, utveckla och driva verksamheten framåt
- Ett omfattande introduktionsprogram för dig som ny chef i Region Kronoberg
- Interna och externa chefsutbildningar

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som tycker om att arbeta med ständiga förbättringar i verksamheten. Du ser utmaningar som möjligheter, är drivande och har förmåga att se lösningar samt mod att fatta beslut. Det är meriterande om du tidigare har arbetat som ledare med personalansvar och om du innehar en vårdutbildning.

För att trivas och lyckas i rollen söker vi dig som:
- Ser till helheten och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter
- Behåller ett lugn i stressiga situationer
- Är strukturerad och utvecklar effektiva och genomförbara lösningar på problem
- Förhåller dig till andra på ett öppet och accepterande sätt och får andra att känna sig bekväma.
- Har lätt för att samarbeta och är medveten om dina styrkor och svagheter
- Är kommunikativ och förmedlar information tydligt och enkelt, både muntligt och skriftligt.
- Drar lärdom av erfarenheter och feedback från omgivningen.

I denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi tillämpar personlighet- och problemlösningstest som underlag till urvalet, som tillsammans med CV avgör vilka som går vidare i processen.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Här får du gärna bifoga legitimation, betyg och intyg.
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.

Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Ansök nu

Avdelningschef till kirurgmottagningen

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Dec 22
Vi söker nu en resultatorienterad och kommunikativ avdelningschef till kirurgmottagningen/endoskopienheten i Växjö.

Kirurgklinikens uppdrag är att ge patienter en snabb och kostnadseffektiv kirurgisk vård med så hög kvalitet som möjligt. Kliniken har planerad och akut kirurgisk verksamhet dygnet runt i Växjö och Ljungby.

Region Kronobergs chefer är modiga och motiverade ledare - helhet, tillit och tydlighet. I din ledarroll har du förmågan att se till helheten och skapa förståelse genom att förmedla sammanhanget. Du vill utveckla din verksamhet, dina medarbetare och ditt eget ledarskap.

I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef är du en viktig del i utvecklingen av verksamheten. Du ingår i klinikens ledningsgrupp och rapporterar till verksamhetschefen.

Du har personalansvar för cirka 40 medarbetare och ansvarar för ekonomi, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. Det innebär att du leder, planerar, samordnar, utvecklar och följer upp verksamheten.

Som ledare inspirerar och stödjer du dina medarbetare, samt ser till att de får den kompetensutveckling som behövs. Tillsammans arbetar ni mot målet att fortsätta vara en välfungerande verksamhet utifrån patientsäkerhet, vårdkvalitet och kostnadseffektivitet.

Vi erbjuder dig:
• En stor möjlighet att påverka och utveckla arbetet på kirurgmottagningen
• Interna och externa chefsutbildningar
• Ett omfattande introduktionsprogram för dig som ny chef i Region Kronoberg

KVALIFIKATIONER
Som avdelningschef söker vi dig som:

• Sätter höga mål och jobbar hårt och uthålligt för att uppnå dem
• Utvecklar effektiva, förnuftiga och genomförbara lösningar på problem
• Förhåller sig till andra på ett öppet och accepterande sätt och får andra att känna sig bekväma
• Lyssnar effektivt; försöker först att förstå och sedan förstås
• Drar lärdom av erfarenheter och feedback från omgivningen

Det är meriterande om du tidigare har arbetat som chef/ledare med personalansvar och innehar en vårdutbildning.

Vi tillämpar personlighet- och problemlösningstest som underlag i urvalet, vilket tillsammans med CV avgör vilka som går vidare till intervju. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi planerar att hålla intervjuer följande datum:
24/1 - Intervjuer 13:00-16:30
28/1 - Intervjuer 08:30-12:00
1/2 - Intervjuer 10:30-15:00

ÖVRIGT
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.

Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Ansök nu

Enhetschef till Lammengatan särskilda boende

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Dec 13
Växjö kommunkoncern är Kronobergs läns största arbetsgivare med över 7 000 medarbetare. Koncernen består av åtta förvaltningar och fem bolag som ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns där du bor, till exempel förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Vår värdegrund förenar oss alla:

• Vi möter alla med respekt
• Vi kan jobbet
• Vi gör verksamheten bättre
• Vi skapar en hållbar framtid

I omsorgsförvaltningen är vi cirka 2 200 kollegor som jobbar för att ge bästa möjliga omsorg, stöd och vård till äldre personer, till personer med funktionsnedsättning och till personer som behöver hemsjukvård.

Vi ska ge bästa möjliga service, omsorg och vård till kommunens invånare. För att lyckas med det behöver vi kompetenta och engagerade medarbetare som trivs med att arbeta med människor och drivs av att utveckla verksamheten. Är det du? Sök tjänsten nu!

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en enhetschef till det särskilda boendet Lammengatan som är vackert beläget vid en sjö och består av 40 platser fördelat på fyra avdelningar. I dagsläget är tre av avdelningarna öppna och den fjärde kan öppnas upp vid behov.

I arbetet som enhetschef leder och utvecklar du verksamheten mot omsorgsförvaltningens mål utifrån tilldelade resurser och gällande lagstiftning. Du ansvarar för verksamhet, ekonomi och personal på din enhet. Som stöd har du bl.a. omsorgschef, kollegor och specialistfunktioner såsom ekonom och HR-konsult. I samverkan med andra professioner arbetar vi tillsammans för att ge en god vård och omsorg för våra kommuninvånare.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleexamen som vi bedömer relevant för uppdraget, såsom sjuksköterskeexamen, sociologiexamen (gärna med socialrätt) eller personalvetarexamen. Det är meriterande om du tidigare har haft en chefsroll, men även du som saknar chefserfarenhet men har erfarenhet av omsorgsverksamhet är välkommen att söka tjänsten.

Uppdraget som enhetschef kräver att du är duktig på att organisera, planera, utveckla och kvalitetssäkra utifrån vår verksamhetsplan. För att lyckas i rollen är du målfokuserad, flexibel och har förmågan att förutse problem och hitta effektiva lösningar. Du har också förmågan att lyfta blicken och se verksamheten ur ett övergripande perspektiv. Du drivs av ett intresse för vår verksamhet och ser digitalisering som en självklar del för att möta framtidens omsorg. Du är en lyhörd, trygg och tydlig ledare som gör medarbetarna delaktiga i arbetet med att nå verksamhetens mål, leder dem i positiv riktning och inspirerar dem att arbeta utifrån den enskilde omsorgstagarens behov. Samarbete med andra för att nå önskvärda resultat faller sig naturligt för dig, du är bra på att kommunicera i såväl tal som skrift och du har lätt för att skapa goda relationer.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.

Du söker tjänsten genom länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.

För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister för enskild person enligt 9 § 1 st. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

CV- och annonsförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Verksamhetschef (motsvarande enhetschef) personlig assistans Växjö

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Nov 19
Beskrivning av tjänsten som Verksamhetschef

Frösunda Personlig Assistans AB har haft assistanskontor i Växjö i många år och bedriver en trygg verksamhet för både kunder och assistenter.

Vi söker nu en verksamhetschef (motsvarande enhetschef) som ska ingå i teamet med andra verksamhetschefer och stödfunktioner på plats i Växjö. Tjänsten är ett vikariat med möjlighet till förlängning.

Som verksamhetschef inom personlig assistans arbetar du för att våra kunder, som har olika typer av funktionsnedsättningar, ska få möjlighet att leva det liv de vill leva med hjälp av sina personliga assistenter.

Du har tät kontakt med dina kunder och ibland deras anhöriga för att förvissa dig om att du vet exakt vad de har för förväntningar på Frösunda.

Du arbetsleder de personliga assistenterna i deras arbete så att kunderna och medarbetarna känner sig trygga.

I ditt arbete som verksamhetschef rekryterar du nya assistenter, bemannar sjukluckor och ledigheter. En annan del av din vardag består i att ha möten med kund/anhöriga och assistenter, lägga scheman, attestera löner, föra social dokumentation, handleda grupper samt att ha budget ansvar för din resultatenhet.

Sedvanliga chefsuppgifter såsom medarbetar och lönesamtal samt rehabiliteringsansvar ingår också. För oss är det viktigt att du brinner för att snabbt snappa upp signaler från kunder och medarbetare och agera på dem. Du har en hög servicekänsla och klarar en hög stressnivå.

Till stöd har du dina verksamhetschefskollegor, din regionchef och en rad stödfunktioner inom företaget. Är du villig att lära dig att hantera arbetet som verksamhetschef kommer du att erbjudas ett roligt och stimulerande arbete i ett av assistans branschens största företag.

Vi erbjuder dig

Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.

Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper

Vi tror att du är hungrig, snabbtänkt, positiv och tycker om att ta eget ansvar.

Du är en kommunikativ och trygghetsskapande person. Du är snabblärd, strukturerad och uppskattar variationen i arbetet. Du är inlyssnande i dina interna och externa kontakter och utvecklingsbenägen.

Kanske är du socionom eller har du gått personal och arbetslivsprogrammet? Kanske har du erfarenhet från branschen eller har du ett nuvarande arbete inom omsorgen och vill ta nästa kliv i karriären? Utbildning är inget krav utan har du andra erfarenheter du tror kan vara tillämpliga är det intressant också.

Körkort ett krav, vissa resor inom regionen förekommer.Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.

Övrig information
- Anställningsform: Vikariat
- Omfattning: Heltid
- Arbetstid: Dagtid 8-17
- Tillträde: Enligt överenskommelse


Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Sista ansökningsdag 20211229

Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:

Bitr. regionchef Hicham C. Hussein 010-1303616

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt från rekryterings/ bemannings och annonssäljare.

Ansök nu

Avdelningschef till vårdcentralerna i Rottne och Braås

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Nov 4
Nu söker vi en ledare som vill möta framtidens nära vård tillsammans med oss!

För att kunna möta utvecklingen och erbjuda en god vård nu och framöver, ställer Region Kronoberg om till nära vård - en satsning som tydligt involverar kronobergaren. Tillsammans ska vi flytta vården närmare individen, både relationellt och i vår tillgänglighet.

På våra vårdcentraler i Rottne och Braås arbetar ca 30 medarbetare med att tillgodose invånarnas behov av basal hälso- och sjukvård. Totalt har vi ca 8000 listade personer. Hos oss får du möjlighet att arbeta på en trevlig arbetsplats med korta kommunikationsvägar och ett positivt arbetsklimat.

Region Kronobergs chefer är modiga och motiverade ledare - helhet, tillit och tydlighet. I din ledarroll har du förmågan att se till helheten och skapa förståelse genom att förmedla sammanhanget. Du vill utveckla din verksamhet, dina medarbetare och ditt eget ledarskap.

I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".

ARBETSUPPGIFTER
Dina arbetsuppgifter som avdelningschef är att leda och utveckla vårdcentralerna och dess medarbetare mot uppsatta mål. Du har det övergripande ansvaret vilket innefattar ekonomi, arbetsmiljö och personalansvar. Som avdelningschef kommer du även att ingå i ledningsgruppen och du rapporterar till verksamhetschefen.

Som avdelningschef främjar du en kultur som stödjer Region Kronobergs värdegrund; respekt för människan. I din roll är det viktigt att stötta och coacha dina medarbetare i deras dagliga arbete där du tar tillvara deras engagemang, styrkor och utvecklingsbehov i förhållande till uppdraget. Som avdelningschef för vårdcentralerna i Rottne och Braås behöver du vara tillgänglig för medarbetarna på båda vårdcentralerna. Du strävar därför efter ett kommunikativt ledarskap som präglas av dialog, tydlighet och närvaro.

Vi erbjuder dig:
- En stor möjlighet att påverka, utveckla och driva verksamheten framåt
- Interna och externa chefsutbildningar
- Ett omfattande introduktionsprogram för dig som ny chef i Region Kronoberg

Läs mer om våra förmåner här: http://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/


KVALIFIKATIONER
Vi tror att du är en person som:
• Är lyhörd för din omgivning och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer
• Verkar för helheten och tänker långsiktigt och lösningsfokuserat
• Ser det som en självklarhet att samarbeta genom att främja och utveckla andras idéer på ett prestigelöst sätt
• Tar fram kort- och långsiktiga planer som är övergripande och realistiska.
• Drar lärdom av erfarenheter och feedback från omgivningen

Det är meriterande om du tidigare har arbetat som chef med personalansvar.

Vi tillämpar personlighet- och problemlösningstest som underlag i urvalet, vilket tillsammans med CV avgör vilka som går vidare till intervju. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Här får du gärna bifoga legitimation, betyg och intyg.
Fackliga representanter:

Karolina Fransson
Vårdförbundet
070-2538422
karolina.fransson@vardforbundet.se

Camilla Stattin
Läkarförbundet
camilla.stattin@kronoberg.se

Elin Andersson/Katarina Westerberg
Kommunal
Nås via växel: 0470- 58 80 00

Malin Hammarstedt-Stierndagg
Vision
0470-58 70 82


Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.

Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Ansök nu

Vårdenhetschef till allmänpsykiatrin i Växjö

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Okt 28
Nu söker vi en vårdenhetschef till allmänpsykiatrin i Växjö. Är du den kommunikativa och lösningsfokuserade ledare vi söker?

Specialistpsykiatrin Kronoberg bedriver specialiserad psykiatrisk vård i samverkan med andra vårdgivare. Verksamheten är organiserad i specialiserade enheter där våra medarbetare arbetar utifrån integrerade team, öppenvård och slutenvård vilka följer patienten i hela vårdkedjan.

Allmänpsykiatrin består av olika enheter som gör riktade insatser beroende på var i vårdkedjan våra patienter befinner sig; mottagning, öppenvård och avdelning. Vi har ett nära samarbete mellan enheterna och arbetar där vår kompetens behövs. Vårt uppdrag är att bedriva specialistpsykiatri, främst för patienter med recidiverande depression, bipolär sjukdom, ät-problematik, personlighetsstörning, komplicerade ångesttillstånd, neuropsykiatrisk problematik samt patienter med suicidrisk.

Region Kronobergs chefer är modiga och motiverade ledare. I din ledarroll har du förmågan att se till helheten och skapa förståelse genom att förmedla sammanhanget. Genom att du agerar konsekvent och visar tillit till medarbetarna skapar du engagemang och delaktighet, nytänkande och kreativitet.

I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".

ARBETSUPPGIFTER
I uppdraget som vårdenhetschef för allmänpsykiatriska avdelningen kommer du att driva och leda vår verksamhet mot uppsatta verksamhetsmål och arbeta med kvalitets- och utvecklingsarbete och säkerställa att vi gör rätt saker. Du kommer ha budget-, personal- och arbetsmiljöansvar för cirka 35 medarbetare. Som vårdenhetschef ingår du även i verksamhetens ledningsgrupp, som består av verksamhetschef och övriga vårdenhetschefer.

Du strävar efter att uppvisa ett kommunikativt ledarskap som präglas av dialog, tydlighet och närvaro. I din roll som vårdenhetschef inspirerar och stödjer dina medarbetare och arbetar för att ge dem de förutsättningar de behöver. Du är en förebild i det dagliga arbetet och främjar en kultur som stödjer Region Kronobergs värdegrund; respekt för människan.

Vi erbjuder dig:
• En stor möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
• Interna och externa chefsutbildningar
• Ett omfattande introduktionsprogram för dig som ny chef i Region Kronoberg

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som tycker om att arbeta med ständiga förbättringar i verksamheten. Du ser utmaningar som möjligheter, är drivande och har förmåga att se lösningar samt mod att fatta beslut. Vi ser att du som söker har adekvat högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård.

För att trivas och lyckas i rollen söker vi dig som:

-Ser vikten av att samarbeta och att skapa goda relationer.
- Arbetar konstruktivt under press och kan förhålla dig positiv och entusiastisk även i tuffa situationer.
-Förhåller sig till andra på ett öppet och accepterande sätt.

Vi tillämpar personlighets- och problemlösningstest som underlag till urvalet, vilket tillsammans med CV avgör vilka som går vidare till intervju.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Här får du gärna bifoga legitimation, betyg och intyg.
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-704 704

Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Ansök nu

Avdelningschef till medicinkliniken i Växjö

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Sep 3
Medicinkliniken i Växjö är en av de största klinikerna i Region Kronoberg med ca 400 medarbetare. Genom våra tre grundläggande element: robust, säker och stolt arbetar vi varje dag mot vår vision att tillsammans skapa den bästa medicinkliniken.

• Robust står för verksamhetsperspektivet; vi vill ha en stabil och trygg verksamhet som står stadigt trots yttre påfrestningar och belastningar.
• Säker står för patientperspektivet; våra patienter ska mötas av säker och tillgänglig vård och ett säkert omhändertagande.
• Stolt står för medarbetarperspektivet; vi vill att våra medarbetare ska vara stolta över hur vi tar hand om våra patienter och om varandra.

Nu söker vi dig som vill bli vår nya avdelningschef med delat ledarskap för hjärtenheten. På medicinklinikens hjärtenhet har vi samlat slutenvård, öppenvård och dagvård i en enhet. Till slutenvården kommer främst patienter som akut insjuknat eller försämrats i sin hjärtsjukdom antingen till hjärtavdelningen eller hjärtintensivvårdsavdelningen (HIA). På hjärtintensivavdelningen finns även 2 medicinska intermediärvårdsplatser (MIMA).
På hjärtenheten arbetar ca 80 medarbetare och som avdelningschef arbetar du tätt ihop med ytterligare en avdelningschef på enheten.

Region Kronobergs chefer är modiga och motiverade ledare. I din ledarroll har du förmågan att se till helheten och skapa förståelse genom att förmedla sammanhanget. Genom att du agerar konsekvent och visar tillit till medarbetarna skapar du engagemang och delaktighet, nytänkande och kreativitet.

I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".

ARBETSUPPGIFTER
Dina arbetsuppgifter som avdelningschef är att strategiskt leda och utveckla den dagliga operativa verksamheten och dess medarbetar mot uppsatta mål. Du ansvarar även för att uppnå en god arbetsmiljö på avdelningen. Som avdelningschef ska du vara tillgänglig, ha ett coachande förhållningssätt och har tillit till dina medarbetare som du även har lön- och medarbetarsamtal med. Utöver detta ingår även budgetansvar för enheten.

Din närmsta chef är klinikens omvårdnadschef och du ingår i medicinklinikens ledningsgrupp tillsammans med nio avdelningschefer, verksamhetsutvecklare, omvårdnadschef och verksamhetschef. Utöver din avdelningschefskollega på hjärtenheten kommer du att ha ett nära samarbete med cheferna i medicinklinikens ledning samt sektionsansvarig överläkare på hjärtenheten. Tillsammans arbetar ni aktivt med att utveckla och leda verksamheten mot uppsatta mål.

Vi erbjuder dig bland annat:
• En stor möjlighet att påverka och utveckla avdelningen
• Interna och externa chefsutbildningar
• Ett omfattande introduktionsprogram för dig som ny chef i Region Kronoberg

KVALIFIKATIONER
Som avdelningschef söker vi dig som:

• Förhåller sig entusiastisk och positiv även i tuffa situationer
• Initierar, anpassar och styr upp förändrings - och utvecklingsinsatser
• Agerar när andra tvekar
• Samarbetar med andra snarare än konkurrerar
• Drar lärdom av erfarenheter och feedback från omgivningen
• Ta fram kort - och långsiktiga planer som är övergripande och realistiska

Vi söker dig med visioner och goda ledaregenskaper som kan skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett bra resultat! Det är meriterande och vi lägger stor tyngd om du tidigare har arbetat som chef och har en vårdutbildning.

Vi tillämpar personlighets- och problemlösningstester som underlag till urvalet och som till största del avgör vilka som går vidare i processen.

Intervjuer är planerade på följande datum och tider:
18/10 kl 13-17
20/10 kl 13-17
21/10 kl 10:30-12:00
25/10 kl 13-16:30

ÖVRIGT
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.

Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Ansök nu

Avdelningschef till barn- och ungdomspsykiatrin

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Sep 23
Nu söker vi en avdelningschef till allmänpsykiatrin barn- unga i Växjö. Är du den kommunikativa och lösningsfokuserade ledare vi söker?

Barn- och ungdomspsykiatrin bedriver länsövergripande vård där man bedömer, utreder och behandlar barn och ungdomar till och med 18 år med allvarlig psykisk ohälsa. Kliniken arbetar återkommande med uppföljningar för att ge bästa möjliga vård till sina patienter. Avdelningen ingår i ett vårdval där patient får möjlighet att välja mellan olika vårdgivare när det gäller specialistpsykiatri barn och unga.

Verksamhetens team består av olika yrkeskategorier; läkare, sjuksköterskor, psykologer, arbetsterapeuter, kuratorer, skötare, fysioterapeut, logoped och sekreterare/administratörer.

Vi söker efter dig som vill vara en del av en föränderlig miljö, där du strävar efter att genom ett kommunikativt ledarskap finnas tillgänglig för dina medarbetare. Vårt mål är att möta varandra och våra patienter med omtanke och respekt. Vill du vara med på utvecklingsresan för att möta våra patienters framtida behov?

Region Kronobergs chefer är modiga och motiverade ledare. I din ledarroll har du förmågan att se till helheten och skapa förståelse genom att förmedla sammanhanget. Du vill utveckla din verksamhet, dina medarbetare och ditt eget ledarskap.

I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".

ARBETSUPPGIFTER
Dina arbetsuppgifter som avdelningschef är att strategiskt leda, fördela och stödja klinikens fortsatta kvalitetsarbete. Du har ansvar för den dagliga verksamheten där ni tillsammans arbetar med bedömnings-, utrednings- medicinuppföljning- och behandlingsinsatser.

Du har budget-, personal- och arbetsmiljöansvar för cirka 35 medarbetare inom olika yrkesgrupper så som bland annat; sjuksköterskor, kuratorer, arbetsterapeuter, psykoterapeuter och psykologer.
Arbetet innefattar också samarbete och samverkan mellan olika aktörer, såväl internt i Region Kronoberg som med externa aktörer som socialtjänster och skolor.

Som avdelningschef ingår du även i klinikens ledningsgrupp, som består av verksamhetschef och chefer på de andra enheterna inom specialistpsykiatrin.

Du strävar efter att uppvisa ett kommunikativt ledarskap som präglas av dialog, tydlighet och närvaro. Du är en förebild i det dagliga arbetet och främjar en kultur som stödjer Region Kronobergs värdegrund; respekt för människan.

Vi erbjuder dig:
• En stor möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
• Interna och externa chefsutbildningar
• Ett omfattande introduktionsprogram för dig som ny chef i Region Kronoberg

KVALIFIKATIONER
Som avdelningschef söker vi dig som:

- Har förmåga att se till helheten och kan prioritera utifrån övergripande strategier. Du drivs av att utveckla effektiva, förnuftiga och genomförbara lösningar.
-Ser vikten av att samarbeta och att skapa goda relationer.
- Arbetar konstruktivt under press och kan förhålla dig positiv och entusiastisk även i tuffa situationer.
-Förhåller sig till andra på ett öppet och accepterande sätt.
-Är medveten om dina styrkor och svagheter och kan dra lärdom från dina erfarenheter och från den feedback du får från omgivningen.

Vi ser gärna att du som söker har en relevant högskoleutbildning. Erfarenhet av arbete inom psykiatrin ses som meriterande.

Vi tillämpar personlighets- och problemlösningstest som underlag till urvalet, vilket tillsammans med CV avgör vilka som går vidare till intervju.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Innan erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

ÖVRIGT
Här får du gärna bifoga legitimation, betyg och intyg.
Fackliga företrädare:

Kommunal - Jennie Axelsson

Vårdförbundet - Jenny Gustafsson

Arbetsterapeuterna - Emma Strandberg

Psykologförbundet - Henrik Hult

Vision - Eva-Lena Klang


Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-704 704

Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Ansök nu

Vill du bli en i ledarteamet för habilitering och hjälpmedel?

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Sep 9
I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".

Nu söker vi dig som vill arbeta som avdelningschef för habilitering och hjälpmedel!

Habiliteringen är en länsövergripande specialistverksamhet för personer med varaktiga funktionsnedsättningar i alla åldrar. Habiliteringen finns på Sigfridsområdet, Solvändan på Högstorp och i Ljungby. Till verksamheten hör även hjälpmedelscentralen. Vi som arbetar inom habiliteringen är ca 160 medarbetare med ett 20-tal olika yrken. Hos oss kombinerar vi teamarbete och självständigt arbete. Vi tror på att främja människors starka sidor.

När du kommer till oss möts du av ett stort engagemang - vi är helt enkelt väldigt stolta över att jobba på habiliteringen! Vår kultur kännetecknas av lyhördhet, utveckling och viljan att lära sig. Våra jobb är roliga, svåra och intressanta. Vi vill göra skillnad och skapa mervärde för personer med funktionsnedsättning.

Välkommen till framtidens habilitering!

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef strävar du efter ett kommunikativt ledarskap som präglas av dialog, tydlighet och närvaro. Region Kronobergs chefer är modiga och motiverade ledare - helhet, tillit och tydlighet. I din ledarroll har du förmågan att se till helheten och skapa förståelse genom att förmedla sammanhanget. Du är en förebild i det dagliga arbetet och främjar en kultur som stödjer Region Kronobergs värdegrund; respekt för människan.

Nedan berättar vår verksamhetschef Eva Gustafsson om uppdraget:

Hej!

Då en av våra avdelningschefer går vidare till ett nytt spännande uppdrag inom Region Kronoberg söker jag nu dig som vill ingå i mitt ledarteam, med uppdrag att leda och utveckla verksamheten inom habilitering, syn, hörsel och tolk (för personer med hörselnedsättning och dövhet). En översyn av ansvarsfördelningen mellan avdelningscheferna pågår, vilket innebär att ytterligare uppdrag kan komma att ingå i tjänsten.

Som avdelningschef blir du en nyckelperson för att hålla ihop utvecklingen inom just ditt ansvarsområde, men du är också en viktig person i ledningen för hela verksamheten.

Du har ansvar för personal, ekonomi och verksamhet inom din avdelning. Du omges av ett trevligt och engagerat gäng med hög kompetens inom sina olika områden. Du kommer att ingå i vår engagerade ledningsgrupp, som består av mig, avdelningschefer, verksamhetsutvecklare och kliniksekreterare.

Du kommer till en kompetensstark verksamhet med full fart framåt!
/Eva Gustafsson

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en högskoleexamen inom relevant område. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av ledarskap.

Du är en person som är van vid att leda processer och som kan motivera och inspirera med lyhördhet och tillit. Vidare ser vi att du tar stöd i den detaljkunskap och kompetens som finns inom gruppen. För att lyckas och trivas i rollen krävs även att du ser möjligheter i olikheterna och är en trygg och stabil person med bra självkännedom.

Som ny chef i Region Kronoberg erbjuder vi dig ett omfattande introduktionsprogram.

Vi tillämpar personlighet- och problemlösningstest som underlag till urvalet, som tillsammans med CV avgör vilka som går vidare i processen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Intervjuer kommer att ske i oktober.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Fackliga företrädare:
Annelie Fritzson, Fysioterapeuterna, telefon: 0470-588599
Peter Strömberg, Kommunal, telefon: 0470-588813
Catarina Ragnar, Slof/SRAT, telefon: 0470-588646
Matilda Hamlin, Vision, telefon: 0470-588822
Anna Nordhall, Psykologförbundet, telefon: 0470-588597
Eva Johansson, Sveriges Arbetsterapeuter: telefon 0372-585889
Anna-Lena Helldén Davidsson, Lärarförbundet: telefon 0470-588694
Inger Karlsson, Akademikerförbundet SSR: telefon 0470-588808

Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.

Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Ansök nu

Avdelningschef till antenatal- och eftervårdsenheten på kvinnokliniken

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Sep 3
Nu söker vi efter en ny avdelningschef för kvinnoklinikens slutenvård! Är du den tillitsfulla och kommunikativa ledare vi söker?

Den här tjänsten är en helt ny tjänst som har uppstått ur arbetet med att förbättra våra chefers organisatoriska förutsättningar i syfte att skapa en ännu mer hållbar arbetsmiljö. Tre avdelningschefer blir till fyra inom kvinnoklinikens slutenvård och denna nya tjänst kommer ansvara för BB-mottagningen, familje-BB, antenatalavdelningen och akut obstetrisk mottagning (AOM).

Vi har satt ett ambitiöst mål som både medarbetare och ledning är fast beslutsamma om att uppnå. Vår målbild innefattar bland annat:
• En modern attraktiv arbetsplats med vård av högsta kvalitet dygnet runt
• En hållbar arbetsmiljö med god bemanning som erbjuder möjlighet för medarbetare och chefer att påverka, ta ansvar och utvecklas i sitt arbete.
• Patienter som både känner sig sedda och trygga under vårdtiden

Ett förbättringsarbete pågår redan med planering av förbättrade lokaler. Dessutom arbetar vi kontinuerligt med att förbättra våra vårdkedjor, hålla en hög vårdkvalitet och en hög patientsäkerhet. Det finns stora möjligheter att påverka utvecklingen av avdelningen på både kort och lång sikt. Idag består kvinnokliniken av cirka 200 medarbetare i en integrerad BB-, förlossning- och gynavdelning. Kvinnokliniken består även utav barnmorskemottagningar, SESAM-mottagning, gynmottagning, ultraljudsmottagning, abortmottagning, ungdomsmottagningar, auroramottagning, återbesöksenhet och amingsmottagning.

Region Kronobergs chefer är modiga och motiverade ledare med värdeorden helhet, tillit och tydlighet. I din ledarroll har du förmågan att se till helheten och skapa förståelse genom att förmedla sammanhanget. Du vill utveckla din verksamhet, dina medarbetare och ditt eget ledarskap.

I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som avdelningschef ansvarar du för att strategiskt leda och utveckla enheterna och dess medarbetare mot uppsatta mål. Du ansvarar för ca 30-35 medarbetare och har arbetsmiljö-, ekonomi- och verksamhetsansvar. Du ingår i klinikens ledningsgrupp som består av avdelningschefer, vårdenhetschef, verksamhetschef och ledningsansvariga läkare. Du rapporterar till vårdenhetschefen och verksamhetschefen.

Som avdelningschef är du den som leder den dagliga operativa verksamheten på avdelningen. Du är tillgänglig, har tillit och tillämpar ett coachande förhållningssätt till dina medarbetare. Du främjar en kultur som stödjer Region Kronobergs värdegrund; respekt för människan.

Vi erbjuder dig bland annat:
• En stor möjlighet att påverka och utveckla kvinnosjukvården
• Interna och externa chefsutbildningar
• Ett omfattande introduktionsprogram för dig som ny chef i Region Kronoberg

KVALIFIKATIONER
Som avdelningschef söker vi dig som:

• Utvecklar effektiva, förnuftiga och genomförbara lösningar på problem.
• Förhåller sig till andra på ett öppet och accepterande sätt och får andra att känna sig bekväma.
• Lyssnar effektivt; du försöker först att förstå och sedan förstås.
• Förhåller dig entusiastiskt och positiv även i tuffa situationer.
• Drar lärdom av erfarenheter och feedback från omgivningen.

Det är meriterande om du tidigare har arbetat som ledare med personalansvar och om du innehar en vårdutbildning.

Vi tillämpar personlighet- och problemlösningstest som underlag i urvalet, vilket tillsammans med CV avgör vilka som går vidare till intervju.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.


ÖVRIGT
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.

Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Ansök nu

Avdelningschef för ögonmottagningen

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Aug 18
Nu söker vi en avdelningschef att leda och utveckla ögonmottagningen. Är du den strukturerade och kommunikativa ledare vi söker?

Ögonkliniken är en regiongemensam klinik med enheter i både Växjö och Ljungby. Här bedrivs specialiserad ögonsjukvård i form av planerade besök, akutsjukvård och dagkirurgi.

På kliniken arbetar ca 65 medarbetare fördelat på läkare, ortoptister, optiker, ögonsjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. Vi tar emot omkring 40 000 besökare varje år. Kliniken präglas av stabilitet, trygghet och en god gemenskap, här trivs och mår medarbetare bra.

Region Kronobergs chefer är modiga och motiverade ledare. I din ledarroll har du förmågan att se till helheten och skapa förståelse genom att förmedla sammanhanget. Genom att du agerar konsekvent och visar tillit till medarbetarna skapar du engagemang och delaktighet, nytänkande och kreativitet. Du är en förebild i det dagliga arbetet och främjar en kultur som stödjer Region Kronobergs värdegrund; respekt för människan.

I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".

ARBETSUPPGIFTER
I ditt uppdrag som avdelningschef på ögonmottagningen har du personal-, arbetsmiljö- och ekonomiansvar för cirka 35 medarbetare på avdelningen. Du har ett självständigt och övergripande ansvar för att leda, utveckla och följa upp verksamheten. Du kommer att ingå i ögonklinikens ledningsgrupp som tillsammans med dig består av två avdelningschefer och en verksamhetschef. Du rapporterar till verksamhetschefen.

Som avdelningschef strävar du efter ett kommunikativt ledarskap som präglas av dialog, tydlighet och närvaro. Som ledare inspirerar och stödjer du dina medarbetare och arbetar för att ge dem de förutsättningar de behöver. Som ny chef får du tillsammans med personalen en möjlighet att utveckla och påverka verksamheten. Avdelningen arbetar aktivt med kompetensväxling och vi ser gärna att du fortsätter utveckla detta arbetssätt.

Vi erbjuder dig:
- En stor möjlighet att påverka och utveckla verksamheten framåt.
- Ett omfattande introduktionsprogram för dig som ny chef i Region Kronoberg
- Interna och externa chefsutbildningar

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en adekvat akademisk utbildning samt erfarenhet från hälso- och sjukhusvårdsområdet . Vi ser det som meriterande om du som söker har erfarenhet av ögonsjukvård och ledarskap.

För att du ska lyckas och trivas i rollen söker vi dig som:

- Förmedlar information tydligt och enkelt, både muntligt och skriftligt.
- Sätter höga mål och jobbar hårt och uthålligt för att nå dem.
- Initierar, anpassar och hanterar förändrings- och utvecklingsinsatser.
- Förhåller sig till andra på ett öppet och accepterande sätt och får andra att känna sig bekväma.
- Samverkar genom att främja och utveckla andras idéer.

Vi tillämpar personlighet- och problemlösningstest som underlag till urvalet, som tillsammans med CV avgör vilka som går vidare i processen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Intervjuer kommer ske tisdagen, 14:e & onsdagen,15:e september.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Här får du gärna bifoga legitimation, betyg och intyg.
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.

Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Ansök nu

Enhetschef till Lammengatan särskilda boende

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Aug 23
Vi är en växande, naturskön och starkt framtidsfokuserad kommun där hållbarhet, mångfald och nytänkande står i fokus. Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill bidra till att Växjö kommun ska vara en fantastisk plats att bo, leva, och verka på för invånare, företag och besökare - idag och i framtiden.

I omsorgsförvaltningen är vi cirka 2 200 kollegor som jobbar för att ge bästa möjliga omsorg, stöd och vård till äldre personer, till personer med funktionsnedsättning och till personer som behöver hemsjukvård. Vi ska ge bästa möjliga service, omsorg och vård till kommunens invånare. För att lyckas med det behöver vi kompetenta och engagerade medarbetare som trivs med att arbeta med människor och drivs av att utveckla verksamheten.

Vi kan erbjuda dig en spännande och dynamisk arbetsvardag där du får göra skillnad på riktigt. Vill du vara med?

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en enhetschef till det särskilda boendet Lammengatan som är vackert beläget vid en sjö och består av 40 platser fördelat på fyra avdelningar. I dagsläget är tre av avdelningarna öppna och den fjärde kan öppnas upp vid behov.

I arbetet som enhetschef leder och utvecklar du verksamheten mot omsorgsförvaltningens mål utifrån tilldelade resurser och gällande lagstiftning. Du ansvarar för verksamhet, ekonomi och personal på din enhet. Som stöd har du bl.a. omsorgschef, kollegor och specialistfunktioner såsom ekonom och HR-konsult. I samverkan med andra professioner arbetar vi tillsammans för att ge en god vård och omsorg för våra kommuninvånare.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleexamen som vi bedömer relevant för uppdraget, såsom sjuksköterskeexamen, sociologiexamen (gärna med socialrätt) eller personalvetarexamen. Det är meriterande om du tidigare har haft en chefsroll, men även du som saknar chefserfarenhet men har erfarenhet av omsorgsverksamhet är välkommen att söka tjänsten.

Uppdraget som enhetschef kräver att du är duktig på att organisera, planera, utveckla och kvalitetssäkra utifrån vår verksamhetsplan. För att lyckas i rollen är du målfokuserad, flexibel och har förmågan att förutse problem och hitta effektiva lösningar. Du har också förmågan att lyfta blicken och se verksamheten ur ett övergripande perspektiv. Du drivs av ett intresse för vår verksamhet och ser digitalisering som en självklar del för att möta framtidens omsorg. Du är en lyhörd, trygg och tydlig ledare som gör medarbetarna delaktiga i arbetet med att nå verksamhetens mål, leder dem i positiv riktning och inspirerar dem att arbeta utifrån den enskilde omsorgstagarens behov. Samarbete med andra för att nå önskvärda resultat faller sig naturligt för dig, du är bra på att kommunicera i såväl tal som skrift och du har lätt för att skapa goda relationer.

För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister för enskild person enligt 9 § 1 st. Du hittar blankett för att beställa utdraget på www.polisen.se

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.

Du söker tjänsten genom länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.

CV- och annonsförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Enhetschef för fysioterapeuterna, kommunrehab

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jun 24
Växjö kommunkoncern är Kronobergs läns största arbetsgivare med ca 7 000 anställda fördelade på 600 arbetsplatser och 250 yrken. Koncernen består av åtta förvaltningar och fem helägda bolag. Vår uppgift är att leverera god grundservice och kundnytta som skapar värde för de vi är till för, våra kommuninvånare, företagare och kunder. Tillsammans skapar vi en attraktiv kommun där man vill bo, utvecklas och driva företag. Som anställd i Växjö kommunkoncern tar du tillvara på individers olikheter, möter medarbetare och invånare med respekt och jobbar för att skapa en hållbar framtid.

I omsorgsförvaltningen är vi cirka 2 200 kollegor som jobbar för att ge bästa möjliga omsorg, stöd och vård till äldre personer, till personer med funktionsnedsättning och till personer som behöver hemsjukvård. Vi ska ge bästa möjliga service, omsorg och vård till kommunens invånare. För att lyckas med det behöver vi kompetenta och engagerade medarbetare som trivs med att arbeta med människor och drivs av att utveckla verksamheten.

Kommunrehab är den avdelning i omsorgsförvaltningen som ansvarar för rehabilitering och förebyggande arbete i omsorgen. I avdelningen ingår arbetsterapeuter, fysioterapeuter, flera specialiserade befattningar och kommunens hjälpmedelsverksamhet samt en enhet med ansvar för förebyggande arbete. Verksamheten är samlad i gemensamma och nybyggda lokaler på Mejselgatan i Växjö. Totalt är vi idag ca 80 medarbetare. Chefsteamet består av tre enhetschefer och en avdelningschef som tillsammans leder och utvecklar verksamheten. Då en av våra enhetschefer antagit nya utmaningar söker vi nu en ny chefskollega.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu enhetschef till enheten med fysioterapeuterna, totalt ca 20 medarbetare. Som enhetschef får du ett spännande och utmanande uppdrag där din uppgift är att leda och utveckla verksamheten i linje med omsorgsnämndens uppsatta mål och gällande lagstiftning. Du har ansvar för personal, arbetsmiljö, ekonomi och kvalitet. Som enhetschef i Kommunrehab har du gott stöd av din avdelningschef, dina enhetschefskollegor och specialistfunktioner såsom ekonomer och HR-konsulter.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en universitetsexamen inom hälso- och sjukvård, beteendevetenskap eller socialt arbete. Du har arbetslivserfarenhet inom nämnda områden och det är en merit om du har arbetat som chef och har erfarenhet av ledarskap.

Vi letar efter dig som är kommunikativ, kan förmedla information tydligt samtidigt som du hanterar frågor och problem direkt och öppet. Det är viktigt att du på ett positivt sätt tillvaratar och utvecklar medarbetarnas kompetens och får dem delaktiga och engagerade i verksamheten. Du tvekar inte att anta utmaningar och är duktig på att utveckla effektiva och genomförbara lösningar på problem.

Vidare ser du helheter och är duktig på att prioritera. För att nå framgång är det av vikt att kunna etablera trovärdighet och förtroende hos medarbetarna samtidigt som samarbete faller sig naturligt för dig för att nå resultat. Vi vill att ditt ledarskap ska stimulera till förnyelse, flexibilitet och kvalitetstänkande och att du är en chef som kan leda i förändring och i den omställning som vi gör till God och nära vård.

För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister för enskild person enligt 9 § 1 st. Du hittar blankett för att beställa utdraget på www.polisen.se

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.

Du söker tjänsten genom länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.

CV- och annonsförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Vill du bli vår avdelningschef för habilitering syn, hörsel och tolk?

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jun 23
I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka.

Region Kronoberg vill ha modiga och motiverade ledare. Utgångspunkten i ditt arbete som chef är; vår värdegrund respekt för människan, visionen ett gott liv i ett livskraftigt län samt målet att vara en kvalitetsstyrd organisation.

Habiliteringen är en specialistverksamhet för personer med varaktiga funktionsnedsättningar i alla åldrar. Vi är ungefär 160 medarbetare med ett 20-tal olika yrken.

När du kommer till oss möts du av ett stort engagemang - vi är helt enkelt väldigt stolta över att jobba på habiliteringen! Vår kultur kännetecknas av öppenhet, utveckling och viljan att lära sig. Våra jobb är roliga, svåra och intressanta. Vi vill göra skillnad och skapa mervärde för personer med funktionsnedsättning.

Hos oss kombinerar vi teamarbete och självständigt arbete. Vi tror på att främja människors starka sidor.

Habiliteringen finns på Sigfridsområdet, Solvändan på Högstorp och i Ljungby. Till verksamheten hör även hjälpmedelscentralen.

Välkommen till framtidens habilitering!
ARBETSUPPGIFTER
Hej!

Jag heter Eva Gustafsson och är verksamhetschef för habilitering och hjälpmedel. Jag söker nu en avdelningschef som vill ingå i mitt ledarteam, med uppdrag att leda och utveckla verksamheten inom habilitering, syn, hörsel och tolk.

Som avdelningschef blir du en nyckelperson för att hålla ihop utvecklingen inom just ditt ansvarsområde, men du är också en viktig person i ledningsgruppen för hela verksamheten.

Du har ansvar för personal, ekonomi och verksamhet inom din avdelning. Du omges av ett trevligt och engagerat gäng med hög kompetens inom sina olika områden. Du kommer att ingå i vår engagerade ledningsgrupp, som består av mig, avdelningschefer, verksamhetsutvecklare och kliniksekreterare.

Du kommer till en verksamhet där det är full fart.


KVALIFIKATIONER
Vi vill att du har högskoleexamen inom ett relevant område. Du har gärna jobbat/jobbar som chef och ledare.

Du är en person som är van vid att leda processer och som kan motivera och inspirera med lyhördhet och tillit. Du har ett starkt stöd i den detaljkunskap och kompetens som finns inom gruppen. Du ser möjligheter i olikheterna och är en trygg och stabil person med bra självkännedom.

När du blir chef i Region Kronoberg erbjuder vi dig ett omfattande introduktionsprogram.
Som tillsvidareanställd avdelningschef får du ett förordnande på fyra år, med möjlighet till förlängning. Som grund får du en tillsvidareanställning i din grundprofession.


ÖVRIGT
Fackliga företrädare:
Annelie Fritzson, Fysioterapeuterna, telefon: 0470-588599
Peter Strömberg, Kommunal, telefon: 0470-588813
Catarina Ragnar, Slof/SRAT, telefon: 0470-588646
Matilda Hamlin, Vision, telefon: 0470-588822
Anna Nordhall, Psykologförbundet, telefon: 0470-588597
Eva Johansson, Sveriges Arbetsterapeuter: telefon 0372-585889
Anna-Lena Helldén Davidsson, Lärarförbundet: telefon 0470-588694
Inger Karlsson, Akademikerförbundet SSR: telefon 0470-588808

Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.

Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Ansök nu

Verksamhetschef (motsvarande enhetschef/kundansvarig) personlig assistan...

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Dec 28
Frösunda Personlig Assistans AB har haft assistanskontor i Växjö i många år och bedriver en trygg verksamhet för både kunder och assistenter. Vi söker nu en verksamhetschef (motsvarande enhetschef) som ska ingå i teamet med andra verksamhetschefer på plats i Växjö. Tjänsten som är på 100% är ett vikariat på 1- 1,5 år med start under februari 2021 eller enligt överenskommelse. Som verksamhetschef inom personlig assistans arbetar du för att våra kunder, som har olika typer av funktionsnedsättningar, ska få möjlighet att leva det liv de vill leva med hjälp av sina personliga assistenter. Du har tät kontakt med dina kunder och ibland deras anhöriga för att förvissa dig om att du vet exakt vad de har för förväntningar på Frösunda. Du arbetsleder de personliga assistenterna i deras arbete så att kunderna och medarbetarna känner sig trygga. I ditt arbete som verksamhetschef rekryterar du nya assistenter, bemannar sjukluckor och ledigheter. En annan del av din vardag består i att ha möten med kund/anhöriga och assistenter, lägga scheman, attestera löner, föra social dokumentation, handleda grupper samt att ha budget ansvar för din resultatenhet. Sedvanliga chefsuppgifter såsom medarbetar och lönesamtal samt rehabiliteringsansvar ingår också. Du är chef på distans vilket gör att det är oerhört viktigt att du brinner för att snabbt snappa upp signaler från kunder och medarbetare och agera på dem. Du har en hög servicekänsla och klarar en hög stressnivå. Till stöd har du dina verksamhetschefskollegor, din regionchef och en rad stödfunktioner inom företaget. Är du villig att lära dig att hantera arbetet som verksamhetschef kommer du att erbjudas ett roligt och stimulerande arbete i ett av assistans branschens största företag. Vi tror att du är hungrig, snabbtänkt och positiv och tycker om att ta eget ansvar. Du är strukturerad och uppskattar variationen i arbetet. Kanske är du socionom eller har du gått personal och arbetslivsprogrammet? Kanske har du erfarenhet från branschen eller har du ett nuvarande chefsjobb inom omsorgen? Körkort ett krav, vissa resor inom regionen förekommer. Intervjuer och tillsättning av tjänsten sker löpande, så välkommen med din ansökan så snart som möjligt! Vi undanber oss kontakt från rekryterings/ bemannings och annonssäljare.

Ansök nu

Avdelningschef till akutvårdsavdelningen (AVA) i Växjö

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 18
Vill du arbeta i en spännande verksamhet där den ena dagen inte är den andra lik? Välkommen till oss på akutvårdsavdelningen, vi söker nu dig som vill bli vår nya avdelningschef! Är du den prestigelösa och kommunikativa ledare vi söker?

Akutkliniken omfattar akutmottagningarna i Växjö och Ljungby samt akutvårdsavdelningen (AVA) i Växjö. Vårt uppdrag är att ge bästa möjliga vård till de som akut kräver sjukhusvård. Akutvårdsavdelningen har 24 vårdplatser varav fyra är så kallade akutobsplatser för patienter som riskerar att försämras och kräva intensivvård. Övriga 20 vårdplatser är inriktade på korttidsvård för patienter som sökt vård på akutmottagningen. På avdelningen skrivs patienter in och ut dygnet runt och vi vårdar patienter som tillhör medicin-, kirurg-, ortoped-, ögon-, öron-nästa-hals-, infektion- och akutgeriatriska kliniken.

Region Kronobergs chefer är modiga och motiverade ledare. I din ledarroll har du förmågan att se till helheten och skapa förståelse genom att förmedla sammanhanget. Genom att du agerar konsekvent och visar tillit till medarbetarna skapar du engagemang och delaktighet, nytänkande och kreativitet.

I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".

ARBETSUPPGIFTER
I din roll som avdelningschef på akutvårdsavdelningen i Växjö har du ett tätt samarbete med akutmottagningens avdelningschefer. Vi tror på ett starkt ledarskap med god kommunikation och prestigelöshet för att tillsammans lyckas med vårt uppdrag.

Dina arbetsuppgifter som avdelningschef är att strategiskt leda och utveckla AVA och dess medarbetare mot uppsatta mål. Du har det övergripande ansvaret för AVA vilket innefattar ekonomi, arbetsmiljö och personalansvar för ca 40 undersköterskor och sjuksköterskor. En del av medarbetarna arbetar flexibelt på både AVA och akutmottagningen. Det är av stor vikt att du kontinuerligt för en dialog och skapar tydlighet kring beslut, riktlinjer och uppsatta arbetssätt. En viktig del av ditt uppdrag är också att identifiera behov, samt att du genomför och följer upp aktiviteter som bidrar till verksamhetens korta och långsiktiga mål. Du tar tillvara medarbetarnas engagemang, styrkor och utvecklingsbehov i förhållande till uppdraget.

Som avdelningschef kommer du att ingå i akutklinikens ledningsgrupp som består av en verksamhetschef, 5 avdelningschefer och en ledningsansvarig läkare.

Du är en förebild i det dagliga arbetet och främjar en kultur som stödjer Region Kronobergs värdegrund; respekt för människan.

Vi erbjuder dig:
- En stor möjlighet att påverka, utveckla och driva akutvårdsavdelningen framåt
- Interna och externa chefsutbildningar
- Ett omfattande introduktionsprogram för dig som ny chef i Region Kronoberg

KVALIFIKATIONER
Vi söker vi dig som:
- Har ett genuint intresse för dina medarbetare samt ett närvarande och coachande ledarskap
- Har förmågan att skapa goda relationer och kan samverka såväl inom enheten som med övriga kliniker
- Söker nya perspektiv och idéer för att stimulera innovation och förändring
- Följer upp hur arbetet går framåt gentemot enhetens mål och samordnar resurser utifrån det
- Förhåller dig till andra på ett öppet och accepterande sätt och får andra att känna sig bekväma
- Samarbetar med andra snarare än konkurrerar; delar ansvar för mål och hjälper till på det sätt det behövs för att gruppen ska prestera
- Förhåller dig entusiastisk och positiv även i tuffa situationer
- Drar lärdom av erfarenheter och feedback från omgivningen

Det är meriterande om du tidigare har arbetat som ledare och om du innehar en vårdutbildning.

Vi tillämpar personlighet- och problemlösningstest som underlag till urvalet, som tillsammans med CV avgör vilka som går vidare i processen.

Intervjuerna kommer att hållas på följande datum:
Onsdag 16/6
Fredag 18/6

ÖVRIGT
Här får du gärna bifoga legitimation, betyg och intyg.
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.

Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Ansök nu

Avdelningschef till Rehabiliteringskliniken

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 3
Välkommen till Rehabiliteringskliniken i Växjö!

NU SÖKER VI DIG SOM VILL BLI VÅR NYA AVDELNINGSCHEF.
Vi på rehabiliteringskliniken har ett viktigt uppdrag, som specialistverksamhet för patienter i behov av rehabilitering efter somatisk sjukdom eller skada. Vår uppgift är att skapa bästa möjliga välbefinnande och främja ett aktivt och självständigt liv för patienter som är behov av rehabilitering inom hjärnskada, neurologiska sjukdomar och smärtproblematik.

Vår styrka är att vi jobbar i tvärprofessionella team och med patienten i fokus. Våra duktiga medarbetare bildar tillsammans ett starkt team runt patienten och består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder, psykologer och kurator. Rehabiliteringen bedrivs både i slutenvård, öppenvård och smärthanteringsprogram.

På rehabiliteringskliniken värderar vi vår arbetsmiljö högt och vår ambition är att hitta arbetssätt där alla medarbetares kompetenser används rätt och till patientens fördel. Rehabiliteringskliniken står inför en spännande framtid, med omställning till den nära vården och förbättringar och utveckling inom många områden.

Rehabiliteringskliniken ligger på Sigfridsområdet i Växjö, precis vid sjön Trummen och i hjärtat av Småland. I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län". Växjö är en av Sveriges snabbast växande regioner, med ett starkt näringsliv, stolta designtraditioner och driftiga människor. Här finns kreativitet, framtidstro och med naturen alltid runt hörnet. Vi hoppas du ska trivas!

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som vill arbeta som avdelningschef för undersköterskor och sjuksköterskor. Gruppen består av ca 30 medarbetare.

Du kommer arbeta i nära samarbete med dina två avdelningschefskollegor och kommer samverka med aktörer både internt och externt. Tillsammans med en kollega kommer du ha ett delat ledarskap över hjärnskade- och neurorehab. Som avdelningschef har du både verksamhet-, ekonomi-, och personalansvar. Du utvecklar verksamheten, dina medarbetare och ditt ledarskap.

Du ingår också i rehabiliteringsklinikens ledningsgrupp, där du bidrar till helhetstänk och hela klinikens utveckling.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som tycker om att arbeta med ständiga förbättringar i verksamheten. Du ser utmaningar som möjligheter, är drivande och har förmåga att se lösningar samt mod att fatta beslut. Du är en trygg person som trivs med att samarbeta med andra, men du litar också på dina egna slutsatser. Du har förmåga att se händelser i ett större sammanhang och kan se förbättringar i verksamhetens processer. Du har förmåga att organisera och planera verksamheten, för både en hög patientsäkerhet och arbetsmiljö. Du kan arbeta med gruppers utveckling och förbättringsarbete.

Du har ett coachande förhållningssätt och har vilja och förmåga att tillvarata medarbetarnas kompetens och engagemang. Du främjar en kultur som stödjer Region Kronobergs värdegrund; respekt för människan. Du strävar efter ett kommunikativt ledarskap och är tillgänglig för dina medarbetare.

Du har en adekvat högskoleutbildning och gärna utbildning i ledarskap samt erfarenhet av tidigare chefs/ledarskap.

ÖVRIGT
Uppdraget som verksamhetschef är ett förordnande på fyra år, med möjlighet till förlängning. Som grund får du en tillsvidareanställning i din grundprofession.

Vi tillämpar personlighet- och begåvningstester som underlag till urvalet.


Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.

Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Ansök nu

Avdelningschef till BB på kvinnokliniken

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 30
Nu söker vi efter en avdelningschef till vår BB-avdelning! Är du den kommunikativa och förtroendeingivande ledare vi söker?

Vi har satt ett ambitiöst mål som både medarbetare och ledning är fast beslutsamma om att uppnå. Vår målbild innefattar bland annat:
• En modern attraktiv arbetsplats med vård av högsta kvalitet dygnet runt
• En hållbar arbetsmiljö med god bemanning som erbjuder möjlighet för medarbetare och chefer att påverka, ta ansvar och utvecklas i sitt arbete.
• Patienter som både känner sig sedda och trygga under vårdtiden

Ett förbättringsarbete pågår redan med planering av förbättrade lokaler. Dessutom arbetar vi kontinuerligt med att förbättra våra vårdkedjor, hålla en hög vårdkvalitet och en hög patientsäkerhet. Det finns stora möjligheter att påverka utvecklingen av avdelningen på både kort och lång sikt. Idag består kvinnokliniken av cirka 200 medarbetare i en integrerad BB-, förlossning- och gynavdelning. Kvinnokliniken består även utav barnmorskemottagningar, SESAM-mottagning, gynmottagning, ultraljudsmottagning, abortmottagning, ungdomsmottagningar, auroramottagning, återbesöksenhet och amningsmottagning.

Region Kronobergs chefer är modiga och motiverade ledare med värdeorden helhet, tillit och tydlighet. I din ledarroll har du förmågan att se till helheten och skapa förståelse genom att förmedla sammanhanget. Du vill utveckla din verksamhet, dina medarbetare och ditt eget ledarskap.

I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".


ARBETSUPPGIFTER
I rollen som avdelningschef ansvarar du för att strategiskt leda och utveckla avdelningen och dess medarbetare mot uppsatta mål. Du ansvarar för ca 30-35 medarbetare och har arbetsmiljö-, ekonomi- och verksamhetsansvar. Du ingår i klinikens ledningsgrupp som består av avdelningschefer, vårdenhetschef, verksamhetschef och ledningsansvariga läkare. Du rapporterar till vårdenhetschefen och verksamhetschefen.

Som avdelningschef är du den som leder den dagliga operativa verksamheten på avdelningen. Du är tillgänglig, har tillit och tillämpar ett coachande förhållningssätt till dina medarbetare. Du främjar en kultur som stödjer Region Kronobergs värdegrund; respekt för människan.

Vi erbjuder dig bland annat:
• En stor möjlighet att påverka och utveckla kvinnosjukvården
• Interna och externa chefsutbildningar
• Ett omfattande introduktionsprogram för dig som ny chef i Region Kronoberg


KVALIFIKATIONER
Som avdelningschef söker vi dig som:

• Utvecklar effektiva, förnuftiga och genomförbara lösningar på problem.
• Förhåller sig till andra på ett öppet och accepterande sätt och får andra att känna sig bekväma.
• Lyssnar effektivt; du försöker först att förstå och sedan förstås.
• Förhåller dig entusiastiskt och positiv även i tuffa situationer.
• Drar lärdom av erfarenheter och feedback från omgivningen.

Det är meriterande om du tidigare har arbetat som ledare med personalansvar och om du innehar en vårdutbildning.

Vi tillämpar personlighet- och problemlösningstest som underlag i urvalet, vilket tillsammans med CV avgör vilka som går vidare till intervju.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.

Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Ansök nu

Avdelningschef till antenatal- och eftervårdsenheten på kvinnokliniken

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 30
Nu söker vi efter en ny avdelningschef för kvinnoklinikens slutenvård! Är du den tillitsfulla och kommunikativa ledare vi söker?

Den här tjänsten är en helt ny tjänst som har uppstått ur arbetet med att förbättra våra chefers organisatoriska förutsättningar i syfte att skapa en ännu mer hållbar arbetsmiljö. Tre avdelningschefer blir till fyra inom kvinnoklinikens slutenvård och denna nya tjänst kommer ansvara för BB-mottagningen, Familje-BB, antenatalavdelningen och akut obstetrisk mottagning (AOM).

Vi har satt ett ambitiöst mål som både medarbetare och ledning är fast beslutsamma om att uppnå. Vår målbild innefattar bland annat:
• En modern attraktiv arbetsplats med vård av högsta kvalitet dygnet runt
• En hållbar arbetsmiljö med god bemanning som erbjuder möjlighet för medarbetare och chefer att påverka, ta ansvar och utvecklas i sitt arbete.
• Patienter som både känner sig sedda och trygga under vårdtiden

Ett förbättringsarbete pågår redan med planering av förbättrade lokaler. Dessutom arbetar vi kontinuerligt med att förbättra våra vårdkedjor, hålla en hög vårdkvalitet och en hög patientsäkerhet. Det finns stora möjligheter att påverka utvecklingen av avdelningen på både kort och lång sikt. Idag består kvinnokliniken av cirka 200 medarbetare i en integrerad BB-, förlossning- och gynavdelning. Kvinnokliniken består även utav barnmorskemottagningar, SESAM-mottagning, gynmottagning, ultraljudsmottagning, abortmottagning, ungdomsmottagningar, auroramottagning, återbesöksenhet och amingsmottagning.

Region Kronobergs chefer är modiga och motiverade ledare med värdeorden helhet, tillit och tydlighet. I din ledarroll har du förmågan att se till helheten och skapa förståelse genom att förmedla sammanhanget. Du vill utveckla din verksamhet, dina medarbetare och ditt eget ledarskap.

I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som avdelningschef ansvarar du för att strategiskt leda och utveckla avdelningen och dess medarbetare mot uppsatta mål. Du ansvarar för ca 30-35 medarbetare och har arbetsmiljö-, ekonomi- och verksamhetsansvar. Du ingår i klinikens ledningsgrupp som består av avdelningschefer, vårdenhetschef, verksamhetschef och ledningsansvariga läkare. Du rapporterar till vårdenhetschefen och verksamhetschefen.

Som avdelningschef är du den som leder den dagliga operativa verksamheten på avdelningen. Du är tillgänglig, har tillit och tillämpar ett coachande förhållningssätt till dina medarbetare. Du främjar en kultur som stödjer Region Kronobergs värdegrund; respekt för människan.

Vi erbjuder dig bland annat:
• En stor möjlighet att påverka och utveckla kvinnosjukvården
• Interna och externa chefsutbildningar
• Ett omfattande introduktionsprogram för dig som ny chef i Region Kronoberg

KVALIFIKATIONER
Som avdelningschef söker vi dig som:

• Utvecklar effektiva, förnuftiga och genomförbara lösningar på problem.
• Förhåller sig till andra på ett öppet och accepterande sätt och får andra att känna sig bekväma.
• Lyssnar effektivt; du försöker först att förstå och sedan förstås.
• Förhåller dig entusiastiskt och positiv även i tuffa situationer.
• Drar lärdom av erfarenheter och feedback från omgivningen.

Det är meriterande om du tidigare har arbetat som ledare med personalansvar och om du innehar en vårdutbildning.

Vi tillämpar personlighet- och problemlösningstest som underlag i urvalet, vilket tillsammans med CV avgör vilka som går vidare till intervju.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.

Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Ansök nu

Service när den är som viktigast! Är du vår nya avdelningschef?

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 16
Vill du vara med och starta upp en ny bemanningsverksamhet inom Regionservice?

Välkommen till ett spännande uppdrag där du har möjlighet att utveckla och forma en verksamhet med stor samhällsnytta. Vi söker en avdelningschef som vill bygga upp och införa bemanning av resurspersonal inom våra verksamhetsområden: Lokalvård, Kundservice & Logistik samt Kost & Restauranger. Vi tillsammans har i stort sett hela Region Kronoberg som våra kunder.

Organisatoriskt kommer du tillhöra Lokalvården, där storstäd, byggstäd och flyttstäd kommer vara den andra delen av ditt uppdrag. Där kommer du också ha en nyckelroll i att forma och samordna bemanningen av resurspersonal inom ovan beskrivna verksamhetsområden.

Region Kronobergs chefer är modiga och motiverade ledare som arbetar utifrån tillit, helhet och tydlighet. I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".

ARBETSUPPGIFTER
Bemanningsuppdraget ligger idag under Rekryterings- och bemanningsenheten och har planerat startdatum i Regionservice den 1 januari 2022. Från hösten 2021 och framåt kommer du att planera och bygga upp verksamheten.

I ditt uppdrag har du personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar för ca 15 medarbetare inom lokalvården. Du kommer också ansvara för ca 30-40 timavlönade medarbetare inom bemanningen. Du kommer ha ett nära samarbete med två bemanningsplanerare samt en teamledare som är ansvariga för den dagliga operativa planeringen och fördelning av uppdrag. Du blir en del av ledningsgruppen och ni sätter tillsammans upp mål som du sedan ansvarar för att leda mot på lång sikt.

Som avdelningschef strävar du efter ett kommunikativt ledarskap som präglas av dialog, tydlighet och närvaro. I din roll är det viktigt att stötta och coacha dina medarbetare i deras dagliga arbete där du tar tillvara deras engagemang, styrkor och utvecklingsbehov. Du har ett serviceinriktat förhållningssätt, är lyhörd för din omgivning och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer med såväl medarbetare som kunder. Som chef främjar du en kultur som stödjer Region Kronobergs värdegrund; respekt för människan.

Vi erbjuder dig:
- En stor möjlighet att påverka, utveckla och bygga upp verksamheten
- Interna- och externa chefsutbildningar
- Ett omfattande introduktionsprogram för dig som ny chef i Region Kronoberg
- Flexibla arbetstider

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som:
- Har en förmåga att etablera trovärdighet
- Har ett stort kundfokus och ser till helheten
- Anger riktning för projekt och skapar motivation och handling hos andra
- Följer upp hur arbetet går framåt gentemot enhetens mål och samordnar resurser utifrån det.
- Är flexibel och effektiv i ditt arbetssätt för att kunna uppnå mål, hantera svårigheter eller lösa problem.

Det är meriterande om du tidigare har arbetat som ledare med personalansvar samt om du har erfarenhet från service- eller vårdverksamhet.

Vi tillämpar personlighets- och problemlösningstest som underlag till urvalet, som tillsammans med CV avgör vilka som går vidare i processen.

Intervjuerna kommer att hållas på följande datum:
Onsdag 19/5
Torsdag 20/5

ÖVRIGT
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.

Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Ansök nu

Avdelningschef för medicinska sekreterare på onkologkliniken

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Mar 31
I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".

På onkologkliniken arbetar vi tillsammans för att kunna erbjuda kronobergarna en specialiserad cancersjukvård med god tillgänglighet, vilket vi får bekräftelse på genom goda resultat i både nationella mätningar, men även genom feedback från patienter och anhöriga. Vi är stolta över vårt arbete och värnar om varandra. Inom kliniken har vi en slutenvårdsavdelning, strålbehandlingsenhet, öppenvård, klinisk prövningsenhet och palliativa rådgivningsteamet i Växjö och Ljungby.

Din närmaste chef är klinikens verksamhetschef och du ingår i onkologklinikens ledningsgrupp tillsammans med tre avdelningschefer och en verksamhetsutvecklare. Som stöd i ditt chefsuppdrag har du HR-konsult och controller. Vi i ledningsgruppen har jobbat tillsammans under många år och vi har ett öppet och glatt klimat. Vi är en väl sammansvetsad grupp som tar gemensamt ansvar för hela verksamheten. Vi arbetar aktivt med att utveckla och leda verksamheten mot uppsatta mål.

ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi dig som föredrar ett närvarande ledarskap där du arbetar nära dina medarbetare och är lyhörd för deras behov. Du kommer att ha personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för sex medicinska sekreterarare. Det är av stor vikt att du kontinuerligt för en dialog och skapar tydlighet kring beslut, riktlinjer och uppsatta arbetssätt. Medicinska sekreterare är en av de yrkesgrupper som påverkas mycket av digitaliseringen. Uppdraget består därför till stor del av att driva vår digitaliseringsresa framåt och vara drivande i flera projekt kring verksamhetsutveckling.

Vidare ser vi att du är med och bygger teamet genom att lyfta medarbetarna och deras kompetenser. Du tar tillvara deras engagemang, styrkor och utvecklingsbehov i förhållande till uppdraget. Tillsammans utvecklar ni kliniken med fokus på en trygg och säker vård och en god arbetsmiljö. En viktig del av ditt uppdrag är också att identifierar behov, samt att du genomför och följer upp aktiviteter som bidrar till verksamhetens korta och långsiktiga mål.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som har ett genuint intresse för dina medarbetare och som har ett närvarande och coachande ledarskap. Du är trygg i dig själv och skapar en öppen dialog med dina medarbetare. En viktig del i arbetet som avdelningschef är att skapa delaktighet och på bästa sätt tillvarata och utveckla den stora kompetens och kraft som finns i medarbetargruppen. Tillsammans med medarbetarna och dina avdelningschefskollegor utvecklar du verksamheten och här värdesätter vi din förmåga att se de stora sammanhangen och omsätta visioner och mål till praktiska och konkreta handlingsplaner.

För att lyckas i rollen ser vi att du har en förståelse för processutveckling och fallenhet för digitalisering. Du är en strukturerad och analytisk person med stort engagemang för verksamhetens utveckling och kvalitet. Vidare har du förmåga att utifrån ett helhetsperspektiv planera, organisera, genomföra och följa upp beslut och resultat. Du har även lätt för att skapa goda relationer och kan samverka såväl inom som utom enheten.

För tjänsten krävs att du är utbildad medicinsk sekreterare med god datorvana och goda kunskaper i det svenska språket. Utbildning och/eller erfarenhet som chef eller ledare är starkt meriterande.

Vi tillämpar personlighet- och problemlösningstest som underlag i urvalet, vilket tillsammans med CV avgör vilka som går vidare till intervju.

ÖVRIGT
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.

Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Ansök nu

Läkarchef/Avdelningschef på kirurgkliniken i Växjö

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Mar 2
I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".
På läkarenheten i Växjö finns ca 35 läkare fördelat på överläkare, specialistläkare och ST-läkare.
Vi är en välbemannad klinik med läkare som har hög kompetens.

Läs gärna mer om vår klinik på www.regionkronoberg.se

Region Kronobergs chefer är modiga och motiverade ledare. I din ledarroll har du förmågan att se till helheten och skapa förståelse genom att förmedla sammanhanget. Genom att du agerar konsekvent och visar tillit till medarbetarna skapar du engagemang och delaktighet, nytänkande och kreativitet.

Du är varmt välkommen att söka!ARBETSUPPGIFTER
Vill du utvecklas som läkare och ledare?

Som läkarchef ansvarar du för personal, ekonomi och arbetsmiljö i samarbete med verksamhetschefen. Du kommer att ha ett personalansvar för alla läkarna på enheten. Ditt uppdrag blir att driva, utveckla och inspirera medarbetarna i arbetet med att nå uppsatta mål och att initiera och driva förbättringsarbeten. Du förväntas samarbeta aktivt med chefer och övrig ledningspersonal på kliniken, du kommer också att ingå i ledningsgruppen.
Då du är specialist inom kirurgi/urologi så kan du arbeta ute i den kliniska verksamheten till viss del, omfattningen av det kan ske enligt önskemål och överenskommelse.


KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig med visioner och goda ledaregenskaper. Du har vilja och förmåga att skapa förutsättningar för god arbetsmiljö och vård med god kvalitet. Vi värdesätter coachande ledaregenskaper och ett stort engagemang för medarbetarna. Du är intresserad av att driva process- och förändringsarbete och få med dig dina medarbetare.

Vi förutsätter att du är specialistläkare och är specialist inom kirurgi/urologi.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda personal inom vården och erfarenhet av förbättringsarbete är meriterande. Egenskaper vi värdesätter är engagemang, samarbetsförmåga, kreativitet, tydlighet, lyhördhet och prestigelöshet.

Vi tillämpar personlighets- och problemlösningstester som underlag till urvalet och som tillsammans med CV avgör vilka som går vidare i processen.


ÖVRIGT
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.

Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Ansök nu

Avdelningschef till stroke- och neurologienheten

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 11
Medicinkliniken i Växjö är en av de största klinikerna i Region Kronoberg, med ca 400 medarbetare. Vår vision är att vara den bästa medicinkliniken. För att uppnå denna vision arbetar vi enligt våra tre grundelement robust, säker och stolt:

• Robust står för verksamhetsperspektivet; vi vill ha en stabil och trygg verksamhets som står stadigt trots yttre påfrestningar och belastningar.

• Säker står för patientperspektivet; våra patienter ska mötas av säker och tillgänglig vård och ett säkert omhändertagande.

• Stolt står för medarbetarperspektivet; vi vill att våra medarbetare ska vara stolta över hur vi tar hand om våra patienter och om varandra.

Tillsammans skapar vi den bästa medicinkliniken!

Stroke- och neurologienheten är en sammanhållande enhet för öppen- och slutenvård. Enheten består av vårdavdelning, neurolog- och strokemottagning samt neurologisk dagvård. Du kommer att vara närmsta chef för ca 35 undersköterskor och sjuksköterskor.

Region Kronobergs chefer är modiga och motiverade ledare. I din ledarroll har du förmågan att se till helheten och skapa förståelse genom att förmedla sammanhanget. Genom att du agerar konsekvent och visar tillit till medarbetarna skapar du engagemang och delaktighet, nytänkande och kreativitet. I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".

ARBETSUPPGIFTER
Dina arbetsuppgifter som avdelningschef är att strategiskt leda och utveckla den dagliga operativa verksamheten och dess medarbetar mot uppsatta mål. Du ansvarar även för att uppnå en god arbetsmiljö på avdelningen. Som avdelningschef skall du vara tillgänglig, ha ett coachande förhållningssätt och har tillit till dina medarbetare som du även har lön- och medarbetarsamtal med. Utöver detta ingår även budgetansvar för avdelningen.

Din närmsta chef är klinikens omvårdnadschef och du ingår i medicinklinikens ledningsgrupp tillsammans med nio avdelningschefer, verksamhetsutvecklare, omvårdnadschef, och verksamhetschef. Du kommer att ha ett nära samarbete med dina avdelningschefskollegor och sektionsansvarig överläkare på stroke- och neurologienheten. Tillsammans arbetar ni aktivt med att utveckla och leda verksamheten mot uppsatta mål.

KVALIFIKATIONER
Som avdelningschef söker vi dig som:

• Förhåller sig entusiastisk och positiv även i tuffa situationer
• Initierar, anpassar och styr upp förändrings - och utvecklingsinsatser
• Agerar när andra tvekar
• Samarbetar med andra snarare än konkurrerar
• Drar lärdom av erfarenheter och feedback från omgivningen
• Ta fram kort - och långsiktiga planer som är övergripande och realistiska

Vi söker dig med visioner och goda ledaregenskaper som kan skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett bra resultat! Det är meriterande och vi lägger stor tyngd om du tidigare har arbetat som chef och har en vårdutbildning.

Vi tillämpar personlighets- och problemlösningstester som underlag till urvalet och som till största del avgör vilka som går vidare i processen.

ÖVRIGT
Intervjuerna kommer att hållas på följande datum:
17/3
19/3
22/3

Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.

Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Ansök nu

Enhetschef till rekryterings-och bemanningsenheten

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 15
Region Kronobergs chefer är modiga och motiverade ledare. I din ledarroll har du förmågan att se till helheten och skapa förståelse genom att förmedla sammanhanget. Genom att du agerar konsekvent och visar tillit till medarbetarna skapar du engagemang och delaktighet, nytänkande och kreativitet.

I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".
Rekryterings-och bemanningsenheten (RoB) finns organiserad inom Region Kronobergs centrala HR-avdelning och har uppdrag inom Kompetensförsörjningsområdet. Det pågår just nu en översyn kring vilka framtida uppdrag som kommer hanteras inom enheten framöver. Vill du kliva på vår förändringsresa kan detta vara uppdraget för dig!

Vi planerar ha intervjuer tisdag 16 mars på eftermiddagen, torsdag 18 mars på förmiddagen, tisdag 23 mars på förmiddagen samt torsdag 25 mars på eftermiddagen.ARBETSUPPGIFTER
I ditt uppdrag som enhetschef har du personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar för rekryterings-och bemanningsenheten och dess ca 12 medarbetare. I uppdraget ingår både att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning samt leda det mer operativa arbetet för exempelvis rekrytering av semestervikarier, timavlönade och AT-läkare samt samordning av hyrpersonal och schema- och bemanningsfrågor. Du ingår i HR-avdelningens ledningsgrupp som leds av HR-direktören. Du har ett självständigt och övergripande ansvar för att leda och utveckla enheten samt att initiera och driva förbättringsarbeten. Tillsammans med dina medarbetare fungerar du som en naturlig partner till regionens övriga verksamheter och stödfunktioner. Du planerar och följer upp enheten och dess medarbetare mot uppsatta mål. Du är en förebild i det dagliga arbetet och främjar en kultur som stödjer Region Kronobergs värdegrund; respekt för människan. Du strävar efter ett kommunikativt ledarskap och är tillgänglig för dina medarbetare.

Vi erbjuder dig:
- En stor möjlighet att påverka och utveckla enheten i samråd med HR-avdelningen
- Interna och externa chefsutbildningar
- Ett omfattande introduktionsprogram för dig som ny chef i Region Kronoberg


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som:
• har några års erfarenhet av verksamhets-, personal- och ekonomiansvar.
• kan genomföra strukturer och processer som säkerställer att verksamheten uppfyller sina mål.
• har förmåga att kommunicera tydligt både via tal och skrift.
• har ett stort intresse och fallenhet för att skapa relationer, både till medarbetare inom enheten och de verksamheter RoB samarbetar med.

Det är meriterande om du:
• har en högskoleutbildning inom Personal och arbetsliv eller motsvarande
Vi tillämpar personlighets- och problemlösningstester som underlag till urvalet och som till största del avgör vilka som går vidare i processen.
ÖVRIGT
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Offentliga jobbs telefonsupport på tel 0771-101029

Ansök nu

Avdelningschef för medicinska sekreterare på medicinkliniken Växjö

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 11
Medicinkliniken i Växjö är en av de största klinikerna i Region Kronoberg, med ca 400 medarbetare. Vår vision är att vara den bästa medicinkliniken. För att uppnå denna vision arbetar vi enligt våra tre grundelement robust, säker och stolt:

• Robust står för verksamhetsperspektivet; vi vill ha en stabil och trygg verksamhets som står stadigt trots yttre påfrestningar och belastningar.

• Säker står för patientperspektivet; våra patienter ska mötas av säker och tillgänglig vård och ett säkert omhändertagande.

• Stolt står för medarbetarperspektivet; vi vill att våra medarbetare ska vara stolta över hur vi tar hand om våra patienter och om varandra.

Tillsammans skapar vi den bästa medicinkliniken!

Vi söker nu en avdelningschef för medicinklinikens sekreterarenhet. De medicinska sekreterarna står för en effektiv och professionell vårdadministration och ansvarar för den medicinska dokumentationen kring patienten. Du kommer att vara närmsta chef för ca 25 medarbetare.

Region Kronobergs chefer är modiga och motiverade ledare. I din ledarroll har du förmågan att se till helheten och skapa förståelse genom att förmedla sammanhanget. Genom att du agerar konsekvent och visar tillit till medarbetarna skapar du engagemang och delaktighet, nytänkande och kreativitet. I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som avdelningschef har du personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar. Du ä en viktig del i utvecklingen av verksamheten då det ingår i din roll att strategiskt leda och utveckla den dagliga operativa verksamheten och dess medarbetar mot uppsatta mål. Som ledare inspirerar och stödjer du dina medarbetare, samt ser till att de får en god arbetsmiljö och den kompetensutveckling som behövs. Du främjar en kultur som stödjer Region Kronobergs värdegrund; respekt för människan.

Din närmsta chef är klinikens verksamhetschef och du ingår i medicinklinikens ledningsgrupp tillsammans med nio avdelningschefer, verksamhetsutvecklare, omvårdnadschef, och verksamhetschef. Tillsammans arbetar ni aktivt med att utveckla och leda verksamheten mot uppsatta mål.

Vi erbjuder dig:
- En stor möjlighet att påverka och utveckla arbetet på medicinkliniken Växjö
- Ett omfattande introduktionsprogram för dig som ny chef i Region Kronoberg
- Interna och externa chefsutbildningar och möjlighet till personlig utveckling

KVALIFIKATIONER
Vi ser gärna att du som söker innehar en utbildning som medicinsk sekreterare, eller motsvarande. Det är också meriterande om du tidigare har arbetat som ledare med personalansvar.

Vi söker dig som:
- Driver nya initiativ inom och utanför ramarna för sitt eget arbete.
- Initierar, anpassar och styr upp förändrings- och utvecklingsinsatser
- Förmedlar både egna och andras idéer om hur organisationen kan förändras.
- Förhåller sig till andra på ett öppet och accepterande sätt och får andra att känna sig bekväma.
- Drar lärdom av erfarenheter och feedback från omgivningen.

Vi tillämpar personlighet- och problemlösningstest som underlag till urvalet, som tillsammans med CV avgör vilka som går vidare i processen.

ÖVRIGT
Intervjuerna kommer att hållas på följande datum:
18/3
24/3

Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.

Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Ansök nu

Avdelningschef för medicinska sekreterare på kirurgkliniken

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jan 14
Vi söker en lyhörd och driftig avdelningschef till kirurgkliniken i Växjö!

Kirurgklinikens uppdrag är att ge patienter en snabb och kostnadseffektiv kirurgisk vård med så hög kvalitet som möjligt. Kliniken har planerad och akut kirurgisk verksamhet dygnet runt i Växjö och i Ljungby.

Till kirurgkliniken i Växjö söker vi nu en avdelningschef för våra medicinska sekreterare. De medicinska sekreterarna står för en effektiv och professionell vårdadministration och ansvarar för den medicinska dokumentationen kring patienten. Den vårdnära administration som de medicinska sekreterarna har till uppgift att hantera ligger inom teamen urologi, endoskopi, mag/tarm, kärl och bröst/endokrin.

Region Kronobergs chefer är modiga och motiverade ledare. I din ledarroll har du förmågan att se till helheten och skapa förståelse genom att förmedla sammanhanget. Genom att du agerar konsekvent och visar tillit till medarbetarna skapar du engagemang och delaktighet, nytänkande och kreativitet. I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".


ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef är du en viktig del i utvecklingen av verksamheten. Som ledare inspirerar och stödjer du dina medarbetare, samt ser till att de får en god arbetsmiljö och den kompetensutveckling som behövs. I rollen som avdelningschef har du ett personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar för cirka 25 medarbetare. Du kommer ingå i klinikens ledningsgrupp som består av 5 avdelningschefer och 1 verksamhetschef.

Vår enhet står inför en spännande utvecklingsresa vad gäller digitalisering. Vi söker därför dig som ser till helheten och tar hänsyn till övergripande aspekter i prioriteringar. Som avdelningschef för klinikens enhet för medicinska sekreterare coachar du dina medarbetare i deras dagliga arbete och tar tillvara på deras engagemang, styrkor och utvecklingsbehov i förhållande till uppdraget. Du följer upp hur arbetet går framåt gentemot enheten mål och samordnar resurser utifrån det. Som chef främjar du en kultur som stödjer Region Kronobergs värdegrund; respekt för människan.

Vi erbjuder dig:
- En stor möjlighet att påverka och utveckla arbetet på kirurgkliniken
- Ett omfattande introduktionsprogram för dig som ny chef i Region Kronoberg
- Interna och externa chefsutbildningar och möjlighet till personlig utveckling


KVALIFIKATIONER
Vi ser gärna att du som söker innehar en utbildning som medicinsk sekreterare, eller motsvarande. Det är också meriterande om du tidigare har arbetat som ledare med personalansvar.


Vi söker dig som:

- Driver nya initiativ inom och utanför ramarna för sitt eget arbete.
- Initierar, anpassar och styr upp förändrings- och utvecklingsinsatser
- Förmedlar både egna och andras idéer om hur organisationen kan förändras.
- Förhåller sig till andra på ett öppet och accepterande sätt och får andra att känna sig bekväma.
- Drar lärdom av erfarenheter och feedback från omgivningen.

Vi tillämpar personlighet- och problemlösningstest som underlag till urvalet, som tillsammans med CV avgör vilka som går vidare i processen.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.

Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Ansök nu

Nu söker vi en avdelningschef till hudklinken!

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Dec 22
Vill du kombinera ett uppdrag som avdelningschef med kliniskt arbete som sjuksköterska på hudkliniken?

Hudkliniken har nyligen flyttat till toppmoderna och välutrustade lokaler, mitt i centrala Växjö med nära till allt. Vi bedriver enbart öppenvårdsverksamhet med läkar- och sjuksköterskemottagning, behandlingsavdelning och STI-mottagning. Verksamheten bedrivs idag av en verksamhetschef tillsammans med 16 medarbetare som arbetar både i Växjö och Ljungby. Nu söker vi dig som vill ta dig an en ny utmaning som kombinerad avdelningschef och sjuksköterska!

Region Kronobergs chefer är modiga och motiverade ledare; helhet, tillit och tydlighet. I din ledarroll har du förmågan att se till helheten och skapa förståelse genom att förmedla sammanhanget. Du vill utveckla dig själv, dina kollegor och verksamheten. Du är tillgänglig, har ett coachande förhållningssätt och har tillit till dina kollegor. I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".


ARBETSUPPGIFTER
Jag heter Pernilla Odebrant och är verksamhetschef för hudkliniken i Växjö. Jag söker dig som tillsammans med mig vill leda och utveckla verksamheten utifrån mål och handlingsplaner. Jag söker en samarbetspartner som vill vara med och utveckla vår verksamhet och våra medarbetare.

Vår klinik står inför flera spännande utvecklingsresor, bland annat vad gäller digitalisering och nära vård. Vi söker därför dig som förhåller dig positiv och entusiastisk till ditt arbete, samt ser till helheten och tar hänsyn till övergripande aspekter i prioriteringar. Som avdelningschef kommer du ha det övergripande ansvaret vad gäller personal, ekonomi och arbetsmiljö för undersköterskor och sjuksköterskor. Som avdelningschef har du personalfokus och ansvarar för att leda den dagliga verksamheten. Du kommer parallellt i ditt arbete som chef att arbeta kliniskt som sjuksköterska. I rollen som sjuksköterska kommer dina arbetsuppgifter bestå av omvårdnad av patienter vid behandling av hudsjukdomar, medverkan vid läkarmottagning, läkemedelshantering samt information och rådgivning till patienter.

Vi erbjuder dig:
- En stor möjlighet att påverka, utveckla och driva verksamheten framåt
- Interna och externa chefsutbildningar
- Ett omfattande introduktionsprogram för dig som ny chef i Region Kronoberg

KVALIFIKATIONER
Vi söker vi dig som:
- Förmedlar information tydligt och enkelt, både muntligt och skriftligt
- Samarbetar med andra snarare än konkurrera
- Förhåller dig entusiastisk och positiv även i tuffa situationer
- Gillar att ha en flexibel vardag, där du kan kombinera uppdraget som chef med kliniskt arbete på ett bra sätt.

Vi ser att du som söker är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet av ledarskap.

Vi tillämpar arbetspsykologiska test, som tillsammans med CV avgör vilka som går vidare i processen.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.


ÖVRIGT
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.

Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Ansök nu

Dokumentationschef till specialistpsykiatrin

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Dec 8
Vi söker nu efter vår nya avdelningschef till specialistpsykiatrins dokumentationsenhet i Region Kronoberg. Vill du ha ett spännande arbete där du får anta nya utmaningar och utveckla ditt ledarskap?

Specialistpsykiatrin i Region Kronoberg bedriver specialiserad psykiatrisk vård. Verksamheten är organiserad i specialiserade enheter där våra medarbetare arbetar utifrån integrerade team, öppenvård och slutenvård vilka följer patienten i hela vårdkedjan. En god arbetsmiljö med motiverade och kompetenta medarbetare är en förutsättning för att vi ska lyckas med vårt uppdrag.

Dokumentationsenheten består främst av medicinska sekreterare, samt 1 administrativ assistent och 1 samordnare. Vår uppgift är att ge administrativ service till våra patienter och medarbetare i Ljungby och Växjö. Dokumentationsenheten bemannar alla enheter inom specialistpsykiatrin barn, unga och vuxna. Det innebär totalt 5 geografiskt olika ställen i Växjö och Ljungby. Vi söker nu dig som vill bli vår nya avdelningschef och driva vårt arbete framåt.

Region Kronobergs chefer är modiga och motiverade ledare som arbetar utifrån tillit, helhet och tydlighet. I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".


ARBETSUPPGIFTER
Din uppgift är att strategiskt leda och utveckla verksamheten och dess medarbetare mot uppsatta mål. I din roll som avdelningschef har du personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar för 31 medarbetare. Du kommer att vara en del av ledningsgruppen som består av 18 personer.

Vår enhet står inför en spännande utvecklingsresa vad gäller digitalisering. Vi söker därför dig som ser till helheten och tar hänsyn till övergripande aspekter i prioriteringar. Som avdelningschef för dokumentationsenheten coachar du dina medarbetare i deras dagliga arbete och tar tillvara på deras engagemang, styrkor och utvecklingsbehov i förhållande till uppdraget. Du följer upp hur arbetet går framåt gentemot enheten mål och samordnar resurser utifrån det. Som avdelningschef strävar du efter ett kommunikativt ledarskap som präglas av dialog, tydlighet och närvaro. Du är lyhörd för din omgivning och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer. Som chef främjar du en kultur som stödjer Region Kronobergs värdegrund; respekt för människan.

Vi erbjuder dig bland annat:
• En stor möjlighet att påverka och utveckla sjukhusvården
• Interna och externa chefsutbildningar
• Ett omfattande introduktionsprogram för dig som ny chef i Region Kronoberg

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som:
- Förhåller dig positiv och entusiastisk till ditt arbete.
- Utvecklar förnuftiga och genomförbara lösningar på problem.
- Förhåller sig till andra på ett öppet och accepterande sätt och får andra att känna sig bekväma.
- Tycker om att samarbeta och dela ansvar.

Det är meriterande om du som söker har tidigare erfarenhet som ledare med personalansvar, samt om du har erfarenhet av hälso- och sjukvård.

Vi tillämpar personlighets- och problemlösningstest som underlag till urvalet, som tillsammans med CV avgör vilka som går vidare i processen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

I samband med rekryteringen begär vi utdrag från belastningsregistret.

ÖVRIGT
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.

Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Ansök nu

Enhetschef till Evelids korttidsboende

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Nov 5
Växjö kommunkoncern är Kronobergs läns största arbetsgivare med ca 7 000 anställda fördelade på 600 arbetsplatser och 250 yrken. Koncernen består av åtta förvaltningar och sex bolag. Vår uppgift är att leverera god grundservice och kundnytta som skapar värde för de vi är till för; våra kommuninvånare, företagare och kunder.

I omsorgsförvaltningen är vi cirka 2 200 kollegor som jobbar för att ge bästa möjliga omsorg, stöd och vård till äldre personer, till personer med funktionsnedsättning och till personer som behöver hemsjukvård.

Vi ska ge bästa möjliga service, omsorg och vård till kommunens invånare. För att lyckas med det behöver vi kompetenta och engagerade medarbetare som trivs med att arbeta med människor och drivs av att utveckla verksamheten. Är det du? Sök tjänsten nu!

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en enhetschef till Evelids korttidsboende som är ett boende bestående av cirka 70 platser med tillfälliga placeringar. Enheten är uppdelat på 8 enheter och vi tar bl.a. emot korttidsplaceringar och växelvård. Vi har även en avdelning för vård i livets slut. De flesta av våra boende kommer från lasarettet, och behöver rehabiliteras för att i första hand kunna återgå hem. Vi har en stor rörlighet av boende vilket betyder att vi planerar in nya boende flera gånger i veckan. Det kan även komma personer akut dygnet runt.

Du kommer att vara en av tre enhetschefer på Evelid som leder och utvecklar verksamheten mot omsorgsförvaltningens mål utifrån tilldelade resurser och gällande lagstiftning. Du ansvarar för verksamhet, ekonomi och personal på dina enheter. I samverkan med andra professioner arbetar vi tillsammans för att ge en god vård och omsorg för våra kommuninvånare.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan för uppdraget relevant högskoleexamen. Du är väl förtrogen med de lagar och riktlinjer som styr vår verksamhet och har tidigare chefserfarenhet. Vi ser gärna att du även har erfarenhet av omsorgsverksamhet.

För att lyckas i rollen är du dessutom målfokuserad, flexibel, strukturerad och har förmågan att uppmärksamma problem och hitta effektiva lösningar. Du är nytänkande och initierar, anpassar och styr upp förändrings- och utvecklingsinsatser vid behov. Du har också förmågan att lyfta blicken och se verksamheten ur ett övergripande perspektiv. Du drivs av ett intresse för vår verksamhet och av att arbeta i processer, och kan bidra till utveckling av verksamheten även genom digitalisering för att möta framtidens omsorg.

Ditt ledarskap präglas av kommunikation, engagemang och att inspirera medarbetarna att arbeta utifrån verksamhetens och den enskilde omsorgstagarens behov. Samarbete med andra för att nå önskvärda resultat faller sig naturligt för dig och du har lätt för att skapa goda relationer.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av t.ex. ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande urval så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Du söker tjänsten genom länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.

CV- och annonsförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Är du vår nya avdelningschef till lasarettsrehab i Ljungby?

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Sep 24
Nu söker vi efter en avdelningschef till lasarettsrehab i Ljungby.

Lasarettsrehab är en del av lasarettens specialistvård och tillgodoser våra patienters behov av bedömning, behandling, stöd och sjukdomsförebyggande insatser. På lasarettsrehab arbetar cirka 110 engagerade medarbetare med rehabilitering för att bidra till en bättre akut- och specialistvård vid Ljungby och Växjö lasarett. Våra medarbetare är arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder, assistenter/sekreterare, samt psykolog och sexolog. Hos oss finns också Region Kronobergs ergonomiavdelning. Vi har ett väl utvecklat samarbete inom lasarettsrehab och även med flertalet av lasarettens avdelningar och mottagningar.

Region Kronobergs chefer är modiga och motiverade ledare. I din ledarroll har du förmågan att se till helheten och skapa förståelse genom att förmedla sammanhanget. Genom att du agerar konsekvent och visar tillit till medarbetarna skapar du engagemang och delaktighet, nytänkande och kreativitet. I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".

ARBETSUPPGIFTER
Din uppgift är att strategiskt leda och utveckla verksamheten och dess medarbetare mot uppsatta mål. Du har förståelse för vikten av rehabiliterande insatser och ett intresse för att driva detta perspektiv i sjukhusvården. Du har det övergripande ansvaret vilket innefattar arbetsmiljö, personalansvar och ekonomi för cirka 25 medarbetare. De flesta är i Ljungby men ergonomiavdelningen är i Växjö. Du ingår i lasarettsrehabs ledningsgrupp, som består av verksamhetschef och fyra avdelningschefer. Där har vi ett nära samarbete både i vardagen och i den strategiska planeringen.

Dina medarbetare är erfarna, professionella och engagerade i sina arbetsuppgifter. Som chef behöver du ha förmåga att bygga förtroende och skapa relationer. Du strävar efter att uppvisa ett kommunikativt ledarskap som präglas av dialog, tydlighet och närvaro.

Du är en förebild i det dagliga arbetet och främjar en kultur som stödjer Region Kronobergs värdegrund; respekt för människan.

Vi erbjuder dig:
- En stor möjlighet att tillsammans med ledningsgrupp och medarbetare påverka, utveckla och driva verksamheten framåt
- Ett omfattande introduktionsprogram för dig som ny chef i Region Kronoberg
- Interna och externa chefsutbildningar


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som:
- Är entusiastisk och positiv även i tuffa situationer.
- Strävar efter att etablera trovärdighet och förtroende.
- Initierar, anpassar och styr upp förändrings- och utvecklingsinsatser.
- Förutser problem och utvecklar alternativa planer.
- Är medveten om dina styrkor och svagheter samt när hjälp behövs från andra för att få jobbet gjort på ett effektivt sätt.

Det är meriterande om du har erfarenhet av chef-/ledarskap och om du har en utbildning inom något av de yrken som förekommer hos oss.

Vi tillämpar personlighet- och problemlösningstest som underlag till urvalet, som tillsammans med CV avgör vilka som går vidare i processen.


ÖVRIGT
Här får du gärna bifoga legitimation, betyg och intyg.
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.

Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Ansök nu

Nu söker vi dig som vill bli vår avdelningschef till 1177

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Sep 29
Välkommen till 1177 - vårdguiden på telefon!

Vi på 1177 har ett viktigt uppdrag. 1177 - vårdguiden på telefon är en nationell tjänst som bedrivs runt om i alla regioner. En spännande verksamhet som är i ständig utveckling. 1177 arbetar med kvalificerad rådgivning, gör medicinska bedömningar och hänvisar till rätt vårdinstans. Varje region driver sin egen 1177 - vårdguiden på telefon men ingår i ett nationellt nätverk och följer nationella kvalitetsnormer. Genom gemensam teknik, beslutstöd och gemensamt arbetssätt samverkar landets olika 1177 - vårdguiden på telefon och kan därmed hjälpa varandra vid behov. 1177 är en spännande arbetsplats i utveckling.

I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län". Växjö är en av Sveriges snabbast växande regioner, med ett starkt näringsliv, stolta designtraditioner och driftiga människor. Här finns kreativitet, framtidstro och med naturen alltid runt hörnet.

Vi hoppas du ska trivas!

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agera förebild och frigör handlingskraft i din verksamhet. Du uppmuntrar och synliggör dina medarbetare.

Som avdelningschefen har du verksamhet-, ekonomi-, och personalansvar för cirka 20 sjuksköterskor. Som chef tar du ansvar för målen och uppdraget i din verksamhet och utvecklar verksamheten, dina medarbetare och ditt ledarskap.

Från och med årsskiftet kommer 1177 - vårdguiden på telefon att ingå i samma verksamhetschefsområde som vårdcentralen Skärvet och jourverksamheterna. Du kommer att ingå i ledningsgruppen tillsammans med verksamhetschefen, avdelningschefen och medicinisk ledningsansvarig läkare, där du bidrar till helhetstänk och utveckling.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som tycker om att arbeta med ständiga förbättringar i verksamheten. Du ser utmaningar som möjligheter, är drivande och har förmåga att se lösningar samt mod att fatta beslut. Du är en trygg person som trivs med att samarbeta med andra, men du litar också på dina egna slutsatser. Du har förmåga att se händelser i ett större sammanhang. Du har intresse för arbete med gruppers utveckling.

Du har ett coachande förhållningssätt och har vilja och förmåga att tillvarata medarbetarnas kompetens och engagemang. Du främjar en kultur som stödjer Region Kronobergs värdegrund; respekt för människan. Du strävar efter ett kommunikativt ledarskap och är tillgänglig för dina medarbetare.

Du har en adekvat högskoleutbildning och gärna utbildning i ledarskap samt erfarenhet av tidigare chef- och ledarskap.

Som chef i Region Kronoberg erbjuds du ett omfattande introduktionsprogram.


ÖVRIGT
Bifoga endast betyg, intyg och eventuell legitimation som är relevanta för aktuell tjänst.
Uppdraget som avdelningschef är ett förordnande på fyra år, med möjlighet till förlängning. Som grund får du en tillsvidareanställning i din grundprofession.

Vi tillämpar personlighet- och begåvningstester som underlag i rekryteringsprocessen.

Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.

Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Ansök nu