Bibliotekarie jobb i Växjö

Hitta lediga jobb som Bibliotekarie i Växjö. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Växjö från den arbetsgivaren.

Två Bibliotekarier till Växjö bibliotek

Bibliotekarie
Läs mer Okt 2
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Alla vi som jobbar på Växjö Bibliotek bidrar aktivt till att våra besökare får en god service och ett gott bemötande. Som bibliotekarie håller du i aktiviteter både inom och utanför bibliotekets väggar och via våra digitala kanaler.

Vi söker nu efter två nya krafter. En bibliotekarie till Team Barn och Unga samt en bibliotekarie till Team Vuxen.

Team Barn och Unga är särskilt inriktade på att med fantasi och kunskap medverka till att barn och unga lockas till läsning och utforskande. Vi arbetar med språkutveckling och läsfrämjande, och har aktiviteter såsom Språkstegen, sång- och ramsor, bok- och skrivarklubbar och skapande verksamhet.

Team Vuxen är särskilt inriktade på att bidra till vuxnas läsande, tillgång till information och upplevelser utifrån olika kulturella perspektiv. Vi arbetar med programverksamhet av olika slag, läsfrämjande insatser, medieplanering och olika aktiviteter som språkkaféer, bokmässor och bokcirklar.

I båda teamen så utför vi arbete på både huvudbibliotek och filial.
Helg och kvällstjänstgöring ingår i arbetet.

KVALIFIKATIONER
För bägge tjänsterna söker vi dig som:

• har ett starkt intresse och vilja att bidra till läslust, ge tillgång till kultur och hjälpa till i sökande efter kunskap.
• är utåtriktad och har ett genuint intresse för andra människor och trivs med att vara bibliotekets representant i olika sammanhang.
• är serviceinriktad och ser det som en naturlig del av bibliotekariens arbete att möta människor i olika åldrar och med olika bakgrund. Du sätter stort värde på ett gott bemötande.
• är van att vägleda besökare i såväl fysiska som digitala miljöer.
• som medarbetare är flexibel, social och har lätt att samarbeta i team och skapa egna nätverk.
• är pedagogisk, påhittig och kreativ.
• planerar och organiserar ditt arbete och tar stort ansvar för att driva dina processer framåt.
• är lösningsfokuserad och drivs av att få vara med och utveckla verksamheten för att nå gemensamma mål.
• har examen i biblioteks-och informationsvetenskap.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

För arbete i Team Barn och Unga söker vi efter dig som har ett starkt intresse för att bidra till barn och ungas läslust och som känner sig bekväm med skapande verksamheter. Du ska ha intresse och kunskap om barn- och ungdomslitteratur och vara intresserad av ungdomars kulturyttringar och mediaanvändande.

För arbete i Team Vuxen söker vi dig som har särskilt intresse för medieplanering, mångspråkighet och läsfrämjande arbete. Vi söker dig som har ett öppet sinne, är kreativ och orädd att testa nya sätt att arbeta för våra invånares bästa.

• B-körkort är önskvärt men inget krav.

Vänligen ange i ansökan vilken inriktning du är intresserad av.

ÖVRIGT
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.

Ansök nu

Bibliotekarie

Bibliotekarie
Läs mer Maj 30
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Universitetsbibliotekets övergripande uppdrag är att stödja utbildning, forskning och samverkan. Universitetsbiblioteket är en lärandemiljö och en resurs för informationsförsörjning, kunskapsspridning och bildning. Arbetet ska ske i dialog med universitetets studenter, lärare och forskare. Universitetsbiblioteket har alltmer kommit att framstå som en arena för universitetsövergripande verksamheter och vi ansvarar numera även för högskolepedagogisk utveckling och digitala undervisningsmiljöer, samt för Det kulturella universitetet. Vidare ansvarar vi för det Medicinska e-biblioteket för Region Kalmar län. Tillsammans är vi drygt 60 medarbetare.

Om anställningen
Vi söker en bibliotekarie till sektion lärmiljö. Sektion lärmiljö har de senaste åren utvecklat användarens första möte med universitetsbiblioteket både digitalt och fysiskt. Sektion lärmiljö ansvarar också för universitetsbibliotekets undervisning och handledning i informationssökning, där källkritiskt tänkande är en viktig del. För detta ändamål erbjuder sektionen ett varierat utbud av lärtillfällen i stor utsträckning i digital form, som initieras så väl av biblioteket som av, och i samråd med, kurs- och programansvariga vid fakulteterna. Sektion lärmiljö har också ett övergripande ansvar för samordning och utveckling av universitetsbibliotekets fysiska mötesplatser och lärmiljöer. Inom sektion lärmiljö samordnas även den service och de tjänster som är kopplade till tillgängliggörandet av bibliotekets samlingar samt exempelvis kravhantering, distansservice och talboksstöd.

Om dig
Vi söker dig som har akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande. Tillsammans med engagerade kollegor kommer du att arbeta teambaserat med både vår nya informationstjänst och med undervisning i informationssökning. Sektionens arbete i stort kretsar kring användarmötet vilket du intresserar dig för och vill utveckla. Du vill jobba med aktivt lärande och pedagogisk utveckling. Du uppskattar att tala inför större grupper och har förmåga att engagera. Kommunikations- och samarbetsförmåga är av extra vikt för tjänsten. Tidigare erfarenhet från bibliotekssektorn, framför allt från forskningsbibliotek är meriterande.
Arbetsuppgifterna i tjänsten kan komma att förändras över tid och anpassas utifrån din kompetens.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.
Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten.

Tillträde/varaktighet
Anställningen är en tillsvidareanställning, 100% med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas varför löneanspråk bör bifogas ansökan.

Placeringsort
Växjö, men resor mellan orterna förekommer.

Upplysningar lämnas av:
Tf Sektionschef Johanna Palm, 0480-44 61 04 johanna.palm@lnu.se
Frågor kring anställningen besvaras av HR-partner Emma Dahlberg, 0480-446713, emma.dahlberg@lnu.se
Fackliga företrädare via universitetets växel: 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast den 20 juni.Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och examensbevis.

Dnr HR-2023/990


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Bibliotekarie till Östra Lugnets skola

Bibliotekarie
Läs mer Maj 16
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Välkommen till utbildningsförvaltningen!
Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka
18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar.

Östra Lugnets skola är en F-6 skola med cirka 500 elever och ligger i norra delen av Växjö tätort. Skolan är organiserad i team utifrån profession och samverkansformer finns för de pedagoger som har ansvar runt den specifika elevgruppen. Det systematiska kvalitetsarbetet och att bygga en lärande organisation ser vi som viktiga faktorer för att säkerställa en god kvalitet i verksamheten men också för att skapa en hållbar arbetsplats för såväl elever som personal. På skolan finns ett antal processgrupper som med olika inriktningar arbetar för att stärka det hälsofrämjande arbetet och en ökad likvärdighet på skolan.

På Östra Lugnets skola ser vi olikheter som en tillgång och vi arbetar kollegialt för att främja vårt eget och elevernas lärande. Gemensamt arbetar vi för att erbjuda eleverna en tillgänglig lärmiljö, såväl fysiskt, socialt som pedagogiskt för att främja elevernas personliga utveckling och lärande. Genom kontinuerligt arbete med att skapa trygga och förtroendefulla relationer skapas möjligheter för våra elever att utvecklas så långt som möjligt utifrån utbildningens mål. Skolans verksamhet sammanfattas bäst i skolans vision som är: Vi mår bra och lär tillsammans för att möta framtiden.

Som arbetstagare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

Tjänsten är ett vikariat under höstterminen 2023 med omfattning på 80%-100% med möjlighet till eventuell förlängning under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Som skolbibliotekarie på Östra Lugnets skola kommer du att ansvara för vårt skolbibliotek som är en integrerad verksamhet som stödjer lärandet och elevers måluppfyllelse.

Uppdraget är att i nära samarbete med skolans pedagoger arbeta med elevernas språk- och kunskapsutveckling genom att stimulera till läsning och ge eleverna färdigheter i informationssökning och källkritik. Skolbiblioteksverksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att likvärdig kvalitet uppnås för alla skolans elever.

KVALIFIKATIONER
Fortsättning arbetsuppgifter:
Hos oss får du arbeta i team med andra lärare inom praktiskt-estetiska ämnen. Personalen inom teamet arbetar tätt tillsammans och man lägger stor vikt vid det kollegiala samarbetet där fokus alltid ligger på att skapa bästa möjliga lärsituation för eleverna. I teamet sker ett nära samarbete med Elevhälsan som utgör en betydelsefull del i att tillsammans med pedagogerna kunna möta elevers behov av stöd och anpassningar på såväl grupp- som individnivå.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som är utbildad inom biblioteks- och informationsvetenskap alternativt är utbildad inom pedagogik och som har ett stort intresse och kunnande inom språkutveckling och brinner för arbete med elever. Du har kunskap inom området medie- och informationskunnighet samt kännedom om pedagogik och skolans styrdokument.

Du som söker har ett genuint intresse för barns lärande och har barnets bästa i fokus. Du har ett hälsofrämjande och lösningsfokuserat förhållningssätt samt en förmåga att skapa goda och förtroendefulla relationer. Du arbetar professionellt och strukturerat utifrån styrdokumenten och har goda kunskaper i att möta elevers olika behov. Du har en god förmåga att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra. En vilja att utveckla dig själv och verksamheten är betydelsefullt på vår skola.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på https://pedagog.vaxjo.se.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Bibliotekspedagog

Bibliotekarie
Läs mer Okt 26
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Växjö bibliotek består av ett huvudbibliotek och nio filialer. Alla vi som jobbar på Växjö Bibliotek bidrar aktivt till att våra besökare får en god service och ett gott bemötande. De finns tre team och du kommer att tillhöra Barn och unga-teamet. Tallgårdens biblioteks inriktning och uppdrag är mångspråk, integration och barn och unga.

Som bibliotekspedagog kommer du att bedriva en pedagogisk och kreativ verksamhet på Tallgårdens bibliotek i samarbete med två andra kollegor. Arbetet kommer till stor del att vara förlagt till Tallgården där man samverkar med andra aktörer, men kan också vara uppsökande, tex med hjälp av vår lådcykel.

I ditt uppdrag ingår bland annat:
• Arbeta med och utveckla bibliotekets uppsökande och pedagogiska verksamhet gentemot våra prioriterade målgrupper.
• Planera och utveckla verksamheten med särskilt fokus på de yngre barnen.
• Arbeta utåtriktat i dialog med förskolor, skolor, föreningar och andra samarbetspartners
• Att vara delaktig i genomförande av bibliotekets publika program och aktiviteter.
• Att arbeta uppsökande

I rollen som bibliotekspedagog på Tallgården behöver du:

• Ett innovativt, kommunikativt och pedagogiskt förhållningssätt
• Kulturell medvetenhet, lyhördhet samt tidigare erfarenhet av och starkt intresse för integrationsarbete och språkutveckling.
• Kreativitet och utvecklingsorientering
• Förmåga att kunna ta initiativ
• Nyfikenhet och öppenhet
• God initiativ- och samarbetsförmåga
• Ett tydligt serviceperspektiv och ett gott bemötande
• Förmåga att kunna hantera stressiga situationer
• Förmåga att kunna ta ansvar för och driva aktiviteter inom bibliotekets verksamhetsområden

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är nyfiken, omvärldsbevakande, är språkintresserad och gärna flerspråkig, är intresserad av olika kulturer och vill bidra till ett hållbart och nyskapande samhälle.

• Minst högskoleexamen i biblioteks- och informationsvetenskap, pedagogik eller inom något för befattningen relevant område
• Erfarenhet av pedagogiskt arbete inom något för befattningen relevant område.
• Ha kunskap om metoder och modeller inom läsfrämjande och pedagogik
• Ha grundläggande digital kompetens
• Ha ett intresse för läsfrämjande, informations- och litteraturförmedling.

ÖVRIGT
Kvällstjänstgöring ingår i tjänsten. Arbetstiden är schemalagd. Arbetet kan ibland vara fysiskt krävande vid lyft och flytt av media, att ställa om i lokaler etc.

Ansök nu

Bibliotekarie

Bibliotekarie
Läs mer Okt 4
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Universitetsbiblioteket är en resurs för utbildning och forskning vid Linnéuniversitetet. Vårt huvuduppdrag är lärosätets informationsförsörjning. Vi erbjuder stöd i vetenskaplig publicering, informationssökning och akademiskt skrivande. Universitetsbiblioteket har allt mer kommit att framstå som en arena för universitetsövergripande verksamheter och vi ansvarar numera även för högskolepedagogisk utveckling och digitala undervisningsmiljöer, samt för Det kulturella universitetet. Vidare ansvarar vi för det Medicinska e-biblioteket för Region Kalmar län. Tillsammans är vi ca 65 medarbetare.” Titta gärna in på arbetsplatsen: https://play.lnu.se/media/t/0_sevndcvc/166559

Om anställningen
Vi söker nu en Bibliotekarie till Sektion lärmiljö. Anställningen är tidsbegränsad till sex månader. Sektionen ansvarar för universitetsbibliotekets undervisning och handledning i informationssökning och informationshantering. Inom sektionen samordnas också bibliotekets informationstjänst och service till distansstudenter och studenter med läsnedsättning. Sektionen utvecklar bibliotekets lärandemiljöer och verkar för professionella möten i en stimulerande och funktionell miljö.

Med start under hösten genomför vi ett förändringsarbete bland annat inom vår informationstjänst, för att möjliggöra detta söker vi nu en bibliotekarie som i första hand ska ingå i bemanning av universitetsbibliotekets fysiska och digitala informationstjänst. Även andra arbetsuppgifter inom sektionens och universitetsbibliotekets ansvarsområden kan bli aktuella. Detta kommer att vara beroende på din kompetens och ditt engagemang, samt verksamhetens behov.

Om dig
Vi söker dig som har akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande. Du har intresse för det pedagogiska perspektivet på informationssökning. Du är utåtriktad, har lätt för att ta kontakt med människor och är intresserad av möten med människor, både fysiskt och digitalt. Kommunikations- och samarbetsförmåga är av extra vikt för tjänsten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.
Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten.
Vi är ett HBTQ-diplomerat bibliotek.

Tillträde/varaktighet
Anställningen är tidsbegränsad anställning 100% i sex månader. Tillträde snarast.
Individuell lönesättning tillämpas varför löneanspråk bör bifogas ansökan.

Placeringsort
Växjö, men resor mellan orterna förekommer.

Upplysningar lämnas av:
Sektionschef Tove Lorentzon, 0470-70 81 96, tove.lorentzon@lnu.se
Frågor kring anställningen besvaras av HR-partner Emma Dahlberg, 0480-44 67 13, emma.dahlberg@lnu.se
Fackliga företrädare via universitetets växel: 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast den 14 oktober. Ansökan ska innehålla personligt brev och CV samt examensbevis. Ange diarienummer 2022/783-2.2.1.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Kulturutvecklare till Det fria ordets hus

Bibliotekarie
Läs mer Sep 16
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för att utveckla kultur- och fritidsfrågor i Växjö kommun. Det fria ordets hus är en mötesplats med utgångspunkt kring litteratur och yttrandefrihet samt det egna uttrycket. Våra medborgare är där välkomna att både mötas och själva utöva kulturella aktiviteter samt ta del av de programpunkter som vi genomför ihop med våra samarbetspartners.

Innebörden av yttrandefrihet ska genomsyra hela verksamheten. Det fria ordets hus ska i samverkan med andra aktörer:
• behandla frågor om yttrandefrihet genom pedagogisk verksamhet
• ha en öppen programverksamhet
• samordna arbetet med Växjö som fristad för förföljda författare
• utveckla och tillgängliggöra kunskap om det litterära arvet i regionen
• vara en del av samverkansmodellen inom Region Kronoberg
• ha en utgångspunkt i Växjö kommun men även föra upp frågorna regionalt
• upprätthålla internationella kontakter, inte minst
kring fristadsprogrammet, ICORN och PEN

Vi söker nu en person som främst kommer att arbeta med litteratur och yttrandefrihet som nyckelord. Arbetet innebär ansvar för att utveckla och utföra arbetet i samverkan med kommunkoncernen, kulturföreningar och aktörer både lokalt, regionalt och nationellt. Även internationella samarbeten tillkommer.

Exempel på arbetsuppgifter:
• Omvärldbevaka relevant information gällande yttrandefrihetsfrågor
• Planera och genomföra programverksamhet, viktigt med ungdomsfokus
• Skapa nätverk med andra kulturaktörer inom förvaltning och utanför.
• Planera och genomföra regionala arrangemang och samarbeten
• Fortsätta samarbetet med gymnasieskolor med både studiebesök och workshop med yttrandefrihet som tema
• Ha ett stort kulturellt nätverk både lokalt och regionalt för att vid aktuella händelser hålla sig ajour och arrangera exempelvis debatter.
• Etablera projektplanering.
• Upprätthålla samarbetet med våra litterära sällskap och exempelvis Svenska PEN, andra kulturföreningar
• Kartläggning av behov hos målgruppen
• Dokumentera och utvärdera under arbetets gång

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med akademisk bakgrund samt kompetens inom kulturområdet samt det litterära området, som kan befästas i arbetsuppgifterna.

Vi ser gärna att du har haft en aktiv roll i planering av kulturprojekt tidigare och att nätverkandet har bidragit till att projekten har kunnat fungera övergripande. Du ska ha ett stort intresse för kultur och litteratur i allmänhet, samt yttrandefrihet i synnerhet. Du ska även kunna samverka med andra aktörer som blir relevanta för utförandet av arbetet.
Utifrån ett kunskapsperspektiv inom området kunna kommunicera budskap genom informationsinsatser och marknadsmaterial via bl.a. sociala medier och hemsidor.
Vi ser gärna att du har god kännedom om kommunal verksamhet.

Ansök nu

Verksamhetsutvecklare Biblioteksutveckling - vikariat 1 år

Bibliotekarie
Läs mer Maj 30
Om oss
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg är den regionala biblioteksverksamheten med uppgift att arbeta med utvecklingsinsatser tillsammans med folkbiblioteken i de två länen.

Vi är för närvarande sex verksamhetsutvecklare och en avdelningschef. Vi söker nu efter en vikarie för vår medarbetare som kommer att vara tjänstledig.

Region Blekinge är administrativ huvudman för verksamheten som är lokaliserad i både Blekinge och Kronoberg genom kontor i Växjö och Karlskrona. Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Därmed ser vi gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Vi erbjuder ett engagerat gäng arbetskamrater, utmanande arbetsuppgifter att ständigt växa med samt ett nationellt nätverk av regionala kollegor! 

Om jobbet
Hos oss får du möjlighet att arbeta med en mängd utvecklingsfrågor inom biblioteksområdet. Det kan röra sig om allt från läsfrämjandefrågor till arbete med digital transformation och arbete utifrån bibliotekens prioriterade målgrupper. Du kommer framförallt att fokusera på tillgänglighetsfrågor, de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska. Du kommer att leda utvecklingsprocesser och kompentensutvecklingsfrågor samtidigt som du rör dig mellan såväl lokal som regional och nationell nivå.

Arbetet kräver god samarbetsförmåga i kombination med en hög grad av självständighet och initiativförmåga. I arbetet ingår en hel del resor i huvudsak i Blekinge och Kronoberg, men resor utanför området förekommer. Arbetet ställer krav på körkort för personbil.

Om dig
Du ska ha en relevant högskoleexamen inom biblioteksområdet eller angränsande ämnesområden som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har också en hög digital kompetens och erfarenhet av ett handledande arbetssätt. Goda språkkunskaper i såväl tal som skrift i svenska är ett krav.

Erfarenhet av projektledning är meriterande, liksom kunskap om delaktighets- och demokratifrågor.

Du är självgående, serviceinriktad, strategisk och lyhörd på ett sätt som gör dig samarbetsvillig och flexibel utan att för den sakens skull tappa fokus på målet. Vidare gillar du att knyta kontakter och har lätt att uttrycka dig både muntligt och skriftligt. Du har lätt att arbeta både självständigt och i grupp. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

 

 

 

 

Om Region Blekinge

Varje dag skapar vi livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Vi leder utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och vi arbetar för att bidra till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa. För oss är det viktigt att vårt miljö- och hållbarhetsarbete bidrar till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Våra ansvarsområden är hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. För att livet är viktigt.


Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.


https://regionblekinge.se/

Ansök nu

Bibliotekarie

Bibliotekarie
Läs mer Maj 31
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Universitetsbiblioteket är en resurs för utbildning och forskning vid Linnéuniversitetet. Vårt huvuduppdrag är lärosätets informationsförsörjning. Vi erbjuder stöd i vetenskaplig publicering, informationssökning och akademiskt skrivande. Universitetsbiblioteket har allt mer kommit att framstå som en arena för universitetsövergripande verksamheter och vi ansvarar numera även för högskolepedagogisk utveckling och digitala undervisningsmiljöer, samt för Det kulturella universitetet. Vidare ansvarar vi för det Medicinska e-biblioteket för Region Kalmar län. Tillsammans är vi ca 65 medarbetare.” Titta gärna in på arbetsplatsen: https://play.lnu.se/media/t/0_sevndcvc/166559

Om anställningen
Vi söker nu en Bibliotekarie till Sektion lärmiljö Växjö. Anställningen är tidsbegränsad till tre månader. Sektionen ansvarar för universitetsbibliotekets undervisning och handledning i informationssökning och informationshantering. Inom sektionen samordnas också bibliotekets informationstjänst och service till distansstudenter och studenter med läsnedsättning. Sektionen utvecklar bibliotekets lärandemiljöer och verkar för professionella möten i en stimulerande och funktionell miljö.

Till hösten kommer vi att genomföra ett förändringsarbete bland annat inom vår informationstjänst, för att möjliggöra detta behöver vi nu en bibliotekarie som i första hand ska ingå i bemanning av universitetsbibliotekets fysiska och digitala informationstjänst. Även andra arbetsuppgifter inom sektionens ansvarsområden kan bli aktuellt.

Om dig
Vi söker dig som har akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande. Du har intresse för det pedagogiska perspektivet på informationssökning. Du är intresserad av att möta människor både fysiskt och digitalt. Önskvärt är att du har erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg. Kommunikations- och samarbetsförmåga är av extra vikt för tjänsten. Erfarenhet av arbete inom skol- och/eller högskolebibliotek är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten.
Vi är ett HBTQ-diplomerat bibliotek.

Tillträde/varaktighet
Anställningen är en tidsbegränsad anställning 100% 1/8 2022 – 31/10 2022.
Individuell lönesättning tillämpas varför löneanspråk bör bifogas ansökan.

Placeringsort
Växjö, men resor mellan orterna kan förekomma.

Upplysningar lämnas av:
Sektionschef Tove Lorentzon, 0470-70 81 96, tove.lorentzon@lnu.se
Frågor kring anställningen besvaras av HR-partner Emma Dahlberg, 0480-44 67 13, emma.dahlberg@lnu.se
Fackliga företrädare via universitetets växel: 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast den 10 juni. Ansökan ska innehålla personligt brev och CV samt examensbevis. Ange diarienummer 2022/545-2.2.1.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Växjö stadsbibliotek söker bibliotekarie

Bibliotekarie
Läs mer Dec 13
Växjö kommunkoncern är Kronobergs läns största arbetsgivare med över 6 500 tillsvidareanställda på 600 arbetsplatser inom 250 yrken. Koncernen består av nio förvaltningar och fem helägda bolag. Växjö kommun expanderar och näringslivet växer. Vi jobbar aktivt för att skapa en hållbar framtid bland annat genom högt satta miljömål. Vi förbättrar ständigt vår verksamhet, kan jobbet och ser behoven i samhället. Vi möter alla med respekt.

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för att utveckla kultur- och fritidsfrågor i Växjö kommun. Som arbetsgivare arbetar kultur- och fritidsförvaltningen för att organisation och ledarskap ska vara tydligt och främja ett gott arbetsklimat. Här får varje medarbetare synas och utvecklas. Vi anser att mångfald och jämn könsfördelning ökar kvaliteten i våra verksamheter.

Växjö bibliotek består av ett huvudbibliotek och nio filialer.

ARBETSUPPGIFTER
Alla vi som jobbar på Växjö Bibliotek bidrar aktivt till att våra besökare får en god service och ett gott bemötande. Med fantasi och kunskap formar vi tillsammans ett bibliotek som är tillgängligt och angeläget för alla. Du vägleder besökare utifrån deras informationsbehov i det fysiska och digitala biblioteket. I team Vuxen är vi särskilt inriktade på att bidra till vuxnas läsande, studier och tillgång till kultur, på fler språk än svenska och utifrån olika kulturella perspektiv.

För dig som är intresserad av en mångkulturell inriktning så kommer du tillsammans med kollegor att arbeta med tillgänglighet och bibliotekets prioriterade grupper. I arbetet möter du människor med en annan språklig och kulturell bakgrund och personer med olika funktionshinder. Det är viktigt att ha förmåga att finna alternativa kommunikationsvägar och metoder för att nå målgrupperna. Tillgänglighet och inkludering är ledord. Exempel på arbetsuppgifter är bland annat att delta på bibliotekets språkcaféer. Att prata inför grupp är något du är van vid och trivs med.

För dig som tycker att det låter intressant att arbeta med programverksamhet så kommer du bland annat arbeta strategiskt utifrån vår biblioteksplan. Du har en viktig och framträdande roll i gruppen som planerar, bokar, presenterar program och aktiviteter riktade till våra vuxna besökare. Du kommer också att bygga upp ett nätverk av kontakter och samarbetspartners. Att prata inför grupp är något du är van vid och trivs med.

Utöver detta ingår även sedvanliga arbetsuppgifter som tjänstgöring i informations-/receptionsdisk. Arbetet utförs huvudsakligen på huvudbiblioteket men viss tjänstgöring på filial kan förekomma.

Helg och kvällstjänstgöring förekommer.

Varmt välkommen med din ansökan!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har examen i biblioteks- och informationsvetenskap.

Som person är du serviceinriktad och ser det som en naturlig del av bibliotekariens arbete att möta människor i olika åldrar och med olika bakgrund. Du sätter ett stort värde på ett gott bemötande. Som person är du flexibel, social och har lätt att samarbeta i team. Du har goda IT-kunskaper, erfarenhet av Book-it är meriterande.

B-körkort är önskvärt men inget krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.


ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansök nu

Bibliotekarie/bibliotekspedagog till Tallgården och Stadsbiblioteket

Bibliotekarie
Läs mer Dec 13
Växjö kommunkoncern är Kronobergs läns största arbetsgivare med över 6 500 tillsvidareanställda på 600 arbetsplatser inom 250 yrken. Koncernen består av nio förvaltningar och fem helägda bolag. Växjö kommun expanderar och näringslivet växer. Vi jobbar aktivt för att skapa en hållbar framtid bland annat genom högt satta miljömål. Vi förbättrar ständigt vår verksamhet, kan jobbet och ser behoven i samhället. Vi möter alla med respekt.

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för att utveckla kultur- och fritidsfrågor i Växjö kommun. Som arbetsgivare arbetar kultur- och fritidsförvaltningen för att organisation och ledarskap ska vara tydligt och främja ett gott arbetsklimat. Här får varje medarbetare synas och utvecklas. Vi anser att mångfald och jämn könsfördelning ökar kvaliteten i våra verksamheter.

Växjö bibliotek består av ett huvudbibliotek och nio filialer varav Tallgårdens nyrenoverade bibliotek är en.

ARBETSUPPGIFTER
Alla vi som jobbar på Växjö bibliotek bidrar aktivt till att våra besökare får en god service och ett gott bemötande. I team Barn och unga är vi särskilt inriktade på att med fantasi och kunskap medverka till att barn och unga lockas till läsning och utforskande.

Vi söker nu två bibliotekarie/bibliotekspedagog till Stadsbiblioteket och Tallgården som tillsammans med oss kan fortsätta utveckla vår verksamhet utifrån ett barnperspektiv. Som person brinner du för att förmedla läs-skriv-och berättarglädje.

Till Tallgården söker vi dig som vill arbeta interkulturellt på vår filial för ökad språkutveckling och integration. Vi jobbar utåtriktat för att bygga upp en god kunskap om området. Vi skapar goda relationer med och verkar för samverkan mellan biblioteksbesökare, invånare och andra lokala aktörer/föreningsliv. I tjänsten ingår att planera och utveckla verksamheten och att tänka positivt och kreativt.

På Tallgården kommer du hålla i aktiviteter både inom och utanför bibliotekets väggar och via våra digitala kanaler. Aktiviteterna innebär bl.a. läsfrämjande aktiviteter, skapande och makerspace för barn och unga, men också att hålla i språkcaféer för vuxna. Utöver detta ingår även sedvanliga arbetsuppgifter som tjänstgöring i informations-/receptionsdisk. Viss del av tjänsten är förlagd till stadsbiblioteket.

På Stadsbiblioteket kommer du tillsammans med dina kollegor ta emot grupper och utveckla och hålla i skapande aktiviteter, även sådana med digital inriktning. Att hålla i visningar och ordna utställningar ingår i arbetet liksom att knyta kontakter och samverka med andra. Att tala inför grupper är något du trivs och känner dig bekväm med. Utöver detta ingår även sedvanliga arbetsuppgifter som tjänstgöring i informations-/receptionsdisk. Arbetet utförs huvudsakligen på huvudbiblioteket, viss tjänstgöring på filial förekommer.

Till båda tjänsterna ingår helg- och kvällstjänstgöring.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en examen i biblioteks-och informationsvetenskap eller annan relevant akademisk utbildning, till exempel i pedagogik. Erfarenhet av biblioteksarbete med inriktning mot barn är meriterande.

Som person har du ett stort intresse för och gärna tidigare erfarenhet av interkulturellt arbete. Du har fokus på att ta tillvara barnens egna önskningar och arbetar för deras delaktighet. Som person tycker du om att möta människor och du har lätt att knyta kontakter. Du är flexibel, social och har lätt att samarbeta i team, men kan också driva egna projekt. Du har kunskap om och erfarenhet av digital verksamhet och sociala medier. Som person har du viljan samt förmågan till att entusiasmera barn och unga till att läsa, berätta och skapa.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. B-körkort önskvärt men inget krav.

Välkommen in med din ansökan!

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansök nu

Bibliotekarie till Vederslöv skola

Bibliotekarie
Läs mer Aug 9
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Vederslöv skola ligger ca 15 km utanför Växjö. Det är en F-6-skola med 130 elever. I årskurs F-3 går elever som bor i Vederslöv och dess omnejd. I årskurs 4-6 går elever både från Vederslöv, Kalvsvik och Tävelsås upptagningsområde. Skolan är uppdelad i två arbetslag med lärare, förskollärare och elevassistenter. Du kommer också att jobba med elever på Kalvsvik och Tävelsås skolor.

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
Som skolbibliotekarie arbetar du utifrån skolans styrdokument och läroplan med att utveckla elevernas förmågor kring läsning av texter, läsförståelse och informationskompetens i samverkan med skolans övriga pedagogiska personal.

Du är öppen för olika samarbetsformer och ser det som en naturlig del i tjänsten att samverka med skolbibliotekarier, övriga bibliotekarier och andra intressenter i och utanför Växjö kommun. Du ansvarar för underhåll och utveckling av skolans biblioteksbestånd och lokal samt andra sedvanliga skolbibliotekarieuppgifter.

Tjänstens omfattning är på 60 %, då viss tid eventuellt kan läggas mot fritidshemmen på eftermiddagarna genom att ha språkutvecklande aktiviteter. Kan finnas möjligheter till sjukvikariat som lärare, fritidspersonal på Vedersöv, Tävelsås och Kalvsviks skolor.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en högskoleexamen inom biblioteks- och informationsvetenskap. Vi ser gärna att du även har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Alternativt har du annan utbildning som är relevant för jobbet. För tillsvidaretjänst krävs behörighet.

Du har en god organisationsförmåga, ett positivt förhållningssätt i ditt arbete och förmåga att skapa ett gott arbetsklimat. Andra viktiga förmågor vi söker är att tycka om utmaningar och vara lyhörd för förändringar. Du har också starkt engagemang och intresse för att tillsammans med pedagogerna skapa de bästa förutsättningarna för våra elever.

Vi ser det som meriterande att du har:
• Kunskaper om svensk skolas styrdokument och läroplan.
• Erfarenhet av pedagogisk verksamhet, gärna riktad mot barn.
• Erfarenhet av och kunskaper kring barns läsning och lässtrategier.
• Erfarenhet av och kunskaper kring användande av digitala verktyg med syfte att fördjupa elevernas lärande, t.ex. genom webbpublicering av film, ljud och andra medier.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Bibliotekarie - Team vuxen

Bibliotekarie
Läs mer Jul 7
Växjö kommunkoncern är Kronobergs läns största arbetsgivare med över 6 500 tillsvidareanställda på 600 arbetsplatser inom 250 yrken. Koncernen består av nio förvaltningar och fem helägda bolag. Växjö kommun expanderar och näringslivet växer. Vi jobbar aktivt för att skapa en hållbar framtid bland annat genom högt satta miljömål. Vi förbättrar ständigt vår verksamhet, kan jobbet och ser behoven i samhället. Vi möter alla med respekt.

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för att utveckla kultur- och fritidsfrågor i Växjö kommun. Som arbetsgivare arbetar kultur- och fritidsförvaltningen för att organisation och ledarskap ska vara tydligt och främja ett gott arbetsklimat. Här får varje medarbetare synas och utvecklas. Vi anser att mångfald och jämn könsfördelning ökar kvaliteten i våra verksamheter.

ARBETSUPPGIFTER
Alla vi som jobbar på Växjö Bibliotek bidrar aktivt till att våra besökare får en god service och ett gott bemötande. I team Vuxna är vi särskilt inriktade på att bidra till vuxnas läsande, studier och tillgång till kultur, på fler språk än svenska och utifrån olika kulturella perspektiv.

Arbetet avser sedvanliga arbetsuppgifter som bibliotekarie, läsfrämjande aktiviteter samt tjänstgöring i informations-/receptionsdisk. Arbetet utförs huvudsakligen på huvudbiblioteket men viss tjänstgöring på filial kan förekomma.

Helg och kvällstjänstgöring förekommer.

KVALIFIKATIONER
• Du har ett starkt intresse för att bidra till medborgarnas läslust, ge tillgång till kultur och hjälpa dem i sökande efter kunskap.

• Du är serviceinriktad och ser det som en naturlig del av bibliotekariens arbete att möta människor i olika åldrar och med olika bakgrund. Du sätter stort värde på ett gott bemötande.

• Som medarbetare är du flexibel, social och har lätt att samarbeta i team.

• Du har goda IT-kunskaper. Erfarenhet av Book-it är meriterande.

• Du har examen i biblioteks-och informationsvetenskap.

• B-körkort är önskvärt men inget krav.

• Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Eventuell möjlighet till förlängning.

Ansök nu

Bibliotekarie

Bibliotekarie
Läs mer Maj 19
Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Universitetsbiblioteket är en resurs för utbildning och forskning vid Linnéuniversitetet. Vårt huvuduppdrag är lärosätets informationsförsörjning. Vi erbjuder stöd i vetenskaplig publicering, informationssökning och akademiskt skrivande. Universitetsbiblioteket har allt mer kommit att framstå som en arena för universitetsövergripande verksamheter och vi ansvarar numera även för högskolepedagogisk utveckling och digitala undervisningsmiljöer samt för Det kulturella universitetet. Tillsammans är vi drygt 60 medarbetare. Titta gärna in på arbetsplatsen: https://play.lnu.se/media/t/0_sevndcvc/166559 

Om anställningen
Vi söker nu en vikarierande Bibliotekarie till Sektion lärmiljö Växjö. Sektionen ansvarar tillsammans med Sektion lärmiljö Kalmar för universitetsbibliotekets undervisning och handledning i informationssökning, informationshantering, akademiskt skrivande, studieteknik och muntlig presentationsteknik. Inom sektionen samordnas också bibliotekets informationstjänst och service till distansstudenter och studenter med läsnedsättning. Sektionen utvecklar bibliotekets lärandemiljöer och verkar för professionella möten i en stimulerande och funktionell miljö.

Tillsammans med engagerade kollegor kommer du att arbeta med undervisning och handledning i informationssökning. Du deltar också i bemanning av universitetsbibliotekets fysiska och digitala informationstjänst. Även andra arbetsuppgifter inom sektionens ansvarsområden kan bli aktuellt.

Om dig
Vi söker dig som har akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande. Du har intresse för det pedagogiska perspektivet på informationssökning, är nyfiken på din omvärld och har förmåga att engagera. Önskvärt att du har erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg. Kommunikations- och samarbetsförmåga är av extra vikt för tjänsten. Erfarenhet av arbete inom skol- och/eller högskolebibliotek är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten.
Vi är ett HBTQ-diplomerat bibliotek.

Tillträde/varaktighet
Anställningen är ett vikariat, 100% 1/10 2021 – 30/11 2022.
Individuell lönesättning tillämpas varför löneanspråk bör bifogas ansökan.

Placeringsort
Växjö, men resor mellan orterna kan förekomma.

Upplysningar lämnas av:
Sektionschef Tove Lorentzon, 0470-70 81 96, tove.lorentzon@lnu.se
Frågor kring anställningen besvaras av HR-partner Emma Dahlberg, 0480-44 67 13, emma.dahlberg@lnu.se
Fackliga företrädare via universitetets växel: 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast den 9 juni. Ansökan ska innehålla personligt brev och CV samt examensbevis. Ange diarienummer 2021/352-2.2.1.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Högstorp skola söker bibliotekarie

Bibliotekarie
Läs mer Maj 17
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka
18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Högstorp skola är en F-6 skola som ligger på stadsdelen Högstorp både nära till skogen och staden. Vi är ca 330 elever på skolan och ett fyrtiotal medarbetare. På Högstorps skola vill vi ha elever som är kreativa, engagerade och utvecklas så långt som möjligt efter sina förmågor. För att uppnå det här behöver eleverna känna trygghet i sig själva och i gruppen. Eleverna känner ansvar för sitt arbete, sina relationer och sin miljö.

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en bibliotekarie till våra skolbibliotek på Högstorp skola. Sysselsättningsgraden är 80-100%.

Som skolbibliotekarie har du en viktig roll att bidra till skolans måluppfyllelse. Du arbetar för att elevers lust att läsa ökar och att elevernas resultat förbättras i alla ämnen. Du ansvarar för att tillsammans med pedagogerna utveckla skolan/skolbiblioteket till en plats för läsglädje, kultur och källkritiskt tänkande. Du arbetar aktivt med läsfrämjande insatser i alla årskurser. Du är en inspiratör och resurs i skolornas arbete och en viktig pedagog när det gäller informationssökning, källkritik och nätetik utifrån skolans läroplan.

Du är delaktig i inköp av medier och är behjälplig för elever i behov av kompensatoriska lösningar. Du ingår i arbetslag åk 4-6 men är själv i din roll, vilket betyder att det är viktigt att du har en förmåga att ta egna initiativ och driva arbetet framåt för att kunna uppnå målen för Högstorps skolbibliotek.

Viktiga mål för skolbibliotekarietjänsten hos oss på är bland annat:
• Att bidra till att stödja och stimulera läslust, språkutveckling, kunskapsutveckling och personlig utveckling i samarbete med övrig personal.
• Att skolbibliotekens funktion används aktivt i undervisningen för att stödja elever. Skolbiblioteket är en pedagogisk resurs för elever och skolpersonal.

KVALIFIKATIONER
Vi söker i första hand dig som har högskoleexamen inom biblioteks- och informationsvetenskap. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.

Som person är du social och utåtriktad. Du har god förmåga att bemöta alla typer av människor, speciellt barn. Du har en pedagogisk förmåga och du är flexibel och kan lätt se vilket behov som finns. Du är en person som gillar att ta initiativ och du vågar prova nya arbetsmetoder för att förbättra, förändra och utveckla. Samarbete är viktigt, både med övrig personal på skolan, bibliotekspersonal och våra elever. Du har en positiv attityd med förmåga att engagera och entusiasmera de du arbetar med.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Bibliotekarie/Bibliotekspedagog

Bibliotekarie
Läs mer Apr 14
Växjö kommunkoncern är Kronobergs läns största arbetsgivare med över 6 500 tillsvidareanställda på 600 arbetsplatser inom 250 yrken. Koncernen består av nio förvaltningar och fem helägda bolag. Växjö kommun expanderar och näringslivet växer. Vi jobbar aktivt för att skapa en hållbar framtid bland annat genom högt satta miljömål. Vi förbättrar ständigt vår verksamhet, kan jobbet och ser behoven i samhället. Vi möter alla med respekt.

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för att utveckla kultur- och fritidsfrågor i Växjö kommun. Som arbetsgivare arbetar kultur- och fritidsförvaltningen för att organisation och ledarskap ska vara tydligt och främja ett gott arbetsklimat. Här får varje medarbetare synas och utvecklas. Vi anser att mångfald och jämn könsfördelning ökar kvaliteten i våra verksamheter.

ARBETSUPPGIFTER
Alla vi som jobbar på Växjö Bibliotek bidrar aktivt till att våra besökare får en god service och ett gott bemötande. I team Barn och Unga är vi särskilt inriktade på att med fantasi och kunskap medverka till att barn och unga lockas till läsning och utforskande.

Du håller i aktiviteter både inom och utanför bibliotekets väggar och via våra digitala kanaler. Aktiviteterna innebär allt från språkutveckling för de yngsta genom Språkstegen, till e-sport och Makerspace för de äldre.

Vi förstärker nu vår verksamhet på Tallgården/Araby i syfte att bidra i språkutveckling och integration. Vi jobbar utåtriktat för att bygga upp en god kunskap om området. Vi skapar goda relationer med och verkar för samverkan mellan biblioteksbesökare, invånare och andra lokala aktörer/föreningsliv. I tjänsten ingår att planera och utveckla verksamheten med särskilt fokus på de mindre barnen. Vi vill tänka positivt, kreativt och experimentera med nya lösningar på ett systematiskt sätt.

Helg och kvällstjänstgöring förekommer.

KVALIFIKATIONER
• Du har i grunden ett starkt intresse för att bidra till barns och ungas läslust som du kombinerar med en god förmåga att arbeta med barn och unga. Erfarenhet av biblioteksarbete med inriktning mot barn är meriterande.

• Du har tidigare erfarenhet av och starkt intresse för integrationsarbete och språkutveckling.

• Du är serviceinriktad och ser det som en naturlig del av bibliotekariens arbete att möta människor. Du sätter stort värde på ett gott bemötande.

• Som medarbetare är du flexibel, social och har lätt att samarbeta i team.

• Du har relevanta erfarenheter och kunskaper av såväl IT som sociala medier.

• Du har examen i antingen biblioteks-och informationsvetenskap eller annan relevant akademisk examen som exempelvis lärare.

• B-körkort är önskvärt men inget krav.

• Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Ansök nu

Bibliotekarie med inriktning mot barnverksamhet

Bibliotekarie
Läs mer Apr 9
Växjö kommunkoncern är Kronobergs läns största arbetsgivare med över 6 500 tillsvidareanställda på 600 arbetsplatser inom 250 yrken. Koncernen består av nio förvaltningar och fem helägda bolag. Växjö kommun expanderar och näringslivet växer. Vi jobbar aktivt för att skapa en hållbar framtid bland annat genom högt satta miljömål. Vi förbättrar ständigt vår verksamhet, kan jobbet och ser behoven i samhället. Vi möter alla med respekt.

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för att utveckla kultur- och fritidsfrågor i Växjö kommun. Som arbetsgivare arbetar kultur- och fritidsförvaltningen för att organisation och ledarskap ska vara tydligt och främja ett gott arbetsklimat. Här får varje medarbetare synas och utvecklas. Vi anser att mångfald och jämn könsfördelning ökar kvaliteten i våra verksamheter.

ARBETSUPPGIFTER
Alla vi som jobbar på Växjö Bibliotek bidrar aktivt till att våra besökare får en god service och ett gott bemötande. I team Barn och Unga är vi särskilt inriktade på att med fantasi och kunskap medverka till att barn och unga lockas till läsning och utforskande.

Du håller i aktiviteter både inom och utanför bibliotekets väggar och via våra digitala kanaler. Aktiviteterna innebär allt från språkutveckling för de yngsta genom Språkstegen, till e-sport och Makerspace för de äldre.

Arbete på både huvudbiblioteket och filial förekommer. Just detta vikariat har för tillfället viss tjänstgöring i Gemla.

Helg och kvällstjänstgöring förekommer.

KVALIFIKATIONER
• Du har ett starkt intresse för att bidra till barn och ungas läslust. Du har god förmåga att arbeta med barn och unga. Erfarenhet av biblioteksarbete med inriktning mot barn är meriterande.

• Du är serviceinriktad och ser det som en naturlig del av bibliotekariens arbete att möta människor. Du sätter stort värde på ett gott bemötande.

• Som medarbetare är du flexibel, social och har lätt att samarbeta i team.

• Du har goda IT-kunskaper. Erfarenhet av Book-it är meriterande.

• Du har examen i biblioteks-och informationsvetenskap.

• B-körkort är önskvärt men inget krav.

• Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Deltid 75%.
Eventuell möjlighet till förlängning.
Urval sker löpande.

Ansök nu

Bibliotekarie med inriktning mot barnverksamhet

Bibliotekarie
Läs mer Apr 9
Växjö kommunkoncern är Kronobergs läns största arbetsgivare med över 6 500 tillsvidareanställda på 600 arbetsplatser inom 250 yrken. Koncernen består av nio förvaltningar och fem helägda bolag. Växjö kommun expanderar och näringslivet växer. Vi jobbar aktivt för att skapa en hållbar framtid bland annat genom högt satta miljömål. Vi förbättrar ständigt vår verksamhet, kan jobbet och ser behoven i samhället. Vi möter alla med respekt.

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för att utveckla kultur- och fritidsfrågor i Växjö kommun. Som arbetsgivare arbetar kultur- och fritidsförvaltningen för att organisation och ledarskap ska vara tydligt och främja ett gott arbetsklimat. Här får varje medarbetare synas och utvecklas. Vi anser att mångfald och jämn könsfördelning ökar kvaliteten i våra verksamheter.

ARBETSUPPGIFTER
Alla vi som jobbar på Växjö Bibliotek bidrar aktivt till att våra besökare får en god service och ett gott bemötande. I team Barn och Unga är vi särskilt inriktade på att med fantasi och kunskap medverka till att barn och unga lockas till läsning och utforskande.

Du håller i aktiviteter både inom och utanför bibliotekets väggar och via våra digitala kanaler. Aktiviteterna innebär allt från språkutveckling för de yngsta genom Språkstegen, till e-sport och Makerspace för de äldre.

Arbete på både huvudbiblioteket och filial förekommer. Just detta vikariat har för tillfället cirka 50% tjänstgöring i Lammhult.

Helg och kvällstjänstgöring förekommer.

KVALIFIKATIONER
• Du har ett starkt intresse för att bidra till barn och ungas läslust. Du har god förmåga att arbeta med barn och unga. Erfarenhet av biblioteksarbete med inriktning mot barn är meriterande.

• Du är serviceinriktad och ser det som en naturlig del av bibliotekariens arbete att möta människor. Du sätter stort värde på ett gott bemötande.

• Som medarbetare är du flexibel, social och har lätt att samarbeta i team.

• Du har goda IT-kunskaper. Erfarenhet av Book-it är meriterande.

• Du har examen i biblioteks-och informationsvetenskap.

• B-körkort är önskvärt men inget krav.

• Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Eventuell möjlighet till förlängning.
Urval sker löpande.

Ansök nu

Högstorp skola söker bibliotekarie

Bibliotekarie
Läs mer Nov 5
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka
18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Högstorp skola är en F-6 skola som ligger på stadsdelen Högstorp både nära till skogen och staden. Vi är ca 330 elever på skolan och ett fyrtiotal medarbetare. På Högstorps skola vill vi ha elever som är kreativa, engagerade och utvecklas så långt som möjligt efter sina förmågor. För att uppnå det här behöver eleverna känna trygghet i sig själva och i gruppen. Eleverna känner ansvar för sitt arbete, sina relationer och sin miljö.

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en bibliotekarie till våra skolbibliotek på Högstorp skola. Sysselsättningsgraden är 80-100%.

Som skolbibliotekarie har du en viktig roll att bidra till skolans måluppfyllelse. Du arbetar för att elevers lust att läsa ökar och att elevernas resultat förbättras i alla ämnen. Du ansvarar för att tillsammans med pedagogerna utveckla skolan/skolbiblioteket till en plats för läsglädje, kultur och källkritiskt tänkande. Du arbetar aktivt med läsfrämjande insatser i alla årskurser. Du är en inspiratör och resurs i skolornas arbete och en viktig pedagog när det gäller informationssökning, källkritik och nätetik utifrån skolans läroplan.

Du är delaktig i inköp av medier och är behjälplig för elever i behov av kompensatoriska lösningar. Du ingår i arbetslag åk 4-6 men är själv i din roll, vilket betyder att det är viktigt att du har en förmåga att ta egna initiativ och driva arbetet framåt för att kunna uppnå målen för Högstorps skolbibliotek.

Viktiga mål för skolbibliotekarietjänsten hos oss på är bland annat:
• Att bidra till att stödja och stimulera läslust, språkutveckling, kunskapsutveckling och personlig utveckling i samarbete med övrig personal.
• Att skolbibliotekens funktion används aktivt i undervisningen för att stödja elever. Skolbiblioteket är en pedagogisk resurs för elever och skolpersonal.

KVALIFIKATIONER
Vi söker i första hand dig som har högskoleexamen inom biblioteks- och informationsvetenskap. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.

Som person är du social och utåtriktad. Du har god förmåga att bemöta alla typer av människor, speciellt barn. Du har en pedagogisk förmåga och du är flexibel och kan lätt se vilket behov som finns. Du är en person som gillar att ta initiativ och du vågar prova nya arbetsmetoder för att förbättra, förändra och utveckla. Samarbete är viktigt, både med övrig personal på skolan, bibliotekspersonal och våra elever. Du har en positiv attityd med förmåga att engagera och entusiasmera de du arbetar med.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Bibliotekarie

Bibliotekarie
Läs mer Aug 9
Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Universitetsbiblioteket är en resurs för utbildning och forskning vid Linnéuniversitetet. Vårt huvuduppdrag är lärosätets informationsförsörjning. Vi erbjuder stöd i vetenskaplig publicering, informationssökning och akademiskt skrivande. Universitetsbiblioteket har allt mer kommit att framstå som en arena för universitetsövergripande verksamheter och vi ansvarar numera även för högskolepedagogisk utveckling och digitala undervisningsmiljöer samt för Det kulturella universitetet. Tillsammans är vi drygt 60 medarbetare. Titta gärna in på arbetsplatsen: https://play.lnu.se/media/t/0_sevndcvc/166559

Om anställningen
Vi söker nu en Bibliotekarie till Sektion lärmiljö. Sektionen ansvarar för universitetsbibliotekets undervisning och handledning i informationssökning, informationshantering, akademiskt skrivande, studieteknik och muntlig presentationsteknik. Inom sektionen samordnas också bibliotekets informationstjänst och service till distansstudenter och studenter med läsnedsättning. Sektionen utvecklar bibliotekets lärandemiljöer och verkar för professionella möten i en stimulerande och funktionell miljö.

Tillsammans med engagerade kollegor kommer du att arbeta med undervisning och handledning i informationssökning. Du deltar också i bemanning av universitetsbibliotekets fysiska och digitala informationstjänst. Arbetsuppgifterna i tjänsten kan komma att förändras över tid och anpassas utifrån din kompetens.

Om dig
Vi söker dig som har akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande. Du har intresse för det pedagogiska perspektivet på informationssökning, är nyfiken på din omvärld och har förmåga att engagera. Kommunikations- och samarbetsförmåga är av extra vikt för tjänsten. Erfarenhet av arbete inom skol- och/eller högskolebibliotek är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten.

Tillträde/varaktighet
Anställningen är en tillsvidareanställning, 100% med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning tillämpas varför löneanspråk bör bifogas ansökan.

Placeringsort
Växjö, men resor mellan orterna kan förekomma

Upplysningar lämnas av:
Överbibliotekarie Catta Torhell, 0470-708996, catta.torhell@lnu.se
Frågor kring anställningen besvaras av HR-partner Emma Dahlberg, 0480-446713, emma.dahlberg@lnu.se
Fackliga företrädare via universitetets växel: 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast den 1 september. Ansökan ska innehålla personligt brev och CV samt examensbevis. Ange diarienummer 2020/528-2.2.1.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Bibliotekarie, vikariat

Bibliotekarie
Läs mer Jul 1
Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Universitetsbiblioteket är en resurs för utbildning och forskning vid Linnéuniversitetet. Vårt huvuduppdrag är lärosätets informationsförsörjning. Vi erbjuder stöd i vetenskaplig publicering, informationssökning och akademiskt skrivande. Universitetsbiblioteket har allt mer kommit att framstå som en arena för universitetsövergripande verksamheter och vi ansvarar numera även för högskolepedagogisk utveckling och digitala undervisningsmiljöer samt för Det kulturella universitetet. Tillsammans är vi drygt 65 medarbetare. Titta gärna in på arbetsplatsen: https://play.lnu.se/media/t/0_sevndcvc/166559

Om anställningen
Vi söker nu en Bibliotekarie till Sektion lärmiljö i Växjö. Sektionen ansvarar för universitetsbibliotekets undervisning och handledning i informationssökning, informationshantering, akademiskt skrivande, studieteknik och muntlig presentationsteknik. Inom sektionen samordnas också bibliotekets informationstjänst och service till distansstudenter och studenter med läsnedsättning. Sektionen utvecklar bibliotekets lärandemiljöer och verkar för professionella möten i en stimulerande och funktionell miljö.

Tillsammans med engagerade kollegor kommer du att arbeta med undervisning och handledning i informationssökning. Du deltar också i bemanning av universitetsbibliotekets fysiska och digitala informationstjänst. Arbetsuppgifterna i tjänsten kan komma att förändras över tid och anpassas utifrån din kompetens.

Om dig
Vi söker dig som har akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande. Du har intresse för det pedagogiska perspektivet på informationssökning, är nyfiken på din omvärld och har förmåga att engagera. Kommunikations- och samarbetsförmåga är av extra vikt för tjänsten. Erfarenhet av arbete inom skol- och/eller högskolebibliotek är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten.

Tillträde/varaktighet
Anställningen är tidsbegränsad till den 31 oktober 2021, 100% med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning tillämpas varför löneanspråk bör bifogas ansökan.

Placeringsort
Växjö, men resor mellan orterna kan förekomma.

Upplysningar lämnas av:
Överbibliotekarie Catta Torhell, 0470-708996, catta.torhell@lnu.se
Frågor kring anställningen besvaras av HR-partner Emma Dahlberg, 0480-446713, emma.dahlberg@lnu.se
Fackliga företrädare via universitetets växel: 0772-28 80 00

Välkommen med din ansökan senast den 22 juli. Ansökan ska innehålla personligt brev och CV samt examensbevis. Ange diarienummer 2020/528-2.2.1


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök nu

Bibliotekarie till Vederslöv skola

Bibliotekarie
Läs mer Apr 18
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka
18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19–20-åringar.

Vederslöv skola ligger ca 15 km utanför Växjö. Det är en F-6-skola med 130 elever. I årskurs F-3 går elever som bor i Vederslöv och dess omnejd. I årskurs 4-6 går elever både från Vederslöv, Kalvsvik och Tävelsås upptagningsområde. Skolan är uppdelad i två arbetslag med lärare, förskollärare och elevassistenter.

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
Som skolbibliotekarie arbetar du utifrån skolans styrdokument och läroplan med att utveckla elevernas förmågor kring läsning av texter, läsförståelse och informationskompetens i samverkan med skolans övriga pedagogiska personal.

Du är öppen för olika samarbetsformer och ser det som en naturlig del i tjänsten att samverka med skolbibliotekarier, övriga bibliotekarier och andra intressenter i och utanför Växjö kommun. Du ansvarar för underhåll och utveckling av skolans biblioteksbestånd och lokal samt andra sedvanliga skolbibliotekarieuppgifter.

Tjänstens omfattning är på 30-50%, då viss tid eventuellt kan läggas mot fritidshemmen på eftermiddagarna genom att ha språkutvecklande aktiviteter.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en högskoleexamen inom biblioteks- och informationsvetenskap. Vi ser gärna att du även har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.

Du har en god organisationsförmåga, ett positivt förhållningssätt i ditt arbete och förmåga att skapa ett gott arbetsklimat. Andra viktiga förmågor vi söker är att tycka om utmaningar och vara lyhörd för förändringar. Du har också starkt engagemang och intresse för att tillsammans med pedagogerna skapa de bästa förutsättningarna för våra elever.
Vi ser det som meriterande att du har:
• Kunskaper om svensk skolas styrdokument och läroplan.
• Erfarenhet av pedagogisk verksamhet, gärna riktad mot barn.
• Erfarenhet av och kunskaper kring barns läsning och lässtrategier.
• Erfarenhet av och kunskaper kring användande av digitala verktyg med syfte att fördjupa elevernas lärande, t.ex. genom webbpublicering av film, ljud och andra medier.


ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Bibliotekarie till Vederslöv skola

Bibliotekarie
Läs mer Apr 15
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka
18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19–20-åringar.

Vederslöv skola ligger ca 15 km utanför Växjö. Det är en F-6-skola med 130 elever. I årskurs F-3 går elever som bor i Vederslöv och dess omnejd. I årskurs 4-6 går elever både från Vederslöv, Kalvsvik och Tävelsås upptagningsområde. Skolan är uppdelad i två arbetslag med lärare, förskollärare och elevassistenter.

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
Som skolbibliotekarie arbetar du utifrån skolans styrdokument och läroplan med att utveckla elevernas förmågor kring läsning av texter, läsförståelse och informationskompetens i samverkan med skolans övriga pedagogiska personal.

Du är öppen för olika samarbetsformer och ser det som en naturlig del i tjänsten att samverka med skolbibliotekarier, övriga bibliotekarier och andra intressenter i och utanför Växjö kommun. Du ansvarar för underhåll och utveckling av skolans biblioteksbestånd och lokal samt andra sedvanliga skolbibliotekarieuppgifter.

Tjänstens omfattning är på 30-50%, då viss tid eventuellt kan läggas mot fritidshemmen på eftermiddagarna genom att ha språkutvecklande aktiviteter.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en högskoleexamen inom biblioteks- och informationsvetenskap. Vi ser gärna att du även har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.

Du har en god organisationsförmåga, ett positivt förhållningssätt i ditt arbete och förmåga att skapa ett gott arbetsklimat. Andra viktiga förmågor vi söker är att tycka om utmaningar och vara lyhörd för förändringar. Du har också starkt engagemang och intresse för att tillsammans med pedagogerna skapa de bästa förutsättningarna för våra elever.
Vi ser det som meriterande att du har:
• Kunskaper om svensk skolas styrdokument och läroplan.
• Erfarenhet av pedagogisk verksamhet, gärna riktad mot barn.
• Erfarenhet av och kunskaper kring barns läsning och lässtrategier.
• Erfarenhet av och kunskaper kring användande av digitala verktyg med syfte att fördjupa elevernas lärande, t.ex. genom webbpublicering av film, ljud och andra medier.


ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Bibliotekarie till Norregårdskolan

Bibliotekarie
Läs mer Nov 22
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19–20-åringar.

Norregårdskolan är en högstadieskola med ca 530 elever. På Norregårdskolan arbetar vi inkluderande utifrån tanken att stöd utformas efter elevens behov och att stödet till största delen ges inom klassens ram. Vi prioriterar då svenska, matematik och engelska, men även andra ämnen kan bli aktuella i klasser med stora resursbehov.

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.ARBETSUPPGIFTER
Som skolbibliotekarie arbetar du utifrån skolans styrdokument och läroplan med att utveckla elevernas förmågor kring läsning av texter, läsförståelse och informationskompetens i samverkan med skolans övriga pedagogiska personal.

Du är öppen för olika samarbetsformer och ser det som en naturlig del i tjänsten att samverka med skolbibliotekarier, övriga bibliotekarier och andra intressenter i och utanför Växjö kommun. Du ansvarar för underhåll och utveckling av skolans biblioteksbestånd och lokal samt andra sedvanliga skolbibliotekarieuppgifter.

Tjänstens omfattning är på 50-80%.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en högskoleexamen inom biblioteks- och informationsvetenskap.

Du har en god organisationsförmåga, ett positivt förhållningssätt i ditt arbete och förmåga att skapa ett gott arbetsklimat. Andra viktiga förmågor vi söker är att tycka om utmaningar och vara lyhörd för förändringar. Du har också starkt engagemang och intresse för att tillsammans med pedagogerna skapa de bästa förutsättningarna för våra elever.

Vi ser det som meriterande att du har:
• Kunskaper om svensk skolas styrdokument och läroplan.
• Erfarenhet av pedagogisk verksamhet, gärna riktad mot barn.
• Erfarenhet av och kunskaper kring barns läsning och lässtrategier.
• Erfarenhet av och kunskaper kring användande av digitala verktyg med syfte att fördjupa elevernas lärande, t.ex. genom webbpublicering av film, ljud och andra medier.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Skola eller barnomsorg (442.5) och dels "Belastningsregister 9 § (442.3)" som avser enskild person.

CV- och annonsförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Bibliotekarie med IT - inriktning

Bibliotekarie
Läs mer Sep 7
Universitetsbiblioteket är en resurs för utbildning och forskning vid Linnéuniversitetet. Vårt huvuduppdrag är lärosätets informationsförsörjning. Vi erbjuder stöd i vetenskaplig publicering, informationssökning, akademiskt skrivande och studieteknik. Universitetsbiblioteket har allt mer kommit att framstå som en arena för universitetsövergripande verksamheter och vi ansvarar numera även för högskolepedagogik och digitala undervisningsmiljöer samt för Det kulturella universitetet. Tillsammans är vi drygt 65 medarbetare. Titta gärna in på arbetsplatsen: https://play.lnu.se/media/t/0_sevndcvc/166559

 

Tjänsten är placerad inom Enheten Infrastruktur vars huvuduppdrag är att ansvara för tekniskt stöd och utveckling av bibliotekets olika system (bibliotekssystem, publiceringssystem, proxyserver, chatt, webb, intranät etc), kontakt med bibliotekets olika systemleverantörer gällande stöd och utveckling, kontakt med universitetets IT-avdelning gällande inköp, beställningar och samordning av bibliotekets mjuk- och hårdvara samt teknisk kompetensutveckling av bibliotekspersonalen på de biblioteksspecifika systemen.

Arbetet bedrivs både i form av daglig applikationssupport på de biblioteksspecifika systemen och i projektform gällande utveckling av systemen och kompetensutveckling.
 

Arbetsuppgifter:
Vi söker en bibliotekarie med inriktning mot IT och webb. Du ska främst arbeta med support, utveckling, anpassning och underhåll av våra IT- och webblösningar. Hos oss finns stora möjligheter för dig som vill delta i utvecklingsarbete och som har idéer om hur ny teknik kan utveckla bibliotekets tjänster. Du kommer att ingå i Enheten för Infrastruktur och dina specifika arbetsuppgifter kan anpassas efter din kompetens och dina intressen. I sektionens arbete ingår bl.a. webbarbete, arbete med bibliotekssystemet, discoverysystemet, länkservern samt integrationslösningar för våra olika system.

Informationstjänst ingår.


Kvalifikationer: 
Du har examen i biblioteks- och informationsvetenskap och gärna annan relevant akademisk utbildning inom IT-området. För arbete med webben och discoverysystemet krävs att du kan hantera HTML, JavaScript och CSS samt att du har erfarenhet av layout och bildhantering. Du är förtrogen med standarder och tekniker för databaser och metadata (t.ex. , PHP och XML) och har erfarenhet av arbete med biblioteks- och/eller informationsrelaterade system. Kunskap om och intresse av programmering är meriterande, liksom erfarenhet av arbete på ett vetenskapligt bibliotek. Du har dessutom en strategisk blick, ett nytänkande som kan omsättas i praktiken, du är drivande och självgående och tycker om att samarbeta med andra. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.


Anställningsvillkor:
Anställningen är en tillsvidareanställning på 100% med provanställning 6 månader. Tillträde enligt överenskommelse. Linnéuniversitetet finns både i Växjö och Kalmar och du kommer att ha placering på en ort, men kan komma att arbeta på båda orterna.Mer information lämnas av: 
Överbibliotekarie Catta Torhell, tel 070-317 88 24 eller e-mail catta.torhell@lnu.se
Förvaltningsledare Jonas Barck, tel 0470-70 84 39 eller e-mail jonas.barck@lnu.se
Frågor som rör anställningen besvaras av HR-partner Lotta Annetun, tel 0470-76 74 01

Fackliga företrädare nås via universitetets växel: 0772-28 80 00


Välkommen med din ansökan senast den 30 september 2018. 
Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Examensbevis, andra betyg/intyg och rekommendationsbrev från tidigare anställningar som kan vara av värde för anställningen ska bifogas digitalt i din ansökan. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen. 

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som mångfald tillför organisationen.


Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Ansök nu

Systembibliotekarie

Bibliotekarie
Läs mer Jul 6
Huvudsakliga arbetsuppgifter är arbete med komplexa supportfrågor, mindre konsultuppdrag och utbildning via Internet och telefon.
Vi söker nu ytterligare en medarbetare till vår supportavdelning. Du får gärna stimuleras av att arbeta i ett mindre företag med korta beslutsvägar och möjligheter att utvecklas tillsammans med företaget.

Du är utbildad bibliotekarie eller har motsvarande erfarenhet. Kunskap om och intresse för datasystem är en viktig faktor. Vi lägger även stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är självgående, ödmjuk och har en stor vilja att lära dig nya saker. Du ska självklart brinna för att hjälpa våra kunder med de problem som uppstår i deras verksamheter.

Vi vill att du som söker tjänsten har arbetat i ett bibliotek.

Bibliotekscentrum är en ledande nordisk helhetsleverantör av datasystem för alla typer av bibliotek. Vi har kontor i Växjö. Företaget ingår i en nordisk koncern med huvudkontor i Norge. Koncernen har 50 medarbetare. Huvudprodukten är bibliotekssystemet Mikromarc 3.

Vår kundgrupp fortsätter växa och vi vill fortsätta kunna leverera support enligt våra höga målsättningar. Därför söker vi nu en Systembibliotekarie till vårt kontor i Växjö. Vi är ett litet och välskött bolag, där våra medarbetare är vår främsta tillgång.

Bland tidigare anställda finns både bibliotekschefer och systemansvariga på olika typer av bibliotek.

Ansök nu

Pool - bibliotekarie

Bibliotekarie
Läs mer Jun 20
När man jobbar på kultur- och fritidsförvaltningen har man antagligen några av de roligaste jobben inom kommunen. Vi får nämligen jobba med det som invånarna själva väljer att göra på sin fria tid, det som förgyller vardagen och får människor att utvecklas och hjälper dem njuta av livet. Det handlar helt enkelt om att möjliggöra en aktiv fritid inom kultur- och fritidsområdet. 

Förvaltningens uppdrag är att säkerställa att behovet av idrotts- och kulturverksamhet tillgodoses i det växande Växjö, och att medborgarnas delaktighet i olika kultur- och fritidsverksamheter ökar. Tillgång till idrotts- och kulturutbudet i kommunen ska vara en rättighet för alla. 

Förvaltningen ansvarar för Växjö stadsbibliotek och åtta filialbibliotek, ett minibibliotek, Växjö konsthall, Det fria ordets hus, Biljettcentrum, Araby park arena och vissa andra idrotts- och friluftsanläggningar. Vi arrangerar offentliga kulturarrangemang som t.ex. Kulturnatten, Vårstad, Scensommar, Valborgmässofirande och Nationaldagsfirande. Förvaltningen hanterar också stöd till föreningar, institutioner och vissa stiftelser. 

Hos oss får varje medarbetare synas och utvecklas. Vi anser att mångfald och jämn könsfördelning ökar kvaliteten i våra verksamheter. När du arbetar på kultur- och fritidsförvaltningen jobbar du med att möjliggöra en meningsfull fritid för medborgarna. På biblioteksenheten arbetar cirka 50 medarbetare. Vår biblioteksorganisation är i en stark utvecklingsfas och du som medarbetare får goda påverkans- och utvecklingsmöjligheter. Ett av våra uppdrag är att stärka bibliotekens roll som demokratiskt forum.  

ARBETSUPPGIFTER
Som poolbibliotekarie hos oss på Växjö Bibliotek får du ett spännande och omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik.  

Arbetet som poolbibliotekarie innebär att du arbetar i yttre tjänst och kommer få möjlighet att jobba både på stadsbiblioteket och på våra nio enheter. Du jobbar både mot barn och vuxna. 
Du har ett stort intresse av att möta människor och erbjuda dem god service och ett gott bemötande.  

Helg och kvällstjänstgöring förekommer. 

B-körkort är önskvärt. 

KVALIFIKATIONER
Du har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
 
Du tar egna initiativ, arbetar självständigt och har god servicekänsla. 

Vidare är du lyhörd, kommunikativ och bra på att skapa relationer, har lätt för att samarbeta och ser det som en självklarhet att hjälpa bibliotekets besökare med frågor av olika slag.  

Du har goda kunskaper i svenska. Meriterande är om du även pratar arabiska, somali eller dari.

Ansök nu

Systembibliotekarie

Bibliotekarie
Läs mer Maj 24
Huvudsakliga arbetsuppgifter är arbete med supportfrågor, mindre konsultuppdrag och utbildning via Internet och telefon.
Vi söker nu ytterligare en medarbetare till vår supportavdelning. Du får gärna stimuleras av att arbeta i ett mindre företag med korta beslutsvägar och möjligheter att utvecklas tillsammans med företaget.

Du är utbildad bibliotekarie eller har motsvarande erfarenhet. Kunskap om och intresse för datasystem är en viktig faktor. Vi lägger även stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är självgående, ödmjuk och har en stor vilja att lära dig nya saker. Du ska självklart brinna för att hjälpa våra kunder med de problem som uppstår i deras verksamheter.

Bibliotekscentrum är en ledande nordisk helhetsleverantör av datasystem för alla typer av bibliotek. Vi har kontor i Växjö. Företaget ingår i en nordisk koncern med huvudkontor i Norge. Koncernen har 50 medarbetare. Huvudprodukten är bibliotekssystemet Mikromarc 3.

Vår kundgrupp fortsätter växa och vi vill fortsätta kunna leverera support enligt våra höga målsättningar. Därför söker vi nu en Systembibliotekarie till vårt kontor i Växjö. Vi är ett litet och välskött bolag, där våra medarbetare är vår främsta tillgång.

Bland tidigare anställda finns både bibliotekschefer och systemansvariga på olika typer av bibliotek.

Ansök nu

Bibliotekarie

Bibliotekarie
Läs mer Jun 15
När man jobbar på kultur- och fritidsförvaltningen har man antagligen några av de roligaste jobben inom kommunen. Vi får nämligen jobba med det som invånarna själva väljer att göra på sin fria tid, det som förgyller vardagen och får människor att utvecklas och hjälper dem njuta av livet. Det handlar helt enkelt om att möjliggöra en aktiv fritid inom kultur- och fritidsområdet.

Förvaltningens uppdrag är att säkerställa att behovet av idrotts- och kulturverksamhet tillgodoses i det växande Växjö, och att medborgarnas delaktighet i olika kultur- och fritidsverksamheter ökar. Tillgång till idrotts- och kulturutbudet i kommunen ska vara en rättighet för alla.

Förvaltningen ansvarar för Växjö stadsbibliotek och åtta filialbibliotek, ett minibibliotek, Växjö konsthall, Det fria ordets hus, Biljettcentrum, Araby park arena och vissa andra idrotts- och friluftsanläggningar. Vi arrangerar offentliga kulturarrangemang som t.ex. Kulturnatten, Vårstad, Scensommar, Valborgmässofirande och Nationaldagsfirande. Förvaltningen hanterar också stöd till föreningar, institutioner och vissa stiftelser.

Hos oss får varje medarbetare synas och utvecklas. Vi anser att mångfald och jämn könsfördelning ökar kvaliteten i våra verksamheter. När du arbetar på kultur- och fritidsförvaltningen jobbar du med att möjliggöra en meningsfull fritid för medborgarna. På biblioteksenheten arbetar cirka 50 medarbetare. Vår biblioteksorganisation är i en stark utvecklingsfas och du som medarbetare får goda påverkans- och utvecklingsmöjligheter. Ett av våra uppdrag är att stärka bibliotekens roll som demokratiskt forum.


ARBETSUPPGIFTER
Som bibliotekarie hos oss på Växjö Bibliotek ska du med fantasi och kunskap medverka till att forma ett bibliotek som är tillgängligt och angeläget för alla. På biblioteket har vi många aktiviteter där du blir en viktig del; bokcirklar, bokcafé, lästips, sagostunder och andra publika arrangemang.

Du brinner för att förmedla läslust till våra besökare och kommer att ingå i ett team där du får möjlighet att jobba med det som engagerar dig inom ramarna för det uppdrag vi har.

En viktig del i arbetet är att hjälpa våra besökare med digitala frågor. I arbetet ingår även informationstjänst som innebär att du möter alla ålderskategorier och vägleder besökare efter deras behov. Du har ett stort intresse av att möta människor i alla åldrar och erbjuda dem god service och ett gott bemötande.

Du kommer tillhöra biblioteksenheten med placering på någon av våra avdelningar på vårt stadsbibliotek samt tjänstgöra på filial.

Helg och kvällstjänstgöring förekommer.


KVALIFIKATIONER
Du har examen i biblioteks- och informationsvetenskap.
Du har ett öppet och gränsöverskridande förhållningssätt till bibliotekarierollen som är under utveckling med tanke på den digitalisering som sker i samhället i stort.
Du tar egna initiativ, arbetar självständigt och har god servicekänsla.

Vidare är du lyhörd, kommunikativ och bra på att skapa relationer, har lätt för att samarbeta och ser det som en självklarhet att hjälpa bibliotekets besökare med frågor av olika slag.

Du har goda kunskaper i svenska. Meriterande är om du även pratar arabiska, somali eller dari.

Ansök nu

Bibliotekarie

Bibliotekarie
Läs mer Apr 19
Universitetsbiblioteket är en resurs för utbildning och forskning vid Linnéuniversitetet. Vårt huvuduppdrag är lärosätets informationsförsörjning. Vi erbjuder stöd i vetenskaplig publicering, informationssökning, akademiskt skrivande och studieteknik. Universitetsbiblioteket ansvarar också för högskolepedagogik och digitala undervisningsmiljöer. Tillsammans är vi drygt 60 medarbetare. Titta gärna in på arbetsplatsen: https://play.lnu.se/media/t/0_7jn5z7s9
 

VAD INNEBÄR JOBBET? 
Tillsammans med engagerade kollegor kommer du att arbeta med undervisning och handledning i informationssökning. Du bidrar i arbetet med digitala lärresurser och i den kontinuerliga utvecklingen av universitetsbibliotekets tjänster. Bemanning av bibliotekets Information, Drop-in sök- och skrivhjälp och chatt ingår i anställningen. Beroende på din kompetens och organisationens behov kan även andra arbetsuppgifter bli aktuella.

Du kommer att vara en del av Funktion undervisning som utvecklar universitetsbibliotekets pedagogiska verksamhet, verkar för ett kvalitativt digitalt stöd och undervisning väl integrerad i utbildningarna och genomförd i nära samarbete med utbildningsansvariga.


VEM ÄR DU? 
Vi söker dig som har akademisk utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande. Du har intresse för det pedagogiska perspektivet på informationssökning, är nyfiken på din omvärld och har förmåga att engagera. Centralt för arbetet är kommunikations- och samarbetsförmåga. Du uttrycker dig väl på svenska och engelska.


Anställningsvillkor: 
Tidsbegränsad anställning 20180801-20190630 eller efter överenskommelse. 

Placeringsort: Kalmar eller Växjö. Arbete på båda orterna ingår.


Mer information lämnas av: 
Sektionschef Lotta Gustafsson, 070-2968020, lotta.gustafsson@lnu.se
HR-partner Lotta Annetun, 0470-76 74 01, lotta.annetun@lnu.se

Fackliga företrädare via universitetets växel: 0772-28 80 00Välkommen med din ansökan senast den 13 maj 2018. 
Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Examensbevis, andra betyg/intyg och rekommendationsbrev från tidigare anställningar som kan vara av värde för anställningen ska bifogas digitalt i din ansökan. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen. Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som mångfald tillför organisationen.Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Ansök nu

Bibliotekarie

Bibliotekarie
Läs mer Apr 19
Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Universitetsbiblioteket är en resurs för utbildning och forskning vid Linnéuniversitetet. Vårt huvuduppdrag är lärosätets informationsförsörjning. Vi erbjuder stöd i vetenskaplig publicering, informationssökning, akademiskt skrivande och studieteknik. Universitetsbiblioteket ansvarar också för högskolepedagogik och digitala undervisningsmiljöer. Tillsammans är vi drygt 60 medarbetare. Titta gärna in på arbetsplatsen: https://play.lnu.se/media/t/0_7jn5z7s9 

VAD INNEBÄR JOBBET? 
Tillsammans med engagerade kollegor kommer du att arbeta med undervisning och handledning i informationssökning. Du kommer i första hand att vara ett stöd för personal och studenter vid Fakulteten för samhällsvetenskap. Du bidrar i arbetet med digitala lärresurser och i den kontinuerliga utvecklingen av universitetsbibliotekets tjänster. Bemanning av bibliotekets Information, Drop-in sök- och skrivhjälp och chatt ingår i tjänsten. Beroende på din kompetens och organisationens behov kan även andra arbetsuppgifter bli aktuella.

Du kommer att vara en del av Funktion undervisning som utvecklar universitetsbibliotekets pedagogiska verksamhet, verkar för ett kvalitativt digitalt stöd och undervisning väl integrerad i utbildningarna och genomförd i nära samarbete med utbildningsansvariga.


VEM ÄR DU?  
Vi söker dig som har akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande. Du har intresse för det pedagogiska perspektivet på informationssökning, är nyfiken på din omvärld och har förmåga att engagera. Centralt för arbetet är kommunikations- och samarbetsförmåga. Du uttrycker dig väl på svenska och engelska.


Anställningsvillkor: 
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde efter överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Placeringsort: Växjö. Arbete i Kalmar förekommer.


Mer information lämnas av: 
Sektionschef Lotta Gustafsson, 070-2968020, lotta.gustafsson@lnu.se
HR-partner Lotta Annetun, 0470-76 74 01, lotta.annetun@lnu.se

Fackliga företrädare via universitetets växel: 0772-28 80 00Välkommen med din ansökan senast den 13 maj 2018. 
Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Examensbevis, andra betyg/intyg och rekommendationsbrev från tidigare anställningar som kan vara av värde för anställningen ska bifogas digitalt i din ansökan. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen. Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som mångfald tillför organisationen.Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Ansök nu

Bibliotekarie till Norregårdskolan

Bibliotekarie
Läs mer Apr 4
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka
18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19–20-åringar.

Norregårdskolan tillhör utbildningsförvaltningen i Växjö kommun. Förvaltningen har drygt
2 700 anställda och är därmed kommunens största förvaltning. Vår verksamhet omfattar förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, resursenhet, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Dessutom ingår fritidsgårdsverksamhet, kulturskola och skolbibliotek. Vi har även verksamheter med olika inriktning så som Reggio Emilia, musik och IB (International Baccalaureate).

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
Som skolbibliotekarie arbetar du med att utifrån skolans styrdokument och läroplan utveckla elevernas förmågor kring läsning av texter, läsförståelse och informationskompetens i samverkan med skolans övriga pedagogiska personal.

Du är öppen för olika samarbetsformer och ser det som en naturlig del i tjänsten att samverka med skolbibliotekarier, övriga bibliotekarier och andra intressenter i och utanför Växjö kommun. Du ansvarar för underhåll och utveckling av skolans biblioteksbestånd och lokal samt andra sedvanliga skolbibliotekarieuppgifter.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en högskoleexamen inom biblioteks- och informationsvetenskap.

Du har en god organisationsförmåga, ett positivt förhållningssätt i ditt arbete och förmåga att skapa ett gott arbetsklimat. Andra viktiga förmågor vi söker är att tycka om utmaningar och vara lyhörd för förändringar. Du har också starkt engagemang och intresse för att tillsammans med pedagogerna skapa de bästa förutsättningarna för våra elever.

Vi ser det som meriterande att du har:
• Kunskaper om svensk skolas styrdokument och läroplan.
• Erfarenhet av pedagogisk verksamhet, gärna riktad mot barn.
• Erfarenhet av och kunskaper kring barns läsning och lässtrategier.
• Erfarenhet av och kunskaper kring användande av digitala verktyg med syfte att fördjupa elevernas lärande, t.ex. genom webbpublicering av film, ljud och andra medier.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

OBS! Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter ”Skola eller barnomsorg (442.5)” och dels "Belastningsregister 9 § (442.3)" som avser enskild person.

CV- och annonsförsäljare undanbedes.

Ansök nu