Elevassistent jobb i Växjö

Hitta lediga jobb som Elevassistent i Växjö. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Växjö från den arbetsgivaren.

Elevkoordinator till Furutåskolan

Elevassistent
Läs mer Maj 12
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Furutåskolan är en F-6-skola med tillhörande fritidshem. Vi har ca 250 elever och 40 anställda. Skolan ligger i den södra delen av staden, på stadsdelen Teleborg. Skolan ligger bara ett stenkast från både Växjösjön och Södra Bergundasjön och i nära anslutning till skolan har vi skog som nyttjas av både skola och fritidshem.

Som medarbetare på skolan ingår du i ett arbetslag där ni tillsammans arbetar för att driva och utveckla verksamheten. Vi strävar efter att varje elev ska känna trygghet och trivsel, vara i en lärande miljö. Vi arbetar med att väcka eleverna lust, engagemang, nyfikenhet och kreativitet. Varje elev ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och känna tilltro till sin egen förmåga.

En av skolans framgångsfaktorer är skolans arbete med att ha en gemensam lektionsstruktur, lågaffektivt bemötande, avskalad lärmiljö och tydligt ledarskap i klassrummet. Hos oss är eleverna allas elever och vi arbetar tillsammans för en trivsam och utvecklande lärmiljö där våra elever utvecklas till att bli sitt bästa jag.

Som elevkoordinator på Furutåskolan kommer du arbeta elevnära och handleda, informera, stödja elever och verka för en god arbets- och studiemiljö.

• Arbeta med läroplanens värdegrundsuppdrag i ett nära samarbete med skolans undervisande lärare och elevhälsoteam.
• Själv leda, hantera och hjälpa till med konflikthantering, dokumentera och ansvara för utredningar gällande diskriminering och kränkande behandling
• Tillsammans med lärare genomföra möten med elevernas vårdnadshavare och självständigt ha kontakt med vårdnadshavare vid behov
• Samarbeta med skolledning och övriga elevhälsoteamet i elevfrämjande och förebyggande insatser
• I uppdraget ingår också att ansvara för uppföljning av frånvaro och planera för och genomföra insatser för ökad närvaro
• Stödja enskilda elever och grupper
• Vara strukturstöd för att underlätta studiesituationen för enskilda elever
• Arbeta med elevers ansvar och inflytande samt medvetenhet om den egna studiesituationen samt att vid behov kunna bistå med strukturstöd för att underlätta studiesituationen för eleverna.
• Ansvara och planera rastaktiviteter.

Välkommen med din ansökan.

KVALIFIKATIONER
För uppdraget krävs adekvat högskoleexamen med inriktning pedagogik, beteendevetenskap eller sociologi. Erfarenhet av liknande uppdrag eller arbete som ledare inom barn och ungdomsverksamhet är meriterande

Du som söker har ett genuint intresse för barns utveckling och lärande och har barnets bästa i fokus. Eftersom du jobbar mycket med att bygga relationer är dina personliga egenskaper mycket viktiga. Som person är du lugn och inlyssnande och har stor förmåga att uppmuntra och motivera eleverna. Du arbetar lösningsfokuserat och har en god förmåga att tänka om då situationer så kräver.

Du har relationskompetens och förmåga att stötta och motivera de individer du möter i ditt arbete, såväl elever och vårdnadshavare som kollegor. Du har lätt för att samarbeta med andra men även förmågan att arbeta självständigt och du kan ta egna initiativ när det behövs. Vi söker dig som är:
• flexibel, lösningsorienterad och trivs i en miljö med flera kontaktytor och med lätthet kan röra dig på olika nivåer i en organisation
• strukturerad och har hög förmåga att skapa struktur och ordning
• självständig men också lyssnar in och kan samarbeta med kollegor och skolledning

Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Elevassistent till språkspåret på Pär Lagerkvistskolan 7-9

Elevassistent
Läs mer Maj 12
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Pär Lagerkvists skola är en nybyggd skola som startade verksamheten i augusti 2017. Skolan kommer över tid att bestå av ca 1000 barn och elever fördelade på tre enheter; förskola med ca 200 barn, F-6-skola med drygt 300 elever och 7-9 med ca 450 elever. Språkspåret finns från förskola till åk 9. Skolan leds idag av två rektorer, en biträdande rektor och förskolan av en förskolechef.

Den nya skolan stod klar läsåret 2017/2018 och har en god miljö för utbildning från förskola till grundskola F-9. Målet med skolan är att den ska erbjuda en lärmiljö som:
• Ger en hållbar utbildning för våra barn och elever
• Ger trygghet och kontinuitet
• Bedriver pedagogik i flexibla, effektiva och vackra lokaler

Skolan arbetar långsiktigt med att organisera starka självständiga arbetslag runt en grupp elever. Lärare har huvuddelen eller all sin undervisning i ett och samma arbetslag. Idag är 7-9- delen organiserad i tre arbetslag med fem paralleller i varje årskurs. Elevantalet är ca 450 elever.

Arbetsuppgifter:
Vi söker en aktiv och engagerad elevassistent till språkspåret i åk 7. Eleverna som tillhör språkspåret går i ordinarie klass och får extra stöd av elevassistent och logoped.
Du ska vara ett stöd åt den eller de elever som du får i ditt uppdrag. Hur stödet ska se ut arbetas fram med elev, vårdnadshavare, skolledning, elevhälsan, mentorer och undervisande lärare.

Stödbehovet kan ändras under terminens gång och insatserna anpassas efter behovet. Du är även ett vuxenstöd i korridorer åt alla elever under raster och annan ledig tid i skolan. Du är även behjälplig med olika arbetsuppgifter när organisationen kräver detta.

Vi förväntar oss att du:
-alltid agerar med elevernas trygghet som utgångspunkt.
-bidrar till en trygg elevstödjarorganisation genom att delta på inplanerade möten.
-är en god förebild med ett gott bemötande och ett passande språkbruk.

Vi vill att alla anställda på Pär Lagerkvistskolan känner yrkesstolthet, stolthet över arbetsplatsen och bidrar med en positiv inställning. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Tjänsten är på 85-90%.

KVALIFIKATIONER
Du möter elever med språkstörning och vi ser att du har dokumenterad elevassistentutbildning och/eller arbetserfarenhet inom detta område.

Du har också en medveten tanke kring din roll som elevassistent, och är en tydlig ledare som arbetar strukturerat utifrån gällande styrdokument och ett professionellt förhållningssätt. Du har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med engagemang, nyfikenhet och trygghet i gruppen och du ser och möter elevers olika behov utifrån deras olika förutsättningar. Du stimulerar alla elever till att utvecklas. Du har även en positiv inställning, ett flexibelt arbetssätt, god samarbetsförmåga och bidrar till utveckling av verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Sofieberg söker engagerad elevassistent för arbete med elever med NPF

Elevassistent
Läs mer Apr 21
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Resursenhetens uppdrag vilar på såväl nationella som lokala styrdokument och är en del av den ordinarie verksamheten inom grundskolan. I resursenheten ska eleven utvecklas och ges mer individuella förutsättningar vad gäller kunskaper, färdigheter och socialt samspel i enlighet med gällande mål i styrdokumenten. Målen har sin utgångspunkt i skolans kunskapsuppdrag. Under tiden som eleven är placerad hos oss blir uppdraget att starta en förändringsprocess i nära samarbete med elev, vårdnadshavare och hemskolan.

Vi behöver förstärka vår personalgrupp på Växjö resursenhet, Sofieberg.

Sofieberg är en särskild undervisningsgrupp för elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer eller andra särskilda behov. Eleverna är i stort behov av särskilt stöd för att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig undervisningen. Enheten tar emot elever från åk 1 till 9 där eleverna är uppdelade i olika arbetslag beroende på ålder och behov. I arbetslagen arbetar lärare och elevassistenter tätt tillsammans och har gemensamt ansvar för de elever som ingår i arbetslaget. Varje arbetslag omfattar 58 elever och personaltätheten är hög för att möta varje elev i dennes behov.

I arbetsuppgifterna ingår motivations- och förändringsarbete, att hjälpa dem att hitta lusten till lärande samt att undervisa, viss dokumentation och utvärdera tillsammans med pedagogerna i arbetslaget. Du kommer att stödja eleverna i undervisningssituationer, under raster och ge stöd i det sociala samspelet under dagen. I ditt uppdrag ingår även att följa med eleverna på lektioner på sina hemskolor.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet av liknande arbete. Du har elevassistentutbildning, högskole- eller universitetsutbildning som socialpedagog eller beteendevetare, eller annan utbildning som vi finner lämplig.

Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med barn- och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsvariationer eller andra särskilda behov. Du arbetar lågaffektivt och lösningsfokuserat för att nå framgång. Tillsammans med pedagogerna ser du vad eleven behöver i sin lärmiljö och under lärsituationer för att lyckas under sin skolgång.

Ditt möte med eleverna präglas av kreativitet och engagemang som gör eleverna nyfikna och får lust att lära mer. Du som söker är en engagerad och driven person som trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du har en mycket god samarbetsförmåga. Du är lyhörd och har förmågan att lyssna in de elever och vårdnadshavare du kommer i kontakt med och anpassar ditt arbetssätt efter deras olika behov.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Ett relationellt och elevfokuserat arbetssätt är av största vikt. Du gör skillnad för våra elever och vi ser fram emot din ansökan!


ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Iris söker en kreativ person som vill jobba som pedagogiskt stöd på timmar

Elevassistent
Läs mer Mar 31
I över 100 år har Iris arbetat med individens utveckling. Idag är uppdraget att erbjuda individanpassad utbildning och utveckling i hela landet. Iris arbetar brett med att stötta personer till att ta sitt nästa steg på arbetsmarknaden. Detta gör vi genom utbildning som SFI, kommunal vuxenutbildning och företagsutbildningar. Genom arbetsmarknadsinsatser och jobbmatchning samt genom utredningar och anpassningar. Iris är en del av Irisgruppen som är en av Sveriges ledande aktörer för effektiv utbildning och stödinsatser för vuxna. Irisgruppen, som består av verksamheterna Iris och Medlearn, har en omsättning på cirka 400 MSEK och drygt 550 anställda på 80 orter runtom i Sverige. Visionen är att realisera drömmar. Genom våra insatser där varje individ når sin fulla potential skapar vi ett bättre samhälle med minskad arbetslöshet och ökad integration. Iris eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Se filmen om Iris, läs mer på iris.se och irisgruppen.se.

Vill du stötta våra deltagare med att hitta rätt studieteknik?

Vill du vara med och bidra till att människor når sin fulla potential?

Då har du hittat rätt!

Varför ska jag välja Iris som arbetsgivare?
Vi erbjuder en spännande och utvecklande tjänst inom affärsområdet Arbetsmarknad. Du kommer få arbeta självständigt men samtidigt erbjudas kollegialt stöd och kompetensutveckling. Vi på Iris Arbetsmarknad arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål - att stötta personer till att ta ett nästa steg på arbetsmarknaden.

Varmt välkommen till Irisgänget som erbjuder dig inkludering, mångfald, utvecklingsmöjligheter och arbetsglädje!

Vad är mina arbetsuppgifter?
I vårt uppdrag Individuellt Pedagogiskt Stöd vid Utbildning (IPSU) söker vi ett pedagogiskt stöd. IPSU är en tjänst som upphandlas av Arbetsförmedlingen och syftar till att stötta deltagare att klara sin utbildning, främst arbetsmarknadsutbildning. Deltagarna har på grund av någon funktionsvariation särskilda behov av stödjande och kompenserande insatser i utbildningssituationen. Du kommer att arbeta som ett pedagogiskt stöd till deltagare för att de själva ska kunna tillgodogöra sig strategier och studietekniker. I ditt arbete kommer du ha nära kontakt med IPSU-samordnaren, specialpedagog, kollegor och utbildningsanordnare. Dokumentation och övrig administration kopplat till uppdraget ingår i tjänsten. 

Vem passar för tjänsten? 
Vi söker dig som har en relevant gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning. Det är meriterande om du har en pedagogisk utbildning. Du har erfarenhet från liknande insatser samt erfarenhet av arbete med kognitiva hjälpmedel. Du bör även ha kunskap om hur funktionsvariationer påverkar inlärningssituationer och vilket stöd som behövs i dessa situationer.   

Vi söker dig som är strukturerad och kan organisera samt prioritera dina och andras aktiviteter effektivt. Du har lätt för att skapa kontakt och underhålla relationer då du är lyhörd och smidig i din kommunikation. Samtidigt som du har lätt för att påverka genom att skapa engagemang och motivera andra människor.

Ytterligare information 
Tjänsten är en timavlönad behovsanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt! Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Sista ansökningsdag 2022-04-30.

För frågor kring tjänsten kontakta Siri Gillberg på Siri.Gillberg@iris.se eller 0105 161 954. 

För frågor kring rekryteringsprocessen kontakta HR-avdelningen på iris.rekrytering@iris.se. 

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Iris söker en kreativ person som vill jobba som pedagogiskt stöd under somm

Elevassistent
Läs mer Mar 31
I över 100 år har Iris arbetat med individens utveckling. Idag är uppdraget att erbjuda individanpassad utbildning och utveckling i hela landet. Iris arbetar brett med att stötta personer till att ta sitt nästa steg på arbetsmarknaden. Detta gör vi genom utbildning som SFI, kommunal vuxenutbildning och företagsutbildningar. Genom arbetsmarknadsinsatser och jobbmatchning samt genom utredningar och anpassningar. Iris är en del av Irisgruppen som är en av Sveriges ledande aktörer för effektiv utbildning och stödinsatser för vuxna. Irisgruppen, som består av verksamheterna Iris och Medlearn, har en omsättning på cirka 400 MSEK och drygt 550 anställda på 80 orter runtom i Sverige. Visionen är att realisera drömmar. Genom våra insatser där varje individ når sin fulla potential skapar vi ett bättre samhälle med minskad arbetslöshet och ökad integration. Iris eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Se filmen om Iris, läs mer på iris.se och irisgruppen.se.

Vill du stötta våra deltagare med att hitta rätt studieteknik?

Vill du vara med och bidra till att människor når sin fulla potential?

Då har du hittat rätt!

Varför ska jag välja Iris som arbetsgivare?
Vi erbjuder fartfylld och spännande sommar! Du kommer få arbeta självständigt men samtidigt erbjudas kollegialt stöd och kompetensutveckling. Vi på Iris Arbetsmarknad arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål - att stötta personer till att ta ett nästa steg på arbetsmarknaden.

Varmt välkommen till Irisgänget som erbjuder dig inkludering, mångfald, utvecklingsmöjligheter och arbetsglädje!

Vad är mina arbetsuppgifter?
I vårt uppdrag Individuellt Pedagogiskt Stöd vid Utbildning (IPSU) söker vi ett pedagogiskt stöd. IPSU är en tjänst som upphandlas av Arbetsförmedlingen och syftar till att stötta deltagare att klara sin utbildning, främst arbetsmarknadsutbildning. Deltagarna har på grund av någon funktionsvariation särskilda behov av stödjande och kompenserande insatser i utbildningssituationen. Du kommer att arbeta som ett pedagogiskt stöd till deltagare för att de själva ska kunna tillgodogöra sig strategier och studietekniker. I ditt arbete kommer du ha nära kontakt med IPSU-samordnaren, specialpedagog, kollegor och utbildningsanordnare. Dokumentation och övrig administration kopplat till uppdraget ingår i tjänsten. 

Vem passar för tjänsten? 
Vi söker dig som uppfyller något av följande kravprofiler:

Alternativ 1:
- relevant gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning, alternativt pedagogisk utbildning.

- erfarenhet av liknande insatser samt erfarenhet av arbete med kognitiva hjälpmedel. Du bör även ha kunskap om hur funktionsvariationer påverkar inlärningssituationer och vilket stöd som behövs i dessa situationer.   

Alternativ 2:
- avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen eller motsvarande äldre examen och utöver detta ska det finnas påbyggnadsutbildning till specialpedagog.
- minst 2 års dokumenterad erfarenhet i yrket, motsvarande heltid. Båda ovan angivna krav på "Lärare med examen och påbyggnadsutbildning till specialpedagog" ska vara uppfyllda.

Vidare vill vi att du har:
- dokumenterad erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning i en utbildningssituation under minst ett år.
- dokumenterad erfarenhet av arbete med kognitiva hjälpmedel i en utbildningssituation minst ett år

Vad för personliga egenskaper ska man ha för att passa för tjänsten?
Vi söker dig som är strukturerad och kan organisera samt prioritera dina och andras aktiviteter effektivt. Du har lätt för att skapa kontakt och underhålla relationer då du är lyhörd och smidig i din kommunikation. Samtidigt som du har lätt för att påverka genom att skapa engagemang och motivera andra människor.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Iris eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.  Läs gärna mer på www.iris.se och www.irisgruppen.se.

Ytterligare information 
Annonsen avser ett sommarvikariat på heltid med möjlighet till förlängning.

Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag! Sista ansökningsdag är 2022-04-30.
 
OBS - innan anställning påbörjas kommer du behöva verifiera din kompetens genom vidimerade utbildnings- och anställningsintyg.

För frågor kring tjänsten kontakta Siri Gillberg på Siri.Gillberg@iris.se eller 0105 161 954. 

För frågor kring rekryteringsprocessen, kontakta HR-avdelningen iris.rekrytering@iris.se.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Ljungfälle grundsärskola söker elevassistent åk 1-6

Elevassistent
Läs mer Apr 6
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Ljungfälle grundsärskola har strax över 40 elever i åk 1-6 fördelade på åtta klasser som är åldersblandade; årskurs 1-3 samt 4-6. Undervisningen utgår från grundsärskolans läroplan. I klasserna arbetar lärare och elevassistenter tätt tillsammans. Vår strävan är att alla elever ska möta en lärmiljö anpassad utefter sina förmågor. Med hänsyn tagen till individuella förutsättningar bildar vi en stark gemenskap i gruppen. Tillsammans skapar vi trygghet, trivsel och kunskapsutveckling.

Vår målsättning är att eleverna utvecklar en stark tilltro till den egna förmågan och att vi lyckas väcka en livslång lust till lärande och utveckling. Vi jobbar i mindre klasser med god tillgång till personal för att alla elever ska bli väl bemötta i sitt lärande och sociala utveckling. Vi är måna om att vara tydliga och strukturerade så att alla elever får en känsla av sammanhang och kan leva upp till de förväntningar som finns. Vi vill att våra elever är delaktiga i sitt eget lärande och därför är elevernas åsikter en viktig del i vårt planeringsarbete. I vår organisation ingår även grundsärskola åk 7-9 på Teleborg Centrum.

Då elevantalet i grundsärskolan ökar söker vi nu tre elevassistenter till vår verksamhet. Som elevassistent på Ljungfälle grundsärskola jobbar du både i skolan och i fritidshemmet, då vi har fritidshemsverksamhet innan och efter skoldagen. Under skoldagen kommer du att jobba i en eller flera klasser. Du ges förutsättningar att etablera goda relationer med eleverna och se varje individ utifrån sina förutsättningar. I klasserna jobbar lärare och elevassistenter i nära samarbete kring elevernas sociala- och kunskapsmässiga utveckling. På Ljungfälle grundsärskola är vi ca 30 medarbetare och på Teleborg Centrum är vi ca 10 medarbetare.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har elevassistentutbildning eller annan motsvarande pedagogisk examen. Vi ser positivt på att du har erfarenhet från andra elevassistentuppdrag eller liknande arbetsuppgifter.

Du som söker tjänsten ska:
• ha ett professionellt förhållningssätt
• ha förmåga och vilja att samarbeta i arbetslag
• vara positiv till utveckling av verksamheten, elever och dig själv
• kunna se varje elev utifrån elevens förutsättningar
• kunna sätta gränser och ha en varm och öppen personlighet
• ta ansvar för och etablera tillitsfulla relationer med våra elever
• ha erfarenhet av att möta elever på olika funktionsnivåer

Du är intresserad av att tillsammans med övrig personal ansvara för och utveckla grundsärskolans pedagogiska verksamhet.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Elevassistenter till grundsärskolan

Elevassistent
Läs mer Mar 30
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Växjö grundsärskola med inriktning träningsskola har en verksamhet som riktar sig mot åk 1-9 samt gymnasiesärskola på Petöenheten. Vi har även fritidshemmen och korttidstillsyn. Många av våra elever läser utifrån träningsskolans kursplaner och några läser enligt grundsärskolans eller en kombination av dessa.

På skolan finns förstelärare, ledningsgrupp och erfaret kollegium som kommer att stötta upp om behov finns. Enligt oss är alla människor unika och har olika förmågor, förutsättningar och behov. Utifrån detta vill vi möta alla elever i vår verksamhet!

Vi söker elevassistenter som har erfarenhet av lågaffektivt bemötande och som har ett engagemang för att arbeta inom grundsärskola med inriktning träningsskola. I arbetsuppgifterna ingår både att vara med eleverna under skoldagen men även på fritids på morgon och eftermiddag.

KVALIFIKATIONER
Vi söker i första hand dig som har elevassistentutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta inom grundsärskola/träningsskola och är van att arbeta med elever med olika funktionsnedsättningar, både intellektuella och neuropsykiatriska. Du har ett bra bemötande som hjälper eleverna till självständighet. Du har lätt för att samarbeta och har erfarenhet av arbete i arbetslag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vi ser gärna att:
• Du har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med engagemang, nyfikenhet och trygghet i gruppen
• Du ser och möter elevers olika behov utifrån deras olika förutsättningar.
• Du har även en positiv inställning, ett flexibelt arbetssätt, god samarbetsförmåga och bidrar till utveckling av verksamheten.
• Du har erfarenhet av tecken som stöd

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Elevresurs åk 4-6

Elevassistent
Läs mer Feb 23
Växjö Internationella Grundskola är en friskola med F-9. Skolan har ca 235 elever och finns på Norremarksområdet i Växjö. Vi har elever från världens alla hörn. Vi undervisar på både svenska och engelska och har som mål att göra våra elever tvåspråkiga.
Skolans personal är mycket engagerad och kunnig med en låg personalomsättning en styrka som du nu har möjligheten att bli en del av.
Vi söker dig som har erfarenhet av att vara elevassistent eller av att arbeta med NPF. Det är viktigt att du har ett bra bemötande och har lätt för att samarbeta med lärarna som du kommer arbeta tätt ihop med. Tjänsten kan anpassas efter önskemål mellan 50-90 %
Rekryteringen sker löpande.

Ansök nu

Vederslövs skola söker elevassistent

Elevassistent
Läs mer Jan 21
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka
18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Vederslövs skola är en F-6-skola med ca 150 elever. Vederslöv skola är en skola för alla, där varje elev känner trygghet, får utrymme för sin kreativitet och behåller sin naturliga vetgirighet. Hos oss får varje elev möjlighet att utveckla sina intressen och starka sidor men får också möta nya och okända utmaningar. Varje individ utvecklar sina kunskaper, förmågor och sin sociala kompetens maximalt. Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
Som elevassistent på Vederslövs skola arbetar du under skoldagen på mellanstadiet med en elev i behov av stöd och på eftermiddagen och under lov är tjänsten förlagd på vårt fritidshem. Arbetet innebär varierade arbetsuppgifter och ett nära samarbete med dina kollegor.

Under skoldagen stöttar du läraren i det pedagogiska arbetet genom att delta i undervisningen och utifrån planeringen aktivt arbeta med eleven och stötta eleven i skolarbetet. Genom ditt arbete bidrar du till att främja elevens utveckling och kan då göra en stor skillnad.

På Vederslövs skola erbjuds du regelbunden handledning med specialpedagog för att på bästa sätt kunna utföra ditt uppdrag.

Tjänsterna är tidsbegränsade till och med 2022-06-30.

KVALIFIKATIONER
Vi söker i första hand dig som har elevassistentutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i grundskola mot barn och unga. Då du tillsammans med läraren kommer stötta eleven i dess skolarbete är det bra om du har god ämneskunskap i framför allt kärnämnena, Sv, Ma och Eng. Vi önskar även att du har kunskaper i lågaffektivt bemötande för att du ska känna dig trygg i din roll som elevassistent hos oss. Men framför allt lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Du bemöter eleverna respektfullt utifrån deras olika behov och tar vara på varje elevs nyfikenhet och intressen och utvecklar dessa varsamt i enlighet med verksamhetens mål. Som person har du lätt för att skapa förtroendefulla relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är en god vuxen förebild för våra elever och har tydliga och höga förväntningar på varje elev men även på dina kollegor. Som person är du lugn, trygg, flexibel och lösningsfokuserad.

B-körkort är ett krav

Tjänsten är en tidsbegränsad anställning t.o.m. 2022-06-30. Kan bli aktuellt med en förlängning nästa läsår.
Omfattning: 90%

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Elevassistent till Hovshagaskolan

Elevassistent
Läs mer Dec 22
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka
18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Hovshagaskolan är belägen i ett villaområde på Hovshaga i norra delen av Växjö. Skolan ligger i ett naturskönt område med gång- och cykelavstånd till friluftsområden och Helgasjön. Hovshagaskolan är en F-6 skola med två paralleller, två fritidshem och drygt 330 elever. Tillsammans arbetar vi för att våra barn och elever ska utvecklas och nå ökad måluppfyllelse.

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
Som elevassistent kommer du i första hand vara ett stöd till eleven under skoldagen men även till hela klassen. Som elevassistent har du ett nära samarbete med pedagoger i klassen och i arbetslaget. Du kommer att arbeta i en åk 6 där en elev är i behov av särskilt stöd.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad elevassistent eller har annan pedagogisk utbildning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och erfarenhet.

Du som söker har:
- ett genuint intresse för barns lärande och en passion för ditt yrke.
- förmåga att arbeta strukturerat utifrån styrdokumenten och tillsammans med övriga pedagoger i klassen.
- -förmåga att se och möta varje elev utifrån dennes förutsättningar.
- en positiv inställning och bidrar till utveckling.
- ett professionellt förhållningssätt.
- ett flexibelt arbetssätt och kan samarbeta i arbetslag och inom enheten.
- en varm och öppen personlighet samt förmåga att sätta gränser.

Tjänsten är på 75%.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Teleborg centrum skola söker elevassistent

Elevassistent
Läs mer Dec 15
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Teleborg centrum skola rymmer flera olika verksamheter vilket ger en mångfald och dynamik. Här finns grundskola för åk 7-9, en grundsärskola, en fritidsgård och särskilda undervisningsgrupper. Växjö Internationella Baccalaureate grundskola finns också i lokalerna. Läsåret 2021/2022 har grundskolan cirka 450 elever uppdelade på 18 klasser och cirka 60 anställda. På TC lär eleverna för framtiden, de utmanas och ges det stöd de behöver. Ett prioriterat mål för oss är att eleverna känner att de har inflytande över sitt lärande och sin skola samt att det finns trygghet och studiero. På skolan finns många gemensamma traditioner som bidrar till ett gott klimat på skolan både hos elever och personal.

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet som elevassistent innebär att hjälpa elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen och få hela deras skoldag att fungera på bästa sätt. Det kan till exempel handla om att elever som har läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem och olika typer av fysiska eller psykosociala svårigheter. Det kan också handla om att vara ett stöd för elever på raster med förflyttning och struktur under skoldagen.

Vi har behov av stöd till flera elever och beroende på din erfarenhet och kompetens kan vi anpassa/fördela om i organisationen av elevassistenter och elevresurser.

Tjänstens sysselsättningsgrad är på 85% och är tidsbegränsad till och med 2022-06-10.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad elevassistent och gärna att du har några års erfarenhet inom pedagogisk verksamhet.
För att lyckas i yrkesrollen som elevassistent behöver man vara flexibel, empatisk, lugn och tydlig samt ha förmågan att skapa goda relationer till elever och deras vårdnadshavare. Vi tar stor hänsyn till personlig lämplighet utifrån behovet hos de elever som behöver stöd. Att samarbeta med lärare och andra elevassistenter är också en förutsättning för jobbet.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Elevassistent till Lillestadskolan

Elevassistent
Läs mer Dec 16
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Lillestadskolan är en F-6 skola belägen på norr i Växjö. Skolan har lite över 300 elever med ett elevunderlag som väl speglar det samhälle vi lever i. Vi har stort fokus på att arbeta med elevhälsa och elevernas sociala situation. På Lillestadskolan tar alla ansvar för sin kunskapsutveckling, för varandra och för vår gemensamma miljö. Vi arbetar för goda relationer och trygghet som utgör grunden för att uppnå hög måluppfyllelse.

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
Till Lillestadskolan söker vi nu en elevassistent. Du kommer ingå i arbetslaget i 4-6 arbetslaget och ditt uppdrag kommer att vara att stödja elevers sociala och kunskapsmässiga utveckling i såväl skola som inom fritidsverksamhet.

På Lillestadskolan arbetar vi i arbetslag där lärare med olika utbildning och kompetens ingår. Samarbetet mellan arbetslag och lärare gör att lärarna ser och möter eleverna i olika situationer och på så sätt får ett helhetsperspektiv kring eleven. All personal har ett gemensamt ansvar för elevernas lärande och utveckling. Du har ett stort stöd av skolans Elevhälsoteam som detta läsår inför ett nytt arbetssätt med regelbundna möten kring situation och behov i klasserna, vi har dessutom en egen specialpedagog på skolan som är en stor tillgång.
Tjänsten är tidsbegränsad fram till sommaren 2022.

KVALIFIKATIONER
Vi söker behörig elevassistent med ett starkt engagemang och intresse för att tillsammans med dina kollegor skapa de bästa förutsättningarna för eleverna. Du är flexibel, ansvarsfull och lyhörd för elevernas behov, men samtidigt tydlig, kan sätta gränser och har ett stort tålamod. Du har ett professionellt förhållningssätt, en god initiativförmåga och lätt för att samarbeta med andra, och du kommunicerar med både barn och vuxna på ett okomplicerat sätt.

Vi ser att du har elevassistentutbildning och erfarenhet av liknande arbete.
Välkommen med din ansökan!

Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Elevassistent till Kungsmad

Elevassistent
Läs mer Dec 13
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Placering på gymnasiesärskolans individuella program på Kungsmadskolan. Gymnasiesärskolan är en 4-årig gymnasieutbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Vi har för närvarande 85 elever och vi ca 35 lärare och elevassistenter som arbetar här. På gymnasiesärskolan arbetar vi alltid med individen i fokus och för att varje elev ska få rätt förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt. Vi är ett tryggt och positivt kollegium med högt i tak

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
Du är elevassistent på gymnasiesärskolan på Kungsmad. Elevassistenten fungerar som ett stöd för de elever som har behov av tillsyn och omsorg under hela skoldagen, samt stöd i undervisningen. Stödet gäller både vid lektioner, raster och förflyttningar. Tjänsten är en uppehållstjänst. Många elever på det individuella programmet har tillhört träningsskolan tidigare och många har grava funktionsnedsättningar. Du arbetar i arbetslag tillsammans med andra pedagoger och elevassistenter.

Tjänsten är på 85%.

KVALIFIKATIONER
Det är mycket meriterande om Du har en elevassistentutbildning. Du är van att arbeta med elever med grava funktionsnedsättningar, både intellektuell funktionsnedsättning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du är van vid att arbeta lågaffektivt och att reflektera med övriga i arbetslaget om hur man ska bemöta eleverna. Du har ett bemötande som hjälper eleverna till självständighet. Meriterande är att kunna stödteckna TAKK och att alltid arbetar med kompletterande kommunikationsmedel utifrån individens behov. Du är flexibel och kommunikativ som medarbetare och kollega.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Elevassistent till Söraby skola

Elevassistent
Läs mer Nov 23
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka
18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Söraby skola är en låg- och mellanstadieskola med omkring 300 elever. Vi har vår verksamhet i nyrenoverade lokaler i samhället Rottne. Skolan är organiserad i arbetslagen fritidshem, årskurserna F-3 och årskurserna 4–6.

Söraby skolas målsättning är att ge alla elever en god grund för framtiden. Det handlar både om kunskaper och grundläggande värden. Alla elever i årskurs 4–6 har tillgång till varsitt digitalt verktyg. I årskurs 1–3 har eleverna tillgång till iPad-plattor, där två elever får dela på en gemensam iPad.

Vi värnar om en god kontakt mellan skolan och hemmet. Från skolan vill vi erbjuda alla vårdnadshavare en god inblick i och ett gott samarbete kring barnens skolsituation. Vi anser att det är viktigt att föräldrarna engagerar sig i sina barns skolgång och tycker att deras barns utbildning är betydelsefull för framtiden, vilket är en framgångsfaktor för att de ska lyckas i skolan.

På Söraby skola jobbar vi för att våra elever ska trivas och lyckas i sitt skolarbete. Söraby skola är en skola att utvecklas positivt i.

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
Som elevassistent kommer du både vara stöd till enskild elev men även till hela gruppen under skoldagen, både i klassrum och på raster. Som elevassistent har du ett nära samarbete med läraren i klassen och elevhälsoteamet. Det ingår även viss tid på fritidsverksamheten i tjänsten.

Tjänsten är på 80-100%.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad elevassistent. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och erfarenhet. Vi ser gärna att du har kunskap inom NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) samt erfarenhet av fritidsverksamhet.

Du som söker har:
- ett genuint intresse för barns lärande och en passion för ditt yrke.
- förmåga att arbeta strukturerat utifrån styrdokumenten.
- förmåga att se och möta varje elev utifrån elevens förutsättningar.
- en positiv inställning och bidrar till utveckling av verksamheten.
- ett professionellt förhållningssätt.
- ett flexibelt arbetssätt och kan samarbeta i arbetslag och inom enheten.
- en varm och öppen personlighet samt förmåga att sätta gränser.
- ser samarbete med hemmet som en framgångsfaktor.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Elevassistent till grundsärskolan

Elevassistent
Läs mer Nov 24
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

På Teleborg Centrum grundsärskola går det 15 elever i årskurs 7-9 fördelade på tre klasser som är åldersblandade. Undervisningen utgår från grundsärskolans läroplan. I klasserna arbetar lärare och elevassistenter tätt tillsammans. Vår strävan är att alla elever ska möta en lärmiljö anpassad utefter sina förmågor. Med hänsyn tagen till individuella förutsättningar bildar vi en stark gemenskap i gruppen. Tillsammans skapar vi trygghet, trivsel och kunskapsutveckling.

Vår målsättning är att eleverna utvecklar en stark tilltro till den egna förmågan och att vi lyckas väcka en livslång lust till lärande och utveckling. Vi jobbar i mindre klasser med god tillgång till personal för att alla elever ska bli väl bemötta i sitt lärande och sociala utveckling. Vi är måna om att vara tydliga och strukturerade så att alla elever får en känsla av sammanhang och kan leva upp till de förväntningar som finns. Vi vill att våra elever är delaktiga i sitt eget lärande och därför är elevernas åsikter en viktig del i vårt planeringsarbete.

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
Under skoldagen kommer du ha din huvudsakliga placering i en av klasserna, men vid behov arbeta i samtliga klasser. Du ges förutsättningar att etablera goda relationer med eleverna och se varje individ utifrån sina förutsättningar. I klasserna jobbar lärare och elevassistenter i nära samarbete kring elevernas social och kunskapsmässiga utveckling. På Teleborg Centrum grundsärskola är det nio medarbetare i arbetslaget.

Till Teleborg Centrum grundsärskola söker vi nu en elevassistent med start snarast eller enligt överenskommelse. Tjänstens sysselsättningsgrad är på 85%.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har elevassistentutbildning eller annan pedagogisk examen. Vi ser positivt på att du har erfarenhet från andra elevassistentuppdrag eller liknande arbetsuppgifter.

Vi söker dig som:
• har ett professionellt förhållningssätt
• har förmåga och vilja att samarbeta i arbetslag
• är positiv till utveckling av verksamheten, elever och dig själv
• kan se varje elev utifrån elevens förutsättningar
• kan sätta gränser och ha en varm och öppen personlighet
• tar ansvar för och etablera tillitsfulla relationer med våra elever
• har erfarenhet av att möta elever på olika funktionsnivåer.

Du är intresserad av att tillsammans med övrig personal ansvara för och utveckla grundsärskolans pedagogiska verksamhet.

Välkommen in med din ansökan!

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Elevassistent till grundsärskolan inriktning träningsskolan

Elevassistent
Läs mer Nov 22
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Ljungfälle grundsärskola med inriktning träningsskola har en verksamhet som riktar sig mot åk 1-9 samt gymnasiesärskola på Petöenheten. Vi har även fritidshemmen och korttidstillsyn. Många av våra elever läser utifrån träningsskolans kursplaner och några läser enligt grundsärskolans eller en kombination av dessa.

På skolan finns förstelärare, ledningsgrupp och erfaret kollegium som kommer att stötta upp dig om behov finns.

Enligt oss är alla människor unika och har olika förmågor, förutsättningar och behov. Utifrån detta vill vi möta alla elever i vår verksamhet!

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker elevassistenter som har erfarenhet av lågaffektivt bemötande och som har ett engagemang för att arbeta inom grundsärskola med inriktning träningsskola. I arbetsuppgifterna ingår både att vara med eleverna under skoldagen men även på fritids på eftermiddagen.

Tjänsterna är tidsbegränsade till och med 2022-06-13 med eventuell möjlighet till förlängning.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har gärna har erfarenhet av tecken som stöd och att arbeta inom grundsärskola/träningsskola. Du är van att arbeta med elever med olika funktionsnedsättningar, både intellektuella och neuropsykiatriska. Du har ett bra bemötande som hjälper eleverna till självständighet. Du har lätt för att samarbeta och har erfarenhet av arbete i arbetslag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Du har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med engagemang, nyfikenhet och trygghet i gruppen och du ser och möter elevers olika behov utifrån deras olika förutsättningar. Du har även en positiv inställning, ett flexibelt arbetssätt, god samarbetsförmåga och bidrar till utveckling av verksamheten.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Bäckaslövskolan söker elevassistenter

Elevassistent
Läs mer Nov 16
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Bäckaslövskolan ligger i centrala Växjö på söder. Vi är en två parallellig F-5 skola med tillhörande fritidshem i nuläget ca. 300 elever. Skolan har en fantastisk utemiljö, en närhet till naturområde, idrottsanläggningar, konserthus och teater.

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.ARBETSUPPGIFTER
Arbetet som elevassistent innebär att du stöttar eleverna mot måluppfyllelse och verksamhetsmål i enlighet med läroplan och övriga styrdokument. Du ska vara en hjälp på vägen både socialt och inlärningsmässigt.

Du måste ha god förmåga att samarbeta med både lärarna och övrig personal i skolan. Samarbetet är nödvändigt för att kunna stödja eleverna på bästa sätt. Tillsammans med skolans personal arbetar du främjande för att stötta eleverna under hela skoldagen, även på rasterna.

Vi söker nu två elevassistenter. Tjänsterna är tidsbegränsade till och med 2022-06-13.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har någon form av pedagogisk utbildning eller elevassistentutbildning, samt erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd eller med andra erfarenheter som vi bedömer lämpliga.

Utbildning och erfarenhet av att arbeta med elever med neuropsykiatrisk problematik är ett önskemål och meriterande. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta i pedagogisk verksamhet.

Vi värdesätter att du har god samarbetsförmåga, är social och har lätt för att skapa goda relationer till elever, föräldrar och kollegor. Du ska vara strukturerad, tydlig och konsekvent och ha förmåga att ta egna initiativ med en stor portion av engagemang och flexibilitet.

VI söker dig som har:
- Ett genuint intresse för barns lärande
- Förmåga att arbeta strukturerat utifrån styrdokumenten
- Förmåga att se och möta varje elev utifrån elevens förutsättningar
- En positiv inställning och bidrar till utveckling av verksamheten
- Ett professionellt förhållningssätt och kan samarbeta i arbetslag och inom enheten.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Ingelstad skola söker elevassistent

Elevassistent
Läs mer Nov 11
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka
18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Ingelstad skola ligger ca 2 mil söder om Växjö med goda kommunikationsmöjligheter. Skolan och orten är i en expansiv fas. Antalet elever ökar och är i dagsläget ca 260 st. Fördelade på årskurserna F-6 samt tillhörande fritidshemsverksamhet. Skolan har en hög andel utbildad personal.

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer arbeta som elevassistent på låg- alternativt mellanstadiet. Du kommer att stötta elever i sin vardag och ge dem möjlighet att få en positiv skolgång. Som elevassistent ska du ge handledning i vardagssituationer och rastsituationer som är svåra att tolka och förstå ingår. Du är även behjälplig i klassrummet för att stötta i kunskapsutvecklingen.

Du kommer även att ha del av din tjänst placerad på fritidshemmet och följa den undervisning som bedrivs där.

Tjänsten är tidsbegränsad till och med 2022-06-12 med eventuell möjlighet till förlängning. Sysselsättningsgraden kan variera mellan 80-100%.

Tjänsten kommer tillsättas om erforderliga beslut fattas.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad elevassistent eller liknande utbildning som kan anses vara relevant. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta i pedagogisk verksamhet.

Vi söker dig som har:
- erfarenhet att jobba med elever med NPF
- ett genuint intresse för barns lärande.
- förmåga att arbeta strukturerat.
- förmåga att se och möta varje elev utifrån elevens förutsättningar.
- en positiv inställning och bidrar till utveckling av verksamheten.
- ett professionellt förhållningssätt.
- ett flexibelt arbetssätt och kan samarbeta i arbetslag och inom enheten.
- en varm och öppen personlighet samt förmåga att sätta gränser.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Elevassistent till Braås skola

Elevassistent
Läs mer Nov 3
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka
18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Braås och Dädesjö skolor är belägna cirka 30 kilometer norr om Växjö. Braås skola är en F-9 skola där vi får följa eleverna från förskoleklass till och med årskurs 9. På Braås skola går det cirka 380 elever. Dädesjö skola är en F-3 skola där vi får följa eleverna från förskoleklass till och med årskurs 3. På Dädesjö skola går det cirka 30 elever.

Vi arbetar för att utveckla elevhälsans arbete med förebyggande insatser för att främja elevernas lärande. Elevhälsans arbete sker i nära samverkan med pedagoger för att vi tillsammans ska stödja elevernas utveckling mot målen. Närhet, tillgänglighet och en positiv elevsyn utmärker vår elevhälsa. På vår skola tar alla ansvar för sin kunskapsutveckling, för varandra och för vår gemensamma arbetsmiljö. Vi arbetar för goda relationer och trygghet som utgör grunden för att uppnå hög måluppfyllelse. Vi har höga förväntningar på alla elever och vi stöttar eleverna i hur de ska gå tillväga för att utvecklas i sitt lärande.

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
Som elevassistent på Braås skola kommer du arbeta i skola och på fritidshem. Dina arbetsuppgifter kommer innebära att du stödjer och hjälper eleverna tillsammans med klassläraren i den dagliga undervisningen under skoldagen. Under fritidstiden arbetar du på skolans fritidshem med elever i årskurs F-6 där du tillsammans med dina kollegor ansvarar för olika aktiviteter inom ramen för fritidshemmets uppdrag.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har elevassistentutbildning eller annan pedagogisk utbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.

Du som söker:
• har ett professionellt förhållningssätt.
• har en förmåga och vilja att samarbeta i arbetslag.
• är positiv till utveckling av verksamheten, elever och dig själv.
• kan se varje elev utifrån elevens förutsättningar.
• kan sätta gränser och ha en varm och öppen personlighet.
• kan ta ansvar för och etablera tillitsfulla relationer med våra elever.
• har erfarenhet av att möta elever på olika funktionsnivåer.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och samarbetsförmåga.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Furuby skola söker elevassistent

Elevassistent
Läs mer Okt 27
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Furuby skola är en F-6-skola, belägen i Furuby 1,5 mil öster om Växjö. Det går enkelt att köra bil till Furuby och det är utmärkta bussförbindelser i linjetrafik.

Skolan är en liten skola på landet med ca 65 elever och ligger naturskönt nära både skog och sjö. Vi delar lokaler med förskolan vilket gör att vi har ett gott samarbete mellan verksamheterna. Vi har den lilla skolans alla fördelar och präglas av ett gott samarbete och en stor kollegialitet. Skolformen är B-form; f-klass, åk 1-2, åk 3-4 och åk 5-6. Viss undervisning bedrivs även rent klassmässigt.
Skolans vision är: Liten skola, stor gemenskap. Vilja veta, våga växa.

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
I tjänsten som elevassistent arbetar du med att hjälpa, stödja och stimulera en enskild elev under skoldagen, på lektionstid och raster. I uppdraget som elevassistent är det viktigt att kunna skapa struktur och tydlighet i elevens skoldag samt att ge eleven känslan av att den lyckas under skoldagen. Du har även arbetsförlagd tid i fritidshemmet.

Det är viktigt att du är trygg i dig själv och snabbt kan anpassa dig till nya situationer. Som person är du positiv, stresstålig, strukturerad, lugn, flexibel och engagerad. Du lämnar inget åt slumpen utan tar ansvar för ditt arbete och följer gemensamma beslut. Det är positivt om du har tidigare erfarenhet från pedagogiskt arbete.

Du är van vid att arbeta i grupp men kan även ta egna initiativ för att driva arbetet framåt. I arbetet ingår tät kontakt med vårdnadshavare och pedagoger, därför lägger vi stor vikt vid att du har en god samarbetsförmåga. Tillsammans med klasslärare och specialpedagog planerar du arbetet med eleven samt drar upp gemensamma riktlinjer för bemötande och förhållningssätt.
Tjänsten är tidsbegränsad fram till sommaren 2022.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad elevassistent eller har en annan relevant pedagogisk utbildning som vi bedömer likvärdig

Du är lyhörd och flexibel och har förmågan att skapa stabilitet genom att du är en trygg och klok vuxen. Du är tydlig, engagerad och har god samarbetsförmåga med elever, föräldrar och kollegor. Du kan arbeta i team, men också ansvara för att fatta självständiga beslut. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Elevassistent till Gemla skola

Elevassistent
Läs mer Okt 25
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka
18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Gemla skola ligger ca 14 km väster om Växjö och har runt 200 elever från förskoleklass till och med åk 6. Här arbetar vi nära natur och miljö och vi har en fantastisk skolgård med många möjligheter för eleverna. Skolan har en central roll i samhället och engagemanget för skolan är stort, vilket visar sig bland annat genom att vi har ca 25 rastfaddrar engagerade i vår verksamhet.
Vår målsättning är att Gemla skola ska vara en skola för alla, där varje elev känner trygghet, får utrymme för sin kreativitet och behåller sin naturliga vetgirighet.

Hos oss ska varje elev få möjlighet att utveckla sina intressen och starka sidor men ska också få möta nya och okända utmaningar. Varje individ utvecklar därigenom sina kunskaper, förmågor och sin sociala kompetens maximalt.

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
Ditt uppdrag som elevassistent blir att tillsammans med kollegorna stödja och ge elever i behov av särskilt stöd bra förutsättningar både för lärande och socialt samspel.

Du ingår i ett arbetslag tillsammans med lärare, fritidspedagoger och elevassistenter, där ni tillsammans ansvara för elevernas utveckling.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som utbildad elevassistent.

Du har god samarbetsförmåga, lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt samt skapar goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du har förmåga att se till verksamhetens och elevens bästa i dina agerande och beslut. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Vikarierande Elevassistent till Kalvsvik skola

Elevassistent
Läs mer Okt 22
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka
18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Kalvsvik skola är en liten F-3-skola med ca 31 elever och 3 lärare. Det våra medarbetare beskriver som utmärkande hos oss är en välkomnande och stöttande miljö där alla hjälps åt. Skolan ligger naturskönt utanför Växjö vilket vi tar till vara i undervisningen på flera sätt.

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
Som elevassistent på Kalvsviks skola arbetar du under skoldagen med en elev i behov av stöd och på eftermiddagen och under lov är tjänsten förlagd på vårt fritidshem. Arbetet innebär varierade arbetsuppgifter och ett nära samarbete med dina kollegor.

Under skoldagen stöttar du läraren i det pedagogiska arbetet genom att delta i undervisningen och utifrån planeringen aktivt arbeta med eleven och stötta eleven i skolarbetet. Genom ditt arbete bidrar du till att främja elevens utveckling och kan då göra en stor skillnad.

På Kalvsvik skola erbjuds du regelbunden handledning med specialpedagog för att på bästa sätt kunna utföra ditt uppdrag.

KVALIFIKATIONER
Vi söker i första hand dig som har elevassistentutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i grundskola mot barn och unga. Då du tillsammans med läraren kommer stötta eleven i dess skolarbete är det bra om du har god ämneskunskap i framför allt kärnämnena, Sv, Ma och Eng. Vi önskar även att du har kunskaper i lågaffektivt bemötande för att du ska känna dig trygg i din roll som elevassistent hos oss. Men framför allt lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Du bemöter eleverna respektfullt utifrån deras olika behov och tar vara på varje elevs nyfikenhet och intressen och utvecklar dessa varsamt i enlighet med verksamhetens mål. Som person har du lätt för att skapa förtroendefulla relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är en god vuxen förebild för våra elever och har tydliga och höga förväntningar på varje elev men även på dina kollegor. Som person är du lugn, trygg, flexibel och lösningsfokuserad.

B-körkort är ett krav

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Resurs i förskolan

Elevassistent
Läs mer Sep 14
Medborgarskolan är ett studieförbund med humanistisk värdegrund som finns över hela landet. Våra kurser och kulturaktiviteter engagerar varje år närmare en miljon deltagare. Vår verksamhet är öppen för alla. Vi förenar trivsamma lärandeformer med höga krav på kvalitet och kompetens.

Medborgarskolan region Öst är en ideell förening som utöver traditionell folkbildning även bedriver företagsutbildning, förskola och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Region Öst omfattar Blekinge Småland och Östergötland.
Vi söker en engagerad resurs till Dackebackens Musikförskola.

Om Dackebackens Musikförskola

Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag! Dackebackens Musikförskola ligger vid gamla Folkparken i centrala Växjö. Vi använder musik som pedagogiskt redskap för att stärka barnens utveckling och för att skapa glädje och gemenskap i verksamheten. Vi arbetar med estetiska lärprocesser i olika uttrycksformer såsom dans, teater och barnen får spela olika instrument. Dackebackens Musikförskola är miljödiplomerad och arbetar aktivt med att vara en giftfri förskola. Här får du chans att arbeta tillsammans med erfarna och engagerade kollegor och tillsammans utveckla och driva verksamheten. Vi bedriver undervisning med hög pedagogisk kvalité där barn, personal och föräldrar trivs och känner delaktighet. Förskolan är mycket omtyckt av föräldrarna och har fått fina omdömen utifrån Växjö kommuns föräldraenkät.

Förskolans huvudman är Medborgarskolan. Medborgarskolan finns över hela landet och har traditionell folkbildning, utbildningar för företag och organisationer samt förskole- och skolverksamhet. Medborgarskolan är indelad i åtta regioner och Dackebackens Musikförskola tillhör Medborgarskolan region Öst som omfattar Blekinge, Småland och Östergötland. Medborgarskolan är en ideell förening.

Arbetsuppgifter

Tillsammans med dina arbetskamrater är du med och planerar, genomför och utvecklar det pedagogiska arbetet. Som resurs ger du stöd åt enskilda barn. Din uppgift är att skapa goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande samt att ge trygghet och möjligheten att följa strukturen på förskolan. Här får du chansen att arbeta tillsammans med erfarna och engagerade kollegor och tillsammans utveckla undervisningen och driva verksamheten framåt. En ökad självständighet hos individen samt ett minskat behov av stöd är målet med resursens uppdrag.

Vem söker vi?

Vi söker dig som är entusiastisk och engagerad, som vill vara delaktig i arbetet med att ge barnen en trygg, meningsfull och lärorik tillvaro i vår verksamhet. Du har en positiv attityd där lust och nyfikenhet till lärande är en självklarhet. Du har förmågan att vara flexibel och kreativ, ta egna initiativ, har god samarbetsförmåga och förmågan att kunna inspirera och motivera barnet till lärande. Som person är du lugn och stabil i ditt bemötande samt lyhörd för individers olika behov och förutsättningar och kan anpassa dig därefter. Du är en kommunikativ person som både kan lyssna på andra och själv uttrycka dig väl i tal och skrift. Utveckling och förändring ser du som något utmanande och spännande. Du får gärna ha ett intresse av musik. Meriterande är om du spelar något instrument, men inget krav. Vi ser gärna att du är utbildad barnskötare och/eller har tidigare erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd.

 

KVALIFIKATIONER

Barnskötare.

Arbetslivserfarenhet

 

Hör av dig till rektor Lina Högemark om du har några frågor.

Mejl: dackebacken@medborgarskolan.se

Telefon: 010-157 54 56

 

Välkommen med din ansökan!

 

Varaktighet, arbetstid

50-100% visstidsanställning till 220630 med chans till förlängning.

Arbetsgivare

Medborgarskolan region Öst

Lön

Enligt överenskommelse

Ansökan

Intervjuer sker löpande.

Inkom med din ansökan senast 1 november

Postadress

Vintervägen 2

352 37 Växjö

Ansök nu

Elevassistent till Lammhult skola

Elevassistent
Läs mer Okt 7
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka
18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Lammhult skola tillhör utbildningsförvaltningen Växjö kommun. Tillsammans arbetar vi för att våra barn och elever ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Inom vår förvaltning vill vi våga tänka och prova nytt, våga vara nyfikna och lära oss av varandra.

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
Lammhults skola är en F-9 skola med cirka 440 elever. Vi befinner oss i ett intensivt utvecklingsskede med mål att våra elever ska äga entreprenöriella kompetenser och känna en helhet i sitt lärande.

Vi söker nu en elevassistent för arbete mot elever i lågstadiet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har elevassistentutbildning, eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbete.

Du har ett intresse och förståelse för barn och elevers olika förutsättningar och arbetar lösningsfokuserat för att tillgodose elevens individuella behov. Du har ett starkt engagemang och intresse för att tillsammans med pedagogerna skapa de bästa förutsättningar för våra barn och elever.

Du är tydlig och trygg i din yrkesroll gentemot både elever, föräldrar och kollegor, och har god förmåga att skapa relationer med dessa. Flexibilitet och god samarbetsförmåga är av stor vikt, liksom din förmåga att bemöta alla elever positivt och engagerat.

Det är meriterande om du behärskar Somaliska i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Elevassistent till resursteamet på Kungsmadskolan

Elevassistent
Läs mer Okt 14
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu 1 elevassistent som ska tjänstgöra i resursteamet under vårterminen 2021 på Kungsmadskolan. Resursteamet arbetar med elever som har behov av extra anpassningar och tydliggörande pedagogik. De flesta eleverna har diagnos inom autismspektrum eller andra funktionsvariationer som gör att de behöver extra stöd. Du kommer samarbeta med såväl lärare, specialpedagoger, elever som vårdnadshavare. Gemensamt för eleverna som beviljas stöd av en elevassistent är att de alla har stora specialpedagogiska behov och att de kan behöva stöd i såväl undervisningssituationer som i sociala situationer, under praktik och under raster.

Tjänsten är en uppehålsstjänst på 80%.

KVALIFIKATIONER
Vi söker i första hand dig med en elevassistentutbildning. Du är van att arbeta med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du är även van vid att arbeta lågaffektivt och att reflektera med övriga i arbetslaget om hur man ska bemöta eleverna. Du har ett bemötande som hjälper eleverna till självständighet. Du är flexibel och kommunikativ som medarbetare och kollega.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Elevassistent till Sörabys skola

Elevassistent
Läs mer Sep 27
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka
18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Söraby skola är en låg- och mellanstadieskola med omkring 300 elever. Vi har vår verksamhet i nyrenoverade lokaler i samhället Rottne. Skolan är organiserad i arbetslagen fritidshem, årskurserna F-3 och årskurserna 4–6.

Söraby skolas målsättning är att ge alla elever en god grund för framtiden. Det handlar både om kunskaper och grundläggande värden.

Vi värnar om en god kontakt mellan skolan och hemmet. Från skolan vill vi erbjuda alla vårdnadshavare en god inblick i och ett gott samarbete kring barnens skolsituation. Vi anser att det är viktigt att föräldrarna engagerar sig i sina barns skolgång och tycker att deras barns utbildning är betydelsefull för framtiden, vilket är en framgångsfaktor för att de ska lyckas i skolan.

För raster och aktiviteter har vi en stor skolgård med bland annat multiarena, klätterställning, rastbod och olika gungor. Vi har även ett rörelseråd bestående av elever och personal som ordnar med lekar och aktiviteter. Vårt bibliotek ligger centralt beläget mitt i skolan där vi kan träffa på vår skolbibliotekarie när hon inte är ute i klasserna. Skolan har även tillgång till en stor sporthall som används både under skoltid och fritidstid.

På Söraby skola jobbar vi för att våra elever ska trivas och lyckas i sitt skolarbete. Söraby skola är en skola att utvecklas positivt i.

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
Som elevassistent kommer du både vara stöd till enskild elev men även till hela gruppen under skoldagen, både i klassrum och på raster. Som elevassistent har du ett nära samarbete med läraren i klassen och EHT-teamet. Det ingår även viss tid på fritidsverksamheten i tjänsten.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad elevassistent. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och erfarenhet. Vi ser gärna att du har kunskap inom NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) samt erfarenhet av fritidsverksamhet.

Du som söker har:
- ett genuint intresse för barns lärande och en passion för ditt yrke.
- förmåga att arbeta strukturerat utifrån styrdokumenten.
- förmåga att se och möta varje elev utifrån elevens förutsättningar.
- en positiv inställning och bidrar till utveckling av verksamheten.
- ett professionellt förhållningssätt.
- ett flexibelt arbetssätt och kan samarbeta i arbetslag och inom enheten.
- en varm och öppen personlighet samt förmåga att sätta gränser.
- ser samarbete med hemmet som en framgångsfaktor.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Elevassistent till Pilbäckskolan

Elevassistent
Läs mer Sep 13
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka
18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Pilbäckskolan är en F6-skola med cirka 355 elever. På skolan finns tre arbetslag (F-3, 4-6 samt fritids) samt årskursteam för respektive årskurs. Förutom klasslärare finns resurspedagoger på både låg- och mellanstadium samt fyra speciallärare. Skolan är tvåparallellig och vi har två fritidshemsavdelningar med cirka 170 inskrivna elever.

Pilbäckskolans värdegrundsarbete är levande och genomsyrar hela skolverksamheten. Skolan arbetar aktivt med att främja förståelse för andra och förmåga till inlevelse. Vi är rädda om varandra och peppar varandra till utveckling. På Pilbäckskolan arbetar vi även aktivt med rörelse.

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
Som elevassistent arbetar du med det pedagogiska såväl som det sociala sammanhanget kring eleven. Du skapar goda förutsättningar för lärande utifrån elevens individuella förmåga och samarbetar med till exempel speciallärare, klasslärare, fritidspedagoger och vårdnadshavare med barnets bästa i fokus.

Huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• arbeta enskilt med en eller flera elever i mindre grupper av elever.
• vägleda i skolarbetet och stödja i undervisningen.
• i samtal motivera, stödja och skapa trygghet för elev/elever i behov av särskilt stöd på skolan och i studiesituationen.

Tjänsten är på 75%.

KVALIFIKATIONER
Vi söker i första hand dig som har en elevassistentutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Meriterande är också om du har erfarenhet från arbete med elever i behov av särskilt stöd.

Du är flexibel, ansvarsfull och lyhörd för elevernas behov, men samtidigt tydlig, kan sätta gränser och har en stor portion tålamod. Du har ett professionellt förhållningssätt, en god initiativförmåga och lätt för att samarbeta med andra.

Du som söker är även trygg i din yrkesroll, ansvarstagande och lyhörd samt har förmågan att se och möta varje barns individuella behov och förutsättningar.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Elevassistent till Nöbbele skola

Elevassistent
Läs mer Aug 31
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Nöbbele skola ligger ca 3 mil söder om Växjö. Antalet elever är ca 60 st. I Nöbbele finns en stor skolgård med fantastiskt fin utemiljö. Där finns också en fin "tillsammans" anda. Vi kan erbjuda en arbetsplats med kompetenta och legitimerade kollegor, små klasser och bra arbetsmiljö. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla undervisning och ledarskap genom kollegialt lärande.

Vi samarbetar ibland med de andra skolorna på området som är Ingelstad och Uråsa skola.

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en elevassistent för arbete i årskurs 1-3. På lågstadiet finns det två klasser, varav den ena är åldersintegrerad. Vi har små klasser med 10-15 elever/klass.

Du kommer att vara elevassistent för elever på lågstadiet och vara med eleverna under skoldagen. Övrig arbetstid arbetar du på vårt fritidshem. Tillsammans med ditt arbetslag driver ni den pedagogiska utvecklingen framåt. Du kommer ingå i ett professionellt team med mycket värme och glädje.

Tjänstens sysselsättningsgrad kan variera mellan 50-75%. Tjänsten är tidsbegränsad till och med 2021-12-31 med eventuell möjlighet till förlängning.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en positiv elevsyn och är som person lugn, trygg och positiv. Du förstår vinsten i att bygga relationer och du har god samarbetsförmåga. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete med barn som har behov av stöd.

Tjänsten kommer att tillsättas om erforderliga beslut tas.

Välkommen med din ansökan till oss!

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Elevassistent till Katedralskolan

Elevassistent
Läs mer Aug 20
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka
18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Katedralskolan med cirka 1400 elever och 140 anställda förenar en rik utbildningstradition med en modern syn på kunskaper och utbildning. Skolan kännetecknas av hög kvalitet, god pedagogisk kompetens, kultur och ett stort internationellt kontaktnät. På skolan finns de nationella programmen ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, språkintroduktion och det internationella IB-programmet (International Baccalaureate).

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi en elevassistent/resurspedagog till vårt spec-team, bestående av erfarna och kunniga specialpedagoger, speciallärare och resurspedagoger. Ni arbetar tillsammans men också uppdelade riktade mot skolans olika program. Spec-teamet är också viktiga i skolans elevhälsoarbete, övergripande med andra ingående kompetenser samt även här riktat mot vissa program. På Katedralskolan pågår ett arbete med att utveckla elevhälsan, med begreppen eleven i fokus, likvärdighet samt främjande och förebyggande som grund.

Som resurspedagog hos oss arbetar du för att elever i behov av stöd får bästa möjliga förutsättningar att nå sin fulla potential under sina gymnasiestudier. Du arbetar i ett team med andra resurspedagoger och specialpedagog för att stödja elever i behov större anpassningar av sin skolgång. Arbetsuppgifterna är skiftande och infattar stöd i såväl klassrummet som utanför klassrummet, enskilt och i grupp.

Tjänsten passar dig som är lyhörd, flexibel, har god samarbetsförmåga och en positiv elevsyn. Vi lägger stort vikt vid dina personliga egenskaper, ett stödjande och utvecklande förhållningssätt i nära samverkan med elev, vårdnadshavare och andra stödfunktioner i elevens nätverk.

Du arbetar för att alla som möter elever i behov av stöd ska förstå eleven, elevens behov och elevens styrkor och för att stöd och anpassningar i första hand sker inom ramen för den ordinarie undervisningen med kompletterande stöd enskilt eller i studiecentrum.

Som personal på Katedralskolan är du en av våra ungdomars viktigaste inspirationskällor för vidare studier. Du stöttar och leder våra elever i deras utvecklingsprocesser. Du bidrar med din kompetens till verksamheten som helhet och har stora möjligheter att vara en del av vårt utvecklings- och kvalitetsarbete på såväl individ- som gruppnivå samt ett aktivt deltagande i det kollegiala lärandet.

Du deltar aktivt i samarbete och gemensamma konferenser och samverkar med andra lärare och professioner för att nå programmens examensmål.

Tjänsten är på 80%.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en elevassistentutbildning eller en annan eftergymnasial utbildning som är relevant för uppdraget. Du har arbetat med människor tidigare, gärna med liknande uppdrag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Som person är du kommunikativ och ser möjligheter. Du är van att arbeta i team.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Elevassistent till resursteamet Teknikum

Elevassistent
Läs mer Aug 16
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka
18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Teknikum är en skola som präglas av engagemang och samarbete med branscher och samhälle. Skolan är en unik och levande mötesplats där elever och personal får goda möjligheter att nå sina mål. Skolan verkar aktivt för att skapa djup kunskap och förståelse för hur tekniken underlättar människors liv. Teknikum med cirka 800 elever och 100 anställda har en blandning av såväl högskoleförberedande program som yrkesprogram. Skolan tillhandahåller även flera introduktionsprogram.

Resursteamet på Teknikum jobbar aktivt för att eleverna ska trivas, utvecklas och nå sina mål i en miljö som är anpassad utifrån deras behov och förutsättningar. Vi bjuder in dig att tillhöra ett professionellt, positivt arbetslag där lösningsfokus, arbetsglädje och ett gediget engagemang för eleverna präglar verksamheten.

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en elevassistent som ska tjänstgöra i resursteamet under läsåret 21/22. Resursteamet arbetar med elever som har behov av särskilt stöd och tydliggörande pedagogik. De flesta eleverna har diagnos inom autismspektrum eller andra funktionsvariationer som gör att de behöver extra stöd. Du kommer samarbeta med såväl lärare, specialpedagoger, elever som vårdnadshavare. Gemensamt för eleverna som beviljas stöd av en elevassistent är att de alla har stora specialpedagogiska behov och att de kan behöva stöd i såväl undervisningssituationer som i sociala situationer, under praktik och under raster.

Tjänsten är på 50-100 %, beroende på kommande beslut.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som vill arbeta som elevassistent, som har utbildning och dokumenterad erfarenhet av arbete med personer med diagnos inom NPF. Tjänsten passar dig som är lyhörd, flexibel, har god samarbetsförmåga och en positiv elevsyn. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och värdesätter förmåga att möta eleverna utifrån deras varierande behov. I resursteamet arbetar vi utifrån ett stödjande och utvecklande förhållningssätt och samverkar nära elever, vårdnadshavare och andra stödfunktioner som eleven har i sitt nätverk.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Elevassistenter till individuella programmet på Kungsmadskolan

Elevassistent
Läs mer Aug 5
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka
18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Tjänsterna är placerade på gymnasiesärskolans individuella program på Kungsmadskolan. Gymnasiesärskolan är en 4-årig gymnasieutbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Vi har för närvarande 85 elever och vi ca 35 lärare och elevassistenter som arbetar här. På gymnasiesärskolan arbetar vi alltid med individen i fokus och för att varje elev ska få rätt förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt. Vi är ett tryggt och positivt kollegium med högt i tak

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
Som elevassistent på gymnasiesärskolan på Kungsmad fungerar du som ett stöd för de elever som har behov av tillsyn och omsorg under hela skoldagen, samt stöd i undervisningen. Stödet gäller både vid lektioner, raster och förflyttningar. Många elever på det individuella programmet har tillhört träningsskolan tidigare och många har grava funktionsnedsättningar. Du arbetar i arbetslag tillsammans med andra pedagoger och elevassistenter.

Tjänsterna är tre vikariat som alla är på 85% till och med 2022-06-10. Två vikariat ska tillsättas snarast och ett vikariat har startdatum 13 september 2021.

KVALIFIKATIONER
Det är mycket meriterande om du har en elevassistentutbildning. Du är van att arbeta med elever med grava funktionsnedsättningar, både intellektuell funktionsnedsättning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du är även van vid att arbeta lågaffektivt och att reflektera med övriga i arbetslaget om hur man ska bemöta eleverna. Du har ett bemötande som hjälper eleverna till självständighet. Meriterande är att kunna stödteckna TAKK och att alltid arbetar med kompletterande kommunikationsmedel utifrån individens behov. Du är flexibel och kommunikativ som medarbetare och kollega.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

VFG - Vi flyttar gränser och söker elevassistent

Elevassistent
Läs mer Jul 25
VFG Utbildning bedriver gymnasieutbildning, vuxenutbildning, trafikskola samt olika former av uppdragsutbildning inom transport- och anläggningsbranschen. Företaget omsätter ca 65 miljoner och har 60 anställda. Vi finns i Växjö, Karlshamn och Jönköping. VFG Utbildning är ett växande familjeföretag med stark entreprenörsanda och korta beslutsvägar. Vi flyttar gränser är vår vision och alla som arbetar hos oss förväntas dela vår värdegrund – "Stötta, Motivera och Engagera".
Växjö Fria Fordonsgymnasium/VFG i Växjö utbildar gymnasieungdomar för yrken som lastbilschaufför, mekaniker tunga fordon, anläggare och grävmaskinist. Skolan har ca 230 elever.
Gymnasieskolan erbjuder nedanstående utbildningar och inriktningar:
Bygg- och Anläggningsprogrammet
- Anläggningsmaskinförare
- Mark- och anläggningsarbetare
Fordons- och Transportprogrammet
- Mekaniker Tunga fordon och maskiner
- Yrkesförare, buss och lastbil
Introduktionsprogrammet
IMVBA, IMVFT, IMYBA, IMYFT


Vi söker nu till gymnasieskolan i Växjö:
· Elevassistent till elev/elever i årskurs 1
Vi söker dig som är engagerad och intresserad av både elevernas kunskapsutveckling och deras individuella utveckling med förmåga att stödja våra elever under hela deras resa på gymnasiet.
Som person är du kreativ och flexibel, har en positiv inställning samt ansvarskänsla. Du har också en god förmåga att inspirera och motivera eleverna till lärande. Det är positivt om du har andra behörigheter inom vårt utbildningsområde exempelvis truck, hjullastare, kran eller liknande.
Viktigt är att du delar vår värdegrund och tycker om att arbeta i team.
Erfarenhet av arbete med människor från olika kulturer och bakgrund är meriterande.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Ansök snarast, dock senast 210806, genom att skicka ditt CV och ett personligt brev till info@vfg.se
Vid frågor kring tjänsten kontakta: Uffe Tannerfalk på 073/0923605 eller via mail uffe.tannerfalk@vfg.se
Innan anställningen önskar vi ta del av skriftligt utdrag ur belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Ljungfälle grundsärskola söker elevassistent

Elevassistent
Läs mer Jul 5
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Ljungfälle grundsärskola har 40 elever i årskurs 1 till 6 fördelade på åtta klasser som är åldersblandade; årskurs 1-3 samt 4-6. Undervisningen utgår från grundsärskolans läroplan. I klasserna arbetar lärare och elevassistenter tätt tillsammans. Vår strävan är att alla elever ska möta en lärmiljö anpassad utefter sina förmågor. Med hänsyn tagen till individuella förutsättningar bildar vi en stark gemenskap i gruppen. Tillsammans skapar vi trygghet, trivsel och kunskapsutveckling.

Vår målsättning är att eleverna utvecklar en stark tilltro till den egna förmågan och att vi lyckas väcka en livslång lust till lärande och utveckling. Vi jobbar i mindre klasser med god tillgång till personal för att alla elever ska bli väl bemötta i sitt lärande och sociala utveckling. Vi är måna om att vara tydliga och strukturerade så att alla elever får en känsla av sammanhang och kan leva upp till de förväntningar som finns. Vi vill att våra elever är delaktiga i sitt eget lärande och därför är elevernas åsikter en viktig del i vårt planeringsarbete.

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
Till Ljungfälle grundsärskola söker vi nu en elevassistent med start senast 1 oktober. Som elevassistent på Ljungfälle grundsärskola jobbar du både i skolan och i fritidshemmet, då vi har fritidshemsverksamhet innan och efter skoldagen. Under skoldagen kommer du att jobba i en eller flera klasser. Du ges förutsättningar att etablera goda relationer med eleverna och se varje individ utifrån sina förutsättningar.

I klasserna jobbar lärare och elevassistenter i nära samarbete kring elevernas sociala- och kunskapsmässiga utveckling. På Ljungfälle grundsärskola är vi totalt 35 medarbetare.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har elevassistentutbildning eller annan pedagogisk examen. Vi ser positivt på att du har erfarenhet från andra elevassistentuppdrag eller liknande arbetsuppgifter.

Du som söker tjänsten ska:
• Ha ett professionellt förhållningssätt
• Ha förmåga och vilja att samarbeta i arbetslag
• Vara positiv till utveckling av verksamheten, elever och dig själv
• Kunna se varje elev utifrån elevens förutsättningar
• Kunna sätta gränser och ha en varm och öppen personlighet
• Ta ansvar för och etablera tillitsfulla relationer med våra elever
• Ha erfarenhet av att möta elever på olika funktionsnivåer

Du är intresserad av att tillsammans med övrig personal ansvara för och utveckla grundsärskolans pedagogiska verksamhet.

Välkommen in med din ansökan!

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Elevassistent till Åby skola

Elevassistent
Läs mer Jul 6
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Åby skola är en mindre F-6 skola som ligger naturskönt vid Helgasjöns nordvästra strand med omedelbar närhet till skog och mark. Skolan har ca 90 elever som för närvarande är organiserade i en F-klass, en 1-2a, en 3-4a, en 5-6a samt fritidshem. Här arbetar vi nära varandra och tar vara på varandras styrkor.

Vi jobbar utifrån ett relationellt perspektiv där våra lärmiljöer är ett viktigt redskap, inför nästa läsår går vi in i fortbildning kring Tillgängliga Lärmiljöer för all personal. Vi söker dig som vill jobba på en liten enhet där vi verkar nära varandra med inställningen att alla elever är allas elever och där vi hjälps åt att hitta lösningar.

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
I tjänsten som elevassistent arbetar du med att hjälpa, stödja och stimulera en enskild elev under skoldagen, på lektionstid och raster. Det kan också bli aktuellt med arbete i fritidshemmet. I uppdraget som elevassistent är det viktigt att kunna skapa struktur och tydlighet i elevens skoldag samt att ge eleven känslan av att den lyckas under skoldagarna.

Det är viktigt att du är trygg i dig själv och snabbt kan anpassa dig till nya situationer. Som person är du positiv, stresstålig, strukturerad, lugn, flexibel och engagerad. Du lämnar inget åt slumpen utan tar ansvar för ditt arbete och följer gemensamma beslut. Det är positivt om du har erfarenhet från arbete med lågaffektivt bemötande.

Du är van vid att arbeta i grupp men kan även ta egna initiativ för att driva arbetet framåt. I arbetet ingår tät kontakt med vårdnadshavare och pedagoger, därför lägger vi stor vikt vid att du har en god samarbetsförmåga. Tillsammans med klasslärare och speciallärare planerar du arbetet med eleven samt drar upp gemensamma riktlinjer för bemötande och förhållningssätt.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad elevassistent eller har annan relevant pedagogisk utbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.

Du är lyhörd och flexibel och har förmågan att skapa stabilitet genom att du är en trygg och klok vuxen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.

Även du som studerar till elevassistent eller som har erfarenhet av arbete inom skola och fritidshem kan bli aktuell för anställning.

Välkommen in med din ansökan!

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Vi söker Elevassistent

Elevassistent
Läs mer Jun 23
Hushållningssällskapet är en kunskapsorganisation. Vi producerar och levererar kunskap för hållbar utveckling och lönsamhet i landsbygdens näringar. I Hushållningssällskapen över hela landet är vi ca 30 000 medlemmar och ca 700 medarbetare. Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge är ett av landets största Hushållningssällskap. Vi bedriver rådgivning, certifieringsverksamhet, fältförsök, gymnasie- och yrkesutbildning samt utvecklingsarbete mm. Vi har ca 3 200 medlemmar och omsätter omkring 170 miljoner kronor per år och är drygt 200 anställda.
Ingelstadgymnasiet är en fristående gymnasieskola som ligger i en vacker och lantlig omgivning 2 mil utanför Växjö. På skolan går ca 240 elever och av dessa bor ca 200 på skolans internat. Den utbildning vi erbjuder är Naturbruksprogrammet med inriktningarna lantbruk och djur, Bygg-och anläggningsprogrammet inriktning anläggningsmaskinförare samt Introduktionsprogrammet. Vi erbjuder även naturvetenskaplig profil. Skolan har stor praktisk verksamhet med skog, åker/betesmark, olika djurstallar, hundanläggning, zoobutik och veterinärklinik
Arbetsuppgifter:
Du arbetar med att ge elever/eleven stöd i skolarbetet både i klassrummet och enskilt. Samverkan med övrig undervisande personal, specialpedagog, speciallärare och vårdnadshavare är också en del i arbetet. Kvalifikationer:
Meriterande är elevassistentutbildning eller tidigare erfarenheter av arbete i skola och med ungdomar. Personliga egenskaper: Som person är du relationsskapande, öppen, lyhörd och har förmågan att utöva ett tryggt ledarskap i kontakten med eleverna. Det är viktigt att du är lösningsfokuserad och har förmågan att uppmuntra och stimulera våra ungdomar till utveckling. Du trivs med att arbeta både enskilt och i grupp.
Varaktighet och sysselsättningsgrad:
Visstidsanställning läsåret 21-22, 100% Tillträdesdatum: 210809 eller enligt överenskommelse
Kontaktpersoner:
Katrin Bladh rektor, 0733-477831 Paula Wigmark specialpedagog, 0733-477861
Sista ansökningsdag:
Intervjuer kommer att ske löpande och därför önskar vi din ansökan snarast, dock senast 2021-08-01. Tillsätts under förutsättning att behov finns 210809.
Ansökan: Mejla din ansökan till info@ingelstad.nu.
Dina personuppgifter kommer bara att användas inom Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge eller HS Certifiering AB av personer som arbetar med rekrytering. Hushållningssällskapet och HS Certifiering AB är personuppgiftsansvariga och ansvarar därmed för behandlingen av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen.
Personuppgifterna kommer att användas för rekryteringsändamål. Den rättsliga grunden för behandlingen är Hushållningssällskapets och HS Certifierings berättigade intresse av att administrera och dokumentera rekryteringsprocessen. Efter avslutad rekrytering arkiveras uppgifterna för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande till Diskrimineringsombudsmannen. När möjligheten att överklaga inte längre finns, kommer informationen att gallras bort.
Följande personuppgifter kommer att lagras i rekryteringsdatabasen eller liknande register: De uppgifter du själv fyllt i på webbplatsen eller i din ansökan, ditt CV och ditt personliga brev och annan information som du lämnar till oss så som betyg och intyg. Dessutom kan vi komma att registrera anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner och resultat från personlighetstester.

Ansök nu

Elevassistent till Lillestadskolan

Elevassistent
Läs mer Jun 28
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Lillestadskolan är en F-6 skola belägen på norr i Växjö. Skolan har lite över 300 elever med ett elevunderlag som väl speglar det samhälle vi lever i. Vi har stort fokus på att arbeta med elevhälsa och elevernas sociala situation. På Lillestadskolan tar alla ansvar för sin kunskapsutveckling, för varandra och för vår gemensamma miljö. Vi arbetar för goda relationer och trygghet som utgör grunden för att uppnå hög måluppfyllelse.

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
Till Lillestadskolan söker vi nu elevassistenter. Du kommer ingå i arbetslaget f-klass eller 1-3 och ditt uppdrag kommer att vara att stödja elevers sociala och kunskapsmässiga utveckling i såväl skola som inom fritidsverksamhet.

På Lillestadskolan arbetar vi i arbetslag där lärare med olika utbildning och kompetens ingår. Samarbetet mellan arbetslag och lärare gör att lärarna ser och möter eleverna i olika situationer och på så sätt får ett helhetsperspektiv kring eleven. All personal har ett gemensamt ansvar för elevernas lärande och utveckling. Du har ett stort stöd av skolans Elevhälsoteam som detta läsår inför ett nytt arbetssätt med regelbundna möten kring situation och behov i klasserna, vi har dessutom en egen specialpedagog på skolan som är en stor tillgång.
Vi söker nu fyra elevassistenter, där en tjänst är tillsvidare på 100%. De andra tre tjänsterna är tidsbegränsade fram till 2021-12-31.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en utbildning som elevassistent med ett starkt engagemang och intresse för att tillsammans med dina kollegor skapa de bästa förutsättningarna för eleverna. Du är flexibel, ansvarsfull och lyhörd för elevernas behov, men samtidigt tydlig, kan sätta gränser och har ett stort tålamod. Du har ett professionellt förhållningssätt, en god initiativförmåga och lätt för att samarbeta med andra, och du kommunicerar med både barn och vuxna på ett okomplicerat sätt.

Vi ser gärna att du har elevassistentutbildning och erfarenhet av liknande arbete.
Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Elevassistenter till Ljungfälle grundsärskola inriktning träningsskola

Elevassistent
Läs mer Jul 6
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Ljungfälle grundsärskola med inriktning träningsskola har en verksamhet som riktar sig mot åk 1-9 samt gymnasiesärskola på Petö-enheten. Vi har även fritidshem och korttidstillsyn. Många av våra elever läser utifrån träningsskolans kursplaner och några läser enligt grundsärskolans eller en kombination av dessa.

Alla människor är unika och har olika förmågor, förutsättningar och behov. Utifrån detta möter vi alla elever i vår verksamhet!

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker elevassistenter med erfarenhet av lågaffektivt bemötande och som har ett engagemang för att arbeta inom grundsärskola inriktning träningsskola.

Som elevassistent kommer du att arbeta i ett team med lärare och elevassistenter. Du kommer att jobba med elever som har intellektuell funktionsnedsättning. Arbetet är förlagt till skola och fritids. På skolan finns en förstelärare, ledningsgrupp och erfaret kollegium som stöttar upp dig om behov finns.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med elevassistentutbildning eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig. Du har ett engagemang för att arbeta inom träningsskola. Tidigare erfarenhet av arbete med elever med rörelsenedsättningar i kombination med intellektuell funktionsnedsättning är meriterande. Även arbete inom vård och omsorg är meriterande.

Du har förmåga, intresse och fallenhet för elevassistentuppdraget. Du har ett bra bemötande som hjälper eleverna till självständighet. Du har lätt för att samarbeta och har erfarenhet av arbete i arbetslag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Anställningen är tidsbegränsad till och med 2021-12-31, möjlighet till förlängning finns.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Lammhults skola söker elevassistent

Elevassistent
Läs mer Jun 18
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Lammhults skola är en skola med närhet till spännande utemiljöer, med möjlighet till utomhuspedagogik. På skolan går det elever ca 390 elever som är 6-16 år. På skolan möter vi dagens barn och unga som är nästa generations samhällsbyggare. De är vår nyfikna och talangfulla framtid. Det vill vi ta vara på. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper vill vi skapa kreativa och ansvarstagande samhällsmedborgare.

För att lyckas med detta behöver vi fler som vill driva och utforma nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar våra kompetenta kollegor för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Det betyder varierade dagar och utmanande möten med växande människor där det gäller att både vara ödmjuk och kunna sätta gränser.

Vi använder de digitala plattformarna google classroom och IST-lärande för att kunna kommunicera med elever och vårdnadshavare. Många elever på vår skola har annat modersmål än svenska och därför arbetar vi aktivt för att utveckla alla pedagogers kunskaper i språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vårterminen 2021 har vi också startat en gemensam kompetensutvecklingsinsats som vi kallar ”tillgängliga lärmiljöer”. Detta för att tillsammans utveckla vår undervisningsmiljö så att den blir så bra som möjligt för alla våra elever.

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
Lammhults skola är en F-9 skola med cirka 380 elever. Vi befinner oss i ett intensivt utvecklingsskede med mål att våra elever ska äga entreprenöriella kompetenser och känna en helhet i sitt lärande

Vi söker nu en elevassistent för arbete mot elever på mellanstadiet/högstadiet. Tjänsten börjar vid terminsstart i augusti och sträcker sig över hela läsåret 21/22. Tjänstgöringsgraden är på 80%.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har elevassistentutbildning, eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbete.

Du har ett intresse och förståelse för barn och elevers olika förutsättningar och arbetar lösningsfokuserat för att tillgodose elevens individuella behov. Du har ett starkt engagemang och intresse för att tillsammans med pedagogerna skapa de bästa förutsättningar för våra barn och elever. Du är tydlig och trygg i din yrkesroll gentemot både elever, föräldrar och kollegor, och har god förmåga att skapa relationer med dessa. Flexibilitet och god samarbetsförmåga är av stor vikt, liksom din förmåga att bemöta alla elever positivt och engagerat.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Elevassistent till Teleborg Centrum skola

Elevassistent
Läs mer Jun 18
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka
18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Teleborg centrum skola rymmer flera olika verksamheter vilket ger en mångfald och dynamik. Här finns grundskola för åk 7-9, en grundsärskola, en fritidsgård och särskilda undervisningsgrupper. Växjö Internationella Baccalaureate grundskola finns också i lokalerna. Läsåret 2021/2022 har grundskolan cirka 450 elever uppdelade på 18 klasser och cirka 60 anställda.

På TC lär eleverna för framtiden, de utmanas och ges det stöd de behöver. Ett prioriterat mål för oss är att eleverna känner att de har inflytande över sitt lärande och sin skola samt att det finns trygghet och studiero. På skolan finns många gemensamma traditioner som bidrar till ett gott klimat på skolan både hos elever och personal.

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet som elevassistent innebär att hjälpa elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen och få hela deras skoldag att fungera på bästa sätt. Det kan till exempel handla om att elever som har läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem och olika typer av fysiska eller psykosociala svårigheter. Det kan också handla om att vara ett stöd för eleverna på rasterna.

I detta fall handlar om arbete i en särskild undervisningsgrupp med elever med Neuropsykiatriska funktionsvariationer. Eleverna behöver stöd med lektionsarbete, socialt och på raster under hela skoldagen. Du kommer att ingå i ett team med specialpedagog, lärare och elevassistenter.

KVALIFIKATIONER
Vi vill gärna att du är utbildad elevassistent med några års erfarenhet. Gärna erfarenhet och/eller utbildning inom Neuropsykiatriska funktionsvariationer.

För att lyckas i yrkesrollen som elevassistent behöver du vara flexibel, empatisk, lugn och tydlig samt ha förmågan att skapa goda relationer till elever och deras vårdnadshavare. Att samarbeta med lärare och andra elevassistenter är också en förutsättning för jobbet.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Elevassistent till Pilbäckskolan

Elevassistent
Läs mer Jun 16
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka
18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Pilbäckskolan är en F6-skola med cirka 355 elever. På skolan finns tre arbetslag (F-3, 4-6 samt fritids) samt årskursteam för respektive årskurs. Förutom klasslärare finns resurspedagoger på både låg- och mellanstadium samt fyra speciallärare. Skolan är tvåparallellig och vi har två fritidshemsavdelningar med cirka 170 inskrivna elever.

Pilbäckskolans värdegrundsarbete är levande och genomsyrar hela skolverksamheten. Skolan arbetar aktivt med att främja förståelse för andra och förmåga till inlevelse. Vi är rädda om varandra och peppar varandra till utveckling. På Pilbäckskolan arbetar vi även aktivt med rörelse.

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
Som elevassistent arbetar du med det pedagogiska såväl som det sociala sammanhanget kring eleven. Du skapar goda förutsättningar för lärande utifrån elevens individuella förmåga och samarbetar med till exempel speciallärare, klasslärare, fritidspedagoger och vårdnadshavare med barnets bästa i fokus.

Huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• arbeta enskilt med en eller flera elever i mindre grupper av elever.
• vägleda i skolarbetet och stödja i undervisningen.
• i samtal motivera, stödja och skapa trygghet för elev/elever i behov av särskilt stöd på skolan och i studiesituationen.

Du kommer också att arbeta på fritidshemmet och du kommer ingå i ett team av elevassistenter.

Tjänsten är på 75% och den är tidsbegränsad mellan 5/8-21 till 21/12-21 med möjlighet till förlängning under vårterminen 2022.

KVALIFIKATIONER
Vi söker i första hand dig som har en elevassistentutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Meriterande är också om du har erfarenhet från arbete med elever i behov av särskilt stöd.

Du är flexibel, ansvarsfull och lyhörd för elevernas behov, men samtidigt tydlig, kan sätta gränser och har en stor portion tålamod. Du har ett professionellt förhållningssätt, en god initiativförmåga och lätt för att samarbeta med andra.

Du som söker är även trygg i din yrkesroll, ansvarstagande och lyhörd samt har förmågan att se och möta varje barns individuella behov och förutsättningar.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Sandsbro skola söker elevassistent

Elevassistent
Läs mer Jun 11
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka
18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Sandsbro skola hittar du i Sandsbro ca 5 km norr om Växjö. Här arbetar vi nära natur och miljö och vi har Toftasjön alldeles om knuten. Med gångavstånd tar man sig även till Helgasjön och till en fantastisk miljö i Fyllerydsskogen med dess naturreservat och vackra promenadstråk. Vi har en stor skolgård med både skog och öppna ytor där eleverna har såväl fri lek som planerade utomhusaktiviteter.

Sandsbro skola är en relationsbyggande skola där vi arbetar med att skapa trygghet och trivsel genom närvarande pedagoger som tillsammans med eleverna utvecklar och ansvarar för att skolan är en plats där man synliggörs, utmanas och lyckas utifrån varje individs särskilda förutsättningar. Vi har ett kollegialt lärande där IT, digitala verktyg och tidiga insatser är viktiga delar i arbetet på skolan. Tillsammans utvecklar och utmanar vi genomgående elevernas kreativitet och nyfikenhet på teknisk utveckling, hållbarhet och kommunikation med ett entreprenöriellt förhållningssätt. Ett dokumenterat systematiskt analysarbete leder till slutsatser som ligger till grund för att uppnå detta.

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
Som elevassistent arbetar du med det pedagogiska såväl som det sociala sammanhanget kring eleven. Du skapar goda förutsättningar för lärande utifrån elevens individuella förmåga och samarbetar med t.ex. specialpedagog, klasslärare och vårdnadshavare med barnets bästa i fokus.
Ditt möte med eleven präglas av kreativitet och engagemang som gör eleven nyfiken och får lust att lära mer. Du är nytänkande och hittar undervisningsmetoder som passar eleven vilket också utvecklar eleven, verksamheten och dig själv.

Du förväntas ha ett aktivt deltagande i det kollegiala lärandet på enheten och det är viktigt att du tycker om att samarbeta med andra, både med kollegor såväl i arbetslaget som på hela enheten. Du är lyhörd och har förmågan att lyssna in de elever/personer/vårdnadshavare du kommer i kontakt med och anpassar ditt arbetssätt efter deras olika behov. Vi arbetar kollegialt och teamkänslan är viktig då vi tror starkt på att det är tillsammans som vi uppnår de bästa resultaten.

Tjänsten är en tidsbegränsad över HT-21, tjänstgöringsgrad är på 80-85%.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har elevassistentutbildning eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du har även ett starkt engagemang och intresse för att tillsammans med dina kollegor skapa de bästa förutsättningarna för eleverna. Du ser samarbetet med hemmet som en framgångsfaktor.

Du är flexibel, ansvarsfull och lyhörd för elevernas behov, men samtidigt tydlig, kan sätta gränser och har en stor portion tålamod. Du har ett professionellt förhållningssätt, en god initiativförmåga och lätt för att samarbeta med andra. Det är viktigt att du kan kommunicera med både barn och vuxna på ett "okomplicerat sätt".
Du som söker är även trygg i din yrkesroll, ansvarstagande och lyhörd samt har förmågan att ligga steget före och se och möta varje barns individuella behov och förutsättningar.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och erfarenhet. Vi ser gärna att du har kunskap inom NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Östregårdskolan söker elevassistent

Elevassistent
Läs mer Jun 3
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka
18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Östregårdskolan är en F-6 skola belägen i centrala Växjö, med vacker utsikt över Växjösjön. Skolan har drygt 300 elever med ett elevunderlag som väl speglar det samhälle vi lever i. Vi har arbetar i arbetslagen med att hela tiden ha fokus på elevernas utveckling och en musikprofil som vi är stolta över. Vi har stort fokus på att arbeta med elevhälsa och elevernas sociala situation, både på skolan och på sociala medier. Vi har ett mycket bra arbetsklimat och hög trivsel, och fortsätter att ha fokus på att behålla och förbättra det.

Under innevarande läsår har vi på Östregårdskolan genomgått en utbildning i Tillgänglig Lärmiljö, som vi fortsatt kommer ha fokus på i vårt kvalitetsarbete och i det kollegiala lärandet. Vi har också inlett ett samarbete med Linnéuniversitetet med fokus på svenska som andraspråk, som vi i kommande läsår kommer att vidareutveckla.

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
Ditt uppdrag som elevassistent i åk 2 blir att tillsammans med kollegorna stödja och ge elever som har behov bra förutsättningar för lärande och att fungera socialt.

Du ingår i arbetslag 2-3 tillsammans med lärare, fritidspedagoger och elevassistenter, där ni tillsammans ansvara för elevernas utveckling i de båda årskurserna. Tjänsten är mellan 75-100%.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som utbildad elevassistent eller snart klar med motsvarande utbildning.

Du har god samarbetsförmåga, lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt samt skapar goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du har förmåga att se till verksamhetens och elevens bästa i dina agerande och beslut. En merit är om du har erfarenhet att arbeta med elever med olika funktionshinder.

Välkommen in med din ansökan!
Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Elevassistent till Norregårdskolan

Elevassistent
Läs mer Maj 31
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka
18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Norregårdskolan är en högstadieskola med ca 600 elever. På Norregårdskolan värnar vi om elevernas utbildning, trygghet och värdegrund. Vi tror att miljön, vår kompetenta personal och våra olika kreativa satsningar tillsammans är nyckeln till att våra elever år efter år trivs och presterar bra resultatmässigt. På Norregårdskolan bedrivs idag ett tydligt utvecklingsarbete där vi tillsammans tillsammans arbetar för att utveckla skolan.

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
Som elevassistent kommer du att arbeta med att stötta elever, både enskilt och i grupp.

Fler exempel på arbetsuppgifter som ingår i arbetet som elevassistent:
• Praktiskt lektionsförberedande, till exempel förbereda undervisningsmaterial.
• Ha möten med lärare, vårdnadshavare, elevhälsa och externa kontakter.
• Iordningställande av teknik och vara behjälplig med IT i klassrummen.
• Administration/hantering av IT-pedagogiska hjälpmedel.
• Rastvärd, närvaro i till exempel omklädningsrum och matsal.
• Stöttning av elever vid förflyttningar.

Tjänsten är på 80-90%.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har adekvat utbildning alternativt gymnasieexamen och erfarenhet av arbete med barn och unga.

Vi vill även att du:
• är strukturerad och noggrann.
• har god handlingsförmåga och är självgående.
• har god samarbetsförmåga.
• har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
• är flexibel och lösningsorienterad.
• är serviceinriktad.
• har ett professionellt bemötande.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Ringsbergskolan söker elevassistent

Elevassistent
Läs mer Maj 28
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka
18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Ringsbergskolan är en F9 skola med ca 250 elever i centrala Växjö. Ringsbergskolans pedagogiska plattform är estetiska lärprocesser, något som uppmärksammats både lokalt och nationellt. Under åren har flera nationella och europeiska priser tilldelats skolan. Verksamheten och undervisningen på Ringsbergskolan är dynamisk och framåtsträvande.

Ämnesövergripande undervisning och användning av datorer är en naturlig del av elevens vardag. Våra elever visar goda resultat och hög trivsel. Vi har ett skolbibliotek i världsklass. Vi arbetar strukturerat med elevhälsoarbete och har de senaste åren särskilt fokuserat på elevers närvaro i skolan, genom bland annat anställning av två elevkoordinatorer. Det innebär att klassföreståndare i åk 4-9 har reell avlastning i den del av uppdraget som innefattar mentorskap för elever.

Delaktighet, engagemang och eget ansvar är ledord i skolans arbete. Lärarna har sedan skolans start år 2000 semesteranställning, dvs arbetar 40h i veckan och ansöker om semester vid ledighet. Lärarna är väl förtrogna med skolans styrdokument och kan därför arbeta både ämnesövergripande och ämnesspecifikt. Eleverna har sedan många år tillbaka en-till- en dator från åk 4, vilket är ett viktigt verktyg i skolans pedagogiska arbete. En annan framgångsfaktor är en helhetssyn på barnens skoldag, vilket innebär att flera lärare arbetar del av tjänst på fritidshemmet. Läsåret 2021/22 kommer skolan att växa, då vi tar emot fler elever i åk 7 och vi behöver därför utöka skolans bemanning.
Läs gärna mer om skolan på www.vaxjo.se/ringsbergskolan

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att samarbeta framförallt med arbetslag 4-9, med fokus mot mellanstadiet. Arbetsuppgifterna mot mellanstadiet är stöttning till elever som extra resurs i klassrummet. Dina arbetsuppgifter kommer också att bestå av arbete i lilla gruppen, som kommer att starta upp inför läsåret 21/22. Lilla gruppen kommer att vara en särskild undervisningsgrupp med ett fåtal elever i åk 4-9, där elever kan arbeta enskilt, i grupp eller i klass.

Vid arbete i klass följer lärare eller elevassistenter med elever för inkludering i elevens ordinarie klass. Du kommer att samarbeta med lärare och elevassistent/elevresurser och tillsammans med dem ta ett särskilt ansvar för elever i särskild undervisningsgrupp.

Hos oss är arbetslaget viktigt och arbetslagen är mycket självständiga i design av undervisning utifrån estetiska lärprocesser på Ringsbergskolan. All personal på skolan arbetar också tillsammans, till exempel med skolans läsårsmål eller med läsårstema i F-9 perspektiv. Ditt bidrag blir viktigt i kreativa och utvecklande diskussioner om undervisning och lärande.

KVALIFIKATIONER
Du är gärna elevassistent eller har annan liknande utbildning. Vi lägger stor vikt vid Personlig lämplighet.

Du är tydlig, engagerad, handlingskraftig, flexibel, lösningsfokuserad och ansvarstagande. Du har god samarbetsförmåga med elever, föräldrar och kollegor. Du kan arbeta i team, men också ansvara för att fatta självständiga beslut. Du är intresserad av estetiska lärprocesser och din egen professionella utveckling. Du har förmåga att möta elever i behov av särskilt stöd och elever som utmanar.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Elevassistent till individuella programmet på Kungsmadskolan

Elevassistent
Läs mer Maj 26
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Placering på gymnasiesärskolans individuella program på Kungsmadskolan. Gymnasiesärskolan är en 4-årig gymnasieutbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Vi har för närvarande 85 elever och vi är ca 35 lärare och elevassistenter som arbetar här. På gymnasiesärskolan arbetar vi alltid med individen i fokus och för att varje elev ska få rätt förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt. Vi är ett tryggt och positivt kollegium med högt i tak.

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en (eventuellt fler) elevassistent på gymnasiesärskolan på Kungsmad. Elevassistenten fungerar som ett stöd för de elever som har behov av tillsyn och omsorg under hela skoldagen, samt stöd i undervisningen. Stödet gäller både vid lektioner, raster och förflyttningar. Tjänsten är en uppehållstjänst. Många elever på det individuella programmet har tillhört träningsskolan tidigare och många har grava funktionsnedsättningar. Du arbetar i arbetslag tillsammans med andra pedagoger och elevassistenter.

Tjänsten är på 85%.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en elevassistentutbildning. Du är van att arbeta med elever med grava funktionsnedsättningar, både intellektuell funktionsnedsättning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du är van vid att arbeta lågaffektivt och att reflektera med övriga i arbetslaget om hur man ska bemöta eleverna. Du har ett bemötande som hjälper eleverna till självständighet. Meriterande är att kunna stödteckna TAKK och att alltid arbetar med kompletterande kommunikationsmedel utifrån individens behov. Du är flexibel och kommunikativ som medarbetare och kollega.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Elevassistent till Bäckaslövskolan

Elevassistent
Läs mer Maj 25
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka
18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Bäckaslövskolan ligger i centrala Växjö på söder. Vi är en två parallellig F-5 skola med tillhörande fritidshem i nuläget ca. 300 elever.
Skolan har en fantastisk utemiljö, en närhet till naturområde, idrottsanläggningar, konserthus och teater.

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.ARBETSUPPGIFTER
Arbetet som elevassistent innebär att du stöttar eleverna mot måluppfyllelse och verksamhetsmål i enlighet med läroplan och övriga styrdokument. Du ska vara en hjälp på vägen både socialt och inlärningsmässigt. Du måste ha god förmåga att samarbeta med både lärarna och övrig personal i skolan. Samarbetet är nödvändigt för att kunna stödja eleverna på bästa sätt. Tillsammans med skolans personal arbetar du främjande för att stötta eleverna under hela skoldagen, även på rasterna.

Tjänsten är tidsbegränsad t.o.m. 2021-12-31.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har någon form av pedagogisk utbildning eller elevassistentutbildning, samt erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd eller med andra erfarenheter som vi bedömer lämpliga. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.

Vi ser gärna att du har utbildning och erfarenhet av att arbeta med elever med neuropsykiatrisk problematik är ett önskemål och meriterande. Vi värdesätter att du har god samarbetsförmåga, är social och har lätt för att skapa goda relationer till elever, föräldrar och kollegor. Du ska vara strukturerad, tydlig och konsekvent och ha förmåga att ta egna initiativ med en stor portion av engagemang och flexibilitet.

Du som söker har:
- Ett genuint intresse för barns lärande
- Förmåga att arbeta strukturerat utifrån styrdokumenten
- Förmåga att se och möta varje elev utifrån elevens förutsättningar
- En positiv inställning och bidrar till utveckling av verksamheten
- Ett professionellt förhållningssätt och kan samarbeta i arbetslag och inom enheten.

Tjänsten tillsätts under förutsättning av att erforderliga beslut fattas.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Elevassistent/praktiksamordnare med kompetens inom NPF till Teknikum

Elevassistent
Läs mer Maj 24
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka
18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Teknikums vision är att leverera en utbildning av hög kvalitet i tillgängliga lärmiljöer. Som medarbetare på Introduktionsprogrammet bjuder vi in dig att tillhöra ett professionellt arbetslag där lösningsfokus, arbetsglädje och ett gediget engagemang för eleverna präglar verksamheten.

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en elevassistent som ska tjänstgöra på Introduktionsprogrammet med huvudsakliga arbetsuppgifter att stödja elever i skolsituationen under hela deras skoldag. Flera elever på programmet har diagnos inom autismspektrum eller andra funktionsvariationer som gör att de behöver extra mycket stöd. Du kommer samarbeta med lärare, specialpedagoger, elever och vårdnadshavare. Gemensamt för eleverna är att många har stora specialpedagogiska behov och att de behöver stöd i såväl undervisningssituationer, sociala situationer som vid andra aktiviteter under skoldagen. Det kan även ingå i tjänsten att stötta elever på deras praktikplats. En mindre del av tjänsten innebär också arbete med praktikanskaffning, uppföljning samt administrativt stöd till lärare.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som vill arbeta som elevassistent och det är ett krav att du har goda referenser från liknande arbete. Du ska dessutom ha flerårig, dokumenterad yrkeserfarenhet av arbete med personer med diagnos inom NPF. Det är meriterande om du har utbildning samt även tidigare har tjänstgjort som elevassistent på högstadie- eller gymnasienivå.

Personen vi söker ska vara lyhörd, flexibel, lugn och trygg som person, ha god samarbetsförmåga och en positiv elevsyn. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och det är viktigt att du har förmåga att knyta förtroendefulla relationer och möta eleverna utifrån deras varierande behov. Du förväntas också på ett bra sätt kunna samarbeta med vårdnadshavare och andra stödfunktioner som eleven har i sitt nätverk.
Förutom uppdraget som elevassistent ingår det, som en mindre del av tjänsten, även strukturstöd till elever, administrativt stöd till lärare samt praktikanskaffning med uppföljning i tjänsten. Dessa uppdrag kräver att du är bra på att organisera och strukturera. Du behöver också kunna ta egna initiativ, ha förmåga att knyta goda relationer med företag och andra organisationer samt ha ett eget driv.

Det är ett krav att du har flerårig erfarenhet av att arbeta med personer med NPF-diagnoser samt att du har god administrativ och kommunikativ förmåga.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Elevassistent till Åby skola

Elevassistent
Läs mer Maj 21
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Åby skola är en mindre F-6 skola som ligger naturskönt vid Helgasjöns nordvästra strand med omedelbar närhet till skog och mark. Skolan har ca 90 elever som för närvarande är organiserade i en F-klass, en 1-2a, en 3-4a, en 5-6a samt fritidshem. Här arbetar vi nära varandra och tar vara på varandras styrkor.

Vi jobbar utifrån ett relationellt perspektiv där våra lärmiljöer är ett viktigt redskap, inför nästa läsår går vi in i fortbildning kring Tillgängliga Lärmiljöer för all personal.

Vi söker dig som vill jobba på en liten enhet där vi verkar nära varandra med inställningen att alla elever är allas elever och där vi hjälps åt att hitta lösningar.

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
I tjänsten som elevassistent arbetar du med att hjälpa, stödja och stimulera en enskild elev under skoldagen, på lektionstid och raster. Det kan också bli aktuellt med arbete i fritidshemmet. I uppdraget som elevassistent är det viktigt att kunna skapa struktur och tydlighet i elevens skoldag samt att ge eleven känslan av att den lyckas under skoldagarna.

Det är viktigt att du är trygg i dig själv och snabbt kan anpassa dig till nya situationer. Som person är du positiv, stresstålig, strukturerad, lugn, flexibel och engagerad. Du lämnar inget åt slumpen utan tar ansvar för ditt arbete och följer gemensamma beslut. Det är positivt om du har erfarenhet från arbete med lågaffektivt bemötande.

Du är van vid att arbeta i grupp men kan även ta egna initiativ för att driva arbetet framåt. I arbetet ingår tät kontakt med vårdnadshavare och pedagoger, därför lägger vi stor vikt vid att du har en god samarbetsförmåga. Tillsammans med klasslärare och speciallärare planerar du arbetet med eleven samt drar upp gemensamma riktlinjer för bemötande och förhållningssätt.

Tjänstgöringsgraden för tjänsten ligger på 80 %.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad elevassistent eller har annan relevant pedagogisk utbildning.

Du är lyhörd och flexibel och har förmågan att skapa stabilitet genom att du är en trygg och klok vuxen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.

Även du som studerar till elevassistent eller som har erfarenhet av arbete inom skola och fritidshem kan bli aktuell för anställning.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Elevassistent med kompetens inom NPF till Kungsmadskolan

Elevassistent
Läs mer Maj 21
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Resursteamet på Kungsmadskolan jobbar aktivt för att eleverna ska trivas, utvecklas och nå sina mål i en miljö som är anpassad utifrån deras behov och förutsättningar. Vi bjuder in dig att tillhöra ett professionellt, positivt arbetslag där lösningsfokus, arbetsglädje och ett gediget engagemang för eleverna präglar verksamheten.

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu 5 elevassistenter som ska tjänstgöra i resursteamet under läsåret 21/22 på Kungsmadskolan. Två av tjänsterna är tillsvidare och tre är tidsbegränsade. Resursteamet arbetar med elever som har behov av extra anpassningar och tydliggörande pedagogik. De flesta eleverna har diagnos inom autismspektrum eller andra funktionsvariationer som gör att de behöver extra stöd. Du kommer samarbeta med såväl lärare, specialpedagoger, elever som vårdnadshavare. Gemensamt för eleverna som beviljas stöd av en elevassistent är att de alla har stora specialpedagogiska behov och att de kan behöva stöd i såväl undervisningssituationer som i sociala situationer, under praktik och under raster.

Tjänst 1 tillsvidare 80% uppehållstjänst
Tjänst 2 tillsvidare 80% uppehållstjänst
Tjänst 3 tidsbegränsad 80% uppehållstjänst 2021-08-09 -2022-06-10
Tjänst 4 tidsbegränsad 80% uppehållstjänst 2021-08-09 -2022-06-10
Tjänst 5 tidsbegränsad 80% uppehållstjänst 2021-08-09 2021-12-31

Ange gärna i ansökan vilken/vilka tjänster du är intresserad av.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som vill arbeta som elevassistent, som har utbildning och dokumenterad erfarenhet av arbete med personer med diagnos inom NPF. Tjänsten passar dig som är lyhörd, flexibel, har god samarbetsförmåga och en positiv elevsyn. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och värdesätter förmåga att möta eleverna utifrån deras varierande behov. I resursteamet arbetar vi utifrån ett stödjande och utvecklande förhållningssätt och samverkar nära elever, vårdnadshavare och andra stödfunktioner som eleven har i sitt nätverk.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och det är meriterande om du också har praktisk erfarenhet från fordons-, bygg-, eller industribranschen.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Elevkoordinator till Teknikum

Elevassistent
Läs mer Maj 12
Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka
18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Teknikum är en skola som präglas av engagemang och samarbete med branscher och samhälle. Skolan är en unik och levande mötesplats där elever och personal får goda möjligheter att nå sina mål. Skolan verkar aktivt för att skapa djup kunskap och förståelse för hur tekniken underlättar människors liv. Teknikum med cirka 700 elever och 100 anställda har en blandning av såväl högskoleförberedande program som yrkesprogram. Skolan tillhandahåller även flera introduktionsprogram.

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som vill arbeta som Elevkoordinator inom Teknikums verksamhet och arbeta med elever i gymnasieåldern. I tjänsten förväntas samarbete med personal och skolledning samt att vara en del av ett team. Du arbetar för att kunna erbjuda eleverna det stöd de behöver i alla situationer under skoldagen. I arbetsuppgifterna ingår motivations-och förändringsarbete, nätverksarbete, vägledning och coaching samt att möta eleverna under hela skoldagen.

Du kommer att:
• Vägleda och stötta kring det sociala arbetet med elever
• Röra dig bland eleverna på skolan som en trygg vuxen
• Samverka med elever, vårdnadshavare, rektorer, mentorer, elevhälsoteam och övrig personal för att hitta sätt att hjälpa eleverna
• Föra motiverande och framåtsyftande samtal med eleverna
• Hjälpa till med konflikthantering och vänskapsrelationer
• Jobba aktivt med värdegrundsarbete på grupp- och individnivå
• Motivera elever till kloka val
• Vara delaktig i det förebyggande arbetet med tidiga insatser
• Som en del av elevhälsoteamet samarbeta med alla olika yrkesroller som finns på skolan och vara en viktig del i trygghetsarbetet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning med inriktning pedagogik, beteendevetenskap eller sociologi. Du har även tidigare erfarenhet av att arbeta med barn- och ungdomar, kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samt om vikten av ett lågaffektivt bemötande.

Eftersom du jobbar mycket med att bygga relationer är dina personliga egenskaper också viktiga. Som person är du lugn, inlyssnande och har stor förmåga att uppmuntra och motivera eleverna. Du ser möjligheter istället för hinder, arbetar lösningsfokuserat och har en god förmåga att tänka om då situationen så kräver. Du har relationskompetens och förmåga att stötta och motivera de individer du möter i ditt arbete. Du har lätt för att samarbeta med andra men även förmågan att arbeta självständigt och du kan ta egna initiativ när det behövs. Utgångspunkten för ditt arbete är en övertygelse om att alla kan lyckas och du bidrar till att eleverna ges möjlighet att växa, utvecklas och bli stärkta i sin självkänsla. Vidare har du ett professionellt förhållningssätt och är tydlig och trygg i din yrkesroll gentemot ungdomar, föräldrar och kollegor. Du har förmågan att sätta gränser samtidigt som du bygger förtroendefulla relationer.

Du har också kännedom om de styrdokument som är grunden för vår verksamhet, god kunskap om dokumentation samt datorvana.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu