Säkerhetsarbete jobb i Växjö

Hitta lediga jobb som Säkerhetsarbete i Växjö. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Växjö från den arbetsgivaren.

Parkeringsvakt Växjö

Parkeringsvakt
Läs mer Nov 20
Dina arbetsuppgifter
QSG Bevakning AB växer och söker nya medarbetare till Växjö.

Vi ser att du är mycket flexibel och har ett utpräglat service- och säkerhetstänkande. Du bör vara stresstålig och ha förmåga att lösa uppkomna problem. Du är innovativ och har ett äkta engagemang, är ansvarstagande samt har förmåga att ta egna beslut. Dagar som är tuffa och motiga behåller du fokus och ett gott humör. Du har en styrka i att skapa gott samarbete och goda relationer, såväl med kund som med kollegor. Du har förmågan att lösa uppkomna problem på ett korrekt och ansvarsfullt sätt. Du har en utpräglad servicekänsla är stresstålig och har en god simultanförmåga


Din profil
För anställning på QSG Bevakning AB kräver vi följande:
- bli godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag
- bli godkänd i de för arbetsuppgifterna fastställda utbildningarna
- körkort, är meriterande
- Ostraffad
- God svenska i tal och skrift
- Offentligrättslig parkeringsvaktsutbildning är ett krav
- Minst 6 månaders erfarenhet av parkeringsövervakning


Om företaget
Övrigt:
Lön utgår enligt kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.


Om oss
QSG Bevakning AB är ett helägt dotterbolag till Sandarna holding Väst AB. Bolaget erbjuder ett flertal tjänster till såväl privata som publika bolag, läs mera under länken ”tjänster”.
Vi vill inte profilera oss som ett traditionellt bevakningsbolag, vi vill behålla det personliga engagemanget. Kunden skall alltid vara i fokus och kvalitet skall genomsyra hela verksamheten.
Verksamheten skall utmärkas av Säkerhet, Service och Trivsel såväl mot kunden, tredje man och vår egen personal.

Vårt motto: ”Ingen kund är för liten, inget uppdrag är för stort!”

Ansök nu

Junior Brandskyddstekniker

Brandtekniker
Läs mer Dec 1
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Du kommer vara vårt ansikte utåt och den som har närmast kontakt med våra kunder, därför lägger vi därför stor vikt på Din sociala förmåga och förmåga att bygga goda relationer.
Inom det dagliga arbetet ingår service, underhåll och felavhjälpande av förstahandsbrandskydd, brandlarm, nödbelysning, brandgasventilation och utrymningsplaner.
Du skall på ett kompetent och professionellt sätt bistå våra kunder så att deras brandskydd optimeras.
Uppdragen avrapporteras via kundernas SBA-system KONTROLLERAT.
Vi kräver inte att du har erfarenhet inom arbetet sedan tidigare men du måste dock ha rätt inställning och vara beredd på att lära dig ett nytt yrke från grunden. Detta kräver ett stort driv och nyfikenhet men är en väldigt bra möjlighet för den som vill byta bana och arbeta med något som är både kul och betydelsefullt.
Självfallet är arbete inom liknande område en fördel.
Meriterade är:
· Godkänd fallskyddsutbildning
· Godkänd utbildning inom mobila arbetsplatsformar
· Kunskap inom el-arbete
· Tidigare erfarenhet i liknande arbeten
För tjänsten gäller även följande krav:
· B-körkort fordras.
· Goda datorkunskaper
· Kan hantera smartphone /surfplatta.
· Tekniskt intresse
· Talar och skriver obehindrat på svenska.
· Vandelsprövning och provanställning tillämpas.
· Fast lön enligt överenskommelse.
· Tjänsten är på 100%.
· Håller ordning och reda omkring sig.
Vi erbjuder fortlöpande utbildningar både internt och externt för att möta kundernas behov.
Om SKYDDAT
På SKYDDAT är vi för närvarande 30 medarbetare med kontor i Hässleholm, Malmö och Växjö.
Vi är certifierad anläggarfirma inom både brand- och inbrottslarm.
Vi har en tydlig målsättning att vara en helhetsleverantör inom områdena Brandskydd och Säkerhet. Inte bara leverera en produkt eller tjänst utan SKYDDAT ska vara en unik leverantör med målet att vara kundens mäklare i både interna och externa frågor. SKYDDAT har ett viktigt uppdrag som är att hjälpa kunden uppfylla och följa för verksamheten ställda krav och inte minst förklara varför. Det ska kännas tryggt att ha SKYDDAT som leverantör och då inte bara vid själva servicebesöket. Vi erbjuder fortlöpande utbildningar både internt och externt för att möta kundernas behov.
Vi kommer behandla ansökningarna löpande, och kommer därmed kalla till intervjuer efterhand.
På SKYDDAT är leveranserna avgörande.
För att vi ska kunna leverera en tjänst eller en produkt till kund på effektivaste sätt måste våra interna leveranser fungera. Vi strävar efter effektiva interna leveranser med målet att alla skall vara engagerade och delaktiga för bästa lagarbete. Alla på SKYDDAT har en viktig roll i detta lagarbete vilket bidrar till säker leverans till kund, en bra kultur och inte minst en trevlig arbetsmiljö.
Vi kommer behandla ansökningarna löpande, och kommer därmed kalla till intervjuer efterhand.

Ansök nu

Besiktningstekniker till Carspect Växjö

Besiktningstekniker, bilprovning
Läs mer Jul 3
Vi söker en besiktningstekniker till Carspects stationer i Växjö.

Arbetsuppgifter

Som besiktningstekniker hos oss är du en viktig person för företagets fortsatta utveckling och varumärke. Du genomför grundliga kontroller av fordon för att se om de uppfyller de föreskrivna krav som är uppställda av våra myndigheter. Tillsammans med dina medarbetare ser du till att besiktningsprocessen fungerar.
Vem är du

Vi söker dig som redan är certifierade besiktningstekniker eller varit certifierad besiktningstekniker.

Med din professionalism, yrkesstolthet och vilja att sätta kunden i centrum kommer du att påverka kundernas val av station idag och i framtiden. Du är ansvarsfull, noggrann och kan förmedla information på ett trevligt och tydligt sätt.

Vi erbjuder

- En betydelsefull roll där din insats gör skillnad för kollegor och kunder.
- Ett utåtriktat arbete med många kundkontakter.
- Ett arbete i en humanistisk arbetsmiljö där mjuka värden uppskattas.

Vi har kollektivavtal som bland annat inkluderar pensionsavsättning, grupplivförsäkring, arbetsskadeförsäkring och extra lön vid föräldraledighet. Vi har dessutom arbetstidsförkortning om 58 timmar/år och friskvårdsbidrag.

Välkommen med din ansökan!

Carspect öppnade sin första besiktningsstation 1 juli 2010, samma datum som den svenska besiktningsmarknaden öppnade för konkurrens.

Vi utför omkring en miljon besiktningar per år på våra drygt 110 besiktningsstationer runt om i landet. Utöver kontroll -och registreringsbesiktningar av lätta fordon erbjuder vi frivilliga tester.

Vi mäter kontinuerligt kundnöjdhet och våra kunder är mycket nöjda med oss.

Carspect har omkring 320 anställda som representerar en stor etnisk och kulturell mångfald samt ett brett åldersspann. Vi främjar en jämn könsfördelning. Våra anställda får kontinuerlig fortutbildning, exempelvis utbildning i nya föreskrifter som påverkar företaget och teknisk fortbildning.

Välkommen att växa med Carspect!

Ansök nu

Gruppchef (polis) till Grundutbildningen, placering i Växjö

Inspektör, Polisen
Läs mer Nov 24
Om arbetsplatsen
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 37 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de kommande åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.
HR-avdelningens främsta uppgift är att tydliggöra, omsätta och utveckla en verksamhetsdriven arbetsgivarpolitik och kompetensförsörjning som stödjer Polismyndighetens kort- och långsiktiga mål. Ansvaret omfattar strategisk styrning, verksamhetsnära stöd och rådgivning inom hela HR-området som till exempel lönebildning, utbildningsfrågor, rekrytering- och kompetensförsörjningsfrågor, arbetsmiljö, förhandling- och arbetsrättsliga frågor sam ledar- och medarbetarskapsfrågor.
Kompetensenheten består idag av sektionerna Grundutbildning, Fort- och vidareutbildning samt Utveckling och samordning. Det är den enhet vid HR-avdelningen som har ansvar för Polismyndighetens utbildningsverksamhet både vad gäller grundutbildning till polis och utbildning för redan anställda.


Till sektionen för grundutbildning söker vi gruppchef för de medarbetare som har en tillfällig placering som lärare vid något av de fem lärosäten som ansvarar för grundutbildningen till polis – en uppdragsutbildning där medarbetare från Polismyndigheten under viss period får en tillfällig placering som lärare med bibehållen anställning vid en region alt en nationell avdelning.
Arbetsuppgifter
Uppdraget som gruppchef för grundutbildningen
Som gruppchef har du ett arbetsgivaransvar för gruppen som består av ett antal lärare. Lärarna är placerade vid och arbetsleds av lärosätena. Gruppchefen är en naturlig kontaktyta för lärosätena och en brygga mellan dessa och Polismyndigheten. I uppdraget ingår att företräda Polismyndigheten i olika ärenden avseende studenter och att ansvara för medarbetarnas utvecklingssamtal, lönesamtal, kompetensutvecklingsinsatser och rehabiliteringsåtgärder. Vidare är gruppchefen delaktig i rekrytering av lärare samt i arbetet med disciplinära ärenden rörande studenter.
Som gruppchef vid grundutbildningen rapporterar du till sektionschefen och ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.
Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Polisexamen
• Minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande roll under den senaste femårsperioden
• Erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
• Yrkeserfarenhet kring aktuellt verksamhetsområde, utbildningsfrågor


Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
• Erfarenhet av att arbeta med utbildningsfrågor kopplat till eftergymnasial utbildning
• Erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
• Erfarenhet av att vara chef med personalansvar
• Ingått i ledningsforum
• God kännedom och förståelse för polisorganisationen, med god erfarenhet av att etablera samverkan, dels internt inom organisationen samt med externa parter
• Chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå


När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor.
Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
• Analys och helhetssyn
• Mål och resultat
• Utveckling och förändring
• Social säkerhet
• Muntlig och skriftlig kommunikation
• Skapa delaktighet och motivation
Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare. Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.
Övrigt
Anställningen
• Tillsvidareanställning med funktion som chef grupp och tjänstebenämning polisinspektör
• Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
• Placering i Växjö
• Då verksamheten inom grundutbildningen är spridd inom hela landet kan resor bli aktuella
Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den: 11 december 2023
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.
Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit. Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: polisen.se/erbjudande
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Väktare till Växjö

Väktare
Läs mer Okt 9
Dina arbetsuppgifter
I rollen som väktare ingår du i vårt team av väktare som arbetar dygnet runt, året om arbetar du på uppdrag av vår kund. Därför bör du ha förutsättningar att kunna arbeta långa pass och varierande arbetstider. Vi söker säkerhetsmedvetna, sociala, stresståliga och positiva personer med en inre trygghet och en naturlig drivkraft att vilja hjälpa till. Väktare arbetar i många olika miljöer med väldigt varierande arbetsuppgifter - vi söker dig som tycker om att arbeta med människor och som har ett tydligt serviceinriktat engagemang.

Din profil
Våra allmänna krav på dig som söker:

Väktarutbildning 1 & 2
Erfarenhet från bevakningsbranschen
God svenska i tal och skrift
B-körkort
För anställning på QSG Bevakning AB krävs att du blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag.
Väktarutbildning är ett krav. Andra erfarenheter eller kvalifikationer av arbete i bevakningsbranschen är meriterande.

Om företaget
QSG Bevakning erbjuder ett flertal tjänster till såväl privata som publika bolag, läs mer under länken "tjänster". Vi vill inte profilera oss som ett traditionellt bevakningsbolag, vi vill behålla det personliga engagemanget. Kunden skall alltid vara i fokus och Kvalité skall genomsyra hela verksamheten. Verksamheten skall utmärkas av Säkerhet, Service och Trivsel såväl mot kunden, tredje man och vår egen personal.

Vårt motto: ”Ingen kund är för liten, inget uppdrag är för stort!”

Ansök nu

Arbetsmiljöingenjör Södra Skog

Arbetsmiljöingenjör
Läs mer Nov 1
Det är i skogen allt börjar - och hela tiden börjar om. Södra Skog arbetar med att köpa in den förnybara skogsråvaran från våra 52 000 medlemmar och leverera den till Södras olika industrier. Vi arbetar nära medlemmarna i deras skogsbruk, vi delar deras utmaningar och vi hjälper dem att skapa både ökad klimatnytta och högre lönsamhet.

På Södra vill vi att varje sekund ska präglas av trygghet, säkerhet och omtanke. Om arbetsmiljö och säkerhet är din passion, då är det här en tjänst för dig!

Det här får du jobba med på Södra
Som Arbetsmiljöingenjör arbetar du tillsammans med dina närmsta kollegor och andra funktioner på Södra för att skapa en kultur där säkerhet genomsyrar allt vi gör. Även om vi redan har tagit stora steg framåt, letar vi efter någon som vill vara med och bidra på resan framöver. I din roll ingår att stödja chefer i deras arbetsmiljöarbete och eftersom vi är verksamma över stora delar av Götaland, innebär tjänsten några resdagar per vecka, men du har flexibilitet att anpassa resdagarna enligt dina önskemål.

Övriga arbetsuppgifter

- Stödja verksamheten med riskanalyser, uppföljning och utredningar i syfte att förebygga ohälsa och olycksfall.

- Bevaka efterlevnad av arbetsmiljölagstiftning, förordningar samt regler
- Tillsammans med HR tillhandahålla utbildning i arbetsmiljöfrågor.

- Stödja verksamheten i arbetsmiljöarbetet, tex genom rutiner, anvisningar, utbildning, uppföljning och revisioner.

Du kommer att tillhöra ett relativt nytt team bestående av arbetsmiljöchef, hållbarhet & miljösamordnare och certifieringssamordnare.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placeringsort Växjö i första hand. Placering på något av våra verksamhetskontor kan dock bli aktuella efter dialog med rekryterande chef.

Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett coachande och involverande arbetssätt och har en god förmåga att skapa förtroende och tillit till andra. Du är pedagogisk och lyhörd vilket innebär att du anpassar din kommunikation utefter de som du möter. Samtidigt har du en hög integritet och en inre drivkraft och en vilja att driva förändring och uppnå resultat. Du trivs i roll där du kan planera och prioritera ditt arbete och har erfarenhet av liknande arbetssätt.

Andra kvalifikationer
- Minst eftergymnasial utbildning inom arbetsmiljö eller motsvarande kunskap förvärvad genom arbetslivserfarenhet
- Erfarenhet av liknande arbete inom arbetsmiljö, antingen inom skogsbranschen, tillverkande industri, byggbranschen eller närliggande område
- Meriterande med erfarenhet från IA-system
- B-körkort
- Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
- Goda kunskaper inom Office-paketet

Vill du veta mer?
Har du några frågor om tjänsten eller verksamheten kan du kontakta rekryterande chef Therese Markström på +46722118887 eller therese.markstrom@sodra.com. Har du frågor om rekryteringsprocessen kan du maila till rekryterare Stina Karlsson på stina.karlsson@sodra.com

Fackliga frågor besvaras av:
Teddy Hedlund, Unionen, på teddy.hedlund@sodra.com

Dan Andersson, Ledarna, på dan.andersson@sodra.com

Fredrik Dacke, Saco, på Fredrik.dacke@sodra.com ?

Vi ser fram emot att höra från dig!

Skicka din ansökan via länken senast den 19/11. Vi använder tester som en del i rekryteringsprocessen, och undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Var med och bygg ett hållbart samhälle

Södra är ett av landets största skogsindustribolag och ägs gemensamt av 52 000 familjeskogsbruk i södra Sverige. Förutom att utveckla skogsbruket strävar vi efter att alltid använda skogsråvaran på det mest effektiva och klimatsmarta sättet. Pappersmassa, trävaror, textilmassa och bioprodukter är bara några exempel. Genom att arbeta tillsammans har vi styrkan, engagemanget och modet som krävs för att bygga ett hållbart samhälle. Det sker med fötterna på marken, med örat mot omvärlden och med blicken framåt.

Ansök nu

Brandskyddskoordinator Växjö

Brandtekniker
Läs mer Sep 13
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar. Du tar hand om människors säkerhet – Securitas tar hand om dig.
Jobbeskrivning
Affärsområdet Brand & Räddning står inför en stor tillväxtresa, där Securitas har stora mål och tydliga visioner för vägen framåt. Passar du in i profilen och vill bli en viktig del av vår resa, bör du inte missa denna möjlighet!
Är du på jakt efter en varierad roll med ett stort kontaktnät? Vi på Securitas letar just nu efter en brandskyddskoordinator inom vårt affärsområde Brand & Räddning. Är du en strukturerad person som trivs i en roll där du arbetar med många olika människor? Läs då mer nedan!
Som brandskyddskoordinator kommer du ha ett stort ansvar för kontakten med våra kunder inom affärsområdet Brand & Räddning. Du kommer ansvara för vår leverans av tjänster och produkter enligt avtal. Du kommer också vara delaktig i arbetet kopplat till ny- och merförsäljning, då det i rollen innebär att stötta våra säkerhetsrådgivare internt som bland annat driver dessa frågor.
Du kommer till exempel att:
Ansvara för att samordna leverans till kund enligt avtal
Skapa och bibehålla goda relationer med såväl nya som befintliga kunder
Skapa förutsättningar för nya och utökade affärer genom verksamhetsförbättringar i kundernas brandsäkerhetsarbete
Genomföra utbildningar inom området
Tekniskt underhåll av kunders brandskydd
Genomföra rådgivning inom brandsäkerhet, samt vägleda och upprätta systematiskt brandskyddsarbete

Tjänsten passar dig som är affärsdriven och samtidigt är intresserad av att jobba med människor. Du kommer att bli en del av en arbetsgrupp där vi har stor tillit till varandra och har kul på jobbet. Trivs du med att arbeta med frihet under ansvar är detta tjänsten för dig.
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
Kravspecifikation
Gymnasieutbildning med godkänt resultat i svenska och engelska från första året
B-körkort

Meriterande:
SMO-utbildning
Utbildningsbakgrund eller arbetslivserfarenhet inom brandsäkerhet

Personliga egenskaper:
Van vid att skapa struktur över ditt arbete och får saker gjorda
Affärsdriven i ditt sätt att jobba och har en god förmåga att se vilken effekt det dagliga arbetet har på affären
God kommunikativ förmåga och gillar att samarbeta tillsammans med andra
Lösningsfokuserad. Identifierar problem och kommer med förslag på lösning
Du är en pålitlig medarbetare som gruppen har förtroende för

Stor vikt lägger vi vid din personliga lämplighet och är du den vi söker säkerställer vi att du får rätt utbildning för att kunna utföra ditt arbete.
Övrig information
Du söker till tjänsten genom att klicka på ansök här nedan.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten – skicka din ansökan redan idag!
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson: linus.lundgren@securitas.se
Tjänsten är heltidsanställning med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6mån provanställning
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 17/11-2023

För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas).
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Unionen eller Ledarna.
Mer info om Securitas som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss hittar du på www.securitas.se

Ansök nu

Avarn Security söker ordningsvakt till Växjö

Ordningsvakt
Läs mer Okt 11
En ordningsvakt arbetar på offentliga platser där många människor är i rörelse. Därför är det viktigt att klara många intryck och ha hög social kompetens. Ordningsvaktens arbete skiljer sig från väktarens eftersom ordningsvakten har större rätt att ingripa vid ordningsstörande. Han/hon har rätt att avvisa, avlägsna och omhänderta. För att få arbeta som ordningsvakt krävs en speciell ordningsvaktsutbildning samt ordningsvaktsförordnande.Tjänsteställe: Växjö
Arbetstider: Varierande
Varaktighet: Deltidsanställning, tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse

Kvalifikationer: För att trivas i rollen krävs det att du är självgående, serviceinriktad och kan på ett ansvarstagande och innovativt sätt fatta egna beslut när situationen kräver det. Du har förmågan att bygga relationer och lätt för att skapa ett givande samarbete med kunder och kollegor. Samtidigt är det viktigt att du har en positiv inställning och kan arbeta självständigt utan att förlora fokus och energi. Vi ser även gärna att du kan kommunicera obehindrat på engelska.

Ordningsvaktsutbildning är ett krav för de här tjänsterna. Meriterande kvalifikationer är exempelvis erfarenhet av arbete i bevakningsbranschen, visst tekniskt kunnande, ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska samt tidigare erfarenhet av arbete i publika miljöer.

Våra allmänna krav är att du som söker ska ha: 

 - fyllt 20 år och vara ostraffad
 - gymnasiekompetens
 - god svenska i tal och skrift
 - god hälsa och fysik
 - ordnad ekonomi

Vår verksamhet pågår dygnet runt, året om och kan innebära långa pass och obekväma arbetstider. Avarn Security erbjuder lön enligt kollektivavtal mellan Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetarförbundet. Eftersom Avarn Security är ett säkerhetsklassat företag görs en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen,tester kommer tillämpas också.

För sökande via AMS/Platsbanken - sök tjänsten via vår hemsida, 

Vi vill ha din ansökan senast 2023-11-10.

Avarn Security är den kompletta säkerhetsaktören. Våra 7 500 medarbetare bidrar dygnet runt, året runt till ett tryggare samhälle och våra värdeord - ansvar - omtanke - samarbete - ligger till grund för vårt arbete och hjälper oss att nå vår vision, ”säkerhet och ansvarstagande i världsklass”.

Ansök nu

Gruppchef till utredningsgrupp, lokalpolisområde Växjö

Inspektör, Polisen
Läs mer Okt 30
Är du redo för en större uppgift?
Att arbeta för Polisen är att skapa trygghet i människors liv varje dag.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 37 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli.

Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de kommande åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Polisområde Kalmar Kronoberg är ett av polisområdena i Polisregion Syd. I polisområde Kalmar Kronoberg ingår Kalmar län och Kronobergs län. Geografiskt är detta region Syds största polisområde och det är också ett av de största i landet. Polisområdet är indelat i fem lokalpolisområden - Ljungby, Kalmar, Nybro, Växjö och Västervik. Inom polisområdet finns även kansli, utredningsjour och utredningssektion.

Inom lokalpolisområde Växjö finns det förutom ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, även utredningsgrupper samt stöd och service.

Vi söker nu gruppchef till en av utredningsgrupperna.
ARBETSUPPGIFTER

Uppdraget som gruppchef för utredningsgruppen

Som chef för utredningsgruppen rapporterar du till lokalpolisområdeschefen samt ingår i lokalpolisområdets ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för sektionens verksamhet inom gruppens arbetsområde och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.KVALIFIKATIONER
Detta är en möjlighet för dig som har - Skallkrav
• minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
• erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
• erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde inom utredning
• Polisexamen, i enlighet med Polisförordningen (2014:1104), eller för funktionen annan relevant akademisk utbildning.

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har - Meriterande - viktig
• erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
• ingått i ledningsforum
• erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
• chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå
• erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen
• erfarenhet av polisarbete särskilt inriktat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete exempelvis brottsförebyggande metoder.


När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

• Analys och helhetssyn
• Mål och resultat
• Utveckling och förändring
• Social säkerhet
• Muntlig och skriftlig kommunikation
• Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.
ÖVRIGT

• Tillsvidareanställning som polisinspektör/handläggare med funktion som gruppchef
• Placeringsort Växjö
• Arbetstidsförläggning: dagtid flex


Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den xx 2023. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Brandingenjör - vakthavande befäl

Brandingenjör
Läs mer Aug 21
Värends Räddningstjänst är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten för ca 117 000 invånare i Alvesta och Växjö kommuner. Värends Räddningstjänsts uppdrag är att bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, samt egendom och miljö.
Vår vision: Ett tryggt och olycksfritt samhälle - för alla.

Förbundets utryckningsorganisation har en heltidsstyrka, ett antal deltidsstyrkor, ett räddningsvärn och ett frivilligt räddningsvärn. Antalet medarbetare är för närvarande ca 250 varav ca 190 utgör deltids- och värnpersonal.

Värends Räddningstjänst är en del av räddningstjänstsamverkan Småland-Blekinge (RSB). RSB är en operativ samverkan mellan räddningstjänster i Jönköping, Kronoberg, Blekinge län samt Ydre, Vimmerby, Västervik och Hultsfreds kommuner. RSB:s uppdrag är att tillsammans med SOS Alarm stödja den drabbade, larma ut och stödja det skadeplatsnära arbetet samt säkerställa beredskap för nya händelser. Ledningscentralen är samlokaliserad med SOS Alarm och är belägen på brandstationen i Jönköping. Centralen bemannas av ett vakthavande befäl och ett ledningsbefäl samt SOS Alarms personal.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som vill arbeta både som brandingenjör med förebyggande arbete och operativt som vakthavande befäl.

Som brandingenjör hos oss på Värends räddningstjänst verkar du brett i organisationen. Du kommer att arbeta med tillsyn, tillståndshandläggning, remisshantering och information/rådgivning. Du har möjlighet att påverka dina arbetsuppgifter utifrån dina egna intressen och erfarenheter tillsammans med avdelningens och organisationens behov.

Som vakthavande befäl i ledningscentralen tar du del av inkommande 112-samtal tillsammans med SOS Alarms personal. Du stödjer den hjälpsökande med råd, säkerställer att lämpliga resurser larmas och stödjer insatsen. Arbetet innebär många samverkanskontakter såsom Regionen, Trafikverket och Polismyndigheten. I centralen kommer du arbeta i nära samarbete med ledningsbefäl och SOS-personal. Som vakthavande befäl kan du påverka räddningsinsatser positivt, bland annat genom att ge råd och hjälpa den som drabbats av en olycka men även att bistå ledningsenheter i det operativa skadeavhjälpande arbetet. I arbetet ingår även att tillse att hela ledningssystemet har en fullgod beredskap för nya händelser. Arbetet i ledningscentralen erbjuder ofta snabba tempoväxlingar där förmågan att prioritera och anpassa sig till rådande omständigheter är viktig.

Tjänstgöringstiden bestäms av ett fast schema men tjänsten kommer kräva en hög grad av flexibilitet och omplanering av tid utifrån verksamhetens behov kommer vara nödvändigt.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har godkänd examen som brandingenjör och godkänd påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB), eller motsvarande utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.

Du har erfarenhet av att leda operativa insatser på en högre nivå.
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete med lagen om skydd mot olyckor, lagen om brandfarliga och explosiva varor samt remisshantering.
• Erfarenhet av arbete som vakthavande befäl eller annan liknande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten.

B-körkort är ett krav för anställning.

Du har en god förmåga att utrycka dig i tal och skrift tillsammans med goda kunskaper i Microsoft Officeprogrammen. Du är van vid att planera men kan också prioritera bland arbetsuppgifter samtidigt som du inger förtroende och stabilitet.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du ska se till medborgarna i första hand, ge ett gott bemötande och dela vår värdegrund. Som person är du flexibel, kan jobba självständigt men har samtidigt lätt för att samarbeta med andra. Du vågar tänka nytt och annorlunda, är ansvarstagande och kommer i mål med dina uppgifter.

En anställning innebär placering i säkerhetsklass och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med grund-och personutredning samt registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.

Ansök nu

Brandskyddscontroller

Brandingenjör
Läs mer Aug 14
Vill du vara med och utveckla Region Kronobergs framtida brandsäkerhetsarbete? Då har vi den perfekta utmaningen för dig.

Vi söker nu en brandskyddskontroller till vår fastighetsorganisation och avdelningen Fastighetsteknik. Du utgår från centrallasarettet i Växjö, men uppdraget innefattar hela regionen.

Vill du vara en del av att säkra den utvecklingen?

Fastigheter är ett verksamhetsområde inom Region Kronobergs serviceorganisation, med ansvar för förvaltning och drift av Region Kronobergs fastighetsbestånd. Fastigheter ska aktivt stödja regionens verksamheter med ändamålsenliga lokaler, hög driftsäkerhet, god miljö och service.

Vi har ett öppet och engagerat klimat, där arbetsglädjen står i fokus och där vi arbetar för att varje dag bli lite bättre. Region Kronoberg äger idag fastigheter på åtta orter i Kronobergs län, med en total area på ca 290 000 kvm.

I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".ARBETSUPPGIFTER
I uppdraget som brandskyddscontroller ligger tyngdpunkten på byggnadstekniskt brandskydd, såsom det förebyggande arbetet och riskbedömningar. Exempelvis kan det innefatta att vara Region Kronobergs sakkunniga i brandskyddsfrågor vid ny- och ombyggnationer. Som brandskyddscontroller är du även ett stöd i verksamheternas systematiska brandskyddsarbete.

Arbetsuppgifterna innefattar även att representera Region Kronoberg i det nationella brukarrådet PTS-Brandskydd, där du tillsammans med kollegor från övriga regioner inom samma disciplin tar fram riktlinjer för byggnadstekniskt brandskydd. Därigenom får du möjlighet att vara med att utveckla brandskyddet för framtidens vårdbyggnader.


KVALIFIKATIONER
Du har minst en eftergymnasial utbildning samt utbildning inom SBA-arbete och arbetslivserfarenhet inom byggnadstekniskt brandskydd.

Meriterande är att du har en brandingenjörsexamen och SAK3-kompetens. Vidare är det meriterande med arbetslivserfarenhet från räddningstjänstens tillsynsverksamhet eller arbete som brandkonsult.

För att du ska kunna utföra uppdraget på ett bra sätt behöver du vara vara strukturerad och kunna planera, organisera och prioritera i ditt arbete och känna dig bekväm med att ta egna initiativ. Du ska även ha lätt att samarbeta och kommunicera med andra människor och har en bra förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Som brandskyddscontroller är det viktigt att du har förmåga att skapa goda relationer, då arbetet kräver samarbete med Region Kronobergs olika verksamheter. För att du ska kunna tillgodose verksamheternas olika förutsättningar och behov är det också viktigt att du är lösningsorienterad.

Tjänsten kräver B-körkort.

Tjänsten kommer att säkerhetsskyddsklassas och förutsätter godkänd säkerhetsprövning och registerkontroll i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

ÖVRIGT
Bifoga endast betyg, intyg och eventuell legitimation som är relevanta för aktuell tjänst.
Vi planerar att hålla intervjuer 20 och 21 september

Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.

Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Ansök nu

Enhetschef Fastighet och Lyftsäkerhet - Växjö

Besiktningsingenjör
Läs mer Aug 10
Kiwa är idag ett av de mest framgångsrika företagen inom besiktning, provning, certifiering och teknisk konsultation och det är tack vare våra medarbetare och deras kompetens. Enligt oss är det medarbetarna som för oss framåt - därför är dina ledaregenskaper centrala för den här rekryteringen.

Genom vårt engagemang och kunskap bidrar vi med säkerhet och hållbarhet till våra kunder och till samhället. Hos oss är laget före jaget viktigt och tillsammans skapar vi en positiv arbetsmiljö där vi alla är en del av en större gemenskap, Kiwa-gemenskapen!

Om jobbet


Vi söker en ny chef till vårt team i Växjö, Karlskrona, Kalmar och Oskarshamn. Paceringsort för denna tjänst bli i Växjö. Teamet har ca 22 medarbetare och levererar ett brett spann av professionella besiktningstjänster inom olika typer av lyftanordningar. En av de viktigaste delarna i arbetet är att utveckla det viktigaste vi har, våra medarbetare. Din målsättning är attl bygga ett team där varje medarbetare är den bästa versionen av sig själv och där laget före jaget är en självklarhet.


Du kommer även att få gå Kiwas ledarakademi som komplement till dina tidigare ledarroller och erfarenheter. Kiwas ledarskap är centralt och vi använder samma verktygslåda och tar stöttning av varandra i vårt ledarskap.


Som enhetschef blir också en viktig uppgift att utveckla och leda enheten mot nya mål. Detta innebär ett kontinuerligt arbete med kunder och att skapa nya affärer. Tillsammans arbetar vi mot fler affärer där vi kan leverera hög kvalité och helhetslösningar till kund. På vägen mot våra mål har vi roligt och vi skapar en trivsam arbetsplats eftersom arbetsmiljö är viktigt för oss på Kiwa.Vem vi söker


För att trivas som ledare hos oss i Kiwa behöver du vara trygg i ditt ledarskap och ha ett positivt och coachande förhållningssätt. Vi förutsätter att du vågar tänka utanför ramarna och komma med nya innovativa idéer och på så sätt bidra till att utveckla både ditt team och Kiwa.
Du är strukturerad och affärsmässig med fokus på lönsamhet och tillväxt men kan även balansera detta med ett gott ledarskap. Gruppen står inför stora förändringar vilket kräver en person som kan hantera förändringar och vara ett handfast stöd till sina medarbetare.

Vi tror också att du har:

· Högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt
· Erfarenhet från verksamhet inom industri, konsult, underhåll, besiktning, maskinentreprenader eller liknande
· Dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt leda och utveckla medarbetare
· Erfarenhet från försäljning och budgetarbete
· Mycket god svenska och engelska (vårt koncernspråk är engelska)
· Goda kundskaper i Officepaketet och är generellt väl orienterad i moderna IT-applikationer.
Dagliga resor ingår i tjänsten och övernattningar förekommer.

Vad Kiwa erbjuder dig


Enligt oss är det medarbetarna som för oss framåt, din utveckling är därför något vi vill och kommer att satsa på. För att hjälpa dig på vägen kommer du att få möjligheten att gå vårt interna ledarprogram.
Hos oss är laget före jaget viktigt och tillsammans skapar vi en positiv arbetsmiljö där vi alla är en del av en större gemenskap, Kiwa-gemenskapen!

Så här söker du


Ansök via länken här ovan och registrera ditt CV och personliga brev!
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi noga övervägt våra annonsvägar därför undanber vi oss kontakt med rekryterings- och annonsförsäljare.
Om Kiwa
Kiwa är idag ett av de mest framgångsrika företagen inom besiktning, provning, certifiering och teknisk konsultation. Vi är en global aktör med lokal förankring. Vi har starka kundrelationer och hög service med ett fokus på säkerhet, teknik och hållbarhet. Vi har ett brett utbud och erbjuder tjänster inom processäkerhet, fastighets- och lyftsäkerhet, lantbruk samt inom livsmedels- och byggbranschen. Som koncern är vi verksamma i över 40 länder och har ca 10 000 anställda runt om i världen. I Sverige har vi ett tjugotal kontor mellan Kiruna och Malmö där totalt 900 medarbetare arbetar tillsammans för ett säkrare samhälle.

Ansök nu

Avarn Security söker parkeringsvakter för kommunala uppdrag i Växjö.

Parkeringsvakt
Läs mer Maj 30
Som parkeringsvakt bidrar du till att skapa en trygg trafiksituation för alla som befinner sig i trafiken. Det ingår i ditt arbete att kontrollera och rapportera fordon som är felparkerade, liksom att informera om kommande förändringar i trafiken. Det är ett rörligt utomhusarbete som utförs hela året runt och för att trivas som parkeringsvakt är du socialt kompetent, lugn och informativ. 

Arbetstider: Varierande

Tjänsteställe: Växjö

Varaktighet: Deltid och behov, tillsvidare

Tillträde: Enligt överenskommelse

Arbetsuppgifter: Utföra kommunal parkeringsövervakning i Kronobergs län

Avarns parkeringsavdelning expanderar och önskar nu rekrytera fler professionella medarbetare till Växjö. Vi söker dig som arbetar eller har arbetat som parkeringsvakt på kommunal mark med trafiksäkerhet och service i fokus. 

Ditt arbetslag kommer tillsammans med kommunen säkerställa att parkeringsregler efterföljs och hjälpa kommuninvånarna att parkera rätt. Avarn är kunskapsledande inom parkering och vi kommer ge dig möjligheter att utveckla din kompetens och växa i yrket.

Vi erbjuder dig ett fritt yrke med mycket ansvar och utvecklingsmöjligheter. Är du rätt person så kan Avarn även utbilda dig till väktare. 

Våra krav för den här tjänsten:

 - vara ostraffad
 - godkänt gymnasiebetyg
 - god svenska i tal och skrift
 - god hälsa och fysik
 - ordnad ekonomi 
 - körkort B 
-  godkänd parkeringsvaktsutbildning för gatumark (OPV)

Vänligen observera att för att kunna söka denna tjänst skall du ha genomfört grundkurs i offentligrättslig parkeringsövervakning med godkänt resultat. Giltigt utbildningsbevis erfordras samt referenser.

Sök tjänsten via vår hemsida - ej via mejl.

Varmt välkomna att kontakta oss för frågor! 

Urval av kandidater kommer att ske löpande varför tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Ansök nu

IT - Säkerhetsanalytiker till Combitech i Växjö

Säkerhetsrådgivare
Läs mer Jun 27
Delar du vår passion att erbjuda hållbara och cybersäkra lösningar för framtidens digitaliserade samhälle? Vill du stötta våra kunder i deras utmaningar samtidigt som du utvecklar dig själv genom att arbeta i teknikens absoluta framkant? Då kan du vara den vi söker! Combitechs stora säkerhetskritiska nätverk behöver fler.

Din roll som Analytiker inom Combitech SOC

Som analytiker hos Combitech Security operation center (CSOC) ingår du i ett team av kompetenta analytiker där alla delar samma passion för IT-säkerhet. Som analytiker kommer du att analysera säkerhetshändelser och även delta i utvecklingen av Combitech SOC arbete kring IT-incidenthantering.Du kommer att arbeta samt utveckla centrets förmågor till aktivt arbete med relaterade säkerhetskoncept som sårbarhetsscanningar, pentester, hantera infrastruktur, omvärldsbevakning och mycket mera.CSOC är i operativ drift dygnet runt, året runt. Tjänsten innebär arbete på roterande schema där vissa arbetspass innebär ensamarbete.

Vem är du?

Du har mycket goda kunskaper inom IT- och nätverksteknik generellt, vilket du har förvärvat genom såväl akademiska studier som ett par års arbetslivserfarenhet. Utöver detta har du goda kunskaper inom minst ett av följande områden; IT-forensik och trafikanalys, tekniska säkerhetsfunktioner (brandväggar, IDS, antivirus), virtualisering, operativsystem eller systemutveckling.Meriterande är om du har kunskap om olika IT-miljöers uppbyggnad, programmering/scriptning eller visualisering av data. Tidigare erfarenhet från arbete i en SOC är ett plus, liksom goda kunskaper om nätverk eller erfarenhet av drift av stora IT-miljöer.Tjänsten som Analytiker ställer höga krav på integritet, omdöme och uthållighet. Du måste därför vara bra på att planera och organisera ditt arbete, tycka om att grotta ner dig i data för att hitta avvikelser eller onormala mönster och vara noggrann och envis i detta. Att leverera med kvalitet är en självklarhet för dig.Du har förmåga att själv se vad som behöver göras och tar tag i det, du förblir lugn och klarar av att prioritera även när det blir mycket att göra. Du har lätt för att samarbeta med kollegor är serviceinriktad och vill bidra med att leverera lösningar. Det är viktigt för dig att underhålla dina specialistkunskaper inom området och du kan på ett bra sätt vara en kunskapsresurs för andra.Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess och krav på svenskt medborgarskap, vilket också innebär att registerkontroll kommer att genomföras.

Låter det intressant? Hör av dig till oss eller skicka in din ansökan direkt! Då det är semestertider kan urval komma att ske efter sista ansökningsdatum.

Kom & gör skillnad

Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.För oss handlar det om hållbarhet - vi vill bli branschens mest hållbara företag; och för att vara ett hållbart företag i en hållbar framtid behöver vi investera i våra medarbetare. För oss är din återhämtning, dina utvecklingsmöjligheter och din trygghet lika viktigt som företagets framgång - utan våra medarbetare står vi stilla.Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!

Ansök nu

Inköpare och testare av bilar

Bilinspektör
Läs mer Jun 9
Är du en person som trivs i en kundnära roll och drivs av att kunna ge den bästa tänkbara service? Har du ett stort bilintresse och motiveras av att arbeta i en snabbrörlig miljö där ingen dag är den andra lik? Då kan den här rollen vara något för dig! Vi söker just nu en inköpare och testare av bilar till oss på ViKöperDinBil i Växjö.?
Hur din nya roll kommer att vara
Utvärdera, testa och fotografera fordon
Säkerställa att standarden och kundnöjdheten på stationen är hög (mäter NPS via google och Trustpilot)
Administrativt ansvar vid bland annat avtals- och kontraktsskrivning
Att vara kontaktperson mellan stationen, huvudkontoret och andra externa partners
Se till att logistiken fungerar för ingående och utgående fordon
Ringa och följa upp kunder
Facilitera anläggningen

Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att inköpsprocesserna på din lokala test- och inköpsstation sköts och hanteras på ett ansvarsfullt sätt samtidigt som du är företagets ansikte utåt gentemot kunderna.
Rollen är en heltidstjänst på 40h/vecka, både vardagar och helger (ev kvällar vid behov) med en fast grundlön + provision. Även om man utgår från stationen i Växjö kan det ibland bli aktuellt att jobba på andra stationer.
Vad vi vill att du tar med dig
Erfarenhet av att arbeta i en kundnära roll där du alltid sätter kunden i första rummet och har en professionell framtoning mot både kunder och kollegor
Ett intresse samt en bred och teknisk kunskap om bilar
Är förtroendeingivande och ger ett positivt intryck samtidigt som du har en säljanda och ett driv för att göra bra affärer
Förmåga att självständigt driva ditt arbete framåt
Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska i såväl tal som skrift
Datorvana
Manuellt körkort B

Vad vi erbjuder dig
En internationell arbetsplats med stora utvecklingsmöjligheter
En öppen, positiv och motiverande miljö med platta hierarkier och korta beslutsvägar
Stor möjlighet att påverka och sätta din egen prägel på arbetet
En självständig och ansvarsfull roll i ett snabbväxande techbolag där du kan ha stor inverkan på vår fortsatta framgång

Vilka vi är
AUTO1 Group är Europas ledande digitala plattform för bilbranschen. Vi bygger det bästa sättet att köpa och sälja bilar online. Vårt lokala varumärke, viköperdinbil.se, erbjuder våra kunder det snabbaste och smidigaste sättet att sälja bil på. Vårt varumärke, AUTO1.com, är Europas största B2B-plattform för bilåterförsäljare. Genom vårt varumärke Autohero, använder vi våra erfarenheter till att bygga ett varumärke som erbjuder det den bästa kundupplevelsen när det gäller att köpa bil online. Vi finns just nu på över 30 marknader och hade en omsättning på över 6.5 miljarder euro under 2022.
AUTO1 Group har en intern värdegrund som bygger på alla människors lika värde. Alla ansökningar kommer därför att hanteras på ett likvärdigt sätt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariant och ålder.
Ansökan
Är du redo för din nästa utmaning? Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan (CV samt personligt brev) via ansökningsknappen nedan. Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller telefon med hänsyn till dataskyddsförordningen (GDPR). Vid frågor vänligen kontakta oss på rekrytering@auto1.com. Vi sköter urval och intervjuer löpande tills vi har hittat rätt person.
Are we a match?
If you see challenges as opportunities, this is the place for you. We challenge the highly fragmented market of used cars in Europe and push ourselves to master the daily challenge of offering our customers the best way to sell and buy cars online. Tackling real challenges is our sustainable way to personal development.
Moreover, we are a fast paced environment. We ensure fast processes towards our customers, while internally the dynamic spirit from early start-up days lives on. We never settle, we challenge and question everything, constantly looking for improvement and new opportunities. As an international team, flat hierarchies and fast decisions are our key ingredients.
Last but not least, something that our employees at AUTO1 know very well is that growth brings constant change - which means that new challenges arise. From starting in 2012 to today, AUTO1 Group is a rare success story of tremendous growth and we don’t plan on stopping anytime soon. You will experience a steep learning curve by working on projects at scale and thus having real impact, all while benefiting from the stability of our proven business model.

Ansök nu

Parkeringsvakt Växjö

Parkeringsvakt
Läs mer Maj 2
Dina arbetsuppgifter
QSG Bevakning AB växer och söker nya medarbetare till Växjö.

Vi ser att du är mycket flexibel och har ett utpräglat service- och säkerhetstänkande. Du bör vara stresstålig och ha förmåga att lösa uppkomna problem. Du är innovativ och har ett äkta engagemang, är ansvarstagande samt har förmåga att ta egna beslut. Dagar som är tuffa och motiga behåller du fokus och ett gott humör. Du har en styrka i att skapa gott samarbete och goda relationer, såväl med kund som med kollegor. Du har förmågan att lösa uppkomna problem på ett korrekt och ansvarsfullt sätt. Du har en utpräglad servicekänsla är stresstålig och har en god simultanförmåga


Din profil
För anställning på QSG Bevakning AB kräver vi följande:
- bli godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag
- bli godkänd i de för arbetsuppgifterna fastställda utbildningarna
- körkort, är meriterande
- Ostraffad
- God svenska i tal och skrift
- Offentligrättslig parkeringsvaktsutbildning är ett krav
- Minst 6 månaders erfarenhet av parkeringsövervakning


Om företaget
Övrigt:
Lön utgår enligt kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.


Om oss
QSG Bevakning AB är ett helägt dotterbolag till Sandarna holding Väst AB. Bolaget erbjuder ett flertal tjänster till såväl privata som publika bolag, läs mera under länken ”tjänster”.
Vi vill inte profilera oss som ett traditionellt bevakningsbolag, vi vill behålla det personliga engagemanget. Kunden skall alltid vara i fokus och kvalitet skall genomsyra hela verksamheten.
Verksamheten skall utmärkas av Säkerhet, Service och Trivsel såväl mot kunden, tredje man och vår egen personal.

Vårt motto: ”Ingen kund är för liten, inget uppdrag är för stort!”

Ansök nu

Veterankraft söker pensionärer till ett prestigefullt uppdrag

Trafikövervakare
Läs mer Maj 17
Om företaget
Veterankraft är en jobbplattform för personer från 55 år och äldre. Som tjänste- och bemanningsföretag hyr vi ut 55-plussare till företag, föreningar och offentlig sektor. Med vår stora bank av 55-plussare med livserfarenhet och olika kompetenser täcker vi i stort sett allt inom tjänstesektorn, oavsett omfattning och innehåll.

Om oss
En Veteran inom Veterankraft AB har en viktig uppgift och egenskap: att vara centrum för positiv energi. Den positiva energin återspeglas i ett stort engagemang och ett professionellt uppträdande med en underliggande glädje och kamratskap. Det skall vara roligt att jobba för oss och det skall vara roligt att vara kund hos oss.

Om tjänsten
Vetrankraft har vunnit ett prestigefullt nationellt uppdrag från TRAFIKIA om att utföra viktiga statistikmätningar under hösten. Nu sökjer vi pensionärer som vill göra en meningsfull insats i orterna Växjö, Alvesta, Lessebo, Uppvidinge, Tingsryd.

Dina arbetsuppgifter
Rollen som trafikmätare innebär att du kommer att utföra viktiga statistikmätningar såsom att räkna cykelhjälmar, mopedhjälmar och bilbältesanvändning i närheten av cykelstråk, vis grundskolor och centrala adresser i Växjö, Alvesta, Lessebo, Uppvidinge, Tingsryd. Syftet är att få in underlag för framtida trafik- och säkerhetsplanering. Ett jobb som utförs utomhus oavsett rådande väder under veckorna 34-39. en eller flera dagar.

Arbetet kommer behöva utföras under rusningstrafik, morgon och eftermiddag där respektive rbetspass är på minst 2 timmar per gång. Du är naturligtvis avtalsförsäkrad under den tid som du utför uppdragen.

Vem är du?
Vi söker dig som är ålders- eller avtalspensionär. Du är ordningsam och tålmodig med en hög grad av noggrannhet då resultatet av di insats blir en viktig del av slutkundens framtida beslutsunderlag. FDå arbetet ska utföras oavsett väder och vind, behöver du tycka om att arbeta utomhus. När sista passet är slutfört, sammanställs dagen statistikmätning.

Ansökan
Välkommen in med din ansökan!

Ansök nu

Arrestantvakter till Växjö

Arrestantvakt/Arrestvakt
Läs mer Jun 13
Är du redo för en större uppgift? Vi söker arrestantvakter till en av våra arrestgrupper i polisområde Kalmar Kronoberg. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Polisområde Kalmar Kronoberg är region Syds geografiskt och befolkningsmässigt största polisområde med cirka 444 000 invånare uppdelat på 20 kommuner. Området har fem lokalpolisområden - Kalmar, Nybro, Västervik, Växjö och Ljungby.

Vi söker nu arrestantvakter med placering i Växjö.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet som arrestantvakt innebär att hantera och möta personer som berövats friheten av olika anledningar. Flera frihetsberövas i syfte att utreda brott, men det kan även handla om kortare omhändertaganden på grund av berusning. Arrestantvakten är den som den intagne har närmast kontakt med under sin vistelse som frihetsberövad i arrestlokalen och arbetet bedrivs under ledning av ett stationsbefäl. Arbetet innebär således mottagning, avvisitering, bevakning och tillsyn. I uppdraget ingår även administrativa arbetsuppgifter, exempel på sådana är dokumentation kring omhändertagandet, dna-topsning, daktning (fingeravtrycksupptagning samt fotografering), urinprovsprovtagning och registerslagningar. Du kommer även att arbeta med upptagning av polisanmälningar samt utföra olika utredningsåtgärder, som exempelvis hålla enklare förhör, gällande sektionens ärenden.

Arbetstempot varierar över tid och är beroende av hur många som är intagna i arresten. Du medverkar även vid transporter till häktesförhandlingar samt på bevakningsuppdrag på t.ex. sjukhus. Ditt bemötande har stor betydelse för den frihetsberövades upplevelse av polisen, vilket har stor vikt för den fortsatta utredningen.

KVALIFIKATIONER
Detta är en möjlighet för dig som har

• godkänd och slutförd gymnasieutbildning med fullständiga betyg eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
• erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter och vana att arbeta med dator som arbetsverktyg
• kan uttrycka dig väl i tal och skrift i svenska språket samt behärskar engelska främst i tal och förståelse
• B-körkort (manuell växel)
• god syn (tillåtet att bära glasögon men du måste kunna fullgöra arbetet utan glasögon vid behov)
• god hälsa, både fysiskt och psykiskt, då arbetet kräver att du vid vissa tillfällen måste agera fysiskt.

Det är meriterande om du även har

• erfarenhet av att arbeta som arrestantvakt eller liknande
• genomfört polisens arrestantvaktsutbildning med godkänt resultat
• erfarenhet av arbete inom sjukvård, även psykiatrisjukvård
• relevanta eftergymnasiala studier
• dokumenterad erfarenhet av att arbeta med/bemöta människor i utsatta och/eller problematiska situationer.

Personliga egenskaper
Arbetsuppgifterna ställer krav på förmåga att agera på ett lugnt och professionellt sätt, även i stressiga situationer. Du har god självkännedom och tillämpar ett högt säkerhetstänkande, vilket innebär att du är pålitlig i situationer där fysiskt våld kan uppstå och kan anpassa ditt bemötande och din framtoning i ett konfliktförebyggande syfte. Du har förmåga att prioritera och snabbt växla mellan arbetsuppgifter och tempo har en mycket god samarbetsförmåga både internt och externt men kan även arbeta självständigt.

När vi anställer kommer vi att lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Vid intervjutillfället kommer ett skrivtest vara en del. Testet mäter din förmåga att formulera dig i skrift.

Arbetsort: Växjö
Arbetstid: Periodplanering enligt kollektivavtalet ASA/Polis. Schema dygnstäckande tre-skift.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Funktion: Arrestantvakt

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas.

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 30 juni 2023. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du kontaktar ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Brandskyddskoordinator Växjö

Brandinspektör
Läs mer Maj 8
Företagsbeskrivning
I över 85 år har vi på Securitas sett till att människor känner sig trygga i sin vardag. Åren ger oss erfarenhet och kompetens som vi behöver när vi nu blickar framåt. För vi är övertygade om att den trygghet och säkerhet som vi står för kommer att vara viktigare än någonsin i framtiden.
Numera har vi kollegor över hela världen. Det betyder att vi har samlat ännu mer kompetens och kunskap inom Securitas. Och som Sveriges största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan.
Du tar hand om människors säkerhet – Securitas tar hand om dig.
Jobbeskrivning
Är du på jakt efter en varierad roll med ett stort kontaktnät? Vi på Securitas letar just nu efter en brandskyddskoordinator inom vårt affärsområde Brand & Räddning. Är du en strukturerad person som trivs i en roll där du arbetar med många olika människor? Läs då mer nedan!
Som brandskyddskoordinator kommer du ha ett stort ansvar för kontakten med våra kunder inom affärsområdet Brand & Räddning. Du kommer också ansvara för vår leverans enligt avtal av våra tjänster och produkter. Du kommer också vara delaktig i arbetet kopplat till ny- och merförsäljning, då det i rollen innebär att stötta våra säkerhetsrådgivare internt som bland annat driver dessa frågor.
Du kommer till exempel att:
Skapa förutsättningar för nya affärer.
Genomföra utbildningar inom området
Tekniskt underhåll av kunders brandskydd
Vara stöd till regionernas brandskyddsarbete.
Arbeta för att utveckla, förädla och implementera nya och befintliga tjänster.

Tjänsten passar dig som är affärsdriven och samtidigt är intresserad av att jobba med människor. Du kommer att bli en del av en arbetsplats där vi har stor tillit till varandra, så trivs du i att arbeta med frihet under ansvar är detta tjänsten för dig.
Tjänsten kommer att vara placerad i Växjö där man utgår ifrån i sitt dagliga arbete.
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
Kravspecifikation
Krav
Har en gymnasieutbildning med godkänt resultat i svenska och engelska.
Har du en utbildningsbakgrund eller flerårig arbetslivserfarenhet inom. brandsäkerhet sedan tidigare är detta starkt meriterande, men inget krav.
Extra meriterande är om du har en SMO-utbildning sedan tidigare.

Stor vikt lägger vi dock vid din personliga lämplighet och är du den vi söker säkerställer vi att du får rätt utbildning för att kunna utföra ditt arbete. Då resor förekommer i tjänsten så är B-körkort ett krav.
Som person tror vi att du är van vid att skapa struktur över ditt arbete och får saker gjorda. Vi ser också att du är affärsdriven i ditt sätt att jobba och har en god förmåga att se vilken effekt det dagliga arbetet har på affären. Då du kommer att ha många kontaktytor internt såväl som externt tror vi att du som söker har en god kommunikativ förmåga och gillar att samarbeta tillsammans med andra.
Övrig information
Du söker till tjänsten genom att klicka på ansök här nedan. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten: inkom med din ansökan redan idag!
Securitas har gjort medieval för samtliga rekryteringar så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster. Har du frågor kring rollen är du dock varmt välkommen att höra av dig till kontaktpersoner: glenn.zander@securitas.se & sandra.scherling@securitas.se
Tjänsten är en heltidstjänst med 6 månaders provanställning, tillträde enligt överenskommelse.
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag (företaget gör den ansökan). Vid utvärdering av sökande till tjänsten kommer även urvalstester att användas.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.

Ansök nu

Vakthavande befäl till Häktet Växjö

Kriminalvårdare
Läs mer Maj 29
Läs mer om häktet Växjö verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/vaxjo/#omKriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu nya medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.

ARBETSUPPGIFTER
Som vakthavande befäl ska du i samråd med kriminalvårdsinspektören ansvara för säkerheten vid häktet och ska operativt leda och fördela dagliga arbetsuppgifter. Du kommunicerar rakt och tydligt samt bidrar till en trygg och effektiv arbetsmiljö.
Vakthavande befäl finns i tjänst måndag till söndag och utgör, utanför kontorstid, lokalt högsta operativa beslutsfattare under kriminalvårdschef i beredskap. Du företräder arbetsgivaren och är en garanti för att chefslinjen bibehålls hela vägen ut till samtlig personal, förankrar fattade beslut, och innehar en stödfunktion till kriminalvårdsinspektören.

Några av de arbetsuppgifter befattningen innefattar är:
-följa upp det dagliga säkerhetsarbetet och vid behov vidta åtgärder
-skapa och utveckla system för uppföljning av dagliga säkerhetsinsatser
-operativt leda arbetet inom häktet
-bedöma behovet av bemanning på häktet och rangera personal för dagens verksamhet
-tillse att visitationer utförs
-delta vid in- och utskrivningar m.m.
-följa upp att säkerhetsrutiner efterlevs
-genomföra övningar, säkerhetssamtal och säkerhetsbedömningar
-planera transporterKVALIFIKATIONER
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Vi söker dig som är trygg, stabil och har god självinsikt. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att leda och fördela arbetet utefter mottagarens förutsättningar. I ditt yrkesutövande har du ett gott omdöme och integritet. Du har en personlig mognad som gör att du kan anpassa ditt agerande och ditt ledarskap till olika situationer med lojalitet till kriminalvårdens uppdrag och regelverk.
Personliga egenskaper som vi kommer att värdesätta är förmågan att arbeta och prioritera på ett rationellt sätt under stress eller hög arbetsbelastning med bibehållet säkerhetstänkande.
Då du i samråd med kriminalvårdsinspektören operativt leder arbetet på häktet och samtidigt har en nära kontakt med andra kollegor i verksamheten behöver du ha mycket god samarbetsförmåga och förmåga att bygga goda professionella relationer till både kollegor och ledning. Vi söker även dig som har förmåga att vara rak och tydlig i din kommunikation för att kunna bidra till en trygg och effektiv arbetsmiljö. Du ska även ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt om situationen så kräver.

Krav
• Fullständig gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen.
• Godkänd kriminalvårdsutbildning.
• Goda kunskaper i svenska och engelska språket i såväl tal som skrift.
• Erfarenhet av arbete inom kriminalvården.
• B-körkort.

Meriterande
• Genomgått Kriminalvårdens interna vakthavande befälsutbildning.
• Arbetat som Vakthavande befäl inom Kriminalvården.
• Genomgått utbildning i OC-spray och expanderbatong.
• Erfarenhet av att leda personal.
• Övriga ledarskapsutbildningar som Kriminalvården bedömer relevant i relation till befattningen.

För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Gymnasiebetyg och intyg på Kriminalvårdsutbildning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.
Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning.

Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.

Kriminalvården tillämpar rökfri arbetstid.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post.

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.

Ansök nu

Stationschef till Carspect I11 i Växjö

Besiktningstekniker, bilprovning
Läs mer Dec 15
Vi söker en stationschef till Carspect I11 i Växjö.

Som stationschef har du ägandeskap för din station och personalansvar för de anställda.

Du arbetar mestadels med besiktningsarbete. Du rapporterar till klusterchef Andreas Widén.

Arbetsuppgifter

Förutom att besiktiga fordon har du följande arbetsuppgifter:

• Ansvara för kvalitetsarbetet

• Coacha, utveckla och stödja medarbetare

• Utföra utvecklingssamtal inklusive lönesättning

• Följa myndigheters regler och rutiner gällande arbetsmiljö

• Ansvara för försäljning till privat- och företagskunder

• Ansvara för stationens drift
Vem är du

Vi söker dig som är certifierad besiktningstekniker. Du har några års erfarenhet av att vara chef.

Du är en utmärkt Carspectambassadör, både internt och externt. Du sprider god stämning på din station, är en naturlig ledare och dina kollegor känner stort förtroende för dig. Du gillar försäljning och du säljer genom att skapa kontakter och har ett intresse för våra produkter och tjänster. Givetvis brinner du för att kunderna ska trivas på din station. Du har också ordning och reda samt arbetar strukturerat.

Vi erbjuder

- En betydelsefull roll där din insats gör skillnad för kollegor och kunder.
- Ett utåtriktat arbete med många kundkontakter.
- Ett arbete i en humanistisk arbetsmiljö där mjuka värden uppskattas.

Vi har kollektivavtal som bland inkluderar pensionsavsättning, grupplivförsäkring, arbetsskadeförsäkring och extra lön vid föräldraledighet. Vi har dessutom arbetstidsförkortning om 58 timmar/år och friskvårdsbidrag.

Välkommen med din ansökan!

Drygt elva år har gått sedan avregleringen och Carspect, den överlägset största spelaren av de som utmanat monopolet, expanderar ytterligare och vill rekrytera dig som är Sveriges bästa besiktningstekniker eller besiktningsingenjör.

Vi vill att du som söker jobb hos oss tror på det personliga mötet mellan dig och kunden, och du gör det lilla extra för att kunden ska bli nöjd. Hos oss har du möjlighet att påverka och vi värdesätter ditt engagemang att fortsätta utveckla Carspect att bli ett av de ledande fordonsbesiktningsföretagen i landet.

Om du inte redan är certifierad besiktningstekniker kan vi erbjuda dig betald utbildning.

Välkommen att växa med Carspect!

Ansök nu

Stationschef till Carspect Norremark i Växjö

Besiktningstekniker, bilprovning
Läs mer Dec 15
Vi söker en stationschef till Carspect Norremark i Växjö.

Som stationschef har du ägandeskap för din station och personalansvar för de anställda.

Du arbetar mestadels med besiktningsarbete. Du rapporterar till klusterchef Andreas Widén.

Arbetsuppgifter

Förutom att besiktiga fordon har du följande arbetsuppgifter:

• Ansvara för kvalitetsarbetet

• Coacha, utveckla och stödja medarbetare

• Utföra utvecklingssamtal inklusive lönesättning

• Följa myndigheters regler och rutiner gällande arbetsmiljö

• Ansvara för försäljning till privat- och företagskunder

• Ansvara för stationens drift
Vem är du

Vi söker dig som är certifierad besiktningstekniker. Du har några års erfarenhet av att vara chef.

Du är en utmärkt Carspectambassadör, både internt och externt. Du sprider god stämning på din station, är en naturlig ledare och dina kollegor känner stort förtroende för dig. Du gillar försäljning och du säljer genom att skapa kontakter och har ett intresse för våra produkter och tjänster. Givetvis brinner du för att kunderna ska trivas på din station. Du har också ordning och reda samt arbetar strukturerat.

Vi erbjuder

- En betydelsefull roll där din insats gör skillnad för kollegor och kunder.
- Ett utåtriktat arbete med många kundkontakter.
- Ett arbete i en humanistisk arbetsmiljö där mjuka värden uppskattas.

Vi har kollektivavtal som bland inkluderar pensionsavsättning, grupplivförsäkring, arbetsskadeförsäkring och extra lön vid föräldraledighet. Vi har dessutom arbetstidsförkortning om 58 timmar/år och friskvårdsbidrag.

Välkommen med din ansökan!

Drygt elva år har gått sedan avregleringen och Carspect, den överlägset största spelaren av de som utmanat monopolet, expanderar ytterligare och vill rekrytera dig som är Sveriges bästa besiktningstekniker eller besiktningsingenjör.

Vi vill att du som söker jobb hos oss tror på det personliga mötet mellan dig och kunden, och du gör det lilla extra för att kunden ska bli nöjd. Hos oss har du möjlighet att påverka och vi värdesätter ditt engagemang att fortsätta utveckla Carspect att bli ett av de ledande fordonsbesiktningsföretagen i landet.

Om du inte redan är certifierad besiktningstekniker kan vi erbjuda dig betald utbildning.

Välkommen att växa med Carspect!

Ansök nu

Kriminalvårdare till Häktet Växjö

Kriminalvårdare
Läs mer Maj 5
Läs mer om häktet Växjö verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/vaxjo/#omKriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu nya medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.

ARBETSUPPGIFTER
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar.

Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetet vid häkte är ofta rutinstyrt och inriktat på omvårdnads- och säkerhetsuppgifter. Klienter kan sitta häktade under lång tid utan att få träffa andra än sin advokat och personalen vid häktet vilket ställer särskilda krav på dig som kriminalvårdare.

KVALIFIKATIONER
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Som kriminalvårdare behöver du vara trygg, stabil och ha god självinsikt. Då du tillsammans med dina kollegor driver verksamheten behöver du ha god samarbetsförmåga och förmåga att vara tydlig i din kommunikation. I ditt yrkesutövande krävs ett gott omdöme och integritet. Du har en fysisk status som möjliggör förmåga att agera fysiskt när situationen så kräver.

Vi söker dig som har:
• Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är
inte att jämställa med anställning
• Fullständig gymnasiekompetens (läs mer via länk under övrigt)
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
• God datorvana
• B-körkort

Det är meriterande om du har:
• Arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete
• Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi psykiatri, juridik och konflikthantering
• Relevanta språkkunskaper

ÖVRIGT
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning. Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För tjänster med högre säkerhetsklass behöver du vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Kriminalvården strävar efter en jämn köns- och åldersfördelning samt ökad mångfald.

Kriminalvården tillämpar rökfri arbetstid.

I denna rekrytering tillämpas löpande urval.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post.

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.

Ansök nu

Väktare semestervikariat Securitas Växjö

Väktare
Läs mer Jan 16
Företagsbeskrivning
I över 85 år har vi på Securitas sett till att människor känner sig trygga i sin vardag. Åren ger oss erfarenhet och kompetens som vi behöver när vi nu blickar framåt. För vi är övertygade om att den trygghet och säkerhet som vi står för kommer att vara viktigare än någonsin i framtiden.
Numera har vi kollegor över hela världen. Det betyder att vi har samlat ännu mer kompetens och kunskap inom Securitas. Och som Sveriges största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan.
Du tar hand om människors säkerhet – Securitas tar hand om dig.
Jobbeskrivning
Trivs du i ett jobb med föränderlig vardag? På Securitas jobbar vi varje dag, dygnet runt, med att få människor att känna sig trygga. Securitas som varumärke har kommit att bli synonymt med säkerhet – och vi letar nu efter dig som är intresserad att ta på dig vår uniform tillsammans med oss. Just nu letar vi efter både ronderande och stationära väktare. Nyfiken på att höra vad de olika rollerna innebär? Läs då mer nedan.
Som ronderande väktare är din främsta uppgift att leverera trygghet ute hos våra kunder – främst vid industrier, på kontor och i verkstäder – genom att skydda egendom och byggnader mot brand, stöld och skador. Vanligtvis är det du som sköter larmanläggningarna och rapporterar med hjälp av ett datoriserat rondinformationssystem.
Som stationärväktare arbetar du hos något av våra kundföretag, t ex vid huvudinfarten eller entrén. Du ansvarar för in- och utpasseringskontroller av besökare, leverantörer och kunder.
Som handelsväktare jobbar du med butikskontroll som syftar till att förhindra och förebygga snatteri, stöld och svinn i butiksmiljö. Vid eventuellt brott ingriper väktaren/butikskontrollanten och tillkallar sedan polis.
Vid arbetsplatsen kan olika typer av teknisk hjälp finnas t ex larmpaneler för driftlarm, inbrottslarm och brandlarm. Vid större företag är det också vanligt med övervakningskameror och fjärrstyrning av grindar och portar. Andra exempel på arbetsuppgifter kan vara att sköta företagets telefonväxel efter kontorstid, utföra rondering. Arbetsuppgifterna varierar från kund till kund.
Tjänsterna passar dig som gillar att jobba med människor och hjälpa dem i deras vardag. Ibland är det tufft att vara den som står mellan hot och medmänniska. Som tur är har vi en stark gemenskap bland oss kollegor som gör att vi klarar det mesta. Vill du bli en del av ett sammansvetsat gäng, är detta tjänsten för dig.
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
Kravspecifikation
Har en gymnasieutbildning med godkänt resultat i svenska och engelska. Då du kommer att ta dig från olika platser i din roll, är B-körkort ett krav för tjänsten. Har du arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare är detta självklart starkt meriterande, men inget krav. Störst vikt kommer läggas vid din personliga lämplighet för tjänsten.
Som person tror vi att du är en serviceinriktad, lugn och organiserad person som kan hantera periodvis högt arbetstempo. Du är intresserad av teknik och har lätt för att förstå instruktioner. Vi ser att du som söker är en självständig person och litar på din egen förmåga förstår snabbt problem och löser dessa på ett kreativt sätt. Du har ett systematiskt och noggrant tillvägagångssätt med ett öga för detaljer Att ta ansvar kommer naturligt för dig – du är helt enkelt en ärlig, hjälpsam och vaksam person som får människor omkring dig att känna sig trygga.
Övrig information
Du söker till tjänsten genom att klicka på ansök här nedan. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten: inkom med din ansökan redan idag!
Securitas har gjort medieval för samtliga rekryteringar så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster. Har du frågor kring rollen är du dock varmt välkommen att höra av dig till kontaktperson: glenn.zander@securitas.se.
Detta är även en sommaranställning, då du kommer att ersätta vår ordinarie personal då de är på semester. Därför är det väsentligt att du är tillgänglig för arbete under minst v23-33. Det finns även möjlighet till fortsättning efter sommaren.
Tjänsten är en timanställning med tillträde enligt överenskommelse.
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag (företaget gör den ansökan). Vid utvärdering av sökande till tjänsten kommer även urvalstester att användas.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.

Ansök nu

Ordningsvakt Securitas Växjö

Ordningsvakt
Läs mer Jan 17
Företagsbeskrivning
I över 85 år har vi på Securitas sett till att människor känner sig trygga i sin vardag. Åren ger oss erfarenhet och kompetens som vi behöver när vi nu blickar framåt. För vi är övertygade om att den trygghet och säkerhet som vi står för kommer att vara viktigare än någonsin i framtiden.
Numera har vi kollegor över hela världen. Det betyder att vi har samlat ännu mer kompetens och kunskap inom Securitas. Och som Sveriges största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan.
Du tar hand om människors säkerhet – Securitas tar hand om dig.
Jobbeskrivning
Har du en lugnande effekt på din omgivning och är på jakt efter en roll där du får komma i kontakt med många människor? Vi på Securitas letar nu efter dig som vill arbeta som ordningsvakt för att vara med och skapa ett tryggare samhälle. Vill du göra skillnad i människors vardag på ditt arbete? Läs mer nedan.
Som ordningsvakt har du mycket kontakt med allmänheten. Din främsta uppgift är att jobba med det viktigaste man kan jobba med enligt oss: få människor att känna sig trygga i sin vardag. Du gör detta genom att finnas på plats i köpcentrum, på krogen, på tunnelbanan etc. Förhoppningsvis är din närvaro lugnande och förebyggande, men om det behövs förväntas du också ingripa i situationen för att lugna den.
Du kommer till exempel att:
Kontrollera att miljön hos våra kunder är lugn och trygg
Vid behov ingripa vid situationer som uppstår och hålla kontakten med polismyndigheten.

Tjänsten passar dig som gillar att jobba med människor och hjälpa dem i deras vardag. Ibland är det tufft att vara den som står mellan hot och medmänniska. Som tur är har vi en stark gemenskap bland oss kollegor som gör att vi klarar det mesta. Vill du bli en del av ett sammansvetsat gäng, är detta tjänsten för dig.
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
Kravspecifikation
Störst vikt kommer läggas vid din personliga lämplighet för tjänsten.
Som person tror vi att du är en serviceinriktad, lugn och organiserad person som kan hantera periodvis högt arbetstempo. Du är intresserad av teknik och har lätt för att förstå instruktioner. Vi ser att du som söker är en självständig person och litar på din egen förmåga förstår snabbt problem och löser dessa på ett kreativt sätt. Du har ett systematiskt och noggrant tillvägagångssätt med ett öga för detaljer Att ta ansvar kommer naturligt för dig – du är helt enkelt en ärlig, hjälpsam och vaksam person som får människor omkring dig att känna sig trygga.
Har en gymnasieutbildning med godkänt resultat i svenska och engelska.
Har en ordningsvaktsutbildning samt godkänt förordnande
Körkort B

Övrig information
Du söker till tjänsten genom att klicka på ansök här nedan. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten: inkom med din ansökan redan idag!
Securitas har gjort medieval för samtliga rekryteringar så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster. Har du frågor kring rollen är du dock varmt välkommen att höra av dig till kontaktperson: glenn.zander@securitas.se Tjänsen är en timanställning med tillträde enligt överenskommelse.
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag (företaget gör den ansökan). Vid utvärdering av sökande till tjänsten kommer även urvalstester att användas.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.

Ansök nu

Säkerhetshandläggare till häktet Växjö

Kriminalvårdare
Läs mer Apr 11
Kriminalvården växer vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu nya medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.

Verksamhetsområde Jönköping Växjö har 114 häktesplatser fördelat på två häkten i Jönköping och Växjö. Vi söker nu en säkerhetshandläggare med placering i Växjö och arbetsuppgifter inom hela verksamhetsområdet.
Läs mer om vår verksamhet:
https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/
ARBETSUPPGIFTER
Som säkerhetshandläggare är du underställd kriminalvårdsinspektör (första linjens chef) vid häktet Växjö och ingår i den lokala säkerhetsorganisationen för hela verksamhetsområdet (Jönköping Växjö). Du har en samordnande och rådgivande funktion gentemot ledning och personal och förväntas på ett aktivt och självständigt sätt identifiera säkerhetsproblem och genomföra analyser.

I rollen kommer du bland annat att:
• utveckla och uppdatera lokala arbetsrutiner och lokala tillägg till säkerhetshandboken.
• fungera som samordnare för incidentrapportering (ISAP), genomföra analyser av incidenter samt vid behov bistå i fördjupade incidentutredningar.
• arbeta med kvalitetsledningssystemet för säkerhet (Q-säk)
• ta fram underlag för, och delta i, lokala säkerhetsmöten.
• på uppdrag av chef samverka med olika aktörer internt och externt, såsom säkerhetsavdelningen på huvudkontoret, polismyndigheten mfl
• på uppdrag av chef bistå vid utveckling, och ev genomförande, av introduktion av nyanställda, avseende säkerhetsdelar.
• i nära samverkan med verksamheten och ledningen samordna, följa upp och utveckla arbetet med bassäkerhet enligt gällande regelverk. Detta kan innebära planering, analys och administration/uppföljning av säkerhetsarbetet innefattande fysisk/teknisk säkerhet, klientnära säkerhet, brandskydd, informationssäkerhet m.m.

Sammantaget fyller säkerhetshandläggaren en viktig roll för att säkerställa och bibehålla säkerhetsmedvetenheten på enheten och vara drivande i att förfina och förvalta det säkerhetsrelaterade arbetet, samt stötta ledningen i säkerhetsrelaterade frågor.


KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du arbetar strukturerat och självständigt utifrån verksamhetens behov, tar ansvar, driver processer och uppnår resultat. Du arbetar aktivt med prioritering och tidplaner som förankras i ledningen och har förmåga att väga samman komplex information med olika typer av hänsynstaganden. Vidare har du en god initiativförmåga med förmåga att implementera förändringar i verksamheten tillsammans med våra medarbetare och chefer, bl.a genom en god kommunikation i tal och skrift.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:
• Fullständig gymnasiekompetens
• Aktuell arbetslivserfarenhet inom kriminalvården.
• Genomförd och godkänd kriminalvårdsutbildning.
• God vana av arbete med Officepaketet
• Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska

B-körkort


Meriterande:
Erfarenhet av kvalificerat säkerhetsarbete
Relevanta utbildningar inom säkerhetsområdet
• Erfarenhet av att arbeta utifrån lagstöd och föreskrifter
• Erfarenhet av kvalificerat/strategiskt säkerhetsarbete
Erfarenhet av arbete på häkte eller anstalt
Kriminalvårdens interna säkerhetsutbildningar, såsom incidentledning eller utbildning för vakthavande befäl


ÖVRIGT
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.
Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning. Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För tjänster med högre säkerhetsklass behöver du vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post.

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.

Ansök nu

Besiktningsingenjör till teknikområde lyft i Småland

Besiktningsingenjör
Läs mer Maj 2
Vill du göra världen till en säkrare plats? Då har du hittat rätt! Vår vision är nämligen att genom innovativa tjänster skapa trygghet på vägen, i hemmet och på jobbet. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare kommer du att ha hissnande kul på jobbet.
Om tjänsten
DEKRA expanderar ytterligare och söker nu en Besiktningsingenjör till teknikområde tryck i Småland. Genom att besiktiga exempelvis tryckbärande anläggningar i fastigheter och på industrier, cisterner, pannor och mycket annat är du med och lyfter säkerheten till en ny nivå. Vi tror på frihet under ansvar där du planerar dina dagar själv. Kanske besiktigar du en nyinstallerad trycktank innan lunch och avslutar dagen med att utföra tillverkningskontroll hos en av våra kunder. Du arbetar ofta självständigt ute hos våra kunder, som finns inom de flesta branscher.
Vi önskar att du har:
Teknisk utbildning, exempelvis gymnasie- eller högskoleingenjör. Alternativt relevant erfarenhet från branschen.
Stort tekniskt intresse och en god social förmåga.
Social kompetens där många kundkontakter stimulerar dig.
Körkort för personbil. C-kort är meriterande.

För oss är rätt person viktigare än erfarenhet. Vi välkomnar dig som är nyfiken, nyutexaminerad och oerfaren, men också dig som är självständig och har vana från besiktningsbranschen eller har arbetat med pannor, tryckbärande anläggningar eller liknande. När du börjar hos oss kommer du att få insyn i DEKRAS breda spektra av tjänster. Du kommer också att få genomgå ett flertal interna utbildningar, dels i början men också löpande, när det passar dig. Och det roligaste är att vi aldrig blir fullärda!
Du utgår från Växjö men arbetar i hela Småland, även resor till Blekinge samt Öland förekommer.
Vi tror på mångfald och inkludering och vill rekrytera medarbetare med olika perspektiv, erfarenheter och kompetenser.
Vad DEKRA erbjuder dig:
Sedan start 1925 har vi gjort världen lite säkrare. Idag är DEKRA ett av de mest framgångsrika företagen i världen inom sin bransch. Enligt oss är det medarbetarna som för oss framåt - din utveckling är därför värd att satsa på! Genom interna utbildningar och intressanta projekt kommer din kompetens ständigt att utvecklas.
Gemensamt lyfts tekniska frågor inom respektive sektion och vidareutvecklas tillsammans med företagets teknikråd. Hos oss blir du en i DEKRA-familjen med härliga kollegor och duktiga ledare. Vill du arbeta på ett företag där din idé kan bli verklighet, oavsett position, då har du kommit rätt.
Har du frågor om tjänsten?
Kontakta Mikael Söderling, sektionschef Lyft i Småland kontaktuppgifter nedan.

Ansök nu

Säkerhetshandläggare till Häktet Växjö

Kriminalvårdare
Läs mer Apr 11
Kriminalvården växer vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu nya medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.

Verksamhetsområde Jönköping Växjö har 114 häktesplatser fördelat på två häkten i Jönköping och Växjö. Vi söker nu en säkerhetshandläggare med placering i Växjö och arbetsuppgifter inom hela verksamhetsområdet.
Läs mer om vår verksamhet:
https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/
ARBETSUPPGIFTER
Som säkerhetshandläggare är du underställd kriminalvårdsinspektör (första linjens chef) vid häktet Växjö och ingår i den lokala säkerhetsorganisationen för hela verksamhetsområdet (Jönköping Växjö). Du har en samordnande och rådgivande funktion gentemot ledning och personal och förväntas på ett aktivt och självständigt sätt identifiera säkerhetsproblem och genomföra analyser.
I rollen kommer du bland annat att:
• utveckla och uppdatera lokala arbetsrutiner och lokala tillägg till säkerhetshandboken.
• fungera som samordnare för incidentrapportering (ISAP), genomföra analyser av incidenter samt vid behov bistå i fördjupade incidentutredningar.
• arbeta med kvalitetsledningssystemet för säkerhet (Q-säk)
• ta fram underlag för, och delta i, lokala säkerhetsmöten.
• på uppdrag av chef samverka med olika aktörer internt och externt, såsom säkerhetsavdelningen på huvudkontoret, polismyndigheten mfl
• på uppdrag av chef bistå vid utveckling, och ev genomförande, av introduktion av nyanställda, avseende säkerhetsdelar.
• i nära samverkan med verksamheten och ledningen samordna, följa upp och utveckla arbetet med bassäkerhet enligt gällande regelverk. Detta kan innebära planering, analys och administration/uppföljning av säkerhetsarbetet innefattande fysisk/teknisk säkerhet, klientnära säkerhet, brandskydd, informationssäkerhet m.m.
Sammantaget fyller säkerhetshandläggaren en viktig roll för att säkerställa och bibehålla säkerhetsmedvetenheten på enheten och vara drivande i att förfina och förvalta det säkerhetsrelaterade arbetet, samt stötta ledningen i säkerhetsrelaterade frågor.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du arbetar strukturerat och självständigt utifrån verksamhetens behov, tar ansvar, driver processer och uppnår resultat. Du arbetar aktivt med prioritering och tidplaner som förankras i ledningen och har förmåga att väga samman komplex information med olika typer av hänsynstaganden. Vidare har du en god initiativförmåga med förmåga att implementera förändringar i verksamheten tillsammans med våra medarbetare och chefer, bl.a genom en god kommunikation i tal och skrift.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:
• Fullständig gymnasiekompetens
• Aktuell arbetslivserfarenhet inom kriminalvården.
• Genomförd och godkänd kriminalvårdsutbildning.
• God vana av arbete med Officepaketet
• Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska

B-körkort


Meriterande:
Erfarenhet av kvalificerat säkerhetsarbete
Relevanta utbildningar inom säkerhetsområdet
• Erfarenhet av att arbeta utifrån lagstöd och föreskrifter
• Erfarenhet av kvalificerat/strategiskt säkerhetsarbete
Erfarenhet av arbete på häkte eller anstalt
Kriminalvårdens interna säkerhetsutbildningar, såsom incidentledning eller utbildning för vakthavande befäl


ÖVRIGT
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.
Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning. Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För tjänster med högre säkerhetsklass behöver du vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post.

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.

Ansök nu

Projektstöd med inriktning informationssäkerhet

Säkerhetsrådgivare
Läs mer Mar 29
Vi är idag ett projekt med ca 25 personer placerade i Växjö som behöver bli fler! Just nu söker vi en kollega som kan bli vårt projektstöd med inriktning informationssäkerhet. Är du den vi söker?Din roll som Projektstöd med inriktning informationssäkerhet

Du kommer att ingå i ett team som stödjer projektet med förvaltning och vidareutveckling av aktiviteter som rör informationssäkerhet. Som projektstöd förväntas du kunna samarbeta, men även agera självständigt, ta ett uttalat ansvar och vara drivande i uppgifter. Rollen innebär en mix av administration, planering, dokumentation, utbildning och utredningar inom informationssäkerhet.Du kommer att arbeta i ett prestigelöst team som kommer se till att du får bästa möjliga start hos oss.Vem är du?

Vi tror du har några års erfarenhet av liknande roll eller att du har ett stort intresse av att stödja projekt och kan växa in i rollen. Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Du är säkerhetsmedveten, lyhörd, framåt och en kommunikativ lagspelare som trivs i en roll som både kräver struktur och flexibilitet. Har du ett tekniskt intresse är det en fördel. Vi uppskattar din förmåga att vilja lära dig nya saker, ta tag i saker och driva uppgifter framåt. Du har en god datorvana och kommunicerar tydligt både i skrift och i samtal både inom och utanför projektet.Meriterande är om du arbetat med informationssäkerhet eller IT-säkerhet.Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.


Låter det intressant? Hör av dig till oss eller skicka in din ansökan direkt!Kom & gör skillnad

Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.För oss handlar det om hållbarhet - vi vill bli branschens mest hållbara företag; och för att vara ett hållbart företag i en hållbar framtid behöver vi investera i våra medarbetare. För oss är din återhämtning, dina utvecklingsmöjligheter och din trygghet lika viktigt som företagets framgång - utan våra medarbetare står vi stilla.Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!

Ansök nu

Besiktningsingenjör inom tryck - Blekinge

Besiktningsingenjör
Läs mer Mar 10
Vi vill stärka upp vårt team inom processäkerhet i Blekinge och söker nu en ny kollega som vill arbeta som besiktningsingenjör inom tryck.

Tjänsten som besiktningsingenjör inom tryck innebär att du dagligen kommer utföra teknisk kontroll och besiktning av olika trycksatta anordningar. Det kan vara en variation av pannor, rörledningar, kylanläggningar, tryckluftstankar, kokgrytor, och andra tryckkärl som du inspekterar ute hos våra kunder. Utöver tekniska kontroller hjälper vi till med granskningar och dokumentation i enlighet med arbetsmiljöverkets föreskrifter, exempelvis tillhörande riskbedömningar, journaler för fortlöpande tillsyn mm. Rollen innebär mycket frihet under ansvar, där du får själv har stor del i att planera hur dina arbetsveckor ska se ut och i dialog med kunderna boka in besök.

Tjänsten är placerad Växjö men arbetet utförs i och kring Blekinge och det är där vi tror att du bor. Närmsta kontor finns i Karlskrona. Dagliga resor ingår.

Vem vi söker


För att trivas i rollen ser vi att du har ett stort tekniskt intresse och tycker om det sociala och att möta kunder. Vidare är du målinriktad och du trivs med utmaningar. Du har en vilja att ständigt utvecklas och lära dig mer. Du uppskattar variation och har förmåga att självständigt planera och driva ditt eget arbete framåt.

Vad vi hoppas att du har:
· Högskoleingenjörsexamen, exempelvis drift- eller sjöingenjör alternativt en teknisk gymnasieutbildning
· Processkännedom eller driftteknisk bakgrund inom kylteknik, energi, skogsindustri eller processindustri
· Intresse för teknik och människor
· B-Körkort
· Goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som skrift

Är du redan besiktningsingenjör i dagsläget med tillhörande befogenheter ser vi det som meriterande.

Vad Kiwa erbjuder dig


Kiwa är idag ett av de mest framgångsrika företagen inom TIC-branschen och det är tack vare våra medarbetare och deras kompetens. Därför står din utveckling och trivsel hos oss i centrum. Genom ditt dagliga arbete, jobba med nya tekniker, intressanta projekt och få ta del av utbildningar som passar just dig och vad du vill åstadkomma kommer du och din kompetens ständigt att utvecklas och få växa inom företaget. Vidare erbjuder vi bland annat:
-Stabila villkor- Kiwa har kollektivavtal
-En förmånsportal med stort förmånsutbud och generöst friskvårdsbidrag
-Ersättning för läkarvård med mera
-Timbank

Inte minst erbjuder vi dig ett gäng härliga kollegor som du får jobba och utvecklas tillsammans med. Vår Kiwaanda är känd- hos oss är laget före jaget viktigt och tillsammans skapar vi en positiv arbetsmiljö där vi alla är en del av en större gemenskap, Kiwa-gemenskapen!

Ansök nu

Besiktningsingenjör till teknikområde lyft i Småland

Besiktningsingenjör
Läs mer Mar 27
Vill du göra världen till en säkrare plats? Då har du hittat rätt! Vår vision är nämligen att genom innovativa tjänster skapa trygghet på vägen, i hemmet och på jobbet. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare kommer du att ha hissnande kul på jobbet.
Om tjänsten
DEKRA expanderar ytterligare och söker nu en Besiktningsingenjör till teknikområde tryck i Småland. Genom att besiktiga exempelvis tryckbärande anläggningar i fastigheter och på industrier, cisterner, pannor och mycket annat är du med och lyfter säkerheten till en ny nivå. Vi tror på frihet under ansvar där du planerar dina dagar själv. Kanske besiktigar du en nyinstallerad trycktank innan lunch och avslutar dagen med att utföra tillverkningskontroll hos en av våra kunder. Du arbetar ofta självständigt ute hos våra kunder, som finns inom de flesta branscher.
Vi önskar att du har:
Teknisk utbildning, exempelvis gymnasie- eller högskoleingenjör. Alternativt relevant erfarenhet från branschen.
Stort tekniskt intresse och en god social förmåga.
Social kompetens där många kundkontakter stimulerar dig.
Körkort för personbil. C-kort är meriterande.

För oss är rätt person viktigare än erfarenhet. Vi välkomnar dig som är nyfiken, nyutexaminerad och oerfaren, men också dig som är självständig och har vana från besiktningsbranschen eller har arbetat med pannor, tryckbärande anläggningar eller liknande. När du börjar hos oss kommer du att få insyn i DEKRAS breda spektra av tjänster. Du kommer också att få genomgå ett flertal interna utbildningar, dels i början men också löpande, när det passar dig. Och det roligaste är att vi aldrig blir fullärda!
Du utgår från Växjö men arbetar i hela Småland, även resor till Blekinge samt Öland förekommer.
Vi tror på mångfald och inkludering och vill rekrytera medarbetare med olika perspektiv, erfarenheter och kompetenser.
Vad DEKRA erbjuder dig:
Sedan start 1925 har vi gjort världen lite säkrare. Idag är DEKRA ett av de mest framgångsrika företagen i världen inom sin bransch. Enligt oss är det medarbetarna som för oss framåt - din utveckling är därför värd att satsa på! Genom interna utbildningar och intressanta projekt kommer din kompetens ständigt att utvecklas.
Gemensamt lyfts tekniska frågor inom respektive sektion och vidareutvecklas tillsammans med företagets teknikråd. Hos oss blir du en i DEKRA-familjen med härliga kollegor och duktiga ledare. Vill du arbeta på ett företag där din idé kan bli verklighet, oavsett position, då har du kommit rätt.
Har du frågor om tjänsten?
Kontakta Mikael Söderling, sektionschef Lyft i Småland kontaktuppgifter nedan.

Ansök nu

Besiktningsingenjör till teknikområde tryck i Småland

Besiktningsingenjör
Läs mer Mar 27
Vill du göra världen till en säkrare plats? Då har du hittat rätt! Vår vision är nämligen att genom innovativa tjänster skapa trygghet på vägen, i hemmet och på jobbet. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare kommer du att ha hissnande kul på jobbet.
Om tjänsten
DEKRA expanderar ytterligare och söker nu en Besiktningsingenjör till teknikområde tryck i Småland. Genom att besiktiga exempelvis tryckbärande anläggningar i fastigheter och på industrier, cisterner, pannor och mycket annat är du med och lyfter säkerheten till en ny nivå. Vi tror på frihet under ansvar där du planerar dina dagar själv. Kanske besiktigar du en nyinstallerad trycktank innan lunch och avslutar dagen med att utföra tillverkningskontroll hos en av våra kunder. Du arbetar ofta självständigt ute hos våra kunder, som finns inom de flesta branscher.
Vi önskar att du har:
Teknisk utbildning, exempelvis gymnasie- eller högskoleingenjör. Alternativt relevant erfarenhet från branschen.
Stort tekniskt intresse och en god social förmåga.
Social kompetens där många kundkontakter stimulerar dig.
Körkort för personbil. C-kort är meriterande.

För oss är rätt person viktigare än erfarenhet. Vi välkomnar dig som är nyfiken, nyutexaminerad och oerfaren, men också dig som är självständig och har vana från besiktningsbranschen eller har arbetat med pannor, tryckbärande anläggningar eller liknande. När du börjar hos oss kommer du att få insyn i DEKRAS breda spektra av tjänster. Du kommer också att få genomgå ett flertal interna utbildningar, dels i början men också löpande, när det passar dig. Och det roligaste är att vi aldrig blir fullärda!
Du utgår från Växjö men arbetar i hela Småland, även resor till Blekinge samt Öland förekommer.
Vi tror på mångfald och inkludering och vill rekrytera medarbetare med olika perspektiv, erfarenheter och kompetenser.
Vad DEKRA erbjuder dig:
Sedan start 1925 har vi gjort världen lite säkrare. Idag är DEKRA ett av de mest framgångsrika företagen i världen inom sin bransch. Enligt oss är det medarbetarna som för oss framåt - din utveckling är därför värd att satsa på! Genom interna utbildningar och intressanta projekt kommer din kompetens ständigt att utvecklas.
Gemensamt lyfts tekniska frågor inom respektive sektion och vidareutvecklas tillsammans med företagets teknikråd. Hos oss blir du en i DEKRA-familjen med härliga kollegor och duktiga ledare. Vill du arbeta på ett företag där din idé kan bli verklighet, oavsett position, då har du kommit rätt.
Har du frågor om tjänsten?
Kontakta Mikael Söderling, sektionschef Lyft i Småland kontaktuppgifter nedan.

Ansök nu

Energikonsult till Ömangruppen i Växjö

Energideklarerare/Energiexpert
Läs mer Mar 23
Ömangruppen drivs av ett starkt miljöengagemang och vet att små åtgärder kan ha stor effekt för att spara energi. Företaget är en komplett leverantör av kvalitativa lösningar, tjänster och koncept som förbättrar byggnaders inomhusklimat. Koncernen Ömangruppen verkar inom områdena energi, miljö och projekt. Ömangruppen är ett värderingsstyrt och ägarlett bolag med 150 medarbetare fördelat på ett 30-tal orter i södra Sverige.

Mitt namn är Micael och jag arbetar som verksamhetschef på Ömangruppen Svenska AB i Växjö. Jag söker nu en energikonsult. Du kommer tillhöra vårt energikonsult-team med tre engagerade och drivna kollegor. Med mig som chef kan du förvänta dig stöttning där vi löser problemen tillsammans. – Micael Lundstedt, Verksamhetschef.

Arbetsbeskrivning: I rollen som energikonsult hos Ömangruppen i Växjö kommer du att arbeta med energifrågor hos våra befintliga och nya kunder. Resultatet av ditt arbete ska leda till sänkta energi- och driftkostnader för våra kunder och samtidigt bidra till att nå klimatmålet på 1,5 graders uppvärmning.

Dina arbetsuppgifter kan bestå av följande beroende på dina kunskaper:

• energikartläggningar
• energideklarationer
• energieffektivisera kunders verksamheter
• kontinuerlig energiövervakning av verksamheter och fastigheter
• driftövervakning av verksamheter och fastigheter
• räkna på energibesparande åtgärder och ta fram åtgärdsförslag
• arbeta som ett stöd till övriga organisationen

I rollen som energikonsult ingår det även att ständigt arbeta med att etablera och underhålla relationer med såväl nya som befintliga kunder. Du är affärsorienterad, initiativrik och observant för att finna nya möjligheter till merförsäljning och ökad kundnöjdhet. Som energikonsult ansvarar du för att självständigt driva projekt och ha kundkontakter. Planering av eget arbete och återrapportering.

Som energikonsult kommer du att samarbeta med övriga energikonsulter på andra orter och övriga medarbetare. Du rapporterar till verksamhetschef som är placerad i Växjö.

Arbetets omfattning: Heltid. Arbetstider vardagar. Start enligt överenskommelse. Du kommer att tillhöra verksamheten i Växjö.

Förmåner och fördelar: Vi erbjuder ett spännande, stimulerande och utmanande jobb i en grupp av engagerade och drivna medarbetare. Vi värnar om våra anställdas utveckling och satsar på både interna och externa utbildningar för våra medarbetare. Vi har korta beslutsvägar och du har möjlighet att kunna påverka din vardag. Som anställd hos oss kan du räkna med tryggheter som kollektivavtal, utvecklingsmöjligheter, friskvård och företagshälsovård.

Kompetenskrav: Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom energi/miljö och har ett stort intresse för ämnet. Vi tror att du har erfarenheter inom energi från praktik, uppsatsarbete eller motsvarande. Det är meriterande om du har tidigare erfarenheter som energikonsult men det är inte ett krav. Det är även meriterande om du är certifierad energiexpert eller energikartläggare men det är inte heller ett krav.

Att du har en god datorvana och trivs med att arbeta både administrativt och praktiskt ser vi som en självklarhet för att du skall trivas i rollen.

B-körkort är ett krav för tjänsten.

För att trivas hos oss: För att lyckas i rollen som energikonsult tror vi att du en strukturerad och noggrann person som trivs i en roll med många kontakter och högt krav på servicetänk. För tjänsten är det viktigt att du kan ta egna initiativ och kan arbeta med frihet under ansvar. Du trivs i kontakt med både kunder och kollegor och har en mycket god samarbetsförmåga. För att trivas hos oss så är du också prestigelös, framåt och en social person med ett stort intresse för energifrågor.

Ansökan
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Micael Lundstedt på telefonnummer 0470-702709

Sista ansökningsdag 2023-04-23.

Alla former för telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, t ex från rekryterings-/bemanningsföretag/annonssäljare undanbedes.

Ansök nu

Kriminalvårdare till Frivården Växjö

Kriminalvårdare
Läs mer Mar 27
Läs mer om frivården Växjos verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/hitta-och-kontakta/verksamhet/frivardskontor/vaxjo/#verksamhet

Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu nya medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som kriminalvårdare på frivården kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Arbetsuppgifterna innebär kontroll för säker inpassering på frivårdskontoret, bemanning av reception, uppföljning av verkställigheter med elektronisk kontroll genom hembesök och arbetsplatsbesök, planering och kontroller av samhällstjänst samt andra säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter.

Du arbetar och har ett nära samarbete med frivårdsinspektörer och administratörer på frivårdskontoret.

KVALIFIKATIONER
Rollen ställer höga krav på personlig lämplighet. Som kriminalvårdare i frivården behöver du vara trygg, stabil, ha ett gott omdöme samt integritet. Tillsammans med dina kollegor driver du verksamheten, så du behöver ha god samarbetsförmåga och vara tydlig i din kommunikation. Du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra samt anstränger dig för att leverera lösningar.

Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

För vissa av arbetsuppgifterna kräver lag och regelverk att dessa utförs av en person av samma kön som klienten, därför måste vi ha en jämn könsfördelning i gruppen.

Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasiekompetens
• Relevant arbetslivserfarenhet inom något eller flera av områdena kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri, vård- och omsorgsarbete
• Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
• God datorvana
• B-körkort

Det är meriterande om du har:
• Godkänd kriminalvårdsutbildning
• Arbetslivserfarenhet från kriminalvården
• Erfarenhet av säkerhetskontroll/inpassering
• Relevanta språkkunskaper


ÖVRIGT
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.
Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning. Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För tjänster med högre säkerhetsklass behöver du vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post.

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.

Ansök nu

Brandingenjör

Brandingenjör
Läs mer Mar 15
Värends Räddningstjänst är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten för ca 115 000 invånare i Alvesta och Växjö kommuner. Organisationen består av 65 heltidsanställda, 180 deltidsanställda och 20 räddningsvärnsmän fördelade på åtta brandstationer och två räddningsvärn.

Värends Räddningstjänsts uppdrag är att bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, samt egendom och miljö.
Vår vision: Ett tryggt och olycksfritt samhälle - för alla.

ARBETSUPPGIFTER
Vi behöver förstärkning i vårt olycksförebyggande arbete.

Avdelningen för samhällssäkerhet arbetar främst med olycksförebyggande frågor såsom tillsyn, tillståndshandläggning, remisshantering, utbildning, egensotning och information/rådgivning. På avdelningen för samhällssäkerhet arbetar både brandingenjörer och brandinspektörer. Du kommer ingå i ett team där det är självklart att samarbeta och ta vara på respektive individs styrkor, samt att driva och utveckla förbundets olycksförebyggande arbete.

Som brandingenjör hos oss i Värends räddningstjänst verkar du brett i organisationen. Du kommer primärt arbeta med tillsyn, tillståndshandläggning, remisshantering och information/rådgivning, med möjlighet att kunna påverka dina arbetsuppgifter utifrån dina egna intressen och erfarenheter tillsammans med avdelningens och organisationens behov.

Tjänsten kan komma att innebära att du ingår i den operativa beredskapen som ledningsfunktion i egenskap av Regional Insatsledare. Inom området operativ ledning sker det mycket intressant inom såväl Kronobergs län som tillsammans med övriga län i sydöstra Sverige.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har godkänd examen som brandingenjör och godkänd påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB), eller motsvarande utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.

B-körkort är ett krav för anställning.

Tidigare erfarenhet av att arbete med lagen om skydd mot olyckor, lagen om brandfarliga och explosiva varor samt remisshantering är meriterande.

Du har en god förmåga att utrycka dig i tal och skrift tillsammans med goda kunskaper i Microsoft Officeprogrammen. Du är van vid att planera och kan prioritera bland arbetsuppgifter samtidigt som du inger förtroende och stabilitet.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du ska se till medborgarna i första hand, ge ett gott bemötande och dela vår värdegrund. Som person är du flexibel, kan jobba självständigt men har samtidigt lätt för att samarbeta med andra. Du vågar tänka nytt och annorlunda, är ansvarstagande och kommer i mål med dina uppgifter.

ÖVRIGT
Arbetstiden är förlagd dagtid helgfria vardagar med flextid och som arbetsgivare värdesätter vi att våra medarbetare har en god balans mellan arbete och privatliv.

Ansök nu

Riskingenjör / Underwriter

Brandingenjör
Läs mer Mar 14
Länsförsäkring Kronoberg

Som riskingenjör/underwriter fungerar du som en av bolagets specialister vid riskbedömning och prissättning av våra företagskunder. Du arbetar med besiktningar, försäkringslösningar, premieberäkningar, lönsamhetsanalyser, tariff- och villkorshantering och skadeförebyggande verksamhet men bidrar också till kollegors kompentensutveckling. Du jobbar både på egen hand och nära våra egna försäkringsrådgivare och fristående försäkringsförmedlare, för vilka du är ett bollplank och stöd i arbetet med att uppnå våra affärsmål.
Som riskingenjör/underwriter är du en nyckelperson för vår verksamhet både internt och externt, det är en mycket varierande och ansvarsfull roll som innebär både analyser, affärer, teknik och kompetensutveckling

För att lyckas i den här rollen är du affärsinriktad med ett starkt eget driv. Du har en god analytisk förmåga för att förstå verksamheters risker samt komplexa försäkringsbehov och hur de kan lösas. Du är bekväm i att fatta beslut och är bra på att kommunicera i tal och skrift, både på svenska och engelska.

Du är civilingenjör eller har motsvarande teknisk akademisk utbildning, gärna inom brand, med minst 2 års relevant arbetslivserfarenhet alternativt har en 3-årig högskoleingenjörsutbildning med minst 4 års relevant arbetslivserfarenhet. Har du erfarenhet från att ha jobbat med företagsförsäkring är det meriterande.
Då resor ingår i jobbet så behöver du B-körkort.
Du kommer att få genomgå Länsförsäkringars interna utbildningsprogram till auktoriserad riskingenjör samt därefter deltar du i riskingenjörernas årliga obligatoriska fortbildningsprogram.

Ansök nu

Kombibrandman

Brandman
Läs mer Feb 23
Värends Räddningstjänst är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten för ca 110 000 invånare i Alvesta och Växjö kommuner. Värends Räddningstjänsts uppdrag är att bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, samt egendom och miljö.
Vår vision: Ett tryggt och olycksfritt samhälle - för alla.

Förbundets utryckningsorganisation har en heltidsstyrka, ett antal deltidsstyrkor, ett räddningsvärn och ett frivilligt räddningsvärn. Antalet medarbetare är för närvarande ca 250 varav ca 190 utgör deltids- och värnpersonal.


ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som vill arbeta som kombibrandman.
Du kommer att arbeta både med operativ och förebyggande verksamhet. Värends räddningstjänst ser en styrka i att ha personer med olika kompetenser i verksamheten och som kombibrandman bidrar du till den röda tråden mellan förebyggande och operativ verksamhet.

60 % av tiden arbetar du som brandman med följande arbetsuppgifter: utryckningstjänst, förebyggande arbete och utbildning, övning, underhållsarbete och andra tillkommande arbetsuppgifter inom den operativa avdelningen.

40 % av tiden arbetar du på avdelningen Samhällssäkerhet med följande arbetsuppgifter: tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor, tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, remisshantering rörande exempelvis ordningslagen och serveringstillstånd, rådgivning till allmänheten och andra tillkommande arbetsuppgifter inom den förebyggande avdelningen.

Du kommer att anställas på den operativa avdelningen och ingå i ett av fyra skiftlag. Närmaste chef blir styrkechef, men i den del av arbetet som hör till avdelningen Samhällssäkerhet kommer du att rapportera till avdelningschefen för Samhällssäkerhet. Med anledning av detta deltar både styrkechef och avdelningschef för Samhällssäkerhet i rekryteringen.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har godkänd examen från:
- Skydd mot olyckor, från utbildning som startat VT2020 eller senare, alternativt
- Skydd mot olyckor med utbildningsstart före VT2020 samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A (eller motsvarande).

Du ska ha följande kompetenser:
- Simkunnighet
- Kan vistas i trånga utrymmen
- Klarar av att arbeta på höga höjder
- Uppnår godkänt resultat på rullbandstest (250 W)
- Behärskar svenska i tal och skrift
- C-körkort
- Godkänd rökdykare enligt AFS 2007:7 (Rök och kemdykning)


Tidigare erfarenhet av arbete med lagen om skydd mot olyckor, lagen om brandfarliga och explosiva varor samt tidigare erfarenhet av yrket som heltidsbrandman är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du ska se till medborgarna i första hand, ge ett gott bemötande och dela vår värdegrund. Som person är du flexibel, kan jobba självständigt men har samtidigt lätt för att samarbeta med andra. Du är positiv, kommunikativ, initiativrik och ansvarstagande. Som kombibrandman hos oss är du intresserad av både olycksförebyggande arbete och operativ räddningstjänst. Det är viktigt att du har en vilja att utveckla både verksamheten och dig själv!


ÖVRIGT
I denna rekrytering söker vi medarbetare till en tillsvidareanställning. Vi rekryterar löpande under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan.

Ansök nu

Avarn Security söker ordningsvakter till Växjö

Ordningsvakt
Läs mer Jan 24
En ordningsvakt arbetar på offentliga platser där många människor är i rörelse. Därför är det viktigt att vara stresstålig och ha hög social kompetens. Ordningsvaktens arbete skiljer sig från väktarens eftersom ordningsvakten har större rätt att ingripa vid ordningsstörande. Han/hon har rätt att avlägsna, omhändertaga och gripa. För att få arbeta som ordningsvakt krävs en speciell ordningsvaktsutbildning samt ordningsvaktsförordnande.
Tjänsteställe: Växjö
Arbetstider: Dag/kväll vardag/helg
Varaktighet: Behov, tillsvidareanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse

Kvalifikationer: För att trivas i rollen krävs det att du är självgående, serviceinriktad och kan på ett ansvarstagande och innovativt sätt fatta egna beslut när situationen kräver det. Du har förmågan att bygga relationer och lätt för att skapa ett givande samarbete med kunder och kollegor. Samtidigt är det viktigt att du har en positiv inställning och kan arbeta självständigt utan att förlora fokus och energi. Vi ser även gärna att du kan kommunicera obehindrat på engelska.

Ordningsvaktsutbildning är ett krav för den här tjänsten. Meriterande kvalifikationer är exempelvis erfarenhet av arbete i bevakningsbranschen, visst tekniskt kunnande, ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska samt tidigare erfarenhet av arbete i publika miljöer.

Har du rätt profil och vill vidareutveckals i företaget så kan vi erbjuda väktareutbildning och skyddsvaktsutbildning. 

Våra allmänna krav är att du som söker ska ha: 

 - fyllt 20 år och vara ostraffad
 - gymnasiekompetens
 - god svenska i tal och skrift
 - god hälsa och fysik
 - ordnad ekonomi

Vår verksamhet pågår dygnet runt, året om och kan innebära långa pass och obekväma arbetstider. Avarn Security erbjuder lön enligt kollektivavtal mellan Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetarförbundet. Eftersom Avarn Security är ett säkerhetsklassat företag görs en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen.

För sökande via AMS/Platsbanken - sök tjänsten via vår hemsida, 

Urval och intervjuer kommer att ske löpande varför tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tester kan tillämpas i rekryteringsprocessen.

Vi vill ha din ansökan senast 2023-03-31


Avarn Security är den kompletta säkerhetsaktören. Våra 7 500 medarbetare bidrar dygnet runt, året runt till ett tryggare samhälle och våra värdeord - ansvar - omtanke - samarbete - ligger till grund för vårt arbete och hjälper oss att nå vår vision, ”säkerhet och ansvarstagande i världsklass”.

Ansök nu

Växjö tingsrätt söker expeditions-/ordningsvakt

Expeditionsvakt
Läs mer Mar 6
Vill du bli en av oss och arbeta i en av samhällets viktigaste verksamheter tillsammans med kunniga och drivna kollegor? Har du en utpräglad känsla för service och trivs i en föränderlig arbetsmiljö? Delar du de statliga värdegrunderna som står för rättssäkerhet, kompetens och hänsyn? Vill du bidra till och aktivt delta i tingsrättens fortgående utvecklingsarbete?

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige.

Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, som alla samspelar i det betydelsefulla arbetet att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Växjö tingsrätt söker nu en expeditions-/ordningsvakt för att förstärka vårt team.

Det här får du arbeta med 
Som expeditions- och ordningsvakt hos oss på tingsrätten är din huvudsakliga uppgift att bemanna reception och säkerhetskontroll. Du ingår i ett arbetslag där du tillsammans med övriga expeditions- och ordningsvakter och administrativ personal ger service till medarbetare på tingsrätten och förvaltningsrätten, liksom till parter i mål, advokater, åklagare, allmänhet med flera. För att trivas hos oss behöver du ha ett flexibelt förhållningssätt, hög stresstålighet och kunna hantera olika uppgifter, människor och oväntade situationer.

Arbetsuppgifterna är omväxlande och självständiga och du utför dem under eget ansvar tillsammans med dina kollegor. Din viktigaste uppgift är att tillhandahålla en god extern och intern service. I arbetsuppgifterna ingår att hålla ordning på lokaler och teknik, posthantering, receptionsbemanning, att ta emot besökare, arkiv, påfyllning av material och annat inre underhåll. I rollen ingår även att tjänstgöra som ordningsvakt i de allmänna ytorna och i domstolens säkerhetskontroll.

Du ser helt enkelt till ordningen och säkerheten i domstolens lokaler. Arbetet är fritt och rörligt med stort ansvar.

Vi söker dig som...
- har lägst gymnasieutbildning
- har några års arbetslivserfarenhet
- har god kommunikativ och språklig förmåga i både svenska och engelska
- har ett ordningsvaktsförordnande
- innehar ett B-körkort

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vi söker dig som vill arbeta i en av samhällets viktigaste verksamheter tillsammans med kompetenta och hängivna kollegor. Du skapar goda relationer och bidrar med din kompetens till gruppens gemensamma arbete. Som person är du engagerad, lyhörd, kommunikativ, ansvarstagande och har ett gott omdöme. Du har en utpräglad känsla för service, hög IT-mognad, god initiativförmåga och kan självständigt organisera och prioritera ditt arbete. Du är ordningsam och praktiskt lagd, och inte rädd för fysiskt tunga arbetsuppgifter eller administrativa rutinärenden. Du ser möjligheter istället för att fokusera på problem och du tycker det är viktigt att vara prestigelös.

Förordnande att tjänstgöra vid säkerhetskontroll är meriterande. Tidigare erfarenhet av domstolsarbete liksom arbete med IT- eller teknikrelaterade uppgifter kan vara meriterande. 

Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett intressant, ansvarsfullt och utvecklande arbete på en modern domstol belägen i en expansiv universitetsstad. Växjö har ett rikt kulturliv, en stolt idrottstradition och en väl utbyggd kollektivtrafik. Växjö kommun har omkring 97 000 invånare, läs mer på www.vaxjo.se.

Vid Växjö tingsrätt pågår ett löpande arbete med organisationsfrågor och utveckling av arbetsformer, exempelvis digital handläggning. Tingsrätten betonar vikten av ett aktivt medarbetarskap med fokus på ansvar, engagemang och delaktighet.

Tingsrättens medarbetare är vår viktigaste resurs och som arbetsgivare är vi måna om att våra medarbetare mår bra, trivs och finner meningsfullhet i sitt arbete för att på så sätt kunna bidra till domstolens utveckling. Vi erbjudet ett generöst friskvårdsbidrag och eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet. Arbetssättet vid domstolen präglas av lagarbete i ett gott arbetsklimat.

Sveriges Domstolar erbjuder goda möjligheter till individuellt anpassad kompetensutveckling.

Vilka är vi?
Växjö tingsrätt räknas till en av Sveriges större domstolar med sina omkring 100 medarbetare. Domstolen har fyra dömande avdelningar, två på allmänna domstolen och två på mark- och miljödomstolen. Domstolens administrativa avdelning stöttar målavdelningarna i frågor rörande ekonomi, HR, IT, kommunikation, arkiv, säkerhet och service. Växjö tingsrätt delar centralt belägna lokaler med Förvaltningsrätten i Växjö. Förvaltningsrätten har i sin tur omkring 40 medarbetare.

Som expeditions- och ordningsvakt arbetar du mot både tingsrätten och förvaltningsrätten, men är organisatoriskt knuten till tingsrättens administrativa avdelning. På ”admen” är vi idag nio personer som arbetar tillsammans – bli en av oss!

Särskilt om din ansökan
Vi vill att du i ditt personliga brev motiverar vad det är som lockar dig med att arbeta som expeditions- och ordningsvakt på domstolen och vad just du vill bidra med.

Det är av stor vikt att du fyller i samtliga fält i det digitala ansökningsverktyget och svarar på enkätfrågorna. Betyg och referenser mottages först efter en eventuell intervju.

_

För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Arbetsmiljöinspektörer till Myndighetsgemensam kontroll i Växjö

Arbetsmiljöinspektör
Läs mer Mar 7
Arbetsmiljöinspektörer till Arbetsmiljöverket
Vill du arbeta i en verksamhet som gör skillnad för hela arbetsmarknaden och som bidrar till en bättre arbetsmiljö för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet?
Då kan detta vara något för dig!
Avdelningen för myndighetsgemensam kontroll söker nu nya kollegor till Luleå, Sundsvall, Falun, Örebro, Solna, Linköping, Jönköping, Mölndal, Växjö och Malmö.
Ditt nya arbete innebär att inspektera arbetsmiljön på olika arbetsplatser. Tillsammans med kollegor samverkar du med andra myndigheter och genomför myndighetsgemensamma kontroller för att motverka arbetslivskriminalitet. Utöver detta genomför du egeninitierade kontroller inom identifierade riskbranscher. Förutom inspektion kommer du delvis arbeta med informationsinsatser till arbetsmarknadens parter.
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att planera, genomföra och följa upp inspektioner, utifrån givna ramar, ute på arbetsplatser. Information som samlats in under inspektionerna bearbetas och leder i de flesta fall till kravskrivelser. I en stor del av ärendena fattar inspektören egna beslut utifrån delegation. I annat fall föredrar inspektören ärendet för jurist och beslutsfattare.
Du kommunicerar krav utifrån arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen med tillhörande övriga regler samt återkopplar till arbetsgivaren brister som framkommer vid inspektionen. Rollen som arbetsmiljöinspektör innebär att du arbetar med myndighetsutövning. Den statliga värdegrunden, tydlighet och trovärdighet genomsyrar ditt arbete.
Oavsett utbildning, yrkesbakgrund och annan erfarenhet gör du som arbetsmiljöinspektör tillsyn i många olika verksamheter och hanterar arbetsmiljörisker ur ett helhetsperspektiv.
Mer om din anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Inspektionerna kommer genomföras i första hand inom din egen enhet men stöttning vid insatser kan ske över enhetsgränserna. Arbetet bedrivs flera dagar i veckan ute på arbetsplatser och innebär tjänsteresor med bil eller kollektivt färdsätt. Ibland kan arbetet ske utanför vår normalarbetstid, övernattningar förekommer i olika omfattning beroende på avstånd.
Personalsäkerhet
Anställningen är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär att det för anställning finns krav på svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning med bland annat registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Vårt erbjudande till dig
Arbetsmiljöverket erbjuder en attraktiv arbetsplats som ska vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Du kommer att arbeta hos en trygg och stabil arbetsgivare. Att vi är olika bidrar till att verksamheten blir effektiv och för att kunna ta tillvara på varje medarbetares kompetens har vi ett inkluderande synsätt. Integrering av jämställdhet och tillgänglighet i samtliga delar av verksamheten är en självklarhet.
Vill du veta mer?
För att läsa mer om rollen som arbetsmiljöinspektör och ansöka, klicka på länken nedan.
Länk till annonserna på: https://www.av.se/om-oss/Jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Läs mer om Arbetsmiljöverkets roll och uppdrag på https://www.av.se/
Välkommen att skicka din ansökan, ditt cv och personliga brev senast den 26 mars 2023 via: https://www.av.se/om-oss/Jobba-hos-oss/lediga-jobb/

Ansök nu

Flygplatskontrollant Växjö

Flygplatskontrollant
Läs mer Dec 6
Företagsbeskrivning
I över 85 år har vi på Securitas sett till att människor känner sig trygga i sin vardag. Åren ger oss erfarenhet och kompetens som vi behöver när vi nu blickar framåt. För vi är övertygade om att den trygghet och säkerhet som vi står för kommer att vara viktigare än någonsin i framtiden.
Numera har vi kollegor över hela världen. Det betyder att vi har samlat ännu mer kompetens och kunskap inom Securitas. Och som Sveriges största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan.
Du tar hand om människors säkerhet – Securitas tar hand om dig.
Jobbeskrivning
Är du en serviceinriktad person som är på jakt efter ett jobb där du får göra en samhällsviktig insats? Vi på Securitas letar just nu efter dig som är intresserad av att arbeta som flygplatskontrollant hos oss. Om du trivs i en roll där du kommer i kontakt med många olika typer av människor, läs då mer om rollen som flygplatskontrollant nedan!
Som flygplatskontrollant arbetar du med service/säkerhetsarbete inom flygplatsområdet och har ständig kontakt med människor som är på resande fot i en internationell miljö. I denna dynamiska, internationella och flerspråkiga miljö är du som flygplatskontrollant en del av en dedikerad grupp som tillhandahåller sina tjänster till flygplatser, flygbolag och många andra flygplatsrelaterande företag. Ditt jobb är att kontrollera och dubbelkontrollera alla tänkbara hot, och att skapa en säker, trygg och trevlig upplevelse för resande och besökare.
Du kommer till exempel att:
Säkerhetskontrollera passagerare
Säkerhetskontrollera bagage och varor
Kontrollera fordon, byggnader och uppställningsplatser grundligt
Kontrollera flygpost, fraktgods och serveringsutrustning

Tjänsten passar dig som brinner för service och vill arbeta i en samhällsviktig roll tillsammans med engagerande och stöttande kollegor. Vill du bli en del av ett sammansvetsat gäng, är detta tjänsten för dig.
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning med godkänt resultat i svenska och engelska. Vi ser gärna att du är flytande i såväl svenska som engelska. Talar du ytterligare språk är detta meriterande.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
För att ingå i anställning som flygplatskontrollant behöver du genomgå säkerhetsprövning då tjänsterna är säkerhetsklassade, samt bli godkänd av Transportstyrelsen för arbete på flygplats.
Som person tror vi att du är en serviceinriktad, lugn och organiserad person som kan hantera periodvis högt arbetstempo. Vi ser gärna att du som söker är tålmodig och har ett stort intresse för teknik och har lätt att förstå instruktioner.
Då du kommer att ha ett stort eget ansvar i din roll, men samtidigt jobba väldigt nära såväl kunder som kollegor, tror vi att du har lätt att jobba både självständigt men också i team. Att ta ansvar kommer naturligt för dig – du är helt enkelt en ärlig, hjälpsam och vaksam person som får människor omkring dig att känna sig trygga.
Övrig information
Du söker till tjänsten genom att klicka på ansök här nedan. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten: inkom med din ansökan redan idag!
Securitas har gjort medieval för samtliga rekryteringar så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster. Har du frågor kring rollen är du dock varmt välkommen att höra av dig till kontaktperson: sandra.scherling@securitas.se eller glenn.zander@securitas.se.
Tjänsten är första hand ett arbete under sommaren. Du kommer ersätta vår ordinarie personal när de är på semester och därför är det väsentligt att du är tillgänglig för arbete under minst v25-33. Det finns även möjlighet till fortsättning efter sommaren. Tjänsten är en timanställning.
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag (företaget gör den ansökan). Vid utvärdering av sökande till tjänsten kommer även urvalstester att användas.
I och med att det är ett flertal myndigheter som är inblandade i en anställning av flygplatskonrollant så kan processen att ta upp till 6 månader.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.

Ansök nu

Vakthavande befäl till Häktet Växjö

Kriminalvårdare
Läs mer Feb 22
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu nya medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.

Läs mer om häktet Växjö verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/vaxjo/#om

ARBETSUPPGIFTER
Som vakthavande befäl ska du i samråd med kriminalvårdsinspektören ansvara för säkerheten vid häktet och ska operativt leda och fördela dagliga arbetsuppgifter. Du kommunicerar rakt och tydligt samt bidrar till en trygg och effektiv arbetsmiljö.
Vakthavande befäl finns i tjänst måndag till söndag och utgör, utanför kontorstid, lokalt högsta operativa beslutsfattare under kriminalvårdschef i beredskap. Du företräder arbetsgivaren och är en garanti för att chefslinjen bibehålls hela vägen ut till samtlig personal, förankrar fattade beslut, och innehar en stödfunktion till kriminalvårdsinspektören.

Några av de arbetsuppgifter befattningen innefattar är:
-följa upp det dagliga säkerhetsarbetet och vid behov vidta åtgärder
-skapa och utveckla system för uppföljning av dagliga säkerhetsinsatser
-operativt leda arbetet inom häktet
-bedöma behovet av bemanning på häktet och rangera personal för dagens verksamhet
-tillse att visitationer utförs
-delta vid in- och utskrivningar m.m.
-följa upp att säkerhetsrutiner efterlevs
-genomföra övningar, säkerhetssamtal och säkerhetsbedömningar
-planera transporterKVALIFIKATIONER
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Vi söker dig som är trygg, stabil och har god självinsikt. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att leda och fördela arbetet utefter mottagarens förutsättningar. I ditt yrkesutövande har du ett gott omdöme och integritet. Du har en personlig mognad som gör att du kan anpassa ditt agerande och ditt ledarskap till olika situationer med lojalitet till kriminalvårdens uppdrag och regelverk.
Personliga egenskaper som vi kommer att värdesätta är förmågan att arbeta och prioritera på ett rationellt sätt under stress eller hög arbetsbelastning med bibehållet säkerhetstänkande.
Då du i samråd med kriminalvårdsinspektören operativt leder arbetet på häktet och samtidigt har en nära kontakt med andra kollegor i verksamheten behöver du ha mycket god samarbetsförmåga och förmåga att bygga goda professionella relationer till både kollegor och ledning. Vi söker även dig som har förmåga att vara rak och tydlig i din kommunikation för att kunna bidra till en trygg och effektiv arbetsmiljö. Du ska även ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt om situationen så kräver.

Krav
• Fullständig gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen.
• Godkänd kriminalvårdsutbildning.
• Goda kunskaper i svenska och engelska språket i såväl tal som skrift.
• Erfarenhet av arbete inom kriminalvården.
• B-körkort.

Meriterande
• Genomgått Kriminalvårdens interna vakthavande befälsutbildning.
• Arbetat som Vakthavande befäl inom Kriminalvården.
• Genomgått utbildning i OC-spray och expanderbatong.
• Erfarenhet av att leda personal.
• Övriga ledarskapsutbildningar som Kriminalvården bedömer relevant i relation till befattningen.

För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Gymnasiebetyg och intyg på Kriminalvårdsutbildning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.
Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning.

Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.

Kriminalvården tillämpar rökfri arbetstid.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post.

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.

Ansök nu

Är du vår nya Brand- & Riskkonsult i Växjö?

Brandingenjör
Läs mer Feb 13
Vad brinner du för?
Vi på FSD brinner för att vara med och skapa ett tryggt samhälle samt hitta nyskapande och effektiva lösningar för det byggnadstekniska brandskyddet.
Vi önskar förstärka vår täckning i sydöstra Sverige och letar därför efter nya kollegor till vårt kontor i Växjö - hjärtat av Småland!
Vi letar efter dig som är erfaren såväl som nybliven brand- och riskingenjör. Med rätt profil kan annan bakgrund passa, som till exempel byggnadsingenjör.
Du som person ska kunna planera din tid, vara kvalitetsmedveten och kunna sätta kundens behov i fokus. Du gillar utmaningar och att prestigelöst tackla dem.
Som anställd hos oss på FSD får du ta stor plats i ett växande företag. Det är därför möjligt att utforma tjänsten tillsammans med dig. Våra främsta arbetsuppgifter är dock brandteknisk projektering i stort och smått.
FSD är företaget för dig som värdesätter ett trivsamt arbetsklimat och varierande arbetsuppgifter med kreativt lagarbete, personligt driv och engagemang.
Vi består idag av cirka 60 anställda och finns representerade, förutom i Växjö, även i Malmö, Lund, Göteborg, Karlskrona, Halmstad, Varberg, Helsingborg, Örebro och Stockholm.
Vårt kontor är beläget i centrala Växjö på Kronobergsgatan 6 och delas med ett etablerat arkitekt- och byggkonsultföretag. Detta ser vi som värdefullt sett till både kunskapsöverföring och socialt utbyte.
Ansökningshandlingar (CV och personligt brev) skickas till angiven kontaktperson. Urval sker löpande, så skicka gärna din ansökan redan idag!

Ansök nu

Trafikinspektörsaspirant (Förarprövare) Växjö

Trafikinspektör
Läs mer Feb 16
Som trafikinspektör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att bidra i det viktiga arbetet med trafiksäkerhet.
Nu finns chansen att söka ett spännande jobb som trafikinspektör på Förarprovskontoret i Växjö.


Trafikinspektörsaspirant (Förarprövare) Växjö

Arbetsuppgifter

Som trafikinspektör har du en viktig roll där du självständigt planerar och leder körprov. Du avgör om körkortstagaren har de kunskaper och färdigheter som krävs för ett godkänt prov. Efter varje genomfört körprov meddelar du körkortstagaren ditt beslut. Detta är en myndighetsutövande roll och du har ett ansvar att förmedla informationen på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Du möter många olika kunder varje dag och ett professionellt bemötande är avgörande för att ge körkortstagaren bra förutsättningar i provsituationen.
Det är viktigt att du arbetar i enlighet med den statliga värdegrunden, det vill säga att du behandlar alla människor lika och med respekt. Det innebär att du förhåller dig till de mänskliga rättigheterna och inte diskriminerar någon på grund av till exempel kön, ålder, etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning. Detta innebär att stor vikt kommer att läggas kring dina värderingar kopplat till de kunder som Förarprov dagligen möter.
Din anställning inleds med en ettårig betald grundutbildning. Efter godkänd utbildning arbetar du enligt fastlagt schema, vardagar under dagtid. Arbetet innebär regelbundna resor till våra mottagningsorter Värnamo, Ljungby och Älmhult. Resor till och från mottagningsorter sker utanför arbetstid. I övrigt kan resor förekomma i samband med utbildningar eller tjänstgöring vid behov på andra orter inom Förarprov i Sverige.

Övrig information

För att din ansökan ska vara fullständig måste du bifoga CV, kopia på ditt betyg (lägst gymnasiebetyg eller motsvarande), kopia på ditt körkort (fram- och baksida).
Din fullständiga ansökan ska vara Trafikverket tillhanda senast sista ansökningsdagen! Om din ansökan inte är fullständig går du inte vidare i rekryteringsprocessen. Om du behöver ladda upp dina betyg eller körkort i efterhand kan du göra det via Min karriärsida senast den sista ansökningsdagen, se länk längre ner i annonsen. Observera att enbart samlat betygsdokument inte är ett godkänt gymnasiebetyg.
Har du utländska betyg? Information om hur du ska gå tillväga för att få dessa validerade finns via länk längre ner i annonsen.
I denna rekrytering används webbaserade tester samt körtest som en del i urvalet.
För att bli trafikinspektör genomgår du en ca 1 år lång grundutbildning med både praktiska och teoretiska delar. Din aspirantanställning startar vecka 36 med 2 veckor på förarprovskontoret. Den teoretiska delen består av 6 separata veckor i Uppsala v. 38, 39, 42, 45, 48 (2023), 5 (2024). Under dessa veckor krävs det att du är på plats i Uppsala. Teorivecka 2 (2024) genomförs via Skype. Den praktiska utbildningsdelen sker på det förarprovskontor där du sedan kommer att arbeta, alternativt på ett förarprovskontor i närområdet. Avslutningsveckan genomförs vecka 36 (2024) i Uppsala. För att bli tillsvidareanställd efter aspirantanställningen krävs att du godkänns i de examinationer som sker kontinuerligt under utbildningen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som
har fullständig gymnasial utbildning enligt Transportstyrelsens föreskrift om förordnande att förrätta prov
är minst 23 år fyllda alternativt fyller 23 år under 2023
har haft B-körkort i minst 3 år för manuellt växlad bil
har god trafik- och körvana inom vägtrafik
har yrkeserfarenhet, som Trafikverket bedömer relevant, inom kundbemötande, pedagogik eller som yrkesförare
har goda kunskaper i svenska i tal
har goda kunskaper i svenska i skrift
har grundläggande kunskaper i engelska i tal

Det är meriterande om du
har körkortsbehörighet med minst ett par års yrkeserfarenhet från buss (D/DE), lastbil (C/CE) eller körkortsbehörighet för mc (A)

Vem är du?
I rollen som trafikinspektör är du lugn, uppmärksam och gör inte skillnad på någon i ditt bemötande. Du gillar mötet med andra människor och har där en positiv grundsyn. Du kommunicerar på ett tydligt och pedagogiskt sätt, kan säkerställa att informationen når fram och anpassas till mottagaren. Du arbetar självgående och tar ansvar för din uppgift. Du fattar väl avvägda beslut utifrån fastställda kriterier och den egna bedömningen. Du kan samverka med andra på ett positivt sätt och ser vikten av att bidra till verksamheten och gruppen.
Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper samt lämplighet för yrket enligt Trafikverkets bedömning.

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Hos Förarprov på Trafikverket bidrar du till att säkerställa trafiksäkerheten och miljömedvetenheten på Sveriges vägar. Vår uppgift är att genomföra prov inom körkorts- och yrkestrafikområdet. Det är hos oss som drömmen om ett körkort och de möjligheter som det skapar kan förverkligas. Det är vi som gör så att alla kunder känner sig välkomna, får tydlig information och de bästa förutsättningarna att visa sina kunskaper.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.Läs mer här

Vill du veta mer om detta spännande yrke och hur rekryteringsprocessen ser ut.

https://www.trafikverket.se/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/jobba-som-forarprovare/

Min karriärsida

https://www.trafikverket.se/logga-in/#min_karriarsida

Ansök nu

Trafikinspektörsaspirant (Förarprövare) Växjö

Trafikinspektör
Läs mer Feb 16
Som trafikinspektör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att bidra i det viktiga arbetet med trafiksäkerhet.
Nu finns chansen att söka ett spännande jobb som trafikinspektör på Förarprovskontoret i Växjö.


Trafikinspektörsaspirant (Förarprövare) Växjö

Arbetsuppgifter

Som trafikinspektör har du en viktig roll där du självständigt planerar och leder körprov. Du avgör om körkortstagaren har de kunskaper och färdigheter som krävs för ett godkänt prov. Efter varje genomfört körprov meddelar du körkortstagaren ditt beslut. Detta är en myndighetsutövande roll och du har ett ansvar att förmedla informationen på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Du möter många olika kunder varje dag och ett professionellt bemötande är avgörande för att ge körkortstagaren bra förutsättningar i provsituationen.
Det är viktigt att du arbetar i enlighet med den statliga värdegrunden, det vill säga att du behandlar alla människor lika och med respekt. Det innebär att du förhåller dig till de mänskliga rättigheterna och inte diskriminerar någon på grund av till exempel kön, ålder, etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning. Detta innebär att stor vikt kommer att läggas kring dina värderingar kopplat till de kunder som Förarprov dagligen möter.
Din anställning inleds med en ettårig betald grundutbildning. Efter godkänd utbildning arbetar du enligt fastlagt schema, vardagar under dagtid. Arbetet innebär regelbundna resor till våra mottagningsorter Värnamo, Ljungby och Älmhult. Resor till och från mottagningsorter sker utanför arbetstid. I övrigt kan resor förekomma i samband med utbildningar eller tjänstgöring vid behov på andra orter inom Förarprov i Sverige.

Övrig information

För att din ansökan ska vara fullständig måste du bifoga CV, kopia på ditt betyg (lägst gymnasiebetyg eller motsvarande), kopia på ditt körkort (fram- och baksida).
Din fullständiga ansökan ska vara Trafikverket tillhanda senast sista ansökningsdagen! Om din ansökan inte är fullständig går du inte vidare i rekryteringsprocessen. Om du behöver ladda upp dina betyg eller körkort i efterhand kan du göra det via Min karriärsida senast den sista ansökningsdagen, se länk längre ner i annonsen. Observera att enbart samlat betygsdokument inte är ett godkänt gymnasiebetyg.
Har du utländska betyg? Information om hur du ska gå tillväga för att få dessa validerade finns via länk längre ner i annonsen.
I denna rekrytering används webbaserade tester samt körtest som en del i urvalet.
För att bli trafikinspektör genomgår du en ca 1 år lång grundutbildning med både praktiska och teoretiska delar. Din aspirantanställning startar vecka 36 med 2 veckor på förarprovskontoret. Den teoretiska delen består av 6 separata veckor i Uppsala v. 38, 39, 42, 45, 48 (2023), 5 (2024). Under dessa veckor krävs det att du är på plats i Uppsala. Teorivecka 2 (2024) genomförs via Skype. Den praktiska utbildningsdelen sker på det förarprovskontor där du sedan kommer att arbeta, alternativt på ett förarprovskontor i närområdet. Avslutningsveckan genomförs vecka 36 (2024) i Uppsala. För att bli tillsvidareanställd efter aspirantanställningen krävs att du godkänns i de examinationer som sker kontinuerligt under utbildningen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som
har fullständig gymnasial utbildning enligt Transportstyrelsens föreskrift om förordnande att förrätta prov
är minst 23 år fyllda alternativt fyller 23 år under 2023
har haft B-körkort i minst 3 år för manuellt växlad bil
har god trafik- och körvana inom vägtrafik
har yrkeserfarenhet, som Trafikverket bedömer relevant, inom kundbemötande, pedagogik eller som yrkesförare
har goda kunskaper i svenska i tal
har goda kunskaper i svenska i skrift
har grundläggande kunskaper i engelska i tal

Det är meriterande om du
har körkortsbehörighet med minst ett par års yrkeserfarenhet från buss (D/DE), lastbil (C/CE) eller körkortsbehörighet för mc (A)

Vem är du?
I rollen som trafikinspektör är du lugn, uppmärksam och gör inte skillnad på någon i ditt bemötande. Du gillar mötet med andra människor och har där en positiv grundsyn. Du kommunicerar på ett tydligt och pedagogiskt sätt, kan säkerställa att informationen når fram och anpassas till mottagaren. Du arbetar självgående och tar ansvar för din uppgift. Du fattar väl avvägda beslut utifrån fastställda kriterier och den egna bedömningen. Du kan samverka med andra på ett positivt sätt och ser vikten av att bidra till verksamheten och gruppen.
Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper samt lämplighet för yrket enligt Trafikverkets bedömning.

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Hos Förarprov på Trafikverket bidrar du till att säkerställa trafiksäkerheten och miljömedvetenheten på Sveriges vägar. Vår uppgift är att genomföra prov inom körkorts- och yrkestrafikområdet. Det är hos oss som drömmen om ett körkort och de möjligheter som det skapar kan förverkligas. Det är vi som gör så att alla kunder känner sig välkomna, får tydlig information och de bästa förutsättningarna att visa sina kunskaper.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.Läs mer här

Vill du veta mer om detta spännande yrke och hur rekryteringsprocessen ser ut.

https://www.trafikverket.se/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/jobba-som-forarprovare/

Min karriärsida

https://www.trafikverket.se/logga-in/#min_karriarsida

Ansök nu

Trafikvakter till region syd, öst och väst

Trafikvakt
Läs mer Feb 2
Om rollen
Som trafikvakt arbetar du som flaggvakt eller trafiklots för att dirigera trafik vid och igenom vägarbetsområden. Du kan vara på en liten landsväg ena dagen för att nästa dag vara i en komplicerad trafiksituation i storstadsområde. Då vissa arbeten utförs nattetid, tex beläggning på motorväg, är det en fördel om du trivs med varierande arbetstider. Även arbetsplats varierar naturligtvis utefter vart vägarbete pågår för stunden och du kan därför behöva resa till en annan ort och även ibland övernatta på arbetsorten.
Att vara trafikvakt är ett arbete som ställer krav på att du är noggrann och observant då vägen är en utsatt arbetsplats. Du kommer att få utbildning hos RentSafe för att få den kunskap du behöver för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt.
Din profil
Det är meriterande om du har tidigare kunskap och erfarenhet men det är absolut inget krav. Vi ser gärna att du är en glad, positiv och lugn person som kan hantera och bemöta trafik och trafikanter på ett trevligt sätt även i stressade situationer.
Därutöver tror vi att du är eller har:
•Serviceinriktad.
•Lösningsorienterad.
•Kan båda arbeta självständigt och i team.
•Körkort B.
•Talar och skriver svenska obehindrat.
Ansökan och information
Ansökan skickas för Skåne till stefan.hellberg@ramirent.se
Ansökan övriga områden skickas till joel.hjarpe@ramirent.se
Alla ansökningar behandlas löpande.
Start: Snarast eller enligt överenskommelse.
Ort: Placering i hemmet.
Omfattning: Visstidsanställning / behovsanställning.
Vid frågor om tjänsten:
Vänligen kontakta Joel Hjärpe 0707-383 985, eller Stefan Hellberg, 010-440 72 58.

Ansök nu

Avarn Security söker ordningsvakter till Växjö

Ordningsvakt
Läs mer Jan 30
En ordningsvakt arbetar på offentliga platser där många människor är i rörelse. Därför är det viktigt att vara stresstålig och ha hög social kompetens. Ordningsvaktens arbete skiljer sig från väktarens eftersom ordningsvakten har större rätt att ingripa vid ordningsstörande. Han/hon har rätt att avlägsna, omhändertaga och gripa. För att få arbeta som ordningsvakt krävs en speciell ordningsvaktsutbildning samt ordningsvaktsförordnande.
Tjänsteställe: Växjö
Arbetstider: Dag/kväll vardag/helg
Varaktighet: Behov, tillsvidareanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse

Kvalifikationer: För att trivas i rollen krävs det att du är självgående, serviceinriktad och kan på ett ansvarstagande och innovativt sätt fatta egna beslut när situationen kräver det. Du har förmågan att bygga relationer och lätt för att skapa ett givande samarbete med kunder och kollegor. Samtidigt är det viktigt att du har en positiv inställning och kan arbeta självständigt utan att förlora fokus och energi. Vi ser även gärna att du kan kommunicera obehindrat på engelska.

Ordningsvaktsutbildning är ett krav för den här tjänsten. Meriterande kvalifikationer är exempelvis erfarenhet av arbete i bevakningsbranschen, visst tekniskt kunnande, ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska samt tidigare erfarenhet av arbete i publika miljöer.

Har du rätt profil och vill vidareutveckals i företaget så kan vi erbjuda väktarutbildning och skyddsvaktsutbildning. 

Våra krav för den här tjänsten är att du som söker ska ha: 

 - genomfört ordningsvaktsutbildning med godkänt resultat och vara ostraffad
 - gymnasiekompetens
 - god svenska i tal och skrift
 - god hälsa och fysik
 - ordnad ekonomi

Vår verksamhet pågår dygnet runt, året om och kan innebära långa pass och obekväma arbetstider. Avarn Security erbjuder lön enligt kollektivavtal mellan Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetarförbundet. Eftersom Avarn Security är ett säkerhetsklassat företag görs en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen.

För sökande via AMS/Platsbanken - sök tjänsten via vår hemsida, 

Urval och intervjuer kommer att ske löpande varför tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tester kan tillämpas i rekryteringsprocessen.

Vi vill ha din ansökan senast 2023-03-31


Avarn Security är den kompletta säkerhetsaktören. Våra 7 500 medarbetare bidrar dygnet runt, året runt till ett tryggare samhälle och våra värdeord - ansvar - omtanke - samarbete - ligger till grund för vårt arbete och hjälper oss att nå vår vision, ”säkerhet och ansvarstagande i världsklass”.

Ansök nu

Kriminalvårdare till Häktet Växjö

Kriminalvårdare
Läs mer Feb 8
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu nya medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.

Läs mer om häktet Växjö verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/vaxjo/#om

ARBETSUPPGIFTER
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar.

Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetet vid häkte är ofta rutinstyrt och inriktat på omvårdnads- och säkerhetsuppgifter. Klienter kan sitta häktade under lång tid utan att få träffa andra än sin advokat och personalen vid häktet vilket ställer särskilda krav på dig som kriminalvårdare.

KVALIFIKATIONER
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Som kriminalvårdare behöver du vara trygg, stabil och ha god självinsikt. Då du tillsammans med dina kollegor driver verksamheten behöver du ha god samarbetsförmåga och förmåga att vara tydlig i din kommunikation. I ditt yrkesutövande krävs ett gott omdöme och integritet. Du har en fysisk status som möjliggör förmåga att agera fysiskt när situationen så kräver.

Vi söker dig som har:
• Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är
inte att jämställa med anställning
• Fullständig gymnasiekompetens (läs mer via länk under övrigt)
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
• God datorvana
• B-körkort

Det är meriterande om du har:
• Arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete
• Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi psykiatri, juridik och konflikthantering
• Relevanta språkkunskaper

ÖVRIGT
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning. Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För tjänster med högre säkerhetsklass behöver du vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Kriminalvården strävar efter en jämn köns- och åldersfördelning samt ökad mångfald.

Kriminalvården tillämpar rökfri arbetstid.

I denna rekrytering tillämpas löpande urval.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post.

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.

Ansök nu

Informationssäkerhetsspecialist

Säkerhetsrådgivare
Läs mer Dec 21
Drivs du av att göra skillnad för människor, verksamheter och samhälle? På Combitech erbjuder vi utmaningar i utvecklingens absoluta framkant, plus ovanligt trygga anställningsvillkor och trevlig företagskultur. Nyfiken på oss? Vi är nyfikna på dig.

DIN ROLL SOM INFORMATIONSSÄKERHETSSPECIALIST

Vårt projekt, Ledinfo SE, består idag av ca 25 personer placerade i Växjö. Vi är i dag i ett skede där vi expanderat och avser förstärka teamet inom säkerhet. Rollen innebär att du kommer stötta projektet med förvaltning och vidareutveckling av aktiviteter som rör informationssäkerhet. Du kommer ingå i ett team där du förväntas kunna samarbeta, men även agera självständigt och ta ett uttalat ansvar utifrån olika säkerhetsaspekter.

Du kommer att stödja projektet med kompetens inom informations- och IT-säkerhet och se till att olika IT-system hanteras enligt gällande regelverk. Det är viktigt för oss att säkerhet är en naturlig del av vår verksamhet och att det finns en förståelse för verksamhet- och användarperspektivet i rollen som säkerhetsrepresentant. Du kommer arbeta med analyser och framtagning av regelverk, rutiner och dokumentation. Du förväntas ha modet och tydligheten att fatta beslut och vägleda i säkerhetsfrågor.

VEM ÄR DU?

Vi tror att du har några års arbetslivserfarenhet inom säkerhetsområdet. Du har god kännedom om informationssäkerhet enligt ISO 27000-serien eller motsvarande. Vi lägger stor vikt vid att du som söker har en god förmåga att ta ansvar för att driva arbetet framåt samtidigt som du har en vilja att vara en lagspelare med ett prestigelöst och ödmjukt förhållningssätt. Du är ordningsam, uthållig och noggrann, med god struktur och framförhållning i ditt arbete.

Det är meriterande om du arbetat med informationssäkerhet inom eller mot myndigheter och har kännedom om KFS, ISM eller motsvarande.

Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.

Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!KOM & GÖR SKILLNAD

Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.

För oss handlar det om hållbarhet - vi vill bli branschens mest hållbara företag; och för att vara ett hållbart företag i en hållbar framtid behöver vi investera i våra medarbetare. För oss är din återhämtning, dina utvecklingsmöjligheter och din trygghet lika viktigt som företagets framgång - utan våra medarbetare står vi stilla.

Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!

Ansök nu

Besiktningsingenjör El

Besiktningsingenjör
Läs mer Jan 23
Företagsbeskrivning
AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning.
Vi är hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer. Tillsammans accelererar vi omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vårt affärsområde Buildings är med över 1100 medarbetare en av Sveriges största aktörer inom bygg- och fastighetssektorn. Bara i region Syd är vi ungefär 250 medarbetare som tillsammans skapar hållbara, byggnadsrelaterade, teknik- och designlösningar för fastighetsägare, entreprenörer och industri. Här får du möjlighet att vara med och påverka och skapa byggnader och boenden där människor ska vistas och trivas. För oss är säkerhet, hållbarhet och ett välmående samhälle viktiga faktorer och där vi på ett framgångsrikt vis är med och bidrarmed kreativa och innovativa lösningar, både nu och för framtiden – making future.


Jobbeskrivning
Efterfrågan av våra tjänster inom besiktning växer och därför söker vi nu engagerade medarbetare att stärka vår besiktningsgrupp i syd med besiktningsingenjörer med erfarenhet av el.
I rollen som besiktningsingenjör inom affärsområde Buildings kommer du arbeta med kontroll och besiktning av el entreprenader och tjänster runt detta.
Anläggningarna finns såväl inom energisektorn som inom offentlig sektor, exempelvis skola och vårdinrättningar samt kommersiella lokaler inom industri och handelslokaler eller bostadsprojekt. Arbetet ställer krav på god kunskap såväl praktiskt som teoretiskt och ditt arbete medför resor inom regionen.
Utgångsort för tjänsten är valbart mellan Kristianstad, Karlshamn, Karlskrona, Växjö och Oskarshamn.


Kravspecifikation
Du arbetar idag självständigt med projektering eller uppdragsledning som konsult eller med arbetsledning som entreprenör och är redo för nästa steg i karriären. Vi ser gärna att du har erfarenhet från elnät och kompetens inom solceller.
Det är meriterande men inget krav om du har erfarenhet inom besiktning.
Som person är du initiativtagande, självgående och effektiv. Vi värdesätter ett gott affärsmässigt förhållningssätt då våra kontaktytor, både internt och externt, bygger på samarbete och goda relationer.
Du är i grunden högskole-/civilingenjör eller har förvärvat motsvarande kunskaper genom relevant arbetslivserfarenhet. Vidare ser vi att du är självgående, driven och har ett tydligt och kommunikativt och nyfiket förhållningssätt i ditt arbete mot kund.
Vi hoppas också att du kommer lära dig lika mycket av oss som vi kommer göra av dig.


Ytterligare information
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2023-02-20.
Kontaktperson för frågor:
Daniel Schüler
Sektionschef
+46 10 505 23 63
daniel.schuler@afry.com
AFRY is committed to creating an inclusive & diverse environment and we are actively looking for qualified candidates irrespective of gender, gender identity, sexual orientation, ethnicity, religion, disability, or age. You will be part of a global and diverse company where our differences are our strengths. Join us to accelerate the transition towards a sustainable society.

Ansök nu