Barnskötare jobb i Växjö

Hitta lediga jobb som Barnskötare i Växjö. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Växjö från den arbetsgivaren.

Barnskötare sökes med intresse för montessoripedagogik

Barnskötare
Läs mer Okt 18
Växjö Intresseförening för Montessori (VIM) driver tre montessoriförskolor, Bokhultet, Kronan och Wälludden, i de centrala delarna av Växjö.
Från årsskiftet och under våren kommer några av VIM:s uppskattade personal att avsluta sina anställningar och vi söker nu efter nya kollegor att välkomna!
Varje dag präglas av arbetsglädje och gemenskap och vi ser till att varje dag får sin lilla guldkant. På en montessoriförskola står barnet i centrum och vårt yttersta uppdrag är att utbilda för en fredlig och hållbar värld. Vårt arbete är både viktigt, oerhört stimulerande och gör skillnad, såväl nu som i framtiden.
Legitimerade förskollärare ansvarar för det pedagogiska innehållet i förskolans systematiska kvalitetsarbete och hela arbetslaget är engagerade i att förverkliga Läroplan för förskolan-18 och "Montessoripedagogik 2023".
Vi söker nu dig som är nyfiken på hur montessoripedagogik fungerar för dagens barn och vill känna dig medräknad och värdefull på din arbetsplats.
Vi är alla anställda i föreningen vilket innebär att du erbjuds placering på den avdelning och förskola där din kompetens är som mest behövlig. Samarbetet mellan våra förskolor är en viktig förutsättning för att stå stabila och utvecklas på alla plan.
VIM:s förväntningar på alla medarbetare är att;
vara nyfiken på montessoripedagogiken och vilja utbilda sig för att lära sig mer.
uppskatta engagerade och motiverade kollegor.
uppskatta att få ta ansvar och vara delaktig.
vara flexibel och öppen för nya situationer.
vara trygg, lugn, lyhörd och lågmäld.
tycka om människor och visa respekt.
vilja vara med och forma framtiden - våra barn vi har idag!Vi lägger stor vikt vid att skapa en harmonisk och stressfri miljö och är medvetna om vår betydelse som förebilder och vi värnar om ett varmt och positivt samarbetsklimat.
Alla medarbetare har schemalagd arbetslagsplanering, enskild reflektionstid, kontinuerlig fortbildning, APT för att få rätt förutsättningar att erbjuda varje barn god utbildning i förskolan.
Alla medarbetare har kostnadsfria, pedagogiska luncher, arbetskläder och friskvårdsbidrag.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet vid rekrytering så hjärtligt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Uråsa förskola söker barnskötare

Barnskötare
Läs mer Nov 24
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Uråsa förskola är belägen söder om Växjö. Förskolan ligger intill Uråsa skola med närhet till skogen, förskolan tar emot cirka 35 barn vilka delas i tre åldersnära grupper under dagen. Vi ser alla barn som allas ansvar och arbetar efter du, jag och vi tillsammans. Vi jobbar mot att göra vår lärmiljö tillgänglig och intressant då den ska vara utformad så att utforskande arbete ska kunna ske under hela dagen tillsammans med barnen. Vi erbjuder våra barn en rolig och lärorik tid på förskolan där vi synliggör barnens lärprocesser utifrån läroplanen genom pedagogisk dokumentation.

Vill du arbeta på en förskola som är inne i ett spännande utvecklingsarbete där Uråsa förskola ingår i en helhet tillsammans med fem andra förskolor. Vi söker dig som har hög arbetsmoral och som vill göra ett bra jobb och tillsammans med kollegor skapa en trygg, stimulerande och omväxlande utbildning för våra barn.

I arbetsuppgifterna ingår att enskilt och tillsammans med arbetslaget bedriva undervisning utifrån forskning och beprövad erfarenhet så att läroplanens mål och intentioner uppfylls och att varje barns utveckling och lärande främjas. Du stimulerar barnens utveckling och lärande utifrån varje barns förutsättningar och behov samt erbjuder dem trygg omsorg.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad barnskötare. Som barnskötare ska du vara delaktig i det pedagogiska innehållet i undervisningen och tillsammans med förskolläraren driva det systematiska kvalitetsarbetet framåt.

Du har god samarbetsförmåga, är flexibel och har en positiv grundsyn där du är beredd att möta barnet med respekt för den kunskap barnet äger. Du ska kunna kommunicera på svenska i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Barnskötare till Högstorps förskola

Barnskötare
Läs mer Nov 16
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Högstorps förskola är en förskola med fem avdelningar mitt i stadsdelen Högstorp i Växjö som ligger i nära anslutning till skola, natur och skog. Förskolan arbetar idag åldershomogent, där pedagoger följer barnens progression i den utsträckning det är möjligt och lägger grunden för ett livslångt lärande där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Högstorps förskola ingår som en av tre förskolor tillsammans med Förskolan Älmåsvägen och Furuby förskola under samma ledning bestående av rektor och biträdande rektor.

Barnets bästa är alltid i fokus och vår utbildning präglas av utveckling, glädje, engagemang och lekfullhet. Vår undervisning utgår utifrån läroplanens mål och syftar till fördjupad kunskap hos det enskilda barnet. För oss är det viktigt att hela dagen genomsyras av undervisning, både spontan och planerad och våra undervisningsaktiviteter sker inomhus och utomhus i tillgängliga lärmiljöer.

Som barnskötare hos oss är du en viktig del i ett arbetslag där ni tillsammans medverkar och genomför den pedagogiska utbildningen utifrån styrdokumenten mot uppställda mål. Du dokumenterar, följer upp och utvärderar och verkar för att alla barn har lika stort inflytande och utrymme på förskolan. Barnskötarens uppdrag är att genom samarbete i arbetslaget ge barnen en trygg och stimulerande utbildning som främjar varje barns utveckling och lärande. Du ska även medverka i det pedagogiska innehållet i undervisningen och tillsammans med förskollärare driva det systematiska kvalitetsarbetet framåt. Vi vill även se att du utformar utbildningen efter barnens förutsättningar och behov och är delaktig i att skapa pedagogiska lärmiljöer inomhus och utomhus.

Vi använder oss av kollegialt samarbete på enheten och mellan våra tre enheter. Utveckling tillsammans är en viktig pusselbit i vår organisation.

Tjänsterna är på 75 och 100%.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en utbildad barnskötare som är väl förtrogen med förskolans läroplan och övriga aktuella styrdokument och som vill arbeta i ett team som ser hela förskolan och alla barns bästa. Du har en viktig roll som barnskötare att följa barnens förändrade kunnande och tillsammans medverka med arbetslaget som värnar om barnens utbildning. Du har förmåga att skapa ett positivt arbetsklimat med glädje, engagemang, nyfikenhet och trygghet och du ser barngruppens olika behov utifrån deras olika förutsättningar. Även en förmåga att se möjligheter i uppdraget och kunna vara flexibel och lösningsfokuserad.

Det är en fördel om du har vana att arbeta med SAITS (lämna/hämta) och TCP (lägga schema och stämpla) eller liknande digitala systemstöd.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Barnskötare till förskolan Älmåsvägen

Barnskötare
Läs mer Nov 16
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Förskolan Älmåsvägen är en liten förskola med en avdelning, åldrar 1- 5 år som ligger i natursköna Högstorp. Förskolan arbetar medvetet med språkstimulerande aktiviteter där medforskande pedagoger lär och utvecklas tillsammans med barnen och de erbjuds medvetna lärmiljöer inom- och utomhus. Förskolan följer varje barns progression i den utsträckning det är möjligt och lägger grunden för ett livslångt lärande där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Förskolan Älmåsvägen ingår som en av tre förskolor tillsammans med Furuby förskola och Högstorps förskola under samma ledning bestående av rektor och biträdande rektor. Vi använder oss av kollegialt samarbete på enheten och mellan våra tre enheter. Utveckling tillsammans är en viktig pusselbit i vår organisation.

Barnets bästa är alltid i fokus och vår utbildning präglas av utveckling, glädje, engagemang och lekfullhet. Vår undervisning utgår utifrån läroplanens mål och syftar till fördjupad kunskap hos det enskilda barnet. För oss är det viktigt att hela dagen genomsyras av undervisning, både spontan och planerad och våra undervisningsaktiviteter sker inomhus och utomhus i tillgängliga lärmiljöer.

Som förskollärare hos oss är du en viktig del i ett arbetslag. Du ansvarar för att leda de målstyrda processerna och leder den pedagogiska utbildningen utifrån våra styrdokument mot uppsatta mål. I uppdraget ingår att bedriva undervisning utifrån forskning och beprövad erfarenhet och kopplar det till det systematiska kvalitetsarbetet. Du bedriver undervisning och planerar och dokumenterar på ett självständigt sätt och har stor förmåga att leda andra. Som förskollärare är du ansvarig för att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Tjänsten är på 60%.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad barnskötare och vi ser gärna att du har erfarenhet av tidigare pedagogiskt arbete.

Du har en medveten tanke kring din roll som pedagog och du är en tydlig ledare som arbetar strukturerat utifrån gällande styrdokument. Du har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med engagemang, nyfikenhet och trygghet i gruppen och du ser och möter barns olika behov utifrån deras olika förutsättningar. Du ser lösningar framför hinder och har en vilja att utvecklas och lära nytt. Vi ser att du har förmågan att kunna ge och ta och se helheter av att vi är ett team tillsammans där alla lär av varandra.

Det är en fördel om du har datorvana samt erfarenhet av SAITS (Lämna & Hämta) och TCP eller liknande digitala systemstöd.

Vi ser framemot din ansökan!

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Pär Lagerkvist förskola söker barnskötare

Barnskötare
Läs mer Nov 3
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Pär Lagerkvist är en förskola som ligger i Bredvik. På Pär Lagerkvist förskola finns det plats för 200 förskolebarn. Förskolan är organiserad i tre hus. Lokalerna i varje hus består av tre hemvister på nedre plan i åldern 1-3 år och två hemvister på övre plan i åldern 3-5 år. I varje hus arbetar alla medarbetare gemensamt i team och vi äger inte vår hemvist. Vi arbetar tillsammans ca 12 pedagoger, som delar det övergripande ansvaret för barngruppens trygghet och lärande för ca 65 barn.

I den medvetet utformade miljön, helt byggd utifrån läroplanen, utforskar närvarande och nyfikna medarbetare tillsammans med våra barn. Till varje hemvist finns det ett antal temarum och lärtorg. Det finns en ansvarig till varje lärtorg att vara inspiratör, uppdatera med ny forskning och se till att tänket på lärtorget efterföljs.

Hos oss är processen viktigare än resultatet. Vardagen ger ypperliga tillfällen för barnen att träna, lära och utvecklas. För att synliggöra och stärka vår syn på barn och deras kunskap ser vi vår inne- och utemiljö som en helhet där båda bidrar till barns undersökande och lärande på olika sätt.

Vår miljö ska vara välkomnande och erbjuda platser för möten, en miljö som präglas av delaktighet, flexibilitet, transparens och öppenhet.

Att arbeta som barnskötare innebär unika och betydelsefulla möjligheter att bidra till barns omsorg, utveckling och lärande. Som barnskötare är du aktiv i förskolans pedagogiska arbete utifrån läroplanens olika målområden, tematiskt arbetssätt genomsyrar hela vår verksamhet. IKT är ett prioriterat verktyg som du kommer använda i ditt arbete och tecken som stöd, TAKK används i vardagen på förskolan. I ditt arbete ingår att stimulera alla barn till att utvecklas, dokumentera deras resultat och informera vårdnadshavarna på ett bra sätt om hur inlärningen fortskrider. Du arbetar i ett team och tillsammans tar ni ansvar för att skapa utforskande, lekfulla och lärorika miljöer och sammanhang.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad barnskötare och vi ser gärna att du har erfarenhet av tidigare pedagogiskt arbete.

Du har en medveten tanke kring din roll som pedagog och du är en tydlig ledare som arbetar strukturerat utifrån gällande styrdokument. Du har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med engagemang, nyfikenhet och trygghet i gruppen och du ser och möter barns olika behov utifrån deras olika förutsättningar. Du ser lösningar framför hinder och har en vilja att utvecklas och lära nytt. Vi ser att du har förmågan att kunna ge och ta och se helheter av att vi är ett team tillsammans där alla lär av varandra.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Barnskötare till förskolorna i Braås och Dädesjö

Barnskötare
Läs mer Okt 23
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Vi har tre förskolor inom vårt område, en i Dädesjö och två i Braås och vi driver våra olika utvecklingsarbeten tillsammans utifrån vår verksamhetsplan genom olika utvecklingsgrupper. Vi arbetar i olika projekt under läsåret där vi följer barnens intressen samtidigt som vi undervisar utifrån läroplanenens olika målområden. Vårt pedagogiska fokus ligger på trygghet, språkutveckling och matematik, vi lägger stor vikt vid att alla barn ges möjligheter till förståelse och utveckling utifrån sin egen förmåga. Vi har många barn med olika nationaliteter vilket gör att detta arbete blir väldigt betydelsefullt.

Vi har härliga utegårdar där barnen ges möjligheter att träna sin motorik i samspel med kompisarna, varje vecka är det utedagar där man bedriver undervisning med hjälp av olika aktiviteter i skogen eller på andra platser.

Du behöver vara aktiv i förskolans pedagogiska arbete utifrån läroplanens olika målområden. Du är också engagerad i utvecklingsarbetet och bidrar i diskussioner. Vi värdesätter ett gott samarbete mellan pedagogerna, dels på den egna avdelningen men det är också viktigt att man kan mötas mellan de olika avdelningarna. Du ska tillsammans med ditt nya arbetslag stimulera barns utveckling och lärande, samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Utbildningen utgår från en helhetssyn på barnet och barnens behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Vi uppskattar vår personal, en god och hållbar arbetsmiljö är viktigt för våra medarbetare på förskolorna i Braås och Dädesjö. Hoppas att du vill bli en del av vårt team!

Tjänsterna är på 75-100%.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad barnskötare, gärna med erfarenhet av liknande uppgifter sen tidigare. Du bidrar till ett gott arbetsklimat såväl på den egna avdelningen som på hela förskolan
genom att vara engagerad, trygg och nyfiken. Du är trygg, har en positiv inställning, ett flexibelt arbetssätt, god samarbetsförmåga och bidrar till utveckling av verksamheten.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Barnskötare till Högstorps förskola

Barnskötare
Läs mer Okt 24
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Högstorps förskola är en förskola med fem avdelningar mitt i stadsdelen Högstorp i Växjö som ligger i nära anslutning till skola, natur och skog. Förskolan arbetar idag åldershomogent, där pedagoger följer barnens progression i den utsträckning det är möjligt och lägger grunden för ett livslångt lärande där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Högstorps förskola ingår som en av tre förskolor tillsammans med Förskolan Älmåsvägen och Furuby förskola under samma ledning bestående av rektor och biträdande rektor.

Barnets bästa är alltid i fokus och vår utbildning präglas av utveckling, glädje, engagemang och lekfullhet. Vår undervisning utgår utifrån läroplanens mål och syftar till fördjupad kunskap hos det enskilda barnet. För oss är det viktigt att hela dagen genomsyras av undervisning, både spontan och planerad och våra undervisningsaktiviteter sker inomhus och utomhus i tillgängliga lärmiljöer.

Som barnskötare hos oss är du en viktig del i ett arbetslag där ni tillsammans medverkar och genomför den pedagogiska utbildningen utifrån styrdokumenten mot uppställda mål. Du dokumenterar, följer upp och utvärderar och verkar för att alla barn har lika stort inflytande och utrymme på förskolan. Barnskötarens uppdrag är att genom samarbete i arbetslaget ge barnen en trygg och stimulerande utbildning som främjar varje barns utveckling och lärande. Du ska även medverka i det pedagogiska innehållet i undervisningen och tillsammans med förskollärare driva det systematiska kvalitetsarbetet framåt. Vi vill även se att du utformar utbildningen efter barnens förutsättningar och behov och är delaktig i att skapa pedagogiska lärmiljöer inomhus och utomhus.

Vi använder oss av kollegialt samarbete på enheten och mellan våra tre enheter. Utveckling tillsammans är en viktig pusselbit i vår organisation.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en utbildad barnskötare som är väl förtrogen med förskolans läroplan och övriga aktuella styrdokument och som vill arbeta i ett team som ser hela förskolan och alla barns bästa. Du har en viktig roll som barnskötare att följa barnens förändrade kunnande och tillsammans medverka med arbetslaget som värnar om barnens utbildning. Du har förmåga att skapa ett positivt arbetsklimat med glädje, engagemang, nyfikenhet och trygghet och du ser barngruppens olika behov utifrån deras olika förutsättningar. Även en förmåga att se möjligheter i uppdraget och kunna vara flexibel och lösningsfokuserad.

Det är en fördel om du har vana att arbeta med SAITS (lämna/hämta) och TCP (lägga schema och stämpla) eller liknande digitala systemstöd.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Timvikarier sökes till Yngves Föräldrakooperativ

Barnskötare
Läs mer Okt 4
Vill du bli en del av vår fantastiska förskola?
Vi söker nu timvikarier till Yngves Föräldrarkooperativ.
Yngves är ett föräldrakooperativ som har funnits i Växjö sedan 1994. För närvarande är vi ca 26 barn i verksamheten och huserar i en röd villa på I11-området, med en fantastisk utemiljö och med närhet till ett spännande skogsområde. En stor inspirationskälla är Reggio Emilia-filosofin som bland annat tar fasta på att utveckla barnets alla uttrycksmöjligheter utan att leda det i någon förutbestämd riktning.
Maten på Yngves lagas helt från grunden av vår duktiga kock och vi är noga med att då vi kan, välja närodlade och ekologiska råvaror.
Som föräldrakooperativ bygger hela verksamheten på föräldrarnas aktiva medverkan och engagemang. Det pedagogiska ansvaret ligger dock helt hos personalen och alla pedagoger arbetar nära tillsammans och deltar aktivt i planering och utveckling av verksamheten på Yngves.
Som barnskötare på Yngves är man en del av det team av pedagoger på Yngves som med sina olika personligheter, intressen och engagemang – men en gemensam värdegrund och tydliga pedagogiska mål – ger barnen alla möjligheter att få påverka beslut, utvecklas, ha roligt och hela tiden lära sig nya saker.
Vi söker nu ambitiösa och engagerade timvikarier som uppskattar att arbeta med kreativ och engagerad personal där din tydlighet, lyhördhet och flexibilitet är mycket viktig. Som person är du trygg, stabil och har självinsikt.
Känner du att det är du? Välkommen att skicka in din ansökan redan idag.


Intervjuer kommer att ske löpande

Ansök nu

Fantasia förskola söker barnskötare

Barnskötare
Läs mer Okt 16
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
På förskolan Fantasia hittar du tre avdelningar där förskolan arbetar i storarbetslag. Två avdelningar med barn mellan 1-3 år i en byggnad samt en avdelning med barn mellan 4-5 år som ligger i en närliggande byggnad med bara en cykelväg emellan. Förskolan ligger nära naturen med både skog och sjö i Rottne, ca 2 mil norr om Växjö centrum.

Fantasia är en enhet i organisationen VÅRT, sedan september 2022. I VÅRT ingår även förskolorna; Åby, Tolg, Rottne (Fantasia och Kullens förskola) samt Vallvikens förskola. Vi har fyra stycken förstelärare som i sina tjänster arbetar med stöttande funktioner så som de estetiska uttrycksformernas möjligheter och den pedagogiska dokumentationens implementering genom bland annat den gemensamma reflektionen. Vi tar i vårt arbete dialog med Reggio Emilias pedagogiska filosofi utifrån Svensk förskolepraktik. I ledningen arbetar rektor och biträdande rektorer i team där biträdande rektorer är närmst operativ chef för olika enheter.

Under hösten 2023- våren 2024 fortsätter vi det spännande arbete som pågår med att dessa fem enheter ska vävas samman till ett gemensamt paraply med gemensam underlag och utvecklingsområden samt nätverkande /grupper/dialoger i en organisation som är hållbar utifrån flera perspektiv där alla barnen skall ingå i en lik(a)värdig förskole praktik.

Genom en mångfald av språkuttryck och ett lekresponsivt förhållningssätt fokuserar vi under läsåret på att medvetet arbeta för att ge barnen möjlighet att utveckla tre värdefulla förmågor. Förmågan; att fantisera, att föreställa sig och vara innovativ. Detta i syfte att ge barnen verktyg för att kunna lösa komplexa problem, möta mångfald och söka kreativa lösningar. Förmågor som behövs för ett demokratiskt samhälle, en hållbar värld och en hoppfull framtid.

Bra ska bli bättre och tillsammans ska vi arbeta för en förskole praktik 2023-2024 där alla ska ha möjlighet att bli den bästa versionen av sig själv- barn som pedagog.
Vi kanske vet vad en förskola är men inte vad den kan bli!

Vi kanske vet vad en förskola är men inte vad den kan bli!

Tjänsten är tidsbegränsad mellan perioden 2024-01-08 - 2024-08-09 med eventuell möjlighet till förlängning. Tjänstens sysselsättningsgrad är på 85%.

KVALIFIKATIONER
Att arbeta som barnskötare innebär spännande och betydelsefulla möjligheter till att bidra till barns omsorg, utveckling och lärande. Som barnskötare kommer du och ditt arbetslag planera, genomföra, dokumentera och följa upp de pedagogiska lärprocesserna i enlighet med lpfö-18 och valda utvecklingsområden i ett projekterande arbetssätt. Tillsammans tar ni ansvar för att skapa och organisera för utforskande, lekfulla och lärorika miljöer och sammanhang.

Vi söker dig som är engagerad, vägledande och medforskande för att skapa möjligheter för utveckling och lärande med barnen i fokus. Som barnskötare har du ett nyfiket reflekterande förhållningssätt med förmåga att möta varje barn utifrån sina förutsättningar. Vi tror på att ha ett tydligt barnfokus och tro på att barn kan om de erbjuds rätt möjligheter och förutsättningar som återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen. Du behöver ha kunskap i förskolans uppdrag och styrdokument och förtrogen med att använda pedagogisk dokumentation. Vi ser gärna att du har kunskap i hur man integrerar IKT i det pedagogiska arbetet.

I din roll som barnskötare behöver du ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskola och hem. Du behöver även ha viljan att se möjligheter vara flexibel, ansvarsfull och bidra till gott arbetsklimat. Meriterande är om du har ett intresse av Reggio Emiliafilosofin. Vi söker dig som är utbildad barnskötare.

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Åby förskola söker barnskötare

Barnskötare
Läs mer Okt 16
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Är du en barnskötare med vilja, engagemang, yrkesstolthet och ödmjukhet inför det uppdraget som det innebär? Då är det dig vi söker för att fortsätta bygga en förskoleverksamhet som är hållbar nu och i framtiden!

Sedan höstterminen 2023 är Åby förskola organiserad utifrån två avdelningar med en yngre barns avdelning med barn 1-3 år samt en äldre barns avdelning med barnen som är 4-5 år gamla.

Åby är en enhet i organisationen VÅRT, sedan september 2022. I VÅRT ingår även förskolorna; Tolg, Rottne (Fantasia och Kullens förskola) samt Vallvikens förskola. Vi har fyra stycken förstelärare som i sina tjänster arbetar med stöttande funktioner så som de estetiska uttrycksformernas möjligheter och den pedagogiska dokumentationens implementering genom bland annat den gemensamma reflektionen. Vi tar i vårt arbete dialog med Reggio Emilias pedagogiska filosofi utifrån Svensk förskolepraktik. I ledningen arbetar rektor och biträdande rektorer i team där biträdande rektorer är närmst operativ chef för olika enheter.

Under hösten 2023- våren 2024 fortsätter vi det spännande arbete som pågår med att dessa fem enheter ska vävas samman till ett gemensamt paraply med gemensam underlag och utvecklingsområden samt nätverkande /grupper/dialoger i en organisation som är hållbar utifrån flera perspektiv där alla barnen skall ingå i en lik(a)värdig förskole praktik.

Genom en mångfald av språkuttryck och ett lekresponsivt förhållningssätt fokuserar vi under läsåret på att medvetet arbeta för att ge barnen möjlighet att utveckla tre värdefulla förmågor. Förmågan; att fantisera, att föreställa sig och vara innovativ. Detta i syfte att ge barnen verktyg för att kunna lösa komplexa problem, möta mångfald och söka kreativa lösningar. Förmågor som behövs för ett demokratiskt samhälle, en hållbar värld och en hoppfull framtid.

Bra ska bli bättre och tillsammans ska vi arbeta för en förskole praktik 2023-2024 där alla ska ha möjlighet att bli den bästa versionen av sig själv- barn som pedagog.

Vi kanske vet vad en förskola är men inte vad den kan bli!

KVALIFIKATIONER
Att arbeta som barnskötare innebär spännande och betydelsefulla möjligheter till att bidra till barns omsorg, utveckling och lärande. Som barnskötare kommer du och ditt arbetslag planera, genomföra, dokumentera och följa upp de pedagogiska lärprocesserna i enlighet med lpfö-18 och valda utvecklingsområden i ett projekterande arbetssätt. Tillsammans tar ni ansvar för att skapa och organisera för utforskande, lekfulla och lärorika miljöer och sammanhang.

Vi söker dig som är engagerad, vägledande och medforskande för att skapa möjligheter för utveckling och lärande med barnen i fokus. Som barnskötare har du ett nyfiket reflekterande förhållningssätt med förmåga att möta varje barn utifrån sina förutsättningar. Vi tror på att ha ett tydligt barnfokus och tro på att barn kan om de erbjuds rätt möjligheter och förutsättningar som återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen. Du behöver ha kunskap i förskolans uppdrag och styrdokument och förtrogen med att använda pedagogisk dokumentation. Vi ser gärna att du har kunskap i hur man integrerar IKT i det pedagogiska arbetet.

I din roll som barnskötare behöver du ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskola och hem. Du behöver även ha viljan att se möjligheter vara flexibel, ansvarsfull och bidra till gott arbetsklimat. Meriterande är om du har ett intresse av Reggio Emiliafilosofin. Vi söker dig som är utbildad barnskötare.

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Kullen förskola söker barnskötare

Barnskötare
Läs mer Okt 16
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Är du en barnskötare med vilja, engagemang, yrkesstolthet och ödmjukhet inför det uppdraget som det innebär? Då är det dig vi söker för att fortsätta bygga en förskoleverksamhet som är hållbar nu och i framtiden!

På Kullens förskola finns fyra avdelningar. Två yngre barns avdelningar med barn mellan 1-3 år samt två äldre barns avdelningar med barn som är 3-5 år. På förskolan möts du bland annat av en stor, variationsrik och inspirerande utemiljö.

Kullens förskola är en enhet i organisationen VÅRT, sedan september 2022. I VÅRT ingår även förskolorna; Tolg, Fantasia, Åby samt Vallvikens förskola. Vi har fyra stycken förstelärare som i sina tjänster arbetar med stöttande funktioner så som de estetiska uttrycksformernas möjligheter och den pedagogiska dokumentationens implementering genom bland annat den gemensamma reflektionen. I ledningen arbetar rektor och biträdande rektorer i team där biträdande rektorer är närmst operativ chef för olika enheter.

Under hösten 2023- våren 2024 fortsätter vi det spännande arbete som pågår med att dessa fem enheter ska vävas samman till ett gemensamt paraply med gemensam underlag och utvecklingsområden samt nätverkande /grupper/dialoger i en organisation som är hållbar utifrån flera perspektiv där alla barnen skall ingå i en lik(a)värdig förskole praktik.

Genom en mångfald av språkuttryck och ett lekresponsivt förhållningssätt fokuserar vi under läsåret på att medvetet arbeta för att ge barnen möjlighet att utveckla tre värdefulla förmågor. Förmågan; att fantisera, att föreställa sig och vara innovativ. Detta i syfte att ge barnen verktyg för att kunna lösa komplexa problem, möta mångfald och söka kreativa lösningar. Förmågor som behövs för ett demokratiskt samhälle, en hållbar värld och en hoppfull framtid.

Bra ska bli bättre och tillsammans ska vi arbeta för en förskole praktik 2023-2024 där alla ska ha möjlighet att bli den bästa versionen av sig själv- barn som pedagog.

Vi kanske vet vad en förskola är men inte vad den kan bli!

Tjänsten är tidsbegränsad mellan perioden 2024-01-08 - 2024-08-09 med eventuell möjlighet till förlängning. Tjänstens sysselsättningsgrad kan variera mellan 50-80%.

KVALIFIKATIONER
Att arbeta som barnskötare innebär spännande och betydelsefulla möjligheter till att bidra till barns omsorg, utveckling och lärande. Som barnskötare kommer du och ditt arbetslag planera, genomföra, dokumentera och följa upp de pedagogiska lärprocesserna i enlighet med lpfö-18 och valda utvecklingsområden i ett projekterande arbetssätt. Tillsammans tar ni ansvar för att skapa och organisera för utforskande, lekfulla och lärorika miljöer och sammanhang.

Vi söker dig som är engagerad, vägledande och medforskande för att skapa möjligheter för utveckling och lärande med barnen i fokus. Som barnskötare har du ett nyfiket reflekterande förhållningssätt med förmåga att möta varje barn utifrån sina förutsättningar. Vi tror på att ha ett tydligt barnfokus och tro på att barn kan om de erbjuds rätt möjligheter och förutsättningar som återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen. Du behöver ha kunskap i förskolans uppdrag och styrdokument och förtrogen med att använda pedagogisk dokumentation. Vi ser gärna att du har kunskap i hur man integrerar IKT i det pedagogiska arbetet.

I din roll som barnskötare behöver du ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskola och hem. Du behöver även ha viljan att se möjligheter vara flexibel, ansvarsfull och bidra till gott arbetsklimat. Meriterande är om du har ett intresse av Reggio Emiliafilosofin. Vi söker dig som är utbildad barnskötare.

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Barnskötare till Tolg förskola

Barnskötare
Läs mer Okt 11
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Är du en barnskötare med vilja, engagemang, yrkesstolthet och ödmjukhet inför det uppdraget som det innebär? Då är det dig vi söker för att fortsätta bygga en förskoleverksamhet som är hållbar nu och i framtiden!

Vi söker dig som vill vara med och fortsätta bygga en förskoleverksamhet som är hållbar nu och i framtiden. Tolg förskola är en mindre enhet, vi har 2 avdelningar i åldrarna 1-3 och 3-5. Förskolan ligger nära natur och sjö ca 2,5 mil från Växjö centrum. Utemiljön hos oss i Tolg är magisk vacker och här finns stor potential för utomhusundervisning och utvecklandet av detsamma.

Tolg är en enhet i organisationen VÅRT sedan september 2022. I VÅRT ingår även förskolorna; Åby, Rottne (Fantasia och Kullens förskola) samt Vallvikens förskola. Vi har fyra stycken Förstelärare som i sina tjänster arbetar med stöttande funktioner så som de estetiska uttrycksformernas möjligheter och den pedagogiska dokumentationens implementering genom bland annat den gemensamma reflektionen. Vi tar i vårt arbete dialog med Reggio Emilias pedagogiska filosofi utifrån Svensk förskole praktik. I ledningen arbetar rektor och bitr. rektorer i team där varje bitr. rektorer är närmst operativ chef för olika enheter.

Under hösten 2023- våren 2024 fortsätter vi det spännande arbete som pågår med att dessa fem enheter ska vävas samman till ett gemensamt paraply med gemensam underlag och utvecklingsområden samt nätverkande /grupper/dialoger i en organisation som är hållbar utifrån flera perspektiv där alla barnen skall ingå i en lik(a)värdig förskole praktik.

Genom en mångfald av språkuttryck och ett lekresponsivt förhållningssätt fokuserar vi under läsåret på att medvetet arbeta för att ge barnen möjlighet att utveckla tre värdefulla förmågor. Förmågan; att fantisera, att föreställa sig och vara innovativ. Detta i syfte att ge barnen verktyg för att kunna lösa komplexa problem, möta mångfald och söka kreativa lösningar. Förmågor som behövs för ett demokratiskt samhälle, en hållbar värld och en hoppfull framtid.

Bra ska bli bättre och tillsammans ska vi arbeta för en förskole praktik 2023-2024 där alla ska ha möjlighet att bli den bästa versionen av sig själv- barn som pedagog.
Vi kanske vet vad en förskola är men inte vad den kan bli!

Vi kanske vet vad en förskola är men inte vad den kan bli!

Tjänsten är tidsbegränsad mellan perioden 2024-01-08 - 2024-08-09 med eventuell möjlighet till förlängning. Tjänstens sysselsättningsgrad kan variera mellan 75-100%.

KVALIFIKATIONER
Att arbeta som barnskötare innebär spännande och betydelsefulla möjligheter till att bidra till barns omsorg, utveckling och lärande. Som barnskötare kommer du och ditt arbetslag planera, genomföra, dokumentera och följa upp de pedagogiska lärprocesserna i enlighet med lpfö-18 och valda utvecklingsområden i ett projekterande arbetssätt. Tillsammans tar ni ansvar för att skapa och organisera för utforskande, lekfulla och lärorika miljöer och sammanhang.

Vi söker dig som är engagerad, vägledande och medforskande för att skapa möjligheter för utveckling och lärande med barnen i fokus. Som barnskötare har du ett nyfiket reflekterande förhållningssätt med förmåga att möta varje barn utifrån sina förutsättningar. Vi tror på att ha ett tydligt barnfokus och tro på att barn kan om de erbjuds rätt möjligheter och förutsättningar som återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen. Du behöver ha kunskap i förskolans uppdrag och styrdokument och förtrogen med att använda pedagogisk dokumentation. Vi ser gärna att du har kunskap i hur man integrerar IKT i det pedagogiska arbetet.

I din roll som barnskötare behöver du ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskola och hem. Du behöver även ha viljan att se möjligheter vara flexibel, ansvarsfull och bidra till gott arbetsklimat. Meriterande är om du har ett intresse av Reggio Emiliafilosofin. Vi söker dig som är utbildad barnskötare.

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Timvikarie Vårbacka förskola

Barnskötare
Läs mer Sep 5
Vårbacka förskola söker timvikarie vid behov.
Om du önskar vara timvikarie hos oss innebär det att du med kort varsel kan rycka in som vikarie vid frånvaro av den ordinarie personalen. Som timvikarie erbjuds du ett omväxlande arbete med nya möten både av barn, pedagoger och vårdnadshavare. Du ersätter ordinarie personal vid korttidsfrånvaro.
Kvalifikationer: Du som söker ska vara flexibel och tycka om att arbeta på en mindre arbetsplats. Du har lätt för att samarbeta med olika pedagoger och har ett gott bemötande till barn, pedagoger och vårdnadshavare.
För att få arbeta som timvikarie hos oss krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister. Du beställer blanketten på polisen.se och blanketten heter Arbete inom skola och förskola (442.5).
Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Förskolevikarie på Sveriges bästa och mest personliga bemanningsföretag!

Barnskötare
Läs mer Sep 15
Hjärtligt välkommen till oss på PersonalExpressen Förskolebemanning!
PersonalExpressen är ett bemanningsföretag inom förskolan som finns till för att skapa en positiv skillnad för både vuxna och barn i deras liv. Vårt ledord är kvalitet och det viktigaste för oss är att du som vår medarbetare trivs på din arbetsplats genom oss, samtidigt som du känner att du utvecklas på det personliga planet!
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta inom förskolan och som trivs att arbeta med barn i förskolemiljö. Det viktigaste är att du brinner för barnens utveckling samt att du har ett stort personligt engagemang i ditt arbete. Vi söker såväl dig som är utbildad barnskötare som vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta inom förskolan som vi söker dig som har en stor nyfikenhet inför att prova på att arbeta inom förskolan. Hos oss är alla som älskar att arbeta med barn välkomna och vi anpassar givetvis alltid uppdragen utefter dina tidigare individuella yrkeserfarenheter!
Arbeta på dina egna villkor med högre lön!
Det finns två olika sätt att arbeta på när man är anställd hos oss. Det första alternativet innebär att du styr helt och hållet över din egen arbetstid. Du anmäler dig som tillgänglig i vår app de dagar du vill arbeta och blir då bokad på olika dagsvikariat som förskolevikarie på olika förskolor olika dagar. Det här ger dig en unik möjlighet att testa på att arbeta på olika förskolor med olika pedagogiska filosofier. Det går också utmärkt att kombinera detta alternativ med studier eller andra deltidsjobb. Det andra alternativet innebär att du anmäler intresse till oss för ett längre uppdrag. Vi får många förfrågningar till oss som varierar mycket i både tjänstgöringsgrad och uppdragstid. Vi samarbetar med en lång rad förskolor över hela landet, såväl kommunala som privata. Hos oss kommer du alltid att hitta ett uppdrag som passar just dig - hur du än själv föredrar att jobba!
Oavsett hur du väljer att arbeta tillsammans med oss kommer du alltid att vara garanterad en högre lön hos oss än om du hade arbetat som anställd direkt på en förskola - vi står upp för våra förskolevikariers löner vilket gör att du som vår medarbetare alltid kan känna dig trygg med att du har en arbetsgivare som är lojal med dig. Vi förstår att du kommer att värdera en arbetsgivare högt som också värderar dig högt tillbaka!
Sök in till oss på PersonalExpressen Förskolebemanning redan idag!
Hjärtligt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag! Vi ser fram emot att få börja arbeta tillsammans med dig!

Ansök nu

Norlandia Förskolor i Växjö söker drivna timvikarier för behovsanställning

Barnskötare
Läs mer Sep 7
Vi behöver omgående timvikarier på våra två förskolor i Växjö- förskolan Vintergatan och förskolan Timglaset

Vi söker dig som med kort varsel kan arbeta som timvikarie när vår ordinarie personal inte är på plats, tex sjuk eller VAB, och som vara den där värdefulla resursen för båda våra förskolor.

Att arbeta som timvikarie hos oss

Inom förskolan får du ett roligt och omväxlande arbete där du får göra skillnad i barnens vardag. Vi söker i första hand dig som har en barnskötarutbildning eller läser en pedagogisk utbildning, som förskollärare eller pedagog. Arbetet passar även dig om vill arbeta extra sidan om andra studier, eller som vill prova på att arbeta inom förskolan för att samla erfarenheter av pedagogiskt arbete.

Vi söker dig som är ansvarsfull, engagerad, har alla barn i fokus. Naturligtvis trivs du i en lekfull miljö. Hos oss blir du en del av arbetslaget som tillsammans arbetar utifrån förskolans läroplan där du får ta del av olika arbetssätt samt norlandias koncept mat med smak, norlandiaskuttet och GoGreen. Arbetsuppgifterna varierar men nära kontakt med barn, pedagoger och vårdnadshavare genomsyrar uppdraget. När du arbetar som timvikarie förväntas det att du kan ställa upp med kort varsel, även om du får en bokning från oss tidigt på morgonen. Som timvikarie hamnar du mitt i verksamheten så det förutsätts att du är flexibel och snabbt kan sätta dig in i olika rutiner.


Vi erbjuder dig
Vi skriver ett RAM- avtal och erbjuder timmar utifrån förskolans behov

Vi erbjuder pedagogiska måltider


Kvalifikationer och personliga egenskaper

- Du talar det svenska språket väl och hanterar den skrivna texten bra

- Du är flexibel och lösningsfokuserad och ser möjligheter i stället för svårigheter

- Du är glad och tillmötesgående med fokus på alla barns bästa

- Du måste ha fyllt 18 år

Om Norlandia Förskolor
Vi är ett familjeägt företag som driver ett 100-tal förskolor från Dalarna i norr till Skåne i söder. Genom våra koncept satsar vi på bra mat, hälsa och hållbarhet där vår målsättning är att skapa nya upptäckter - varje dag. Välkommen till en fin gemenskap i en organisation som satsar på kvalitet, innovation och en god arbetsmiljö!Övrig information
Behovsanställning på RAM -avtal/timanställning

Omfattning: Vid behov

Arbetstid: Utifrån behov, 06:00-18:30

Tillträde: Omgående vid behov

Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Vi behandlar alla ansökningar fortlöpande och rekryterar utifrån verksamhetens vikariebehov. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet

Innan du anställs förväntas du kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. När du kallats till intervju kan du beställa ett sådant intyg hos Polisen.Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vid anställning krävs ett utdrag ur belastningsregistret samt personregistret

Utdrag från belastningsregistret (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/?adlt=strict)

Sista ansökningsdag: 20230921

Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:

Madelaine Stalfors, Rektor: madelaine.stalfors@norlandia.com

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Barnledare för Knatteskutt 1-4 år HT23 - Växjö

Barntimmeledare
Läs mer Maj 22
Vi på Einar Sports söker nu ledare till Knatteskutt, Sveriges största Idrottsskola för barn som är mellan 1-4 år.

Vi söker dig som:

- Älskar att arbeta med barn

- Har takten och rytmen given i kroppen

- Har erfarenhet att leda aktiviteter för barn, gärna yngre barn, alternativt har en lång idrottsbakgrund och varit ledare för barn i något annat sammanhang (ex. förskola, skola, barnpassning)

Som person är du trygg och säker i dig själv!

MERIT: Du får gärna studera till (eller vara färdig) förskolelärare eller liknande utbildning. Du har gärna gått estetiska programmet på gymnasiet, jobbat som gruppträningsinstruktör, annan dansutbildning eller liknande. Detta är inget krav för att söka, du kan ändå ha den rätta personligheten.

Din roll som ledare:

Du kommer leda och ansvara för verksamheten Knatteskutt i Växjö. Du kommer på ett lekfullt och engagerat sätt leda barnen genom flera olika lekar och övningar som är framtagna av Einar Sports pedagoger.

Alla passen följer ett färdigt passupplägg som blandar övningar och lekar utifrån följande teman:

- Boll

- Rytmik

- Dans

Det här får du som ledare hos oss

- Ett färdigt passupplägg att följa.

- Delta på vår ledarutbildning, samt fortbildning om du fortsätter som ledare flera terminer.

- Coachning under terminen.

- Du kommer vara del av ett fantastiskt ledarteam på över 500 ledare.

Utöver ovan får du även världens roligaste extrajobb som ger dig erfarenheter och meriter med att jobba med barngrupper.

Info om anställningen:

- Timanställning

- Arbetet pågår under hösten 2023 med start vecka 35.

- Under läsåret har vi totalt 4 kurser. Två på våren som är 8 respektive 6 veckor och två kurser på hösten som också är 8 respektive 6 veckor.

- Passen är förlagda på vardagar mellan 17-19 eller dagtid på helgerna.

- ca 1-4h/veckan.

Mer info får du via eventuell telefonintervju

Grupper delas upp efter åldrar:

- 1-2 år

- 3-4 år

Som huvudledare är du ansvarig för alla dina barngrupper. I det ansvaret ingår förutom att se till att passen håller god kvalité dessutom ansvar för material, nyckel till hallen, närvarolistor och det är även du som sköter den största delen av kontakten med din arbetsledare på huvudkontoret.

Föräldrar deltar på alla pass

Du kommer vara den som inspirerar nästa generation till ett aktivt liv!

Ansök nu!

Ansökan sker endast via vår ansökningssida, ej via mail!

Ansök nu

Barnskötare till Palettens förskola

Barnskötare
Läs mer Jun 8
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Välkommen till förskolan Paletten! Förskolan öppnade i januari 2015 och är en Reggio Emilia inspirerad förskola.

Vi finns i de centrala delarna av Växjö och har nära till både natur och centrum. Hos oss är språket i alla dess former en viktig del för barnens utveckling och lärande. På vår förskola möts alla världens hörn i en gemenskap där demokrati är i centrum för kunskap, utveckling och värdegrund. Förskolan består av 12 avdelningar som organiserar sig på åldersnära barngrupper. Avdelningarna är belägna i tre olika byggnader med tillhörande gårdar.

På förskolan Paletten är den pedagogiska miljön utformad så ett utforskande arbete kan ske tillsammans med barnen. Vi arbetar medvetet med ett utforskande återbruksmaterial och utvecklar den pedagogiska miljön som den tredje pedagogen. Vi erbjuder regelbunden kompetensutveckling bland annat Reggio Emilia institutets pedagogutbildning. Vi deltar och skapar olika nätverk och diskussionsforum. Eftersom det är viktigt att tänka tillsammans består även ledningen av två personer. Biträdande rektor är också utbildad pedagogista.

Är du den som vi söker som vill satsa både kraft och mod samt ge och få 100 % glädje genom att arbeta med oss?

Vi söker nu fler kollegor till vårt team. På förskolan Paletten finns det utforskande människor från hela världen med inflytande, glädje och kunskap för framtiden. Tillsammans utvecklar vi förskolan till en förskola som vågar prova nytt och har modet att stå för det beprövade. Vi ser miljön som en tredje pedagog och låter barnen ha stort inflytande över sin dag på förskolan.

Förskolan Paletten arbetar med språkets alla uttrycksmedel och världens kulturer som grund. Därför söker vi dig som med din kunskap, nyfikenhet och erfarenhet vill vara med och utveckla förskolans verksamhet och som vill vara med och tänka kring språk på många olika sätt.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad barnskötare.

Du som söker ska även:
• vara väl insatt i Lpfö och hur du som pedagog kan omsätta läroplanen i praktiken.
• ha kunskap om eller stor nyfikenhet kring vad det innebär att arbeta utifrån Reggio Emilias pedagogiska filosofi.
• ha förmågan att arbeta utforskande tillsammans med barnen samt lyfta fram barns olika förmågor och se både barns och vuxnas olikheter som en tillgång i arbetet.
• uppskatta och tycka att det är givande att utveckla förskoleverksamheten med dina kollegor för att lägga en god grund för barns utveckling.
• ha förmågan att använda dig av reflektion, pedagogisk dokumentation, observation och diskussion för att utveckla verksamheten.
• ha god datorvana.
• ha passion yrket och ett positivt och professionellt förhållningssätt.
• ha god samarbetsförmåga och vara van att arbeta i arbetslag.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på https://pedagog.vaxjo.se.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Gymnastikledare för barn 1-6 år HT23 - VÄXJÖ

Barntimmeledare
Läs mer Maj 22
Djungelgympa - lekfull gymnastikträning för barn i åldern 1-6 år.

Till vår verksamhet söker vi nu en inspirerande ledare som vill lära ut grunderna i gymnastik. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att:

- Arbeta som barngymnastiksledare.

- Alternativt har du själv sysslat med gymnastik och har ledarerfarenhet från annan barnverksamhet.

Att du har ett brinnande intresse för barnidrott ser vi som en självklarhet.

Dina arbetsuppgifter

Som ledare för Djungelgympa i Växjö består i huvudsak av att leda gymnastikpassen och på ett pedagogiskt sätt sprida glädje till barnen. Som ledare hos oss arbetar du utifrån vårt färdiga träningsupplägg. Upplägget som är framtaget av Einar Sports idrottspedagoger utgår ifrån gymnastikens grundformer:

- Hoppa

- Rulla/Kullerbytta

- Balansera

- Klättra

Som ledare har du ansvaret för ett eller flera områden och där du förväntas visa stort engagemang för att skapa rörelseglädje för dem deltagande barnen.

Det här får du som är ledare hos oss

Inför terminen får du gå vår ledarutbildning. Du får även löpande coachning och stöttning från personalen på Einar Sports kontor.

Utöver ovan får du även världens roligaste extrajobb som ger dig erfarenheter och meriter med att jobba med barngrupper.

Anställningsvillkor

- Timanställning med start vecka 35, 2023

- Vi erbjuder 4 kurser per år. Under våren är det totalt 14 veckor och på hösten är det ytterligare 14 veckor.

- Passen är förlagda på vardagar mellan 17-19 eller dagtid på helgerna.

Mer info kommer vid en eventuell intervju.

Som huvudledare är du ansvarig för alla dina barngrupper. I det ansvaret ingår förutom att se till att passen håller god kvalité dessutom ansvar för material, nyckel till hallen, närvarolistor och det är även du som sköter den största delen av kontakten med din arbetsledare på huvudkontoret.

VARMT VÄLKOMMEN ATT SÖKA TILL EINAR SPORTS LEDARTEAM!

Ansökan sker endast via vår ansökningssida, ej via mail!

Ansök nu

Gymnastikledare för barn 1-6 år HT23 - VÄXJÖ

Barntimmeledare
Läs mer Jun 16
Djungelgympa - lekfull gymnastikträning för barn i åldern 1-6 år.

Till vår verksamhet söker vi nu en inspirerande ledare som vill lära ut grunderna i gymnastik. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att:

- Arbeta som barngymnastiksledare.

- Alternativt har du själv sysslat med gymnastik och har ledarerfarenhet från annan barnverksamhet.

Att du har ett brinnande intresse för barnidrott ser vi som en självklarhet.

Dina arbetsuppgifter

Som ledare för Djungelgympa i Växjö består i huvudsak av att leda gymnastikpassen och på ett pedagogiskt sätt sprida glädje till barnen. Som ledare hos oss arbetar du utifrån vårt färdiga träningsupplägg. Upplägget som är framtaget av Einar Sports idrottspedagoger utgår ifrån gymnastikens grundformer:

- Hoppa

- Rulla/Kullerbytta

- Balansera

- Klättra

Som ledare har du ansvaret för ett eller flera områden och där du förväntas visa stort engagemang för att skapa rörelseglädje för dem deltagande barnen.

Det här får du som är ledare hos oss

Inför terminen får du gå vår ledarutbildning. Du får även löpande coachning och stöttning från personalen på Einar Sports kontor.

Utöver ovan får du även världens roligaste extrajobb som ger dig erfarenheter och meriter med att jobba med barngrupper.

Anställningsvillkor

- Timanställning med start vecka 35, 2023

- Vi erbjuder 4 kurser per år. Under våren är det totalt 14 veckor och på hösten är det ytterligare 14 veckor.

- Passen är förlagda på vardagar mellan 17-19 eller dagtid på helgerna.

Mer info kommer vid en eventuell intervju.

Som huvudledare är du ansvarig för alla dina barngrupper. I det ansvaret ingår förutom att se till att passen håller god kvalité dessutom ansvar för material, nyckel till hallen, närvarolistor och det är även du som sköter den största delen av kontakten med din arbetsledare på huvudkontoret.

VARMT VÄLKOMMEN ATT SÖKA TILL EINAR SPORTS LEDARTEAM!

Ansökan sker endast via vår ansökningssida, ej via mail!

Ansök nu

Barnskötare till Furuby förskola

Barnskötare
Läs mer Jun 5
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Furuby förskola är en förskola med fyra avdelningar som ligger i naturnära Furuby. Förskolan arbetar medvetet med språkstimulerande aktiviteter där medforskande pedagoger lär och utvecklas tillsammans med barnen och de erbjuds medvetna lärmiljöer inom- och utomhus. Förskolan följer varje barns progression i den utsträckning det är möjligt och lägger grunden för ett livslångt lärande där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Furuby förskola ingår som en av tre förskolor tillsammans med Älmåsvägens förskola och Högstorps förskola under samma ledning bestående av rektor och biträdande rektor.

Barnets bästa är alltid i fokus och vår utbildning präglas av utveckling, glädje, engagemang och lekfullhet. Vår undervisning utgår utifrån läroplanens mål och syftar till fördjupad kunskap hos det enskilda barnet. För oss är det viktigt att hela dagen genomsyras av undervisning, både spontan och planerad och våra undervisningsaktiviteter sker inomhus och utomhus i tillgängliga lärmiljöer.

Som barnskötare hos oss är du en viktig del i ett arbetslag där ni tillsammans medverkar och genomför den pedagogiska utbildningen utifrån styrdokumenten mot uppställda mål. Du dokumenterar, följer upp och utvärderar och verkar för att alla barn har lika stort inflytande och utrymme på förskolan. Barnskötarens uppdrag är att genom samarbete i arbetslaget ge barnen en trygg och stimulerande utbildning som främjar varje barns utveckling och lärande. Du ska även medverka i det pedagogiska innehållet i undervisningen och tillsammans med förskollärare driva det systematiska kvalitetsarbetet framåt. Vi vill även se att du utformar utbildningen efter barnens förutsättningar och behov och är delaktig i att skapa pedagogiska lärmiljöer inomhus och utomhus.

Vi använder oss av kollegialt samarbete på enheten och mellan våra tre enheter. Utveckling tillsammans är en viktig pusselbit i vår organisation.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en utbildad barnskötare som är väl förtrogen med förskolans läroplan och övriga aktuella styrdokument och som vill arbeta i ett team som ser hela förskolan och alla barns bästa. Du har en viktig roll som barnskötare att följa barnens förändrade kunnande och tillsammans medverka med arbetslaget som värnar om barnens utbildning. Du har förmåga att skapa ett positivt arbetsklimat med glädje, engagemang, nyfikenhet och trygghet och du ser barngruppens olika behov utifrån deras olika förutsättningar. Även en förmåga att se möjligheter i uppdraget och kunna vara flexibel och lösningsfokuserad.

Det är en fördel om du har vana att arbeta med SAITS (lämna/hämta) och TCP (lägga schema och stämpla) eller liknande digitala systemstöd.

Vi ser fram emot din ansökan!

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på https://pedagog.vaxjo.se.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Barnskötare till Sjöborgsvägens förskola

Barnskötare
Läs mer Jun 2
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Sjöborgsvägen är en förskola med fem avdelningar där vi nu söker en ny medarbetare som är intresserad och engagerad och som tillsammans med oss vill driva utbildningen framåt för våra barn.
Vi har stora rymliga lokaler, på övre plan har vi tre småbarnsbarnsavdelningar och på nedre plan två avdelningar för de äldre barnen. Utemiljön är indelad i två områden där de små barnen har en del och de äldre en annan. I närmiljön finns stora möjligheter till utforskande och lek tillsammans med barnen. Vi har en sjö i närheten, skog och lekplatser som man ofta besöker När det blir lite längre avstånd finns möjligheten att använda vår elcykel som är uppskattad av barnen.

Vi samarbetar mycket mellan avdelningarna vilket skapar trygghet för barnen. Vi arbetar i olika projekt under läsåret där vi följer barnens intressen samtidigt som vi undervisar utifrån läroplanenens olika målområden. Vårt pedagogiska fokus ligger på trygghet, språkutveckling flerspråkighet/interkulturalitet för att alla ska känna tillit och få förutsättningar för kommunikation, förståelse och utveckling efter sin förmåga.

Vi har många barn med olika nationaliteter vilket gör att detta arbete blir väldigt betydelsefullt. Vi har under detta läsår påbörjat ett utvecklingsarbete i matematik som vi kommer fortsätta med även under kommande läsår.

I området har vi fyra förskolor och vi driver vårt utvecklingsarbete tillsammans utifrån vår gemensamma verksamhetsplan där vi alla har samma utvecklingsområden. Vi har olika ansvarsgrupper, där en från varje förskola deltar och driver arbetet vilket ger ett stort kollegialt samarbete.

Som barnskötare är du aktiv i förskolans pedagogiska arbete utifrån läroplanens olika målområden. Du är engagerad i utvecklingsarbetet och bidrar i diskussioner. Vi värdesätter ett gott samarbete mellan pedagogerna, dels på egna avdelningen men det är också viktigt att man kan mötas mellan de olika avdelningarna. Vi uppskattar vår personal, en god och hållbar arbetsmiljö är viktigt för våra medarbetare på förskolorna i Braås och Dädesjö. Hoppas att du vill bli en del av vårt team!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad barnskötare. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av liknande uppgifter. Du bidrar till ett gott arbetsklimat både på den egna avdelningen men också på hela förskolan genom att vara engagerad, nyfiken och trygg. Du stimulerar alla barn till att utvecklas. Du har även en positiv inställning, ett flexibelt arbetssätt, god samarbetsförmåga och bidrar till utveckling av verksamheten.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på https://pedagog.vaxjo.se.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Barnskötare till Saga förskola

Barnskötare
Läs mer Maj 31
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Förskolan SAGA är organiserad utifrån fyra avdelningar där barnen är indelade i tio åldersnära grupper.

Vi är en förskola som inspireras av Reggio Emilia filosofin. För oss innebär det att vi arbetar utifrån ett projekterande arbetssätt där barnens hypoteser och problemlösningar ligger till grund för pedagogernas utformning av undervisningen. Hos oss är den pedagogiska miljön utformad så att den inspirerar till samspel, kreativitet och utforskande. Vi anser att en transdisciplinär undervisning sker genom ett 100-språkligt lärande bla genom estetiska lärprocesser. Vi har också anställt en förstelärare som kommer att utveckla förskolans IKT kompetens två år framöver.

Vår härliga gård utnyttjas flitigt då en stor del av verksamheten även är förlagd utomhus året runt. Vi ser att utemiljön är lika viktig som innemiljön och det man kan göra inomhus även kan göras utomhus.

Som barnskötare ska du vara delaktig i det pedagogiska innehållet i undervisningen och tillsammans med förskolläraren driva det systematiska kvalitetsarbetet framåt.

Tjänstens sysselsättningsgrad kan variera mellan 75-100%.

KVALIFIKATIONER
Du är utbildad barnskötare som längtar efter ett spännande, kreativt och nytänkande uppdrag. Du har god samarbetsförmåga, är flexibel och har en positiv grundsyn där du är beredd att möta barnet med respekt för den kunskap barnet äger. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.

Vi ser att gärna du vill arbeta i team där du ser till hela förskolan och alla barns bäst. Som person är du nyfiken på att vara med i en process där vi tillsammans skapar en förskola med hög pedagogisk kvalitet som värnar om våra demokratiska värden. Du har ett stort engagemang och god samarbetsförmåga och skapar goda relationer med både barn, kollegor och vårdnadshavare.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på https://pedagog.vaxjo.se.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Lindö förskola söker barnskötare

Barnskötare
Läs mer Maj 22
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Lindö förskola har funnits i stadsdelen Öjaby sedan 2008 och är beläget precis bredvid Öjaby skola. Förskolan är organiserad i fyra olika avdelningar och har plats för ca 70 barn. På avdelningarna Bläckfisken och Krokodilen går de yngre barnen och på avdelningarna Delfinen och Pingvinen finns de äldre barnen på förskolan.

Närmiljön erbjuder många rika möjligheter att utforska tillsammans med barnen. Närhet till såväl hästhagar, skog, lekplatser och Helgasjön finns. Vill man upptäcka nya platser så finns tillgång till två elcyklar som man kan använda för att ta sig iväg på upptäcktsfärd tillsammans med barnen.

Sedan Lindö förskola öppnade 2008 har vi arbetat med arbetslagsrotation där en pedagog i varje arbetslag byter avdelning varje läsår. Detta upplever vi bidrar till en god arbetsmiljö och att alla får möjlighet att arbeta med såväl de yngre som de äldre barnen över tid. Vi ser också att det är en trygghet för barnen.

Lindö förskola har ett samarbete med Öjaby förskola som ligger en liten bit bort. Exempelvis har de båda förskolorna samma prioriterade målområden, gemensam fortbildning, gemensam ledningsgrupp och ett antal gemensamma APT varje läsår.

För oss är trygghet och trivsel högt prioriterat och vi ser det som en grund för att barnens utveckling och lärande. Därför är det viktigt att du som söker denna tjänst är trygg i dig själv och att du är en tydlig ledare. Att du har lätt för att bygga och bibehålla relationer och kunna samverka på ett bra och professionellt sätt med såväl kollegor, barn och vårdnadshavare. Att du är nyfiken och intresserad och hela tiden vill fortsätta att utvecklas i din yrkesroll. Som barnskötare på Lindö förskola arbetar du utifrån läroplanen.

Varje vecka har arbetslaget gemensam reflektionstid, där fokus är det systematiska kvalitetsarbetet. Vi ser denna tid som ytterst värdefull för att kunna reflektera gemensamt och hela tiden utveckla undervisningen på förskolan på bästa sätt.

Fokus under kommande läsår kommer att vara att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och vårt prioriterade målområde kommer att vara språkutveckling. Sedan många år arbetar vi också med skriv- och läsglädje.

Då en av våra kollegor ska vara tjänstledig söker vi nu en barnskötare som är intresserad av att arbeta hos oss! Tjänsten är tidsbegränsad mellan 2023-08-09 - 2024-01-12 där förlängning eventuellt kan bli möjligt.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig är utbildad barnskötare och som är intresserad av ett spännande uppdrag tillsammans med fantastiska kollegor på Lindö förskola.

Du har ett positivt och flexibelt förhållningssätt och är en närvarande pedagog som är nära barnen och nyfiken och intresserad. Som person har du lätt för att samarbeta och skapar goda och professionella relationer till såväl barn, kollegor och vårdnadshavare. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta inom förskola.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på https://pedagog.vaxjo.se.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Barnskötare till Hovs förskola

Barnskötare
Läs mer Maj 8
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Hovs förskola är en förskola med tre avdelningar, en med barn i ålder 1-2,5 år, en avdelning med barn 2,5-4 år och en avdelning 4-5 åringar. Förskolan arbetar utifrån lekresponsiv undervisning och använder sin stora fantastiska gård till kreativ och kvalitativ utbildning och undervisning för att utveckla varje barn till sitt bästa jag. Hovs förskola har ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete där effektkedja och pedagogisk planering används för att synliggöra förskolans kvalitet.

Hos oss får du kontinuerlig fortbildning under arbetstid på våra kollegiala forum/pedagogiska café. Vi arbetar för ett hållbart arbetsliv där utvecklingsmöjligheter, egen och gemensam reflektionstid är schemalagt samt att till exempel personalmöten förläggs på dagtid eller tidig kväll. För oss är det en självklarhet att samarbeta för att barnens utbildning ska bli den bästa.

På Hovs förskola kommer du tillsammans med kollegor
- utforma de pedagogiska miljöerna utomhus så väl som inomhus så att de inspirerar till utveckling och lärande samt utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet
- utforma de pedagogiska miljöerna utomhus så väl som inomhus så att de inspirerar till utveckling och lärande samt utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet
- vara delaktig i det systematiska kvalitetsarbetet genom att planera, dokumentera, följa upp, utvärdera och reflektera enskilt och tillsammans med arbetslaget kring utbildningen och undervisningen för att utveckla det pedagogiska arbetet
- genomföra utvecklingssamtal och föräldramöten
- samarbeta med hemmet genom en regelbunden dialog med barns vårdnadshavare
- använda sig av de digitala verktyg och stödfunktioner som är relevanta utifrån uppdrag
stimulera barnens utveckling och lärande samt erbjuda barnen trygg omsorg.

KVALIFIKATIONER
Du som söker är utbildad barnskötare, har en god och bred digital kompetens och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Vi vill att du är en tydlig ledare och att du kan se och möta varje barn utifrån barnets individuella förutsättningar. Du är även flexibel, har god samarbetsförmåga och ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Önskvärt är att du är intresserad av att arbeta utifrån lekresponsiv undervisning.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på https://pedagog.vaxjo.se.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Vallvikens förskola söker barnskötare

Barnskötare
Läs mer Maj 8
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Har du en positiv framtidstro?

Då är det dig vi söker att vara med och fortsätta bygga en förskoleverksamhet som är hållbar nu och i framtiden!

På Vallvikens förskola hittar du 4 avdelningar, förskolan ligger nära naturen och har en fantastisk utegård. I barnens utbildning och undervisning erbjuds barnen att påverka framtiden och den värld de och vi ska leva i. Nyfikna och lyssnande pedagoger skapar förundran och möjlighet att växa och lära tillsammans.

Vi tar i vårt arbete dialog med Reggio Emilias pedagogiska filosofi utifrån Svensk förskole praktik.

Vallviken är en enhet i vår nya organisation VÅRT sedan 1/9 2022. I VÅRT ingår även förskolorna, Åby, Rottne (Fantasia och Kullens förskola) samt Tolgs förskola. Hos oss har vi fyra stycken förstelärare som i sina tjänster arbetar med stöttande funktioner så som de estetiska uttrycksformernas möjligheter och den pedagogiska dokumentationens implementeringen i den gemensamma reflektionen bland annat. I ledningen arbetar rektor och två bitr. rektorer som innebär ett ökat närmre chefskap när hela ledningsorganisationen är på plats augusti 2023.

Från och med hösten 2023 ska fem enheter vävas samman till ett gemensamt paraply med nätverkande/grupper/dialoger i en organisation som är hållbar utifrån flera perspektiv där alla barnen skall ingå i en lik(a)värdig förskole praktik. Bra ska bli bättre och tillsammans ska vi arbeta för en förskole praktik 2023 där alla ska ha möjlighet att bli den bästa versionen av sig själv- barn som pedagog.

Att arbeta som barnskötare innebär spännande och betydelsefulla möjligheter till att bidra till barns omsorg, utveckling och lärande. Som barnskötare kommer du och ditt arbetslag planera, genomföra, dokumentera och följa upp de pedagogiska lärprocesserna i enlighet med lpfö-18 och valda utvecklingsområden i ett projekterande arbetssätt. Tillsammans tar ni ansvar för att skapa och organisera för utforskande, lekfulla och lärorika miljöer och sammanhang.

Har du en positiv framtidstro på att vi kan göra skillnad nu och för framtiden, då är du den vi söker att vara med på vår fortsatta stig I barnens och framtidens tjänst! När andra pratar om framtiden, så arbetar du med den.

Vi kanske vet vad en förskola är men inte vad den kan bli!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad barnskötare.

Som barnskötare hos oss ska du vara engagerad, vägledande och medforskande för att skapa möjligheter för utveckling och lärande med barnen i fokus. Du har ett nyfiket reflekterande förhållningssätt med förmåga att möta varje barn utifrån sina förutsättningar. För dig är det viktigt att ha ett tydligt barnfokus och tro på att barn kan om de erbjuds möjligheter och ges förutsättningar som återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen.

Meriterande är om du har kunskap i förskolans uppdrag och styrdokument och förtrogen med att använda pedagogisk dokumentation. Du bör även ha kunskap i hur man integrerar IKT i det pedagogiska arbetet.

Du tar ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskola och hem samt har viljan att se möjligheter vara flexibel, ansvarsfull och bidra till gott arbetsklimat.

För oss är det viktigt med erfarenhet, men det är ännu viktigare att du är rätt person. Det viktiga är inte vad du har gjort, utan vad du kommer att göra hos och tillsammans med oss.

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på https://pedagog.vaxjo.se.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Barnskötare till förskolor i Braås och Dädesjö

Barnskötare
Läs mer Maj 3
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Vi har tre förskolor inom vårt område, en i Dädesjö och två i Braås och vi driver våra olika utvecklingsarbeten tillsammans utifrån vår verksamhetsplan genom olika utvecklingsgrupper. Vi arbetar i olika projekt under läsåret där vi följer barnens intressen samtidigt som vi undervisar utifrån läroplanenens olika målområden. Vårt pedagogiska fokus ligger på trygghet, språkutveckling och matematik, vi lägger stor vikt vid att alla barn ges möjligheter till förståelse och utveckling utifrån sin egen förmåga. Vi har många barn med olika nationaliteter vilket gör att detta arbete blir väldigt betydelsefullt.

Vi har härliga utegårdar där barnen ges möjligheter att träna sin motorik i samspel med kompisarna, varje vecka är det utedagar där man har olika aktiviteter i skogen eller på andra platser.

Vi värdesätter ett gott samarbete mellan pedagogerna, dels på den egna avdelningen men det är också viktigt att man kan mötas mellan de olika avdelningarna. Som barnskötare kommer du tillsammans med ditt nya arbetslag att stimulera barns utveckling och lärande, samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Utbildningen utgår från en helhetssyn på barnet och barnens behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Du förväntas även vara aktiv i förskolans pedagogiska arbete utifrån läroplanens olika målområden, vara engagerad i utvecklingsarbetet och bidra i diskussioner.

Tjänsterna är tidsbegränsade t o m 2023-12-31 och de är på 75-100%.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad barnskötare, gärna med erfarenhet av liknande uppgifter sen tidigare. Du bidrar till ett gott arbetsklimat såväl på den egna avdelningen som på hela förskolan genom att vara engagerad, trygg och nyfiken. Du har en positiv inställning, ett flexibelt arbetssätt, god samarbetsförmåga och bidrar till utveckling av verksamheten.

Vi uppskattar vår personal - en god och hållbar arbetsmiljö är viktigt för våra medarbetare på förskolorna i Braås och Dädesjö. Hoppas att du vill bli en del av vårt team!

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på https://pedagog.vaxjo.se.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Tolg förskola söker barnskötare

Barnskötare
Läs mer Maj 3
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Har du en positiv framtidstro?
Då är det dig vi söker att vara med och fortsätta bygga en förskoleverksamhet som är hållbar nu och i framtiden!

På Tolg förskola hittar du 2 avdelningar, förskolan ligger nära natur och sjö, ca 25 kilometer från Växjö centrum. I barnens utbildning och undervisning erbjuds barnen att påverka framtiden och den värld de och vi ska leva i. Nyfikna och lyssnande pedagoger skapar förundran och möjlighet att växa och lära tillsammans. Vi tar i vårt arbete dialog med Reggio Emilias pedagogiska filosofi utifrån Svensk förskole praktik.

Tolg är en enhet i vår nya organisation VÅRT sedan 1/9 2022. I VÅRT ingår även förskolorna, Vallviken, Rottne (Fantsasia och Kullens fsk) samt Åby förskola. Hos oss har vi fyra stycken Förstelärare som i sina tjänster arbetar med stöttande funktioner så som de estetiska uttrycksformernas möjligheter och den pedagogiska dokumentationens implementeringen i den gemensamma reflektionen bland annat. I ledningen arbetar rektor och två bitr. rektorer som innebär ett ökat närmre chefsskap när hela ledningsorganisationen är på plats augusti 2023.

Från och med i hösten 2023 skall fem enheter fortsätta att vävas samman till ett gemensamt paraply med nätverkande/grupper/dialoger i en organisation som är hållbar utifrån flera perspektiv där alla barnen skall ingå i en lik(a)värdig förskole praktik där gemensamma ställningstaganden skall arbetas fram utifrån allt som redan finns på de olika enheterna.

Att arbeta som barnskötare innebär spännande och betydelsefulla möjligheter till att bidra till barns omsorg, utveckling och lärande. Som barnskötare på förskolorna i område Vårt kommer du och ditt arbetslag planera, genomföra, dokumentera och följa upp de pedagogiska lärprocesserna i enlighet med lpfö-18 och valda utvecklingsområden. Tillsammans tar ni ansvar för att skapa och organisera för utforskande, lekfulla och lärorika miljöer och sammanhang.,

Bra skall bli bättre och tillsammans skall vi arbeta för en förskole praktik 2023 där varje persons individuella bidrag till gruppen och gruppens bidrag till individen blir grunden för allas rätt till att bli den bästa versionen av sig själv - barn som vuxen. Har du en positiv framtidstro på att vi kan göra skillnad nu och för framtiden, då är du den vi söker att vara med på vår fortsatta stig I barnens och framtidens tjänst! När andra pratar om framtiden, så arbetar du med den.

Vi kanske vet vad en förskola är men inte vad den kan bli!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad barnskötare. Som barnskötare hos oss ska du vara engagerad, vägledande och medforskande för att skapa möjligheter för utveckling och lärande med barnen i fokus. Du har ett nyfiket reflekterande förhållningssätt med förmåga att möta varje barn utifrån sina förutsättningar. För dig är det viktigt att ha ett tydligt barnfokus och tro på att barn kan om de erbjuds möjligheter och ges förutsättningar som återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen.

Meriterande är om du har kunskap i förskolans uppdrag och styrdokument och förtrogen med att använda pedagogisk dokumentation. Du bör även ha kunskap i hur man integrerar IKT i det pedagogiska arbetet.

Du tar ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskola och hem samt har viljan att se möjligheter vara flexibel, ansvarsfull och bidra till gott arbetsklimat. Du har ett genuint intresse av Reggio Emiliafilosofin.

Då en av våra kollegor går vidare till nya uppdrag och en ska gå hem på föräldraledighet söker vi nu nya kollegor till vårt team. En tjänst är en tillsvidareanställning och den andra är tidsbegränsad till och med 2023-12-31 med eventuell möjlighet till förlängning. Sysselsättningsgraden för tillsvidaretjänsten är på 100% och den tidsbegränsade tjänsten är på 75%.

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på https://pedagog.vaxjo.se.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Åby förskola söker barnskötare

Barnskötare
Läs mer Maj 3
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Har Du en positiv framtidstro?
Då är det Dig vi söker att vara med och fortsätta bygga en förskoleverksamhet som är hållbar Nu och i Framtiden!

Åby förskola är organiserad utifrån tre avdelningar där barnen är indelade i åldersindelade grupper. När nu en kollega kommer att arbeta vidare i andra spår i sitt yrkesliv så söker vi nu en dig som är utbildad barnskötare. Vi tar i vårt arbete dialog med Reggio Emilias pedagogiska filosofi utifrån Svensk förskole praktik.

Åby förskola är en enhet i vår nya organisation VÅRT sedan 1/9 2022. I område VÅRT ingår Vallvikens förskola, Åby, Rottne (Fantasia och Kullens förskolor) samt Tolgs förskola. Vi har fyra Förstelärare i området och i ledningen arbetar rektor och två bitr. rektorer (en nyanställd från 2023).

Från och med hösten 2023 ska fem enheter vävas samman till ett gemensamt paraply med nätverkande/grupper/dialoger i en organisation som är hållbar utifrån flera perspektiv där alla barnen skall ingå i en lik(a)värdig förskole praktik. Bra ska bli bättre och tillsammans ska vi arbeta för en förskole praktik 2023 där alla ska ha möjlighet att bli den bästa versionen av sig själv- barn som pedagog.

Att arbeta som barnskötare innebär spännande och betydelsefulla möjligheter till att bidra till barns omsorg, utveckling och lärande. Som barnskötare kommer du och ditt arbetslag planera, genomföra, dokumentera och följa upp de pedagogiska lärprocesserna i enlighet med lpfö-18 och valda utvecklingsområden i ett projekterande arbetssätt. Tillsammans tar ni ansvar för att skapa och organisera för utforskande, lekfulla och lärorika miljöer och sammanhang.

Har du en positiv framtidstro på att vi kan göra skillnad nu och för framtiden, då är du den vi söker att vara med på vår fortsatta stig I barnens och framtidens tjänst! När andra pratar om framtiden, så arbetar du med den.

Vi söker nu två nya medarbetare, en tjänst är tillsvidare och en tjänst är tidsbegränsad till och med 2023-12-31 med eventuell möjlighet till förlängning. Sysselsättningsgraden för tjänsterna kan variera mellan 70-100%.

Vi kanske vet vad en förskola är men inte vad den kan bli!

KVALIFIKATIONER
Att arbeta som barnskötare innebär spännande och betydelsefulla möjligheter till att bidra till barns omsorg, utveckling och lärande. Som barnskötare på förskolorna i område Vårt kommer du och ditt arbetslag planera, genomföra, dokumentera och följa upp de pedagogiska lärprocesserna i enlighet med lpfö-18 och valda utvecklingsområden. Tillsammans tar ni ansvar för att skapa och organisera för utforskande, lekfulla och lärorika miljöer och sammanhang.

Vi söker dig som är engagerad, vägledande och medforskande för att skapa möjligheter för utveckling och lärande med barnen i fokus. Du har ett nyfiket reflekterande förhållningssätt med förmåga att möta varje barn utifrån sina förutsättningar. Det är viktigt att du har ett tydligt barnfokus och tro på det kompetenta barnet som återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen. Du har kunskap i förskolans uppdrag och styrdokument och förtrogen med att använda pedagogisk dokumentation samt kunskap i hur man integrerar IKT i det pedagogiska arbetet. Du tar ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskola och hem. Slutligen tror vi att du är en person som har viljan att se möjligheter, vara flexibel, ansvarsfull och bidra till ett gott arbetsklimat.


ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på https://pedagog.vaxjo.se.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Kullens förskola söker barnskötare

Barnskötare
Läs mer Maj 3
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Har Du en positiv framtidstro?
Då är det Dig vi söker att vara med och fortsätta bygga en förskoleverksamhet som är hållbar Nu och i Framtiden!

På Kullens förskola hittar du fyra avdelningar. Förskolan ligger nära naturen med både skog och sjö i Rottne, ca 2 mil norr om Växjö centrum. I barnens utbildning och undervisning erbjuds barnen att påverka framtiden och den värld de och vi ska leva i. Nyfikna och lyssnande pedagoger skapar förundran och möjlighet att växa och lära tillsammans. I område vårt tar vi i arbete dialog med Reggio Emilias pedagogiska filosofi utifrån Svensk förskole praktik.

Kullens förskola är en enhet i vår nya organisation VÅRT sedan 1/9 2022. I VÅRT ingår även förskolorna, Åby, Rottne (Fantasia och Kullens fsk) samt Tolgs förskola. Hos oss har vi fyra stycken Förstelärare som i sina tjänster arbetar med stöttande funktioner så som de estetiska uttrycksformernas möjligheter och den pedagogiska dokumentationens implementeringen i den gemensamma reflektionen bland annat. I ledningen arbetar rektor och två bitr. rektorer som innebär ett ökat närmre chefsskap när hela ledningsorganisationen är på plats Augusti 2023.

Från och med hösten 2023 ska fem enheter vävas samman till ett gemensamt paraply med nätverkande/grupper/dialoger i en organisation som är hållbar utifrån flera perspektiv där alla barnen skall ingå i en lik(a)värdig förskole praktik. Bra ska bli bättre och tillsammans ska vi arbeta för en förskole praktik 2023 där alla ska ha möjlighet att bli den bästa versionen av sig själv- barn som pedagog.

Att arbeta som barnskötare innebär spännande och betydelsefulla möjligheter till att bidra till barns omsorg, utveckling och lärande. Som barnskötare kommer du och ditt arbetslag planera, genomföra, dokumentera och följa upp de pedagogiska lärprocesserna i enlighet med lpfö-18 och valda utvecklingsområden i ett projekterande arbetssätt. Tillsammans tar ni ansvar för att skapa och organisera för utforskande, lekfulla och lärorika miljöer och sammanhang.

Har du en positiv framtidstro på att vi kan göra skillnad nu och för framtiden, då är du den vi söker att vara med på vår fortsatta stig I barnens och framtidens tjänst! När andra pratar om framtiden, så arbetar du med den.

Vi kanske vet vad en förskola är men inte vad den kan bli!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad barnskötare. Som barnskötare hos oss ska du vara engagerad, vägledande och medforskande för att skapa möjligheter för utveckling och lärande med barnen i fokus. Du har ett nyfiket reflekterande förhållningssätt med förmåga att möta varje barn utifrån sina förutsättningar. För dig är det viktigt att ha ett tydligt barnfokus och tro på att barn kan om de erbjuds möjligheter och ges förutsättningar som återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen.

Meriterande är om du har kunskap i förskolans uppdrag och styrdokument och förtrogen med att använda pedagogisk dokumentation. Du bör även ha kunskap i hur man integrerar IKT i det pedagogiska arbetet.

Du tar ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskola och hem samt har viljan att se möjligheter vara flexibel, ansvarsfull och bidra till gott arbetsklimat. Du har ett genuint intresse av Reggio Emiliafilosofin.

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på https://pedagog.vaxjo.se.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Fantasia förskola söker barnskötare

Barnskötare
Läs mer Maj 3
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Har Du en positiv framtidstro?

Då är det Dig vi söker att vara med och fortsätta bygga en förskoleverksamhet som är hållbar nu och i framtiden!

På förskolan Fantasia hittar du tre avdelningar där förskolan arbetar i storarbetslag. Förskolan ligger nära naturen med både skog och sjö i Rottne, ca 2 mil norr om Växjö centrum. I barnens utbildning och undervisning erbjuds barnen att påverka framtiden och den värld de och vi ska leva i. Nyfikna och lyssnande pedagoger skapar förundran och möjlighet att växa och lära tillsammans.

Vi tar i vårt arbete dialog med Reggio Emilias pedagogiska filosofi utifrån Svensk förskole praktik.

Fantasia är en enhet i vår nya organisation VÅRT sedan 1/9 2022. I VÅRT ingår även förskolorna, Åby, Rottne (Fantsasia och Kullens fsk) samt Tolgs förskola. Hos oss har vi fyra stycken Förstelärare som i sina tjänster arbetar med stöttande funktioner så som de estetiska uttrycksformernas möjligheter och den pedagogiska dokumentationens implementeringen i den gemensamma reflektionen bland annat. I ledningen arbetar rektor och två bitr. rektorer som innebär ett ökat närmre chefsskap när hela ledningsorganisationen är på plats Augusti 2023.

Från och med hösten 2023 ska fem enheter vävas samman till ett gemensamt paraply med nätverkande/grupper/dialoger i en organisation som är hållbar utifrån flera perspektiv där alla barnen skall ingå i en lik(a)värdig förskole praktik. Bra ska bli bättre och tillsammans ska vi arbeta för en förskole praktik 2023 där alla ska ha möjlighet att bli den bästa versionen av sig själv- barn som pedagog.

Att arbeta som barnskötare innebär spännande och betydelsefulla möjligheter till att bidra till barns omsorg, utveckling och lärande. Som barnskötare kommer du och ditt arbetslag planera, genomföra, dokumentera och följa upp de pedagogiska lärprocesserna i enlighet med lpfö-18 och valda utvecklingsområden i ett projekterande arbetssätt. Tillsammans tar ni ansvar för att skapa och organisera för utforskande, lekfulla och lärorika miljöer och sammanhang.

Har du en positiv framtidstro på att vi kan göra skillnad nu och för framtiden, då är du den vi söker att vara med på vår fortsatta stig I barnens och framtidens tjänst! När andra pratar om framtiden, så arbetar du med den.

Vi kanske vet vad en förskola är men inte vad den kan bli

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad barnskötare. Som barnskötare hos oss ska du vara engagerad, vägledande och medforskande för att skapa möjligheter för utveckling och lärande med barnen i fokus. Du har ett nyfiket reflekterande förhållningssätt med förmåga att möta varje barn utifrån sina förutsättningar. För dig är det viktigt att ha ett tydligt barnfokus och tro på att barn kan om de erbjuds möjligheter och ges förutsättningar som återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen.

Meriterande är om du har kunskap i förskolans uppdrag och styrdokument och förtrogen med att använda pedagogisk dokumentation. Du bör även ha kunskap i hur man integrerar IKT i det pedagogiska arbetet.

Du tar ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskola och hem samt har viljan att se möjligheter vara flexibel, ansvarsfull och bidra till gott arbetsklimat. Du har ett genuint intresse av Reggio Emiliafilosofin.

Vi söker nu två barnskötare till Fantasia. En tjänst är en tillsvidareanställning och den andra är en tidsbegränsad anställning. Den tidsbegränsade anställningen gäller till och med 2023-12-31 med eventuell möjlighet till förlängning. Tjänsternas sysselsättningsgrad är på 70-100%.

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på https://pedagog.vaxjo.se.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Norlandia Förskolor i Växjö söker drivna timvikarier för behovsanställning

Barnskötare
Läs mer Apr 20
Vi söker nu timvikarier på våra två förskolor, Vintergatan samt Timglaset i Växjö
Vi söker dig som med kort varsel kan arbeta som timvikarie när vår ordinarie personal inte är på plats, tex sjuk, vab eller annan ledighet och som vara den där värdefulla resursen för båda våra förskolor.

Hos oss på förskolan får du ett roligt och omväxlande arbete där du får göra skillnad i barnens vardag. Vi söker i första hand dig som har en barnskötarutbildning eller läser en pedagogisk utbildning, som förskollärare eller pedagog. Arbetet passar även dig om vill arbeta extra sidan om andra studier eller som har möjlighet att vikariera. Vi söker dig som är ansvarsfull, engagerad, har alla barn i fokus. Naturligtvis trivs du i en lekfull miljö. Hos oss blir du en del av arbetslaget som arbetar tillsammans utifrån förskolans läroplan, vårt tema och där du får ta del av olika arbetssätt. Arbetsuppgifterna varierar men nära kontakt med barn, pedagoger och vårdnadshavare genomsyrar uppdraget. När du arbetar som timvikarie förväntas det att du kan ställa upp med kort varsel, även om du får en bokning från oss tidigt på morgonen. Som timvikarie hamnar du mitt i verksamheten så det förutsätts att du är flexibel och snabbt kan sätta dig in i olika rutiner.

Vi erbjuder dig
Vi skriver ett RAM- avtal och kan erbjuda timmar utifrån förskolans behov

Vi erbjuder pedagogiska måltider

ArbetskläderKvalifikationer och personliga egenskaper

- Du talar det svenska språket väl i både tal och skrift

- Du är flexibel och lösningsfokuserad

- Kan ställa upp med kort varsel

- Du är glad och tillmötesgående med fokus på alla barns bästa

Du måste ha fyllt 18 årOm Norlandia Förskolor
Vi är ett familjeägt företag som driver ett 100-tal förskolor från Dalarna i norr till Skåne i söder. Genom våra koncept satsar vi på bra mat, hälsa och hållbarhet där vår målsättning är att skapa nya upptäckter - varje dag. Välkommen till en fin gemenskap i en organisation som satsar på kvalitet, innovation och en god arbetsmiljö!Övrig information

- Anställningsform: Timanställd

- Omfattning: Timmar

- Arbetstid: Förskolans öppettider 06:00-18:00

- Tillträde: omgående samt vid behov

Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vid anställning krävs ett utdrag ur belastningsregistret.

Beställ utdrag ur belastningsregistret på Polisens webbplatsSista ansökningsdag 230430

Vid frågor är du välkommen att kontakta Madelaine Stalfors, rektor madelaine.stalfors@norlandia.com

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Gymnastikledare för barn 1-8 år VT23 Växjö

Barntimmeledare
Läs mer Mar 31
Djungelgympa - lekfull gymnastikträning för barn i åldern 1-8 år.

Till vår verksamhet söker vi nu en inspirerande ledare som vill lära ut grunderna i gymnastik. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att:

- Arbeta som barngymnastiksledare.

- Alternativt har du själv sysslat med gymnastik och har ledarerfarenhet från annan barnverksamhet.

Att du har ett brinnande intresse för barnidrott ser vi som en självklarhet.

Dina arbetsuppgifter

Som ledare för Djungelgympa i Växjö består i huvudsak av att leda gymnastikpassen och på ett pedagogiskt sätt sprida glädje till barnen. Som ledare hos oss arbetar du utifrån vårt färdiga träningsupplägg. Upplägget som är framtaget av Einar Sports idrottspedagoger utgår ifrån gymnastikens grundformer:

- Hoppa

- Rulla/Kullerbytta

- Balansera

- Klättra

Som ledare har du ansvaret för ett eller flera områden och där du förväntas visa stort engagemang för att skapa rörelseglädje för dem deltagande barnen.

Det här får du som är ledare hos oss

Inför terminen får du gå vår ledarutbildning. Du får även löpande coachning och stöttning från din Ledarcoach samt från personalen på Einar Sports kontor.

Utöver ovan får du även världens roligaste extrajobb som ger dig erfarenheter och meriter med att jobba med barngrupper.

Anställningsvillkor

- Timanställning med start vecka 16, 2023 (6 pass).

- Vi erbjuder 4 kurser per år. Under våren är det totalt 14 veckor och på hösten är det ytterligare 14 veckor.

- Passen är förlagda på torsdagar mellan 17-19 på Furutåskolan.

Mer info kommer vid en eventuell intervju.

Som huvudledare är du ansvarig för alla dina barngrupper. I det ansvaret ingår förutom att se till att passen håller god kvalité dessutom ansvar för material, nyckel till hallen, närvarolistor och det är även du som sköter den största delen av kontakten med din arbetsledare på huvudkontoret.

VARMT VÄLKOMMEN ATT SÖKA TILL EINAR SPORTS LEDARTEAM!

Ansökan sker endast via vår ansökningssida, ej via mail!

Ansök nu

Timvikarie Vårbacka förskola

Barnskötare
Läs mer Mar 14
Vårbacka förskola söker timvikarie vid behov.
Om du önskar vara timvikarie hos oss innebär det att du med kort varsel kan rycka in som vikarie vid frånvaro av den ordinarie personalen. Som timvikarie erbjuds du ett omväxlande arbete med nya möten både av barn, pedagoger och vårdnadshavare. Du ersätter ordinarie personal vid korttidsfrånvaro.
Kvalifikationer: Du som söker ska vara flexibel och tycka om att arbeta på en mindre arbetsplats. Du har lätt för att samarbeta med olika pedagoger och har ett gott bemötande till barn, pedagoger och vårdnadshavare.
För att få arbeta som timvikarie hos oss krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister. Du beställer blanketten på polisen.se och blanketten heter Arbete inom skola och förskola (442.5).
Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Barnskötare till förskolor i Dädesjö och Braås

Barnskötare
Läs mer Mar 30
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Vi är nu i behov av två vikarier, en till Dädesjö förskola och en till 44:ans förskola i Braås. Inom vårt område har vi fyra förskolor som driver sina utvecklingsarbeten tillsammans utifrån vår verksamhetsplan genom olika utvecklingsgrupper. Vi arbetar i olika projekt under läsåret där vi följer barnens intressen samtidigt som vi undervisar utifrån läroplanenens olika målområden. Vårt pedagogiska fokus ligger på trygghet, språkutveckling och matematik för att alla ska ges möjligheter till förståelse och utveckling efter sin förmåga. Vi har många barn med olika nationaliteter vilket gör att detta arbete blir väldigt betydelsefullt. Vi har stora utegårdar där barnen kan träna sin motorik och även samspel med kompisarna, varje vecka är det utedagar där man har olika aktiviteter i skogen eller på andra platser.

KVALIFIKATIONER
Som barnskötare förväntas du vara aktiv i förskolans pedagogiska arbete utifrån läroplanens olika målområden. Du är engagerad i utvecklingsarbetet och bidrar i diskussioner. Vi värdesätter ett gott samarbete mellan pedagogerna, dels på egna avdelningen men det är också viktigt att man kan mötas mellan de olika avdelningarna. Vi uppskattar vår personal, en god och hållbar arbetsmiljö är viktigt för våra medarbetare på förskolorna i Braås och Dädesjö. Hoppas att du vill bli en del av vårt team!

Tjänsterna är på 75-85%.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på https://pedagog.vaxjo.se.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Barnskötare till Äventyrets förskola

Barnskötare
Läs mer Mar 6
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Förskolan Äventyret är en nybyggd utomhusförskolan som ligger vid Fyllerydsskogen, den är organiserade i tre småbarnsavdelningar och två äldrebarn Vår verksamhetsidé GRÖN TRÅD bygger på att det är NATUREN som är vår lärmiljö. Årstidernas olika förutsättningar och olika väder gör varje dag till ett nytt spännande och lustfyllt äventyr där vi följer djur- och växtriket i vår närhet. Genom de fyra elementen jord, vatten, luft och eld bedriver vi en lustfylld utbildning där vi pedagoger alltid finns med som medupptäckare, medundersökare, medupplevare och medagerande i naturen. Från och med när barnen börjar på Förskolan Äventyret och till de slutar, är nyckelorden trygghet och trivsel vilket medför att ha roligt, kunna uppleva och lära sig i naturen. Med framgångsrika strategier av beprövad erfarenhet där barnens bästa står i centrum och genom tydliga mål från läroplanen, (Lpfö18), skapar vi en meningsfull och lustfylld utbildning för att på så vis ge barnen bästa förutsättningarna till att utvecklas till självständiga och ansvarstagande individer. Som ansvarstagande individer lägger vi vikten vid kunskapen till hur vi tillsammans skapar en bättre och hållbarare framtid genom att värna om naturen, dess resurser och förståelse för hur vi människor påverkar vår miljö.

Som pedagog är det viktigt att kunna se det kompetenta barnet och ha tilltro till barnets förmåga. Dels för att förstå barnens arbetsteorier dels för att förstå hur barnens lärande påverkas av vår interaktion med dem. Därför är det av stor vikt att du kan lyssna in barnets behov och nyfikenhet för att vi ska kunna bemöta dem på rätt sätt och ge dem utmaningar som blir meningsfulla. Som pedagog förväntas du delta i de aktiviteter och upptäckter barnen gör, vare sig det är på gården eller i skogen. Du gör det genom att vara en HÄRVARANDE pedagog. Det betyder att du är både fysiskt och psykiskt närvarande med barnen för att kunna lyssna in och bemöta barnen på bästa sätt.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har barnskötarutbildning och erfarenhet av arbete som barnskötare. Vi ser gärna att du även har erfarenhet av att arbeta med utomhuspedagogik.

Vi vill också att du är:
Flexibel - Viktigt att du kan vara följsam med barnen och barnens upptäckter och behov för att anpassa undervisning till det som är intressant just nu och då göra avkall eller förändra den planerade aktiviteten. Det kan också vara så att vädret, barnens dagsform eller för den delen dagens organisation med eventuella vikarier sätter utmaningar och att då som pedagog kunna se till barnets bästa utifrån det är viktigt. Barnets bästa kommer alltid i första rum.

En reflekterande pedagog - I vårt arbetslag vill vi ha dig som har förmåga att reflektera kring lärandeprocesser där du tar egna initiativ för att utveckla dig själv som individ, ditt arbetslag och i synnerhet utbildningen vi bedriver.

Stresstålig - Det kan upplevas stressigt emellanåt, men då är det viktigt att sortera, prioritera och behålla lugnet vi i arbetslaget hjälps åt och samarbetar som de förebilder vi är för barnen. Har vi dessutom roligt tillsammans bidrar det mycket till den goda stämning som behövs för att barnen ska uppfatta oss som

Villig att vara utomhus - Vi bedriver vår undervisning mestadels utomhus och ser NATUREN som en lärmiljö för utbildning. Därför vill vi att du har ett genuint intresse för utomhuspedagogik, vill och ser möjligheter att bedriva undervisning utomhus och har antingen erfarenhet av utomhuspedagogik eller egna erfarenheter av friluftsliv som du kan förvalta med barnen.

Positiv - Slutligen tycker vi det är viktigt att kunna skratta tillsammans, kan vi skratta tillsammans då klarar både vi vuxna och barn de dagar när det är lite kämpigt. Därför är det viktigt att du förstår och är villig att bidra till positiv stämning genom att se det positiva i livet, bjuda på dig själv eller bara finnas där som medmänniska med ett leende.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på https://pedagog.vaxjo.se.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Barnskötare till Åryds förskola

Barnskötare
Läs mer Mar 6
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Åryds förskola, som har fyra avdelningar, ligger naturskönt ca 1,5 mil öster ut från Växjö. Vår verksamhetsidé GRÖN TRÅD bygger på att det är NATUREN som är vår lärmiljö. Årstidernas olika förutsättningar och olika väder gör varje dag till ett nytt spännande och lustfyllt äventyr där vi följer djur- och växtriket i vår närhet. Genom de fyra elementen jord, vatten, luft och eld bedriver vi en lustfylld utbildning där vi pedagoger alltid finns med som medupptäckare, medundersökare, medupplevare och medagerande i naturen. Från och med när barnen börjar på Åryds förskola och till de slutar, är nyckelorden trygghet och trivsel vilket medför att ha roligt, kunna uppleva och lära sig i naturen. Med framgångsrika strategier av beprövad erfarenhet där barnens bästa står i centrum och genom tydliga mål från läroplanen, (Lpfö18), skapar vi en meningsfull och lustfylld utbildning för att på så vis ge barnen bästa förutsättningarna till att utvecklas till självständiga och ansvarstagande individer. Som ansvarstagande individer lägger vi vikten vid kunskapen till hur vi tillsammans skapar en bättre och hållbarare framtid genom att värna om naturen, dess resurser och förståelse för hur vi människor påverkar vår miljö.

Som pedagog är det viktigt att kunna se det kompetenta barnet och ha tilltro till barnets förmåga. Dels för att förstå barnens arbetsteorier dels för att förstå hur barnens lärande påverkas av vår interaktion med dem. Därför är det av stor vikt att du kan lyssna in barnets behov och nyfikenhet för att vi ska kunna bemöta dem på rätt sätt och ge dem utmaningar som blir meningsfulla. Som pedagog förväntas du delta i de aktiviteter och upptäckter barnen gör, vare sig det är på gården eller i skogen. Du gör det genom att vara en HÄRVARANDE pedagog. Det betyder att du är både fysiskt och psykiskt närvarande med barnen för att kunna lyssna in och bemöta barnen på bästa sätt.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har barnskötarutbildning och erfarenhet av arbete som barnskötare. Vi ser gärna att du även har erfarenhet av att arbeta med utomhuspedagogik.

Vi vill också att du är:
Flexibel - Viktigt att du kan vara följsam med barnen och barnens upptäckter och behov för att anpassa undervisning till det som är intressant just nu och då göra avkall eller förändra den planerade aktiviteten. Det kan också vara så att vädret, barnens dagsform eller för den delen dagens organisation med eventuella vikarier sätter utmaningar och att då som pedagog kunna se till barnets bästa utifrån det är viktigt. Barnets bästa kommer alltid i första rum.

En reflekterande pedagog - I vårt arbetslag vill vi ha dig som har förmåga att reflektera kring lärandeprocesser där du tar egna initiativ för att utveckla dig själv som individ, ditt arbetslag och i synnerhet utbildningen vi bedriver.

Stresstålig - Det kan upplevas stressigt emellanåt, men då är det viktigt att sortera, prioritera och behålla lugnet vi i arbetslaget hjälps åt och samarbetar som de förebilder vi är för barnen. Har vi dessutom roligt tillsammans bidrar det mycket till den goda stämning som behövs för att barnen ska uppfatta oss som

Villig att vara utomhus - Vi bedriver vår undervisning mestadels utomhus och ser NATUREN som en lärmiljö för utbildning. Därför vill vi att du har ett genuint intresse för utomhuspedagogik, vill och ser möjligheter att bedriva undervisning utomhus och har antingen erfarenhet av utomhuspedagogik eller egna erfarenheter av friluftsliv som du kan förvalta med barnen.

Positiv - Slutligen tycker vi det är viktigt att kunna skratta tillsammans, kan vi skratta tillsammans då klarar både vi vuxna och barn de dagar när det är lite kämpigt. Därför är det viktigt att du förstår och är villig att bidra till positiv stämning genom att se det positiva i livet, bjuda på dig själv eller bara finnas där som medmänniska med ett leende.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på https://pedagog.vaxjo.se.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Barnskötare till Högstorps förskola

Barnskötare
Läs mer Mar 1
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Högstorps förskola är en förskola med åtta avdelningar mitt i stadsdelen Högstorp i Växjö som ligger i nära anslutning till skola, natur och skog. Förskolan arbetar idag åldershomogent, där pedagoger följer barnens progression i den utsträckning det är möjligt och lägger grunden för ett livslångt lärande där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Högstorps förskola ingår som en av tre förskolor tillsammans med Älmåsvägens förskola och Furuby förskola under samma ledning bestående av rektor och biträdande rektor. Vi använder oss av kollegialt samarbete på enheten och mellan våra tre enheter. Utveckling tillsammans är en viktig pusselbit i vår organisation.

Barnets bästa är alltid i fokus och vår utbildning präglas av utveckling, glädje, engagemang och lekfullhet. Vår undervisning utgår utifrån läroplanens mål och syftar till fördjupad kunskap hos det enskilda barnet. För oss är det viktigt att hela dagen genomsyras av undervisning, både spontan och planerad och våra undervisningsaktiviteter sker inomhus och utomhus i tillgängliga lärmiljöer.

Som barnskötare hos oss är du en viktig del i ett arbetslag där ni tillsammans medverkar och genomför den pedagogiska utbildningen utifrån styrdokumenten mot uppställda mål. Du dokumenterar, följer upp och utvärderar och verkar för att alla barn har lika stort inflytande och utrymme på förskolan. Barnskötarens uppdrag är att genom samarbete i arbetslaget ge barnen en trygg och stimulerande utbildning som främjar varje barns utveckling och lärande. Du ska även medverka i det pedagogiska innehållet i undervisningen och tillsammans med förskollärare driva det systematiska kvalitetsarbetet framåt. Vi vill även se att du utformar utbildningen efter barnens förutsättningar och behov och är delaktig i att skapa pedagogiska lärmiljöer inomhus och utomhus.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en utbildad barnskötare som är väl förtrogen med förskolans läroplan och övriga aktuella styrdokument och som vill arbeta i ett team som ser hela förskolan och alla barns bästa. Du har en viktig roll som barnskötare att följa barnens förändrade kunnande och tillsammans medverka med arbetslaget som värnar om barnens utbildning. Du har förmåga att skapa ett positivt arbetsklimat med glädje, engagemang, nyfikenhet och trygghet och du ser barngruppens olika behov utifrån deras olika förutsättningar. Även en förmåga att se möjligheter i uppdraget och kunna vara flexibel och lösningsfokuserad.

Det är en fördel om du har vana att arbeta med IST (blogg), SAITS (lämna/hämta) och TCP (lägga schema och stämpla) eller liknande digitala systemstöd.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på https://pedagog.vaxjo.se.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Barnskötare på Kristen förskola i Växjö

Barnskötare
Läs mer Feb 7
Till våra förskolor är alla familjer välkomna, oavsett bakgrund och livsåskådning.
Vi finns på fyra platser i Växjö -Kompassen på Väster, Klippan på Hov, Maria på Hovshaga-Hov samt Källan på Teleborg.
Vi tillämpar Växjö kommuns kösystem, regler och avgifter för vår förskoleverksamhet.
Näst barnen är vår personal vår viktigaste tillgång. Vi lägger stor vikt vid att personalen är välutbildad, men även vid deras personliga egenskaper. Vi strävar också efter att ha en hög personaltäthet.
På Klippan, Kompassen och Maria får vi mat lagad från grunden, Källan får sin mat från köket på restaurang Strandbjörket som är KRAV-certifierade.
Våra kök är KRAV-certifierade och där vi använder minst 60 % KRAV-godkända råvaror. Detta ställningstagande för en hållbar utveckling är en självklarhet för oss i Kristen Förskola.
På Kristen Förskola genomsyras hela vår verksamhet av vår kristna värdegrund. Vi förmedlar glädje och trygghet till varje barn genom att konkret visa barnen att de är unika och värdefulla.
Vi vill ge barnen en stabil grund att stå på och värderingar som håller genom hela livet.
Våra förskolor är förskolor med konfessionella inslag. Det innebär att vi i utbildningen har inslag av kristen profil.
Arbetet på våra förskolor är uppbyggt utifrån läroplanen (Lpfö18).
Våra förskolor präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Vi vill lyfta fram barnens kreativitet och lustfyllda lärandet.
Vårt systematiska kvalitetsarbete (SKA) utgår från vår arbetsmodell där styrelse och rektor bestämmer läsårets prioriterade målområden.
Varje avdelning gör sedan en kartläggning av det aktuella målområdet, utifrån denna väljer man vilket läroplansmål som ska vara i fokus.
Under hela läsåret görs dokumentationer, reflektioner och analyser av barnens lärande för att ge barnen de bästa förutsättningar. I slutet av terminen görs en utvärdering som sedan ligger till grund för fortsatta arbetet.
Som barnskötare hos oss är du en viktig del i arbetslagets uppdrag utifrån Lpfö18. Arbetet som barnskötare är varierat och ditt viktigaste uppdraget som barnskötare hos oss är att vara nära barnen och följa deras dag för att kunna stötta dem i deras utveckling och lärande. Vi söker dig med god samarbetsförmåga då vi arbetar i team, är flexibel och har en positiv grundsyn där du är beredd att möta barnet med respekt för det kompetenta barnet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten. Vi söker dig som har hög arbetsmoral och som vill göra ett bra jobb och tillsammans med kollegor skapa en trygg, stimulerande och omväxlande utbildning för våra barn. Stämmer detta in på dig så är du välkommen att söka tjänst hos oss.

Ansök nu

Lindö förskola söker barnskötare

Barnskötare
Läs mer Feb 7
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Lindö förskola har funnits i stadsdelen Öjaby sedan 2008 och är beläget precis bredvid Öjaby skola. Förskolan är organiserad i fyra olika avdelningar och har plats för ca 70 barn.

Närmiljön erbjuder många rika möjligheter att utforska tillsammans med barnen. Närhet till såväl hästhagar, skog, lekplatser och Helgasjön finns. Vill man upptäcka nya platser så finns tillgång till två elcyklar som man kan använda för att ta sig iväg på upptäcktsfärd tillsammans med barnen.

Sedan Lindö förskola öppnade 2008 har vi arbetat med arbetslagsrotation där en pedagog i varje arbetslag byter avdelning varje läsår. Detta upplever vi bidrar till en god arbetsmiljö och att alla får möjlighet att arbeta med såväl de yngre som de äldre barnen över tid. Vi ser också att det är en trygghet för barnen.

Lindö förskola har ett samarbete med Öjaby förskola som ligger en liten bit bort. Exempelvis har de båda förskolorna samma prioriterade målområden, gemensam fortbildning, gemensam ledningsgrupp och ett antal gemensamma APT varje läsår.

Som barnskötare på Lindö förskola arbetar du utifrån läroplanen och genomför tillsammans med dina kollegor undervisning i barngruppen.

Varje vecka har arbetslaget gemensam reflektionstid, där fokus är det systematiska kvalitetsarbetet. Vi ser denna tid som ytterst värdefull för att kunna reflektera gemensamt och hela tiden utveckla undervisningen på förskolan på bästa sätt.

Samtliga medarbetare gick förra året utbildning i tillgängliga lärmiljöer och detta arbetar vi vidare med under detta läsår. Under höstterminen implementerar vi "Barnets bästa" på förskolan och som prioriterat målområde har vi språkutveckling. Sedan många år arbetar vi också med skriv- och läsglädje.

Tjänsten är tidsbegränsad till och med 2023-12-31.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad barnskötare och som är intresserad av ett spännande uppdrag tillsammans med fantastiska kollegor på Lindö förskola.

Du har ett positivt och flexibelt förhållningssätt och är en närvarande pedagog som är nära barnen och nyfiken och intresserad. Som person har du lätt för att samarbeta och skapar goda och professionella relationer till såväl barn, kollegor och vårdnadshavare. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta inom förskola.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på https://pedagog.vaxjo.se.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Helenetorps förskola söker barnskötare

Barnskötare
Läs mer Feb 2
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Helenetorps ingår i Förskoleoråde SYD som består av sex förskolor belägna både på landet och i staden. Helenetorps förskola i Ingelstad nystartade i januari 2020. Förskolan är organiserad efter tre avdelningar och åtta grupper där barnen är åldersindelade.

Ett projektinriktat arbetssätt är ett kännetecken för alla våra enheter. Vi erbjuder våra barn en rolig och lärorik tid på förskolan där vi synliggör barnens lärprocesser utifrån läroplanen genom pedagogisk dokumentation.

Vi ser alla barn som allas ansvar och arbetar efter Du, jag och vi tillsammans. Vi jobbar med att göra vår miljö både inomhus och utomhus tillgänglig och intressant för barnen, och vi ser utemiljön som lika viktig som innemiljön då vi är ute mycket hela året. Vill du arbeta på en förskola som är inne i ett spännande utvecklingsarbete tillsammans med härliga, engagerade kollegor som sätter barn och utveckling i fokus?
Vi tror att du som söker vill vara en del i ett stort sammanhang där du får göra skillnad på riktigt, där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas tillsammans.

I arbetsuppgifterna ingår att enskilt och tillsammans med arbetslaget bedriva undervisning utifrån forskning och beprövad erfarenhet så att läroplanens mål och intentioner uppfylls och att varje barns utveckling och lärande främjas. Du stimulerar barnens utveckling och lärande utifrån varje barns förutsättningar och behov samt erbjuder dem trygg omsorg.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad barnskötare. Du har god samarbetsförmåga då vi arbetar i team, är flexibel och har en positiv grundsyn där du är beredd att möta barnet med respekt för den kunskap barnet äger. Du ska kunna kommunicera på svenska i både tal och skrift och vara aktiv i det pedagogiska systematiska kvalitetsarbetet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.

Vi söker dig som har hög arbetsmoral och som vill göra ett bra jobb och tillsammans med kollegor skapa en trygg, stimulerande och omväxlande utbildning för våra barn. Stämmer detta in på dig så är du välkommen att söka tjänst hos oss.

Vi ser att du vill arbeta i team där du ser till hela förskolan och alla barns bästa. Du är nyfiken på att vara med i en process där vi tillsammans skapar en förskola med hög pedagogisk kvalitet. Du kan dokumentera och följa upp barns utveckling och lärande. För att våra barns förmåga och kunnande ska utvecklas kan du integrera läroplanens mål i verksamheten. Ytterligare har du ett stort engagemang och god samarbetsförmåga med barn, vårdnadshavare, kollegor och rektor.


ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på https://pedagog.vaxjo.se.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Norlandia förskolor Timglaset i Växjö söker omgående barnskötare för til...

Barnskötare
Läs mer Jan 26
Norlandia Förskolor Timglaset är en nystartad förskola sedan augusti 2023 och är beläggen på Teleborg i Växjö. Vi har närhet till skog och sjö och vår fantastiska gård inbjuder till lek, rörelse och äventyr. Är Du en nyfiken, inspirerande och varm person som vill arbeta och utveckla framtidens förskola? Då är Du rätt person för oss!Beskrivning av tjänsten som barnskötare
Tillsammans med dina kollegor driver, leder och utvecklar du utbildningen enligt läroplanen för förskolan samt Norlandia förskolors koncept. Utifrån vår utbildningsplan är du en del av undervisningen och tillsammans med ditt arbetslag reflekterar, planerar och utvärderar du undervisningen. Du har alltid barnet bästa i focus och ser att lek och undervisning bildar en helhet för barnets utveckling och lärande. Du är en medforskande pedagog och är lyhörd för barnens intressen och behov. Du har goda pedagogiska kunskaper och ett förhållningssätt och bemötande som stämmer väl överens med förskolans värdegrund. Tillsammans med övriga kollegor och rektor bildar du ett team som driver förskolan framåt

Du har ett gott förhållningssätt till barn, föräldrar och kollegor som präglas av tron på att alla vill och kan. Du har en god samarbetsförmåga där du har en vilja att delge och lära, samt tar ansvar för att skapa en god arbetsmiljö genom en positiv inställning och energirik arbetsglädje.

Vi erbjuder dig
Vi erbjuder alla våra barnskötare enskild planerings- och reflektionstid, semestertjänst enligt avtal, kontinuerlig kompetensutveckling, pedagogiska måltider, arbetskläder, friskvårdsbidrag och självklart härliga barn och kollegor.


Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som är utbildad barnskötare

Du har erfarenhet av arbete inom förskoleverksamhet

Du är väl förtrogen med läroplanens mål utifrån undervisning och lärande.

Du har erfarenhet av att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete

Du bidrar till förskolans värdegrundsarbete genom ett demokratiskt förhållningssätt som uppmuntrar till inflytande och samspel.

Du ser IT som en naturlig del i arbetet tillsammans med barnen

Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Du har goda kunskaper i Office365Om Norlandia förskolor
Vi är ett familjeägt företag som driver ett 100-tal förskolor från Dalarna i norr till Skåne i söder. Genom våra koncept satsar vi på bra mat, hälsa och hållbarhet där vår målsättning är att skapa nya upptäckter - varje dag. Välkommen till en fin gemenskap i en organisation som satsar på kvalitet, innovation och en god arbetsmiljö!Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare med inledande 6 månaders provanställning

Omfattning: Heltid

Arbetstid: Dagtid. Viss kvällstidsarbete (personalmöten/kompetensutveckling)

Tillträde: Februari 2023 eller vid överenskommelse

Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vid anställning krävs ett utdrag ur belastningsregistret samt personregistret.

Utdrag ur belastningsregistret (https://digitaliseringsinitiativet.se/belastningsregistret/barnomsorg?msclkid=9074d8658f581fc610c0bbb723845d86&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Search | Generic | Belastningsregistret | Polisens Register&utm_term=utdrag ur polisens register förskola&utm_content=Polisens Register | Utdrag | Förskola - [E])

Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:

Madelaine Stalfors, rektor

madelaine.stalfors@norlandia.comVarmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Nu söker vi en Barnskötare till Yngves Föräldrakooperativ

Barnskötare
Läs mer Jan 16
Vill du bli en del av vår fantastiska förskola?
Vi söker nu en barnskötare till Yngves Föräldrarkooperativ. Tjänsten är ett vikariat på 1 år.
Yngves är ett föräldrakooperativ som har funnits i Växjö sedan 1994. För närvarande är vi ca 26 barn i verksamheten och huserar i en röd villa på I11-området, med en fantastisk utemiljö och med närhet till ett spännande skogsområde. En stor inspirationskälla är Reggio Emilia-filosofin som bland annat tar fasta på att utveckla barnets alla uttrycksmöjligheter utan att leda det i någon förutbestämd riktning.
Maten på Yngves lagas helt från grunden av vår duktiga kock och vi är noga med att då vi kan, välja närodlade och ekologiska råvaror.
Som föräldrakooperativ bygger hela verksamheten på föräldrarnas aktiva medverkan och engagemang. Det pedagogiska ansvaret ligger dock helt hos personalen och alla pedagoger arbetar nära tillsammans och deltar aktivt i planering och utveckling av verksamheten på Yngves.
Som barnskötare kommer du att tillsammans med de andra pedagogerna planera och genomföra, samt även följa upp och utveckla verksamheten. Du kommer att bli en del av det team av pedagoger på Yngves som med sina olika personligheter, intressen och engagemang – men en gemensam värdegrund och tydliga pedagogiska mål – ger barnen alla möjligheter att få påverka beslut, utvecklas, ha roligt och hela tiden lära sig nya saker.
Vi söker dig, som uppskattar att arbeta med kreativ och engagerad personal där din tydlighet, lyhördhet och flexibilitet är mycket viktig. Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Du har en god kommunikativ förmåga och har lätt att uttrycka dig i tal och skrift. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i förskolan.
Vi söker alltid ambitiösa och engagerade timvikarier- så känner du att det är du? Välkommen att skicka en ansökan för det.


Intervjuer kommer att ske löpande

Ansök nu

Grimmans förskola söker barnskötare

Barnskötare
Läs mer Jan 31
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Välkommen till Grimmans förskola! Grimmans förskola består av 3 avdelningar och har plats för ca 60 barn. Vi arbetar med ett årslångt tema som utgår från sagans värld. Sagan utgör grunden och utifrån den sker arbetet enligt läroplanen och vår verksamhetsplan på ett tematiskt processinriktat sätt.

Vi arbetar gemensamt och delar på det övergripande ansvaret för barngruppens trygghet och lärande. För att synliggöra och stärka vår syn på barn och deras kunskap ser vi både vår inne- och utemiljö som viktig,
Vår miljö ska vara välkommande och erbjuda platser för möte och där barn kan utveckla sin kreativitet, fantasi och självständighet.

Som barnskötare hos oss stimulerar du barnens utveckling och lärande utifrån varje barns förutsättningar och behov samt erbjuder dom trygg omsorg. Du kommer att dokumentera barnens lärande genom spontan och planerad undervisning på ett tydligt sätt i vårt SKA arbete.

Som både förskollärare och barnskötare ska du kunna förmedla detta till vårdnadshavare på bland annat utvecklingssamtal. Du kommer arbeta i ett arbetslag där ni tillsammans tar ansvar för att skapa utforskande, lekfulla miljöer och sammanhang.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad barnskötare. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter av arbetet. Du är väl förtrogen med TAKK och digitala verktyg. Du är en tydlig ledare som kan fatta beslut och driva arbetet framåt.

Du har en god samarbetsförmåga där det är lika självklart för dig att komma med idéer som att vara en inlyssnande kollega. Du ser lösningar framför hinder och har en vilja att utvecklas och lära nytt. Det är meriterande om du har erfarenhet att arbeta med flerspråkighet och interkulturalitet.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på https://pedagog.vaxjo.se.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Barnskötare till förskolorna i Braås och Dädesjö

Barnskötare
Läs mer Jan 5
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Till förskolorna i Braås och Dädesjö söker vi nu en barnskötare som är intresserad av en pooltjänst. Vi har fyra förskolor inom området och vi driver utvecklingsarbeten tillsammans utifrån vår verksamhetsplan genom olika utvecklingsgrupper. Vi arbetar i olika projekt under läsåret där vi följer barnens intressen samtidigt som vi undervisar utifrån läroplanenens olika målområden. Vårt pedagogiska fokus ligger på trygghet, språkutveckling och matematik för att alla ska ges möjligheter till förståelse och utveckling efter sin förmåga. Vi har många möjligheter till undervisning utomhus i både skog, ängsmark, badplats och lekplatser. Detta utnyttjar vi mycket i vårt arbete med hållbar utveckling.

Den här tjänsten är för dig som är flexibel, positiv och öppen för många olika möten. Du kommer att tillhöra en av förskolorna och ha din grundplacering där men ditt uppdrag kommer att vara på alla fyra förskolorna utifrån var du behövs bäst, vilket är beroende av pedagogernas ledigheter och frånvaro. Det kan vara planerade ledigheter eller sjukdomar som dyker upp akut.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att vara en närvarande pedagog som är öppen för att genomföra de uppgifter det finns behov av, vilket kan vara att gå ut med en grupp barn, hålla i en samling eller annat som dyker upp under dagen. Du kommer inte att ha något ansvar för planering av verksamheten men behöver vara öppen för att kunna ta över en redan gjord planering. Vi värdesätter ett gott samarbete mellan pedagogerna och din roll är att ha detta med dig på alla de olika avdelningarna du kommer att jobba på.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad barnskötare med kunskap om förskolans pedagogiska arbete utifrån läroplanens olika målområden. Du bidrar till ett gott arbetsklimat på alla avdelningar genom att vara engagerad, nyfiken och trygg. Du stimulerar alla barn till att utvecklas och du har en positiv inställning, ett flexibelt arbetssätt, god samarbetsförmåga och bidrar till utveckling av verksamheten.

Vi uppskattar vår personal, en god och hållbar arbetsmiljö är viktigt för våra medarbetare på förskolorna i Braås och Dädesjö. Hoppas att du vill bli en del av vårt team!

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på https://pedagog.vaxjo.se.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Gemla förskola söker barnskötare

Barnskötare
Läs mer Dec 27
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Välkommen till Gemla förskola!
Vi har en fantastisk gård och närhet till naturen. Här sprudlar av fantasi och kreativitet. Vi har sju avdelningar, varav fem är 1-4 åringar och två är fem-årsavdelningar. Tillsammans skapar vi barnens förskola med omsorg, nyfikenhet, glädje och mycket lärande.

Vi söker nu en barnskötare som vill arbeta på två avdelningar med barn från 1-4 år. Som barnskötare ska du vara delaktig i det pedagogiska innehållet i undervisningen och tillsammans med förskolläraren driva det systematiska kvalitetsarbetet framåt.

Tjänsten är ett tidsbegränsat uppdrag till och med den 2023-08-13 med eventuell möjlighet till förlängning.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad barnskötare. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete.

Du trivs att arbeta i grupp och är genuint nyfiken på barn och deras tankar. Du bidrar med din nyfikenhet, din trygghet och glädje. Du är inlyssnande och tar dig tid till lek och samtal. Du kan läsa av stundens behov, ibland behöver du vara med i barnens aktiviteter, ibland behöver du leda aktiviteter, ibland backa och bara finnas till hands.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på https://pedagog.vaxjo.se.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Vikaholm förskola söker barnskötare

Barnskötare
Läs mer Dec 21
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Vikaholms förskola består av 4 flanker och har plats för ca 150 barn och ett 30 tal pedagoger. På varje flank arbetar alla pedagoger gemensamt och delar på det övergripande ansvaret för barngruppens trygghet och lärande. För att synliggöra och stärka vår syn på barn och deras kunskap ser vi både vår inne- och utemiljö som viktig.

Vår miljö ska vara välkommande och erbjuda platser för möte och där barn kan utveckla sin kreativitet, fantasi och självständighet.

Som barnskötare hos oss stimulerar du barnens utveckling och lärande utifrån varje barns förutsättningar och behov samt erbjuder dom trygg omsorg. Du kommer att dokumentera barnens lärande genom spontan och planerad undervisning på ett tydligt sätt i vårt SKA arbete. Tillsammans med arbetslaget bidrar du i det systematiska kvalitetsarbetet. Detta genom att planera, dokumentera, följa upp, utvärdera och reflektera enskilt och tillsammans med kollegor kring utbildningen och undervisningen.

Som barnskötare ska du ha förmågan att förmedla detta till vårdnadshavare på bland annat utvecklingssamtal. Du kommer arbeta i ett samarbetsarbetslag där ni tillsammans tar ansvar för att skapa utforskande, lekfulla miljöer och sammanhang.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbilda barnskötare.

Du är väl förtrogen med TAKK och digitala verktyg. Du är en tydlig ledare som kan fatta beslut och driva arbetet framåt. Du har en god samarbetsförmåga där det är lika självklart för dig att komma med idéer som att vara en inlyssnande kollega. Du ser lösningar framför hinder och har en vilja att utvecklas och lära nytt. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på https://pedagog.vaxjo.se.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Pär Lagerkvist förskola söker barnskötare

Barnskötare
Läs mer Nov 16
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Pär Lagerkvist är en förskola som ligger i Bergunda. På Pär Lagerkvist förskola och skola finns det plats för 200 förskolebarn.

Förskolan är organiserad i tre hus. Lokalerna i varje hus består av tre hemvister på nedre plan i åldern 1-3 år och två hemvister på övre plan i åldern 3-5 år. I varje hus arbetar alla medarbetare gemensamt i team och vi äger inte vår hemvist. Vi arbetar tillsammans ca 12 pedagoger, som delar det övergripande ansvaret för barngruppens trygghet och lärande för ca 65 barn.
I den medvetet utformade miljön, helt byggd utifrån läroplanen, utforskar närvarande och nyfikna medarbetare tillsammans med våra barn. Till varje hemvist finns det ett antal temarum och lärtorg. Det finns en ansvarig till varje lärtorg att vara inspiratör, uppdatera med ny forskning och se till att tänket på lärtorget efterföljs.

Hos oss är processen viktigare än resultatet. Vardagen ger ypperliga tillfällen för barnen att träna, lära och utvecklas. För att synliggöra och stärka vår syn på barn och deras kunskap ser vi vår inne- och utemiljö som en helhet där båda bidrar till barns undersökande och lärande på olika sätt.

Vår miljö ska vara välkomnande och erbjuda platser för möten, en miljö som präglas av delaktighet, flexibilitet, transparens och öppenhet.

Som barnskötare hos oss innebär det unika och betydelsefulla möjligheter att bidra till barns omsorg, utveckling och lärande. Du stimulerar barnens utveckling och lärande utifrån varje barns förutsättningar och behov samt erbjuder dem trygg omsorg. Du aktiv i förskolans pedagogiska arbete utifrån läroplanens olika målområden, tematiskt arbetssätt genomsyrar hela vår verksamhet. Du arbetar i ett team och tillsammans tar ni ansvar för att skapa utforskande, lekfulla och lärorika miljöer och sammanhang.

Som barnskötare hos oss är du en del i det pedagogiska innehållet i undervisningen och tillsammans med förskolläraren driver det systematiska kvalitetsarbetet framåt. Som barnskötare ingår det att stimulera alla barn till att utvecklas genom spontan och planerad undervisning.


KVALIFIKATIONER
Du är utbildad barnskötare som längtar efter ett spännande, kreativt och nytänkande uppdrag. Du har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med engagemang, nyfikenhet och trygghet i gruppen och du ser och möter barns olika behov utifrån deras olika förutsättningar. Du ser lösningar framför hinder och har en vilja att utvecklas och lära nytt. Vi ser att du har förmågan att kunna ge och ta och se helheter av att vi är ett team tillsammans där alla lär av varandra.

Vi ser gärna att du även har tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på https://pedagog.vaxjo.se.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Barnskötare till Villekulla förskola

Barnskötare
Läs mer Dec 5
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Förskolan Villekulla ligger på Hovshaga i nära anslutning till skola, skog och natur. Vi arbetar utifrån barnens intresse, nyfikenhet, delaktighet och språkutvecklande arbetssätt kopplat till natur och teknik. För oss är det viktigt att hela dagen genomsyras av undervisning, både spontan och planerad. Tillsammans med Göteborgs universitet utvecklar vi den lekresponsiva undervisningen som en del i både den planerade och spontana lärsituationen.

Barnens bästa är alltid i fokus och vi vill att undervisningen ska vara meningsfull, relevant och kunna bidra till deras lärande och utveckling i ett livslångt perspektiv. Vår vision är att vi vill ha trygga barn som är nyfikna, växer i sig själva, blir bemötta på ett lågaffektivt sätt och utifrån sina förutsättningar vågar ta plats i ett demokratiskt samhälle och respekterar varandras likheter och olikheter.

Som barnskötare hos oss är du en viktig del i ett arbetslag tillsammans med förskollärare och andra barnskötare. Tillsammans i arbetslaget planerar och genomför ni utbildningen och undervisningen utifrån styrdokumenten mot utvalda mål. Ni dokumenterar, följer upp och utvärderar och verkar för att varje barn får inflytande och får vara delaktig, samt har en kontinuerlig samverkan med barnens vårdnadshavare. Du kommer även enskilt ansvara för grupper, planering, dokumentation samt utvecklingssamtal.

Du kommer tillsammans med pedagoger på hela förskolan och rektor att utveckla verksamheten utifrån varje barns förutsättningar och behov och kommer vara delaktig i att utforma och utveckla lärmiljöer både inomhus och utomhus.

Tjänsterna är på 75-100%.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en utbildad barnskötare som är väl förtrogen med förskolans läroplan och övriga aktuella styrdokument, som har god samarbetsförmåga, flexibel och är lösningsfokuserad. Du är väl förtrogen med systematiskt kvalitetsarbete.

Meriterande är om du tidigare har arbetat språkutvecklande, har en god och bred digital kompetens, kommit i kontakt med Bo Hejskovs metoder kring lågaffektivt bemötande och har kunskap i lekresponsiv undervisning.

Det är en fördel om du är förtrogen med IST, SAITS och TCP eller liknande digitala systemstöd.

Intervjuer sker löpande så sök gärna så snart du har möjlighet. Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på https://pedagog.vaxjo.se.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Barnskötare till förskolan Kometen

Barnskötare
Läs mer Dec 5
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Förskolan Kometen ligger på Östra Lugnet i nära anslutning till skola, skog och natur. På Kometen arbetar vi tillsammans för barnens bästa. Vi är en förskola med sju avdelningar och ett eget tillagningskök. För oss är det viktigt att hela dagen genomsyras av undervisning, både spontan och planerad. Undervisningen har sin utgångspunkt i leken, sk. lekresponsiv undervisning. Vi utgår från att varje barn gör rätt om de kan, vi har ett lågaffektivt bemötande och möter varje barn utifrån sina förutsättningar. Vi vill utveckla varje barns förmåga att våga ta plats i ett demokratiskt samhälle och respektera varandras likheter och olikheter. På förskolan sker undervisning både inne och ute med utgångspunkt i tillgängliga lärmiljöer.

Värdegrundsarbetet är levande och har utgångspunkt i vår Likabehandlingsplan och Barnhälsoplan. Det bidrar till att vi ger varje barn förutsättningar att utvecklas i en miljö som är fri från diskriminering och kränkande behandling.

Som barnskötare hos oss är du en viktig del i ett arbetslag tillsammans med förskollärare och andra barnskötare. Tillsammans i arbetslaget planerar och genomför ni utbildningen och undervisningen utifrån styrdokumenten mot utvalda mål. Ni dokumenterar, följer upp och utvärderar och verkar för att varje barn får inflytande och får vara delaktig, samt har en kontinuerlig samverkan med barnens vårdnadshavare. Du kommer även enskilt ansvara för grupper, planering, dokumentation samt utvecklingssamtal.

Du kommer tillsammans med pedagoger på hela förskolan och rektor att utveckla verksamheten utifrån varje barns förutsättningar och behov och kommer vara delaktig i att utforma och utveckla lärmiljöer både inomhus och utomhus.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en utbildad barnskötare som är väl förtrogen med förskolans läroplan och övriga aktuella styrdokument, som har god samarbetsförmåga, flexibel och är lösningsfokuserad. Du är väl förtrogen med systematiskt kvalitetsarbete.

Meriterande är om du tidigare har arbetat språkutvecklande, har en god och bred digital kompetens, kommit i kontakt med Bo Hejskovs metoder kring lågaffektivt bemötande och har kunskap i lekresponsiv undervisning.

Det är en fördel om du är förtrogen med IST, SAITS och TCP eller liknande digitala systemstöd.

Intervjuer sker löpande så sök gärna så snart du kan. Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på https://pedagog.vaxjo.se.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu

Skeppet förskola söker barnskötare

Barnskötare
Läs mer Dec 1
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

ARBETSUPPGIFTER
Skeppets förskola består av 3 avdelningar och ligger på Teleborg i Växjö. Här arbetar alla pedagoger gemensamt och delar på det övergripande ansvaret för barngruppens trygghet och lärande. För att synliggöra och stärka vår syn på barn och deras kunskap ser vi både vår inne- och utemiljö som viktig,

Vår miljö ska vara välkommande och erbjuda platser för möte och där barn kan utveckla sin kreativitet, fantasi och självständighet.

Som barnskötare hos oss stimulerar du barnens utveckling och lärande utifrån varje barns förutsättningar och behov samt erbjuder dom trygg omsorg. Du kommer att dokumentera barnens lärande genom spontan och planerad undervisning på ett tydligt sätt i vårt SKA arbete. Tillsammans med arbetslaget bidrar du i det systematiska kvalitetsarbetet. Detta genom att planera, dokumentera, följa upp, utvärdera och reflektera enskilt och tillsammans med kollegor kring utbildningen och undervisningen.

Som barnskötare ska du ha förmågan att förmedla detta till vårdnadshavare på bland annat utvecklingssamtal. Du kommer arbeta i ett samarbetsarbetslag där ni tillsammans tar ansvar för att skapa utforskande, lekfulla miljöer och sammanhang.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad barnskötare. Du är väl förtrogen med TAKK och digitala verktyg. Du är en tydlig ledare som kan fatta beslut och driva arbetet framåt. Du har en god samarbetsförmåga där det är lika självklart för dig att komma med idéer som att vara en inlyssnande kollega. Du ser lösningar framför hinder och har en vilja att utvecklas och lära nytt.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på https://pedagog.vaxjo.se.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Ansök nu